Predstavitev knjige DEDIŠČINA IN UČENJE Z OBČUTENJEM

POSLANSTVO knjige
S celostnim pristopom razvijati poučevanje skozi dediščino z občutenjem, raziskovanjem in ustvarjalnostjo z namenom odkrivanja znanj v okolju, osebnega zorenja in vzgoje za trajnostni razvoj ter tako vnesti v šolski sistem holistično obravnavo človeka in prostora, razvoj notranjih čutil in intuitivnega mišljenja.

Knjiga vsebuje vaje, ki so jih oblikovale vzgojiteljice in vzgojitelji Vrtca Otona Župančiča Slovenska Bistrica v okviru tečajev senzibilizacije, ki so potekali kot dodatno izobraževanje pod vodstvom Karin Lavin od leta 2013 do 2017.

Karin Lavin, akad. slikarka se kot samostojna ustvarjalka land-arta že dve desetletji posveča raziskovanju globljih potencialov pokrajine. Razvija metode celostnega poučevanja skozi dediščino za otroke in odrasle, ki udeležencem omogočajo ustvarjalno udejstvovanje in subtilno doživljanje krajine. S programom senzibilizacije za učitelje in vzgojitelje vnaša v šolski sistem holistično obravnavo človeka in prostora, razvoj notranjih čutil in intuitivnega mišljenja.

V umetniškem delu izraža arhetipe prostora v različnih nalogah prostorskih ureditev, grafičnega in industrijskega oblikovanja, poslikav prostorov in razstav v obliki instalacij iz naravnih materialov.

V različnih projektih skupaj z možem Robijem Lavinom ob sodelovanju domačinov razvija avtentične oblike zelenega geomantičnega turizma v skrbi za vrednotenje in ohranjanje prvobitnosti okolja ter vzpostavljanje aktivne in odgovorne družbe. Z Zavodom za celostni razvoj Anima Mundi sodelujeta v različnih lokalnih in nacionalnih pobudah.

Advertisements

ODSTIRANJA ZNANJ PREDNIKOV; Predavanje “Zrcala neba – hipoteza o kozmičnem urbanizmu megalitskih civilizacij sveta”

Gotovo ste že slišali za teorijo, da so tri piramide v Gizi s svojo postavitvijo v prostor in velikostjo podoba treh zvezd Orionovega pasu. Korelacijo je odkril Robert Bauval, belgijski inženir rojen v Egiptu in močno razburkal tedanjo egiptološko srenjo. Od tega je danes preteklo že več kot 20 let. Njegova odkritja so sprožila val zanimanja za stare civilizacije predvsem pa dala zagon novi generaciji neodvisnih alternativnih raziskovalcev, ki vidijo scenarij poteka zgodovine nekoliko drugače kot uradna arheološka stroka.

V predavanju se poglobimo v dokazno gradivo in kritično ovrednotimo Bauvalovo-Hancockovo “zvezdno karto” v Gizi, nato pa preverimo kakšno težo imajo številna druga odkritja korelacij med tempeljsko arhitekturo oz. strukturami na zemlji in ozvezdji na nebu. Ali so različne, v prostoru in času nepovezane kulture, resnično prakticirale nekakšen kozmični urbanizem in s tem na velikopotezen način udejanjale še danes znano antično misel: kakor v nebesih tako na zemlji …?

O PREDAVATELJU

Luka Mancini, magister oblikovanja, avtor številnih vidnih sporočil, med drugim tudi podobe logotipov Radia Slovenija bo tokrat predaval o temi s področja, ki ga ljubiteljsko spremlja že od leta 1995. Zanimajo ga najnovejša odkritja s področja arheologije, alternativni scenariji človeške preteklosti, artefakti – anomalije, zamolčana odkritja in najdbe ter dejavniki, ki vplivajo na oblikovanje znanstvenih paradigem in napredovanje znanosti.

Kraj

Grad Komenda,

Grajski trg 1, 3313 Polzela

Prost vstop s prostovoljnimi prispevki (priporočeni prispevki od 5 – 10 eur), ki so namenjeni kritju stroškov predavateljev in sami organizaciji

Dobrodošli

Ponovitev predavanja Luke Mancinija: Ali je geometrija lahko sveta? v Teozofski knjižnici v Celju

V torek, 23.5. ob 18:00 lahko ujamete ponovitev predavanja Luke Mancinija: Ali je geometrija lahko sveta? v Teozofski knjižnici v Celju.

Luka Mancini, magister oblikovanja, avtor številnih vidnih sporočil, med drugim tudi podobe logotipov Radia Slovenija bo tokrat predaval o temi s področja, ki ga je intenzivno spoznaval že v času študija na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani.

Namen predavanja je uvod v teorijo in prakso svete geometrije. Geometrično znanje je del človeške izkušnje že vse od časov graditeljev prvih templjev in mest. Stare civilizacije so spoznavale, da sta geometrija in matematika najbolj primerna jezika s katerim lahko opisujemo naravo našega sveta. Sveta geometrija je metafora vesoljnega reda, je pogled na svet v katerem številom in proporcom pripisujemo poseben pomen. Hkrati je sveta geometrija disciplina meditativnega risanja geometričnih risb s katerim poustvarjamo zakone stvarstva in življenja. V predavanju bomo s številnimi primeri odgovarjali in se poglabljali na bistveno vprašanje o tem ali je struktura vesolja geometrična.

Povezava na dogodek Tukaj

ODSTIRANJA ZNANJ PREDNIKOV; Predavanje – Skrivnosti Gore Oljke

 

Sleherna krajina ima določene naravne danosti, ki že od nekdaj predstavljajo točke posebnega pomena. Kvaliteto določene točke posredno razkrivajo materialne sledi različnih kultur, zgodbe, ime, pisni viri in njena energija. Za povrh je položaj sleherne točke v premišljenih  geometrijskih razmerjih. Našteto še posebej velja za goro Oljko, imenovano tudi Savinjska Šmarna gora. Njene skrivnosti, ki odražajo miselni svet naših prednikov, vam bo podrobneje predstavil mag. Matej Gabrielle Dasko, intuitivni raziskovalec časa in prostora. Vljudno vabljeni !

 

O predavatelju:

Matej Gabrielle Dasko se od leta 2005 ukvarja z raziskovanjem kulturne dediščine Slovenije. Je odkritelj vsaj 50-ih novih arheoloških najdišč, med katerimi velja izpostaviti megalite Hudičeve skalne nad Kamnico ter mutiperiodna najdišča Donačka gora, Plački vrh in Brloga.

Od leta 2008 deluje pod imenom TUR(M)ISTIKA kot organizator in izvajalec tematskih pohodov in dogodkov na mestih z izjemno kulturno in naravno dediščino. S področja kulturne dediščine je objavil nekaj desetin člankov, je tudi avtor tematske poti po pokopališču Pobrežje, Maribor. Od decembra 2016 aktivno raziskuje goro Oljko in področje Savinjske doline…

ODSTIRANJA ZNANJ PREDNIKOV – Odstiranja sledi prednikov na Homu, Zgod(b)ovinsko raziskovalni in glasbeni pohod

Vabljeni na poživljajoči raziskovalni in glasbeni potep po sledeh izjemnega prazgodovinskega kompleksa z nekaterimi ohranjenimi elementi materialne dediščine. Spoznali boste del velike železnodobne nekropole, kjer je bilo še pred nekaj desetletji vidnih skorajda dvesto gomil, višje pripadajoči ji polis, nekdaj utrjeno naselbino. Nadalje, domnevno akropolo in skrivnostne megalite. Našo notranjo pot v preteklost nam bo tlakovala avtentična glasba…

 

Podrobnejše informacije:

Nezahteven pohod bo oplemeniten s krajšim predavanjem o arheološkem kompleksu iz železne dobe, ki ga vodi Matej Gabrielle Dasko/ Tur(m)istika.

Zbirališče: BIO Park Žalec, 7. maj ob 13. uri.

Priporočamo pohodniške čevlje in vremenu ustrezna oblačila. Malico imejte s seboj in poskrbite za dovolj tekočine.

Pohod bo izveden v primeru najmanj 10 prijavljenih in ob ugodnih vremenskih okoliščinah.

 

Povzetek predavanja: ODSTIRANJE ZNANJ PREDNIKOV – Snovanje ekologije življenja

SNOVANJE EKOLOGIJE ŽIVLJENJA

 

V starih časih so prihajali do duhovnega znanja drugače kot danes. S posvetitvijo v starih misterijih so bili izbranci zmožni razbirati zakonitosti in zgradbo kozmosa in človeka.

Še vse do poznega srednjega veka  so drugače gledali v zvezde. V planetih, ozvezdjih in Soncu so videli visoko razvita duhovna bitja. Stara znanja so obsegala večrazsežnostno bivanje in ne le raven fizične materije, ki je predmet preučevanja znanosti že nekaj stoletij. Tako tudi srednjeveške upodobitve univerzuma ne podajajo fizične zgradbe našega osončja temveč kozmične duhovne hierarhije in položaj Zemlje v duhovnem aspektu, kot so ga še dojemali takrat.

Razvoj Zemlje, kot ga razlaga duhovna znanost, je v pradavnini potekal skozi različne epohe. Lemurijsko dobo, v kateri je prevladoval element ogenj je nasledila Atlantida z vodnim elementom in postatlantska doba v znamenju elementa zemlje. Le ta se preobraža v novo dobo, ki je že prisotna in katere element je zrak.

Zemljo obdaja le tanka zunanja skorja. Znotraj je Zemlja zvezda s svojo inteligenco in dušo. Njeno notranjost sestavljajo koncentrični krogi subtilne snovi. Na zunanjem ovoju, ki ga naseljujemo ljudje, kraljestvo mineralov, rastlin in živali, se je razvilo življenje na štirih ravneh. Na fizični ravni kot svet materializiranih oblik, na eterični ravni kot polje bioenergije. Poleg tega življenje na Zemlji obsega še čustveno in duhovno raven.

Človekova naloga je sobivanje in sodelovanje v zemeljskih kraljestvih in poduhovljenje materije. Sodelovanje pomeni upoštevanje vseh ravni bivanja.

Drevesne vrste imajo specifično energijo. Z drevesi lahko tudi komuniciramo. Z meditativno vajo se skozi srce povežemo z notranjo bitjo drevesa in vzpostavimo dialog. Elementarna bitja narave so bila vedno sopotniki človeštva. O sodelovanju s kraljestvom duhov narave pričajo mnoge pravljice in miti. Elementarno bitje je tudi skrbnik našega telesa, ki je bilo v starih znanjih smatrano kot »božji hram«. Telo so pojmovali kot božansko kreacijo in tak odnos do ustvarjanja prenesli tudi v arhitekturo, ki je podpirala zakone fizičnega in eterskega telesa ter upoštevala danosti vseh ravni prostora.

Človek si je na poti kozmične evolucije izbral zahtevnejšo a hkrati veličastno pot. Z izbiro svobodne volje je postal sposoben samostojne presoje in izbire.

Danes je vsakemu posamezniku dano razbiranje subtilnejših ravni bivanja. Naučiti se moramo, da vidimo v vsakem snovnem bitju tudi duhovno, da zremo v duhovno kamna, rastline, živali, Sonca… Individualnost posameznika se odraža v njegovi edinstvenosti. Smo kot iskre ki dopolnjujemo kozmični mozaik, če si dovolimo in znamo biti to kar smo. Novo ero, ki se je že začela, zaznamujejo horizontalni odnosi in sodelovanje v različnosti.

 

 

 

ODSTIRANJE ZNANJ PREDNIKOV – Predavanje: Vzorci v vesolju in človeku

Namen predavanja je odstreti osnovne oblikotvorne principe po katerih narava gradi in oblikuje svoje oblike. Te oblike so številni značilni vzorci, ki se ponavljajo na vseh nivojih univerzuma od kozmične do atomske ravni. Spoznali bomo naslednje principe: valovanje, repeticija, geometričnost, fraktalnost, aksiomatika in dualnost ter naslednje konkretne vzorce narave: geometrijski liki, spirale, zlati rez, fibonnacijeva serija števil, viličenje, torus in jin jang simbol.

Skozi uro in pol dolgo predavanje bomo dobili dragocen širši vpogled v ustroj vesolja, narave in seveda nas samih. Posebej bomo poudarili kako je vsak od teh principov in vzorcev dejansko tudi integralni del človeka – bodisi v naših telesih ali pa kot uporaben koncept v naših kulturah in družbah. Cilj predavanja je na racionalnem in emocionalnem nivoju dojeti neločljivost človeka od narave. Dojeti, da smo del narave in se uglasiti z njo skozi številne slikovne primere in vrhunsko multimedijsko prezentacijo.

Spoznavali bomo:

  • kako valovanje (vibracija) generira oblike
  • pojavljanje pravilnih geometrijskih likov in teles v naravi 
  • kaj je razlika med razmerjem zlatega reza in razmerjem fibonaccijevih števil?
  • kaj pomeni, ko lahko iz majhnega števila osnovnih gradnikov ustvarjamo neskončno število kompleksnih struktur
  • kako lahko povežemo človeška pljuča in razpoke v ledu
  • zakaj spirala kreira in uničuje
  • najbolj fraktalno zelenjavo na svetu
  • kaj se zgodi če porušimo ravnotežje med soodvisnima polarnostima
  • toroidno polje, ki varuje zemljo pred radiacijo sonca
  • in še mnogo več

O PREDAVATELJU

Luka Mancini, magister oblikovanja, avtor številnih vidnih sporočil, med drugim tudi podobe logotipov Radia Slovenija bo tokrat predaval o temi s področja, ki ga je intenzivno spoznaval že v času študija na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Vzorci narave ga kot oblikovalca zanimajo že od nekdaj, velik navdih pa je služilo delo raziskovalca geometričnih oblik v vesolju in teoretika oblikovanja Buckminster Fuller-ja, izumitelja geodezične kupole. Avtor predavanja je mnenja, da je preučevanje vzorcev narave zelo pomembna, včasih spregledana disciplna, ki sploh še ni dosegla velikih potencialov svoje aplikativnosti v tehnologiji. 

KRAJ
 Grad Komenda,

Grajski trg 1, 3313 Polzela

 

Prost vstop s prostovoljnimi prispevki, ki so namenjeni kritju stroškov predavateljev in sami organizaciji

 

ODSTIRANJE ZNANJ PREDNIKOV – Predavanje SNOVANJE EKOLOGIJE ŽIVLJENJA

SNOVANJE EKOLOGIJE ŽIVLJENJA

 

IZ VSEBINE

Kraljestvo rastlin, mineralov in živali.

Vloga rastlin in komunikacija z drevesi.

Človek – mikro in makrokozmos.

Pomen oblik.

Kako kreativno odgovoriti na izzive sodobnega časa.

Pomen individualnosti in skupnosti.

Odgovornost do pokrajine.

 

 

Včasih so se ljudje prepoznali kot del kozmosa, ki je izpolnjen z življenjsko silo in ne ločeni in izgubljeni v brezkrajni praznini kot vesolje razumemo danes. S posvečanjem pozornosti cikličnim spremembam v naravi so razbirali svojo vpetost v njih. V naravi in pri človeku lahko odkrijemo veliko ritmov, ki odražajo našo vpetost v razsežnosti Zemlje in Kozmosa, našo prepletenost in povezanost z vsem.

* ekologija je veda o okolju, ki je nastala pred 150 leti, danes se izraz uporablja tudi v širšem pomenu kot skrb za okolje

 

V naravi je veliko drevesnih vrst in ta izjemna bitja narave oblikujejo naše okolje, ko tvorijo gozd, sadovnjak, park ali mogočno stojijo sredi travnika kot osamelci. Z njimi lahko tudi komuniciramo. Drevo je hkrati eden najpomembnejših simbolov in arhetipov v vseh kulturah sveta.

Človekova ustvarjalnost je v vseh zgodovinskih obdobjih zaznamovala okolje. Ustvarjalni potencial posameznika pomeni nenehen vir navdiha in sprememb. Svoje težnje in lahko zasnujemo tako, da z udejanjanjem bogatimo vse ravni bivanja na Zemlji in z  izražanjem osebnih potencialov in poklicanosti prispevamo k bogatenju skupnosti.

O PREDAVATELJICI

Karin Lavin, akad. slikarka se kot samostojna ustvarjalka land-arta že dve desetletji posveča raziskovanju  globljih  potencialov  pokrajine. Razvija metode celostnega poučevanja skozi dediščino za otroke in odrasle, ki udeležencem omogočajo ustvarjalno udejstvovanje in subtilno doživljanje krajine. S programom senzibilizacije za učitelje in vzgojitelje vnaša v šolski sistem holistično obravnavo človeka in prostora, razvoj notranjih čutil in intuitivnega mišljenja.

V umetniškem delu izraža arhetipe prostora v različnih nalogah prostorskih ureditev, grafičnega in industrijskega oblikovanja, poslikav prostorov in razstav v obliki instalacij iz naravnih materialov.

V različnih projektih skupaj z možem Robijem Lavinom ob sodelovanju domačinov razvija avtentične oblike zelenega geomantičnega turizma v skrbi za vrednotenje in ohranjanje prvobitnosti okolja ter vzpostavljanje aktivne in odgovorne družbe. Z Zavodom za celostni razvoj Anima Mundi sodelujeta v različnih lokalnih in nacionalnih pobudah.

 

Povzetek predavanja: Mitološki pomen imen krajev, hribov in osebnih imen pri Savinjčanih v okviru dogodkov ODSTIRANJE ZNANJ PREDNIKOV

 

Odstiranje znanj prednikov je sklop predavanj, ki se navezujejo na odkrito znanje in dejstva s strani različnih raziskovalcev, ki pa se zaradi ustaljenih in okostenelih teorij, po navadi izpustijo iz znanstvenega proučevanja. Sam sem se ob pisanju knjige srečal z Janezom Bizjakom, Jožetom Munihom, Leopoldom Severjem, patrom Geržanom, Rokom Vodebom, Andrejem Škvarco in še kom. Skratka veliko je raziskovalcev, ki odkrivajo sledi starih od prednikov postavljenih takšnih in drugačnih struktur tako v naravi kot tudi v družbi. Lahko bi celo rekel, da smo v obdobju kopičenja odkritij in povezav, tudi hitrih povezav, ki jih omogoča novodobni internetni sistem, ki je pri tem zelo pomemben. Zdi pa se, da prihaja čas, ko se bo vse skupaj razvrstilo v nek red in na novo spisalo zgodovino, ki bo dosti drugačna od sedaj ustaljene zgodbe, ki se je napisala na nekih nepoštenih predvsem političnih temeljih v smislu konsolidacije človeških potencialov.

In sam sem skušal v tem  predavanju, vsaj deloma že ponuditi novo PRAVLJICO, ki se je v resnici zgodila v preteklosti in so jo živeli naši predniki. Včasih smo prepovršni in se niti ne zavedamo kakšno sporočilo nam do današnjih dni pušča jezik, ki so ga oblikovali pradedje in prababice. Zakaj so pravljici rekli pravljica in bajki bajka, pripovedka, basen in še kaj bi se našlo. Kje so bile razlike med temi pripovedmi. Nedvomno je bila pravljica postavljena na osnovo prava. Kako so naši predniki tvorili to besedo je za enkrat skrivnost. Vemo pa, da so svet bogov poimenovali Prav, da je bil svet v katerem živimo Jav in svet umrlih Nav. Kako bogato besedišče je iz teh korenov v našem in ostalih slovanskih jezikih, lahko preverite sami. Nedvomno pa so to važne besede naše kulturno socialne zgodovine.

Za naše prednike vemo, da so jezik gradili na onomanopoetičnih temeljih. Torej posnemovalno, posnemali so s svojimi govornimi organi zvoke iz narave. Tako je HREščalo, BUČalo, Trlo, KUKalo, ŠUMelo, BOBnelo, RJOvelo, SKOVikalo, BRUNDalo in tako naprej. So pa v našem jeziku tudi besede, ki niso in ne morejo biti posnemovalne oziroma nimajo svojega zvoka v naravi. Ena med njimi je prav gotovo VESOLJE/ VSELENA/VSEMIR/SVEMIR. Nedvomno je beseda nastala iz osnovnega pojma ves, vse, sve. Od tu se je besedišče razvijalo nato v različne smeri. Vesti se po vesti, pomeni doseči veselje.  Zavest, nezavest, zvest, nezvest, vestalka, vesta, nevesta. In potem verjetno prastara družbena skupnost vas/ves/vjos. In vse kar je povezano z vasjo. Vas je v prvotnem smislu pomenila vse pripadnike skupnosti.

Lotimo se še enega pojma, ki nima zvoka v naravi ali pač? To je človeški um. Tako zelo je to smiselno in zvočno podobno hinduističnemu OM-u, da vse skupaj težko spregledamo. Je morda ta UM neslišni zvok vesolja iz katerega se poraja vse. Je to zvok, ki napaja naše umevanje, je to praizvor vesoljstva, katerega zgolj povsem majhen delček smo mi, trenutno to naše telo na planetu Zemlja.

Torej PRAV+VESOLJE+UM; iz vesolja se preko razuma s pomočjo slov sporoča, kaj je prav. Pri tem bi opozoril na napačno zgolj v slovenščini uporabljan pojem beseda. Besede so bila tista slova, ki so iz človeka privrele ko je besnel. Skratka besede so bile slaba oziroma škodo povzročujoča slova. Od tu je dobil svoje ime tudi pes/bes, ki besni ko se oglaša z lajanjem in nebesa so prostor kjer vsega tega ni.

Sam prihajam iz Trebnjega oziroma iz vasi Roje pri Čatežu blizu Trebnjega. Krajev s korenom treb je veliko v Sloveniji, še več po vsem slovanskem svetu. Trbovlje,Trebnik, Trebelno, Trebuša in še kaj bi se našlo. Imamo pa seveda tudi trebuh, trebimo in iztrebimo. Tudi priimki iz tega izvora obstaja, recimo Trebec, Trobec, Trebušar, Trebušon pri čemer nismo našteli vseh. Ko se ozremo k rimskemu antičnemu času, vemo da je na njihovem prostoru obstajal kolegij svetčenikov, ki so se imenovali haruspiki, še iz etruščanskega izročila. Njihova naloga je, da so na oltarjih žrtvovali živali in iz njihovega drobovja prerokovali. Še posebno važen organ so bila jetra in njihov videz po iztrebljenju.

Žalec je kraj v katerem se odvija današnje predavanje. Kako je kraj dobil svoje ime? Nedvomno po žal-u, ki je prostor na rečnem bregu ali morski obali, po navadi peščen ali prodnat z lahkim dostopom do same reke oziroma morja. Nedvomno so bila taka mesta primerna za poslednje slovo od pokojnika. Naložilo se je veliko grmado, nanjo položilo pokojnika, se jo prižgalo in prej ali slej je reka ali plimovanje odneslo pogrebne ostanke. Tako se je zgodil prehod pokojnika v Maro Morano, ki je poosebljala vodno prostranstvo reke ali morja. Na takem mestu je bilo svojcem žal za umrlim. Niso pa žalovali. Žalovanje je izražanje čustev, ki je bilo našim prednikom tuje. Te navade so se kasneje prevzele od južnih narodov, Grkov, Rimljanov pa tudi od Semitov. Žal biti, žalet, žao biti je poznana oblika skoraj pri vseh Slovanih. Žalovati, pečalit, tugovat, bit smuten pa se močno razlikuje in po vsej verjetnosti, da je čustvo prišlo naknadno v kulturo družbe, ki ga prvotno ni poznalo.

Počasi slovo za slovom, pa tudi besedo za besedo skušamo v današnjem času rekonstruirati, primerjati, določiti pravi smisel in jo umestiti v prostor in čas. Tako sestavljamo mozaik bivanja v tako imenovani gradiščni kulturi. Tako počasi odkrivamo svet duhovnega premišljevanja naših prednikov. Nedvomno se je živelo v okviru drugačnih vrednot in je duhovni vsakdanjik determiniral povsem drugačno življenje, kot prihaja potem z veliko duhovno spremembo imenovano krščanstvo.