Povzetek 9. predavanja v ciklu ODSTIRANJE ZNANJ PREDNIKOV – GEOMANTIJA OD BAJALIČARSTVA DO CELOSTNE EKOLOGIJE

Geomantija povezuje stara znanja prednikov s sedanjim časom, ki se je radikalno spremenil, da ne obstanemo v vmesnem stanju preloma.. Prikazana je bila abeceda temeljnega znanja o življenjskih silah bivanja in izsledki geomantijskih raziskav zatečene geometrije sveta. V perspektivi Evrope in lokalne skupnosti. Moderna civilizacija se je razširila po zemlji do mej možnega izkoriščanja naravnih virov, z akutnimi ekološkimi trendi nevarnega ravnanja do planetarnega doma.

Geomantija je naslednik romanja na svete kraje. ¨Spoznaj samega sebe ¨ je bilo vodilo preročišča prednikov. Naše delo je spoštljivo in potrpežljivo dešifriranje pozabljenih skrivnih znanj prednikov, po poti pričevanja žive dediščine starih verovanj in sedanjih raziskovanj ekosistema .

robi-3

Tovrstno poučevanje je razvoj nazaj ¨k koreninam prapočel narave, ponovnem spoju obdobij prednikov in razvoj naprej v prepoznavanju ogledala planetarne situacije, z medsektorskim združevanjem strok za trajnostni razvoj.

 

Geo-zeleni turizem terja določitev verodostojnih meril in kvalificirane strokovnjake za izvedbo. Geomantične točke so temelj geo-zelenega okoljskega delovanja. Na ta način nas prostor sprejme in mi njega. Matično pomembna so krajinska svetišča. Da se identificira  in zasnuje zaščita njihove funkcije svetega prostora. Brez tega so zeleni programi oropani duhovne dimenzije blagoslova pokrajine.

robi-2

Geomantijska študija identificira bio/energijski tip pokrajine in sisteme življenjske energije v geografskih strukturah narave. Obravnava energijsko markantne potenciale naravne in kulturne dediščine. In pripadajoča blagodejna in zdravilna območja. Z markiranjem energijskih poti se določi izhodiča za zeleno infrastukturo. Odkrivamo energijske sledi starodavnih kultur.

Podana je bila ocena o splošno površnem pristopu obravnave znanj prednikov. Ker je to področje obsežno z več dimenzijami, jih velja obravnavati vsestransko, v preseganju enostranskosti. Poleg tega je pogosta paradigmatska past. Težava nastane, če se ta znanja interpretira z obstoječo uokvirjeno paradigmo. ( Kot je npr. tolmačenje telepatije, ki je ena od metodologij prednikov in praktikanta geomanta. )  Problemov se ne da rešiti s takimi vzvodi kot so nastali. Z znanji je treba ravnati s srcem.

 

Predavanje je služilo kot zaobjem dosedaj izvedenih predavanj, s prevzemanjem okoljske odgovornosti geomantije, za prenos znanja prednikov v praktično uporabo v sedanjosti, s celostno ekologijo.

Po plasteh starih civilizacij, kot je megalitska, je kultura starodavne modrosti geomantije zorela skozi zgodovino več deset tisočih let, vse do obdobja bajaličarstva in sodobne bivalne geobiologije.

Prikazali so se raznoliki primeri iz tradicije, regionalno referenčnih geomantičnih točk svetih krajev za slovenski in evropski prostor, ter primeri dobre prakse nove geomantije.  Predstavila se je stara in nova geomantija. Posveča se spominu Zemlje in aktualni planetarni evoluciji.

Strinjali smo se, da je moderni človek le še par procent povezan z naravo. Potreba po doživljajskemu prebujanu v naravi je očitna. Geomantijsko osveščanje obiskovalcev z okoljsko kakovostjo in poglobljenim doživljanjem narave temelji na odnosih sodelovanja, na občutenju in povezanosti z okoljem. Predstavlja alternativo potrošniškemu konceptu uporabe (in zlorabe) narave. Ponovno integrira vlogo pravzorcev življenja človeka v krajinskih svetiščih narave, v vsej energijski pestrosti ekosistema, katere je moderni človek izpodrinil iz zavesti.

robi-1

Poseben povdarek je bil na vrednotenju geomantijskih standardov za novo ekologijo sedanjega časa : do zelenega turizma, zdravilišč v naravi, urbanizma, zdravega bivanja, kmetovanja, kreativnosti in celostnega projektnega snovanja.

Zapis: Robi Lavin

Advertisements

ODSTIRANJA ZNANJ PREDNIKOV; 2. Ciklus predavanj

S ponosom, navdušenjem in hvaležnostjo objavljam napovednik za drugi ciklus predavanj ODSTIRANJA ZNANJ PREDNIKOV

V pričakovanju izjemnih druženj  zaenkrat Hvala vsem za dosedanje  sodelovanje

ODSTIRANJA ZNANJ PREDNIKOV

Do pred dvesto leti so namreč naši predniki svojo hrano, žita in vso zelenjavo, pa tudi semena za ponovne posevke pridelovali sami. Človek je bil neke vrste sodelavec narave, ki je kulturne rastline, v sodelovanju z duhovnim svetom in kozmosom, ustvarjal iz divje rastočih rastlin

“Civiliziran” človek pa se ne želi prilagoditi okolju pač pa si je okolje prilagodil zase. Zgradil je mesta, ceste, avtomobile, stroje in napeljal elektriko za delovanje naprav. Ni se pa znal ustaviti.
Bolj kot je izboljšal okolico, da bi si izboljšal življenje bolj zakompliciranega je naredil. Danes so njegovi otroci prisiljeni hodit v šolo 10-15 let, se učiti kako preživeti v tem zakompliciranem in nevarnem okolju. Medtem pa je zapuščino Prednikov stlačil pod “primitivizem” in “poganstvo”, in jo zaradi podcenjevanja Prednikov razdaja.
Kot družba, razvita družba v 20. stoletju,  smo namreč izgubili del dragocenega znanja prednikov,  skoraj povsem smo namreč zavrgli dragoceno znanje prednikov.

Izziv in namen ciklusa predavanj z imenom ODSTIRANJA ZNANJ PREDNIKOV

Aktualna znanja prednikov vpeti kot vrednost za danes in jutri, najti način, da nam  izjemni artefakti, nepojmljive arheološke najdbe, izročila in vedenja  pomagajo osmisliti vsakdanjik ter spodbudijo k opolnomočenju slehernika za skupno vizijo in tudi konkretno ravnanja po njej.
Geomantija  kot veda celostne  ekologije in umetnost ustvarjanja harmoničnega okolja nas danes znova uči, kako živeti v skladu z okoljem, kako graditi v skladu z vitalnimi počeli krajine ter kako razvijati občutljivost za Zemljo in naravo.

Geomantijo smo tako  tudi prepoznali kot orodje do te skupne vizije, potrdili smo jo kot osrednji smisel in namen ter podlago predavanj , sedanjih ter prihodnjih projektov.

Odstiranja_plakat_2ciklusBkomenda(1)

 

 

NAPOVEDNIK drugega ciklusa predavanj ODSTIRANJA ZNANJ PREDNIKOV

1.

Naslov predavanja SVETE TOČKE SAVINJSKE DOLINE+ POHOD PO TOČKAH

16998806_1475746302458984_8540474262985592442_nDne 5.3.2017 ob  13.00

Matej Dasko

Opis predavanja

Sleherna krajina ima določene naravne danosti, ki že od nekdaj predstavljajo točke posebnega pomena. Kvaliteto določene točke posredno razkrivajo materialne sledi različnih kultur, zgodbe, ime, pisni viri in njena energija. V naštetem najdemo odgovor na vprašanje, zakaj so jih naši predniki izbrali in zakaj jih obiskujemo še danes. Za povrh je položaj sleherne točke v premišljenih geometrijskih razmerjih.

Na predavanju bodo predstavljene najpomembnejše točke Savinjske doline: Križna gora, križišče v pravem pomenu besede s prostorsko in astronomsko orientirano cerkvijo; grad»Pozdravni kamen« na križišču poti; grad »Savinjek«s prastarimi skrivnostmi in stara cerkev -utrdba v Braslovčah; in nekatere druga posebna mesta od prazgodovine naprej. Nadalje, predstavljene vam bodo presenetljive geometrijske pravilnosti v razporeditvi teh točk po Savinjski dolini. Slednje razkriva premišljeno postavitev v trojice, ki Savinjsko dolino ovijajo v očem nevidno mrežo…

Teme predavanja:

– sveta geometrija in zmajeve črte

– Gora Oljka; Žovnek, Braslovče; Komenda, Legijski tabor Ločica; Letuš; Šmartno ob Paki,

Prebold, Huda peč…

– astronomske in prostorske orientacije arhitekture

– sveta geometrija in zmajeve črte

– točke moči in svete točke v Savinjski dolini (Gora Oljka; Žovnek, Braslovče; Komenda,

Legijski tabor Ločica; Letuš; Šmartno ob Paki, Prebold, Huda peč…)

– geometrijska razmerja med točkami

O predavatelju

 mag. Matej Gabrielle Dasko (TUR(M)ISTIKA) je raziskovalec pradavnih kultur , med drugim odkritelj megalitov Hudičeve skale in multiperiodne naselbine na Donački gori.

2.

Naslov predavanja ALI JE GEOMETRIJA LAHKO SVETA?

17191122_1482845805082367_2751496709215396799_nDne 12.3.2017 ob 17.30 uri

Luka Mancini

Opis in namen predavanja

Namen predavanja je uvod v teorijo in prakso svete geometrije. Geometrično znanje je del človeške izkušnje že vse od časov graditeljev prvih templjev in mest. Stare civilizacije so spoznavale, da sta geometrija in matematika najbolj primerna jezika s katerim lahko opisujemo naravo našega sveta. Sveta geometrija je metafora vesoljnega reda, je pogled na svet v katerem številom in proporcom pripisujemo poseben pomen. Hkrati je sveta geometrija disciplina meditativnega risanja geometričnih risb s katerim poustvarjamo zakone stvarstva in življenja. V predavanju bomo s številnimi primeri odgovarjali na bistveno vprašanje: je struktura vesolja geometrična? Skozi štiri praktične vaje bomo v animiranih projekcijah opazovali izbrane osnovne principe, oblike in simbole svete geometrije:

 • krog kot potencial in diada kot generator vseh ostalih oblik

 • iz kroga do petkotnika

 • konstrukcija rože življenja in nekateri njeni pomeni

 • metatronova kocka in platonova telesa

 • razmerje zlatega reza in Fibonaccijeva spirala

 • geometrija cveta

O predavatelju

Luka Mancini, magister oblikovanja, avtor številnih vidnih sporočil, med drugim tudi podobe logotipov Radia Slovenija bo tokrat predaval o temi s področja, ki ga je intenzivno spoznaval že v času študija na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Oblikotvorna počela našega univerzuma lahko izrazimo v abstraktni obliki skozi geometrijske like in proporce. Čeprav v sodobni umetnosti ni v ospredju zavesten fokus na “posebna” razmerja in kanone lepote, pa je bilo povsem drugače v preteklih obdobjih, ko so klasični umetniki, arhitekti in slikarski mojstri s pomočjo geometrije gradili svoje kompozicije. Avtor je te principe uporabil tudi v nekaterih svojih vizualnih komunikacijah npr. v knjižni zbirki 12 – umetnost prihodnosti (2012), kjer je grafike gradil na geometrijah števila 12.

3.

Naslov predavanja: Samozdravljenje prek stika z energijo Zemlje

17264588_1491570817543199_219534044873178759_nDne  19.3.2017 ob 17.30 uri

Marjan Kogelnik

Zemlja je živ organizem zato iz pretrgane vezi s pristnostjo do Zemlje posledično izhajajo vse vrste naših težav, njih brezplodnih poskusov reševanja in problemov naše civilizacije.
Naša uglasitev z Zemljo pa je v funkciji preživetja in pomenu življenja samega, spremljajo jo seveda samoozdravitveni procesi vseh ravni.

 

4.

Naslov Predavanja: Mitološki pomen imen, krajev, hribov

17458035_1606049156079574_1352561555809285149_nDne 26 .3.2017 ob 17.30 uri

Matjaž Anžur

Podrobneje o temi:

“Kdor ne pozna svoje preteklosti; kdor ne ve od kod prihaja, ne ve kdo je in kam potuje… ne pozna svoje identitete in če ne pozna svoje identitete, je izgubljen v času in prostoru…“

Šele ko človek doživi določeno vrsto let, je sam izkustveno sposoben dojemati spremenljivost zgodovine in njen tok. Se še spomnite v kakšne ideale smo verjeli kot otroci socializma in kakšne ideale nam vsakodnevno vlivajo v glavo po osamosvojitvi.

Zgodovina je mehanizem za upravljanje naše civilizacije

O PREDAVATELJU
Matjaž Anžur je neodvisni zgodovinar, ki se je pri svojem delu posvetil prevsem najstarejši narodovi zgodovini. Njegova tehnika proučevanja temelji na interdisciplinarni zgodovinski simulacijski ponovitvi. Niso pa mu tuja niti mistična znanja, ki se jih poslužuje in jih enakovredno tretira s klasičnimi znanji.

 

5.

Naslov predavanja SVETE TOČKE SAVINJSKE DOLINE II.del + POHOD PO TOČKAH

Odstiranja_2_FB_naslovnica_DASKO2Dne 2.4.2017 ob 17.30

Matej Dasko

Opis predavanja

Sleherna krajina ima določene naravne danosti, ki že od nekdaj predstavljajo točke posebnegapomena. Kvaliteto določene točke posredno razkrivajo materialne sledi različnih kultur, zgodbe, ime, pisni viri in njena energija. V naštetem najdemo odgovor na vprašanje, zakaj so jih naši predniki izbrali in zakaj jih obiskujemo še danes. Za povrh je položaj sleherne točke v premišljenih geometrijskih razmerjih. Na predavanju bodo predstavljene najpomembnejše točke Savinjske doline: Križna gora, križišče v pravem pomenu besede s prostorsko in astronomsko orientirano cerkvijo; grad»Pozdravni kamen« na križišču poti; grad »Savinjek«s prastarimi skrivnostmi in stara cerkev – utrdba v Braslovčah; in nekatere druga posebna mesta od prazgodovine naprej. Nadalje, predstavljene vam bodo presenetljive geometrijske pravilnosti v razporeditvi teh točk po Savinjski dolini. Slednje razkriva premišljeno postavitev v trojice, ki Savinjsko dolino ovijajo v očem nevidno mrežo…

Teme predavanja:

 •  sveta geometrija in zmajeve črte
 • Gora Oljka; Žovnek, Braslovče; Komenda, Legijski tabor Ločica; Letuš; Šmartno ob Paki,
 • Prebold, Huda peč…
 •  astronomske in prostorske orientacije arhitekture
 • sveta geometrija in zmajeve črte
 • točke moči in svete točke v Savinjski dolini (Gora Oljka; Žovnek, Braslovče; Komenda,
 • Legijski tabor Ločica; Letuš; Šmartno ob Paki, Prebold, Huda peč…)
 • geometrijska razmerja med točkami

6.

Naslov predavanja: USODA TRADICIJE NA SLOVENSKEM OB KONCU 2. TISOČLETJA IN DANES

17800112_1627711083913381_2105059168082395800_nDne 9.4.2017 ob 17.30 uri

Ira Zorko

Vsebina predavanja
Kaj je arhitektura? Kaj je prostor? Kaj je čas? Kako se skozi arhitekturo dob kaže razvoj človeške misli in zavesti? Usoda tradicije ob koncu drugega tisočletja na slovenskem in danes. Pouk arhitekta Plečnika. Kako napredovati? Dotaknili se bomo uvodnih vprašanj in si z razmišljanjem o njih poskušali odgovoriti na zadnje.

7.

Naslov predavanja O SAKRALNIH RAZSEŽNOSTIH ŽIVLJENJA

Odstiranja_2_letak_POGACNIK(1)Dne 16.4.2017 ob 17.30 uri

Marko Pogačnik

Vsebina predavanja

Lani je izšla dokumentacija o starovercih Soške doline. Predstavil bom staroverski odnos do svetosti življenja in se vprašal, kaj nam je vrednega prineslo krščanstvo. Ali se oba različna pristopa k svetosti življenja lahko dopolnjujeta? Vprašanje je, kako se da ob norosti sodobnega sveta uresničevati svetost življenja.

O predavatelju

Marko Pogačnik je rojen v Kranju 1944, živi v Šempasu na Vipavskem. V letih 1965-71 deluje v okviru gibanja in skupine OHO. Dela in uči na področju celostne ekologije in geokulture. Razvil je litopunkturo – umetnost akupunkture pokrajin in mest. Knjige v slovenščini: Draga Zemlja, kako ti gre, Moč Zemlje in Kristusova navzočnost, Skrivno življenje Zemlje, Vesolje človeškega telesa. Vodi projekte v okviru Društva za sožitje človeka, narave in prostora VITAAA iz Ljubljane. Oblikoval je grb Republike Slovenije.

8.

Naslov predavanja SNOVANJE EKOLOGIJE ŽIVLJENJA

Dne 23.4.2017 ob 17.30 uri

Karin Lavin

Vsebina predavanja

Včasih so se ljudje prepoznali kot del kozmosa, ki je izpolnjen z življenjsko silo in ne ločeni in izgubljeni v brezkrajni praznini kot vesolje razumemo danes. S posvečanjem pozornosti cikličnim spremembam v naravi so razbirali svojo vpetost v njih. V naravi in pri človeku lahko odkrijemo veliko ritmov, ki odražajo našo vpetost v razsežnosti Zemlje in Kozmosa, našo prepletenost in povezanost z vsem.

V naravi je veliko drevesnih vrst in ta izjemna bitja narave oblikujejo naše okolje, ko tvorijo gozd, sadovnjak, park ali mogočno stojijo sredi travnika kot osamelci. Z njimi lahko tudi komuniciramo. Drevo je hkrati eden najpomembnejših simbolov in arhetipov.

Človekova ustvarjalnost je v vseh obdobjih zaznamovala okolje. Ustvarjalni potencial posameznika pomeni nenehen vir navdiha in sprememb. Z izražanjem osebnih potencialov in poklicanosti prispevamo k bogatenju skupnosti.

Teme predavanja

 • Kraljestvo rastlin, mineralov in živali.
 • Vloga rastlin in komunikacija z drevesi.
 • Človek – mikro in makrokozmos.
 • Pomen oblik.
 • Kako kreativno odgovoriti na izzive sodobnega časa.
 • Pomen individualnosti in skupnosti.
 • Odgovornost do pokrajine.

O predavatelju

Karin Lavin, akad. slikarka se kot samostojna ustvarjalka land-arta že dve desetletji posveča raziskovanju  globljih  potencialov  pokrajine. Razvija metode celostnega poučevanja skozi dediščino za otroke in odrasle, ki udeležencem omogočajo ustvarjalno udejstvovanje in subtilno doživljanje krajine. S programom senzibilizacije za učitelje in vzgojitelje vnaša v šolski sistem holistično obravnavo človeka in prostora, razvoj notranjih čutil in intuitivnega mišljenja.

V umetniškem delu izraža arhetipe prostora v različnih nalogah prostorskih ureditev, grafičnega in industrijskega oblikovanja, poslikav prostorov in razstav v obliki instalacij iz naravnih materialov.

V različnih projektih skupaj z možem Robijem Lavinom ob sodelovanju domačinov razvija avtentične oblike zelenega geomantičnega turizma v skrbi za vrednotenje in ohranjanje prvobitnosti okolja ter vzpostavljanje aktivne in odgovorne družbe. Z Zavodom za celostni razvoj Anima Mundi sodelujeta v različnih lokalnih in nacionalnih pobudah.

9.

Naslov predavanja GEOMANTIJA ZA ZDRAVJE OKOLJA IN ČLOVEKA

Dne 30.4.2017 ob 17.30

Robi Lavin

Vsebina predavanja

Geomantija povezuje stara znanja prednikov s sedanjim časom, ki se je radikalno spremenil, da ne obstanemo v vmesnem stanju preloma. Indikativna znamenja navzoče prelomnice so pred nami.  Imperativ globalnih sprememb nas opozarja na nujnost po korenitih spremembah v odnosu do okolja, kot najbrž še nikoli doslej v zgodovini človeštva. Da ohranimo korenine sobivanja na Zemlji, v iskanju lastne in skupne poti do zdravja.

Naša civilizacija se je razširila po zemlji do mej možnega izkoriščanja naravnih virov. Soočamo se z akutnimi ekološkimi trendi nevarnega ravnanja do planetarnega doma. Nadaljuje se uničevanje naravnega okolja, z biološkimi motnjami ekosistemov, s slabšanjem bivalnih pogojev, s sodobnimi bolezenskimi simptomi človeka, v nezadostni bio/energijski učinkovitosti bivališča . Potrebujemo osebno in bivalno ekologijo. Odnos s sabo in svojim domom je temeljna matrica.

Na civilizacijskem razpotju se odkriva evolucijo nove  ekologije, ki je pravzaprav naslednik starodavnih znanj prednikov.  Po tradiciji geomantija pripada praspominu skupnosti. Sedaj poznana kot holistična ekologija okolja. Planet, dom, pokrajino, podjetje in kmetijo obravnava kot živ organizem. Posveča se zdravljenju ekoloških problemov, reševanju bivalnih bolezni domovanja in sonaravnemu načrtovanju. Holistično pojmovanje zdravja je celovito. Varstvo okolja in ohranjanje narave so temelji zelenega trajnostnega razvoja. S tem predavanjem bomo poskušali primerno integrirati preteklost in prihodnost, za sedanje izzive, v skrbi za zdravje okolja in človeka.

O predavatelju
Robi Lavin se z geomantijo poklicno ukvarja od leta 1999. Z geomantijskim raziskovanjem, pregledi zdravja bivalnih in delovnih prostorov, okoljskim načrtovanjem, zdravljenjem prostora, holističnim svetovanjem, razvojnim mentorstvom, izobraževanji in vodenjem zelenih projektov : v urbanizmu, turizmu, arhitekturi, naravni in kulturni dediščini, poslovnem okolju, družinskih hišah, ekologiji in inovativnih projektih za zdravje. Na podlagi priznane inovacije GZS 2010 ( Gospodarska zbornica Slovenije ), uvaja holistično metodologijo sinteze prostora in ljudi. V Sloveniiji je uresničil prvi geomantijski OPPN ( Občinski prostorski podrobni načrt ). Poleg vzorčnega modela celostnega okoljskega projektiranja, s sodelavci uvaja nov turistični geomantijski certifikat v mednarodnem merilu, ki bazira na zdravju okolja in varovanju svetih krajev. Robi odkriva energijske sledi starodavnih kultur in proučuje aktualne planetarne spremembe v ekosistemih okolja. Se aktivno ukvarja s športom. Z ženo Karin vodi Zavod za celostni razvoj Anima Mundi. Sta soustvarjalca Državljanjske pobude Integralna zelena Slovenija. Z integralnim pristopom do večdimenzionalnosti biosfere Zemlje, deluje inovativno napram projektom za trajnostni razvoj, na temeljih znanja prednikov.
Več info TUKAJ

SLOVENSKI ARHITEKTURNI KOZOLEC primer svete geometrije

SLOVENSKI ARHITEKTURNI KOZOLEC kot primer svete geometrije je hrati lep primer, ko metricni sistem oziroma meter kot merska enota niti ni tako pomemben. Lahko vzames za mersko enoto leskovo palico poljubne dolzine vendar se potem moras drzati te osnovne mere skozi celotno gradnjo. Pomembna so razmerja, mnogokratniki, diagonale….te osnovne merske enote.

16806660_10212345252174583_942365698029251149_n

16864958_10212345251614569_8762575665572800828_n
Pri kozolcu je pomembno, da se drzis osnovne merske enote. Recimo ji kar a. Diagonala kvadrata s stranico a je a√2, prostorska diagonala kocke a√3, kot med osnovnima stranicama je 45°. Cel kozolec je sestavljem iz teh treh prvin. Zato je prijeten očesu na pogled saj je vsak detajl v prVem razmerju in velikokrat v zlatem rezu. Pa ni pomembno koliko je vrednost naše osnovne mere a. Lahko je meter, palec, čevelj, milimeter, ena poljubno dolga drevesna veja ali pa piščalka. Pomembno je, da skozi načrtovanje in kreacijo VEDNO uporabljaš eno in isto osnovno mersko enoto, ki si jo določil na začetku. Piramide so lahko gradili npr. s faraonovo palico kot osnovno mersko dolžino. In če zdaj vzamemo en meter kot osnovo nam bo vsa razmerja štimala. Laho vzamemo za merdko enoto eno inčo in….spet se nam bodo z vsa razmerja popolnoma ujemala do stotinke natančno kot pri metru. Katerokoli enoto izbereš jecto zate osnovna enota 1. In če s to enoto narišeš kvadrat je kot diagonale 45°, pri začrtanem pentagramu je kot 108°. Če odšteješ pravi kot 90° dobiš ostanek 18°. 4+5=9, 1+0+8=9, 9+0=9, 1+8=9,….
pri upoštevanju osnovne mere inrazmerij pride(sama od sebe?) do božanske geometrije.
In vsa za razmerja se uporabljajo tudi v sakralni arhitekturi. Samo kozolec je res zelo lep primer za razlago kako priti do (bozanske) skladnosti na zelo enostaven nacin. Samo drzati se moras osnovne merske enote. No, piramide, katedrale, celo enostavne kapelice pa imajo tudi svoje zakonitosti in posledicno moc potenciranja.
In vsa za razmerja se uporabljajo tudi v sakralni arhitekturi. Samo kozolec je res zelo lep primer za razlago kako priti do (bozanske) skladnosti na zelo enostaven nacin. Samo drzati se moras osnovne merske enote. No, piramide, katedrale, celo enostavne kapelice pa imajo tudi svoje zakonitosti in posledicno moc potenciranja.

Slovenski kozolec je zelo natancno analiziral profesor Borut Juvanec. Samo da on ne govori o sveti geometriji temvec o skladnosti ter zlatem rezu. Ce pa zdruzimo vedenja svete geometrije iz drugih podrocij ezoterike ter stevil….potem pridemo do zanimivih “nakljucij” …


Hvala za razlago Darko Strahinic

 

 

Več o Sveti geometriji

KDO NA TEM SVETU ODLOČI, KAKŠNA JE TVOJA IZKUŠNJA ŽIVLJENJA?

Vse je v zavesti! Dejstvo, da so vse naše izkušnje – vse naše zaznave, vtisi, sanje, misli in občutki – oblike, ki se pojavljajo v zavesti

Ko vidim drevo, se mi zdi, da vidim neposredno drevo samo. Toda znanost nas opozarja, da se dogaja nekaj povsem drugega. Svetloba, ki vstopa v oko sproža kemijske reakcije v mrežnici, ta pošilja elektrokemične impulze vzdolž živčnih vlaken v možgane. Le ti predelujejo tako prejete podatke in nato ustvarijo lastno podobo o tem, kaj je tam zunaj. Sledi občutek, kot da opazujem drevo. Toda kar dejansko doživljam ni drevo samo, temveč le podoba, ki se pojavi v zavesti. To velja za vse, kar doživljam. Vse, kar vemo, zaznavamo, ali si predstavljamo, vsaka barva, zvok, vtis, vsaka misel ali občutek je oblika (forma) v naši zavesti. Vse je oblika (in-formacija) v zavesti. Na začudenje mnogih se je svet »zunaj nas« izkazal za precej drugačnega od sveta naših izkustev. Pomislimo na našo zaznavo zelene barve. V fizičnem svetu je to svetloba določene frekvence, toda svetloba sama ni zelena. Prav tako električni impulzi, ki potujejo od oči do možganov, niso zeleni. Barve same po sebi ne obstajajo. Zelena barva, ki jo zaznamo je kvaliteta, ki se pojavi v zavesti kot odgovor na to frekvenco svetlobe. Obstaja samo kot subjektivno izkustvo v naši zavesti.

Analogija smiselno razumljenih nepravilno zapisanih besed in percepcije zelene barve drevesa je očitna? Oboje se  zgenerira v zavesti. Vse je torej zavest
Več TUKAJ

 

Vprašanje npr. kje nastane glasba?

Prihaja do nas prek strun kitarista,prek zvočnih vibracij npr. ksilofonista ali pač nastane kot sprocesirana harmonija zvočnega valovanja šele v naši notranji percepciji. Lepota glasbe , lepota česarkoli je potemtakem nujno pogojena z našo notranjo uglašenostjo in sposobnostjo dojemanja lepega.

Čigava je glasba?

Tistega , ki jo posluša, ki se predaja svoji notranji lepoti, katero mu glasba vzbuja v zavest ali tistega, ki jo ustvarja?

Povzetek 8. predavanja v ciklu ODSTIRANJE ZNANJ PREDNIKOV – OD ANTROPOCENTRIČNEGA ODNOSA DO OKOLJA K POGLOBLJENEMU SODELOVANJU

Razvoj zahodne kulture je od humanizma preko razsvetljenstva privedel do antropocentričnega odnosa do sveta, ki postavlja v središče človeka. Človekove potrebe in koristi so že nekaj stoletij na prvem mestu in narava in okolje služita zadovoljevanju teh potreb. Za dejansko reševanje kompleksnih okoljskih in socialnih problemov s katerimi se sooča sodobna družba ne zadostujejo konstruktivne politične agende.  Potrebno je vzpostaviti odnose, ki temeljijo na enakovrednosti in sodelovanju z naravo in okoljem.

Potrebna je nova paradigma: Prostor je živ organizem. Kar so vedeli že naši predniki. V znanjih starih kultur sveta in tudi izročilu slovenskega prostora naletimo na pričevanja o sili, ki prežema vse bivajoče. Eno od pričevanj, ki jih je Pavel Medvešček zbiral po odročnih krajih Primorske v zadnji polovici prejšnjega stoletja govori o nikrmani (prasili vsega stvarstva).

 

Slovenski jezik je zelo bogat v svoji sporočilnosti. Za svet in svetost uporabljamo isto besedo: Svet je svet. Geomantične raziskave starih mestnih jeder, ki so nastala v srednjem veku ali še prej, vedno znova razkrivajo natančno poznavanje organizma pokrajine, ki so ga uporabljali stari graditelji. Sodobna geomantija nadgrajuje stare tradicije in vedenja, da je prostor živ. Poleg materialne manifestacije ima tako kot človek tudi pokrajina eterično, čustveno in duhovno raven.

Z zavestjo prostora so sodelovali stari Rimljani in duhu prostora (Genius loci) posvečali oltarje v hišah in vilah. Stare kulture so z obredi in običaji skrbno negovale pretok življenske energije v pokrajini.

 

S prevlado racionalnega mišljenja, ki ni uravnoteženo z intuitivnim in otopelostjo čutil je to bogastvo Zemlje sodobnemu človeku popolnoma odtujeno. Z razvijanjem notranjih čutil in intuicije se lahko naučimo prepoznati razsežnosti, ki nas obkrožajo na vsakem koraku. Naši predniki so znali prisluhniti naravi in prepoznati pomen posebnih dreves, kamnov, izvirov… o čemer govori folklorno izročilo. Tako lahko tudi v sodobnem času obudimo notranji dialog s pokrajino, izurimo našo pozornost kot učinkovito orodje zaznave in se naučimo misliti ne le z glavo temveč tudi s srcem.

Pomen krajinskih svetišč razbiramo že iz neolitskih romarskih poti. Poglobljen stik s pokrajino nam omogoča stik s samim seboj. Kar predstavlja temelj sodelovanja z naravo, spoštovanja njenih danosti in osnovo za razvoj programov zelenega turizma, ki naravo ščitijo in hkrati osveščajo oz. izobražujejo obiskovalce.

Slovenija kot celotna država je v lanskem letu po ecenah  Mednarodnega odbora za trajnostni turizem postala prva zelena destinacija na svetu. To visoko priznanje nam prinaša odgovornost, da bomo resnično znali poskrbeti za sonaraven razvoj in tako sočasno prispevali k zaščiti in razvoju dediščine.

Z razvojem zelenega geomantičnega turizma (Projekt Geomantija KRRES, Istria Holona, Labin – HR) spodbujamo razvoj potencialov v pokrajini in pri domačinih. Projekt Geomantija KRRES na področju arheološkega najdišča Rifnik in njegove okolice s svojo dodano vrednostjo duhovnoenergijskih razsežnosti presega ustaljene norme. Je celosten in inovativen do prostorskega in družbenega razvoja. Z uporabo intuitivnega znanja, ki je vtkano v delovno metodologijo projekta večplastno prispeva k dobrobiti okolja in ljudi. Uvaja nov hologramski model razvoja, ki pomeni so-žitje, so-bivanje, izražanje globljih potencialov posameznikov in pokrajine in tako dopolnjevanje ter nadgradnjo  / plemenitenje v različnosti. Kar pomeni aktualno rešitev za razvoj v različnih okoljih, ki temelji na odnosu sodelovanja z naravo in pokrajino.

karin

IDEOLOGIJE kot nestrukturni mehanizem upravljanja z civilizacijo

Našo civilizacijo se  dejansko upravlja z nestrukturnimi, veliko močnejšimi mehanizmi od strukturnih mehanizmov upravljanja na nivoju države: vlada, parlament, različne ustanove,itd.

Eden od mehanizmov so ideologije, kamor spadajo vse religije, ideološke stranke. Mehanizem vsake ideologije je naslednji: deli in vladaj, deli in obvladuj.

16807487_1340664572623275_3066945131410228594_n

Ideologija ne more delovati, če ne razdeli ljudi na vsaj dva pola, sicer jih ne more obvladovati. Lažje obvladujemo sprte strani. Če pogledamo vse ideološke strukture, so kot dobro uglašen orkester. Vsak igra svoj inštrument, vse je v interesu ideologije.
več TUKAJ

 

Bodo ideologije  postale odveč, ko bomo ljudje postali pravi individuumi, avtentični, katerih notranja volja in vizija bo izraz Resnice, Dobrote in Lepote?

Dokler  bomo zgolj navadna človeška bitja, katerih mišljenje in dejanja poganjajo v glavnem vitalno-čustveni vzgibi in ki še nimajo zadovoljivo razvitih mislenih sposobnosti (pri čemer šola ne pomaga čisto nič več), je bolje, da ideologije ostanejo?

Kajti, če jih odstraniš, kar se danes pravzaprav dogaja, zavlada kaos in celo panika, pa nasilje, kajti vitalno-čustvena narava, ki pa ni ravno usmerjena k plemenitim stvarem v življenju, dobi takorekoč “licence to kill”.

Zato sem mnenja, da se nam obeta razburkana prihodnost in marsikdo bo celo potožil zaradi primanjkovanja ideologij. Ljudje večinoma niso nikakršna razumna bitja, kaj šele razsvetljena, ki bi bila sposobna živeti kolikor toliko urejeno življenje, v miru. Srčno upam, da se motim, a dvomim, da se, glede na svetovno situacijo in obnašanje ljudi.

(Prispevek nastal v sodelovanju z Matejo de Laat Jamnik)

GEOMANTIJA: OD BAJALIČARSTVA DO CELOSTNE EKOLOGIJE – 9. predavanje v ciklu ODSTIRANJE ZNANJ PREDNIKOV

Vabljeni na 9. predavanje v ciklu ODSTIRANJE ZNANJ PREDNIKOV,
robi
Robi LAVIN bo predstavil temo: GEOMANTIJA: OD BAJALIČARSTVA DO CELOSTNE EKOLOGIJE
 
VSEBINA PREDAVANJA
 
– Geomantija včeraj, danes in jutri
– Tradicija in sodobne prakse
– Starodavna znanja prednikov
– Svetost prostora
– Holistična medicina okolja
– Energijska ekologija
– Praktični primeri
– Planetarne spremembe
odstiranja_fb_letak_robilavin_800px
O PREDAVATELJU
 
Robi Lavin se z geomantijo poklicno ukvarja od leta 1999. Z geomantijskim raziskovanjem, pregledi zdravja bivalnih in delovnih prostorov, okoljskim načrtovanjem, zdravljenjem prostora, holističnim svetovanjem, razvojnim mentorstvom, izobraževanji in vodenjem zelenih projektov : v urbanizmu, turizmu, arhitekturi, naravni in kulturni dediščini, poslovnem okolju, družinskih hišah, ekologiji in inovativnih projektih za zdravje. Na podlagi priznane inovacije GZS 2010 ( Gospodarska zbornica Slovenije ), uvaja holistično metodologijo sinteze prostora in ljudi. V Sloveniiji je uresničil prvi geomantijski OPPN ( Občinski prostorski podrobni načrt ). Poleg vzorčnega modela celostnega okoljskega projektiranja, s sodelavci uvaja nov turistični geomantijski certifikat v mednarodnem merilu, ki bazira na zdravju okolja in varovanju svetih krajev. Robi odkriva energijske sledi starodavnih kultur in proučuje aktualne planetarne spremembe v ekosistemih okolja. Se aktivno ukvarja s športom. Z ženo Karin vodi Zavod za celostni razvoj Anima Mundi. Sta soustvarjalca Državljanjske pobude Integralna zelena Slovenija. Z integralnim pristopom do večdimenzionalnosti biosfere Zemlje, deluje inovativno napram projektom za trajnostni razvoj, na temeljih znanja prednikov.
Več info TUKAJ
Vstopnine ni: prostovoljni prispevki pa bodo namenjeni kritju stroškov predavatelja in organizacije
 

Povzetek 7. predavanja v ciklu ODSTIRANJE ZNANJ PREDNIKOV – PRIHODNOST, ki si jo želimo, bomo dobili samo, če imamo vizijo o njej

Če se nikdar ne vprašamo, katere so naše najbolj osnovne vrednote, kaj je naš smisel in namen in kakšne so naše vizije, ostanemo omejeni na ponavljanje vedno enih in istih postopkov, ki smo jih tako ali drugače privzeli in so za nas

 • to, “kar naj bi počeli”,
 • ker “je bilo vedno tako” in
 • ker “tudi drugi verjetno počnejo isto”.

Če se nikdar ne vprašamo o poslanstvu in viziji ali o tem kdo sploh smo, pristajamo, da ostaja osnovno gibalo, ki nas vodi naprej inercija, ne pa nove zamisli,

Pomanjkanje vizije vodi do demoraliziranega posameznika in naroda

Kljub obilici dokazov in informacij večina demoraliziranih ljudi ni sposobna slišati, videti, razumeti, dojeti realnosti pa tudi če obstajajo jasni nedvoumni dokazi. slika4

Demoraliziran človek ni sposoben priti do razumnih zaključkov niti smiselno delovati, kar skoraj neizogibno vodi do SLEPEGA SLEDENJA pod vplivom prilagodljivosti ČREDNEMU NAGONU to pa do pojava Ideologij.  Ideologije so povsod, tudi tam, kjer smo prepričani, da jih ni. Tiste, ta najbolj skrite so v naših glavah, pa še največ jih je. Npr. vse religije in vsi sistemi imajo svojo ideologijo. Stalin in Hitler sta dva najbolj extremna primera negativne ideologije.
Osebni sistem verjetja, način fiksiranja okrog ene ideje, ki jo zaradi lastnega občutka varnosti negujemo, krepimo in venomer izpostavljamo, da bi jo skozi sledenje drugih ali skozi verbalne konflikte potrjevali za potrebe preživetja lastnega ega?
Usodna odvisnost lastne negotovosti in Zaljubljenost v svoj JAZ, MOJE, MENI. Definitivno torej kokon zabubljenosti v lasten neprepustni oklep

Pomanjkanje vizije koristijo učinkovito tudi metode subverzije s pranjem možganov posameznikov in  celotnih generacij v razmišljanje in obnašanje,  po želji tistih na oblastih.

Gre za proces pranja možganov, ki napreduje zelo počasi in je razdeljen v štiri osnovne faze:DEMORALIZACIJA, DESTABILIZACIJA, KRIZA in NORMALIZACIJA

Nekateri pokazatelji, od prave vizije distanciranega, sodobnega vsakdanjika

 • Pretrgana vez z MEDGENERACIJSKO navezo, z ljudsko in planetarno preteklostjo
 • Antropocentrični in heliocentrični pogled
 • SUBLIMINALNA MANIPULACIJA  in propaganda zaradi naše Omejenosti zavestnih zaznav in pretežno na avtopilotu površinskega življenja
 • Pretrgana vez in neuglašenost s pristnostjo do Zemlje kot živega planetaMonopol Darwinovega nauka o evoluciji
 • Dogma neomejene gospodarske rasti z sistemsko vkomponirano revščino v Kapitalizem   kot družbeni red
 • Navidezna demokracija z  dogovorjeno resničnostjo

Zakaj v družbi zares ne pride do prepotrebnih sprememb?

 • Smo še vedno v sistemu, ki vlada tisočletja s ciljem izkoriščanja kot temeljem te civilizacije, čeprav je nekako izpet, prazen, izčrpan, civilizacija pa v zatonu se skuša na vsak način obdržati.
 • Sistema ne uspemo spremeniti zato, ker se vedno spoprijemamo le z njegovimi simptomi, posledično pa so naši odzivi razdrobljeni in zato neučinkoviti.
 • Nobenih problemov niti ne moremo reševati s pozicije zavesti, ki je teiste probleme ustvarila, kvečjemu stvari le še bolj zakompliciramo.
 • Nova zavest je še šibka in njen preboj je povezan z veliko dvommi , strahom, oklepanjem na staro, ki se zdi navidez varnejše.

Kdo so Krivci?

Večinoma o krivcih za stanje govorimo o sistemu, matrici,  Iluminatih, Bilderbergjih, masonskih organizacijah, psihopatih na oblasti, torej o silah, ki nočejo in ne dopuščajo svobodnih posameznikov  ipd.

Vendar sposobni samoodgovornosti in kreiranja celostne vizije in željene realnosti, se neopravičeno zagovarjamo na kogarkoli zunaj nas, korekcija stanja namreč ni v domeni vlad, institucij ipd. Ravnanje slednjih pa je zgolj projekcija naše kolektivne ravni zavesti.

Vzrok , posledica in tako tudi težava , kakor hkrati tudi rešitev smo mi sami.

V vidu samoodgovornosti in kreiranja celostne vizije ter željene realnosti Nujnost  odgovoriti na  temeljna vprašanja

 • Spontan razvoj “uravnotežene zdrave družbe “, preko abecede medsebojnega sodelovanja?
  Skupnost ; se je lahko priučimo?
 • Materialna blaginja, celostna samooskrba, uspešnost projektov za boljši svet; so zgolj nujna posledica naše sinhronosti in sinergije?
 • Izvor vseh naših težav; pozaba pristnosti, originalnosti, naše integritete skladnosti z naravo in predniki, to , da le tega ne čutimo več kot primarno?
 • Dilema; delovanje iz motiva nuje, strahu ali iz motiva priložnosti?
  Moto delovanja; opcija PROTI ali opcija ZA?
 • Jamstvo preživetja in polnosti življenja; nemotivirano soustvarjanje skozi entuziazem, igro in veselje početi lepe stvari skupaj z ljudmi, ki so nam blizu?
 • Čudeži, nekaj povsem vsakdanjega in običajnega; ob prepoznavanju lastnega poslanstva, nehote efekt soodvisne prepletenosti rezultira tudi kjerkoli v vesolju po njemu lastnemu principu holograma(*)?

 

 

 

Povezava do celotne predstavitve TUKAJ

ZAUŽITA HRANA GRADI NAŠA TELESA, prav tako TUDI UMETNA HRANA

15267628_1438667579484400_8644577351563038539_n

Hrana, ki jo zaužijemo gradi naše telo. Tudi umetna hrana. Trikom in goljufijam, ki se jih poslužuje prehranska industrija so tudi osveščeni težko kos. Ta je vedno korak pred vsemi – le kako ne bi bila, ko pa za to namenja ogromno denarja. Prav ta en korak pa je za premalo poučenega in premalo previdnega uporabnika lahko smrtonosen. Na prodajnih policah v tujini, pa tudi pri nas so se začeli pojavljati t. i. analogi, ponaredki sira in drugih živil. To na kratko pomeni, da je na primer sir brez mleka in salama brez mesa. Analogni sir je tako izdelek, ki je narejen iz vode, mlečnih beljakovin in rastlinskih ter drugih maščob in aditivov, ki pomagajo, da je videti kot sir.«

Sodobna prehranjevalna veriga predstavlja pridelavo hrane, v kateri je interes kapitala oziroma multinacionalnih korporacij zelo jasen “vse za ceno dobička.” Ko hrana in pridelek zgubita obraz in postaneta izdelek je čas za Vračanje k lokalni samooskrbi Več TUKAJ , TUKAJ  in TUKAJ

15193416_1438667589484399_2648380356282238303_n

Najpomembnejše pravilo za vse, ki si v nevarni džungli tega planeta želijo preživeti, je, da umetna hrana NI HRANA. Več v objavi Triki in goljufije, ki se jih poslužuje prehranska industrija.

1.Aditivi v živilih

15178042_1439154246102400_1017913976965036651_n

Aditivi so snovi, ki jih običajno ne uživamo kot živilo. Aditive dodajajo živilu v proizvodnji, predelavi, pripravi, pri obdelavi, pakiranju, transportu in/ali hrambi. Osnovni namen dodajanja aditivov živilom naj bi bil izboljšanje njihove obstojnosti in posledično tudi podaljšanje roka uporabnosti, žal pa jih vse bolj pogosto dodajajo zaradi “kozmetičnih” razlogov; tako je njihov glavni namen, da naredijo izdelke atraktivnejše s tem, da poudarijo njihovo barvo, spremenijo okus, teksturo in tudi videz.

Potrošniki smo zaradi nekritičnega povpraševanja tudi sami delno odgovorni, da se uporaba aditivov povečuje. Vprašajmo se, zakaj bi kupovali pisane bombone in pijače z umetnimi barvili, jogurte z umetnimi sladili, kislo repo in čevapčiče s konzervansi, juhe iz vrečke z ojačevalci arome, in še bi lahko naštevali, če pa lahko izberemo enaka živila, ki ne vsebujejo aditivov?

Potrebni in nepotrebni aditivi: pripravili smo seznam aditivov iz posameznih skupin aditivov, ki jih pogosteje dodajajo živilom. Ob posameznih aditivih smo z barvno lestvico ponazorili njihovo namembnost, posamezne aditive pa smo označili tudi z oceno varnosti.
Več TUKAJ

2.Aspartam.

15181371_1438729582811533_5507944745903060453_n
Študije so že neštetokrat pokazale, da je rakotvoren in povzroča še mnoge druge bolezni in simptome, med drugim glavobole, nespečnost, halucinacije, izgubo spomina, sataste izpuščaje, spremembo razpoloženja, depresijo, nepravilnosti srčnega ritma, krče in epileptične napade, bruhanje, drisko, kronično utrujenost, oslabelost organizma, motnje vida in še in še. Povrhu vsega tudi redi in peha ljudi v zasvojenost. A ga prehranske korporacije kljub temu in kljub vsem znanstvenim dokazom iz študij, da umetna sladila dosegajo ravno nasprotne učinke, brezkompromisno dodajajo v izdelke za hujšanje. Nihče namreč ne ve bolje kot oni, da se ljudje navdušujejo nad bližnjicami in da bo večina kljub vsem člankom in pričevanjem o negativnih posledicah tega umetnega sladila še naprej kupovala vrečke z nizkokaloričnimi umetnimi juhami in »shujševalnimi« napitki.

3.Natrijev glutaminat (MSG ali Monosodium Glutamate)

15171058_1438733002811191_7045272843817928600_n
 v EU celo odobren in uradno požegnan kot E-število, sicer pa znan ekscitotoksin* – in živ dokaz, da so prehransko zakonodajo EU pisali zločinci s plačilnih spiskov prehranske industrije, so si izdelovalci izmislili na desetine kamuflažnih imen, pod katerimi ta uničujoči dodatek hrani skrivajo. Prikrivajo ga bolj kot kača noge in tudi če njihove trike dobro poznaš ter si odlično seznanjen z brezštevilnimi ‘aliasi’ tega hudega strupa, te bodo vedno znova pretentali še s kakšnim novim. Nekatera izmed teh imen so kvasni ali sojin izvleček, ječmenov slad, želatina, arome, E620, E621, E622, E407, maltodekstrin, hidrolizirane rastlinske ali zelenjavne beljakovine, natrijev ali kalcijev kazeinat in številna druga imena.

4.Plastičen riž

15135993_1438696192814872_1186540960621973650_n
Več TUKAJ

5.SHIT burger

15192551_1438705889480569_6028029526317602877_n
Več TUKAJ

6.Umetna jajca

15203285_1438705896147235_6496228265709539134_n
Več TUKAJ
7.

8.

9.

10.

8. predavanje v ciklu ODSTIRANJE ZNANJ PREDNIKOV – OD ANTROPOCENTRIČNEGA ODNOSA DO OKOLJA K POGLOBLJENEMU SODELOVANJU

Vabljeni na 8. predavanje v ciklu ODSTIRANJE ZNANJ PREDNIKOV.
KARIN LAVIN bo predstavila temo OD ANTROPOCENTRIČNEGA ODNOSA DO OKOLJA K POGLOBLJENEMU SODELOVANJU

odstiranja_fb_letak_karinlavin800px

O Predavateljici

Karin Lavin, akad. slikarka se kot samostojna ustvarjalka land-arta že dve desetletji posveča raziskovanju globljih potencialov pokrajine in ljudi. Razvija metode celostnega poučevanja skozi dediščino za otroke in odrasle, ki udeležencem omogočajo ustvarjalno udejstvovanje in subtilno doživljanje krajine. S programom senzibilizacije za učitelje in vzgojitelje vnaša v šolski sistem holistično obravnavo človeka in prostora, razvoj notranjih čutil in intuitivnega mišljenja.
V umetniškem delu izraža arhetipe prostora v različnih nalogah prostorskih ureditev, grafičnega in industrijskega oblikovanja, poslikav prostorov in razstav v obliki instalacij iz naravnih materialov.
V različnih projektih skupaj z možem Robijem Lavinom ob sodelovanju domačinov razvija avtentične oblike zelenega geomantičnega turizma v skrbi za vrednotenje in ohranjanje prvobitnosti okolja ter vzpostavljanje aktivne in odgovorne družbe.
Z Zavodom za celostni razvoj Anima Mundi sodelujeta v lokalnih in nacionalnih pobudah kot je Državljanska pobuda za integralno zeleno Slovenijo, ki v svetovnem merilu predstavlja model integralne ekonomije in sonaravnega razvoja katerega osnova je etično – moralno jedro.

 

Vsebina Predavanja

– Svetost pokrajine včasih in danes
– Sodobnemu človeku odtujeno bogastvo Zemlje – vitalno energijska, čustvena in duhovna raven prostora
– Mitološko izročilo v pokrajini – kako razbiramo globlje resnice v simboličnem jeziku mitov, pravljic, legend…
– Odnos do pokrajine – kako gojiti notranji dialog s pokrajino
– Genius loci – zavest prostora
– Potenciali pokrajine in potenciali posameznika – celostna ustvarjalnost in razvoj
– Zeleni geomantični turizem – poglobljeno sodelovanje s pokrajino

Preberite več na:

Geomantija – celostna ekologija, je umetnost ustvarjanja harmoničnega okolja.