VPIS NEODTUJLJIVE PRAVICE DO VODE V USTAVO – PETICIJA

V Ustavi ta pravica ni dovolj dobro definirana, hkrati pa smo priča pritiskom korporativnega kapitala na privatiziranje vseh virov, ki imajo potencial zaslužka. 

Nekaj strašljivega se v Evropi in Sloveniji dogaja na področju oskrbe z vodo in vodnimi viri.  

PRAVICA ZA VODO TEMELJNA PRAVICA ČLOVEKA Povzetek iz revije Zarja, avtor Dejan Ogrinec

Že leta 2013 je skupina 35 koalicijskih poslancev vložila predlog za spremembo 70.člena Slovenske ustave, v katero bi se zapisalo, da ima vsakdo pravico do pitne vode in da se oskrba s pitno vodo za prebivalstvo opravlja kot neprofitna javna služba.

DO DANES SE GLEDE TE POBUDE NI ZGODILO NIČ.

Če smo se zavzemali za vpis Zlatega pravila v ustavo, ki niti ni tako pomemben človeško gledano, zakaj se v ustavo ne bi vpisala tudi Pravica do vode, kar bi to pravico pravno dovolj močno zavarovalo, da nam ta pravica kot državljanom Slovenije ne bi bila nikoli odvzeta niti s strani določil EU parlamenta.

Pravica do vode v evropski zakonodaji še vedno ni opredeljena kot temeljna človekova pravica.

Priča smo tudi vse pogostejšim pritiskom po privatizaciji vode v Evropi. EU parlament se očitno načrtno izogiba temu problemu in državljane Evrope s tem spravlja v paniko. Vse bolj je prisoten tudi strah pred sporazumi (TIPP,TISA,CETA), ki bodo krepko posegli v pravice do črpanja in distribucije vode, ker bodo korporacije lahko pohodile ljudsko voljo.

Zaradi njihovega pritiska lahko izgubimo pravico do črpanja lastne vode.

Resničen odnos do pobude glede vode je pokazalo glasovanje spomladi 2015, saj Pravica do vode še vedno ni vpisana v EU ustavo, kar je bila osnovna zahteva gibanja RIGHT2Water, ki je zbrala skoraj 1,9 milijona podpisov.

EU parlament je sprejel resolucijo »Pravica o vodi« s 363 glasovi (50,4%)  za in 96 glasovi (13,3%) proti, 261 (36,3%) se jih je glasovanja vzdržalo. ZASTRAŠUJOČE.

Kdo nam lahko garantira, da se ob naslednjem glasovanju to procentualno razmerje ne bo spremenilo. Izid glasovanja bi moral biti 100% zaPravico o vodi.

Največji nasprotnik državljanskega vpisa vode v ustavo EU sta bili spomladi 2015 skupini EPP in ECR(vir irska poslanka L.Boylan). To so angleški konzervativci, ki zagovarjajo trdi kapitalizem. V vednost, skupini EPP, ki je nasprotovala vpisu Pravice do vode, pripadajo tudi 4 naši poslanci – P.Šolin, M.Zver, R.Tomc, L.Peterle.

EU parlament je enostavno povozil Evropsko državljansko pobudo.

Verjetno je malo vas zasledilo, da so na predzadnji dan 2015, na ministrstvu podelili 30 koncesij za črpanje vode. Dovolili so si razpolagati z naravnimi viri vode, ki so last vseh državljanov, ne pa samo njihova lastnina.

V Sloveniji je že nekaj primerov (Laško, Sevnica, Brežice, Ptuj) kjer državljani Slovenije plačujejo cca.30%  višji  prispevek za vodo kot v ostalih mestih. Za čiščenje voda pa plačujejo korporaciji WTE 2,8 krat več kot občani Ljubljane.

Poslanec dr.I.Šoltes je v imenu stranke Zelenih, ki se bori za vodo, na Evropsko komisijo naslovil naslednji vprašanji:

1.     Ali namerava podati zakonodajni predlog, s katerim se bo eksplicitno priznalo dostop do vode in sanitarnih storitev kot temeljno človekovo pravico, v skladu z definicijo iz deklaracije OZN iz leta 2010(A/RES/64/292)?

2.      Katere ukrepe bo sprejela za trajno zagotovitev oskrbe s čisto vodo in sanitarnih storitev kot temeljne javne dobrine na vseh področjih politik EU.

Glede na odgovor, ki ga je prejel, je dr.Šoltes podal:«V teh lepospevnih,deklaratornih besedah ni nič!«

Pričakuje tudi, da bo komisija končno nekaj konkretno naredila, ne pa , da državam nenehno sugerira politiko omejevanja – privatizacija v imenu gospodarskega interesa.

Tukaj se lahko državljani vprašamo:«v imenu čigavega gospodarskega interesa?«

Pravica do vode je enaka pravici do življenja in svobode.

Na področju Evrope potrebujemo Evropo, na področju Slovenije potrebujemo vlado, ki bo prisluhnila državljanom, ne kapitalu.

Kaj se dogaja po svetu in v Evropi

L.2000 so se Bolivijci uprli vladi, ki je hotela razprodati njihovo vodo ameriški multinacionalki Bechtel. Ljudje so umirali zaradi žeje.

Podoben zakon proti privatizaciji vode so sprejeli tudi v Uragvaju.

2006 je Nizozemska z zakonom prepovedala privatizacijo vode

2014 so Italijani z visoko udeležbo glasovali proti privatizaciji vode. O tem so mediji molčali.

V Darfurju pobijajo Nube, ker živijo na področju, ki je bogato z vodo.

Grkom so privatizirali vodne vire. Tudi o tem mediji molčijo.

V Ameriki zapirajo ljudi, ki želijo s kapnico napojiti živino in so si naredili preprosta zajetja.

Kako je pa v Sloveniji?

Ta moment, ko to pišem, je še vse po starem. Toda kako dolgo še?

Če se ne zbudimo pravočasno in dovolimo, da se zgodi privatizacija vode.

Bomo žejni, umazani in lačni?

Se bomo tuširali le enkrat tedensko, ker  bo cena vode tako visoka, da si marsikdo ne bo mogel privoščit vsakodnevnega tuširanja?

Če ne bo prostega dostopa do vode tudi hrane ne bo, oz, bo še dražja.

Kaj pa gašenje požarov, če voda ne bo dostopna?

Črni scenarij, ki se ne sme zgoditi.

NAJ SLOVENSKE VODE ŠE NAPREJ PROSTO TEČEJO ZA NAS ,  NAŠO UPORABO IN UPORABO ZANAMCEM.

Podpis PETICIJE NA

 

http://www.pravapeticija.com/vpis_neodtujljive_pravice_do_vode_v_ustavo#form

 

Vabljeni k ogledu objav

 

VOJNA ZA VODO, NAFTO, RUDNINE, ZEMLJO, ZA VIRE IN SUROVINE

Voda, čudež narave, je kristal, je energija, je spomin, je življenje

 

Advertisements

Konflikti sprožajo bolezni, vsaka bolezen ima duševno ozadje. Uspešnost zdravljenja napredovanega raka nad 90% po zdravniku R. G.Hamerju

Prišel bo dan, ko bo bolezen veljala za sramoto, kajti človek bo spoznal, da nastaja kot posledica delovanja slabih misli 

Karl Wilhelm von Humboldt

Nova germanska medicina

Nemški zdravnik Ryke Geerd Hamer (roj.: *1935) ima zelo velik procent uspešnosti pri svoji terapiji zdravljenja raka – mnogo večji uspešnosti kot pri katerekoli terapiji, katere sem videl. V nekem primeru od mnogih sojenj preganjanemu zdravniku Hamerju je moral javni tožilec (v Wiener Neustadtu v Avstriji) priznati, da je 6.000 od 6.500 pacientov s pretežno napredovanim rakom, živelo še štiri do pet let po tretmanu zdravnika Hamerja. To je uspešnost nad 90% in je popolnoma drugačen rezultat, kot se ga lahko pričakuje po konvencionalnem zdravljenju napredovanega raka.

Zdravnik Hamer je sam dobil raka na modih kmalu po tem, ko je bil njegov sin Dirk ubit leta 1978. Vprašal se je ali ni bila mogoče sinova smrt vzrok njegovega raka. Tri leta kasneje, ko je delal v bolnici Univerze v Műnchnu, je zdravnik Hamer lahko začel z resnimi raziskavami bolezni imenovanih rak. Po teh raziskavan je proučil in dokumentiral nad 15.000 primerov raka. Odkril je, da so bile prisotne vedno podobne značilnosti, ki jih je imenoval železna pravila raka.

 1. ŽELEZNA PRAVILA RAKA
  1. 1. vsaka bolezen imenovana rak je podobna bolezni, ki začne kot DHS (Dirk Hamerjev Sindrom – imenovan po njegovem sinu). To je resna, akutna, dramatična in izolirana izkušnja konflikta in šoka. Istočasno se manifestira na treh nivojih: na nivoju psihe, na nivoju možgan in na nivoju organov.

 

  1. 2. vrsta psihičnega konflikta določa mesto centra sprožitve Hamer Herda (termin izvira od nasprotnikov dr. Hamerja, kateri so strukture v možganih, katere je on odkril, in so jih porogljivo/posmehljivo imenovali “Hamersche Herd” oz. Hamerjevi smešni centri) tako v možganih kot v drugih telesnih organih.

 

  3. potek psihičnega konflikta je v soodvisnosti z razvojem Hamer Herda v možganih in razvojem raka v drugih organih.

V trenutku konflikta in šoka se na določenem mestu možganov dogaja nekaj kar imenujemo v elekriki kot kratek stik v mehaniki pa zrušitev materijala. To dogajanje se lahko posname s pomočjo računalniške tomografije (CT-computer thomographie) in je podobno koncentričnim krogom strelske mete ali pa mirni površini vode v katero se vrže kamen. Kasneje, če se konflik ne razreši, se CT slika menja in razvije se edem in končno ostane brazgotina.

Iz naslednjega primera se lahko vidi, koliko so te poškodbe možganskega tkiva specifične in natančno locirane. Po nekem predavanju na kongresu je nek športni zdravnik dal dr. Hamerju CT sliko možganov in ga zaprosil, da mu jo razloži. Dr. Hamer je iz nje razbral naslednjo diagnozo:
da ima pacient novi karcinom na mehurju in da ta krvavi in je v fazi zastaranja, starejši karcinom prostate, dijabetes in stari karcinom pljuč, poleg tega pa ima še izgubo občutka v določenem predelu telesa in vse še poteka ob določenih emocionalnih konfliktih.

Osuplo je dejstvo, da je dr. Hamerju uspelo pokazati, da je istočasno s pojavom koncentričnih poškodb tkiv možganov vidnih na CTju. Ravnotako se tudi na poškodovanih organih vidijo takšne koncentrične lezije. Po Hamerju do tega pride istega trenutka ko psihični šok zadene podzavestni nivo in isti trenutek se začne razvoj raka. Med drugim tudi druge bolezni so lahko povzročene preko istega mehanizma. Resnost bolezni je lahko odvisna tudi o drugih fizioloških, energetskih in prehrambenih faktorjev; ampak narava bolezni in lokacija so določene z vsebino konflikta-šoka.

Dr. Hamer verjame, da se medsebojni odnosi ključnih emotivno-stresnih dogodkov, ko prvo zadenejo dele možganov in nato vzročno določene organe telesa. Ti programi so se razvili kot človeškova evolucijska prilagoditev in so podobni programom v živalskem svetu. Ko nepričakovano, iznenada doživimo emotivni šok-stres, se sproži program za hitro popravljanje (imenovan biološki program za konflikte) z namenom povratka posameznika v normalno stanje. Takšni programi se podovno pojavljajo tudi na družinah ali drugih socialnih skupnostih.

Naslednji primer predočuje dr. Hamer: mati vidi kako njen otrok doživlja težko nesrečo. Gledano evolucijsko, otroci hitreje okrevajo, če dobivajo povečano količino materinega mleka. Zato materin biološki program za konflikte poskuša povečati ustvarjanje mleka s povečanim številom celic v dojkah. Če je mati desničarka, bo tak dogodek istočasno povzročil pojav Hamer Herda v določenem delu njene desne možganske hemisfere, in se nato odraža na njeni levi dojki. Ko otrok okreva, konflikt se začne reševati in dodatno mleko ni več potrebno. Mati dobi dobrodušno obliko tuberkuloze v tej dojki, katera razgrajuje odvečne mlečne celice. Ampak, če mikrobakterije potrebne za ta proces niso prisotne, se področje lahko samo kalcificira in ostane kot uspavan tumor.

Popolnoma podoben proces se dogaja pri živalih. Ovca, kateri volk odnese jagnje, pokaže nagnjenje na rak vimena. Stran, kje se pojavi, je odvisna samo od tega ali je desnonoga ali levonoga ovca. Ovca najpogosteje rešuje ta konflikt tako, da se začne mrkat in ojanji novega mladiča.

Naslednji primer nam slikovito prikaže, kakšno vrednost za preživetje ima izvorno ta mehanizem. Zamislimo si, da levinja preganja antilopo. Antilopa mora v trenutku mobilizirati vse svoje sile, da bi preživela. Tedaj vodstvo prevzame simpatični živčni sistem, a paralelno temu se v možganih aktivirajo tudi določeni centri, kateri spodbudijo aktivnost pljuč. Po uspešnem begu, se bo antilopa odpočila. Na kratko, parasimpatični živčni sistem bo prevzel nadzor, da bi se normalizirale telesne funkcije.

Če se pa neki osebi sporoči, da ima raka, čeprav je lahko ta diagnoza napačna, se zaradi istega straha od smrti, sproži takisti biološki program, ki je pomagal antilopi pobegniti. Poveča se raven stresa ter se aktivira povezava med možgani in pljuči. Ampak, v tem primeru se ne da nikamor pobegniti, dokler se konflikt ne reši. Razrešitev pa lahko traja leta in leta. Tako obstaja neprekinjen stres in posledično stimulacija aktivnosti pljuč s strani možganov. Zaradi takega stanja se poveča kapaciteta pljuč, zaradi neprestane delitve celic.

Ta proces se lahko zaustavi samo z izključevanjem stikala v možganih preko gašenja izvornega konflikta-šoka. To se dogaja tedaj, ko je pacient podvržen operaciji ali naravni terapiji v katero popolnoma veruje, da bo dovedla do ozdravljenja. Ampak, taisti postopek ne bo rešil konflikta pri pacientu, ki sumi v učinkovitost terapije. V tem primeru bo bolezen nadalje napredovala. Zaradi truda dr. Hamerja to ni več samo nepodkrepljena predpostavka, temveč znanstveno dejstvo, katero je mogoče v vsakem trenutku preveriti s CT pregledom možganov.

Naslednji seznam prikazuje nekaj odnosov med konflikti občutja in prizadetosti določenih organov:

 

      • zunanja kožica nadledvične žleze-napačna usmerjenost, zavedenost na napačno pot;
      • Mehur – grd konflikt, umazani triki;
      • Kost-pomanjkanje samospoštovanja, občutek inferiornosti;
      • mlečna žleza v dojkah-vključuje skrb in neskladje;
      • mlečna kanali v dojkah-konflikt pri razdvajanju;
      • dojka, leva (pri desničarkah)-konflikt okoli otroka, doma ali matere;
      • dojka, desna (pri levičarkah)-konflikt s partnerjem ali drugimi osebami;
      • bronhiji-nepremičninski konflikt;
      • grlo maternice-resna frustacija;
      • debelo črevo-grd, neprebavljiv spor;
      • žolčni mehur-konflikt partnerstva;
      • srce-neprestani konflikti;
      • črevesje-neprebavljiva gruda besa;
      • ledvice-pomanjkanje volje do življenja, konflikt povezan z vodo ali tekočino;
      • goltanec-konflikt straha in preplašenosti;
      • jetra-strah pred gladjo;
      • pljuča-strah pred smrtjo od dušenja, to vključuje tudi za taisti strah za drugega;
      • limfne žleze-pomanjkanje samospoštovanja povezanega z okoljem;
      • melanom-občutek umazanosti in oskrunjenja;
      • srednje uho-nesposobnost priti do nekih še kako potrebnih informacij;
      • usta-nekaj se ne more prežvečiti ali zadržati;
      • požiralnik-nekaj se ne more imeti ali požreti;
      • trebušna slinavka-vznemirjenost in bes v sporu z družinskimi člani ali pa v povezavi z nasledstvom;
      • prostata-grd spor v povezavi s spolnostjo ali pa v zvezi s spolnostjo;
      • rektum-strah od nekoristnosti;
      • koža-izguba celovitosti;
      • vranica-šok povzročen s telesnim ali emocionalnim ranjevanjem;
      • želodec-neprebavljiv bes, preveč pogoltniti;
      • moda in jajčniki-konflikt izgube;
      • maternica-spolni konflikt(i).

Tu so še nekatere specifične bolezni povezane s konfliktom čustev:

 

      • AIDS– dr. Hamer je opazil, da nihče ni nikoli umrl od AIDSa, če prej ni izvedel ali bil prepričan, da je HIV pozitiven. To nas napelje do zaključka, da je tako kot pri raku, negativno dojemanje povezano z AIDSom in to je tisto, kar povzroča njegove razdiralne učinke.
      • angina pektoris– povzročena je z nepremičninskimi spori v aktivni fazi in srčnim infarktom v fazi ozdravitve.
      • dijabetes in hipoglikemija– desnoroka ženska bo dobila hipoglikemijo zaradi tesnobe ali odvratnosti; če pa je levoroka, bo dobila insulinski diabetes. Desnoroki moški bo dobil insulinski dibetes zaradi spora z odporom ali borbe proti nečemu; če je pa levoroki, bo pa dobil hipoglikemijo.
      • paraliza obraza– strah od izgube obraza, posledice zasmehovanja;
      • hemeroidi– desnoroka ženska v povezavi in težavami z identiteto, a levoročni moški z ozemeljskim besom, v fazi ozdravitve bo dobil hemeroide.
      • srčni infarkt– borba za posest ali njegovo vsebino
      • multipla skleroza in paraliza– nesposobnost pobega, nadaljevanja, približevanja ali pa takrat, ko se ne ve, kaj bi bilo treba storiti;
      • psorjaza– vključuje konflikt ločitev od matere, očeta, družine, prijateljev, družinskih ljubljencev;
      • psihoze vseh vrst– imajo eden ali več aktivnih Hamer Herdov v obeh možganskih hemisferah;
      • reumatizem– konflikt nasilne ločitve, kateri je povzročil bolečino in trpljenje;
      • vitiligo, leukoderma– konflikt grdega ali nasilnega ločevanja.

 

Zabeležka o dominantni roki: Levičarji razvijajo potrebe na nasprotni strani od pravih desničarjev. Dominantna je tista roka, katera se ob ploskanju nahaja zgoraj. Pri desničarjih so vse mišice na desni strani povezani s partnerjem in morda tudi z drugimi osebami, a vse mišice na levi strani so povezane z otroki ali lastno materjo. To stanje se lahko spremeni zaradi hormonalnih sprememb, v primeru jemanja kontracepcijskih kemikalij ali pa v menopavzi.
Izbor žarišča konflikta se dogaja preko podzavestnih asociacij. N.pr.: biološki konfliki kateri vključujejo vodo ali druge tekočine kot so mleko, olje dovedejo do raka ledvic, strah pred smrtjo privede do raka pljuč; psihološko goltanje večjega zalogaja, več kot se lahko prebavi, dovede do raka na želodcu ali pa črevesju. Izvorno v živalskem svetu se resnično misli o velikem zalogaju hrane, ampak v našem primeru se lahko poveže s prevelikimi financijskimi obvezami ali katerimikoli drugimi dolžnostmi, katerih se ne more izpolniti, uresničiti. Ampak, žarišča ne določa sam dogodek, temveč predhoden psihološki značaj, kateri je pomemben za posameznika v takem trenutku dogajanja.

Dr. Hamer to slikovito prikaže s primerom ženske, ki odkrije svojega soproga v postelji z drugo žensko. Tu nastopi konflikt spolne frustacije, ki povzroči raka maternice. Če pa ga ona doživi kot spopad s partnerjem, tedaj bo pri desničarki dovedlo do raka desne dojke. Če so konfliktni občutki straha in odvratnosti, tedaj bo nastala hipoglikemija. Pri občutku manj vrednosti se rak lahko razvije v pubični kosti. Če pa je nastopil občutek manjvrednosti povezan z izdajo zaupanja, ne pa s spolnostjo, tedaj nastanejo težave v roki ali nogi, možno pa je tudi, da se lahko pojavijo težave v prstih ali v ramenih.

Drugi tipični primeri, ki lahko dovedejo do bioloških težav, so konflikti izgube: ljubljene osebe, zaposlitve, vredne imovine, posesti…

Dr. Hamer verjame, da večino metastaz ali sekundarnih tumorjev povzroča strah od tumorjev ali pa strah pred smrtjo, ki se javlja, ko se pacientu priobči, da ima raka ali pa ko so prognoze negativne. Ampak v tem istem primeru nastali konflikt-šok ne more biti strah pred smrjo, temveč je to bes, ogorčenje ali pa konflikt ločevanja od partnerja ali otrok in tedaj se bodo tumorji pojavili na drugih mestih. Ravnotako diagnoza raka na debelem črevesu pogosto dovede tudi do raka na jetrih zaradi podzavestnega straga pred gladom.

Splošno vzeto brezupnost, razočaranje in občutek nesmiselnosti ustvarjajo kronični stres, kateri onemogoča ozdravljenje od raka in drugih bolezni oziroma povzročitev le teh. Po dr. Hamerju je pravi vzrok začetka raka in drugih bolezni nepričakovani travmatski šok na katerega nismo čustveno pripravljeni.
FAZE OZDRAVLJENJA

M_Two_Phase_Diagram

Začetek DHS oziroma izkušnje konflikta-šoka drugačno je od drugih konfliktov katere doživljamo vsak dan. DHS povzroča neprekinjen stres, ki ima za posledico nagnjenje k hladnim rokam ali stopalom, pomanjkanje apetita in izgubo telesne mase, nespečnost in neprestano razmišljanje o vsebini konflikta. Če se konflikt hitro ne reši, dolgotrajni stres dovede do specifičnih simptomov in razvoja raka ali drugih bolezni.

Ko se konflikt razreši, pacient ni več zavzet z vsebino konflikta, apetit se začne vračati, roke so ponovno tople in vrača se zdravo spanje; lahko pa se v tej fazi občuti tudi slabost, utrujenost in potrebo po počitku. Ti učinki nakazujejo, da je parasimpatičen živčen sistem prevzel kontrolo telasa. To pa je šele začetek faze ozdravljenja, katera je lahko dolgotrajna in težavna.

V času prve faze ozdravljenja prihaja do zadrževanja vode in vnetja, ampak tumor neha rasti. To s časom dovede do krize ozdravitve, katero Hamer imenuje epileptično ali epileptoidno krizo, zato ker je povzročena z edemom poškodovanega možganskega tkiva Hamer Herda. Simptomi so specifični glede na bolezen.

Nato začne telo izločati akumulirano vodo, pacient popolnoma pridobi na moči in telesne funkcije se normalizirajo. Sedaj šele možgansko vezno/oporno tkivo glij začne popravljati Hamer Herd. Konvencionalni radiologi to lahko interpretirajo kot hitro rastoči tumor v možganih in tretirajo ga skladno z diagnozo.

Dr. Hamer ocenjuje, da je 99% dogajanja v možganih, kot so udarci, ciste in tumorji posledica zaceljevanja Hamer Herdov. Zato jih smatra kot začasne in samoomejujoče, razen če ne pride do neprimerne medicinske intervencije. Najpomembnejša pomoč v takih primerih je zmanjšanje kakšnegakoli možganskega edema.

V času krize ozdravljenja pacient lahko ponovno doživlja kratke izvorne psihološke konflikte s hladnimi nogami ali hladnim znojem. Vloga tega pojava je, da se odvrne in odstrani edem poškodovanega možganskega tkiva, kar šele tedaj omogoči normalizacijo drugih telesnih stanj. Torej, najnevarnejše je obdobje ravno pred krajem krize ozdravitve, kadar postane jasno, da je telo dovolj močno, da premaga bolezen.

V teških primerih z dolgotrajnim in močnim konfliktom, se lahko razvije velik edem v možganih, ki ga dr. Hamer zdravi z injekcijami kortizona. Pri naravni terapiji namesto kortizona se uporablja kombinacijo uree in protivnetnih terapij.

Urea ima močne diuretske lastnosti in odličen učinek v primerih nevarnega visokega tlaka tekočin v možganih. Običajno se jemlje 20g uree 2 do 5 krat dnevno.

Opisan je tudi neki življensko nevaren primer ogromnega ponovno izraslega možganskega tumorja, kateri je popolnoma izginil v dveh urah, po tem, ko je pacient dobil 256ml 30% uree. Primer je opisala Martha Cristy (FutureMed, Inc., ZDA v Your Own Perfect Medicine). To poročilo jasno nakazuje, da je to, kar se je mislilo, da je tumor, v bistvu bil ogromen edem v skladu z vedenjem Nove medicine.

To kar dr. Hamer imenuje epileptična kriza, pacient lahko doživi kot srčni udar, pljučno embolijo, hepatitis ali pa vnetja pljuč. Med samo fazo ozdravljenja pacient najpogosteje občuti večje neugodje, kot v času same aktivne rasti tumorja.

V prvem delu ozdravljenja, ko telo ozdravlja vnete hormonske žleze, večina težav nastaja zaradi zadrževanja vode, vnetij, oteklin tkiv. Vse to pa lahko povzroča močne bolečine. Ne glede na to ali se nahajajo v možganih ali v nekem organu, se smatrajo Hamer Herd edemi kot pozitivni znaki ozdravitve.

Po krizi ozdravljenja, edeme-karcinome odpravljajo gljivice in mikrobakterije, virus hepatitisa pa lahko pomaga pri obnavljajnju jeter. V tej fazi bakterije, virusi in gljivice pomagajo pri razgradnji tumorja in obnavljanju poškodovanih tkiv, istočasno pa tako povzročajo vnetje, bolečine in vročino.

Verjetno je zelo čudno, ker dr. Hamer smatra mikroorganizme za prijatelje in pomočnike pri zdravljenju raka. Prišel pa je še do enega nenavadnega odkritja. V tem ontogenetskem sestavu tumorja in kancerogenih bolezni, razlikuje dva nasprotna si procesa med aktivno fazo konflikta. Odvisno od lokacije Hamer Herda v možganih se lahko pride ali do povečanja števila celic ali pa do njih uničevanja. Prva skupina ima za posledico povečanje števila celic in rast tumorja v času samega konflikta, a nato odpravlja odvečne celice ob pomoči mikroorganizmov v fazo ozdravljenja. Druga skupina ima za posledico uničevanje celic v fazi konflikta, kar povzroča nastanek čirov, nekroz in lukenj/žepkov v tkivih, ki lahko nastanejo n.pr. v kosteh (osteoporoza), ledvicah, vranici ali jajčnikih. V fazi ozdravljenja si ta druga skupina prizadeva popolniti praznine s povečano delitvijo celic. Nekroze in osteolize (razgrajene kosti) sedaj popravljajo bakterije katere prvo povzročajo abscese in se sčasoma popolnijo z ožilnim tkivom, kasneje z zaceljujočem tkivom katero tvori osteosarkome, limfome, fibrome in prehodne ciste. Razen tega se leukemija najpogosteje pojavlja v fazi ozdravljenja. Levkemija se tako pojavi lahko tudi pri poškodbah kostne sredice z radiacijo, kemikalijami ali pri raku kosti.

Po dr. Hamerju so ta stanja v glavnem samoomejujoča in se lahko izmaknejo kontroli samo tedaj, če pride do novih konfliktnih šokov, ko je telo preveč izčrpano ali slabotno ali že preveč staro ali pa zaradi metod konvencionalne medicine. Nasproti metodam konvencionalne medicine pa se z naravnimi metodami zdravljenja prizadeva prožiti pomoč telesu in duhu v tem teškem obdobju. Večino ozdravljenja poteka brez večjih težav, ampak pri kakšnih 10% primerov pa je potrebna popolna pomoč izkušenega terapevta, še posebej v trenutku krize ozdravljenja.
ZDRAVLJENJE PSIHIČNIH KONFLIKTOV

Glavna naloga pri vsakem primeru raka je odkriti izvorno izkušnjo čustvenega šoka in se prepričati, da je ta izkušnja ozdravljena ali zaceljena. V velikem številu primerov se ta konflikt-šok sam po sebi popravi in pacienti trpijo samo posledice faz ozdravljenja. N.pr.: nekdo je izgubil posestvo ali pa zaposlitev. Po tem dogodku se je začel ukvarjati z novim poslom ali pa hobijem. Kot kasnejša posledica tega dogodka se je lahko pojavil tumor, kateri postopoma postaja uspavan in se razgrajuje. Okoli 40% tumorjev kateri se odkrijejo rutinsko z medicinskimi preizkavami se smatrajo zastarani in nenevarni oziroma so uspavani in kalcifinirani. Ampak, lahko se pojavijo zapleti, če medicinska intervencija dovede do konflikta-šoka povzročenega s strahom pred smrtjo, kateri bo spodbujen z rastjo takistega ali pa nekega drugega novega tumorja.

V drugem primeru izvorni konflikt je lahko še nadalje aktiven ali pa je prišlo do nekega novega aktivnega konflikta. Ker pa tega ne vemo, moramo v vsakem primeru dobro premisliti, kako bomo odkrili izvorni ali pa katerikoli konflikt. Vrniti se moramo v preteklost, še posebej je pomembno obdobje do dveh let pred začetkoh našega problema ter analizirati naša občutja v tej dobi, kot tudi prej in kasneje. Meditacija ali terapija z regresijo nam je lahko v veliko pomoč pri odkrivanju konfliktnih šokov.

Če doživimo močno čustveno reakcijo, ko odkrijemo vsebino onflikta, smo lahko gotovi, da le ta ni razrešen. Če je le mogoče, ga je najboljše rešiti na naraven način. N.pr.: če je bila vzrok konfliktu izguba partnerja, tedaj lahko poiščeta nekega novega; če ste izgubili otroka, lahko ponovno zanosite (rak preneha rasti po tretjem mesecu, ker nosečnost ima prednost) ali pa posvojitev otroka. Kakorkoli se dogodi, to kar zdravi ni sama nosečnost, nov partner ali pa hišni ljubljenec, temveč možnost, da se spoprimemo z našo izgubo, jo sprejmemo in nadaljujemo z življenjem. Kdor tega ni v stanju storiti, ne bo imel koristi od novega partnerja, otroka ali hišnega ljubljenca; dobremu terapevtu pa je lahko lažje v takem primeru pri pomoči taki osebi.

Če naravna rešitev ni mogoča ali če ni možnosti obiskati terapevta, se uporabi vodeno vizualizacijo, lahko to stori sam ali pa ob pomoči partnerja ali nekoga bližnjega. V sproščenem in meditativnem stanju se ponovno zagleda in podoživi konflikt, kolikor je mogoče intenzivno in tedaj se vloži pozitiven in zaželjen izhod. Ustvariti in podoživeti je potrebno ta novi izhod, kolikor je mogoče živo in natančno, gledati ga, občutiti ga, in če je le mogoče, ga tudi poslušati in vonjati. Izvorna izkušnja je lahko usadila v spominjanje nepovezane detajle–sledi mučnega doživetja, na katerega se sedaj reagira morda z alergijo. Lahko se tudi tako nastale alergije, poskusi na isti način osvoboditi z vodeno vizualizacijo.

Če pa nobena od teh metod ni mogoča, zato ker se zaradi kateregakoli razloga občuti, da se mora nadaljevati s trenutnimi obveznostimi in mukami, tedaj lahko pomaga samo globlje duhovno razumevanje in sprejemanje. V vsakem primeru se je potrebno zavedatie svoje ranljivosti in se izogibati novih konfliktov-šokov. Če pa se nekateri vendarle dogodijo, jih je potrebno izločiti iz svojega sestava, kolikor je mogoče hitro.

Razen tega močno verujem, da se vsi aktivni konflikti zaključijo in da se faza ozdravljenja začne šele, ko smo v stanju v sebi močno občutiti ljubezen in odpuščanje ter to tedaj zračiti drugim, a še posebej tistim, proti katerim čutimo, da so nam morda povzročili zlo. Dodatno lahko še ublažimo fazo ozdravljenja s pričakovanjem, da bo ta kratka in blaga in da bo dovedla do popolne ozdravitve. Po dr. Hamerju živali v naravi dobijo rak zaradi istih programov šoka tako kot mi ljudje. Vendar 80-90% živali preživi in tega sploh ne opazijo, ker faza ozdravljenja poteka po naravni poti. Tiste živali katere poginejo so v glavnem stare in ne morejo razrešiti konflikta, n.pr. povrniti si teritorij od tekmeca ali pa nadomestiti mladiča.

V naši civilizirani družbi pa ni ravno tako, ker se naravni procesi ozdravljenja najpogosteje kršijo. Začne se z dobivanjem sredstev za pomiritev in antidepresivi v času aktivne faze konflikta. Ta sredstva nas ovirajo, da se povrnemo in se postavimo zase. Sčasoma tako stanje lahko dovede do diagnoze raka, ta diagnoza pa povzroča nove aktivne konflikte, ki se lahko zaključijo z vedno večjimi odmerki morfija. Morfij pa popolnoma onemogoči naše ozdravljajoče reakcije.

Medtem ko dr. Hamer (še vedno je na tem področju ortodoksni zdravnik in ne razume popolnoma delovanje celice op.p.) ne veruje popolnoma, da zdrava hrana, zelišča, prečiščevanje ali pa zdravo življenje na splošno lahko pozdravijo raka, so vsi ti faktorji prav gotovo zelo pomembni, da bi se lažje preživelo trpljenje v fazi ozdravljenja.

Pravzaprav dr. Hamer meni, da so vse bolezni sestavljene od dveh faz: začete z aktivnim konfliktom-šokom, nato sledi (ako je le mogoče) faza ozdravljenja, katera nevtralizira program konflikta. On jih več ne poimenuje bolezni temveč posebni biološki programi. Trdi, da je delal z več kot 31.000 pacienti in da je vsak od teh primerov brez izuzetka, potrdil njegove teorije. Nadalje trdi, da Nova medicina ima 95% uspeh v obratni smeri razvoja raka pod idealnimi okoliščinami; t.j. če je konflikt zgodaj rešen in če ne nastajajo novi konflikti in če ni vpletanja konvencionalne medicine. Vendar mnogi pacienti z napredovanimi boleznimi niso v stanju rešiti svoje konflikte ali pa uspejo, ko je že prepozno in zato ne reagirajo pozitivno na tretman.
PREGANJANJE dr. HAMERJA – SODOBEN LOV NA ČAROVNICE

Siemens kot proizvajalec CT opreme je neodvisno od dr. Hamerja dokazal obstoj Hamer Herdov v možganih. Nadalje Univerza v Trnavi, Slovaška je leta 1998. potrdila diagnostični pomen Hamer Herdov. Kljub temu se je dr. Hamer soočil s strahovitim inkvizicijskim preganjanjem.

Po nemški zakonodaji se zdravniku lahko odvzame dovoljenje za delo, če so mu zmanjšane mentalne sposobnosti. Nemško okrožno sodišče mu je leta 1986 ob uporabi te zakonske klavzule odvzelo dovoljenje za zdravniško delo. Kot dokaz je bilo navedeno neprimerno mentalno stanja dr. Hamerja. Sodišče je navedlo, da dr. Hamer ni pripravljen preklicati svoje teorije in priseči zvestobo ortodoksni medicini. Še huje se je dogodilo, sodišče je odkrilo dokaze, da dr. Hamer ni več v stanju se spreobrniti in spoštovati principe ortodoksne medicine, ker je samo mesec dni pred sojenjem poskušal prepričati skupino uglednih profesorjev o pravilnosti svoje teorije. Leto dni kasneje je takisto sodišče zaprosilo psihiatrijsko oceno njegovih mentalnih sposobnosti. Dr. Hamer je tako zahtevo zavrnil. Ne da bi ga kdo od psihiatrov sploh videl, sodno zapriseženi psihiater je podal dijagnozo za dr. Hamerja, da je psihopat.

Dr. Hamer je bil leta 1997. ujet in zaprt za 18. mesecev po obskurnem zakonu o naravni terapiji, kateri je bil sprejet pod Adolfom Hitlerjem z namenom zatiranja Ciganov. Njegovo kaznivo dejanje je bilo samo to, da je dal brezplačne zdravstvene nasvete nekim osebam, katere so ga zaprosile za svet. Javni tožilec je odkrito izjavil, da se morajo uporabiti vsa razpoložljiva sredstva, kako bi se dr. Hamerja odstranilo iz družbe. Paralelno s tem je potekalo trinajst letno zavlačevanje sojenja morilcu njegovega sina. Morilec njegovega sina Dirka je dobil samo šestmesečno pogojno zaporno kazen. Morda je imela ta blaga kazen neke povezave s tem, ker je bil obsojeni princ Savojski, sin zadnjega italijanskega kralja Umberta.

Od leta 1999. dr. Hamer živi v Španiji. Sodišča v Nemčiji, Avstriji, Franciji in Švici mu želijo soditi, ker so mu nekateri pacienti umrli od raka zato, ker so se držali njegovega nasveta. Po tem zaključku je dr. Hamer masovni morilec, ker je bil obolele za rakom prikrajšal za naveden gotov in delotvoren tretman, ki ga nudi ortodoksna medicina v rakovih inštitutih.

Nadalje je javni tožilec sprožil civilno tožbo proti dr. Hamerju z zahtevkom za ogromno vsoto denarja zato, ker je dr. Hamer pacientom svetoval naj ne gredo na kemoterapijo. V primeru male deklice Olivije Pilhar (www.pilhar.com/) so starši, katero je zdravil dr. Hamer, dobili osem mesecev pogojnega zapora samo zato, ker so začasno prekinili kemoterapijsko obdelavo svoje hčerke. Kasneje jim je bilo odvzeto skrbništvo nad njo in tako je bila končno podvržena kemoterapiji proti svoji volji in volji staršev. Tak primer se lahko dogodi kjerkoli na Zahodu.

V Avstraliji mi je neka mati dejala, da čeprav ni verjela v kemoterapijo in je svojo hčer obolelo za levkemijo hotela raje zdraviti z naravno terapijo, je morala pristati na kemoterapijo, ker ji je lečeči zdravnik zagrozil s sodiščem, če jo zavrne.

Na svetu ni ortodoksnega zdravnika, ki izvaja terapijo zdravljenja raka, da mu ni umrl niti eden pacient pod njegovim skrbništvom. Vendar tudi pri napredovanih primerih, odstotek uspešnosti dr. Hamerja je izuzetno visok napram uradni medicini. Ta lov na čarovnice se lahko primerja s sojenjem dr. Semmelweisu. Dr. Semmelweis je bil zaradi mnenja, da bi si morali kirurgi pred operacijo in porodničarji pred porodom prati roke v razkužilni tekočini, poslan v umobolnico. Tam je v globoki žalosti umrl star komaj sedeminštirideset let.

Dr. Hamer je preživel osem poskusov umora. Masovni mediji v Nemčiji o njem širijo vesti kot o motenem kriminalcu. Čeprav so mnogi zdravniki, vključno tudi profesorji medicine, potrdili pravilnost principov Nove medicine, do danes ni niti ena nemška univerza pristala, da jih testira, kljub izdanemu sodnemu nalogu Univerzi v Tűbingenu, da izvede takšno testiranje.

Razen tega zdravniki in naravni terapevti po Evropi kateri delujejo v skladu s principi Nove medicine, so preganjani. V Avstriji, Belgiji, Franciji, Nemčiji in Španiji so oblasti sprožile sodne postopke proti takšnim zdravnikom z namero, da bi jim odvzela dovoljenje za delo. Sojenja se vlečejo leta. Samo sodišča v Španiji so zavzela prosvetljeno stališče, da niso pristojni, da odločajo med spori različnih medicinskih teorij in terapij. (Skratka izkušnje Španije z inkvizicijo so po vsej verjetnosti vplivale na razsvetljenje njihovih sodišč. op.p.)

Strahovita reakcija Zahodnega estabišmenta se lahko razume tako: široka popularnost in uporaba Nove medicine bi pomenila konec medicinsko-farmacevtskega kompleksa in njihovih enormnih požrešnih zaslužkov.

Vendarle je leta 2000 dr. Therese von Schwarzenberg ugledni neurolog odkrito stopil na stran dr. Hamerja z objavo knjige o Novi medicini z namenom, da se njegove teorije uradno raziščejo. Ker dr. Therese von Schwarzenberg pripada visokemu plemstvu, so masovni mediji prišli v dvome in ni jim več jasno kakšno stališče naj sedaj zavzamejo. Dotedaj so o dr. Hamerju priobčevali sama največja sramotenja. A sedaj obstaja znana, slavna osebnost z rodovnikom, katera trdi, da ima dr. Hamer prav in da zasluži Nobelovo nagrado.

Kljub vsemu je uradno stališče uglednih Zapadnih onkologov še nadalje popolnoma absurdna predpostavka, da bi občutja lahko imela kakšno vezo z vzrokom in zdravljenjem raka in zato se trditve dr. Hamerja ne smejo preverjati.
RAZMOTAVANJE ODKRITJA dr. HAMERJA

Moja lastna razumevanja in izkušnje mi ne dopuščajo sumiti, da so ravno naši občutki in verovanja največjega pomena v procesih nastanka in zdravljenja naših bolezni. Razen tega, dela dr. Hamerja puščajo vtis, da gre za resnega in pedantnega raziskovalca. Njegove izsledke so potrdile razne znanstvene institucije in zdravniki, vključno s profesorji medicine. Samo tisti, ki nočejo pogledati njegovim dokazom v obraz, nadaljujejo z obtoževanji in žigosanji.

Zaradi tega ne sumim v pravilnost njegovih predhodnih predpostavk: da so določene bolezni, še posebej pa rak, povezane z vidnimi poškodbami tkiva v specifičnih delih možgan, kot tudi s specifičnimi psihološkimi izkušnjami. Njegova predpostavka o dvodelnem procesu bolezni v kateri je faza zdravljenja z uničevanjem izvornih bolezenskih stanj pomembna. To je tudi osnovna koncepcija vseh naravnih terapij.

Vendar se zdi, da dr. Hamer ni pripravljen razmišlajti o širjenju ali prilagoditi svoje teorije tako, da bi v obzir vzel tudi druge možnosti. V osnovi on izhaja iz predpostavke, da obstaja enosmerna komunikacija od psihe do organov preko možgan. Moja je predpostavka, da obstaja dvosmerna komunikacija – od psihe do organov, kot tudi od organov nazaj do možgan ali psihe.

Vse to bi želel objasniti s pomočjo enega primera. Vem, da je odstotek smrtnosti pri raku dojke na Kitajskem ena napram 10.000 v primerjavi z nekje ena proti deset v večini zapadnih deželah. Profesorica Jane Plant je doumela, da z razliko od Zapadnjakinj in pozapadnjenih žensk, Kitajci ne uporabljajo živalskega mleka in njegovih predelavin. V tem času je neka pacientka doživljala že peto stvarjenje raka v dojki in je bila mišljena kot izgubljeni primer. Sama se je odločila izogibati se vseh mlečnih proizvodov. Kmalu zatem je njen tumor izginil. Sedaj več kot trinajst let živi brez raka (vir: Your Life in Your Hands, Jane Plant, založba Virgina, Velika Britanija, 2000.). Ker Kitajci imajo normalno nek drugi odstotek pojavov drugih rakov, mora obstajati poseben faktor, ki povzroča tako nizek odstotek raka na dojki. Predpostavimo, da je resnični vzročnik v mleku. Zato bom poskušal to pojasniti na naslednji način: mleko vsebuje veliko količino inzulinskega faktorja rasti IGF-1, kateri vzpodbuja tkivo v dojki na rast v času pubertete in nosečnosti. IGF-1 je ravno tako prisoten v mesu mlečnih krav. Zdi se, da ravno tako izhajajo tudi druge oblike raka povezane s hormoni, vključujoč tudi rak prostate. Predpostavimo, da ta mlečni hormon neprekinjeno blago stimulira tkiva dojke in določene dele možgan pri ženskah, ki uživajo mleko in mlečne proizvode. Obstajajo torej dve možnosti:
1. senzibilizirana področja možganov pri ženskah bodo povzročila popolno močno emocionalno reakcijo od normalne na konflikte, ki vključujejo otroka ali partnerja in zaradi tega ženske, ki pijejo mleko in uživajo mlečne proizvode dokaj pogosto dobijo raka na dojki.
2. možnost je, da obstaja subakutna konfliktna situacija ali pa pretekli dogodki, kateri so še vedno aktivni v podzavesti. Dolgotrajna kombinirana stimulacija povzročena s subakutnim konfliktom in hormonom IGF-1 lahko povzroči postopen razvoj Hamer Herda ali pa alternativno njegov nenadni pojav, ko se doseše določen prag.

Na ta način se lahko katerikoli faktor okolice vzame v obzir za nastanek Hamer Herda v kombinaciji s psihološkimi konflikti.

Večina Zapadnih in pozapadnjenih ljudi ima trenutno zelo nezdrave življenske navade, k temu pa je potrebno dodati še slabo kakovost nasledstvenih genov, ki nastanejo preko dedovanja zaradi nezdravih življenskih navad in prehrane. Lahko se predpostavi, da resnično zdravi posamezniki ne ustvarjajo Hamer Herde kot reakcijo na nepričakovan emocionalni šok ali pa da je pri njih le ta blag pojav, kateri se sam pozdravi.

Na podoben način primerna naravna terapija usmerjena na oboleli organ lahko določenemu delu možgan pošlje sporočilo, katero pomaga pri zdravljenju Hamer Herda in s časom ravno tako dovede do rešitve emotivnega konflikta.

Potrditev predpostavke o medsebojni povezanosti občutkov, hranljivih snovi, življenskega stila, možganov in telesnih organov se lahko najde v kineziologiji. Raziskovanja mišic so odkrila povezanost različnih hranljivih snovi in občutkov v določenih mišicah in organih, kateri so povezani preko sestava akupunkturnih meridijanov. Presenečenje je bilo odkritje neposredne vključenosti možganov. Ko je bila radioaktivna hranljiva snov postavljena na zadnji del ust, je bil čez nekaj sekund ta izotop že odkrit v možganih.

Moja predpostavka je, da se rešitve konfliktov lahko zgodijo tudi na nespecifičen način. Predpostavimo, da pacient doživi konflikt-šok zaradi diagnoze raka. Ta konflikt in morda tudi izvorni konflikt-šok se lahko razrešita, če pacient v popolnosti verjame in pričakuje, da ga bodo medicinski postopki ozdravili. Druge možnosti so že navedene v poglavju Zdravljenje psihičnih konfliktov.

Naslov uradne spletne strani dr. Hamerja v angleščini je http://www.newmedicine.ca, v nemščini je na http://www.pilhar.com, katera ima celo mnogo več informacij. Na tej nemški strani je tudi del angleških informacij. Dr. Hamer je napisal nekaj knjig, ena od teh je dostopna na angleškem jeziku: Summary of the New Medicine.
avtor Walter Last

Walter Last je delal kot biokemik in kemik raziskovalec na medicinskih oddelkih na nekaj nemških univerzah in Bio_Science Laboratories v Los Angelesu – ZDA. Kasneje je deloval kot bio nutricionist in naravni terapevt v Novi Zelendiji in Avstraliji.Napisal je nešteto člankov o zdravju in tudi nekaj knjig iz teh področij – n.pr.: Heal Yourself in Healing Foods (Penguin Books) in Natural Way to Heal ( Hampton Roads Publishing). Internetna stran Walterja Lasta katera pokriva teme o zdravju, znanosti in duhovnosti se nahaja na http://mrbean.net.au/~wlast/.

prevod Drago

vir http://www.pozitivke.net/profiles.php?uid=137

 

Več info na

http://www.germanische-heilkunde.at/startseite.html

http://biologika.si/

http://www.nova-medicina.net/

http://www.ivonazivkovic.net/NEMACKA-NOVA-MEDICINA-PRVI-DEO.html

http://www.ivonazivkovic.net/NEMACKA-NOVA-MEDICINA-DRUGI-DEO.html

 

Obvezno cepljenje otrok in celotne populacije eden najbolj zavajajočih izumov, s katerimi je znanosti uspelo prepričati svet

Tako uradne institucije kot tudi večinski del strokovne in splošne javnosti cepljenje praviloma obravnavajo kot “največji dosežek medicine”. Na splošno velja, da je cepljenje za prebivalstvo ne le varno in koristno, pač pa da gre pogosto celo za nujen, potreben in upravičen ukrep, ki ga lahko in moramo izvajati ne glede na morebitne pomisleke posameznikov, ki so mu podvrženi.

 Upravičenje, legalizacijo in izvajanje cepljenja, tudi zakonsko obveznega cepljenja otrok, podpirajo predvsem naslednje  trditve: 

 • da so cepiva bistveno zmanjšala umrljivost zaradi nalezljivih bolezni
 • da so varna in učinkovita 
 • da so stranski učinki redki, blagi in prehodni ter se pokažejo najkasneje v 48 urah
 • da cepiva ne povzročajo bolezni in trajnih poškodb organizma, zlasti pa ne avtizma
 • da lahko otrok brez škode prejme poljubno visoko število odmerkov
 • da so adjuvansi nenevarni in neškodljivi
 • da je aluminij v cepivih enakovreden aluminiju v hrani
 • da dojenček več aluminija prejme prek materinega mleka kot prek cepiv
 • da je cepljenje najboljša zaščita pred okužbami
 • da je dovolj visoka raven protiteles enaka zaščiti pred okužbo
 • da je cepljenje najcenejši in najučinkovitejši javnozdravstveni ukrep
 • da cepiva vzpostavljajo čredno imunost, ki nas varuje pred izbruhi nevarnih epidemij
 • da zdravniki dobro poznajo lastnosti posameznih cepiv
 • da vestno spremljamo in beležimo stranske učinke
 • da so cepiva temeljito preizkusili v rigoroznih znanstvenih študijah
 • da regulatorni organi skrbno bdijo nad varnostjo in ustreznostjo cepiv

Vendar pa podrobna analiza teh najpogostejših, najbolj samoumevnih in najbolj zasidranih trditev o cepljenju pokaže, da gre v prvi vrsti za ideološke konstrukte, torej za interesno pogojene konstrukte realnosti, ki se na podlagi ogromne družbeno-politično-ekonomske moči uveljavljajo na račun drugih in drugačnih konstruktov.
Z drugimi besedami, podrobnejša analiza najpogostejših trditev o cepljenju, trditev, ki upravičujejo in uzakonjajo celo obvezno cepljenje celotne populacije, razkrije njihovo trhlost, luknjičavost, pogosto celo neresničnost.

Starši imajo v večini držav EU, ZDA, Avstraliji, Kanadi in drugod v razvitem svetu pravico odločati o cepljenju svojih otrok. V Sloveniji po zastarelem Zakonu o nalezljivih boleznih možnosti izbire ni. Še večja težava je, da slovenski starši od domačih strokovnjakov slišijo le eno plat zgodbe, neodvisnih informacij pa ne dobijo.

Več v PREDOGLEDU knjige Ideološki konstrukti o cepljenju dr. Mateje Černic TUKAJ

 

ILUZIJE O CEPIVIH 

»Odločanje o cepljenju je velika osebna odgovornost, ki ne bi smela biti prepuščena nobeni medicinski ali znanstveni avtoriteti. Starši se morajo o cepivih in boleznih tako dobro poučiti, da bodo popolnoma prepričani in pripravljeni prevzeti vso odgovornost za posledice svojih odločitev,« je prepričana avtorica, doktorica imunologije Tetyana Obukhanych, ki je e-knjigo letos najprej izdala za angleško govoreče bralce, zdaj pa jo je ponudila slovenski javnosti. Njene reference so visoke,doktorat iz imunologije je pridobila na Rockefellerjevi univerzi v New Yorku, podoktorske raziskave je opravila na Medicinski fakulteti najboljše ameriške Univerze Harvard, letos pa je končala podoktorski študij na Medicinski fakulteti elitne kalifornijske Univerze Stanford.V knjigi z medicinskimi viri utemeljuje, zakaj je imunost, pridobljena s cepivi, zelo kratkega daha, zakaj cepiva uničijo t. i. čredno imunost, kako povzročajo alergije in druge resne stranske učinke, zakaj ne varujejo pred invazivnimi bakterijskimi okužbami, ampak lahko moč nevarnih bakterij celo povečajo. Avtoričina utemeljitev, da cepljenje ne ustvarja čredne oz. kolektivne imunosti, ampak gre za mit, s katerim imunologija in industrija cepiv prek zdravstvenih uradnikov organizirano izvajata cepilni pritisk na ljudi, je za razmere v Sloveniji posebej osupljiva. Naše ustavno sodišče je namreč leta 2004 prav na podlagi »znanstveno utemeljene« kolektivne imunosti morda zmotno razsodilo, da starši o cepljenju otrok ne smejo odločati prostovoljno, saj bi ogrozili (neobstoječo) kolektivno imunost. Nova knjiga je velika pridobitev, starši so z njo dobili močne argumente, s katerimi bodo verjetno lahko ponovno stopili pred ustavno sodišče, od imunologov in pediatrov pa bodo zdaj tudi veliko laže zahtevali, naj jim jasno in dosledno, kot v knjigi to stori dr. Obukhanycheva, razkrijejo vse možne slabe posledice cepiv, čemur so se doslej večinoma izogibali, pravijo v gibanju Naravna imunost. V poplavi promocijskih informacij o cepivih je e-knjiga neodvisne in vrhunsko izobražene imunologinje eden redkih verodostojnih glasov, za katerega je mogoče z gotovostjo reči, da ni sponzoriran z denarjem proizvajalcev cepiv oz. od tega nima materialnih koristi.

Ameriška imunologinja slovenskim staršem podarja knjigo Iluzije o cepivih (ogled knjige TUKAJ)

IZVLEČKI IZ KNJIGE:

Kaj pravi doktorica imunologije Tetyana Obukhanych …

O cepivih kot izumu medicine: »V začetku svoje doktorske raziskovalne prakse v imunologiji sem bila navdušena nad konceptom cepljenja kot vsak tipični imunolog. Sčasoma sem spoznala, da je cepljenje eden izmed najbolj zavajajočih izumov, s katerimi je znanosti uspelo prepričati svet.«

O čredni imunosti: »Čredna imunost obstaja samo tedaj, ko je delež posameznikov, ki niso dovzetni za virus, več kot 68-odstoten. Ker se živa cepiva z oslabljenimi virusi vbrizgajo le dvakrat do petih let starosti, njihov zaščitni učinek pa izzveni v treh do petih letih, so odporni le cepljeni otroci, mlajši od osem do deset let. Ti ne predstavljajo 68 odstotkov celotne populacije. Torej pri »ohranjanju«neobstoječe čredne imunosti ni prav nobene razlike, če so cepljeni vsi otroci ali nobeden.«

O tetanusu: »Tetanusno cepivo in zdravljenje z imunoglobulini nista podprta niti z enim kliničnim poskusom, opirata se na hipotetični mehanizem delovanja, ki je biološko nesmiseln, njuno neučinkovitost pa dokazuje množica študij primerov.«

O ošpicah, mumpsu in rdečkah: »V dobro prehranjenih družbah so bile ošpice, mumps in rdečke v še ne tako oddaljeni preteklosti blage otroške bolezni. Zdaj so to bolezni, na katere se sklicujejo, ko ob uporabi zastraševalnih taktik promovirajo nadaljnje cepljenje. Te blage otroške bolezni so zdaj nevarne zato, ker smo jih mi, ljudje, sami naredili takšne.«

O cepljenju dojenčkov: »Prekinitev naravnega cikla prenašanja imunosti z matere na dojenčka je nevarna in nepovratna posledica dolgotrajnih cepilnih kampanj. Tveganje, da dobimo bolezen, se preprosto potisne iz otroštva v odraslost, ranljivi dojenčki pa ostajajo brez kakršne koli zaščite.«

O testiranju cepiv: »Področje razvoja cepiv, ki ga podpira imunološka teorija, za vsak mišmaš bioloških snovi, ki pridobi nalepko cepivo in je sposoben spodbuditi tvorbo protiteles, nemudoma predpostavi, da je učinkovit pri preprečevanju bolezni, brez vsakršnega napora, da bi to dejstvo demonstrativno in neizpodbitno dokazali.«

O zdravju otrok: »Prednostna naloga modernih imunoloških raziskav je ovekovečenje zmotne dogme, ki osmišlja strategijo razvoja cepiv v odvisnosti od adjuvansov in imunologiji zagotavlja monopol v javnih zdravstvenih politikah. Toda naročnina na imunološko dogmo je enormna. Stane nas zdravja naših otrok.«

O alergijah: »Vprašajmo se, zakaj postajajo življenjsko ogrožajoče alergije pri naših otrocih čedalje pogostejše. Videti je, da zdravniki nimajo odgovora, čeprav bi lahko bil pred njihovim nosom – v aluminijevih soleh, ki jih s cepivi redno nalagajo v naše otroke. Prav mogoče je, da smo dobili trojanskega konja v preobleki cepljenja.«

O prihodnosti imunologije: »Naloga prihodnjih generacij imunologov je, da rešijo to znanost in jo zapeljejo na pravi tir. To bo človeštvu prineslo velikanske koristi, saj bodo poškodbe zaradi cepiv in strah pred boleznimi postali stvar preteklosti.«

Intervjuji, članki priznanih znanstvenikov, raziskovalcev varnosti cepiv

1. dr. Lucija Tomljenović,

Cepiva so nepotrebna, ker so večino nalezljivih bolezni izkoreninile boljše higienske razmere in prehrana, še preden so se cepiva začela na široko uporabljati. Po drugi strani je prekomerno cepljenje eden od poglavitnih vzrokov za današnji alarmantni porast avtoimunskih bolezni in nevroloških motenj. O tem priča obsežna literatura, vendar ima žal malo ljudi dovolj časa, da jo preuči. Najboljša obramba pred boleznimi so zdrava hrana, higiena, vsaj sedem do osem ur spanja dnevno. Od takega pristopa farmacevtska industrija seveda ne more zaslužiti. Cepljenje je med vsemi sodobnimi medicinskimi postopki v resnici eden tistih, ki ima še najmanj trdne znanstvene temelje.” vir  TUKAJ

Dr. Mercola Interviews Dr. Tomljenovic

2. dr. Sladjana Velkov

Živeti brez cepiv in brez zdravil 1. del – dr. Sladjana Velkov

V času njenega obiska v SLO je bilo o njej, njenih predavanjih in zahtevah po svobodi odločanja glede cepljenja otrok objavljenih nekaj prispevkov:

Se zavedate, da je cepljenje najbolj pogubna katastrofa v zgodovini človeštva? – napoved revije Lepa&zdrava, portal svet24, 9.10.2014

Najbolj pogubna katastrofa v zgodovini človeštva – Lepa&zdrava, 13.10.2014

Cepiva so pohabila in ubila nešteto otrok – Delova priloga Ona, 15.10.2014, celoten članek na voljo tu:

Ali so cepiva varna? – posnetek in prispevek z ljubljanskega predavanja, 18.10., Planet TV

Do zdravja le brez škodljivih snovi, iskreni.net, 20.10.2014

Drugačen pogled na cepiva – 25.10.2014, intervju pred okroglo mizo v Naklem, za-misli.si

Cepljenje -srednjeveška zabloda? – Debata o cepljenju v osrednji informativni oddaji Danes, Planet TV, 26.10.2014 (začetek 00:23:20)

Obvezno cepljenje – da ali ne? -Nedeljske novice, 26.10.2014

Vzemite zdravje v svoje roke – poročilo s primorskega predavanja, 27.10.2014

Cepljenje ljudem škodi ali jih ščiti? – poročilo z mariborskega predavanja, Večer, 28. 10. 2014

Dr. Loibner: Cepljenje – posel na račun nevednosti

Organizacije, društva, gibanja in civilne iniciative, ki si prizadevajo za prostovoljno cepljenje

1. Civilna iniciativa za prostovoljno cepljenje

http://www.prostovoljno-cepljenje.si/

2.Gibanje Naravna imunost

http://www.naravnaimunost.si/

3.Društvo za svobodo odločanja

https://www.facebook.com/groups/svood/?fref=ts Nadaljujte z branjem

Kako PREŽIVETI v novi “kameni” dobi

 

Če bi zares poznali svojo zgodovino, bi vedeli, da nismo ne prva ne najbolj pametna civilizacija, ki je hodila po tem planetu. Mogoče je ravno ta zamolčana zgodovina eden izmed vzrokov naše neomajne prepričanosti, da se bodo naši znanstveniki »že česa spomnili« in nas rešili pred propadom, tako kot se to ponavadi zgodi v holywoodskih filmih.
Če bi se zavedali, da so obstajale civilizacije, ki so znale uporabljati radioaktivnost brez ustvarjanja sevanja, obvladale energije, o katerih se nam še sanja ne, opravljale zapletene operacije na možganih, poznale genom, bile v marsikaterem pogledu tudi bolj duhovno razvite od nas, pa so kljub temu izginile v trenutku, preživeli pa so začeli »novo kameno dobo«, bi se tudi težav, s katerimi se soočamo danes, lotevali bolj resno.
Le iz poznavanja naših resničnih korenin, celotne prehojene poti in spoznanj, ki jih ta pot omogoča, lahko črpamo modrost, ki jo tako zelo pogrešamo v sedanjem času.

Tako kot nam v življenju zelo pomaga, če si občasno zastavimo vprašanje, kaj bi počeli, če bi pred seboj imel le še šest mesecev življenja, je za vsako družbo zelo koristno, če se vpraša, kako bi delovala, če sodobne tehnologije ne bi jemala kot nekaj samoumevnega.

Kaj bi se torej zgodilo, če bi se zares pripetila kakšna kataklizma globalnih razsežnosti?

Koliko dosežkov naše civilizacije zares živi v nas in kaj od vsega, kar je na razpolago v tem 21. stoletju zares razumemo, obvladamo in lahko prenesemo naprej svojim potomcem?

Ko na tak način pogledamo SVOJE dosežke, ugotovimo, da je večina pripadnikov razvitih držav na veliko nižji ravni kot najbolj primitivna plemena na tem planetu.Ne moremo preživeti pri ekstremnih temperaturah, ne moremo prehoditi večjih razdalj, ne znamo si sami zgraditi zatočišča in v naravi poiskati hrane. Še dosežki kamene dobe bi bili za mnoge sodobnike nedosegljivi.

Da bi dojeli, na kako trhlih nogah sloni naša civilizacija, je dovolj, da se vprašamo, kaj bi se zgodilo, če bi mesec dni ostali brez elektrike.

V enem samem trenutku bi bila vsa naša vehementna civilizacija na kolenih. »Primitivni kmet izpred dvesto let« pa bi v primerjavi z našo usposobljenostjo za preživetje postal nedosegljivi ideal. Rambo in doktor znanosti obenem! (Tekst povzet po TUKAJ)

Kako preživeti v novi (kameni) dobi v času podnebnih sprememb? Ali v času, ko naše finančno stanje ni najboljše? Kako živeti, ko se odločimo, da bomo živeli v skladu z naravnimi danostmi, ki bodo dobre za nas, za okolje in za naše otroke?

Tako, da smo pravilno pripravljeni. Tule je nekaj predlogov o tem, kaj lahko dobrega in koristnega naredite zase, za človeštvo, za zanamce in naravo.

26 predlogov in 6 za povrh

Kako-preživeti-članki-iz-Pomagaj-si-sam-22.6.2011Kako-preživeti2-članki-iz-Pomagaj-si-sam-22.6.2011 

1. Kupite dobre knjige o užitnih divjeraslih rastlinah, zdravilnih zeliščih, nabiranju gob, itd.

2. Obiščite tečaje zeliščarjev.

3. Pripravljajte svoje čaje, tinkture, namaze, itd.

4. Odpravite se na tečaj izdelave predmetov iz gline.

5. Preživite nekaj časa na ekokmetijah, na katerih se boste naučili, kako iz lana nastane platno, kako iz ovčje volne nastane pulover, kako se prideluje sir, itd.

6. Naučite se plesti, šivati, ipd.

7. Začnite obdelovati kakšen košček zemlje.

8. Seznanite se z biodinamično metodo, ki zemlji vrača življenje ter ji omogoča najbolj zdrave pridelke in semena.

9. Kupite, ohranjajte in izmenjavajte avtohtona semena, ki bodo edina dolga leta ohranila svojo kakovost in bodo morda celo rešilna bilka za naslednje generacije.

10. Naučite se izdelovati kompost iz listja, ostankov sadja in zelenjave, papirja in drugih naravnih gradiv.

11. Priskrbite si ročna orodja in pripomočke, ki niso odvisni od elektrike. Izdelajte si filter za vodo iz naravnih materialov.

12. Naučite se opazovati nebo, zdaj ko še imamo na razpolago setveni koledar Marie Thun, teleskope in astrološke karte, ki lahko poenostavijo naše učenje.

13. Naučite se podreti drevo in pripraviti drva za kurjavo.

14. Opazujte naravo, oblake, rože in ptiče pred dežjem. Delajte svoje zapiske. Naučite se sami napovedovati vreme.

15. Naučite se pripraviti hrano na odprtem ognju ali pod pekačem.

16. Če imate vrt, lahko naredite zemljanko za shranjevanje zelenjave v zimskem času.

17. Naredite ali kupite sušilnico za sadje in zelišča.

18. Preživite nekaj noči na prostem, pod zvezdnim nebom.

19. Naučite se zanetiti ogenj brez posebnih kock in goriva. Za začetek bo zadostovalo, da vadite pravilno zlaganje vejic in listja ter prižiganje z vžigalicami. Ko vam bo uspelo tudi s kamni ali trenjem lesenih palčk, potem za vas ‘ ne bo mraza’.

20. Poskrbite za svojo mobilnost, ki ne bo odvisna od goriva. Kolo je največji izum naše civilizacije.

21. Naredite sončno uro in se jo naučite brati.

22. Razvijajte svojo nadčutno zaznavo.

23. Naučite se izdelovati naravna čistila in kozmetiko.

24. Naučite se izdelovati papir in rastlinske barve.

25. Spodbujajte ljudi v svojem okolju, da tudi sami storijo nekaj od navedenega.

26. In ne pozabite, da vam nič od navedenega ne bo koristilo, če ne boste krepili tudi svoje prisebnosti, ki vam edina v izrednih okoliščinah omogoči, da vse navedeno tudi zares uporabite.

 

Vir: www.ekoci.si

 

1. Seznanite se s permakulturo, ki daje veliko odgovorov na zgornja vprašanja. Vzorce in delovanje iz narave prenaša v vsakdanje življenjske razmere, tako da uporablja naravne danosti in trenutno razpoložljive vire, vse prilagojeno vašim trenutnim zmožnostim.

2. Naučite se pridelovati lastno hrano: zelišča na okenski polici, zelenjavo na terasi ali balkonu. Ustvarite permakulturni vrt na zelenici ali v širšem okolju v naravi, pridelujte hrano v gozdnem vrtu ali na lastnem koščku zemlje.

3. Vsako leto posadite vsaj eno avtohtono sadno drevo ali grm ( breskev, slivo, jablano, oreh, ribez, maline, lesko…), saj ne potrebuje posebnega vzdrževanja, lahko pa pomaga preprečevati lakoto. Vsakemu novorojencu in mladoporočencu podarite avtohtono sadno drevo, simbol blagostanja.

4. Povezujte se z društvi in organizacijami, ki s svojim delovanjem skrbijo za prenos informacij in znanja, kako preživeti z naravo in v naravi, ter so neizčrpen vir znanja, saj boste iz konvencionalnega znanja težko pridobili informacije, kako preživeti.

5. Pridobite si znanje iz društev, projektov in organizacij, ki skrbijo za zdravje narave, človeka in duha, iz okoljskih društev, znanje o tem, kako pridelati hrano na naraven način. Biodinamika, permakultura – vse to vam bo v izrednih naravnih ali gospodarskih razmerah zelo koristilo.

6. Kako preživeti v naravi v različnih okoliščinah se lahko naučite pri gasilcih, planincih, tabornikih, v ekoloških in duhovnih združenjih, v ekovaseh ter pri vseh drugih, ki znanje prenašajo naprej soljudem in bodo koristili tudi zanamcem in naravi.

 

Vir: Sanja Lončar, http://www.zazdravje.net in Irena Rotar, projekt Ekofejst

Obilo nasvetov pa je najti tudi v knjigi , ki nam uspe kdaj prav priti 

 Priročnik za preživetje

 

PRIPRAVLJENOST V PRIMERU IZREDNIH RAZMER (NARAVNE NESREČE IN TERORISTIČNI NAPADI )

NASA je vsem svojim uslužbencem poslala tale dopis: PRIPRAVLJENOST V PRIMERU IZREDNIH RAZMER (NARAVNE NESREČE IN TERORISTIČNI NAPADI)

 

Svojim uslužbencem in njihovim družinam priporoča sezname za osebe s posebnimi potrebami (bolniki, invalidi) in za hišne ljubljenčke.

 

Priporočila za vse potrebno:

 

–          v avtu (deke, topla oblačila, sol za posipanje)

–          voda (3-dnevna zaloga za vsakega člana gospodinjstva za pitje, pripravo hrane in sanitarne potrebe)

–          hrana (vsaj 3-dnevna zaloga na osebo)

–          prva pomoč (en komplet doma in drugi v avtu)

–          zdravila brez recepta

–          pripomočki (papirnati krožniki in skodelice, plastični jedilni pribor; baterije, prenosni radijski sprejemniki, papir in pisalo, vžigalice, šivalni pribor, piščalka, maska, delovne rokavice..)

–          higijena (milo, brisače, toaletni papir…)

–          obleka in posteljnina (vsaka oseba naj bi se vsaj 1X lahko preoblekla in preobula, delovni čevlji, oprema za dež, spalne vreče, kape in rokavice, toplo spodnje perilo)

–          posebne potrebe: . za otroke (mleko, zdravila)

. za odrasle (zdravila, zobni pripomočki, leče, očala, slušni aparat)

 

–          pomembni dokumenti (shranjeni naj bodo v vodoodpornih torbah; zavarovalne police, vrednostni papirji, potni listi, socialna zavarovanja, vozniška dovoljenja, št bančnih računov, št kreditnih kartic in info o službenih kontaktih, rojstni in poročni listi, pomembne tel št)

Vse to naj bo shranjeno v lahko prenosnem kontejnerju, npr plastični kanti. Za primer evakuacije naj bo v avtu še en manjši komplet.

Komunikacijski plan: seznam ljudi, ki jih boš kontaktiral (ime, odnos, datum rojstva, tel št, el naslov)

Obilo nasvetov pa je najti tudi v knjigi , ki nam uspe kdaj prav priti

 Priročnik za preživetje

 

Kako-preživeti2-članki-iz-Pomagaj-si-sam-22.6.2011 Kako-preživeti-članki-iz-Pomagaj-si-sam-22.6.2011

 

PRAVICA ZA VODO TEMELJNA PRAVICA ČLOVEKA

Že leta 2013 je skupina 35 koalicijskih poslancev vložila predlog za spremembo 70.člena Slovenske ustave, v katero bi se zapisalo, da ima vsakdo pravico do pitne vode in da se oskrba s pitno vodo za prebivalstvo opravlja kot neprofitna javna služba.

DO DANES SE GLEDE TE POBUDE NI ZGODILO NIČ

Če smo se zavzemali za vpis Zlatega pravila v ustavo, ki niti ni tako pomemben človeško gledano, zakaj se v ustavo ne bi vpisala tudi Pravica do vode, kar bi to pravico pravno dovolj močno zavarovalo, da nam ta pravica kot državljanom Slovenije ne bi bila nikoli odvzeta niti s strani določil EU parlamenta.

 

detroit-water-crisis-a-prelude-t_0

Pravica do vode v evropski zakonodaji še vedno ni opredeljena kot temeljna človekova pravica.

Priča smo tudi vse pogostejšim pritiskom po privatizaciji vode v Evropi. EU parlament se očitno načrtno izogiba temu problemu in državljane Evrope s tem spravlja v paniko. Vse bolj je prisoten tudi strah pred sporazumi (TIPP,TISA,CETA), ki bodo krepko posegli v pravice do črpanja in distribucije vode, ker bodo korporacije lahko pohodile ljudsko voljo. Zaradi njihovega pritiska lahko izgubimo pravico do črpanja lastne vode.

Resničen odnos do pobude glede vode je pokazalo glasovanje spomlasi 2015, saj Pravica do vode še vedno ni vpisana v EU ustavo, kar je bila osnovna zahteva gibanja RIGHT2Water, ki je zbrala skoraj 1,9 milijona podpisov.

EU parlament je sprejel resolucijo »Pravica o vodi« s 363 glasovi (50,4%) za in 96 glasovi (13,3%) proti, 261 (36,3%) se jih je glasovanja vzdržalo. ZASTRAŠUJOČE. Kdo nam lahko garantira, da se ob naslednjem glasovanju to procentualno razmerje ne bo spremenilo. Izid glasovanja bi moral biti 100% za Pravico o vodi.

Največji nasprotnik državljanskega vpisa vode v ustavo EU sta bili spomladi 2015 skupini EPP in ECR(vir irska poslanka L.Boylan). To so angleški konzervativci, ki zagovarjajo trdi kapitalizem. V vednost, skupini EPP, ki je nasprotovala vpisu Pravice do vode, pripadajo tudi 4 naši poslanci – P.Šolin, M.Zver, R.Tomc, L.Peterle.

EU parlament je enostavno povozil Evropsko državljansko pobudo.

Verjetno je malo vas zasledilo, da so na predzadnji dan 2015, na ministrstvu podelili 30 koncesij za črpanje vode. Dovolili so si razpolagati z naravnimi viri vode, ki so last vseh državljanov, ne pa samo njihova lastnina.

V Sloveniji je že nekaj primerov (Laško, Sevnica, Brežice, Ptuj) kjer državljani Slovenije plačujejo cca.30% višji prispevek za vodo kot v ostalih mestih. Za čiščenje voda pa plačujejo korporaciji WTE 2,8 krat več kot občani Ljubljane.

Poslanec dr.I.Šoltes je v imenu stranke Zelenih, ki se bori za vodo, na Evropsko komisijo naslovil naslednji vprašanji:

 1. Ali namerava podati zakonodajni predlog, s katerim se bo eksplicitno priznalo dostop do vode in sanitarnih storitev kot temeljno človekovo pravico, v skladu z definicijo iz deklaracije OZN iz leta 2010(A/RES/64/292)?
 2. Katere ukrepe bo sprejela za trajno zagotovitev oskrbe s čisto vodo in sanitarnih storitev kot temeljne javne dobrine na vseh področjih politik EU.

Glede na odgovor, ki ga je prejel, je dr.Šoltes podal:«V teh lepospevnih, deklaratornih besedah ni nič!«

Pričakuje tudi, da bo komisija končno nekaj konkretno naredila, ne pa , da državam nenehno sugerira politiko omejevanja – privatizacija v imenu gospodarskega interesa.

Tukaj se lahko državljani vprašamo:«v imenu čigavega gospodarskega interesa?«

Pravica do vode je enaka pravici do življenja in svobode.

Na področju Evrope potrebujemo Evropo, na področju Slovenije potrebujemo vlado, ki bo prisluhnila državljanom, ne kapitalu.

Kaj se dogaja po svetu in v Evropi

2000 so se Bolivijci uprli vladi, ki je hotela razprodati njihovo vodo ameriški multinacionalki Bechtel. Ljudje so umirali zaradi žeje.

Podoben zakon proti privatizaciji vode so sprejeli tudi v Uragvaju.

2006 je Nizozemska z zakonom prepovedala privatizacijo vode

2014 so Italijani z visoko udeležbo glasovali proti privatizaciji vode. O tem so mediji molčali.

V Darfurju pobijajo Nube, ker živijo na področju, ki je bogato z vodo.

Grkom so privatizirali vodne vire. Tudi o tem mediji molčijo.

V Ameriki zapirajo ljudi, ki želijo s kapnico napojiti živino in so si naredili preprosta zajetja.

Kako je pa v Sloveniji?

Ta moment, ko to pišem, je še vse po starem. Toda kako dolgo še? Če se ne zbudimo pravočasno in dovolimo, da se zgodi privatizacija vode,  se neko jutro lahko zbudimo žejni, umazani in lačni

Lahko se zgodi, da bo cena vode tako visoka, da si marsikdo ne bo mogel privoščit vsakodnevnega tuširanja.

Če ne bo prostega dostopa do vode tudi hrane ne bo, oz, bo še dražja.

Kaj pa gašenje požarov, če voda ne bo dostopna?

Črni scenarij, ki se ne sme zgoditi.

ZATO VAS POZIVAM, DA SE PRIDRUŽITE  CIVILNI POBUDI, DA S SKUPNIMI MOČMI DOSEŽEMO VPIS »PRAVICE DO VODE« V NAŠO USTAVO

 NOVA CIVILNA INICIATIVA »ZA SLOVENIJO IN SVOBODO«

TRENUTNI PROJEKT JE VPIS PRAVICE DO VODE V USTAVO

Slogani tega projekta:

MOJA VODA = MOJA SVOBODA

Vizija je,

 • prebuditi prebivalce Slovenije
 • da se večina zave, da moramo sami poskrbeti za svoje življenje in njegovo kvaliteto
 • da gibanje pomeni napredek in svobodo

Kontaktni naslov in več informacij:

za.sLOVEnijo.in.sVOboDO@gmail.com

ZA Slovenijo in Svobodo https://www.facebook.com/ZAsLOVEnijoinsVOboDO/?fref=ts

 

 

 

 

Množični strupi so samo del načrta

Zastrupljajo nas. To množično zastrupljanje se dogaja že več kot stoletje in se postopoma povečuje. Vam in vašim najdražjim nenehno škodujejo. Namenoma nas zastrupljajo z mnogovrstnimi strupi v majhnih dozah.

Več ko se nas bo zavedalo o najbolj znanih poteh, po katerih se to izvaja, večjo možnost imamo zmanjšati ali zaključiti izpostavljanje vsaj nekaterim strupom.

Klor

Ta izredno strupen bojni strup se kot dezinfekcijsko sredstvo dodaja javni oskrbi s pitno vodo že od leta 1910. Novi znani zdravstveni problemi, bolezni obtočil in rak, so se široko razširili, takoj ko se je začela množična uporaba klora. Zato ker ga pijemo, se v njem kopamo, ga vdihujemo in se v njem namakamo pod prho, ter ga uživamo v skoraj vsaki hrani in pijačah, ki se izdelujejo s pitno vodo, je klor eden najbolj pogostih javnih strupov.

Fluor

Fluorid, ki se dodaja v mestni vodovod in produkte za dentalno nego v resnici ni prav nič dober za vaše zobe. Povzroča raka, apatijo, zmanjšuje inteligenco in je odpadni produkt proizvodnje aluminija in fosfatov. Ko so ga zbirali v proizvodnih obratih v 40-tih letih je uničil mestno podtalnico.

Industrija se je prvo želela znebiti presežkov zaloge fluorida s prodajo fluorida kot strupa proti podganam, toda ni se ga dovolj prodalo. Potem pa so v 50-tih letih zasnovali načrt, s katerim so prepričali ameriško zobozdravstveno združenje, da je pričelo priporočati fluor kot dodatek pri oskrbi s pitno vodo in za produkte za oralno higieno za utrjevanje zob. Toda na dolgi rok pravzaprav fluor naredi zobe lomljive in lisaste, poleg tega pa zmanjša človekov IQ (inteligenčni kvocient), zmanjša aktivno zanimanje in skrajša življenje.

Aluminij

Aluminij se je dolgo uporabljalo za posode za kuhanje in za pribor za serviranje hrane. Ko so ljudje spoznali, kako strupen je, so pričeli opuščati uporabo  aluminijastih ponev in se izogibati gretja hrane v aluminijasti foliji.

Ekstremno majhni delci aluminija so glavna komponenta ”chemtrails” pršil, ki jih praktično pršijo po vsem svetu pod krinko ”geoinženiringa” za zmanjšanje ”globalnega segrevanja”. Od kar se globalno segrevanje zaradi emisij ogljika, ki naj bi jih povzročale človeške aktivnosti, sleparsko promovira za povečanje kontrole populacije, pa se to široko razširjeno zastrupljanje v resnici izvaja še iz drugih vzrokov, ti pa so od manipulacije vremena do javnega zastrupljanja. Bizarne črte, ki jih pogosto pršijo letala na nebu niso normalne kondenzacijske sledi.

Aluminij je nevrotoksin, ki zmanjšuje inteligenco in spomin. Smatra se za glavnega krivca za zgodnjo senilnost in demenco.

Živo srebro in cepiva

Za milijone nas, ki smo prejeli ”srebrne” dentalne zalivke, je dolgoročna kontaminacija z živi srebrom zelo verjetna. Ta izredno strupena težka kovina je sestavina amalgama. Živo srebro se uporablja tudi ko Timerosol, konzervans  v večini cepiv, tudi v tistih s katerimi se cepi otroke in dojenčke.

Živo srebro je nevrotoksin, katerega se krivi za neverjeten porast števila avtističnih otrok. Mnogo otrok občuti spremembe že po nekaj dneh po cepljenju.

Cepljenje in cepiva proti gripi pa nas v resnici sploh ne zaščitijo pred infekcijami. V resnico so škodljiva, posebno za dojenčke, katere se cepi in zlorablja z izredno veliko mešanico cepiv.
Poleg tega so cepiva včasih tudi kontaminirana z nevarnimi virusi in tako slabijo in povzročajo stres človeškemu imunskemu sistemu.

Farmacevtska zdravila

Odobritev farmacevtskih zdravil s strani vladnih agencij ne pomeni, da so zdravila varna. Mnoga od njih imajo strašne stranske učinke in pogosto blokirajo biološke sisteme in zakuhajo dolgoročne bolezni. Zato se predpisujejo še dodatna zdravila. Mnoga običajna zdravila danes so psihotropna in še dodatno zmanjšajo inteligenco in zanos.

Več TUKAJ

Radioaktivne padavine

Radioaktivnost, ki izvira iz nuklearne nesreče iz Fukušime, kakor tudi iz razpok iz drugih jedrskih objektov, uporaba streliva z osiromašenim uranom s strani vojske, radioaktivne kovine , kot sta barij in torij v ”chemtrails” pršilih in dolgotrajno radioaktivni delci iz jedrskih testiranj v 50-tih in 60-tih letih, so glavni faktor za epidemijo raka.

Aspartam

Umetno sladilo aspartam se reklamira kot sestavino dietnih produktov za zmanjšanje telesne teže in pri diabetesu. Poleg tega, da aspartam poslabša oba problema, je aspartam strašen nevrotoksin. V telesu se premeni  v metanol (strupeni drevesni alkohol) in formaldehid, poškoduje možgane, oslabi vid, poškoduje trebušno slinavko (pankreas) in jetra, nekateri ljudje celo znorijo. Zakaj so ta strup sploh kdaj odobrili za uporabo?

Aspartam sedaj dodajajo celo v običajno žvečilno gumo, kakor tudi v vodo z okusom. Preberite kakšne sestavine so navedene na etiketi prehranskih produktov in se izognite temu strupu!

MNG

Mononatrijev glutaminat se uporablja kot ojačevalec okusa. Je oboje, ”’dražilni toksin”, ki povzroča stres celicam in nevrotoksin, ki muči možgane in živce. Zmanjšuje inteligenco, lahko povzroča napenjanje in prebavne nadloge in z lahkoto škodi tudi srcu.

BFA

Bisfenol acetat je posnemovalec estrogena in je dovoljen v strežbi hrane in v plastiki za gospodinjstvo, vključno s plastičnimi steklenicami za vodo. Ta in podobni mehčalci, kot je bisfenol sufon (BPS), povzročata spolne spremembe in neravnovesja in raka na prsih in spolnih oranih.

Glej tudi objavo Poženščeni moški, dobivamo populacijo aptamilcev, ki nimajo svojega jaza, ampak kopirajo prevladujoče vedenjske vzorce

Glifosat

Ta strupeni herbicid in druge škodljive kemikalije, ki se jih uporablja v kmetijstvu, se ne more enostavno oprati s pridelka.

Glifosat se smatra odgovornega tako za neplodnost kot za raka. Večina ostalih kmetijskih kemikalij tudi poneumlja. Glifosfat in ostale kemikalije v obtoku tudi pogosto najdemo v pitni vodi.

Več TUKAJ

GSO

Gensko spremenjene organizme, ki se jih večinoma uporablja skupaj s kmetijskimi kemikalijami, vsebujejo  običajna prehranska žita kot so koruza, soja, oljna ogrščica in sladkorna repica. V Združenih državah Amerike je skoraj vsa zgoraj našteta hrana v množični uporabi, gensko spremenjena, večina mlečnih in sirnih izdelkov vsebuje BgH rastni hormon in večina mesne krme za živali vsebuje GSO, brez kakršne koli označbe na etiketi.

Gensko spremenjena hranila so težko prebavljiva in običajno škodljiva za celice in organe.

Več TUKAJ

EMP

Elektromagnetna polja, ki izvirajo iz celičnih telefonov, računalnikov, televizorjev, ”pametnih števcev za elektriko”, stolpov za mobilno telefonijo itd. resno poslabšujejo zdravje ljudi, živali in rastlin. Več, ko imate EMP frekvenc v svoji bližini, večja je škoda. Uporabljajte mobilni telefon zmerno (čim manj) in ugasnite ga, če ga ne potrebujete, nikakor pa ga ne pritiskajte popolnoma na ušesa.

Zakaj nas zastrupljajo?

Sistematično nas ZASTRUPLJAJO Z RAZLOGOM, zato moramo povečati zavedanje o tem dovolj močno, da to zastrupljanje ZAUSTAVIMO.

Zakaj smo masivno izpostavljeni vrsti resnih strupov, medtem ko nam hinavsko lažejo, da ti strupi niso nevarni ali da so celo dobri za nas? Elita, ki ima moč kontrole izvaja to zato:

* Da goji apatijo
* Da nas napravi slabotne, nezmožne upora
* Da zmanjšuje inteligenco
* Da povečuje dovzetnost za hipnozo
* Da eksperimentira z neumnim prebivalstvom
* Da testira metode za podaljševanje življenja za svojo korist
* Da ustvari vznemirjenost in zdravstvene probleme
* Da ustvari posel za zdravstveno industrijo
* Da goji neplodnost in detomor
* Da povzroča, da ljudje umrejo mlajši
* Da zmanjšuje število prebivalstva
* Da odstrani neodvisne male kmete
* Da kontrolira proizvodnjo hrane, vreme, zemljo in vire
* Da se donosno (ceneje) znebi industrijskih odpadkov
* Da do skrajnosti poveča zaslužke
* Da popolnoma kontrolira ta svet
* Da zavaruje trajno tiranijo

To se dela postopoma, prikrito in naraščajoče.

Spisal: 4Future

Zemlja gosti mnoge civilizacije in rase, tudi nezemeljske

Zgodovina našega planeta je zgodovina stičišč mnogih civilizacij in ras tako zemeljskih kot nezemeljskih.

Standardne razlage o razvoju hominidov

nas prepričujejo, da se je človeška linija razcepila od prednikov današnjih šimpanzov pred približno 5 milijoni let. Prvi hominidi ali človeku podobni primati so bili t.i. Australopithecinae. Kasnejši razvoj je pripeljal do Homo habilisa in Homo erectusa. Končno so se pred približno 100.000 leti razvili anatomsko moderni ljudje, kot smo mi sami. Znanstveniki pravijo, da je to edina hipoteza, ki sloni na dejanskih dokazih.

Zgodovina, ki je ni v učbenikih.

V zadnjih dveh stoletjih so raziskovalci našli veliko število kosti in predmetov, ki pričajo o tem, da moderen človek obstaja že dolge milijone let. Vendar uveljavljena znanost ta presenetljiva odkritja vztrajno zatajuje ali pušča vnemar. Zakaj? Samo zato, ker se ne ujemajo s trenutno veljavno teorijo o nastanku človeka. Po tej naj bi anatomsko moderni ljudje evolvirali šele v zadnjih 100.000 letih iz bolj opicam podobnih prednikov.
Resnica je, da nam podrobno preučevanje zgodovine arheologije odkrije, da so arheologi odkrili veliko dokazov, ki kažejo na to, da je človeška prisotnost na Zemlji veliko starejšega datuma. Ti rezultati so bili objavljeni v knjigah FORBIDDEN ARCHEOLOGY (“Prepovedana arheologija”, Cremo in Thompson, 1993) in v skrajšani verziji iste knjige “Prikrita zgodovina človeške rase”. Omenjeni knjigi močno odmevata med mainstreamovskimi arheologi in antropologi.

več  v objavi Izvor človeka – DEVOLUCIJA napram dogovorjeni resnici darwinistične evolucijske teorije

Kaj pa nezemeljske rase in civilizacije?

Elongated skulls – podaljšane velike lobanje srednje in južne Amerike po analizi DNA ne pripadajo človeku oz. pripadajo povsem samostojni vrsti izven znanega evolucijskega drevesa ref. https://www.youtube.com/watch?v=-QnF_RvEaAg&feature=youtu.be

12507425_1036770603012675_1635602529446215868_n

Skrivnost lobanj z ruskih gora ref. TUKAJ

12400823_1036770616346007_7700046070708621603_n

12523063_1036784559677946_7036651486598120565_n

Srečanja nekaterih civilizacij  z nezemljani  skozi znano zgodovino

Starodavne slike v votlinah
Na nekaterih slikah v votlinah, ki so jih našli po vsem svetu, naj bi bili narisani nezemljani, ki so obiskali Zemljo in pomagali prvim ljudem, da so ustvarili civilizacijo. Zagovorniki teorije o vesoljskih obiskovalcih vidijo nesporen dokaz v votlinah Val Camonice v Italiji in Wandjina Petroglif v Avstraliji.

60486959

Egipčanske rezbarije
Ozirisov tempelj v Abidosu naj bi bil še eden od dokazov o nezemljanski prisotnosti in o prastari tehnologiji. Reliefne figure naj bi prikazovale helikopter, reaktivno letalo in leteči krožnik.

60486956

Linije Nazca
Te slavne linije se nahajajo v Peruju in prikazujejo geometrične like, ter like živali. Mnoge med njimi so vidne samo iz zraka in zato nekateri predvidevajo, da so imeli stari Perujci zmožnost letenja ali pa so želeli komunicirati z nekom, ki je lahko. Znanstveniki domnevajo, da so imele linije spiritualni pomen in da so bile namenjene bogovom. Zagovorniki teorije trdijo, da je takšne linije nemogoče izdelati brez zračne pomoči….

buttons1-001 (1)

 

Dogu
Dogu so majhne ‘humanoidne’ figurice, ki so jih našli na Japonskem. Nenavadna obleka figuric naj bi spominjala na skafander z očali in cevmi.

60486954

 

 

 

 

Radikalne razlage o razvoju človeka in vmešavanju nezemeljskih ras v človeško zgodovino (presojo povsem prepuščam   bralcem )

Prinašalci svita Barbara Marciniak

Dvanajsti planet Zecharia Sitchin

 Zgodovina Galaksije Zemlje in Človeka Ivan Antić

Ruski pregled nezemeljskih ras (knjiga)

 

 

Prinašalci svita Barbara Marciniak

Zaščita pred strupi z neba

 

index

Dr. Cousens’ Chemtrail Protection Protocol

This article will not speculate on the chemtrail conspiracy, but rather focus on the steps we can take to mitigate, offset, and reverse the effects of chemtrails on our bodies, minds, and spirits. Here I will discuss how we can protect ourselves from the misuse of a sophisticated technology to effect our physical, emotional, mental, and spiritual lives. The misuse of this technology seems to be an assault on our sovereignty on all those levels. Chemtrails are a form of biological warfare, creating a slow degradation to our health. Chemtrails affect our ability to propagate, and most importantly, beyond the spread of viruses, funguses, bacteria and Morgellens disease, chemtrails affect our minds.

 

To view Dr. Cousens’ video series on chemtrails, please click here.

 

The mental effects of chemtrails are completely underestimated. Through the use of the scalar wave technology of HAARP and the EMF’s coming through radios, televisions, computers, and communication technologies effect the subtle workings of our minds, making us more susceptible to the constant distortions of reality that we are exposed to. We therefore become a susceptible population to the forces of the dark side. The names don’t matter here. This process has been going on for some time, but now they have more sophisticated technology.

 

Do chemtrails exist? People argue back and forth about this, but I’d like to point out that there was a legal case against chemtrails in 1997. The issue was not whether they existed, but rather, was it legal. The courts decided that it was legal at that time to do chemtrails. This has been going on since 1950, but they spread all over the world after 1997.

 

Why is this a problem? People have somehow rationalized poisoning one another. However, when we look at the Torah and the Ten Speakings, we have murder, lies, covetousness (population control), and idolatry. Rational or not, the people behind this are violating four of the Ten Speakings. This is the trouble with logic. It can sound good, even though it may not be connected remotely to truth. Some people make a living out of hiding destruction in logical packaging. While they may appear to be getting away with this, the populace is beginning to question everything these dark side puppets are doing.

 

Dennis Kucinich has actually brought a bill to the Senate seeking to outlaw chemtrails. Chemtrails irrefutably exist. Condensation from airplanes usually lasts one or two minutes, while chemtrails last for up to four hours and spreads into a broad band that covers a patch of sky. HAARP then uses these broad swaths to reflect their scalar waves into your lives and affect your consciousness. This is really about protecting our minds and spirits.

 

During World War II, the German Nazis used to put fluoride in the waters at the concentration camps to accomplish something similar. They wanted to weaken the spiritual willpower of the prisoners. Now we have fluoride in our waters, but most of us know to use filtered water. Chemtrails, however, is a bigger problem, and there are few places where this is not happening. China, Cuba, and Central America will not allow chemtrails. Other than this, it is happening everywhere.

 

There are about nine essential components that make up chemtrails:

 

Aluminum oxide – one of the deadliest heavy metals, acting as a reflector for scalar wave technology

 

Barium oxide – similar to aluminum oxide (though not as poisonous), being used as a reflector for the consciousness altering scalar waves

 

Bio-nano-particles – act as scalar wave transmitters and receptors once they enter our bodies

 

Synthetic polymers – act as scalar wave receptors and transmitters upon entering the body

 

Ethylene dibromide – ranked as one of the deadliest toxins, displaces iodine from the system and therefore diminishes health and intelligence. It is in many fire retardants as well as Mountain Dew, Gatorade, and a few other drinks. Ethylene dibromide has been outlawed in every country in the world except for two, and the U.S. is one of these.

 

Morgellons disease – attacks skin, hair, and nails. It melts the skin away and literally kills the victim. There appear to be many kinds of Morgellons.

 

Viruses, fungi, and bacteria have all been used in chemtrail cocktails. There are other heavy metals that used from time to time. Radioactive thorine is also commonly included. When we add it up, there are typically about nine different factors.

 

Keep in mind that the entire intent of these chemtrails is to weaken the physical health and the spiritual willpower of the masses.

 

What can we do?

 

1) Silver – The Russian research done on biological warfare shows that silver will knock out 98% of the biological warfare components. It won’t knock out Morgellons, but it will eradicate most viruses, bacteria, and fungi. The silver I have discovered is called AgLA. It is oxygenated silver at a particular and optimal frequency and concentration, while simultaneously colloidal. I recommend taking 2-6 ounces a day for general protective health.

 

2) Illumodine (scalar wave iodine) – Illumodine will force the ethylene dibromide out of the system. It is a healthy halogen. I would recommend 15 drops, 3 times daily. It stays in the system for about 4 hours. I have observed this to be reasonably effective. In higher doses, it is the only thing that I have seen to cure Morgellons. Taking Illumodine preventatively against ethylene dibromide will also prevent Morgellons. It also cleans the lymph and knocks out parasites. It has many benefits in addition to thyroid support.

 

3) Zeolite + Clinoptilolite – Clinoptilolite is taken orally and stays in the intestine, pulling out heavy metals, radioactive materials, pesticides, herbicides, barium, aluminum, and protects the body from these materials entering through the gut. Clinoptilolite does not enter the system the way that zeolite does. Zeolite gets into the blood and pulls out toxins, while Clinoptilolite does this in the intestines. I recommend using these in tandem for these reasons. I recommend 4 capsules at bedtime with water for 45 consecutive days.

 

4) Bio-Photon Machine – The bio-photon machine has a few million programs including programs against everything in chemtrails. It does this by creating a frequency that nullifies the effects of chemtrails. By placing a coffee filter outside for a week, you collect traces of all the chemtrail ingredients. Once this is accomplished, you may use this in the bio-photon machine, which makes a remedy with this information.

 

5) Proper Diet – Be cautious of the contents of both your intellectual and biological diets. Be careful of what you are taking in. If you choose to eliminate television from your life, you have also eliminated a host of negative programming and EMF’s that can affect your mind. Be careful of what movies you go to see. Scalar waves and chemtrails are being used to increase the susceptibility and gullibility of the mass consciousness. By being careful of what we see and hear, we protect ourselves from dark side influences.

 

6) Energy Enhancement System – The EES is a powerful answer to scalar wave devices such as HAARP, which are being used to negatively influence humanity. As a scalar wave device itself, the EES is designed to upgrade our DNA and our epigenetic expression. Not everyone may have access to an EES. Fortunately the human body is a powerful scalar wave device, the power of which may be utilized at leisure to combat the negative effects of particular scalar waves and chemtrails. Below is a visualization exercise to facilitate this process.

 

Scalar Wave Visualization

 

“Close your eyes. Open by chanting ‘Om’. Feel the blue-silver light coming down from the heavens – coming up from the earth – this blue-silver light is the cosmic scalar waves coming through. This light penetrates your crown and root and meet at your thymus gland and heart area. As you gather this energy within yourself, you move it up and down through your center. This blue-silver light moves down through your central axis and emerges from your root, splaying out, up, and around your body in a toroidal field. Take a moment to field this blue-silver toroidal field. Feel this blue-silver light permeate your pineal gland and feel the positive scalar waves emitting out from your pineal gland in all six directions, nullifying the negative scalar waves you have been exposed to, nullifying the nano-particles in your body, filling those synthetic particles with the positive scalar wave light of high consciousness. Feel this as you take some time to scan your whole system. Close by chanting ‘Om’.”

 

Secondary items that can help combat the effects of negative scalar wave technology and chemtrails include:

 

Transformational Salts – Scalar activated salt contains a scalar charged mixture of ancient seabed salts from high vortex areas of Peru, Hawaii, Tibet, and Utah. (This, of course, brings us into the salt discussion. Most research on salt has been done on sodium chloride, which is poison and has nothing to do with our discussion.) Scalar salt comes from underground. I do not recommend using sea salt anymore for many reasons. Salt is a crystal that reconnects you to the different high vortex earth frequencies. You needn’t go to Sedona. You can take this vortex energy directly into your body from much higher vortexes than Sedona. These crystalline energies rebalance the body and recalibrate your internal “wi-fi” system from the disorganizing influences of today’s EMF’s and negative scalar waves. These scalar salts reestablish a healthy resonance between our bodies and the earth. They contain volcanic ash and red clay from the Big Island. I recommend taking a pinch of this salt 4 times daily.

 

Scalar Ionic Minerals – These are scalar enhanced, broad spectrum, true colloidal minerals in a natural ratio triple distilled from an ancient plant seabed. It is good for nausea while fasting, and acute drug detox. It is highly negatively charged and pulls positively charged toxins out of the body.  I recommend taking 2-4 ounces daily.

 

To view Dr. Cousens’ video series on chemtrails, please click here.

 

To get these protection products, please click here.

 

All these steps, upon careful review, are not very complex. I’ve been puzzled about the solution to chemtrails for some time, and this new chemtrail protocol is exciting in its promise. We may not legally be able to stop chemtrails, but we now have the tools to protect ourselves. Part of my work here is to empower you to protect yourselves in the simplest way possible.

 

Scalar waves are very subtle. They have infinite frequency and they have no length. Our minds can affect these waves. We have the power to defend ourselves on every level against this attack on the sovereignty of our physical, emotional, mental, and spiritual lives.

 

May we all be blessed with the ability to protect ourselves and continue our spiritual evolution.

Giganti med nami, SKELETI GIGANTOV in PODOLGOVATE LOBANJE IZ CELOTNEGA SVETA

 

12553057_522366144590048_4257846442707384895_n

Pitcairn Island, New Zealand – 1934. Local farmers are trying to hide pieces of a giant skeleton found near ‘Christians cave’. Three of the men were later found dead under strange circumstances. The fourth man disappeared soon after this photo was taken and was never found. The photographers identity has never been revealed.

12439328_522366907923305_6373464763505729760_n

Skeletal remains of the Ecuador Giants. Just below the skeleton you can see a display of a life size human for reference. This must be at least 60-65 feet tall.

12523019_522368691256460_4780711829739265386_n

Giants walked among us…

Odtiski stopal

1486581_1029119973776902_7138688629071919768_n 10351687_1029119950443571_8712030192647748645_n 995370_1029119900443576_7965651463056922585_n

Več fotografij TUKAJ

Medtem pa je na prehodu prejšnjega stoletja kar mrgolelo najb okostij domala na vseh koncih sveta. Tudi časopisi so bili polni pričevanj in poročil o najdbah

Dokumentirane objave o gigantskih skeletih v svetovnih časopisih TUKAJ

Povsem jasno pa je tudi, da so kipi in okostja družine Aknehtona in Nefretite, njuni otroci in sorodniki imeli povečane lobanje.

Pravijo, da so kasneje ljudje, da bi sledili „bogovom“, otrokom povezovali lobanje in da je to razlog za to, da so imitirali „bogove“.

Znanstveniki pravijo, da so te lobanje posledica tega, da so ljudje že majhnim otrokom povezovali lobanje na način, da bi dobili tako obliko. Ok.

Vendar je dejstvo to, da imajo te lobanje 2x večji volumen od današnjih lobanj, kar pa je nemogoče narediti samo z deformiranjem lobanje. Nemogoče je povečati volumen svoje lobanje na način pre-oblikovanja lobanje. Tega ne morete narediti z deformiranjem lobanje.

Torej so znanstveniki povsem grešili svojo domnevo.

Še ena zanimivost je ta; če imamo celotno lobanja osebe, potem lahko preko velikost zadnjega vratnega dela, tam, kjer hrbtenica preide v lobanj, določimo velikost človeka (osebe). Glede na velikost teh lobanj bi morali lastniki njih biti visoki 4-5 metrov.

Kaj pravi biblija in veliko ostalih starodavnih spisov? Kaj še danes zelo jasno povejo domorodna ljudstva na Zemlji (Peru, Bolivija, itd.)? – da so v njihovih krajih živeli velikani, ki so gradili ta svetišča.

In starodavna ljudstva, ki govorijo o Sončnih bogovih pravijo, da so to bili velikani.

Našli so jih predvsem v južni Ameriki, Mexicu, severni Ameriki (najdi poročilo, kako so rudarji našli veliko mumij, ki so kasneje skrivnostno izginila).

(http://www.youtube.com/watch?v=VyCPfQla36o&feature=related  –  7:35 minuta)

Določene karakteristike teh lobanj kažejo na to, da ne pripadajo homo sapiensu, temveč , da so mešanica različnih vrst, ki naj ne bile mešane med sabo.

http://geolines.ru/eng/publications/HISTORY-ON-LINE/HISTORY-ON-LINE_166.html

Več
The Origin of Giants in Human History

http://www.cudahynow.com/blogs/communityblogs/284077101.html

Več  na https://marjankogelnik.wordpress.com/2015/10/07/zlagana-in-potvorjena-zgodovina-je-mehanizem-za-upravljanje-nase-civilizacije-kdor-ne-pozna-svoje-preteklosti-kdor-ne-ve-od-kod-prihaja-ne-ve-kdo-je-in-kam-potuje-ne-pozna-svoje/

Kdaj neodvisni projekti NVO ali civilne iniciative šele lahko uspevajo na dolgi rok

Radi bi lokalno hrano brez GSO z izmenjavo avtohtonih semen, kooperativne odnose, naravno zdravljenje (medicinsko konopljo), prepoved chemtrailsov, svobodo odločanja glede cepljenja, spoštljiv odnos do živali…..nebroj stvari.

Stremljenje za zdravo čisto hrano, okolje, zdravo skupnost…..in vsa komplementarna področja v širšem planu pa so lahko uspešna le ob zadostno izraženi vrhovni življenski prioriteti večje množice ljudi, ki so za to stvar pripravljeni max participirati, za dosego cilja pa v veliki meri kultivirati svojo naravo, podrediti svoj ego in svoje vsakdanje življenje za skupni cilj.

Formula skladno z izrekom

martin-l-king

Navdušenje+uživancija+max organiziranost+projektno delovanje+nenehno fiksiranje vizije (oblika skalarnega valovanja naše namere-točka 3 spodaj) za dosego trajne homeostaze visokega reda. Več TUKAJ

Zato  v ospredje in na prvo mesto potrebno nujno postaviti sodelovanje, sinergijo in konkretizacije ljudi

 • dobre volje tudi  na prostovoljnem sodelovanju brez plačila, ki čutimo željo po povezovanju, sodelovanju v kolektivu  in delu z ljudmi,
 • ki stremimo k soustvarjanju skupnosti podobno mislečih in znamo sodelovati v kolektivu
 • ki gradimo po principih projektnega managementa s ciljem zagotoviti sredstva za plačilo opravljenega dela.
 • z sposobnostjo iznajdljivosti in improvizacije
 • z sposobnostjo kooperativnosti, kompatibilnosti in  pripadnosti ideji

 

Žal mi izkušnje kažejo, da je takih ljudi, ki bi bili sposobni vsaj:

 • podrediti svoje vsakdanje življenje
 • ciljno in v viziji izraziti  vrhovno življensko prioriteto
 • resničnega sodelovanja, sinergije in konkretizacije….

malo, dosti premalo, da bi se realno lahko izognili realizaciji scenarija agende, ki ima v svojem repertoarju cel arsenal metod kako zatolči človeka.
Splošna otopelost, nezainteresiranost za vse kar ni max adrenalinsko, favšija in škodoželjnost je prisotna do te mere, da otežkoča ali celo onemogoča resne projekte.

Splošni dekadenci, distopiji družbe, razprodaji vsega kar je sploh karkoli vredno pa se zato verjetno ne moremo upreti in je neizbezna, v kolikor se ne bomo uspeli temu primerno organizirati in sodelovati na dolgi rok z konkretizacijo v nekem formaliziranem delovanju usklajene skupine ljudi, ki bi s sabo pritegnila zadosten javni interes.

Ponazoritev značilnega dela v prostočasnih projektih s pomočjo kratke evalvacije prvega (Oskrbimo Slovenijo), drugega (Boš Breskev) in tretjega (Samooskrbna skupnost 4 Letni časi) vseslovenskega projekta, ki smo se ga šli, pa ga nismo še zdaleč skončali kot smo si ga sprva slikali

Zavedam se našteti projekti niso uspeli (oz. je padel) predvsem zaradi spodaj naštetih točk (predvidevam , da so to klasične preizkušnje večine projektov ) in seveda zaradi naše nesposobnosti,  da jih sproti saniramo. Zavedam se tudi lastne soodgovornosti , ker nisem premogel toliko odločnosti , da bi prispeval k odpravljanju takšnih zapletov, pojavov…

Nadaljujte z branjem