Etike v strojih ni moč pričakovati, le pri ljudeh – intervju z dr. Kononenko Igorjem, predstojnikom Katedre za umetno inteligenco

 

IMG_5112

Etike v strojih ni moč pričakovati, le pri ljudeh

Citat: Računalniki so bistveno hitrejši, zmogljivejši in imajo več pomnilnika, razviti so bili novi algoritmi, a temeljni principi so ostali enaki. Tako, kot so bili takrat, da rečem, računalniki neumni, so tudi danes. Karikirano rečeno imamo z njimi precej preglavic, namesto da bi nam pomagali, nam komplicirajo življenje.

Katja Petrovec

Bilo je leta 1982, ko je Igor Kononenko diplomiral in na povabilo profesorja Ivana Bratka ostal na Fakulteti za računalništvo in informatiko, da bi raziskoval področje umetne inteligence. To povabilo je takoj zagrabil, pove, bil je navdušen nad algoritmi, nad možnostjo, ki se mu je odpirala, saj je kot študent dejansko verjel, da lahko računalnik nadomesti človeka. Danes je seveda drugačnega mnenja. Kakšno je to, lahko spoznamo, še preden potrkamo na vrata njegovega kabineta. »Končni cilj strojnega učenja je znanje. Končni cilj človeškega učenja je modrost,« piše tam v angleščini.

Kakšen odnos gojite danes do umetne inteligence, tako poklicno kot zasebno?

Umetna inteligenca je orodje in gotovo koristno, a vsako orodje se lahko koristno uporabi ali zlorabi. Danes je precejšnji del računalniške znanosti podrejen finančnemu sistemu, kar pomeni, da tisto, kar raziskujemo, v veliki meri služi povečevanju dobičkov, kar meni osebno nikakor ni všeč.

Kako to, da je postala umetna inteligenca srž vašega raziskovanja?

Že zaradi same želje po razumevanju, kdo sem jaz in kaj zmore moj razum. To, da se računalniki lahko učijo, da lahko izpopolnjujejo svoje znanje, me je res pritegnilo. Moje področje je od vsega začetka predvsem strojno učenje, razvoj algoritmov, ki se učijo na osnovi preteklih podatkov, znanj, na osnovi izkušenj izpopolnjujejo svoje delovanje.

Se je pa najbrž umetna inteligenca v teh več kot 30 letih precej spremenila.

Bistvena sprememba je v napredku tehnologije, kar pomeni, da so računalniki bistveno hitrejši, zmogljivejši in imajo več pomnilnika. Seveda so bili razviti novi algoritmi, a temeljni principi so ostali enaki. Tako, kot so bili takrat, da rečem, računalniki neumni, so tudi danes. Karikirano rečeno imamo z njimi precej preglavic, namesto da bi nam pomagali, nam komplicirajo življenje.

Torej niste eden tistih, ki so prepričani, da so lahko računalniki velika nevarnost za človeštvo?

Nevarnost za človeštvo je vedno človek, tisti, ki lahko zlorabi. Računalnik je orodje, zelo močno orodje, in močnejše, kot je to, večja je človekova odgovornost. Vemo pa, da ljudje niso ravno odgovorni. Skrbi jih le zase in za svoje osebne koristi.

So na področju umetne inteligence, računalništva, organi, ki bi nadzorovali to področje, do kod torej sme človeška želja po ustvarjanju nečesa podobnega sebi? Kje so tudi etične meje?

Ločevati je treba med organi in pravnimi zadevami ter etiko. Etika in pravni sistem sta na žalost precej ločena. Jasno, da se poskuša z zakoni ter takšnimi in drugačnimi regulacijami nadzirati, a življenja se zares nadzirati ne da. Bolj kot je pravni sistem zapleten, manj služi dejanskemu namenu in se izkorišča za zlorabe. Etika pa izvira iz človeka, njegove zavesti, ozaveščenosti in edino etika lahko reši človeštvo ter postavi prave meje. Današnji sistem, ki bazira na dobičku, se ne ozira na etiko. Takoj ko je v igri denar, etika odpade.

Koliko je etike na področju umetne inteligence? Morda si le utopično predstavljamo, da je bila na začetku le gola želja po raziskovanju, medtem ko danes v Silicijevi dolini poteka prava dirka po boljših orodjih.

Ta dirka je pogojena z denarjem in etika je tipično postavljena na stranski tir. Seveda je prisotna v akademskih krogih pri resnih raziskovalcih, ki se ne ozirajo na dobičke in denar. Velika večina vrhunskih raziskovalcev so globoko zavestni in etični ljudje, ampak saj veste, denar človeka pokvari, sistem ga prisili v boj za preživetje in tekmovanje in zmagujejo tisti, ki si pridobijo več denarja.

Vrniva se nazaj in razloživa, kaj pravzaprav pomeni umetna inteligenca. Kako jo razlagate na fakulteti?

Računalnikom pravijo danes informacijski sistemi, kar je narobe. Računalniki so stroji, ki slepo sledijo ničlam in enicam, nič drugega. Računalniki procesirajo podatke in ne informacije, so pa pri tem izredno hitri. Algoritmi so danes že tako zapleteni, da dajejo celo vtis zavestnega in čustvenega obnašanja. Toda računalniki so slepi, so avtomati, ne procesirajo informacij, kajti te nastanejo takrat, ko nekdo interpretira, razume te podatke, to pa lahko naredi le človek. Šele takrat lahko govorimo o procesiranju informacij. A ker je veliko lažje, govorimo, da se računalnik uči, procesira informacije, generira novo znanje, kar pravzaprav ni res, računalnik procesira podatke, ki jih potem interpretira človek.

Zanimiv je primer računalnika Deep Blueja, ki je na neki točki premagal svetovnega prvaka v šahu Garryja Kasparova. Ali je torej računalnik dosegel človeško inteligenco?

Tu so mnenja deljena, moje stališče je, da je računalnik avtomat, ki bo postajal bolj in bolj sposoben. Ko govoriva o inteligenci, morava tudi definirati, kaj to je. Mnogi mešajo človekovo inteligenco s strojno, ker človekovi inteligenci pridružujejo tudi zavest, torej vse, kar je povezano s človekovo svobodno voljo, ustvarjalnostjo, etiko, tistim, kar nas naredi ljudi. Če inteligenci dodamo zavest, dobimo človeka. Sama inteligenca po sebi pa je sposobnost, ki jo lahko izmerite, s tem, da obstaja vrsta različnih tipov inteligenc in inteligenčnih testov, ki merijo posamezne vidike sposobnosti. Ko govorimo torej o inteligenci, tipično mislimo človeško in se nam zdi, da je sposobnost plus zavest tisto, kar tvori inteligentno bitje. Če se vrneva k umetni inteligenci, pri njej lahko govorite le o sposobnosti in ne o zavesti. Moje stališče je, da stroji nikakor ne bodo postali zavestni, lahko bodo imitirali človeka, in to zelo dobro, lahko bodo dajali vtis zavestnega bitja, dejansko pa bodo le avtomati, ki bodo slepo sledili ničlam in enicam, kar pomeni, da etike v njih ne moremo pričakovati. Pričakujemo lahko le etiko in odgovornost na človeški strani.

To tudi pomeni, da bi lahko bili stroji, računalniki na neki točki zmogljivejši od ljudi?

Saj so že. Pri določenih vrstah inteligence so bili že na začetku bolj sposobni. Na primer pri računanju aritmetičnih operacij so že od vsega začetka hitrejši od ljudi, v sposobnosti pomnjenja so nas tudi že prehiteli in tako naprej. Lahko rečemo, da so stroji bolj inteligentni, kot lahko tudi rečemo, da so opice na določenih področjih bolj inteligentne, saj nekatere naloge in inteligenčne teste bolj učinkovito rešujejo kot mi. Zakaj, ker imajo boljšo strojno opremo , ki jo potrebujejo za preživetje.

V vašem življenjepisu lahko preberemo, da se ukvarjate z nevronskimi mrežami in kognitivnim modeliranjem. Kaj to pomeni?

Tisti višji kognitivni procesi, ki naredijo človeka sposobnejšega od živali, so sposobnosti učenja, logičnega sklepanja, povezovanja, abstrahiranja in tako dalje. Modeliranje teh procesov in uporaba teh modelov v računalniških algoritmih pa nam omogoča, da rešujejo bolj kompleksne naloge tudi računalniki. Ti znajo danes reševati probleme, ki si jih včasih nismo niti predstavljali. Omenili ste Deep Blue, ki je premagal, da tako rečem, človeka v šahu. Zanimivo je, da Deep Blue ni imel veliko kognitivnih inteligentnih sposobnosti, imel pa je velike hitrosti in veliko spomina, tako da je bil brute force (surova sila, op.a.) bolj odločilen kot sama umetna inteligenca. Pri igrah, ki so bistveno težje od šaha in kjer ta brute force ne pomaga, pa so bili algoritmi strojnega učenja odločilni.

Nevronske mreže si lahko najbrž predstavljamo enako kot možgane?

Možgani so sestavljeni iz približno 10 na 11. potenco nevronov, vsak od teh pa je superračunalnik. Vsaka človeška celica je superračunalnik, ki jo do neke mere že razumemo, večino stvari, ki se v celici dogajajo, pa še vedno ne. Umetne nevronske mreže, ki se jih modelira na področju umetne inteligence, so zelo huda poenostavitev. Nevrone, ki so sami po sebi tako kompleksni, da jih ne znamo modelirati, poenostavimo na zelo preproste procesne enote, ki znajo seštevati in še nekaj drugih podrobnosti, ter pošiljati tisto, kar seštejejo, naprej drugim nevronom. Umetna nevronska mreža nastane, ko povežete zadostno število teh nevronov med seboj po določenih pravilih učenja in potem se lahko taka mreža nauči reševanja precej težkih problemov.

Glede na to, kako malo so naši možgani in nevroni raziskani, smo pač ničkolikokrat inteligentnejši od strojev.

S tem se popolnoma strinjam, le da naše sposobnosti precej omejujemo sami s svojim načinom logičnega razmišljanja, načinom vzgoje, ker smo postali v tej civilizaciji zelo razumski. Tudi celotno šolstvo je usmerjeno v logično sklepanje, v razum, medtem ko smo tisti intuitivni del precej zanemarili. Intuitivni del pa je osnova ustvarjalnega dela, osnova umetnosti in tudi znanosti, zato da greste naprej. Tukaj je prava ustvarjalna moč človeka.

Tudi s tem se ukvarjate, z duhovnostjo. Kako se prepletata dve tako različni področji, kot sta računalništvo in duhovnost?

Takoj, ko rečete duhovnost in zavest, ste že na področju, ki ga naša današnja logična znanost ne more obravnavati. Zavest je nekaj subjektivnega, inteligenca pa objektivnega. Z inteligenco, s sposobnostjo, se znanost lahko ukvarja, z zavedanjem, etiko in subjektivnim svetom človeka pa ne. Vendar je subjektivni svet najpomembnejši za vsakega človeka, kajti celotni svet vedno doživljamo preko sebe in subjektivnih občutkov. Seveda je vmes razum in šolstvo in vsa logika, a v končni fazi je vse, kar doživljamo, subjektivno. Danes znanost takšna, kot je, zahteva, da je vse objektivno preverljivo, dokazljivo, ponovljivo, opisljivo. Subjektivni svet pa ostaja neznanka za znanost.

Ste imeli kdaj težave ločevati med znanostjo in subjektivnim svetom oziroma kako se prepletata pri vas?

Subjektivnega doživljanja ne morete nikoli popolnoma odrezati, kajti pri vsem, kar počnete v življenju, je prisotna vaša subjektivnost, zavest. Obstaja pa meja in ta me je dolgo begala, dokler si nisem razjasnil, da obstaja. Pri tem mi je pomagala matematika, ker ta zelo natančno postavi to mejo, torej mejo logiki, algoritmom, razumu. Dokazana je bila že pred 70 leti in govori o tem, da vse ostalo, kar je čez to mejo, logiki in razumu ni dosegljivo. To je matematično dokazano.

Je problem naše družbe, da si ne prizna, da vsega vendarle ni mogoče dokazati?

Danes se nekako kuje v nebo ratio – razum kot tisto, kar nas bo odrešilo. Če nas lahko kaj reši kot civilizacijo, je to etika, človekova zavest. Brez tega, le z razumskim pristopom, je ta civilizacija obsojena na propad. Zavest in etika hkrati pomenita vrednote in človeške vrednote so nekje v ozadju glede na prioritete, ki jih postavlja današnja civilizacija. Brez vrednot pa ne more preživeti na dolgi rok nobena civilizacija.

Rekli ste, da ste na neki točki ugotovili, da računalnik ni vsemogočen. Kako je prišlo do tega spoznanja?

Skozi osebno izkušnjo. Razum pri tem ne pomaga, ta je kvečjemu ovira, osebna izkušnja pa te lahko prepriča v bistvo življenja. Kot sem rekel o meji med znanostjo in duhovnostjo ali če hočete razumom in zavestjo, dokler si v razumu, si na tej strani in ono stran ignoriraš. Ko pa imaš osebno izkušnjo – in zavest to je, to ni več verjetje, ampak vedenje. Takrat veš. Dokler si v razumu, gre za verjeti in to je zanimiv paradoks, ker mnogi mislijo, da to, kar je v znanosti, je vem. Ni res, kajti v znanosti je med tabo in realnostjo nek posrednik, in to je učitelj, neka avtoriteta, knjiga, znanje pač. Ko gre za posredno izkušnjo, gre za verjamem, ker verjameš v tisto izkušnjo, ko pa imaš ti neposredno svojo osebno izkušnjo, takrat veš. Študentom zelo rad povem zgodbo o pomaranči.

Povejte jo še nam.

Pride nekdo, ki še nikoli ni poskusil pomaranče, in vpraša: »Kakšnega okusa je pomaranča?« Začneš razlagati: »Malce je kisla, malce sladka, podobna limoni, a limona je bolj kisla. Mogoče je podobna mandarini, a je vseeno drugačna.« On vse to razume, a pravi: »Imam neko sliko, predstavo, verjetje v to, a še vedno ne vem, kakšnega okusa je.« Ker je kemik, pokličemo profesorja s kemije in ta mu razloži, kaj je v soku pomaranče, kakšni elementi. On vse to razume, ker sta oba kemika, a pravi: »Imam neko predstavo, verjamem, da je vse to res, a še vedno ne vem, kakšnega okusa je pomaranča.« Nato pokličemo nevrofiziologa, ki mu razloži, kaj se zgodi v ustih in možganih, ko ugriznemo v pomarančno in on vse to razume, a na koncu reče, »jaz ne vem, kakšnega okusa je pomaranča«. Potem pa gre k branjevki in jo vpraša, kakšnega okusa je pomaranča. Ona reče: »Jaz ti tega ne morem povedati, izvoli, poskusi.« On ugrizne v pomarančno in reče: »Aha, zdaj pa vem

Se večina znanstvenikov zaveda tega ali še vedno verjamejo?

Na žalost se jih precej ne zaveda tega. Kot je dogma v religiji, ker verjameš v nekaj, kar je zapisano, je veliko dogme v znanosti in tudi medicini. Osebna izkušnja je močno zapostavljena, ker smo v razumu, vse, kar je subjektivnega, pa pometemo pod preprogo. Vendar, kot je rekel Albert Einstein: »Vera brez znanosti je slepa, a znanost brez duhovnosti je hroma.«

vir Dnevnik

 

Advertisements

Elektronske knjige – zbirka

William_Engdahl_Sjeme.uništenja

 Do sebe umiranjem  MOORJANI

Bruce H. Lipton – Biologija vjerovanja[1]

 

Ciscenje organizma

e-Vodikov peroksid za vsak dan

F.William Engdahl – Stoljeće rata 2

FUKUOKA – REVOLUCIJA JEDNE SLAMKE

 

Gladovanje

Lynne_Mctaggart_Polje

Napoleon Hill think and grow rich

 

Dan A. Davidson.. POWER OF SHAPE

 Vzemite zdravje v svoje roke

VI Cover12 senca-mala

Iluzije o cepivih (ogled knjige TUKAJ)

tajni_zivot_tla

 Knjiga Tajni Život tla

 Knjiga Tajni Život tla

 

Čudežnost življenja rastlin

Knjiga The_secret_life_of_nature

Prinašalci svita Barbara Marciniak

 

Some content on this page was disabled on May 2, 2017 as a result of a DMCA takedown notice from Mile Malesevic. You can learn more about the DMCA here:

https://en.support.wordpress.com/copyright-and-the-dmca/

Genska manipulacija Annunakov nad ljudmi ali masonska Pravljica Zecharija Sitchina za pobebavljanje množic

Kdo je Zecharija Sitchin?

Svojo “plodovito” avtorsko pot je začel s knjigo Dvanajsti planet, uvodno knjigo zbirke Kronika Zemlje, ki podaja povsem nov pogled na starodavno zgodovino našega planeta, vključno z njegovim nastankom.

Akademik, ki je eden največjih uveljavljenih svetovnih avtoritet za sumersko in babilonsko kulturo, za starodavne bližnjevzhodne jezike in  raziskovalec pradavnine in stare zgodovine človeštva. Njegove trditve, ki temeljijo na prevodih sumerskih glinenenih tablic, so prepričljiva protiutež sedanjemu zgodovinsko-znanstvenemu mozaiku

VENDAR

 

 njegove knjige in teorija da smo ljudje bili ustvarjeni le zato, da bi kopali zlato svojim  »bogovom« oz. Nefilim, ki so potrebovali delavca , služabnika in sužnja za delo v rudnikih zlata vsebuje preveč nesmislov.

 1. Po tej zgodbi Sitchina naj bi bilo treba ustvariti bitje, ki bi bilo kos tej nalogi. Tako naj bi pri stvaritvi Adama šlo za gensko manipulacijo, s katero je tedanji človečnjak dobil »božjo« genetiko in identiteto. Ker križanja med živalmi in človekom naj ne  dala uporabnih rezultatov je bila smiselna le še ta kombinacija. Sprašujem se zakaj iz hominida z gensko tehnologijo težavno ustvarjanje razmišljujočega človeka, namesto za zahtevno in težaško delo uporabiti strojev, robotov ipd., ki ne zbolevajo, se ne poškodujejo in ne pritožujejo ?
 2. SITCHINOV prevod sumerskih klinastih besedil je bil preveden v več kot 25 jezikov in prodan v več milijonov izvodov po vsem svetu. Bestseller torej. Premislimo prevratnost te teorije tudi vezano na dejstvo izključevalne dogmatičnosti cerkvene in darwinove razvojne teorije, kateri bi vzponu Sitchinove teorije vsekakor naj ostro nasprotovali. Ampak očitno ne. Sprašujem se zakaj ne? Kdo jo je torej lobiral , podpiral in promoviral
 3. Sitchinova zgodba nas programira v mišljenje, da smo bili ustvarjeni kot sužnji
Sitchin pa očitno sumerskih tablic ni prevajal, ampak je  pisal po nareku in si določene prevode izmislil oz. jih torej  v resnici ni v tablicah.
Že leta obstaja forum, PRAVIH arheologov, ki so razkrinkali Sitchina http://www.sitchiniswrong.com/
 • strokovno so analizirali kaj je NAČRTNO izmišljenega, da bi se povzdignilo ŽIDE
 • Sitchin  je podajal v knjigah  informacije, katere so BILE DOGOVORJENE s strani masonov
 • bil je visoki njihov član
 • na ta način so načrtno zavajali in povzdigovali sebe
 • imeli so prav načrt kako to med ljudi lansirat ( tudi pri nas verjamem nevede in nehote denimo Z. Železnikar v knjigi Človek je več )

A ne gre pri Sitchinu in njegovih “prevodih” sumerskih tablic le za povzdigovanje židov, marveč za subliminalno promocijo fatalizma genetike

Sitchin namreč govori o genetskem inženiringu na primatih v človeka, kar potrjuje, promovira in efektivno prispeva k vzdrževanju in hranjenju zablode o genetiki, ki človeštvo zelo uspešno zasužnjuje v prepričanju lastne nemoči, determiniranosti in obsojenosti na nenehno servisiranje elit

Tozadevno je izjemno pomembno , da razumemo zakaj je nadaljni obstoj in prevlada Darwinistične paradigme skrajno nevarna za preživetje človeštva, človek namreč ima sposobnost spreminjati svoja prepričanja, svoj vrednostni sistem,….. s tem pa tudi DNK , o slednjem dr. Lipton in ostali zelo nazorno. Človek je svobodno bitje, ki ga ne determinira vnaprej določena usoda od staršev podedovanih genov niti karma , niti slaba volja kateregakoli boga. Slednje je področje Epigenetike o tem , kaj smo mi pripravljeni verjeti o sebi in lastni usodi na osnovi genov, ki nas kao določa Več TUKAJ

Epigenetika, nova kozmologija in pogled na svet

Zakaj je to izrednega pomena? Ker prebija paradigmo. Namreč, epigenetika o kateri govori dr. Bruce Lipton daje odgovore na marsikatero vprašanje tudi širše.

Vsi se zavedamo, da so spremembe nujne in da tako kot je šlo doslej, ne sme naprej. Pravzaprav drvimo proti robu prepada misleč, saj je še ni tako hudo … vendar … Zakaj ne moremo kljub prvotnim dobrim namenom, idejam, projektom … spremeniti sebe (v smeri boljšega zdravja, odnosov do soljudi, narave, živali …), spremeniti družbe, politike, družbene ureditve itd.? Zakaj ostaja namera spremembe običajno le pri govoričenju in ne tudi v življenju v praksi?

Program v naši podzavesti predstavlja 95%, le 5% zavesti je kreativne, ustvarjalne, žive. Program navzven vedno manifestira le tisto vsebino, ki so nam jo vsadili z vzgojo tj. programiranjem (bližnja omejena okolica, šolski sistem, cerkev …) do sedmega leta starosti.

Skratka, venomer ponavljamo le eno in isto in še tako iskrena pobuda civilne iniciative se v glavnem slej ko prej spridi v lakajstvo eliti. Zato še kako dobra ideja ne more zaživeti v svoji nameri, ker ne upoštevamo sebe (tj. rutinskega, v stari paradigmi temelječega človeka) kot primarnega v nujnosti spremembe.

Anton Komat, ekolog, pisatelj, novinar in svobodni raziskovalec, razgrnja številne dokaze, ki porajajo popolnoma nov holistični pogled na življenje in človeka.
Ta vodi k izhodu iz kaotičnega družbenega dogajanja in stran od propada zahodne civilizacije, ki ga povzročata paradigma neodarvinizma in socialnega darvinizma kot temelja globalne politične ekonomije

Več v člankih objavljenih v reviji Misteriji spodaj

 Narava mesa iste karte

 Ekonomija v biologijo

 Veliko prevrednotenje

 Fraktalna podoba evolucije

 Delitev genov
Več v objavi

Epigenetika – preboj nove misli

Zaključek

Alternativna medicina, arheologija, duhovnost…..kozmologija in podobne druge veje znanosti ali paraznanosti so očitno dobra priložnost za lovljenje v kalnem. V te vode se stekajo in iščejo pribežališče večinoma dobronamerni, iskreni in resnicoljubni posamezniki nevedoč, da jih tam čaka izjemno spolzek teren poln prikritih pasti. Nehote in nevedoč v nevednosti in v svoji zaupljivi preprostosti nekritično planejo za vsem kar sliši na besedo alternativno. Žal večkrat sebi in drugim s tem delajo medvedjo uslugo. Tudi sebe še zdaleč ne izzvzemam iz tega.

Bodimo obzirni eden do drugega tudi na tem terenu in ne sodimo prestrogo o lastnih ali spodrsljajih drugih.

IZJEMNO ASTRONOMSKO ZNANJE primitivnega PLEMENA DOGONOV in Hiperboreja

IZJEMNO ASTRONOMSKO ZNANJE PLEMENA DOGONOV nakazuje skupne korenine skupaj z vsemi vejami Indoevropejcev in je eden od dokazov , da je nekoč bila svetovna civilizacija z enotno duhovno usmerjenostjo. Razširjena je bila čez ves planet, zasledimo jo v kulturah tako Starega kot Novega sveta z izvorom  v Hiperboreji, pradavni domovini “belih bogov”  od koder se je poselila Atlantida, Evropa, Sibirija … in od koder so prinesli znanje v Indijo in v vzhodne dežele. Prav Hiperborejci so prenesli duhovno znanje po vsem planetu. (povzeto po V. Uvarov)

Astronomska dejstva do katerih se je zahodna znanost dokopala šele v zadnjem času z razvojem sodobne astronomije ter velikih teleskopov.
Dogoni mislijo, da je najvažnejša zvezda na nebu Sirij B, čeprav ga ne vidijo in priznavajo, da je nevidna. Imenujejo ga po tolo (po – drobno žitno zrno, tolo – zvezda). Vedo, da Sirij B kroži okoli Sirija A po elipsi z obhodno dobo 50 let in da je Sirij A v enem od gorišč elipse (Keplerovi zakoni).

O lastnostih snovi belih pritlikavcev – izrojenega plina pa pravijo: “Po tolo je najmanjša stvar, ki obstaja. Je najtežja zvezda in je iz kovine sagal, ki je malo svetlejši od železa in tako težek, da ga ne morejo dvigniti vsi ljudje skupaj.”

Poznajo pa še nekatera druga astronomska dejstva, do katerih se je brez teleskopa nemogoče dokopati, med drugim štiri glavne Jupitrove lune in Saturnov obroč.
Uradna znanost pa zaradi svojega ignorantskega pristopa in samopovelicevanja se danes ni sposobna pojasniti od kod temu plemenu tako matematicno natancno znanje o vec milijonov svetlobnih let oddaljenih galaksijah. (deloma povzeto po http://pozitivke.net/ )

 

Fani Okič v knjigi Razpoke časa o Dogonih takole

SKMBT_28316021508281_0001

SKMBT_28316021508281_0002

SKMBT_28316021508290

Morfogenetična polja , Nova znanost o Življenju

 

Genetiki in kvantni fiziki ta polja, ki jih s svojim biopoljem ustvarjamo vsa živa bitja, imenujejo morfološka ali morfogenetska polja. To so polja, ki jih ustvarjajo  misli in dejanja nas samih in vseh naših prednikov. Gre v bistvu za vsezapis. Ta polja so med seboj v nenehni soodvisnosti in sodelovanju. Britanski znanstvenik Rupert Sheldrake je skupaj z genetiki in kvantnimi fiziki raziskoval princip medsebojnega delovanja morfogenetskih polj  in prišel do ugotovitve, da v naravi deluje princip neverjetnih slučajev, ki ga je imenoval akauzalna koincidenca.  Shaldrake ugotavlja, da materija v določenem morfogenetskem polju stremi k resonanci z elektro-magnetnim valovanjem v tem polju. Zato npr. naša DNK pod lubjem sibirske cedre stremi k resonanci z elektromagnetnim delovanjem sibirske cedre. Naše telo, katerega del (nohti in lasje) so v absolutno čistem polju sibirske tajge, to valovanje zazna, ker se informacija prenaša po kromosomih, ne glede na prostorsko in časovno oddaljenost! Osnova zapisa našega organizma je kromosom. Informacija je v kromosomu zapisana v obliki veččlene holografske kode, ki odraža prostorsko in časovno strukturo organizma. Biofotoni – svetlobno sevanje kromosoma v njem zapisujejo informacijo o stanju organizma v danem trenutku in jo primerjajo z informacijo, ki je bila prisotna v prejšnjem trenutku. Če obstaja razlika (ki je stalno prisotna), potem se aktivirajo korekcijski mehanizmi.

 

Dejstvo je, da je v naravi ogromno med seboj prepletajočih se morfogenetskih polj. To je tako, kot če si predstavljamo na tisoče radijskih in televizijskih valov, ki hkrati obstajajo v etru. Če želimo poslušati točno določeno radijsko postajo, sprejemnik naravnamo na izbrano frekvenco in poslušamo izbran program. Naša dvojna vijačnica deluje kot antena, ki se lahko v morfogenetskih poljih kot radijski aparat naravna na določeno frekvenco.

 

Tako kot foton ob stiku z mrežnico sproži vidni živčni signal, tako tudi vsaka naša celica reagira na posamezne kvante, pri čemer ni pomembna niti fizična prisotnost, še manj pa čas. Kvantni procesi vplivajo na delovanje možganov. Naš organizem reagira na občutke in misli, ki jih nastajajo v možganih. V bistvu pa ne gre za nekaj, kar ima izvor v človeku samem, ampak le za reakcijo na informacijska polja (zemeljsko elektro-magnetno polje, geomorfološka polja in telepatske učinke) ali na kvantne procese, ki prihajajo od zunaj. Košček našega nohta in naših las v sibirski tajgi, je izpostavljen energijam, ki so v popolni harmoniji z naravo in kozmosom. Tam je vse tako kot mora biti, kot je vedno bilo in kot je prav. Zato gre v tem primeru za povezavo s čistim informacijskim poljem.  To polje hrani zapis in informacijo vsakega živega bitja, ki s čustvi, občutji in delovanjem povratno deluje na ta polja in jih s tem nenehno obnavlja. Zavestno in namerno spreminjanje lastnega informacijskih polj sproži pri človeku določene duševne in telesne reakcije. Spreminjanje s pomočjo frekvenc čistega vsezapisa sibirske tajge, pa sproži proces »popravljanja« nepravilnega polja in homeostazo s čistim poljem.

 

Zapis Maria Ana Kolman, Hrib 9, 4205 Preddvor.

Na (http://lkm.fri.uni-lj.si/ xaigor/slo/povzetki/spiritscience.htm) o vsem Igor Kononenko povzema

IZSEK Glavna tema, ki jo bom tukaj predstavil, je ideja o spominu narave in celotnega vesolja. Ideja o zakonih narave, ki so bolj navade kot pravi zakoni. Vse stvari v vesolju nastajajo na določen način ravno zaradi univerzalnega spomina, ki pomni, kako so stvari v preteklosti nastajale. Tudi samo obnašanje snovi in živih bitij temelji na tem. Same navade pa niso fiksne, ampak se spreminjajo s časom in napredkom. Sistemi kot so kristali, atomi, celice in organizmi so organizirani v morfična polja, ki jih obdajajo. Sama snov izhaja iz teh polj, ki imajo vgrajen spomin. Ta spomin omogoča, da podobne reči iz spomina vplivajo na druge podobne reči, temu rečemo morfična resonanca. Polja sama se razvijajo in so podobna prejšnjim. Npr. nova vrsta kristala na začetku še nima svojega polja. A ko se kristal sintetizira povsod po svetu, bi moral proces sintetizacije postajati vedno lažji ravno zaradi morfičnega polja in njegove resonance. Z vsako ponovitvijo se spomin krepi.

Moja predpostavka je, da se zaradi morfične resonance človeška znanja in veščine ohranjajo in hkrati omogočajo lažje učenje novim generacijam. Pravega dokaza, da se spomin nahaja v možganih, še ni. Zatorej lahko smatramo človeške možgane ne toliko kot shranjevalnik spominov, kot povezavo med nami in spominom, ki je shranjen v morfičnem polju – nekakšen TV sprejemnik spominov. Idejo morfičnih polj lahko razširimo na socialne navade in rituale. Ljudje radi delamo stvari na način, ki se je vedno uporabljal in je globoko vtisnjen v polje. Samo ponavljanje dejanj na isti način nas povezuje z ljudmi, ki so to počeli v preteklosti in s tem ohranja preteklost. Celotne skupine živali se vedejo kot ena sama eniteta, obdana s takim poljem. Od skupine rib, do termitov in jate ptic.

Na samo ustvarjalnost pa lahko pogledamo z dveh vidikov.Od zgoraj navzdol ali od spodaj navzgor pogled. Oba principa sta sama po sebi nezadostna, zato ju je bolje gledati kot unijo obeh. V vseh religijah se pojavlja takšna unija npr. yin in yang. Sama narava je potemtakem definirana kot sistem razvijajočih se navad z vgrajeno ustvarjalnostjo.

dr.Igor Kononenko

Navdušen nad ugotovitvami Ruperta Shaldrake  sem v navezi z slo fizikom, ki slednje eksperimentalno aplicira na živalske vrste, skratka gre za tehnologijo, ki sloni na prenosu naravnih pogojev energijskega dihanja (rasti in razvoja) planeta Zemlje. V okolici kristalov, ki jih uporablja kot medij,da se ojačuje morfogenetsko polje ( kot referenco je vzel morfogenetsko polje sibirske cedre ?????), ki je v moderni znanosti nosilec informacije in s tem osnova za vse procese na tem planetu.

 

 

 

ZOO Z LJUDMI KOT RAZSTAVNIMI EKSPONATI, še ena najbolj sramotnih skrivnosti razvitega sveta in še ena groteska opravičena z Darwinizmom

V središču današnje Evropske unije, v Bruslju,   so še pred slabimi petdesetimi leti na silo prepeljane ljudi iz afriškega kontinenta razstavljali v “človeških vrtovih” kot nekaj neverjetnega in izjemnega.

Ob koncu petdesetih let je tako še “obratoval”  zadnji “človeški vrt”, kjer so razstavljali negroidne, afriške prebivalce kot danes živali v živalskih vrtovih.

 

Ob koncu 19. stoletja je bila Evropa preplavljena s takimi “človeškimi vrtovi “. Bili so v Parizu, Hamburgu , Londonu , Milanu …
Ljudje so bili kupljeni kot blago , znjimi pa se je ravnalo popolnoma nehumano . ” Gospodarji ” njihovih življenj so jih zvezane z verigami pretepali za najmanjše “prekrške” , hranili z ostanke.auto_Human-Zoo-or-Negro-Village zoo-1 3_Human-zoo-670x53681XEbh2CySL

Po nekaj letih in pojavom množičnih medijev so taki vrtovi presahnili.

 

Darwinova teorija določa, da je namen življenjskega boja le preživetje, ne določa pa sredstev, ki naj bi se uporabljala, da pridemo do tega cilja. V bitki, kjer je cilj golo preživetje, je seveda vse dovoljeno. Namesto uravnavanja naših življenj z zakoni etike in morale neodarvinizem vsiljuje neizogibnost civilizacije, ki jo določata »imaš« ali »nimaš«. Torej tisti, ki imajo več, to tudi zaslužijo. Ne ukvarja se z dejstvom, da ima vse na tem svetu svoje posledice. Posledice darvinistične kozmologije pa so za človeka katastrofalne.

S knjigo Razvoj vrst je meščanski sloj lahko opravičil svoje sebično vedenje tako, da se je skliceval na univerzalne zakone narave. V imenu upoštevanja zakonov narave je bilo možno opravičevati surovo izkoriščanje delavcev in imperialistične vojne v tujini.

Kot politični instrument je darvinizem vedno poveličeval tekmovalnost, premoč in nasilje
na škodo dogovora, sožitja, etike in religije. Zato je podžigal nacionalizem, imperializem, militarizem, diktaturo ter čaščenje junaka, nadčloveka in večvredne rase. (povzeto po članku Antona Komata)

Več v člankih objavljenih v reviji Misteriji

 

Dodatno o Human Zoo tudi na 

Human zoos are one of Europe’s most shameful secrets, and only ended in the ’50s.

Inspirativni igrani filmi ter sporočilni dokumentarni filmi

Igrani filmi

 

1.Paul 

ta je o ET, izredno humoren, izredno resnice , o zablodah, predsodkih ljudi….POZOR NA 40 MIN FILMA

POZOR NA 40 MIN FILMA

 

In boste vedeli resnico in resnica vas bo osvobodila. ”  Veli mu Jezus: Jaz sem pot in resnica in življenje; nihče ne pride k Očetu razen po meni. 7 Jn 8,32

 

2.Green Beautiful (Zeleno lepo) iz leta 1996

 

   

Ker preveč jasno prikazuje zablode sodobne družbe so se pristojni potrudil…i, da ne bi bil deležen pozornosti,. Pokaže nam, na kakšno množico neumnosti smo »priklopljeni« in kakšna svoboda je biti »odklopljen«. Film govori o planetu, kjer so ljudje že zdavnaj spoznali norost industrializacije in bojkotirali nepotrebne potrebščine, ki samo dušijo duha in onemogočajo razvoj človeških sposobnosti – televizorje, avtomobile, računalnike, čistila, ličila, zdravila itd. Film prikazuje idilično življenje teh ljudi in, kontrastno, norosti našega sveta.

 

3.indijski film Trije idioti, "3 Idiots"

Če hočete res videt ne le samo komercialo od ameriških filmov in se sprašujete kaj je tisto kar izobraževanju v zahodnemu svetu manjka oz. je narobe, potem si oglejte pravo komedijo; film

3 Idioti sicer ni prvi Bollywoodski film, ki sem ga gledal, je pa gotovo prvi, ki me je takooooo navdušil in s tem postavil visoke standarde za druge filme te vrste.

Razen tega, da je zgodba zelo navdihujoča, lahko gledalec še pričakuje, da se bo nad marsičem zamislil (skrajno tekmovalno tempiran in le storilnostno brez širše družbene vizije naravnan  izobraževalni sistem , nezaželjenost razmišljanja študentov z lastno glavo…), zraven pa se bo še nasmejal, pa tudi nekoliko zjokal.

Res toplo priporocam, ne le da je izredno sporocilen še zelo dobra komedija je.

 

4. THE TRUMAN SHOW - Trailer ( 1998 )

lepo v simpatični zgodbici pokazano kako sicer stvari tudi zares stojijo, no hoolywood si mal norce dela z nas, bi tud lahko rekli

 

 1. 5.Veliki Diktator,Charlie Chaplin 

http://www.youtube.com/watch?v=Tbrv6SvDZYU  http://www.youtube.com/watch?v=QcvjoWOwnn4&feature=related

 

Film Charlija Chaplina Veliki diktator (1940) je oboje – komedija in bridka obsodba fašizma , za slednje so prav sedaj zelo godni pogoji.  Osrednji lik je skromen brivec, ki se zaradi fizične podobnosti in pomote pri identifikaciji znajde v situaciji, ko se je prisiljen izdajati za diktatorja v filmu z gornjim naslovom. V zaključnem prizoru je povabljen, da prek radia spregovori ljudstvu. Samogovor, ki sledi, je eden od najbolj inspiriranih in ganljivih govorov v zgodovini filmske industrije. Zaradi njegove primernosti za naš čas,  bi ga morali večkrat in redno čitat,Celo življenje je moral norca iz sebe BRITI, da si je nabral avtoriteto in kredibilnost. Kredibilnost norca, igralca ki lahko zganja karkoli, pa mu gledalec vse odpusti, ker mu film s sproščanjem posmeha nudi občutek večvrednosti!

Ni vsakemu dopuščeno takšnega govora razširiti skozi film! Biti nad Holywoodom- korporacijo.

 

6.Bordertown

 

Kot posledica NAFTA-e – Severnoameriški trgovinski

sporazum so podjetja iz celega sveta zgradila v Mehiki tovarne obmeji

z ZDA. Z izkoriščanjem delovne sile in odsotnostjo carinskih dajatev,

podjetja izdelujejo z nizkim stroškovnim aktivom in jih nato prodajajo

v ZDA.V Juarezu, kjer izvira več kot 1000 takšnih tovarn, znane

kot”maquiladoras”, je vsake tri sekunde narejen televizor, vsakih

sedem pa računalnik.”maquiladoras” zaposlujejo predvsem mlade ženske,

ker delajo za veliko nižje plače in se ne pritožujejo na dolge

izmeneali težke pogoje dela.Večina “maquiladoras” je aktivna 24 ur.

Med premestitvijo v in iz tovarn so ženske velikokrat napadene, ne

glede ali je noč ali zgodnje jutro. Podjetja ne nudijo nobene zasčite

svojim delavcem. Po resničnih dogodkih je posnet tudi igrani film

 

 1. 7. Litlle Budha

 

8.Gandhi

 

 1. 9.Litlle miss sunshine
 1. 10.Life Is Beautiful

 

 1. 11. Schindler's List

 

 1. 12.Peacefull Warrior:
13. City Island: lahko bi mu tudi rekli film o iskrenosti

14.August Rush Trailer (2007)Glasba je vsepovsod okrog nas, samo prisluhniti ji moraš

15.The Man from Earth Jamski človek izpred 140.000 bil Jezus?

16.Kingsman: The Secret Service

Lahko berejo vaš spomin, misli, vidijo kar vidite vi in slišijo kar slišite vi. Pravzaprav vas lahko spremenijo v človeškega robota. V standardni računalniški znanosti bi temu rekli BioAPI ali biološka komponenta. Namenjena je kontroli uma. Preprosto in enostavno. Celo pokažejo vam primere kaj lahko naredijo v vsakodnevnem življenju. S pomočjo nanorobotov ref.https://marjankogelnik.wordpress.com/…/razkrit-namen-chem…/… ali pa katerikoli drug način, npr. čipiranje ali eventuelno prek pametnih telefonov

 

Dokumentarni filmi
1.Who are you......Really

Raziskovanje najbolj prezrtega in najpomembnejšega vprašanja, ki si ga lahko nenehno zastavljamo: “Kdo sem Jaz…resnično?” (slovenski podnapisi).

1.1.Sacred Geometry DNA changes 2012 Mollecular Atom Consciousness.mp4

 

Ali ne zanemarjamo faktor lastne DNK degeneracije vpričo delovanja notranjih prožilcev modifikacije ali kot pravi prijatelj Vaso “počnemo miljon in eno stvar samo , da nam ene (prave) ni treba” ,

Zame najbolj sporočilen video , ki mi je od vseh doslej največ povedal, na najbolj jasen razumljiv in poljuden način. Smo se torej  spet ujeli na limance zunanjega

 

nekaj oznak

 • iluzija trdnosti snovi-99,9999% snovi je grozljivo prazne
 • dojemanje realnosti s petimi čutili?
 • sakralna geometrija
 • levomožganska usmeritev šolskih sistemov za vzgojo vodij-odločevalcev v družbi, sistemska praksa
 • strah-ljubezen kot frekvenca pri določanju nače DNK

 

2. Love, Reality, and the Time of Transition

 

En ne moj komentar na   ta zgornji film oz. link , kateri ima močno opraviti z zakonom privlačnosti ” ,  film seveda odkriva resnično ozadje “love&light” protagonistov in s tem posredno nalkaže kakšna past je zadeva v vezi Zakona privlačnosti ,.. Ta stvar seveda deluje in velja…ampak to treba razumeti in predvsem v sebi DOJETI…ne pa izkoriščati v samopromocijske namene…ampak na koncu koncev bodo vsi ravno zaradi tega zakona, ki ima zelo trdno znanstveno podlago pristali pred obličjem RESNICE, ki jih bo šokirala do te mere da se jim bo dobesedno zmešalo in bodo tako sami sebi razsodnik in rabelj zaradi lastne slepote in ignorance pogojev, ki jih človek rabi izpolnit da bi bil sposoben ta zakon uporabljat v skladu z ostalimi zakonitostmi narave.”

 

 1. 3.THRIVE

  je neobičajni dokumentarni film, ki dvigne tančico o tem kaj se resnično dogaja v

našem svetu, s sledenjem denarnega toka- odkrivanjem globalne utrditve moči v skoraj

vsakem vidiku našega življenja.Skupaj tke odkritja v znanosti, zavest in aktivizem.Thrive

nam ponuja resnične rešitve in nas vzpodbuja, da si z drugačnimi in drznimi strategijami

vrnemo nazaj naša življenja in našo prihodnost.

Je film o osnovnih vzorcih, ki vzpodbujajo in ohranjajo življenje. Je klic k prebujanju množici

ljudi, katere moč je bila združena in zlorabljena od elitnih posameznikov in je hkrati vabilo

za pridružitev svetlim možnostim, ki se lahko sprostijo in osvobodijo, če razmišljamo kritično

in se postavimo za svobodo. Film nam predstavi resnične poti, kjer lahko vsak posameznik

aktivno premakne močne strukture, ki blokirajo prost pretok energije- ta pa omogoča, da

življenje uspeva, raste in se razvija.

(trailer: http://www.youtube.com/watch?v=lEV5AFFcZ-s)

 

 1. Gregg Braden – Občutki, energija in zavest http://www.youtube.com/watch?v=caOZlIAXHrE Vse je povezano z vsem

 

5.Gregg Braden- ZNANOST ČUDES

http://www.youtube.com/watch?v=xWXPp2Rpj1c Prav vsak od nas je v sorazmerni meri soodgovoren za trenutno stanje, zato je pomembno, da pr.ičnemo s spreminjanjem svojih vrednot in vedenjskih vzorcev. Tu ne verjamem v čarobne rešitve raznih odrešenikov , prevzemimo polno odgovornost za dejanja in odpustimo vzorce čutenja, razmišljanja in delovanja, s katerimi sebi in drugemu nezavedno povzročamo trpljenje in čarovnija se bo lahko pričela za vse  Stopimo na pot samospoznavanja in usklajevanja samega sebe s principom enakovrednosti in enakopravnosti vseh živih bitij na tem planetu. Postanimo del rešitve za probleme na tem svetu

 

6.OUR DAILY BREAD

http://www.youtube.com/watch?v=jhLesXW8S_8

reveals the little-known world of high-tech agriculture

 

7.WE FEED THE WORLD,

http://www.youtube.com/watch?v=ssP_Bjh6kK0&feature=related

Every day in Vienna the amount of unsold bread sent back to be disposed of is enough to supply Austria’s second-largest city, Graz. Around 350,000 hectares of agricultural land, abo…ve all in Latin America, are dedicated to the cultivation of soybeans to feed Austria’s livestock while one quarter of the local population starves. Every European eats ten kilograms a year of artificially irrigated greenhouse vegetables from southern Spain, with water shortages the result.

 

In WE FEED THE WORLD, Austrian filmmaker Erwin Wagenhofer traces the origins of the food we eat. His journey takes him to France, Spain, Romania, Switzerland, Brazil and back to Austria.

 

7.1. Film Hrana d.d. / Food, Inc  http://www.youtube.com/watch?v=ppL_UuN73Fc

Čeprav je film posnet v ZDA, je tudi za naše razmere še kako aktualen. Običajno se stvari z nekajletnim zamikom (ki se vedno bolj skrajšuje) pojavijo tudi pri nas.

 

Film prikazuje sodobno prehranjevalno verigo, v kateri je in…teres kapitala oziroma multinacionalnih korporacij zelo jasen. Vse za ceno dobička. Če dobiček zahteva, da piščanci na farmah v celotnem življenju sploh ne vidijo sonca, potem se tako tudi zgodi. Včasih so piščance na farmah redili 12 tednov, danes le 7. Ker je v trgovinah največ povpraševanja po piščančjih prsih, je proizvodnja usmerjena v čim večjo rast tega dela telesa. Tako usmerjena proizvodnja (namenoma nisem uporabil izraza pridelava) ima neizogibne posledice – piščanci zaradi velike teže telesa sploh niso sposobni hoditi. Močno se poveča tudi občutljivost na bolezni. Žal se odpravlja posledico in ne problema, zato se množično uporabljajo antibiotiki. Ki jih kupci posredno pojemo in zagotavljam vam, da nimajo blagodejnega delovanja na naš organizem.(komentar Maks V.))

 

8.Svet, kot ga vidi Monsanto

 

9.Who killed the electric car

 

10.Earthlings (precej krut in resničen, vreden ogleda)

 

11.Food Inc. (odličen o hrani, semenih, GSO)

 

12.Water – The great mistery (odličen film o lastnostih vode)

 

13.ruski film Voda – Istina o vodi – pamćenje vode  http://www.youtube.com/watch?v=DUihwN27ygc&feature=mfu_in_order&list=UL

 

v 5 delu nekje od pete minute dalje prikazujejo kako dizel gorivu dodajajo strukturirano

vodo, sestava je poslej 79%dizel, 20% strukturirana voda in 1 %

emulgator, to daje pod vpraąaj smiselnost nabave HHO

pripomočka, v filmu navajajo , da se je po merjenju moč motorja povečala za 5%,

prihranek goriva pa  naj bi bil več kot 20%, navajajo d abencin brez

vode sploh ni gorljiv, torej…?

 

14.Eugenics -Vaccinations – IBM http://www.youtube.com/watch?v=vf4xLhgpd7w&feature=related   , http://www.youtube.com/watch?v=x2udoNmQkR4,kakšna je zgodba IBM in njihovega prispevka pri vzponu Hitlerja

 

15.Morilska polja: bitka za krmljenje industrijske živinoreje

http://www.feedingfactoryfarms.org/index.php?id=84

 

Od industrijske živinoreje v Evropi do gozdov Južne Amerike, se razteza skrita veriga uničenja – ogromne plantaže soje, namenjene za krmljenje piščancev, krav in prašičev v Evropi, iztrebljajo divje živali in poslabšujejo podnebne spremembe.

 

Da bi naredili prostor plantažam soje, so na tisoče ljudi izgnali z njihovih zemljišč. Izganjajo domorodna ljudstva in izsekavajo gozdove.

Ta prelomni film razkriva vplive gojenja soje v Južni Ameriki in prikazuje, kako male kmetije – ki so dobre za ljudi in okolje – izgubljajo bitko z velikimi podjetji.

 

 1. Nassim Haramein – fenomenalen holistični fizik, ki prebija staro paradigmo in znanost poveže z duhovnostjo in starimi kulturami (pobral tudi hudo mednarodno nagrado za fiziko)

http://www.youtube.com/watch?v=79_HwQ-92f8&feature=gv

 

17. The Century of the Self (manipulacija s psihologijo – filozofija marketinga):

 

http://vimeo.com/24959321

http://vimeo.com/24987881

http://vimeo.com/25405913

http://vimeo.com/25826461

 

 

 

 1. Inside job (trailer: http://www.youtube.com/watch?v=FzrBurlJUNk)

To je prvi film, ki razkriva šokantno resnico gospodarske krize v letu 2008. Zaradi svetovne finančne krize in izgubo več kot 20 milijard dolarjev je milijone ljudi ostalo brez službe in domov. Preko obsežnih raziskav in pogovorov s ključnimi ljudmi iz sveta financ, politiki in novinarji, Inside Job razkriva korupcijska razmerja, ki so povezana s politiko, zakonodajo in akademskimi krogi.

 

 1. The greatest movie ever sold (trailer: http://www.youtube.com/watch?v=T4Ng2P3zxfM)

Kontroverzni filmski ustvarjalec Morgan Spurlock raziskuje svet promocijskega prikazovanja izdelkov, trženja in oglaševanja v filmu, ki je v celoti financiran s pomočjo reklamiranja nekaterih blagovnih znamk, od katerih so mnoge učinkovito integrirane v filmu. Medtem, ko je uporaba blagovnih znamk nekaj običajnega za filme v Hollywood-u, je povsem nova stvar na področju dokumentarecev.

 

Charlie Chaplin – S kredibilnostjo norca do enega najbolj inspirativnih in ganljivih govorov v filmu Great Dictator

 

Najmogočnejši svetovni govor ni bil  s strani  politika,  diktatorja ali filozofa. Napisal ga je igralec komedij Charlie Chaplin.

Celo življenje je moral  BRITI norca iz sebe , da si je nabral avtoriteto in kredibilnost. Kredibilnost norca, igralca ki lahko zganja karkoli, pa mu gledalec vse odpusti, ker mu film s sproščanjem posmeha nudi občutek večvrednosti!

Ni vsakemu dopuščeno takšnega govora razširiti skozi film! Biti nad Holywoodom- korporacijo.

 

Samogovor, ki sledi, je eden od najbolj inspirativnih in ganljivih govorov v zgodovini filmske industrije. Zaradi njegove primernosti za naš čas,  bi ga morali večkrat in redno čitat,

Film Charlija Chaplina Veliki diktator (1940) je oboje – komedija in bridka obsodba fašizma , za slednje so prav sedaj zelo godni pogoji.  Osrednji lik je skromen brivec, ki se zaradi fizične podobnosti in pomote pri identifikaciji znajde v situaciji, ko se je prisiljen izdajati za diktatorja v filmu z gornjim naslovom. V zaključnem prizoru je povabljen, da prek radia spregovori ljudstvu. 

V prevodu je besedilo naslednje

 

“Žal mi je, toda ne želim biti imperator – to ni moj posel – nikomur ne želim vladati ali ga podjarmiti. Vsakomur bi po možnosti rad pomagal, Judu, Nejudu, črncu, belcu. Vsi želimo drug drugemu pomagati, taki smo ljudje.

Želimo živeti ob sreči drugega, ne ob nesreči drugega. Nočemo sovražiti in prezirati drug drugega. Na tem svetu je dovolj prostora za vse in Zemlja je bogata in lahko preskrbi vse ljudi.

Živimo lahko svobodno in lepo življenje. Toda izgubili smo se.

Pohlep je zastrupil duše ljudi – v svet je postavil barikade sovraštva; s paradnim korakom nas je pahnil v bedo in prelivanje krvi.

Razvili smo hitrost, vendar smo postali nepokretni: stroji, ki dajejo izobilje, so nas pustili v pomanjkanju.

Naše znanje nas je napravilo cinične, naša bistroumnost pa trde in neprijazne.

Preveč mislimo in premalo čutimo:

bolj kot stroje potrebujemo človečnost;

bolj kot bistroumnost potrebujemo prijaznost in blagost.

Brez teh lastnosti bo življenje nasilno in vse bo izgubljeno.

Letalo in radio sta nas pripeljala bližje skupaj. Sama narava teh izumov kliče po dobroti v ljudeh, kliče po vsesplošnem bratstvu, po enotnosti nas vseh.

Moj glas celo zdaj dosega milijone po vsem svetu, milijone obupanih mož, žena in majhnih otrok, žrtev sistema, ki ljudi pripravi do tega, da mučijo in spravljajo v zapor nedolžne ljudi. Tistim, ki me lahko slišite, pravim: ‘Ne obupujte.’

Nesreča, ki je zdaj prišla nad nas, je le minljiv pohlep, zagrenjenost ljudi, ki se bojijo smeri človeškega napredka: sovraštvo ljudi bo minilo, diktatorji bodo pomrli in moč, ki so jo vzeli ljudem, se bo ljudem vrnila in dokler umirajo ljudje, svoboda ne bo umrla .

Vojaki – ne dajte se tem brezčutnežem, ljudem, ki vas prezirajo in vas zasužnjujejo – ki ukalupljajo vaša življenja, vam ukazujejo, kaj naj delate, kaj naj mislite in kaj naj čutite, ki vas dresirajo, vam predpisujejo hrano, vas obravnavajo kot živino, kot hrano za topove.

Ne dajte se tem nenaravnim ljudem, ljudem – strojem, z umom stroja in srcem stroja. Vi niste stroji. Vi niste živina. Ljudje ste. V svojih srcih premorete ljubezen do človeštva. Vi ne sovražite, le neljubljeni sovražijo. Le neljubljeni in nenaravni. Vojaki – ne borite se za suženjstvo, borite se za svobodo.

V 17. poglavju Svetega Luke je zapisano ‘božje kraljestvo je v človeku’ – ne v enem človeku, niti v skupini ljudi – ampak v vseh ljudeh, v vas. Vi, ljudje, imate moč, moč, da ustvarite stroje, moč, da ustvarite srečo. Vi, ljudje, imate moč, da naredite življenje svobodno in lepo, da iz življenja naredite čudovito pustolovščino. Torej, v imenu demokracije, uporabimo to moč – združimo se vsi. Borimo se za nov svet, spodoben svet, ki bo človeku dal možnost, da dela, ki vam bo dal prihodnost in starost in varnost. Z obljubljanjem teh reči so se brezčutneži dvignili na oblast, toda oni lažejo. Ne izpolnjujejo svoje obljube, nikoli je ne bodo. Diktatorji osvobodijo sebe, toda zasužnjijo ljudi. Borimo se zdaj, da izpolnimo to obljubo. Borimo se, da osvobodimo svet, da odpravimo ovire med narodi, da odpravimo pohlep, sovraštvo in nestrpnost.

Borimo se za razumen svet, svet, v katerem bosta znanost in napredek vodila do sreče vseh ljudi.

Vojaki – v imenu demokracije, združimo se vsi! …

Poglejte navzgor! Oblaki se dvigajo – sonce se prebija. Prihajamo iz teme v svetlobo. Prihajamo v nov svet. Prijaznejši svet, svet, v katerem se bodo ljudje povzpeli nad svoje sovraštvo, svoj pohlep in surovost.

Poglejte navzgor! Človekova duša je dobila krila – in končno je začel leteti. Leti v mavrico – v svetlobo upanja – v prihodnost, v veličastno prihodnost, ki pripada vam, meni in nam vsem. Poglejte navzgor! Poglejte navzgor!”

Charlie Chaplin

 

 

Ko sem se začel resnično imeti rad…

 

sem spoznal, da sem vedno in ob vsaki priložnosti

na pravem mestu in v pravem času,

in da je vse kar se dogaja pravilno –

od takrat dalje sem lahko miren.

Danes vem, da se to imenuje ZAUPANJE.

– Pokaži citirano besedilo –

Ko sem se začel resnično imeti rad,

sem lahko spoznal, da so čustvena bolečina in trpljenje

za mene samo opozorila, da živim v nasprotju z lastno resnico.

Danes vem, da se to imenuje BITI VERODOSTOJEN.

Ko sem se začel resnično imeti rad,

sem prenehal hrepeneti za nekim drugim življenjem

in lahko sem videl, da je bilo vse okoli mene poziv za rast.

Danes vem, da se to imenuje ZRELOST.

Ko sem se začel resnično imeti rad,

sem si prenehal krasti prosti čas,

in prenehal sem ustvarjati mogočne projekte za prihodnost.

Danes počnem samo to, kar ustvarja zadovoljstvo in radost,

tisto, kar ljubim in kar ustvarja smeh v mojem srcu,

na moj lasten način in v mojem osebnem ritmu.

Danes vem, da se to imenuje ČAŠČENJE.

Ko sem se resnično začel imeti rad,

sem se osvobodil vsega, kar ni bilo zdravo zame,

od jedi, ljudi, stvari, situacij

in od vsega, kar me je vedno ponovno povleklo nižje, proč od samega sebe.

Na začetku sem to imenoval „zdravi egoizem“,

a danes vem, da je to LJUBEZEN DO SAMEGA SEBE.

Ko sem se resnično začel imeti rad,

sem prenehal imeti vedno prav,

tako sem bil manj v zmoti.

Danes sem spoznal, da se to imenuje PONIŽNOST.

Ko sem se resnično začel imeti rad,

sem se odrekel življenju v preteklosti,

in da skrbim glede prihodnosti.

Sedaj živim samo v tem trenutku, v katerem se vse začenja.

Tako živim danes in to imenujem ZAVEDANJE.

Ko sem se resnično začel imeti rad,

sem spoznal, da lahko od svojih misli zbolim in da sem lahko slaboumen.

Ko pa sem spet našel moči svojega srca,

je razum dobil pomembnega partnerja.

To vez danes imenujem MODROST SRCA.

Ni potrebe, da se še naprej bojimo razprav,

konfliktov in problemov s samim seboj in drugimi,

ker tudi zvezde sem ter tja trčijo med seboj

in nastanejo novi svetovi.

Danes vem: TO JE ŽIVLJENJE.

 

Charlie Chaplin, sebi, za 70. rojstni dan

Celo življenje je moral norca iz sebe BRITI, da si je nabral avtoriteto in kredibilnost. Kredibilnost norca, igralca ki lahko zganja karkoli, pa mu gledalec vse odpusti, ker mu film s sproščanjem posmeha nudi občutek večvrednosti!

Ni vsakemu dopuščeno takšnega govora razširiti skozi film! Biti nad Holywoodom- korporacijo.

Poglejte samo francoski “La belle verte”, oz.Green Beautiful Zeleno lepo) iz leta 1996 http://www.youtube.com/watch?v=C5CmMm_SRpM.   Ker preveč jasno prikazuje zablode sodobne družbe so se pristojni potrudili, da ne bi bil deležen pozornosti,. Pokaže nam, na kakšno množico neumnosti smo »priklopljeni« in kakšna svoboda je biti »odklopljen«. Film govori o planetu, kjer so ljudje že zdavnaj spoznali norost industrializacije in bojkotirali nepotrebne potrebščine, ki samo dušijo duha in onemogočajo razvoj človeških sposobnosti – televizorje, avtomobile, računalnike, čistila, ličila, zdravila itd. Film prikazuje idilično življenje teh ljudi in, kontrastno, norosti našega sveta. Je lep družinski film z nekaj humorja in fantastike, pa so mu blokirali distribucijo tako v Evropi kot ZDA. 15 let nazaj, zaradi prizora , ki predstavi bojkot dobrin kot dejanje osvoboditve in napredne zrelosti človeštva.

 

Setev vrtnin v toplo gredo in kolendar opravil v vrtu po mesecih

Setev v toplo gredo

Topla greda je odličen prostor za gojenje in prezimovanje vrtnin. Primerna za zimski ter zgodnjepomladni čas: za gojenje zimske solate, čebule, blitve, pora … ali zgodnje setve in pridelavo sadik.

roof_of_greenhouse_ar9ij

 

SKMBT_28316021013190_0001 SKMBT_28316021013190_0002SKMBT_28316021013200_0006

Vir: Josip Štrekelj: Vrtnarstvo 1947

Drugo gradivo

Kolendar opravil v vrtu po mesecih

SKMBT_28316021013200_0001SKMBT_28316021013200_0002 SKMBT_28316021013200_0003 SKMBT_28316021013200_0004 SKMBT_28316021013200_0005

Vir: Josip Štrekelj: Vrtnarstvo 1947

STARODAVNI PODZEMNI TUNELI Z MREŽO PREKO VEČ 1000KM

Ljudje iz kamene dobe so nam zapustili fascinanten podzemni svet, ki ga sestavlja na tisoče kilometrov predorov, zgrajenih pred kakimi 12.000 leti. Raztezajo se od severa Evrope pa vse do Sredozemlja! Dokaze za to ima znani nemški arheolog dr. Heinrich Kusch, našel jih je pod več sto naselbinami iz neolitika po vsej stari celini. Po več letih raziskav je svoja odkritja objavil v knjigi z naslovom Skrivnosti podzemnih vrat v starodavni svet.

Nekaj tisoč tunelov po Evropi

»V nemški pokrajini Bavarska smo našli mrežo predorov, dolgo 700 metrov, našli smo jo tudi v Avstriji, ta je dolga 350 metrov. Po vsej Evropi je bilo nekaj tisoč tunelov, raztezali so se od Škotske do Sredozemlja, do Turčije. Dejstvo, da so se obdržali na tisoče let, dokazuje, da so bili nekoč ogromni. Med sabo jih še nismo povezali, a so zagotovo tvorili fascinantno mrežo,« je v knjigi zapisal Kusch. Tuneli so, pravi, v povprečju široki okoli 70 centimetrov, bili so dovolj veliki, da se skoznje splazi človek. Zidovi so polni kotičkov, nekakšnih vdolbin. Kusch predvideva, da so v njih skladiščili material med potovanjem ali pa so bile počivališča.

Primerjajo jih z današnjimi avtocestami

Znanstveni krogi so takoj reagirali na knjigo. Nekateri pravijo, da na podlagi nekaj sto metrov izkopavanj ni mogoče sklepati, da je pod zemljo mreža, razpredena na tisoče kilometrov, saj odkriti predori sploh niso povezani. Tisti, ki se strinjajo s Kuschem, pravijo, da so se v predorih ljudje skrivali pred napadalci, nekateri menijo, da so jih uporabljali kot varne prehode med vojnami, naravnimi ujmami ali drugimi kalvarijami. Nekateri jih celo primerjajo z današnjimi avtocestami. Na vhodih v mnoge stojijo kapelice, Kusch pravi, da jih je stoletja pozneje postavila cerkev, saj so se bali poganstva v predorih. Ponekod so odkrili zapise, ki namigujejo, da so predori dostop do podzemnega sveta.
(povzeto po http://m.slovenskenovice.si/…/od-severa-do-sredozemlja-1200…)

BosnianPyramiTunnel_WaterImage (1) images (2) images (1) tunn26 tunn21 tunn13 tunn05 tunn24 village_3256343b underground-tunnels-2 underground-tunnels

Več na