Pravilno geometrijo lege nekaterih cerkva v Sloveniji in po svetu ne moremo pripisati naključju

Lega nekaterih cerkva v Sloveniji nam z uporabo sodobnih geodetskih tehnik pokaže pravilno geometrijo, ki jo nikakor ne moremo pripisati naključju.

“V Sloveniji je veliko cerkva. Nekatera mesta, kjer stojijo, so izbrana po nekem čudnem ključu, saj velikokrat stojijo osamljene in daleč na poljih, na gozdnatih pobočjih…

Dr. Ivan Sedej je v svoji knjigi Sto najlepših cerkva na Slovenskem leta 1996 postavil malce prenapeto tezo: “Nikjer v Evropi ni toliko cerkva postavljenih daleč zunaj naselij, kot prav na Slovenskem”, upoštevaje tudi mnenja drugih strokovnjakov.

Gre za sistem pravilnih geometrijskih likov in vzorcev v slovenski pokrajini, ki ga tvorijo lokacije, kjer stojijo nekatere cerkve, kar lahko ugotovimo izključno le na zemljevidu. Ta makrogeometrija je dokaz, da so bile za lokacije cerkva ali poganskih svetišč, ki so stali tam pred njimi, opravljene geodetske izmere. Velikost oziroma velike razdalje, na katerih se raztezajo ter natančnost teh likov in vzorcev dokazuje, da je bila tehnologija geodetskih izmer pred več tisoč leti natančna tudi na zelo velikih razdaljah.

Raziskana so tri območja ter povezave med njimi na razdaljah do 68 km. Znana antična merska orodja merkhet, dioptra in groma za odmerjanje agrarnih in urbanih teritorij, tega niso zmogla. Dokazana je uporaba metra, čeprav je bil sprejet šele leta 1795. ”

 Več v prispevku Andreja Skvarče TUKAJ

Večina cerkva je zgrajena na temelju pradavnih svetišč in templjev energetskih točk in nima z z katoliško cerkvijo in njeno vero nobene veze,..in sega daleč nazaj vsaj nekaj tisočletij pred našim štetjem,… Lahko bi rekli da si  je katoliška cerkev za svoj namen sposodila točke svetišč naravovercev, le te se pojavljajo v večjih nivojih, vsaka civilizacija je teiste točke koristila zase v skladu pač z svojo kulturo. Skladno s tem tudi katoliška kultura

“Znano je, da so bila staroverska sveta mesta (svetišča, kapišča in totemi) tekom pokristjanjevanja, ki je trajalo na tem področju skozi cel srednji vek, porušena in so na istih mestih postavili krščanske objekte. Njihovo prisotnost nam poleg tega potrjuje razporeditev cerkev, kapel, križev in gradov na terenu, kateri se nahajajo na ledinkah, te pa so oblikovane po ozvezdjih, oziroma po geometrijskih likih – najbolj očitno po pentagramu, ki je najbolj popoln lik, s katerim je ponazorjen zlati rez.” Več TUKAJ

 

Ivan Mohorič, borec za svobodo drugačnega razmišljanja in legenda raziskovanja pradavnih skrivnosti, večnih vprašanj človeštva, je ogromno energije in znanja vložil, da bi našel rešitve vsem tem fenomenom.

Spodaj primer iz okolice Idrije, ki zadeva pentagram, sakralno dediščino, katero je raziskoval.

Vzorec se pa ponavlja,  Pentagram tako odkrit tudi med Laškim, Zidanim mostom , Loko , Radečam..

opisal ga je Drago Kavšek v knjigi Nevidna moč simbola

Vzorci po svetu

Rennes-le-Château

 

The Glastonbury Pentagram

 

Advertisements

Povzetek predavanja: Mitološki pomen imen krajev, hribov in osebnih imen pri Savinjčanih v okviru dogodkov ODSTIRANJE ZNANJ PREDNIKOV

 

Odstiranje znanj prednikov je sklop predavanj, ki se navezujejo na odkrito znanje in dejstva s strani različnih raziskovalcev, ki pa se zaradi ustaljenih in okostenelih teorij, po navadi izpustijo iz znanstvenega proučevanja. Sam sem se ob pisanju knjige srečal z Janezom Bizjakom, Jožetom Munihom, Leopoldom Severjem, patrom Geržanom, Rokom Vodebom, Andrejem Škvarco in še kom. Skratka veliko je raziskovalcev, ki odkrivajo sledi starih od prednikov postavljenih takšnih in drugačnih struktur tako v naravi kot tudi v družbi. Lahko bi celo rekel, da smo v obdobju kopičenja odkritij in povezav, tudi hitrih povezav, ki jih omogoča novodobni internetni sistem, ki je pri tem zelo pomemben. Zdi pa se, da prihaja čas, ko se bo vse skupaj razvrstilo v nek red in na novo spisalo zgodovino, ki bo dosti drugačna od sedaj ustaljene zgodbe, ki se je napisala na nekih nepoštenih predvsem političnih temeljih v smislu konsolidacije človeških potencialov.

In sam sem skušal v tem  predavanju, vsaj deloma že ponuditi novo PRAVLJICO, ki se je v resnici zgodila v preteklosti in so jo živeli naši predniki. Včasih smo prepovršni in se niti ne zavedamo kakšno sporočilo nam do današnjih dni pušča jezik, ki so ga oblikovali pradedje in prababice. Zakaj so pravljici rekli pravljica in bajki bajka, pripovedka, basen in še kaj bi se našlo. Kje so bile razlike med temi pripovedmi. Nedvomno je bila pravljica postavljena na osnovo prava. Kako so naši predniki tvorili to besedo je za enkrat skrivnost. Vemo pa, da so svet bogov poimenovali Prav, da je bil svet v katerem živimo Jav in svet umrlih Nav. Kako bogato besedišče je iz teh korenov v našem in ostalih slovanskih jezikih, lahko preverite sami. Nedvomno pa so to važne besede naše kulturno socialne zgodovine.

Za naše prednike vemo, da so jezik gradili na onomanopoetičnih temeljih. Torej posnemovalno, posnemali so s svojimi govornimi organi zvoke iz narave. Tako je HREščalo, BUČalo, Trlo, KUKalo, ŠUMelo, BOBnelo, RJOvelo, SKOVikalo, BRUNDalo in tako naprej. So pa v našem jeziku tudi besede, ki niso in ne morejo biti posnemovalne oziroma nimajo svojega zvoka v naravi. Ena med njimi je prav gotovo VESOLJE/ VSELENA/VSEMIR/SVEMIR. Nedvomno je beseda nastala iz osnovnega pojma ves, vse, sve. Od tu se je besedišče razvijalo nato v različne smeri. Vesti se po vesti, pomeni doseči veselje.  Zavest, nezavest, zvest, nezvest, vestalka, vesta, nevesta. In potem verjetno prastara družbena skupnost vas/ves/vjos. In vse kar je povezano z vasjo. Vas je v prvotnem smislu pomenila vse pripadnike skupnosti.

Lotimo se še enega pojma, ki nima zvoka v naravi ali pač? To je človeški um. Tako zelo je to smiselno in zvočno podobno hinduističnemu OM-u, da vse skupaj težko spregledamo. Je morda ta UM neslišni zvok vesolja iz katerega se poraja vse. Je to zvok, ki napaja naše umevanje, je to praizvor vesoljstva, katerega zgolj povsem majhen delček smo mi, trenutno to naše telo na planetu Zemlja.

Torej PRAV+VESOLJE+UM; iz vesolja se preko razuma s pomočjo slov sporoča, kaj je prav. Pri tem bi opozoril na napačno zgolj v slovenščini uporabljan pojem beseda. Besede so bila tista slova, ki so iz človeka privrele ko je besnel. Skratka besede so bile slaba oziroma škodo povzročujoča slova. Od tu je dobil svoje ime tudi pes/bes, ki besni ko se oglaša z lajanjem in nebesa so prostor kjer vsega tega ni.

Sam prihajam iz Trebnjega oziroma iz vasi Roje pri Čatežu blizu Trebnjega. Krajev s korenom treb je veliko v Sloveniji, še več po vsem slovanskem svetu. Trbovlje,Trebnik, Trebelno, Trebuša in še kaj bi se našlo. Imamo pa seveda tudi trebuh, trebimo in iztrebimo. Tudi priimki iz tega izvora obstaja, recimo Trebec, Trobec, Trebušar, Trebušon pri čemer nismo našteli vseh. Ko se ozremo k rimskemu antičnemu času, vemo da je na njihovem prostoru obstajal kolegij svetčenikov, ki so se imenovali haruspiki, še iz etruščanskega izročila. Njihova naloga je, da so na oltarjih žrtvovali živali in iz njihovega drobovja prerokovali. Še posebno važen organ so bila jetra in njihov videz po iztrebljenju.

Žalec je kraj v katerem se odvija današnje predavanje. Kako je kraj dobil svoje ime? Nedvomno po žal-u, ki je prostor na rečnem bregu ali morski obali, po navadi peščen ali prodnat z lahkim dostopom do same reke oziroma morja. Nedvomno so bila taka mesta primerna za poslednje slovo od pokojnika. Naložilo se je veliko grmado, nanjo položilo pokojnika, se jo prižgalo in prej ali slej je reka ali plimovanje odneslo pogrebne ostanke. Tako se je zgodil prehod pokojnika v Maro Morano, ki je poosebljala vodno prostranstvo reke ali morja. Na takem mestu je bilo svojcem žal za umrlim. Niso pa žalovali. Žalovanje je izražanje čustev, ki je bilo našim prednikom tuje. Te navade so se kasneje prevzele od južnih narodov, Grkov, Rimljanov pa tudi od Semitov. Žal biti, žalet, žao biti je poznana oblika skoraj pri vseh Slovanih. Žalovati, pečalit, tugovat, bit smuten pa se močno razlikuje in po vsej verjetnosti, da je čustvo prišlo naknadno v kulturo družbe, ki ga prvotno ni poznalo.

Počasi slovo za slovom, pa tudi besedo za besedo skušamo v današnjem času rekonstruirati, primerjati, določiti pravi smisel in jo umestiti v prostor in čas. Tako sestavljamo mozaik bivanja v tako imenovani gradiščni kulturi. Tako počasi odkrivamo svet duhovnega premišljevanja naših prednikov. Nedvomno se je živelo v okviru drugačnih vrednot in je duhovni vsakdanjik determiniral povsem drugačno življenje, kot prihaja potem z veliko duhovno spremembo imenovano krščanstvo.

 

 

Predavanje »Svete točke Savinjske doline – 2. Del« in Raziskovalni pohod KRIŽNA GORA s Tur(m)istika v okviru dogodkov ODSTIRANJE ZNANJ PREDNIKOV

Predavanje »Svete točke Savinjske doline – 2. Del«

2.april 2017, 13. ura, Biopark energetskih točk,  Ulica Savinjske čete 17,  Žalec

mag. Matej Gabrielle Dasko

Glasba: Barbara Gabrielle

 

Tokrat bomo pozornost posvetili dvema pražupnijama na področju Savinske doline, izjemni lokaciji iz starejše železne dobe in utrdbi božjih vojakov v Polzeli. Nadalje, predstavitvi identičnih prostorskih relacij iz Podravja in Evrope ter interpretacijam fenomena.

Na prvem predavanju je bilo predstavljeno tudi dejstvo, da nekatere točke področja Spodnje Savinjske doline tvorijo pravilne geometrijske like. Grad Žovnek in cerkev Sv. Križa na gori Oljki s sosednjimi točkami kažeta vsaj dva tipa relacij: točkovni niz (linija) in trikotnik (trojica).

Pravilo nizov in trojic velja tudi za točke, ki bodo podrobneje predstavljene tokrat. V nadaljevanju vam bo na primeru Podravja predstavljena enaka prostorska matrico. In tudi, da sta linija in trikotnik obliki, značilni za zmajeve črte oz. ley-lines, kot te energijske mreže zemlje imenuje zahodna tradicija.

 

In za konec uganka za bodoča raziskovalna druženja. Ali geometrija pomembnih točk v Spodnji Savinski tudi mrežo energijskih linij ? Odgovor bomo iskali na bodočih raziskovalnih druženjih.

 

Teme predavanja:

– Komenda; Braslovče; Legijski tabor Ločica; Prebold, Migonce, Griže, Hom…;

– pravilo Trojic in Nizov;

– primerjava geometrije prostora Spodnje Savinjske doline s Podravjem in nekaterimi znanimi primeri;

– sveta geometrija, zmajeve črte in druge interpretacije;

– Glasbena interpretacija: Barbara Gabrielle

 

 

 

KRIŽNA GORA – 2. April 2017

Raziskovalni pohod s Tur(m)istika

 Odstiranja_letak_pohod_Dasko

Klasična verzija

(7 km,  400 m višinske razlike)

Zbirališče je Biopark energetskih točk,  Ulica Savinjske čete 17,  Žalec ob 14.00. Od tod krenemo do Rečice ob Paki. Pohod začenjamo pred sotesko Hudega potoka pod naselbino iz mlajše železne dobe. V  kjer se skriva izjemna skalna formacija. Morda spotoma naletimo na Rogljo, skrivnostno vodno jamo in izvotljen vrh gore. Tam gor pogled iz cerkvenega zvonika zajamemo celotno Savinjsko dolino, tam stoji mogočna cerkev na močni energijski točki. Cerkev je eksaktno orientirana k štirim kardinalnim točkam prostora (prostorski križ) in k sončevim točkam (Sončni križ). To je pradavni načrt ! V dolino se vrnemo po označeni planinski poti, pa bo krog sklenjen…

Vodnik: mag. Matej Gabrielle Dasko

Glasbeni program: Barbara Gabrielle

 

 

Priporočamo pohodniško obutev in vremenu primerna oblačila. Malica iz nahrbtnika, možno je naročiti kosilo v planinski koči. Zaželen je lastni prevoz. Pohod bo izveden v primeru najmanj 10 prijavljenih in primernih vremenskih okoliščin.

Prijava najkasneje do petka, 31. marca 2017. na Ekoci.slo@)gmail.com  (cena: 10 EUR, mlajši od 18. let polovična cena )

 

Udeležba je na lastno odgovornost !

Predavanje: Mitološki pomen imen krajev, hribov in osebnih imen pri Savinjčanih v okviru dogodkov ODSTIRANJE ZNANJ PREDNIKOV

“Kdor ne pozna svoje preteklosti; kdor ne ve od kod prihaja, ne ve kdo je in kam potuje… ne pozna svoje identitete in če ne pozna svoje identitete, je izgubljen v času in prostoru…“

Šele ko človek doživi določeno vrsto let, je sam izkustveno sposoben dojemati spremenljivost zgodovine in njen tok. Se še spomnite v kakšne ideale smo verjeli kot otroci socializma in kakšne ideale nam vsakodnevno vlivajo v glavo po osamosvojitvi.

Zgodovina je mehanizem za upravljanje naše civilizacije

Namen predavanja:

Kako se je ves proces spremenljivosti zgodovine in njenega toka skozi tisočletno zgodovino odrazil na imenih, ki jih nosimo ali pa z njimi živimo, ne da bi pri tem vedeli kaj v resnici pomenijo. Kako korenita manipulacija človeškega uma se pri tem dogaja in kdo ima koristi od tega

To zgodbo bomo skušali razširiti na davni pretekli čas in ji skušali slediti v predavanju Matjaža Anžurja

O PREDAVATELJU
Matjaž Anžur je neodvisni zgodovinar, ki se je pri svojem delu posvetil prevsem najstarejši narodovi zgodovini. Njegova tehnika proučevanja temelji na interdisciplinarni zgodovinski simulacijski ponovitvi. Niso pa mu tuja niti mistična znanja, ki se jih poslužuje in jih enakovredno tretira s klasičnimi znanji.

 

KRAJ
Ekoci Zeleni hram
Ulica Savinjske čete 3, 3310 Žalec
Prost vstop s prostovoljnimi prispevki, ki so namenjeni kritju stroškov predavateljev in sami organizaciji

Povzetek predavanja: SAMOZDRAVLJENJE prek stika z energijo ZEMLJE v okviru dogodkov ODSTIRANJE ZNANJ PREDNIKOV

Samozdravljenje preko stika z energijo Zemlje so poznala domala vsa tradicionalna ljudstva sveta.  Znanje in veščine samozdravljenje je bilo v domeni ožje skupnosti, družine in posameznikov, ki so si morali znati pomagati sami v dani situaciji specifične potrebe. Ker so živeli skladno z naravo so potankoma poznali načine, sredstva in oblike samopomoči. Krasen primer samozdravljenja so poznali tudi naši neposredni izvorni naravoverski predniki – Staroverci, katere je opisoval Pavel Medvešček

Sodoben “civiliziran” človek se je na račun domnevno olajšanega načina življenja odrekel samozdravljenju in  obilju, ki ga je nekdaj bil deležen z strani narave ter prepustil področje lastnega zdravja in samoodgovorosti alopatski medicini .

Za odsotnostjo  stika z Zemljo trpimo vsa živa bitja. Slednje se drastično odraža v primerih dolgotrajnih prekinitev zemljenja, čemur sledijo obolevnosti brez razlag v okvirih obstoječega sistema. Nazorni dokaz je raziskava Inštituta Maxa Plancka, kjer so več sto prostovoljcev izolirali od vpliva zemljinega polja, kjer so merjenja fizioloških procesov pokazala na resne anomalije v delovanju človeškega organizma. Dokaz na drugi strani pa je tudi učinek ob ponovni vzpostavitvi aktivnega zemljenja bolanih ljudi, poiskus je izvedel pionir raziskovanja zemljenja Clinton Ober.

Nezemarljiv je istočasno tudi učinek ustvarjanja tujega in vsem živim bitjem nenaravnega okolja z razrastom uporabe sodobnih komunikacijskih tehnologij in drugih škodljivih električnih naprav, ki nam nevarno dvigajo električni potencial.

Pasivni in enostranski način ozemljevanja nam ob nehotenem stiku z Zemljo pretoči negativno nabite elektrone z bosonogstvom, blatnimi kopelmi ali vsakdanjim neposrednim stikom z zemljo in nam tako  pomaga preprečevati vnetne in druge patogene procese v organizmu. V pomoč so nam lahko tudi razne izvedenke  in pripomočki za ozemljevanja, s katerimi se je trg odzval na civilizacijsko vrzel.

Mnogo pomembnejši in učinkovitejši pa je zavestnoproaktiven pristop k ozemljevanju. Slednjega vzpostavljamo z osvojenim načinom življenja , vsakdanjimi vizualizacijami povezave do  Zemlje kot živim in inteligentnim bitjem, z razvijanjem senzibilizacije do dreves in sodelovanja z njimi ter geomantijsko komunikacijo za harmonizacijo prostora in pokrajine

 

 

Obred ob Sončnem obratu in prihodu Jarnika Jarile

 

Slava dragi moji!

Sončni obrat in prihod Jarnika Jarile je znova prilika da se srečamo in počastimo prihod pomladi v naše kraje.

Zbrali se bomo 25.3. ob 16.uri pred Pivnico in pivovarno Zeleni hram, Ulica savinjske čete 3, Žalec.

Od tu bomo odšli v Bio park, da naredimo obred in se vrnemo nazaj v pivnico, kjer bo čas za družabnosti. Kot smo že navajeni, naj vsak prinese kaj za pod zob, pivo, čaj in še kaj za po grlu pa se dobi v pivnici po ugodnih cenah.

Slava rodnim bogovom, dobrodošel Jarilo naj bo letina bogata.

 

Več info

Društvo Slovenski staroverci

UPASANA Sanjava prostost duha

 

Povzetek predavanja Svete točke Spodnje Savinjske doline

Svete točke Spodnje Savinjske doline – 1. del

Povzetek predavanja dne 5. marca 2017, Zeleni hram

mag. Matej Gabrielle Daslo

 

Uvod

 

Na predavanju so bili predstavljeni preliminarni rezulati raziskave potencialnih energetskih točk v Celjski kotlini oz. v Spodnji Savinjski dolini, ter njihovih medsebojnih razmerij. Raziskava poteka od sredine decembra 2016 in še traja, zato so predstavljeni rezultati delni. Še največ pozornosti je bilo v tem času posvečene zahodnemu delu obravnavanega področja. Podrobneje sta bili predstavljeni dve izjemni točki, Gora Oljka s cerkvijo Sv. Križa, grad Žovnek/Savinjek in presenetljivo pravilna geometrijska razmerja teh točk z drugimi točkami Spodnje Savinjske doline. Nekaterim izmed njih (Polzela, Braslovče in Hom) bo več pozornosti posvečene na naslednjem predavanju 2. aprila 2017.

 

Področje raziskave

 

Področje raziskave predstavlja Spodnja Savinjska dolina oz. Celjske kotlina z okoliškim hribovjem in gričevjem. Doslej je bilo podrobneje proučen njen zahodni del. Zanjo lahko rečemo, da predstavlja stičišče Alpskega in Panonskega sveta, saj je dolina sled nekdanjega zaliva Panonskega morja. Gre tudi za prostor izrazito tranzitnega, prehodnega značaja. Glavna pot, ki od pradavnine pa vse do danes preči Spodnjo Savinjsko dolino, vodi do Jadrana in Mediterana, v nasprotni smeri pa v ravninski svet Panonske nižine, na Balkan in v Azijo.

Doslej je bilo podrobneje proučen zahodni del Savinjske doline. To področje je tudi pomembno križišče na prehodu iz kotline v ozke doline in soteske, in še posebej zaradi pomena poti tudi strateško pomembno področje. To kaže vsaj 18 srednjeveških gradov na področju, z najstarejšimi primeri iz 10. stoletja (Žaženberg; Libenštajn in Loženberg) in rimski legijski tabor pri Ločici. Nadalje, tu so tri pražupnije (Prebold, Braslovče, Šempeter) in cerkve, pogosto postavljene na starejših kultnih mestih. Izbiro nekaterih izmed teh točk dodatno potrjuje skupek prazgodovinskih in rimskih arheoloških najdišč (Šmatevž, grajski hrib Žovnek, Vrtače, Griže- Šešče, Hom, Vimperk …). K vsemu je potrebno dodati še dominantne vrhove in točke z naravnimi posebnostmi, ki pa so bile doslej najmanj proučene.

 

­

Spodnja Savinjska dolina, zahodni del. Predstavljene so glavne poti tega prostora izrazito prehodnega značaja in označene lokacije 18-ih srednjeveških utrdb, ki so bdele nad prometom.

 

 

 

Potek raziskave in metodologija

 

Prvi del raziskave, ki sem ga zaključil ob koncu januarja 2017, je bil osredotočen na zbiranje relevantnih virov o prazgodovinskih in zgodovinskih lokacijah Spodnje Savinjske doline.

Naslednji korak je predstavljala analiza izbranih virov, na podlagi katere so bile določene pomembne točke obravnavanega področja.

Pri izbiri točk sem upošteval naslednje kriterije:

 1. Kontinuiteta točke skozi prazgodovino in zgodovino
 2. Specifična lega točke v obravnavanem prostoru
 3. Zakaj je bila določena točka izbrana oz. kakšen je njen značaj
 4. Točka zaseda pomembno mesto v ljudskem izročilu
 5. Na točki ali v neposredni bližini se nahaja naravna posebnost

 

Izkazalo se je, da gre za najmanj dve vrsti točk, in sicer:

 • Svete točke (tiste, ki veljajo za svete),
 • Točke moči (tiste, so bile izbrane iz strateških razlogov).

 

Tretji korak predstavlja preliminarna analiza geometrijskih razmerij med izbranimi točkami.

 

Podoben pristop sem pred tem že uporabil pri raziskavi posebnih točk na področju Podravja. Raziskava Spodnje Savinjske doline v določeni meri potrjuje ugotovitve stare študije. Identificirane so bile namreč identične geometrijske forme, natančneje trojice (pravilni in pravokotni trikotniki) in nizi točk (linije), ne pa tudi, kot v primeru Podravja, kompleksnejši geometrijski liki (romb, pentagram). Potrjeno je bilo tudi to, da pomembne točke določenega prostora z s drugimi, ne toliko pomembnimi točkami, tvorijo najmanj 5 razmerij pravilnega trikotnika.

 

 

Slika na levi prikazuje enakostranični trikotnik med točkami (1) Grad Žovnek; (2) Sv.Matevž, Šmatevž in  (3) Sv.Marija, Braslovče. Linija med točkama (2) in (3)

Je usmerjena natanko sever-jug, linija med (1) in (2) blizu položaja zimski sončni solsticij vzhod, (1) in (3) pa blizu položaja Luna minor.

Situacija na desni sliki prikazuje kompleksni geometrijski lik na področju Spodnje Dravske doline. V njem je jasno razviden pentagram, za katerega velja poudariti,

Da vključuje večji del prazgodovinske točke, na katerih kasneje niso postavili cerkva.

 

Našteto seveda ni slučaj, temveč matrica prednikov. Kdo natančneje so bili ti predniki ? Njihova etnična identiteta je neznana in predmet različnih interpretacij, kar navsezadnje velja tudi čas prve uveljavitve te matrice. Etnično vprašanje navsezadnje niti ni tako pomembno. Ključno pri vsem je, da si s temi skrivnostnimi predniki delimo identični prostor s specifičnimi naravnimi danostmi. To je vsekakor dragocena dediščina, saj nas povezuje z zemljo, prostorom, časom in po nekaterih razlagah tudi z očem nevidnimi energijami. Pradavni koncepti, ki stojijo v ozadju te matrice, nakazujejo povsem druge paradigme življenja, še posebej pa, da bi lahko evolucija potekala tudi v drugo smer. In da je daleč od tega, da bi bila univerzalni model. Temu idealu je veliko bližje geometrija, poznana že globoko v pradavnini.

 

 

Štiri točke zahodnega dela Spodnje Savinske doline

 

Med nekaj deset točkami (prazgodovinske in rimske lokacije; gradovi; cerkve; dominantni vrhovi; naravne posebnosti, kot podzemne jame, skalni osamelci; izviri), ki sem jih določil za področje Spodnje Savinjske doline, sem izbral štiri točke, ki sem jim pripisal velik pomen v obravnavanem prostoru. Pri tem sem upošteval dva kriterija: (1) kulturni pomen točke v prostoru Spodnje Savinske doline; (2) kvaliteta in kvantiteta geometrijskih razmerij z drugimi točkami. Tako sem za zahodni del doline določil naslednje štiri točke:

(1) Gora Oljka, vrh in cerkev;

(2) Grad Žovnek in grajski grič;

(3) grad Komenda in grajski grič;

(4) Cerkev Sv. Marija, Braslovče.

 

Za vse štiri lokacije je značilno, da so druga z drugo in z drugimi pomembnimi točkami Savinjske doline v razmerju pravilnih geometrijskih likov.

Doslej sta bila identificirana dva tipa, linija in pravilni trikotnik. Najdaljša izmed doslej identificiranih linij vključuje 7 točk. Med pravilnimi trikotniki prevladujejo pravokotni trikotniki, sledijo jim enakokraki trikotniki. Doslej edini enakostranični trikotnik področja je že pred mojo raziskavo odkril radiestezist Alfred Brinovec.

 

 

Gora Oljka – Križna gora

 

Največ raziskovalnih ur sem doslej namenil gori Oljki, nekdaj imenovani Križni gori. Starejše ime, prvič omenjeno leta 1234, bolje odraža značaj te točke, ki je nedvomno v znamenju križa. Prvič, cerkev na vrhu gore nosi ime Sv. Križ. Drugič, na goro so nekdaj vodili trije Križevi poti. Tretjič, cerkev na vrhu je postavljena tako, da po dolžini teče po polarni osi (s-j), po širini pa po ekvatorialni osi (v-z) in tvori t.i. prostorski križ. Četrtič, cerkev je s štirimi okni orientirana k enakemu številu solsticijskih točk (poletni in zimski solsticij), kar predstavlja sončni križ. Petič. Cerkev, katere notranjo steno krasi grški križ, so zgradili božji vojščaki, Malteški vitezi, katerih simbol je prav tako križ z enakimi stranicami. In šestič, šlo naj bi tudi za energijski križ zmajevih črt, katerega presečišče je v cerkvi Sv. Križa na nekdanji Križni gori. .

­­

Prostorski in sončni križ. Na linijah večidel nanizani vrhovi (23 x) in cerkve/svetišča (15 x),gradovi (3 x), izvir in podzemna jama.

 

Vrh je tudi izjemno razgledišče, vendar razgled danes mestoma zastira gozd. V 19. stoletju (I. Orožen) naj bi bilo z vrha vidnih 75 cerkva, kasneje 64. Če na te točke, razpršene po prostoru, položimo prostorski in sončni križ s presečiščem v cerkvi Sv. Križa, dobimo presenetljivo prekrivanje. Na osmih linijah, ki žarčijo iz vrha gore, so nanizane kulturne točke (cerkve, gradovi, prazgodovinska in rimska najdišča) in naravne posebnosti (vrhovi, votlina, izvir…).

Za povrh vrh gore Oljke s sosednjimi točkami tvori 28 pravilnih trikotnikov, 2 enakokraka in 26 pravokotnih.

Gora Oljka ima še vsaj eno posebnost. Ker je pretežno iz apnenca, je mestoma votla. Tukajšnja najznamenitejša »votlina« se nahaja tudi pod cerkvijo Sv.Križa. Kripta, imenovana Božji grob in izpolnjena z malteškimi križi, je morebiti namenu prilagojena naravna votlina.  Gotovo pa se sto metrov nižje nahaja naravna vodna jama Roglja. Voda iz nje privre na dan ob vzhodnem vznožju gore Oljke, v dolini, kjer so tudi izviri slatin.  O tej skrivnostni votlini, katere vhod danes varuje ograja, se govori marsikaj. Med drugim tudi to, da iz nje blizu Božiča pridejo duše prednikov. Vsekakor je Božič tukaj povezan z drugim fenomenom, namreč zimskim solsticijem, prastarim novim letom. V trenutku sončnega vzhoda in zahoda glavni oltar cerkve osvetli žarek vzhajajočega in zahajajočega sonca. Tako smo priča t.i. iluminacijskem fenomenu, ki je stalnica že od megalitskih časov naprej. Očitno so to znanje v določeni meri poznali še Malteški vitezi, graditelji cerkve na Križni gori.

To je zapis časa v arhitekturi na pravem mestu (masa), ki se materializira v svetlobnem efektu (svetloba) ob pravem trenutku (energija).

 

Točka tvori zanimive relacije s sosednjimi točkami, natančneje, najmanj 28 pravilnih trikotnikov. Od tega gre za dva enakokraka trikotnika, preostalih 26 so pravokotni trikotniki.

Ta točka je bila doslej brez arheoloških najdb, ki bi kazale, da gre tudi za prazgodovinsko lokacijo. Vendar pa že dominantna prisotnost gore v veduti Spodnje Savinjske doline kaže, da njena podoba pozornosti prednikov ni mogla uiti. Vsekakor sveta točka v polnem pomenu besede.

 

Grad Žovnek – Savinjek

 

Lokacija, kjer stoji grad Žovnek, je izjemna strateška točka. Odprta je proti vzhodu in nudi pogled na večji del Celjske kotline. Tako omogoča nadzor nad pomembnimi prometnicami in po potrebi tudi njihovo zaprtje, zato ni slučaj, da je tod zrasel mogočni in znameniti grad Žovnek, imenovan po reki Savinji (Sevnekke, Saaneck). Sam grad, mogočna utrdba, je bil dodatno zavarovan z obrambnim jarkom tako na zahodni (vhodni) kot vzhodni strani. Jarka sta bila na zunanji strani dodatno varovana s predgradjem (2 x) na zahodni in stolpom na vzhodni strani. Ruševine obrambnega stolpa so razvidne z upodobitve Vischer leta 1681). Utrdbene linije dodatno varuje težko dostopen teren, še najlažje se je gradu približati iz zahodne smeri. Zaključek grajskega hriba je iz sten apnenca, in tu sta tudi votlini, ki naj bi po pripovedovanju domačinov predstavljali skrivna vhoda v grad Žovnek. Obe naj bi bili danes zasuti.

 

Zaradi izjemne strateške pozicije grebena, na katerem stoji grad, ni nobeno presenečenje, da se v njegovi neposredni bližini nahajajo sledi starejših zgodb. Vsaj stoletje starejši je Stari grad, ki leži nekoliko nižje. Na zemeljski gomili, ki jo je obkrožal obrambni jarek, je nekdaj stal kamnit stolp, katerega temelji so v skromni meri ohranjeni. Stari grad, kot ga imenujejo domačini, je postavljen na starejših kulturnih plasteh. To kažejo tukajšnje rimske in prazgodovinske najdbe. Izjemno zanimivo je tudi mesto na zaključku grajskega grebena. Področje je posuto z balvani apnenca, ki so mestoma obdelani, razvidne so tudi umetno nastale terase. Prvi vtis je, da gre za prazgodovinsko naselbino ki  Vendarle je lokacija v arheološkem smislu vendarle preslabo raziskana, da bi lahko sklepali kaj več.

 

Doslej našteto nedvoumno kaže, da je lokacija gradu Žovnek izrazita točka moči. Kajti tisti, ki ždi na tej točki, uveljavlja oz. manifestira moč, nadzoruje krajino, po potrebi ukrepa in zahteva pravico, ki mu pripada po statusu (mitnino). Hrib, na katerem stoji grad, je tudi manifestacija obrambne, samoohranjujoče moči. Je že po naravi dano varno in težko dosegljivo zatočišče, saj ga obdajaj strma in težko prehodna pobočja, tudi stene.. In navsezadnje zgodba Žovneške gospode, kasnejših Celjskih grofov, pripoveduje o posvetni moči in seveda njeni minljivosti.

 

 

Zanimive so orientacije grajske stavbe k vzhodu, ki v specifičnih  usmeritvah k določenim točkam prostora predstavljajo tudi časovne označevalce. Južna stena gradu, ki teče od vhodnega stolpa naprej proti vzhodu, ima orientacijo okoli 90 kotnih stopinj in je na horizontu usmerjena v točko, kjer vzhaja sonce ob pomladanskem in jesenskem enakonočju. Obe točki na horizontu, vključno z južnim zidom označujejo prelomnice na sončevi letni poti in zaobjemata pas, v katerem se giblje skozi leto.

 

Grad Žovnek s sosednjimi tičkami tvori 16 pravokotnik trikotnikov in predstavlja točko pravega kota v 13 primerih. Sedemnajsti trikotnik je enakostranični in poleg gradu vključuje še cerkvi Sv. Matevž v vasi Šmatevž in Sv:. Marijo v prafari Braslovče. Grad je vključen tudi v štiri točkovne nize/linije.

 

Glavne ugotovitve in zaključna misel

 


 

  

 • Nekatere točke področja Spodnje Savinjske doline tvorijo pravilne geometrijske like, in sicer dva tipa: točkovni niz (linija) in pravilni trikotnik. Pravilo nizov in trojic velja tako za zahodno področje spodnje Savinjske doline kot za področje Podravja. Gre za matrico, ki je bila identificirana tudi drugod.
 • Linija in trikotnik sta obliki, značilni za zmajeve črte oz. ley-lines, kot te energijske mreže zemlje imenuje zahodna tradicija. Zato bi lahko v geometriji pomembnih točk v Spodnji Savinski dolini prepoznali mrežo energijskih linij. Matrica energijske mreže zmajevih črt naj bi bil namreč trikotnik, ki med drugim simbolizira trojstvo (sveta trojica; Trimurti – Brahma – Višnu – Šiva; aspekti boginje: devica, ženska, starka, število tri. Točke v sistemu zmajevih črt predstavljajo pomembna presečišča, ki imajo bistveno vlogo pri kvalitetnem življenjskem utripu v določenem prostoru
 • Velik pomen astronomskih in prostorskih orientacij svete arhitekture se kaže v zasnovi cerkve sv. Križa na gori Oljki. Cerkev je eksaktno orientirana k štirim kardinalnim točkam prostora (prostorski križ) in k šestim sončevim točkam (oba solsticija in ekvinokcij, vzhod in zahod. Pa čeprav zgrajena šele v 18. stoletju, je v arhitekturni zasnovi odmev mnogo starejših primerov sakralne arhitekture. V cerkvi smo priča tudi fenomenu svetlobne škatle (light box). Po zaslugi astronomsko orientiranega okna ob zimskem solsticiju žarek zahajajočega sonca osvetli glavni oltar.
 • Grad Žovnek je le ena izmed točk, ki se nahajajo na grajskem grebenu. Tukaj so tudi sledi dveh predgradij vključno z zunanjim obrambnim stolpom, mota in ohranjeni temelji zgodnjesrednjeveškega stolpa, imenovanega Stari grad, on pod njim najverjetneje prazgodovinskega gradišča. V apnenčastem grajskem hribu so tudi votline
 • Imena, arheološke najdbe in zgodbe o določenih točkah precej povedo o značaju določene točke. Da gre za posebna mesta, priča tudi ljudsko izročilo, arheološke najdbe in kasnejši spomeniki.

 

Na koncu se zahvaljujem zadrugi Ekoci, da me je povabila v te čudovite kraje in za sodelovanje v sklopu projekta »Odstiranja znanj prednikov«.  Marjanu, Ireni, Matjažu in vsem drugim…Brez njihove pobude ne bi bilo te skromne žetve. Zavedam se namreč, da je podana slika svetih točk Spodnje Savinjske doline v tem trenutku kaj daleč od popolnosti. Kar pa je navsezadnje lahko tudi dober razlog za veselje. Čaka me oz. nas (kajti pri tovrstnih avanturah se zmeraj pridruži kakšna radovedna duša) raziskovalnih potepov po čudoviti Celjski kotlini, bolj ali manj v neznano, s tem pa tudi k novim spoznanjem. Tudi takšna je lahko pot k prednikom.

 

Matej Gabrielle Dasko, avtor raziskave.

Povzetek predavanja ALI JE GEOMETRIJA LAHKO SVETA? – 2. ciklusa srečevanj ODSTIRANJE ZNANJ PREDNIKOV

 

Predavanje se začne z zgodbo o Budovi pridigi s cvetlico, ki nas spodbudi h kontemplativnemu zrenju narave, kar je primerna vstopna točka k skrivnostim filozofije in prakse svete geometrije.

V prvem delu izpostavimo matematiko kot osnovni jezik znanosti pri opisovanju sveta.

Matematika in geometrija sta kot dve stranici istega kovanca. Dobesedno cifra in slika. Matematika je numerična abstrakcija geometrije, slednja pa je nekakšna vizualizacija matematike.

Vse kar obstaja v vesolju so razmerja med deli celote. Zato je geometrija, ki se ukvarja s prostorom in razmerji med deli resnično temeljni jezik za opisovanje našega vesolja.

Nekaterih števil kot so Pi ali koren iz 2 ni mogoče zapisati na eksakten način s ciframi saj se njihova vrednost skozi decimalke nadaljuje v neskončnost. Po drugi strani pa lahko povsem natančno narišemo diagonalo kvadrata s stranico 1 ali krog s premerom 1 katerega ploščina je po definiciji Pi.

Sveta geometrija sestoji iz filozofije in prakse. Slednja pomeni kontemplativno risanje geometričnih risb, kar nas harmonizira podobno kot poslušanje klasične glasbe, ki tudi sama temelji na geometričnih principih. Glasba je sveta geometrija v zvoku.

Ali bomo prisodili svetost geometriji je odvisno od nas samih in naših nazorev – ideološke opredeljenosti. V bistvu je pravo vprašanje naslednje: Ali je naše vesolje res geometrično vesolje, zgrajeno po geometričnih principih?

V nadaljevanju predavanja avtor prikaže številne primere geometrijskih oblik v vesolju na vseh magnitudah bivanja od kozmičnih pojavov, kot so galaksije, zvezde, planeti, preko živih bitij in predmetov pa vse do mikro sveta do celične, molekulske, atomske in sub atomske ravni.

V štirih praktičnih vajah, kjer občinstvo spremlja izrisovanje geometrij na projekciji v realnem času po korakih, ki jih usmerja predavatelj, spoznavamo krog in njegove potenciale. Razgrinja jih diada, ki je generator oblik. Spoznamo kako iz diade (vesice piscis) pridemo do pentagona in pentagrama. Skozi korake “stvarjenja” spoznamo prva dva sistema znanja, ki sta vkodirana v znan geometrični motiv – Rožo življenja. V naslednjih vajah spoznamo še en sistem znanja Rože življenja in sicer Metatronovo kocko, ki je matrica Platonovih teles.

V naslednji vaji spoznamo značilnosti Zlatega reza in Fibonaccijevih števil. Na koncu pa skozi geometrijo šestkotnika in njegovo rotiranje ter pomanjševanje pridemo do geometričnega modela cveta.

Osnovna ugotovitev tega uvoda v sveto geometrijo je spoznanje, da lahko na prej zastavljeno vprašanje odgovormo pritrdilno.

“Primitivizem” primarnega človeka v primerjavi z “civiliziranim” sodobnim človekom”

“Primitivizem” primarnega človeka v primerjavi z “civiliziranim” sodobnim človekom”
Do pred dvesto leti so naši predniki svojo hrano, žita in vso zelenjavo, pa tudi semena za ponovne posevke pridelovali sami. Človek je bil neke vrste sodelavec narave, ki je kulturne rastline, v sodelovanju z duhovnim svetom in kozmosom, ustvarjal iz divje rastočih rastlin

“Civiliziran” človek pa se ne želi prilagoditi okolju pač pa si je okolje prilagodil zase. Zgradil je mesta, ceste, avtomobile, stroje in napeljal elektriko za delovanje naprav. Ni se pa znal ustaviti.
Bolj kot je izboljšal okolico, da bi si izboljšal življenje bolj zakompliciranega je naredil. Danes so njegovi otroci prisiljeni hodit v šolo 10-15 let, se učiti kako preživeti v tem zakompliciranem in nevarnem okolju. Medtem pa je zapuščino Prednikov stlačil pod “primitivizem” in “poganstvo”, in jo zaradi podcenjevanja Prednikov razdaja.
Kot družba, razvita družba v 20. stoletju, smo namreč izgubili del dragocenega znanja prednikov, skoraj povsem smo namreč zavrgli dragoceno znanje prednikov.
IZZIV
Aktualna znanja prednikov vpeti kot vrednost za danes in jutri, najti način, da nam izjemni artefakti, nepojmljive arheološke najdbe, izročila in vedenja pomagajo osmisliti vsakdanjik ter spodbudijo k opolnomočenju slehernika za skupno vizijo in tudi konkretno ravnanja po njej.
Geomantija kot veda celostne ekologije in umetnost ustvarjanja harmoničnega okolja nas danes znova uči, kako živeti v skladu z okoljem, kako graditi v skladu z vitalnimi počeli krajine ter kako razvijati občutljivost za Zemljo in naravo.