Video prispevki z vsakomesečnih Ekofejst festivalov na temo samooskrbe

“Življenje je kot vožnja s kolesom, neprestano moraš naprej, da ne zgubiš ravnotežja..”A.E

Dragi soborci, v tej maniri delujemo, nikoli obstati, se predati , pač pa ves čas balansirati z vedno vnovičnim korakom,

V želji , da vam ne usahne entuziazem za nove izzive,  za nova znanja , pa vam  pošiljam  paket video prispevkov, ki prinašajo svežino, optimizem in voljo do življenja , prav tako tudi do družbenih sprememb.

Vsi prispevki so bili posneti na naše povabilo znotraj Ekofejst projekta. Dodajam pa tudi nekaj starih še vedno zelo aktualnih  z okroglih miz. Z njimi smo iskali  odgovore na vprašanja  ZAKAJ ter KAKO, v glavnem smo sedaj s tem zaključili. V Ekoci/Oskrbimo smo to počeli slabi dve leti. Odgovore S KOM, KDAJ in  S ČEM predajamo vam. Naj vam bo v pomoč tudi Fb skupina Umetnost preživetja v .. Čas je dozorel.

Hvala in Srečno!

PREHRANA, PRIDELAVA ŽIVIL

 

Fanči Perdih: Pomen (samo)pridelave semen


90% celotne semenske pridelave je v rokah 4 do 7 multinacionalk. Težijo k vzgajanju hibridov, zaščitenih sort, saj v njih vidijo svoj monopol in dobiček. Postali smo odvisni od ponudbe (velikih) semenarskih hiš. Nekatere svoja semena prilagodijo tako, da zrasla rastlina zahteva dodatno nego s pesticidi, dodajanjem mineralnih gnojil itd. Domača, naravna sredstva ne zadoščajo več.

V Sloveniji rabimo odpornejša semena, da bo rastlina sposobna preživeti v zahtevnejših klimatskih razmerah, da bo zmožna samostojno črpati hranilne snovi tudi iz nižjih plasti zemlje.

Poskusimo vsaj enkrat v življenju sami pridelati svoje seme – da bomo znali ceniti tisto, kar seme nosi v sebi.

Meta Vrhunc: Pomen kulturnih rastlin za današnji čas!

http://www.s12.si/ekologija/razno-ostali-prispevki/1559-meta-vrhunc-pomen-kulturnih-rastlin-za-danasnji-cas.html

Do pred dvesto leti so naši predniki svojo hrano, žita in vso zelenjavo, pa tudi semena za ponovne posevke pridelovali sami. Človek je bil neke vrste sodelavec narave, ki je kulturne rastline, v sodelovanju z duhovnim svetom in kozmosom, usvarjal iz divje rastočih rastlin. Nova znanost tega ne zna ponoviti in kmetijstvo se danes osredotoča predvsem na ustvarjanje dobička, semenarstvo pa je v rokah multinacionalnih koncernov. Kako se lahko človek ponovno poveže z naravo iz z njo sodeluje pri podpiranju in ne uničevanju življenja na planetu?

 

Dr. Gojko Stanič: Vrt na strehi

http://www.s12.si/ekologija/razno-ostali-prispevki/1563-dr-gojko-stanic-vrt-na-strehi.html

(18:00) Ste kdaj pomislili, da bi si zelenjavo za kosilo nabrali kar na strehi svojega doma? Prisluhnite dr. Gojku Staniču, univerzitetnemu profesorju, ki svojo zelenjavo in sadje prideluje na neobičajen način. Zgodba, ki se je začela zgolj kot osebno iskanje alternative za gojenje domače zelenjave, je prerasla v raziskovanje, eksperimentiranje ter strateško planiranje. Poiskati nove načine gojenja rastlin, povečati obstoječe obdelovalne površine, podaljšati sezono pridelovanja živil, … spremeniti asvaltno džunglo v zeleno džunglo.

 

Fanči Perdih: Pomen (samo)pridelave semen

http://vimeo.com/38566550
90% celotne semenske pridelave je v rokah 4 do 7 multinacionalk. Težijo k vzgajanju hibridov, zaščitenih sort, saj v njih vidijo svoj monopol in dobiček. Postali smo odvisni od ponudbe (velikih) semenarskih hiš. Nekatere svoja semena prilagodijo tako, da zrasla rastlina zahteva dodatno nego s pesticidi, dodajanjem mineralnih gnojil itd. Domača, naravna sredstva ne zadoščajo več.

V Sloveniji rabimo odpornejša semena, da bo rastlina sposobna preživeti v zahtevnejših klimatskih razmerah, da bo zmožna samostojno črpati hranilne snovi tudi iz nižjih plasti zemlje.

Poskusimo vsaj enkrat v življenju sami pridelati svoje seme – da bomo znali ceniti tisto, kar seme nosi v sebi.

 

Karl Vogrinčič: Človek v odnosu s čebelami

http://vimeo.com/42887124

Znameniti fizik Albert Einstein je glede čebel izrekel naslednje besede: »Ko bo umrla zadnja čebela, človeštvo ne bo živelo več kot štiri leta. Ko ni več čebel, ni več opraševanja, ni več rastlin, ni več živali, ni več ljudi.« Za čebelo se govori, da je preživela 70 milijonov let, brez da bi se evolucijsko spremenila. Približno tretjina svetovnega pridelka hrane zraste na rastlinah, ki so jih oprašile živali, velik delež česar s svojim načrtnim zbiranjem peloda prispevajo čebele. Zaradi tega je pomen čebel za preživetje človeštva kritičen. Čebelar Karl Vogrinčič iz projekta Čebelarstvo in apiterapija Vogrinčič je spregovoril o odnosu do čebele, unikatnega čebelnjaka, ki ga je postavila njegova družina in o pomenu ozaveščanja mladih generacij o pomenu čebel, hrani in samooskrbi

ENERGIJA

 

Dejan Krajnc: Prosta energija – Free Energy

http://www.s12.si/ekologija/razno-ostali-prispevki/1566-dejan-krajnc-prosta-energija-free-energy.html

(31:50) Prosta energija obstaja že od nekdaj, kako le ne bi, saj živimo sredi energije, v energiji. V preteklosti so raziskovali svet s pogonom proste energije (jadrnice), rastline napaja prosta energija (sonce) … potreben je le premik v perspektivi, da se zavemo, da živimo v obilju energije, ne v pomanjkanju. Ko je govora o konceptu proste energije, se dejansko razpravlja o pretvorbi ter izkoristku te energije. Včasih si namreč želimo energijo uporabiti za gretje (toplota), drugič za razsvetljevanje (svetloba) itd. Prisluhnite zanimivi predstavitvi drugačnega pogleda na energijo, ki ga v prispevku poda Dejan Krajnc, samostojni raziskovalec proste energije.

 

Branko Nagy: Domača elektrarna

http://vimeo.com/37169539

Neodvisnost od zunanjih virov je eden od ključnih razlogov, da si vedno več ljudi želi imeti svojo domačo elektrarno. Srce elektrarne, ki jo je razvil Branko Nagy, je navaden bencinski agregat, ki pa je predelan in za pogon uporablja plin. Takšno domačo elektrarno je razvil kot dodaten modul k t.i. živi hiši (hiši iz naravnih materialov), ki jo k življenju obuja Kristjan Zver, ustanovitelj podjetja Naravna gradnja. Če se bo vedno več…

 

Gregor Škerl: HHO

http://vimeo.com/36028883

Predstavitev uporabe vode kot dodatek k gorivu v avtomobilu. Poraba manjša za 1/3. Vodik pridobivamo iz vode v realnem času. Proizvedemo toliko kot porabimo. In tako lahko uporabimo vodo kot gorivo tudi za ogrevanje doma.

 

NOVA MISEL, NOVA EKONOMIJA, LOKALIZACIJA

 

Ira Zorko strategija za trajno obilje

http://vimeo.com/45142155

Danes se izgubljamo v parcialnostih, v interesih, smo izrazita družba interesov. Bolj ozek interes kot imaš, lažje si razumljiv za politiko oz. družbo. Obče človeški interes je danes neprepoznaven. V družbi vlada izrazit monokulturizem. Tako v kmetovanju kot v izobraževanju ter v družbi nasploh. Namesto da bi čim več različnih stvari povabili k sodelovanju, sobivanju in bi se stvari med sabo začele podpirati, mi poskušamo ločiti,…

 

Dejan Unger: Delimo.si

http://vimeo.com/42887125

Predstavitev spletnega projekta Delimo.si, katerega namen je, da ljudje med seboj delimo in prispevamo majhen delček tega, kar zmoremo. Bodisi gre za prevoz, dobrine, (so)bivanje ali usluge. Z ustanoviteljem projekta Dejanom Ungerjem smo se pogovarjali o kulturi sodelovanja in sobivanja ter o odnosu do sočloveka.

 

Katarina Hölzl: Svet brez revščine – s socialnim podjetništvom

http://vimeo.com/38356534
“Filozofija socialnega podjetništva je opolnomočenje,” pravi Katarina Hölzl. Streha nad glavo, plačani računi, hrana na mizi. Brez katerekoli od teh treh komponent, lahko govorimo o revščini. Okrog 220.000 ljudi v Sloveniji je na pragu revščine. 110.000 ljudi je prijavljenih kot brezposelni, številni ljudje delajo le preko avtorskih pogodb, kar jim ne omogoča socialne ali ekonomske varnosti. Kako jo preseči revščino s pomočjo socialnega podjetništva? Socialno podjetništvo je humano podjetništvo, gre predvsem za razliko v filozofiji in vodenju podjetja. Namesto osredotočanja na to, kakšen produkt bomo prodali, s kakšnim dobičkom za lastnike kapitala, se socialni podjetnik najprej vpraša, kaj lahko on naredi za to, da se v lokalnem okolju razreši nek socialni izziv (npr. brezposelnost, brezdomstvo itd.). Filozofija socialnega podjetništva je opolnomočenje. Da se začne vsak posameznik zavedati, ne le svoje družbene odgovornosti, ampak tudi svoje moči. Socialno podjetništvo je iskanje isto mislečih ljudi, ki se združijo za dosego skupnega cilja, izboljšanje družbenega okolja. V klasičnem podjetništvu je delavec oseba, ki hodi delat, v socialnem podjetništvu pa je to oseba, ki soustvarja.

 

Anica Grobelnik Vozelj: Pomen povezane lokalne skupnosti

http://vimeo.com/38214658
Širiti znanja, dobre novice, druženje, nenehno učenje drug od drugega, sopomoč … so steber lokalne skupnosti, ki cveti.
Pogosto se ljudem zdi boljše tisto, kar je drugje, kot pa tisto, kar je doma. Lokalna turistična in druga društva pa skušajo v kraju spodbuditi živost, povezovanje, opolnomočenje. Anica Grobelnik Vozelj iz Turističnega društva Galicija je v video prispevku podala svoj pogled pomen podeželja in pomembnost povezanosti v lokalni skupnosti.

 

EKOLOGIJA, TRAJNOST

 

Kristjan Zver: Živa hiša

http://vimeo.com/36957423

Živa hiša nastaja iz t.i. deviških materialov, pozitivne energije, zavedanja o lastnih potrebah ter o vplivu na okolje. Zidana peč, sončni kolektorji, rastlinska čistilna naprava, v zemljo vgrajen hladilnik in domača elektrarna so le nekatere od inovativnih rešitev hiše prihodnosti. Gre za kombinacijo starih in novih znanj ter svežega pogleda na svet in človeka v njem. Kristjan Zver, ustanovitelj podjetja Naravna gradnja, je v pogovoru…

 

Ana Vovk Korže: Ekoremediacija – zdravljenje narave za naravo

http://www.s12.si/ekologija/razno-ostali-prispevki/1561-ana-vovk-korze-ekoremediacija-zdravljenje-narave-za-naravo.html (15:46) V 21. stoletju se človeštvo vse bolj sooča s posledicami hitrega in velikokrat nepremišljenega razvoja, ki se zelo konkretno pozna tudi v našem okolju in naravi. Ekoremediacija (krajše ERM) pomeni zdravljenje narave za naravo. Gre za ponovno oživitev že degradiranih delov okolja in za vzdrževanje ravnotežja v okolju s pomočjo narave same. Z ekoremediacijo omogočamo in spodbujamo večjo samočistilno sposobnost okolja, okolju vračamo lastno vrednost in spodbujamo sonaraven razvoj.  Pri vseh načrtovanih posegih v okolje je mogoče ekoremedicije uporabljati kot preventivne ukrepe, ki je veliko bolj zanesljivo, učinkovito in tudi ceneje kot pa preprečevanje degradacije okolja. Ekoremediacijo nam je predstavila prof. dr. Ana Vovk Korže s Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, kjer deluje Mednarodni center za ekoremediacije.

 

 

ČLOVEK, DRUŽBENE SPREMEMBE

 

Anton Komat: Vrnimo se k sebi!

http://vimeo.com/36115491

Treba je oživiti temeljne človeške vrednote, pravi Anton Komat. Na vprašanje, kako preživeti v spremenjenih okoliščinah, kjer nam pretijo veliki izzivi (gospodarski, ekonomski, prehranski, energetski, zdravstveni in podnebni), odgovarja, da bo mogoče preživeti na temelju močne lokalne skupnosti, kjer bodo ljudje med sabo povezani in si bodo iskreno pomagali. Ljudje naj bi izgubili stik z zemljo in modrostjo preteklosti, ki nam je včasih omogočala…

 

Meta Vrhunc: Živimo v prelomnem času!

http://vimeo.com/36076655

Človek je dojel, da je življenje brez odgovornosti minilo. V času, ko so institucije pozabile na svojo zavezanost ljudem in ko je sistem sistematično uničeval marsikaj dobrega v človeku, se človek vedno bolj zaveda, da je potrebno odgovornost za svoje življenje prevzeti v svoje roke. Da je potrebno pozabiti na svoje egoizme in se naučiti darovati samega sebe drugim in svetu. Nikoli ni bilo takšne priložnosti, da pokažemo kaj znamo in da spremenimo svet po naši, človeku prijazni, meri. Po mnenju Mete Vrhunc naj bi pričeli z abstinenco od medijev in se posvetili temu, da najprej najdemo resnico v sebi in začutimo svojo lastno identiteto. Preko meditacije, molitve, branja visoko moralnih vsebin. S tem se začnemo zavedati, da je vsak izmed nas zelo potreben svetu – vsi, četudi se kdaj počutimo nevredne, lahko v svetu premaknemo ogromno majhnih stvari, ki imajo možnost, da prerastejo tudi v velike

 

Andrej Chiaiutta: Human design (znanost o človeku)

http://www.s12.si/duhovnost/razno-duhovnost/1560-andrej-chiaiutta-human-design.html

(27:50) Human Design, nekateri mu pravijo tudi znanost o človeku, naj bi predstavljal povsem nova sintezo, novo holistično znanost o nastanku in delovanju oblik v našem vesolju. Opisuje kvantno polje človeka in delovanje njemu lastnih energetskih procesov. Human Design naj bi sintetiziral dve družini znanosti: stare sisteme opazovanja, ki so je razvili astrologija, kitajski I-Ching, hindujsko-brahmanski sistem čaker ali energetskih centrov in židovska Kabala, ter sodobnih disciplin kvantne mehanike in fizike, astronomije, genetike, biokemije in psihologije.

 

UMETNOST PREŽIVETJA

 

Miha Berčič, Kako preživeti v ekstremnih razmerah?

http://www.s12.si/ekologija/razno-ostali-prispevki/1558-miha-bercic-kako-preziveti-v-ekstremnih-razmerah.html

(18:13) Zadnja leta je veliko govora o katastrofah, ki pa so večkrat medijsko potencirane in predstavljene na grozljiv način. Katastrofe se vedno bile in ljudje smo vedno našli odgovore na njih. Kljub temu, da so države na katastrofe pripravljene, je pomembno, da smo na njih pripravljeni tudi posamezniki. Po mnenju Miha Berčiča je v ekstremnih razmerah najpomebneješa psihološka pripravljenost posameznika, ki omogoča sprejemanje novonastalega stanja in znanje kako živeti ter sodelovati v skupini. Ključen je tudi pozitivni način razmišljanja oz. odločitev za življenje, ki posamezniku daje voljo in odgovore na izzive tudi v najtežjih življenjskih situacijah.

 

Dario Cortese: Kaj vse je hrana?

http://vimeo.com/42887123

Poznate samonikle, divje rastline in njihove pozitivne učinke na prehrano in zdravje človeka? Prehrana pa ni edini vir zdravja, poudarja Dario Cortese. Celo pomembnejši element, tako prehrane kot zdravja, naj bi bilo vsakodnevno gibanje, toplina človeških odnosov in pa nenehna radovednost – lakota po življenju.

 

ZELIŠČARSTVO, ZDRAVJE, DUHOVNOST

 

Beno Behrič: Za vsako bolezen rožca raste

http://vimeo.com/45133773

Zeliščar Beno Behrič močno verjame v moč narave, v moč zelišč. V intervjuju je z nami podelil mnogo koristnih napotkov o tem, kako jih nabirati, uporabljati, kakšen odnos imeti do njih. V zeliščih se skriva eterična moč, ki jo lahko človek izkoristi s pravilno uporabo in sistemom nabiranja: pravi čas nabiranja glede na lunine cikluse, letni čas ter čas v dnevu, ko je posamezna rastlina (oziroma njen del) najmočnejša. Ob sončnem

 

Maria Ana Kolman: Kaj je šamanizem?

http://vimeo.com/36073342

Šamanizem velja za najstarejšo filozofijo, psihologijo, religijo in medicino. Včasih razumljen kot starodavna tehnika, ki ne sodi v današnji način življenja, ravno v tem pogledu nosi pomembno sporočilo in pomen za današnji čas. Šamanizem temelji na prepoznanju, da je v kozmosu vse živo (zemlja, zrak, vsa živa bitja) in da se skozi to pretaka trojstvo vsega: materialno, duša in duh. Sodobni človek je osredotočen predvsem na materialno plat življenja…

 

Jože Vetrovec: Kakšna je dobra voda?

http://vimeo.com/38014298

 

“Voda je začetek in konec človeštva oziroma vsega življenja,” pravi Jože Vetrovec. Se kdaj vprašate kakšno vodo pijete? Vsaka voda namreč ni enaka. Sestavljata jo dva vodika in kisik, od kota vezi med elementi pa je odvisna kvaliteta vode. Glede na kot se namreč molekule vode različno vedejo – ene se zbirajo v grozde (klastre), druge pa so manj nagnjene k temu in tako bolj uporabne za človeško telo. Poleg tega voda nosi spomin, informacije in je tudi univerzalno topilo. Voda iz plastenke lahko prevzame (stopi) nekaj plastike ter zagotovo prevzame informacije plastenke. Prisluhnite ugotovitvam raznih poskusov, o vplivu informirane, namagnetene ter vrtinčene vode na rast rastlin in živali. Jože Vetrovec, urednik revije Misteriji in revije Zdravje, je v prispevku podelil svoje bogato znanje o tej pomembni tekočini.

 

 

OKROGLE MIZE

Okrogla miza Štafeta semen

http://vimeo.com/40216770

 

“Ne zlato , ne dragi kamni ne bodo dragocenost te dežele , ampak pošteni, pogumni in plemeniti ljudje”, so dejali in tako tudi živeli naši predniki. Zgodovino Slovencev ohranjajo tudi slovenska semena in ohranjajo Slovence iz roda v rod. Dobrih ljudi nas je v Sloveniji veliko, ljudi, ki znamo, zmoremo in želimo aktivno soustvarjati prihodnost na različnih področjih. Tudi tako, da si skupaj prizadevamo za ohranjanje slovenskih semen na POZITIVNIH…

 

Okrogla miza MB

 

 1. Martina Bavec – Pridelava hrane brez GSO

Peter Grčin DOBROTE SLOVENIJE –  Nove tržne poti

Katarina Hölzl – Forum socialnega podjetništva

Vesna Weinger – Pomen samooskrbe

Sandra Turnšek – Prezentacija GIZ EkoKrepko

 

 

Okrogla miza MS

 

Za  povezave na spodnje video posnetke okrogle miz iz MS, za snemanje in produkcijo za  družbeno odgovoren prispevek se lepo zahvaljujemo BK TV iz Maribora

 

http://www.youtube.com/watch?v=BRnx4OJ3BpY&list=UUwGDEaTU9_ABn24_LpjWrEA&index=1&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=ZIVCCacAry4&list=UUwGDEaTU9_ABn24_LpjWrEA&index=2&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=TlK6gKt9SUo&list=UUwGDEaTU9_ABn24_LpjWrEA&index=3&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=x1aHnWXGxEM&list=UUwGDEaTU9_ABn24_LpjWrEA&index=4&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=qQEyjLoxXzw&list=UUwGDEaTU9_ABn24_LpjWrEA&index=5&feature=plcp

Dejan Rengeo

http://www.youtube.com/watch?v=E4WA7lqkVbQ&list=UUwGDEaTU9_ABn24_LpjWrEA&index=6&feature=plcp

http://www.youtube.com/watch?v=7tNP2OgjquM&list=UUwGDEaTU9_ABn24_LpjWrEA&index=7&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=rCJjPLD39uk&list=UUwGDEaTU9_ABn24_LpjWrEA&index=8&feature=plcp
http://youtu.be/vjBZDzXGz8s

________________________________

 

 

Advertisements

Letni časi – pridelki slovenskih kmetij za zdrav način prehranjevanja

Letni časi – pridelki slovenskih kmetij za zdrav način prehranjevanja

Povezani pri pridelavi in naročanju si zagotavljamo kvalitetno
hrano po najnižjih cenah. V zadovoljstvo vseh. 

Pozdravljeni, prijatelji !

Vabljeni na Semenj Letni Časi v soboto 4. aprila, med 10 – 12h.
Naročila sprejemamo na http://narocanje.letnicasi.si/ ali 040 982 983
Naročila sprejemamo na: www.letnicasi.si ali na telefon: 040 982 983

Toplo vabljeni v soboto 4. aprila med 10 – 12h na semenj v Dvorec Sela na Zaloški 69 v Ljubljani, kjer smo vam ponovno pripravili pestro in cenovno ugodno ponudbo hrane ter bogat spremljevalni program z delavnicami, promocijami ter degustacijami dobrot iz kmetij in ponudbo na terasi etno kluba Zlati Zob

Nagradne igre

 1. Za PRVO naročilo v vrednosti 20 € vam podarimo hlebček vitaliziranega kruha iz pekarne Deveta vas.

 2. Za OSTALA naročila v vrednosti nad 20 € vam podarimo sladko presenečenje iz pekarne Deveta vas.

Spremljajoči program

v soboto 4. aprila.2015 med 10:00 – 12:00h:

 • Izdelava mila (ob 10:30h in 11:30h): nežni in dišeči svet naravnih mil!
  Delavnico
  vodi družina Regovec

 • Ustvarjanje spontane glasbe
  Delavnico
  vodi multi-inštrumentalist Žiga Birsa

 • Permakultura: predavanje in izmenjava semen (od 11h)
  Delavnico organizira Ekološko društvo Porevit, voditelja sta Jure Peternel in Bojca Januš

 • Pogostitev na terasi etno kluba Zlati Zob

 • Degustacije dobrot iz kmetij

 • Promocija in prodaja semen
  Amarant Kooperativa d.o.o. in Fanči Perdih.

 • Promocija in prodaja ghee-ja
  Zavod za zdravo življenje in Duško Mamut Badovinac.

 • Promocija in prodaja želodove kave
  Prazarna Lovro

 

Iščemo sodelavce v projektu Skupnosti Letni časi

Prikazan je element image002.jpg

https://www.facebook.com/letnicasi

 

Iščemo sodelavce – prostovoljce za pomoč pri:

 • oblikovanje spletnih strani, promocijskih materialov ipd
 • samostojnem upravljanju stojnice na semnju vsako 2. soboto in pogovor ter prodajo pridelkov obiskovalcem
 • upravljanju z blagajniškim programom in denarjem na stojnici, izplačilo obiskovalcem
 • informiranju, vodstvu in pomoči obiskovalcem v času semnja vsako 2.soboto
 • sestavljanje razpisnih dokumentacij ter prijava na razpise
 • vodenje in moderiranje portala letnicasi.si ( blogi, forumi, )
 • uredniško delo za spletne strani letnicasi.si in strani za naročanje www.narocanje.letnicasi.si
 • upravljanje s foto in video  gradivi (intervjuji kmetov, naročnikov…)
 • organiziranje degustacij
 • koordinacija vzporednega programa (predavanje, delavnice, okrogle mize, izmenjava semen,  ekskurzije na kmetije, ekskurzije dogodkov doma in tujini, pomoč na kmetiji, skupnostne njive, planiranje pridelave…. )

 

Delo temelji na prostovoljnem sodelovanju in se ne plača, saj iščemo ljudi, ki se zavedajo, kakšno vrednost ima to, kar počnemo, in da to delamo eden za drugega ter za boljši svet za nas in naše otroke. Kljub temu, da delo ni plačano, se pričakuje odgovornost, predanost, samoiniciativnost in natančnost pri delu. Torej iščemo ljudi, ki čutijo željo do dela z ljudmi, ki želijo so-ustvarjati skupnost podobno mislečih. Vsi prostovoljci so  deležni redne nagrade v obliki pridelkov s kmetij ter drugih ugodnosti iz projekta.

 

Delo je primerno tudi za opravljanje študentske prakse za področij okolje-varstva, pravne stroke, biologije, kemije, kulturne dediščine ter sorodnih področij.

Posamezniki, ki pri skupnostnem delu izkažejo kooperativnost, kompatibilnost, pripadnost ideji itd.  se bodo lahko sčasoma pridružil jedru ekipe. Naš dolgoročni cilj je tako tudi plačilo vseh in oblikovanje članstva v zadrugi

 

Cepljenje v luči izbruha ošpic – Zapis zdravnika Jack Wolfson, dr. med., kardiolog iz ZDA

Vrhunski zapis zdravnika, ki pove kar je povedati treba..

“Nedavno so me intervjuvali za televizijo NBC Phoenix. Vprašali so me, kaj menim o cepljenju v luči izbruha ošpic, ki se je pojavil v Disneylandu v Kaliforniji. Moj odgovor je pri tisočih ljudeh sprožil kar nekaj jeze. Prav tako sem v podporo svojemu komentarju prejel izjemno veliko podpore. Društvo proti vbrizgavanju kemikalij v naše otroke ima, skratka, veliko podpornikov.
Rad bi spregovoril o napačno usmerjeni jezi in se vprašal, ali jo lahko preusmerimo tja, kamor sodi.” Jack Wolfson, dr. med., kardiolog, ZDA

1. Jezni bodite na prehransko industrijo. Sladkor, kosmiči, krofi, piškoti in tortice povzročijo vsako leto na milijone smrti. V najtežjem obdobju te bolezni so norice ubile 100 ljudi na leto. Če ti ljudje z noricami ne bi jedli kosmičev (žit) in krofov, bi bili morda še vedno živi. Pokličite v Nabisco in Kellog’s in se pritožite. Protestirajte proti njihovim izdelkom. NJIM pošljite sovražno e-pošto.
2. Jezni bodite na verige restavracij s hitro hrano. Burgerji iz mesa izmučenih živali, pesticidni krompirček in hormonski mlečni napitki, to je problem. Problem ni hepatitis B, virus, ki si ga izmenjujejo uživalci drog in tisti, ki spijo s prostitutkami. Res hočete vbrizgati cepivo proti temu svojemu novorojenčku?
3. Jezni bodite na korporacije, ki izdelujejo strupene pralne praške in mehčalce. Vi in vaši otroci nosite oblačila in prek njih vdihavate znane rakotvorne snovi. Pokličite ta podjetja in jim to povejte. Ti izdelki ubijejo več ljudi kot virus mumpsa, zaradi katerega pravzaprav ne umre nihče. Enako je s hepatitisom A, to je vodna driska.
4. Jezni bodite na podjetja, ki onesnažujejo naše okolje. Za kemikalije in težke kovine je znano, da povzročajo avtizem, srčna obolenja, raka, avtoimunske bolezni in vse mogoče zdravstvene težave. V svetovnem merilu povzročijo na desetine milijonov smrti. Smrti zaradi ošpic so drobcen delček v primerjavi z onesnaževalci.
5. Jezni bodite na svoje starše, ker niste bili dojeni, ker niso spali skupaj z vami, ker so vas basali s sladkarijami in kupovali gore pralnega praška. Dojenje varuje otroke pred mnogimi nalezljivimi boleznimi.
6. Jezni bodite na svojega zdravnika, ker je tako ozkogleden in ker vam ne razkrije sestavin v cepivih (če je sam sploh prebral navodila za uporabo). Moral bi vam povedali o aluminiju, živem srebru, formaldehidu, tkivih splavljenih zarodkov, živalskih beljakovinah, polisorbatu 80, antibiotikih in drugih kemikalijah v brizgah. Okoljske organizacije poročajo, da je v popkovnični krvi novorojenčkov zaznati prek 200 kemikalij. Morda vaš zdravnik misli, da še nekaj dodatnih kemikalij, ki jih bo vbrizgal vašemu otroku, ni kakšna posebna stvar.
7. Jezni bodite na svojega kabelskega operaterja in izdelovalca televizijskih aparatov, ker ste vi in vaši otroci zaradi njiju debeli in leni, nočete se gibati in igrati zunaj. Pomanjkanje gibanja ubije milijone več ljudi kot polio. Kje so vsi tisti 80-letniki, ki jih je pohabil polio? Nekako jih ne najdem prav dosti.
8. Pravzaprav bodite jezni na Steva Jobsa in Billa Gatesa, ker sta ustvarila računalnike, da lahko ždite za njimi ves dan, obdani z elektromagnetno radiacijo, in berete komentarje, kot je ta.
9. Jezni bodite na farmacevtske družbe, ker nam dovolijo misliti, da življenje, kot sem ga opisal zgoraj, lahko pozdravimo z zdravili. Pravilno predpisana zdravila vsako leto ubijejo na tisoče ljudi. Gripa ne ubije skoraj nikogar. Cepivo ne deluje.
Nazadnje, jezni bodite nase, ker ne odprete oči ob zamegljevanju in pranju možganov, ki sta prevzela um ljudi. NIKOLI niste zdravniku postavili nobenih vprašanj. NIKOLI niste vprašali, kaj je v cepivih. NIKOLI se niste poučili o teh nenevarnih okužbah.
Bodimo pošteni, pravzaprav vam je čisto vseeno, kaj vaši otroci jedo. Ne zanimajo vas kemikalije v njihovem življenju. Vseeno vam je, če posedajo ves dan in gledajo televizijo ali igrajo video igrice. Vse, kar vas zanima, je to, da spijete kavico, greste na svojo naslednjo plastično operacijo, imate zabavo, ljubezensko afero in svoj naslednji sladkorni fiks!
Ta zapis je nastal z ljubeznijo in zamislijo ustvarjati boljši svet za naše otroke in bodoče generacije. Jeza povečuje vaše tveganje srčnega napada. Pazljivo. https://www.youtube.com/watch?v=9pw8ri_eIiI

Pritoževanje je izraz nepoznavanja principov v osnovi

Vztrajno brcamo v prazno , ker preprosto ne razumemo funkcioniranja stvari. Max Igan pove to zelo razumljivo in celotvito. Pritoževanje je izraz nepoznavanja principov v osnovi, v kolikor bi te principe poznali in se po njih ravnali tega ne bi ni u snovima počeli, kajti s tem le podpiramo sistem, ki nas ne opolnomoča pri življenju

The Awakening – Max Igan

“Sistema ne uspemo spremeniti zato, ker se vedno spoprijemamo le z njegovimi simptomi, posledično pa so naši odzivi razdrobljeni in zato neučinkoviti. Kaj ukreniti? Kako vnesti v sistem zdrav razum in svobodo, ki ju oblasti ne dovolijo?

nepritoževanje

 

Spremeniti moramo svojo perspektivo, da bomo lahko spoznali povezave med vsemi temi simptomi, nato pa se osredotočiti na dejanski problem, ki simptome povzroča. Sistem nas je oropal naravne moči, ki jo vsak posameznik ima. Najprej mora vsak doumeti, kakšen je ta sistem, za to pa je potrebno razumeti naš odnos z vlado. Žal je to nekaj, kar se večina od nas nikoli ne vpraša.

 

Martin Heidegger je dejal: »Največji izziv modernega časa, ki nam tako zelo buri misli, je to, da še vedno ne razmišljamo.«

 

Potrebno je le razumeti, kaj se dogaja. Moramo se začeti zavedati, kdo smo in kakšno moč imamo v tej družbi – za primer, da se bomo odločili to moč uporabiti. Večina o stanju stvari in dogajanjih okoli njih nikoli ne razmišlja, ker so bili naučeni, da ne mislijo – za to je poskrbel primerno poneumljajoč izobraževalni sistem. Živimo v navidezni demokraciji, kjer ljudstvo (teoretično) voli vlado iz ljudstva, da bi delovala v korist ljudstva. Naš odnos s tistimi, ki jih izvolimo, je odnos fiduciarnega zaupanja. Izvolimo jih, da bi ščitili naše koristi, oni pa tega preprosto ne počnejo. So le poverjeniki, ki jih mi plačujemo, da bi upravljali tisto, kar je v družbi naše, skupno. In če se ozremo po svetu, takoj opazimo, da je sleherna vlada na tem svetu izdala zaupanje svojih volilcev”  MAX IGAN

 

Svetovna nagrada Monsantu za hrano, Monsanto postal lastnik Blackwater-največja privatna vojaška firma, Monsanto kupil podjetje za modulacijo vremena..

Monstanto je gigant biotehnološke industrije in največji ameriški proizvajalec gensko spremenjenih semen, ki ima praktično monopol na področju biotehnološkega razvoja gensko spremenjenih organizmov. S 17.500 zaposlenimi je prisoten v 46 državah po vsem svetu, letno pa zasluži približno 11 milijard dolarjev. Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1901, da bi iznašlo umetno sladilo saharin, od takrat dalje pa v njegovo zapuščino spadajo PCB (poliklorirani bifenili), vojni strup Agent Orange, ki so ga Američani v velikih količinah uporabljali v vietnamski vojni, ter trenutno najbolje prodajan herbicid Roundup, ki se uporablja skupaj z gensko spremenjenimi rastlinami, saj Monsanto razvija semena, ki so tolerantna na pesticid Roundup.

Nekaj aktualnosti vezanih na Monsanto

 1. LETOSNJA NAGRADA “World Food Prize” GRE MONSANTU IN SYNGENT
 2. Monsanto postal lastnik Blackwater, največje privatne vojaške firme
 3. Bill & Melinda Gates fundacija kupila 500.000 delnic Monsanta
 4. Monsanto kupil podjetje za modulacijo vremena…
 5. Secret Trade Deals: the Monsanto Protection Act on Steroids!

Nadaljujte z branjem

Španski lazar, invaziven rdeči polž terminator naše zelenjave

Ne glede, da se ta tema ne veže na nekatera področja, kjer s polži še nimate težav neposredno, jo vseeno objavljam, ker verjamem, da se nas zadostna pridelava zdrave hrane tiče vseh še posebej preden lastniki zemljišč začnejo masovno iztrebljat polže s kemijo.
 Pojav rdečih polžev je v zadnjih letih v ekstremnem porastu. Čeprav imajo polži v naravi pomembno vlogo pri ohranjanju biološkega ravnovesja, saj so tvorci humusa in tako odstranjujejo različne rastlinske in živalske odpadke, skrbijo za ustrezno raven razvoja glivic, alg in lišajev, pa na drugi strani povzročajo s svojo številčnostjo tako na vrtnih kulturah kot številnih kmetijskih površinah veliko škodo. Upravičeno lahko trdimo, da so polži postali prava nadloga vrtičkarjev, vrtnarjev in številnih kmetov. Pogled na gredo do še včeraj čudovite solate ima ob vnovičnem pogledu naslednje jutro žalostno podobo, saj vidimo le še objedena listna rebra.  http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200904952.pdf

Namreč invazija rdečih polžev meji na ekološko katastrofo, ker so izredno invazivni, enkrat ko se pojavijo, jih je naenkrat ogromno.

Polži so namreč dvospolniki. Pri parjenju se najprej združita dva samca, ki se obojestransko oplodita, nato sledi še ženska faza oploditve. Za oploditev sta potrebna dva osebka, lahko pa pride tudi do samooploditve (Bayne, 1973).
S pojavom močnejših padavin se množično razbohotijo in jih je vedno več.
Vrtičkarjem, zelenjadarjem ter kmetom povzročajo veliko škodo  zlasti na senčnih in vlažnih legah. Napadajo tudi rastline v rastlinjakih. Rastline objedajo in jih onesnažujejo z iztrebki in sluzjo v obliki svetleče sledi. Ob množičnem pojavu naredijo veliko škodo na solati, kapusnicah, fižolu, grahu, korenju, paradižniku in drugih vrtninah.

KAKO SE ZNEBITI ŠPANSKEGA LAZARJA?


1.

Račke indijske tekačice so res pravi zaklad, saj jih edino one z veseljem pojedo, pri nas sicer tudi neme race. To jim omogoča dolgi vrat in požiralnik, ki je zgrajen tako, da jih lahko pogoltnejo. Potrebno  je imeti le dovolj rac za velikost parcele – na 10a dve do tri. Učitelj permakulture Fukooka je dejal: “če imate preveč polžev to pomeni le, da imate premalo rac” (:)..

Naše račke se nasitijo, do sitega, me prav preseneča da se teh sluzkov ne preobjejo, teknejo jim prav vsak dan, vsakič po kakšno kilco ali več. Mi imamo že kar nekaj časa račke, ki skrbijo za ravnovesje na vrtu. Če bi jih kdo kaj rabil za svoje lačne pernate prijatelje lahko pride kaj okrog, pri nas jih mrgoli, naravnih sovražnikov pa zgleda še vedno nimajo ali pa se jih še niso navadile. Ni le geoinženiring suša,  toča in preobilje dežja tisto za kar bi naj skrbeli, invazivne tujerodne rastlinske in živalske vrste nam namreč tudi lahko povsem zdesetkajo pridelek avtohtonih vrst.

Sedaj ali gre za bioterorizem raje pustimo, ukvarjat se s tem ne pomaga kaj dosti, kdor ima dovolj prostora sugeriram, naj si le nabavi račke in jih seveda deli okrog. Veste, da so v Avstriji iz tega že naredili biznis? Raco lahko najameš za dan ali dva, ko se naje polžev, jo vrneš.

Sicer pa glede polzev priporocam tudi neme race, jih imajo tudi rade, mislim, da jih lahko celo več pojedo, saj so tudi vecje in je manj možnosti, da bi se med poziranjwm polža zadušila

 

Predlagam, pozivam:
Ustanovitev vzajemne prve slovenske jate indijskih tekačic in nemih rac v skupni lasti (zadruga…društvo), ki bi si jih medsebojno sposojali po potrebi
Kako?
 • Najprej je potrebno zbrati dovolj oplojenih jajc
 • Se dogovoriti za kontrolirano valjenje jajc v valilnici
 • Skrbništvo in delitev stroškov za čez zimo
 • Sčasoma izposoja rac tudi nečlanom po avstrijskem vzoru (že več kot 20 izposojevalnic)
2.
Bakreno orodje …bakreni prah3.

Nasvet v zvezi z rdečimi polži na vrtu. (bananina lupina)
Deluje – vendar ne poginejo, a jih ni potrebno iskat, se jih najde kar na kupu!

 3. Nekaj dodatnih nasvetov, ki jih je zbrala Bojca Januš na svojem blogu o permakulturi TUKAJ
 •  Kvas: polži obožujejo kvas, zato tudi pivo. Lonce (jogurtovi lončki bodo takoj polni, vsaj pri prijateljici, zato pravim, lonce) vkopljemo v tla, natočimo pivo in pustimo šez noč. Polže volj kvasa neustavljivo privlači… Zjutraj pospravimo. Pivo ni poceni in litri piva, s katerim vsak večer nazdravljamo polžem, stanejo. Precej cenejši je kvas; pripravimo sami.
 •  Polži so menda nori tudi na pasjo hrano. Brikete namočimo v vodi, nadaljujemo enako kot s pivom ali kvasom. Vsekakor ceneje kot pivo.
 •  Baker: okoli gred položimo bakreno žico. Menda polže v stiku z bakrom trese, kar jim seveda ni všeč. Tudi baker ni poceni, je pa trajna rešitev.
 •  Nekaj, kar jih bode v podplate, na primer jajčne lupine. Ko polži lezelo čez strte jajčne lupine, jim te načenjajo sluz, s katero so oviti. Ni prijetno, gredo raje stran.
 • Indijske račke. Bill Mollison v zvezi s polži rekel tole: “You don’t have a slug excess, you’ve got a duck deficit!”
 •  Kavni zoc. Ne vem, če drži, ampak sliši se obetavno: ko polž leze čez zoc, kofein v kavi povzroči, da polžem podivja srce. Kavni zoc pa vrtu v vsakem primeru koristi.
 •  Lesni pepel, potrosen okrog vrta. Polžem načne zaščitni ovoj sluzi. Žaganje, ker jih izsušuje in zato ne marajo laziti po njem.
 •  Polžem ustreza bolj kisla zemlja. PH spremenimo z dodajanjem biooglja.
 •  Medtem, ko lovimo/nabiramo/odganjamo polže, sadike zaščitimo z odrezanimi plastenkami.
 •  Sadimo tiste, ki jih polži ne ljubijo (koruza, rdeče zelje, luštrek, ingver, buče, sončnice, rožmarin, meta), potem tiste, ki polže odvračajo (bela gorjušica, kapucinke, vrtni ognjič, čebula, česen, peteršilj, žajbelj, timijan), gredice obdamo z vejicami bezga, preslice, vratiča, rmana in gozdne praproti, ki polžem smrdijo, vmes pa potaknemo tiste, ki jih imajo za posladke, pa še to čim bolj zmešano, da jim otežimo pojedino.
  Sluz, ki jo puščajo kot svojo sled, jim je za kažipot; polžu samemu in njegovim kolegom. Manj ko bo na vrtu vse “na izvolite”, več težav bodo imeli pri pustošenju.
 •  Deluje tudi tole: grede ali kar cel vrt obdamo z obrobo iz L profila iz pločevine tako, da je z enim koncem vtisnjen v tla tako, da je L postavljen na glavo in navzven dela strehico.

Informativne prijave za skupinski obisk predavanja Dr. Vandana Shiva na Hrvaškem

Vabljeni k druženju ter na obisk predavanja Dr. Vandana Shive priznane fizičarke, okoljske aktivistke in avtorice, ki potuje po svetu in z navdihom predava o nevarnostih genskega inženiringa, biopiratstva in patentiranja semen ter o pomembnosti sonaravnega kmetijstva in ohranjanja različnih vrst semen.

Skupnost Letni časi na naslovu info@letnicasi.si zbirajo informativne prijave za skupinski obisk predavanja Dr. Vandana Shiva, ki prihaja 13.maja 2015 v Sisak na Hrvaškem.
Vsi zainteresirani pripišite v naslov

“Prijave za skupinski obisk predavanja Dr. Vandana Shiva”

“Dr. Vandana Shiva je gospa, ki se je srečala v rodni Indiji pred dvajsetimi leti z vsem, kar danes imenujemo kmetijsko-prehrambena politika po načrtih multinacionalk. Monsanto je želel njeno rodno pokrajino spremeniti v prehrambeno suženjsko deželo. Gospa je izredno ostroumno in tenkočutno uspela razvozlati plan obveščevalnih služb in v boj proti njim se je podala tako, da je sama hodila od polja do polja in indijske kmete prepričevala o hudičevem planu. Njena zmaga je bila veličastna in ona je tista, ki je postavila svet pred novo premišljevanje.”

https://www.facebook.com/events/1530878973860709/
www.vandanashiva.com
https://www.facebook.com/vandanashiva.navdanya
 

Pozabljenje glede izvora in originalnosti osnovnih živil – uvod do Razkroja in Distopije družbe? ?

Izhodišča za nadaljevanje oz. dopolnitev zgodbe  glede pozabljenja o izvornosti originalnih živil, ki potencialno vodi v uvod razkroja družbe znovič uporabljam odličen prispevek z naslovom Pod (hranjeni) Alenke Arko in ekipe Oddaje Preverjeno 


Opomniti velja ne le  na spervertiranost nasih okušalnih brbončic, pač pa tudi na očitno dejstvo, da smo kot bitja narave očitno povsem spervertirali vse nase čute in ne le sposobnost okušanja. Vprašajmo se kaj vse smo v svoji potrošniški vnemi sprejeli kot samoumevno ….denimo povsem uniceno mleko, GSO semena, pridelavo hrane, ki navkljub uporabi vse bolj sofisticirane tehnologije producira vse manj kvalitetne pridelke….. podobnih primerov je še dovolj.

Kulminacija razkroja družbe je tako  šele v vzponu in scenarij distopije nikakor ni nerealen .

Urban Death Projekt v Ameriki si prizadeva s predelavo človeških trupel v kompost gnojiti polja s pridelki za široko prehransko porabo : je res prišlo do tega ?


Več v objavi na Natural news TUKAJ

V cilju depopulacijske politike bomo poleg cepilnih programov soočeni še z marsikaterim grotesknim manevrom lastnikov. Dlje ko si bomo zatiskali oči ali zgolj čakali spremembo, trpkejša bo končno resnica.

Logična posledica, morda ta trenutek se donekje komičnih zablod otrok o izvoru hrane iz oddaje Alenke Arko, zna v kratkem prerasti v samoumevno sprejemanje umetne hrane, katera je očitno že lansirana med ljudi.

Umetna živila; umetna jajca, meso, siri, riž, sladila ; grotesknost z namenom?

Sicer vsebujejo neke rakotvorne zadeve, povzročajo demenco, ampak ne bomo se obremenjevali – je ceneje, če jih naredijo v laboratoriju, kot pa da bi imeli farmo kur, sirarno, mesarijo, posevek na njivi, vse pa pod pretvezo cenejše hrane za potrošnika.

Na prodajnih policah v tujini, pa tudi pri nas so se začeli pojavljati t. i. analogi, ponaredki sira in drugih živil. To na kratko pomeni, da je na primer sir brez mleka in salama brez mesa. Analogni sir  je tako izdelek, ki je narejen iz vode, mlečnih beljakovin in rastlinskih ter drugih maščob in aditivov, ki pomagajo, da je videti kot sir.«
http://www.jana.si/aktualno/zgodbe/Sir-brez-mleka-in-salama-brez-mesa.html

Znanstveniki razvili gensko spremenjeno kravo, ki proizvaja “človeško” mleko

http://www.dailymail.co.uk/news/article-1372836/Scientists-develop-genetically-modified-cow-produces-human-breast-milk. html

Solution to the Global Food Crisis

(alo, meso iz človeških iztrebkov )

http://www.naturalnews.com/031344_plastic_rice.html

http://www.eface.in/beware-of-china-eggs-china-started-egg-production/

http://www.chinasmack.com/2011/pictures/beef-extract-additive-used-to-change-pork-into-beef.html

Distopija v filmu

1
v insertu Human dystopia

risanega otroškega filma Wall•e Wall•e Official Trailer
2
v filmu Idiocracy

Film pripoveduje zgodbo o dveh preprostih ljudi, ki sta sprejeta v tajni vojaški poskus mirovanja(hibernacije), ki gre po zlu. Prebudita se 500 let v prihodnosti, ko odkrijeta, da se je svet degeneriral v distopijo, kjer se je oglaševanje, komercializacija in kulturni antiintelektualizem  razmahnil in  povzročil enotno neumno človeško družbo, ki je brez individualne odgovornosti ali posledic.
Človeštvo  se upira  spremembam in ker so pozabili kaj je to biti  posameznik svobodnega neodvisnega razmišljanja,  še naprej ignoriramo svoje okolje, našo človeškost, posledično bomo na koncu potencialno  zadovoljni, samovoljni in nevedni ter krivi uničenja našega planeta, skupnega in edinega doma.

Zaključek

Živimo posledice naše skupne klime, ki jo na dnevni bazi soustvarjamo. Vedno znova so krize in revolucije prerazporejale resurze in bogastvo in vedno znova so eni ali dobivali nazaj ali izgubljali skozi celotno znano zgodovino. Zmagovalci pa in pisali zgodovino kot tudi krojili usodo premaganih ali tistih katerim so pač vladali. Fora po moje je v tem, da se vprašamo zakaj se te drame v osnovi dogajajo, da jih začnemo loviti za pravi konec. Tako pa še vedno gasimo požare, ne da bi vedeli v osnovi kaj jih zares neti. Skratka , predvsem se parcialno ukvarjamo z simptomi bolezni , katero sami raznašamo okrog.

Lahko pa naredimo marsikaj , kako ne, le problem vidimo z napacnega konca. To da se pricnemo smiselno organizirat je očitno pogojeno s tem , da dočakamo stanje streznenja ob trdnem pristanku na samem dnu. Problem torej ni razprodaja, vojne, lazi , elite, politika depopulacije s hrano …sama po sebi, pac pa naša nepripravljenost in nesposobnost sodelovanja . Distopija je potemtakem kvečjemo potencialni trigger za spremembe.

Srebrna voda oz. koloidno srebro – naravni antibiotik

DELOVANJE KOLOIDNEGA SREBRA
Srebro je močan naravni antibiotik, ki se uporablja že tisočletje, ne da bi pri njem kdaj opazili stranske učinke. Že prababice so dale srebrni kovanec v mleko, da se poleti na verandi ni pokvarilo. Znano je, da so že stari Grki poznali njegovo medicinsko vrednost. Člani družin, ki so jedli iz srebrnih posod, so le redko obolevali in se vnetja niso pogosto pojavljala. To informacijo so uporabili kralji, vladarji, sultani in njihove družine ter člani kraljevih dvorov. Jedli so iz srebrnih krožnikov, pili iz srebrnih čaš, uporabljali srebrne posode in hrano shranjevali v srebrnih zabojih. Zato so se neznatne količine srebra, ki so se odkrušile, primešale hrani. Prva ali druga naslednja generacije je že imela od tega veliko koristi. Ljudje, ki so imeli srebrne delce v telesu, niso pogosto obolevali za nalezljivimi boleznimi.
Člani teh kraljevih družin so se imenovali »Modrokrvni«, ker je imela njihova koža modrikast odtenek zaradi akumulacije neznatnih delcev iz čistega kovinskega srebra. Običajni ljudje »rdeče krvi » pa so jedli iz lončenih posod z železnimi pripomočki in so bili zato pogosto bolni. Člani kraljevih družin pa že od rojstva niso obolevali za nalezljivimi boleznimi.

V številnih člankih je omenjeno koloidno srebro. Eden takih člankov je bil objavljen v reviji »The Lancet« 12. decembra 1914.

Koloidno srebro je bilo Ameriki v splošni uporabi med leti 1800 in 1938. Predpisovali so ga za številne bolezni in okužbe. Današnjih antibiotikov še ni bilo na razpolago in koloidno srebro so uporabljali praktično za vse. Vendar pa je bilo relativno drago, tako kot so dragi antibiotiki, ki jih danes proizvaja človek.

Koloidno srebro je edini antibiotik o katerem so poročali, da uničuje vse vrste virusov, glivic in bakterij. Je edini znani antibiotik, ki je za vse naše organe popolnoma neškodljiv. Drugi antibiotiki poškodujejo jetra in ledvica, koloidno srebro pa le pospešuje zdravljenje.

PRIMERJAVA Z DRUGIMI ANTIBIOTIKI
Koloidno srebro ni škodljivo za sesalce, plazilce, rastline in vsa živa bitja, ki niso zgrajena le iz ene celice.
Enocelična bitja imajo namreč drugačen sistem presnove kisika in v tem je prednos koloidnega srebra, ki deluje le kot katalizator in vpliva na spremembo hitrosti ali pojavnosti reakcije pri enoceličarjih, ne vstopa pa v kemijske reakcije v telesnih tkivih. Že če se nahaja blizu virusov, glivic ali bakterij (enocelična bolezenska klica, ki povzroča bolezen) takoj »pohabi« njihov encim, ki presnavlja kisik oz. »kemijska pljuča«, ki se zadušijo in najpogosteje umrejo v šestih minutah. Odmrli mikroorganizem se nato izloči iz telesa s pomočjo imunskega in limfnega sistema.
Vsi sintetični antibiotiki lahko uničijo le pet ali šest vrst mikrobov. Vedno več je bakterij, ki postanejo na antibiotike odporne. Običajno te bakterije, ki ne morejo razviti odpornosti na koloidno srebro, imenujemo »Super klice«. Srebro ne uničuje le bakterij, temveč tudi vse vrste virusov, česar doslej ni zmogel narediti noben antibiotik, ki je delo človeških rok!
Slabost vseh antibiotikov je tudi v tem, da uničijo celo vrsto različnih pomembnih encimov v telesu, koloidno srebro pa teh encimov nikakor ne onesposobi ali poškoduje, saj so bistveno drugačni od encimov pri enoceličarjih. Koloidno srebro dejansko pospešuje zdravljenje, ki ne povzroča toliko brazgotin na tkivih, česar pa ni sposoben narediti noben drug antibiotik.
MEDSEBOJNIH REAKCIJ Z DRUGIMI ZDRAVILI ALI ZELIŠĆI NI
Doslej še niso poročali o kakšni medsebojni reakciji med zdravili in srebrom.
Današnji pripravki alopatske medicine, ki se dobijo na recept, verjetno prav tako ne bodo razvili reakcije v telesu na srebro, enako kot se to ni zgodilo z močnimi zelišči, iz katerih so ta zdravila razvili in jih tisočletja uporabljali skupaj s srebrom. Kemijsko srebro v telesu ne tvori toksičnih spojin. Verjetnost je še manjša, ko je srebro v koloidni in stabilizirani obliki. V telesu preprosto reagira le z encimom, ki presnavlja kisik pri mikrobih.

UNIČI ODPORNE PATOGENE SOJE
Bolezenski mikroorganizmi lahko postanejo odporni na običajne antibiotike, kar sproži nevarne »superinfekcije«. Tradicionalne antibiotike so industrijsko razvili iz toksinov, ki jih tvorijo druge bakterije iz lastnega obrambnega sistem – kot npr. penicilin. Bolezenski mikroorganizmi v telesu se odzovejo na ta gojeni toksin tradicionalnih antibiotikov v približno enaki meri, kot na originalne mikroorganizme. Doba je dovolj dolga, da pogosto pride do mutacije, ki povzroči, da postane mikroorganizem imun na to vrsto antibiotika.
Koloidno srebro naj bi delovalo relativno hitro – najpogosteje v šestih minutah ali prej, po stiku znotraj telesa – patogeni, ki povzročajo bolezni, tako nimajo dovolj časa, da bi mutirali v odporen soj, saj taka mutacija zahteva precej več časa kot ga srebro potrebuje, da uniči patogeno bakterijo. Tisočletna uporaba te izjemne substance še do danes ne pozna patogena ali soja, ki bi mutiral in razvil odpornost na srebro. Skratka, nobeno enocelično bitje ali rastlina ne bosta mogla nikoli postati imuna na srebro.
KAKO DELUJE KOLOIDNO SREBRO
Telesna tkiva, ki imajo 5 delcev koloidnega srebra na milijon (5ppm) so brez virusov, glivic in bakterij. Srebrni delci ostanejo v telesu dolgo časa, saj ne vstopajo v reakcije, temveč delujejo kot katalizator. Katalizator najbolje opišemo kot substanco, ki sproži ali povzroči reakcijo oz. pojav, ne da bi sam pri tem sodeloval ali bil uporabljen. Koloidno srebro deluje kot katalizator in onemogoči delovanje posebnega encima. Najbolje ga opišemo kot »kemijska pljuča«, ki prenašajo kisik in hranila skozi celično stene povzročitelja bolezni. Mikroorganizem se pri tem zaduši! Že neposredna bližina srebra onemogoči delovanje encima, ki ga vsebujejo vsi virusi, glivice in bakterije – pri tem pa ne poškoduje encimov celic v tkivu.
ZAKAJ KOLOIDNO SREBRO NIMA ALERGENEGA UČINKA
Pri uporabi koloidnega srebra v medicini ne poročajo o alergenih reakcijah na srebro, saj le-to vpliva le na hitrost in pojavnost presnove kisika pri patogenih bakterijah, ki sta opisana v prejšnjem poglavju. V telesu koloidno srebro kemijsko ne reagira. Pretirana uporaba lahko povzroči le argirijo, ki se pokaže kot sivo-modrikast odtenek na nohtih in koži. Telo začne preprosto nalagati odvečno srebro v tkiva in kolagen, ki je glava sestavina nohtov. To stanje nima nobenih znanih škodljivih učinkov in izgine, ko zmanjšamo vnos koloidnega srebra ali ga za nekaj časa prenehamo uporabljati.

KAKO POSPEŠIMO ZDRAVLJENJE
Mitoza – običajna delitev celic v tkivu – je pojav, ko dobimo dve novi, identični celici. Ko je v tkivu prisotno koloidno srebro, pa pride do drugačnih delitev. Tvorita se ena reproducirana in ena »de-diferencirana« celica (anaplazijska celica), ki je kot mlada celica, ki se lahko v telesu spremeni v kakršenkoli tip celice. Migrirala bo v tisti del telesa, kjer je tkivo poškodovano in se bo spremenila v lokalno celico tkiva in s tem pripomogla, da se bo na poškodovanem mestu celica reparirala in bodo brazgotine na tkivu manjše.
To prednost hitrega zdravljenja s koloidnim srebrom je odkril dr. Robert O. Becker in jo opisal v knjigi »Elektrika v telesu«.
On in njegovi kolegi – raziskovalci so opazili razne primitivne celice, ki izgledajo kot aktivne celice v otroškem kostnem mozgu. Te celice so hitro rasle in reproducirale različen in presenetljiv izbor primitivnih celičnih oblik, vključno s popolnoma anaplazijskimi in zaokroženimi fibroblastnimi celicami.
«Pozitivno srebro« pravi Becker, »tvori veliko število anaplazijskih celic in s tem premosti glavni problem regeneracije pri sesalcih. Proces zdravljenja pospeši za skoraj 50 odstotkov. V celoti močno pospešuje zdravljenje mehkih tkiv na naravni način, ki dotlej še ni bil znan. V svoji knjigi nadalje navaja: »Pozitivno srebro uniči vse vrste bakterij, kar je zanimivo, saj še noben antibiotik ni konsistentno deloval proti vsem vrstam bakterij. Ponuja nam številne prednosti v primerjavi s prej znanimi antibiotičnimi substancami. Ne vsebuje drugih ionov, razen srebra, ki bi obremenjevali tkivo. Deluje istočasno proti vsem vrstam bakterij ter uničuje celo tiste soje in glivična vnetja, ki so odporna na antibiotike.«

KAKO DELUJE SREBRO NA GLIVICE
Glivica je sestavljena iz serije posameznih celic, katerih material se razteza na celični steni med celicami. Čeprav je lahko pri raztezanju in razširjanju bolj linearna ali pa pri reproduciranju deluje kot »tkanina«, pa ima glivica še vedno podobne lastnosti kot enocelične bakterije, pravzaprav kot tisti posebni tip kemijskih pljuč, ki ga prisotnost koloidnega srebra takoj, popolnoma in trajno onemogoči.
Vsako glivico v telesu lahko uničimo v šestih minutah po tem, ko pride v stik s srebrom.
Koloidno srebro jo preprosto zaduši!

KAKO DELUJE SREBRO NA VIRUSE
En sam virus napade živo celico v tkivu in potem se ta zahrbtni patogen polasti celičnega jedra in spremeni njegov reprodukcijski sistem tako, da replicira virus namesto encima, hormona ali kakšne druge kemikalije, ki bi jo celica normalno proizvedla. Kasneje se ta novi virus sprosti iz celice v krvni obtok. Zgodi se še en zanimiv proces. Ko virus učinkuje na celico, se živa celice odzove tako, da se vrne k bolj primitivni strukturi in kemiji. Encim, ki presnavlja kisik v celični steni se prav tako vrne v bolj preprosto obliko, ki je zelo občutljiva za učinek koloidnega srebra. Prisotnost koloidnega srebra encim celice trajno onemogoči. V celico ne more več prinašati kisika in virusna »gostiteljska« celica umre. Ta proces traja le šest minut in telo se celice znebi kot bi se znebilo katerekoli izmed milijona drugih celic vsak dan, ko niso več koristne za telo.
KAKO DELUJE SREBRO NA RAKASTE CELICE
Mutacija zdravih celic v rakaste se dogaja neprestano, tudi v zdravih organizmih. Vendar naravni imunski sistem rakaste celice uniči približno enako hitro kot se pojavljajo, če je telo v stabilni formi, zato zdrav človek tega procesa ne zaznava kot bolezen. Poročajo tudi, da nekatere oblike raka povzroča virus. Kot pri drugih virusih, ki napadejo tkivno celico, tudi tu virus prevzame reprodukcijsko »tovarno« v celici in jo prisili, da replicira virus. Celica se povrne v »primitivno« stanje in omogoči koloidnemu srebru, da učinkovito uniči rakasto celico. Višja koncentracija pomeni, da koloidno srebro hitreje stopi v stik z virusom ali drugo patogeno bakterijo.

KOLOIDNO SREBRO KOT PREVENTIVNO SREDSTVO
V preventivi ne poznamo podobno učinkovitega sredstva kot je koloidno srebro. Če vzamemo zadostno količino dnevno, preprečimo okužbe, bolezni, nalezljive bolezni in zastrupitev zaradi opeklin.

DELUJE KOT DRUGI IMUNSKI SISTEM
Dnevno uživanje koloidnega srebra praktično pomeni, da imamo »še en imunski sistem«, ki pomaga naravnemu in učinkovito uničuje številne »hroščke« v našem telesu. Zmanjša tudi možnost zastrupitve zaradi dejavnosti klic, virusov in glivic v našem telesu. Testi so pokazali, da dobra absorpcija srebra v tenkem črevesu ne vpliva škodljivo na koristne bakterije v širokem črevesu.

Drug imunski sistem deluje vzporedno z in neodvisno od prvega obrambnega sistema v telesu, kar je bistvena prednost pri preprečevanju izbruhov gripe oz. drugih hudih virusnih bolezni.
POMAGA PRI HUDIH OPEKLINAH
Zadostna dnevna količina koloidnega srebra nas vnaprej zaščiti pred zastrupitvijo zaradi hudih opeklin. Verjetnost, da preživimo zelo hude opekline po požaru v hiši ali nesreči z avtom je večja, če smo že pred tem uživali zadostne količine koloidnega srebra.
Ljudje, ki te poškodbe najprej preživijo lahko kasneje umrejo zaradi komplikacij, ki se pojavijo približno en teden po poškodbi, ko so številni telesni sistemi preobremenjeni. Koloidno srebro v takih primerih vsekakor pomaga. Glede na zdravilno moč koloidnega srebra je ameriški kirurg Dr. William Steward Halsted leta 1913, ko se je skliceval na stoletja uporabe srebrne žičke pri ranah, napisal: »Ne poznam stvari, ki bi lahko nadomestila koloidno srebro oz. ne poznam osebe, ki bi uporabo opustila, ko je enkrat osvojila tehniko. Možno je, da smo izkoristili šele prve možnosti tega odličnega sredstva! In že zdaj je to krasno orodje. Spodbuja celice, ki sodelujejo pri tvorbi kosti, zdravi najbolj trdovratne okužbe vseh vrst, pospešuje pa tudi zdravljenje poškodb na koži in drugih mehkih tkivih«.

PREVENTIVA! PREVENTIVA! PREVENTIVA!
V preventivi je koloidno srebro najbolj učinkovito v borbi proti bolezni! Če ga jemljemo v zadostni količini, preprečuje okužbe. Modrikasto obarvana kapilarna kri (nekateri ljudje gredo celo tako daleč, da imajo kožo rahlo sivo ali modrikasto obarvano) povzroči, da postane človek nedovzeten za okužbe. Potrebno je vzeti kar precejšne količine, a učinek je dolgotrajen. Kakšna pa je vrednost resnične imunosti na okužbe?

DRUGI UVELJAVLJENI NAČINI UPORABE KOLOIDNEGA SREBRA
Presenetljiva, čeprav še vedno le delna lista navaja več kot 650 bolezni, kjer so za zdravljenje uporabljali koloidno srebro, in sicer (po abecedi): akne, AIDS, alergije, vnetje slepiča, artritis (vnetje sklepov) in atletska noga, vnetje mehurja, krvni paraziti, zastrupitev krvi, ognojki, črna kuga in opekline; rakaste bolezni, kandida, pasji parvovirus, ozebline, kolera, kolitis (katar širokega črevesa), konjunktivitis (vnetje očesne veznice) in cistitis (vnetje mehurja); seboroični dermatitis (prhljaj), diabetes in griža; ekcem in encefalitis (vnetje možganske opne); fibrozitis (mišični ali zunajsklepni revmatizem); gastritis (želodčni katar) in kapavica; senena mrzlica in herpes; izpuščaj in slaba prebava; keratitis (vnetje roženice), gobavost, levkemija, lupus, limfangitis (vnetje limfnih žil) in lajmska bolezen (borelioza); malarija in meningitis. Poleg tega pa še: nevrastenija (živčna slabost); infekcije, ki jih povzročajo paraziti, vnetje pleure (pljučne mrene), pljučnica, vnetje prostate, pruritus ani (srbenje v okolici anusa), psoriaza in gnojno očesno vnetje; revmatizem, rinitis (vnetje nosne sluznice) in lišaj, škrlatinka, septična stanja (oči, ušes, ust in grla), seboreja, septikemija, herpes zoster in infekcije, ki jih povzročajo stafilokoki in streptokoki, trebušna gripa in sifilis: ustni oprh (glivično vnetje), vnetje ščitnice, tonzilitis, toksemija, trahom, »vlažno« stopalo in tuberkuloza; razjede želodca; virusi (vseh oblik); bradavice in oslovski kašelj ter glivična vnetja (pri ženskah).

UPORABA KOLOIDNEGA SREBRA V VETERINI
Pri živalih, pticah in ribah so s koloidnim srebrom uspešno zdravili naslednje primere:
– Bakterije in paraziti pri hišnih ljubljenčkih, živalih na kmetiji in pticah
– Parvovirus pri psih
– Oživljanje zlatih ribic s trebuhi obrnjenimi navzgor
– Griža in malteška mrzlica pri govedu.

MEDICINSKE RAZISKAVE IN DRUGA TESTIRANJA
Koloidno srebro in bolezni: Avtor knjige »Elektrika v telesu« Dr R. Becker, je v svojih raziskavah omenil, da obstoja povezava med nizkimi vrednostmi srebra v telesu in boleznijo. Tisti, ki so imeli nizke vrednosti, so bili večkrat bolni, pogosto so obolevali za prehladi, gripo, imeli so vročino in druge bolezni. Dr. Becker je verjel, da je pomanjkanje srebra vzrok za nepravilno delovanje imunskega sistema in da igra srebro odločilno vlogo pri uničevanju bakterij in virusov. Beckerjevi poskusi so pripeljali do zaključka, da srebro deluje na številne bakterije, brez stranskih učinkov, ne da bi poškodovalo telesne in tkivne celice.
Koloidno srebro in rakaste bolezni: Becker je ponovno prišel do zaključka, da se v prisotnosti srebrnega iona, rakave celice ponovno vrnejo v normalno stanje, ne glede na to, kje v telesu se nahajajo. Prišel je tudi do zaključka, da njegova prisotnost regenerira tkivo ter izloči rakaste in druge abnormalne celice.
Dr. Bjorn Nordstrom s švedskega Karolinska Institute je srebro dolgo časa uporabljal za zdravljenje raka. Poroča, da je uspešno pozdravil bolnike, ki so jim drugi zdravniki postavili diagnozo neozdravljive bolezni.
Čiščenje vode v bazenu: Srebro se široko uporablja za čiščenje bazenov in ne smrdi tako kot klor. V Nebraski so pred kratkim zlili v bazen 250 litrov odplak brez dezinfekcijskega sredstva. Normativno merilo za fekalno kontaminacijo je število Escheri coli (E. coli), t.j. mikroorganizmov, ki jih najdemo v človeškem črevesju. Število se je povzpelo na 7000 kolonij, ki tvorijo E coli celice, na mililiter vode. Kasneje so vodo splaknili s srebrnim elektrodnim snopom, in E.coli mikroorganizmi so v treh urah izginili. Kasnejši kontrolni testi so pokazali, da voda ne vsebuje nič enoceličnih mikroorganizmov.
»Hidroponski« testi: Testi v hidroponskih rastlinjakih so pokazali, da se koloidno srebro absorbira in ga rastline uporabljajo tako kot druge materiale. Hidroponija je idealna metoda vrtnarjenja, kjer se pojavi le en problem: virusi, glivice in bakterije dobro uspevajo v hranilni tekočini. Koloidno srebro uniči vse patogene, brez škodljivih posledic za hranilno tekočino in občutljive rastline. Rastline so tudi posrkale srebro skozi korenine in tako postale vir srebrnih mineralov za humano uporabo.
Testiranje predoziranja: Raziskovalci so že od l. 1985 vedeli, da je potrebno opravljati testiranje glede predoziranja. Laboratorijski tehnik, ki je bil vpleten v projekt že od začetka, se je prostovoljno javil za poskusnega zajčka v prvem poskusu. Več tednov je dnevno popil 1 liter vode, ki je vsebovala visoko koncentracijo koloidnega srebra. Spremljali so kemijsko sestavo njegovih telesnih tekočin in splošno počutje (prehladi, gripa, glavoboli, itd.). Še posebej so opazovali spremembe v barvi kože, da bi tako videli, če se bo sivkasto obarvala zaradi argirije. Sprememb v barvi kože niso zaznali, bil je še v boljši formi in živahen, nobenih bolečin, prehladov, itd. tudi ni bilo. V laboratoriju so test ponovili še drugi in prišli do enakih rezultatov.
Študija univerze UCLA (iz Los Angelesa, ZDA): Poročajo, da je nek samostojni laboratorij pred leti poslal univerzi UCLA vzorec koloidnega srebra, da bi ga testirali, kako deluje na AIDS in antraks. Izvedli so teste in na koncu dokazali, da je koloidno srebro zelo učinkovito delovalo na patogene klice obeh boleznih. Samostojni raziskovalec je dobil enake rezultate v svojem laboratoriju in je zaprosil UCLO za potrditev. Ko ga je direktor UCLE poklical, ga je direktor neodvisnega laboratorija prosil, če lahko rezultate objavi v pisni obliki na uradnem dopisu univerze, vendar so mu povedali, da mora za to plačati 10.000 USD. Zato je poročilo laboratorija UCLA, ki potrjuje učinkovitost koloidnega srebra, neuradno.
Izjava FDA (Urada za hrano in zdravilo) o koloidnem srebru: Pisno obvestilo, ki ga je 19.09.1991 izdal uradnik za varstvo potrošnikov pri FDA g. Harol Davis pravi, da se koloidno srebro, ki se je v zdravilstvu uporabljalo že pred l. 1938, lahko še nadalje izdaja brez priloženega dokazila o varnosti in učinkovitosti (ki se po l. 1938 zahteva za vsa zdravila na recept), mora pa biti omenjeno, da gre za enako uporabo kot l. 1938 in pred tem.
Nekaj tradicionalnih uporab koloidnega srebra:
– Dodatek k pitni vodi med potovanjem in taborjenjem. Za dezinfekcijo vode na liter damo eno plastično čajno žličko, dobro zmešamo in počakamo šest minut.
– Dodatek k vodi za kuhanje.
– Opekline, poškropljene s koloidnim srebrom, se pozdravijo hitro in brez brazgotin.
– Varno sterilizira vse od zobne krtačke do kirurškega instrumenta.
– Lokalna uporaba na vreznine, odrgnine, rane, izpuščaje, sončne opekline, pike insektov.
– Koloidno srebro napršiti na odpadke, da preprečimo slab vonj.
– Napršiti hišne gobice, brisače in rezalne deske, da se uničijo bakterije (E.Coli, Salmonela…) in s tem preprečiti zastrupitev hrane.
– Dodati pri konzerviranju, vkuhavanju in stekleničenju.
– Dodati sokovom in mleku, da se prepreči kvarjenje, fermentiranje, zasirjenje.
– Napršiti v čevlje in med prste, da uniči večina glivic.
– Koloidno srebro zmanjša prhljaj, luskavico, kožne srbečice itd. Odlično sredstvo po britju.
– Dodatek k vodi za kopanje, grgranje, prhanje, izpiranje črevesja, spreju za nos in vodicam za zobe.
– Izjemno skrajša čas okrevanja pri prehladih, gripi, pljučnici, dihalnih infekcijah in pri rino virusih.
– Kožna srbečica, očesno vnetje ali infekcija (razredči manjšo količino koloidnega srebra z enako količino destilirane vode iz lekarne za očesno uporabo) in ušesne infekcije (pred uporabo rahlo ogreti).
– Za odstranjevanje bradavic preko noči namazati in obvezati.
– Lahko zaustavi propadanje zob in prepreči slab zadah…
– Za zmanjševanje zobobolov, ustnih vnetij, infekcij…
– Za razkužitev zobnih protez.
– Za razkužitev in odstranjevanje vonjav v hladilnikih, zamrzovalnikih in posodah za shranjevanje hrane.
– Dodatek k vodi hišnih ljubljenčkov, ptičjim posodicam, vazam za rezano cvetje.
– Vlažna obleka, brisače in perilo ne bodo postali plesnivi.
– Za odstranitev neželenih mikroorganizmov iz zemlje in vodovodnih sistemov.
– Za uničenje glivic, plesni, gnitju in proti večini boleznih pri rastlinah.
– Koloidno srebro je izvrsten stimulator rasti rastlin.
– Koloidno srebro je razkužilo za bazene, vodnjake, vlažilce, jacuzzije, vroče banje, pomivalne stroje, predpražnike za kopalnice.
– Zelo koristno je napršiti nekaj koloidnega srebra na sadje in zelenjavo pred skladiščenjem ali uporabo.
– Razkužilno sredstvo za telefonske slušalke, slušne aparate, glavnike, pipe itd.
– Koloidno srebro je čudovit čistilec vode. Voda shranjena z dodatkom ene ali dveh jedilnih žlic koloidnega srebra na 5 litrov bo varna in dobrega okusa zelo dolgo časa. Voda, ki je onesnažena z mikrobi lahko postane pitna z dodatkom dveh ali treh jedilnih žlic koloidnega srebra na vsakih 5 litrov vode.

Doslej še niso poročali o kakšni medsebojni reakciji med zdravili in koloidnim srebrom, tako da ob uživanju katerih koli zdravil lahko uporabljamo koloidno srebro.
Koloidno srebro shranjujemo nedosegljivo otrokom, na suhem in temnem mestu ter stran od električnih naprav – najmanj 50 centimetrov. Ne shranjujemo v zamrzovalniku ali hladilniku.

 

Albina Haberman