OBSTAJA ENA SAMA VSEPREŽEMAJOČA IN VSESPODBUJAJOČA ENERGIJA

OBSTAJA ENA SAMA VSEPREŽEMAJOČA IN VSESPODBUJAJOČA ENERGIJA
Avtor clanka Bogdan Todorov, revija Misteriji okt.2000

Vzporedna analiza delovanja energij pri piramidah, odobrenih patentih in javnosti dostopnih patentnih prijavah, odobrenih modelih in vzorcih za energetske namene, akupunkturnih iglah, orgonskem generatorju in nekaterih terapevtskih nihalih kaže, da gre pri vseh teh primerih pravzaprav za eno in isto vseobsegajočo, vseprisotno, vseprežemajočo in vsespodbujajočo životvorno energijo.

Leta 1959 beležimo na Češkoslovaškem zanimiv precedenčen primer, ko je bila patentno zaščitena naprava, za katero ni bilo nikomur jasno, na kakšnih principih deluje.

Urad za patente nekdanje ZSSR je pod zaporedno številko 91304 izdal patent ostrilu za britvice, izdelanemu v obliki Keopsove piramide. Osnova za patent je dokaz, da se znotraj naprave, oblikovane v enakih razmerjih kot Keopsova piramida, prej tope britvice naostrijo.

Pri tem ni bilo pomembno, iz kakšnega materiala so bile naprave izdelane. Enako so delovale, če so bile narejene iz kamna, kovine, stiroporja ali papirja. Nadaljnji poskusi so pokazali, da ostaja hrana v takih piramidah dalj časa sveža in se kasneje ne kvari kot tista, ki jo hranimo zunaj.

Opazili so tudi, da se sveže meso znotraj piramide prične sušiti, namesto da bi razpadalo. Ta spoznanja so uporabili pri oblikovanju tetrapaka, ki je omogočil, da so ostajali mleko, jogurt in drugi izdelki pri sobni temperaturi dalj časa uporabni, kar je olajšalo tudi prevoze na večje razdalje.

BISTVA NE POZNAMO

Te energije, ki so jo poimenovali “energija Keopsove piramide”, ne moremo meriti, saj še do danes nismo uspeli razvozlati njenega kvalitativnega bistva, le delno pa je razjasnjen način, kako deluje. Poleg že opisanih primerov so jo izkoristili tudi pri oblikovanju cilindričnih in kockastih silosov. Silos, ki ga sestavljata dve združeni Keopsovi piramidi, omogoča boljše in zdravju prijaznejše shranjevanje žit, ki tako tudi dalj časa ohranijo reproduktivno moč.

V vseh teh primerih so poleg različnih ostalih procesov opazili tudi ne dovolj poudarjeno dejstvo, da se znotraj vseh konstrukcij, oblikovanih po načelih Keopsove piramide, sušijo meso, mleko, žita, sadje in zelenjava precej hitreje kot zunaj.

ZDRAVLJENJE HRBTENICE

Patent, ki je pokazal na nov pristop za uporabo vseprisotne energije v naravi, ki jo v tem prispevku imenujemo kozmična energija, je bil priznan pod šifro European patent št. 050718 ter prijavljen kot EP 0 507 180 B1 pod imenom “Naprava za aktivacijo človeške hrbtenice”.

Ta patent dokazuje, da je vseprisotno kozmično energijo mogoče usmerjati oziroma fokusirati vzdolž hrbteničnega kanala. Tako lahko dosežemo energetsko aktivacijo z eliminacijo energetske blokade v hrbtenici. Čeprav je ne imenujejo tako, očitno lahko pridemo do sklepa, da se z vertikalno fokusacijo kozmične energije v resnici deblokira pretok vitalne energije či enega osnovnih meridianov, ki teče vzdolž hrbtenice. Usmerjanje z osno fokusacijo dosežemo s širokim elipsoidnim polobjemom hrbteničnih vretenc s hrbtne strani.

Ali obstaja povezava med energijo piramid, kozmično energijo in vitalno energijo či in kakšna je ta povezava, še ni bilo posebej raziskano, to pa tudi ni bil cilj omenjenega odkritja.

ENERGIJA JE LAHKO VALOVANJE

Naslednji dragocen prispevek k problematiki načinov usmerjanja in uporabe vseprisotne energije, to pot zaradi področja uporabe imenovane bioenergetska aktivacija, predstavlja patent št. 2074748, prijava PTC/RU96/00014, mednarodno podana pod številko WO 97/02800, ki ga je odobrila Ruska federacija.

Ta patent priznava dve novi kvaliteti pri reševanju problema aktivacije živih organizmov s pomočjo zunanje energije.

Prva kvaliteta je, da je energijo mogoče preusmerjati tudi z difrakcijo s pomočjo odprte tridimenzionalne helikoidalne krivulje v obliki spirale ali elipsoidne spirale. Na ta način je mogoče obravnavati organizem v celoti ali pa na nivoju posamične celice.

Drugo kvaliteto pa kaže dejstvo, da so za spiralo in podlogo uporabljeni različni materiali, ki imajo bioenergetski učinek na organizem, če so aktivirani z zunanjo energijo. To je bilo dokazano z merjenji prevodnosti v biološko aktivnih, to je akupunkturnih točkah.

Posredno pa ta patent kaže še na neko drugo pomembno dejstvo, in sicer, da se vseprisotna energija, če je podvržena postopku difrakcije, kaže kot valovanje.

Glede na to, kar vemo o sedanji stopnji razvoja znanosti in tehnike v svetu in glede na različne vrste zaščite intelektualne lastnine, lahko sklepamo, da so poleg treh navedenih patentov tudi mnogi drugi raziskovalci prej ali hkrati z njimi uspešno razrešili del skrivnosti vseprisotne in vseprežemajoče blagodejne energije in dali različne predloge za njeno učinkovito uporabo.

KOLEDARSKI ZAŠČITNIK

Pri registrirani in odobreni prijavi jugoslovanskega vzorca U-7/93 z imenom “Okrasni koledarski zaščitnik” že samo ime zaščitnik kaže na to, da gre v resnici za mnogo več kot le za običajne podobice, zaščitene za reprodukcijo na različnih materialih.

V resnici gre za dvanajstokraki ponovljeni križ z zaobljenimi kraki in natančno določenimi proporci. Križ je umeščen v krog, ki se nahaja v kvadratu. S svojo obliko zaradi pojavov difrakcije, refrakcije, interference in polarizacije spodbuja razgradnjo negativnih žarčenj. S svojimi 16 vertikalnimi, 16 horizontalnimi in 12 polkrožnimi različno usmerjenimi robovi, kot tudi z 20 prelomnimi točkami difrakcijskih vozlišč, predstavlja zapleteno difrakcijsko rešetko. Ima tudi krake, ki se v krogu ponavljajo v levo in v desno smer, s to obliko pa zaobjame dve Arhimedovi spirali, eno levosučno in drugo desnosučno.

Poleg drugega je očitno, da omenjeni Arhimedovi spirali uravnotežujeta vrtenje prednjih in zadnjih čaker, oziroma deblokirata blokirane čakre in vzpostavljata normalno vrtenje.

ENERGETSKI AKTIVATOR

Nič manj zanimiv ni model, odobren pod zaporedno številko 9550, prijava 33/94-M-33/94. Na visokem podstavku, na katerem se nahaja podloga s ponovljenim dvanajstokrakim križem na obeh straneh, je postavljena krogla s cilindrično odprtino, na krogli pa se nahaja šesterokraki prostorski križ. Prostorski križ ima 60 difrakcijskih robov z 32 presečnimi točkami na vseh ravneh. Poleg tega je tu še 32 difrakcijskih robov s še 24 polkrožnimi robovi in 40 difrakcijskimi vozlišči dveh ponovljenih križev. V celotnem sklopu ne smemo zanemariti krogle, ki tudi prispevajo s svojimi učinki.

Že samo na osnovi opisa je jasno, da gre za zelo uspešen energetski aktivator, ki preko učinkov difrakcije in krožnega čelnega razširjanja uporablja vseprisotno energijo, s čimer v vseh smereh okoli modela zagotavlja pojačan energetski tok, ki blagodejno deluje na ljudi, živali, rastline in vse žive organizme.

Analiza opisanega vzorca in modela kaže, da lahko način njunega učinkovanja razložimo tudi s stališča žarčenja oblik, to pa pomeni, da oblike preko učinkov robno difrakcijskega lomljenja in valovnega razširjanja preusmerjajo vseprežemajočo energijo. To nam daje tudi odgovor na vprašanje, kaj je bistveni pomen neskladnosti oblik, oziroma zakaj se ljudje počutijo neprijetno, ko se znajdejo v prostoru, kjer je starinsko pohištvo z zaobljenimi robovi pomešano s posamičnimi elementi sodobnega pohištva z ostrimi robovi.

OPLEMENITENJE PROSTORA

Problem oplemenitenja prostora z blagodejno energijo je uspešno razrešen tudi s konstrukcijo iz jugoslovanske prijave patenta P-905/89.

Napravo sestavljajo tri krogle, pričvrščene ena na drugo tako, da se dotikajo roba zamišljenega stožca, katerega vertikalni presek nam da enakostranični trikotnik. Na najmanjšo kroglo je pričvrščen stožec, katerega bočni robovi se pokrivajo z robovi zamišljenega stožca. S tem se v prvi vrsti zagotovi učinek koncentričnega širjenja blagodejne energije v okolico, gibanje v tej okolici pa zagotavlja energetsko masažo organizma z elementi energetske akupresure na posamične vitalne točke.

Popolno osno usmerjanje toka vseprežemajoče energije, kjer se oseba, na katero učinkujemo, nahaja vzdolž iste osi kot naprava, je doseženo v patentu, prijavljenem pod številko EP 0 4422 294 A2 z imenom “Naprava za akumuliranje, jačanje in usmerjanje kozmične energije”.

S kombiniranjem usmerjanja preko stranic dvanajststranične piramide in spodnjega dela plašča stožca lahko dosežemo, da je tok na zgornjem in na spodnjem delu telesa različno fokusiran. Mejo, ki razmejuje načina fokusiranja, lahko premikamo navzgor ali navzdol s premikanjem naprave. Na ta način lahko organizem obravnavamo kot dve neodvisni celoti.

ŽARIŠČENJE ENERGIJE

V patentu prijavljenem pod številko WO 92/12761 PCT/ AT92/ 00006 smo priča poskusu izdelave naprave s centralnim fokusiranjem energije.

Gre za napravo, kjer se kalote z velikimi premeri nadaljujejo s kalotami z manjšimi premeri, vse skupaj pa se zaključi s polkroglo. Na osnovi načrtov nam analiza žarišča krogle in večine kalot pokaže, da se na ta način energetski tok izpod naprave dejansko redči, ne pa povečuje. Uspešna rešitev, ko se tok usmeri lokalno na nek določen del telesa, je prikazan v prijavi patenta EP 460 670 A2 pod imenom “Naprava za akumulacijo, jačanje in lokalno usmerjanje pozitivne kozmične energije”.

Gre za dve plošči, ki sta združeni prek polnih cilindričnih podaljškov. Podaljška lahko spojimo pod različnimi koti, ki jih je mogoče fiksirati. Napravo naslonimo ali pričvrstimo na telo nad organom, ki potrebuje ojačan energetski tok. Ojačan tok dosežemo s križanjem toka ene in druge plošče.

Vendar pa na ta način ni mogoče obravnavati vseh organov, ne da bi hkrati vplivali na zdravo tkivo v njihovi okolici, kar pa ni zaželjeno. Za obravnavo vsakega organa posebej je potrebno prilagoditi dimenzije, včasih pa tudi obliko naprave.

AKUMULIRANJE ENERGIJE

Prijava WO 94/04221 PTC/RU92/00166 pod imenom “Naprava za akumuliranje biološko-kozmične energije” prikazuje načelo zbiranja vseprežemajoče energije iz večjega prostora, da bi jo preko ustreznih površin preusmerili v ojačan energetski tok v manjšem prostoru.

Tu je poleg drugega pomembno poudariti, da v celotni prijavi nikoli ne pride pod vprašaj dejstvo, da je narava te energije biološko-kozmična, to je vitalna či energija oziroma životvorna energija. To pomeni, da je razrešena dilema, v kakšni zvezi so energija piramid, kozmična energija, vitalna či energija in bioenergija, saj so vse pravzaprav manifestacije iste vseobsegajoče, vseprisotne, vseprežemajoče, vsespodbujajoče životvorne energije.

AKUPUNKTURA

Uporaba vseprežemajoče energije, ki je v tradiciji in kulturi daljnovzhodnih dežel znana pod imenom životvorna energija či, je bila v starodavni Kitajski pripeljana do popolnosti. Akupunkturo kot diagnostično terapevtski postopek je sprejela celo uradna konservativna zahodna medicina. Zaradi tega je tudi v Mednarodni klasifikaciji patentov (MKP) en cel razred A 61 H 39/00 s podrazredi 39/02, 39/04, 39/06 in 39/08 posvečen napravam s področja akupunkture.

Nauk ajurvedske medicine temelji na starodavnem kitajskem vedenju, da je človeško telo prežeto z dvema glavnima energetskima meridianoma spredaj in zadaj ter z 12 stranskimi. Skozi meridiane se pretaka vitalna življenjska energija či. Če kaj zmoti ali prekine njen tok, oziroma če organi dobijo preveč ali premalo energije či, se telo odzove z boleznijo. Namen obravnave je odstraniti ovire in vzpostaviti energetsko ravnotežje v organizmu.

V ta namen strokovnjaki uporabljajo 361 akupunkturnih točk na meridianih. Te točke predstavljajo svojevrstne vhode za dodaten vnos energije. V točke zabadajo lesene ali kovinske igle z ozkim vrhom in cilindričnim ali večstranim prizmičnim telesom. Očitno je, da telo igle služi sprejemanju vseprisotne energije in njenemu usmerjanju preko vrha igle v akupunkturne točke oziroma ustrezne meridiane. Čeprav je iz opisanega primera vidno, da narodi z dolgoletno neprekinjeno tradicijo uporabe tradicionalne medicine te lastnosti življenjske energije – zdravila, ki se nahaja vsepovsod okrog nas, ga pa ni mogoče videti.

Že dolgo in na veliko izkoriščajo, ne bo narobe, če se spomnimo, da se s pomočjo akupunkture vseprežemajoča energija iz določenega prostora zbere, koncentrira in kanalizira v želeno smer. Res pa je, da z akupunkturo lahko le dosežemo ponovno vzpostavitev porušenega energetskega ravnotežja celotnega organizma, skupine organov ali posamičnega organa, ne moremo pa učinkovati na oboleli del nekega organa, na primer na tumor.

ORGONSKI GENERATOR IN NIHALA

Nujno je poudariti, da je, čeprav naprava ni patentno zaščitena, s svojim “Orgonskim generatorjem” problem obnove energije pri izčrpanem organizmu uspešno razrešil že Wilhelm Reich. V to napravo vstopi posameznik, ki ima energetski primanjkljaj. Naprava zbere orgonsko energijo iz okolice in jo potem usmeri v notranjost. Sklepamo lahko, da gre tu ponovno, spet pod drugim imenom, za enega od načinov preusmerjanja vseprisotne vitalne energije.

V okviru obravnavane teme so zelo zanimiva terapevtska nihala, ki jih uporabljajo radiestezisti, še posebej nihalo opata Mermeja ter nihali Oziris in Izis. Ko odgrnemo namerno postavljeno kopreno misticizma, odkrijemo, da ta nihala s svojo obliko in funkcijo, pa tudi z načinom uporabe, predstavljajo enega najelegantnejših načinov kanaliziranja vseprežemajoče energije v točno določene predele telesa ali posamičnih organov.

Pri nihalu opata Mermeja krogla s celotno površino zbira energijo iz prostora in jo usmerja skozi zaostren vrh. Nihalo Oziris ni zgolj po naključju dobilo svojega imena od egipčanskega boga mrtvih. Čeprav je v celoti izdelano iz lesa, mora biti, kadar ni v uporabi, shranjeno v leseni skrinji, najpogosteje v kleti, daleč od živih bitij. Nekateri verjamejo, da je tako močno, da postopno ubije vsako življenje, ki se nahaja na področju njegovega učinkovanja, če ga po uporabi ne shranimo na varen kraj.

Če natančno pregledamo njegovo gradnjo, postane jasno, da sta previdnost in bojazen, s katerima do njega pristopajo radiestezisti, povsem upravičeni. Je precej večji kot ostala nihala in je izdelan iz enega kosa materiala. V zgornjem delu je kalota ali polkrogla, ki se v spodnjem delu nadaljuje v elipsoiden ali v pravi stožec z ostrim vrhom. Skozi vrh se vsa zbrana energija strne v zelo ozek energetski snop, ki uničujoče deluje na živo tkivo, s to posebnostjo, da se raje kot v zdravem tkivu koncentrira v bolnih celicah tumorjev in jih uničuje.

To je tudi razlog, da je vsako izpostavljanje učinkovanju njegovega vrha brez nujne potrebe lahko zelo ogrožujoče za zdravje in življenje. Nihalo Izis, ki je izdelano iz kovine, ima v zgornjem delu kroglo. Telo nihala objema štiri do šest “baterij”. Poimenovanje je kar ustrezno, saj so to cilindri, namenjeni dodatnemu zbiranju energije iz prostora. Krogla in cilindri s svojo obliko omogočajo nihalu, da zbere kar največ energije iz okolja in jo skozi koničasti vrh ustrezno usmeri. Pri vseh omenjenih nihalih njihovo vrtenje omogoča, da se energija bolje razporedi po predelu bolnega organa.

Pri blokiranih čakrah vrtenje v smeri urinih kazalcev nihala opata Mermeja in nihala Izis povzroči, da njun močno koncentriran energetski snop prebije energetsko blokado in vzpostavi normalno vrtenje tako glavne kot tudi stranskih čaker. Pri tem ne bo odveč opozorilo, da zvonasta nihala, pri katerih je ožji del obrnjen k roki radiestezista, širši pa k telesu obolelega, po svoji zasnovi niso uporabna za kanaliziranje vseprisotne energije v organizem obolelega.

Vzporedna analiza delovanja energij pri piramidah, odobrenih patentih in javnosti dostopnih patentnih prijavah, odobrenih modelih in vzorcih za energetske namene, akupunkturnih iglah, orgonskem generatorju in nekaterih terapevtskih nihalih kaže, da gre pri vseh teh primerih pravzaprav za eno in isto vseobsegajočo, vseprisotno, vseprežemajočo in vsespodbujajočo životvorno energijo. Kot za vsako drugo dobrino, ki jo je Stvarnik dal na razpolago človeku, tudi zanjo velja, da je samo od človeka odvisno, ali jo bo uporabil za spodbujanje življenja in zdravja ljudi ali za njihovo uničenje.

Na slikah Teslina tuljava z piramido na vrhu in brez piramide

Prikazan je element hardy1.gifPrikazan je element hardy1.gif hardy1 hardy

Advertisements

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google+ photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google+ računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

w

Connecting to %s