Germanische Heilkunde bi vsem pacientom z vsega sveta, omogočila 95% preživeltje

Štiriintrideset let boja brez primere za priznanje dr. Hamerjevih znanstvenih odkritij z bogastvom novih spoznanj, s povsem novim odnosom do sveta, do življenja in narave, ki razburi celoten vladajoči sistem.

Germanische Heilkunde kvari posel kriminalnemu sistemu, ker ne stane skoraj nič in pusti naravi govoriti in delovati. Družba “izbranih”, ki živi od izkoriščevalskega monetarnega sistema, za katerega smo ostali samo ceneni, potrošni sužnji, mora pasti, biti strmoglavljena, premagana, eliminirana, uničena, sicer lahko pride do propada človeštva.

Ta nova dognanja pa so namenjena samo Judom, ki bi z njimi lahko preživeli 95% ali več odstotkov. Nejudje bi morali še naprej umirati zaradi kemoterapije in morfija.

Judovske tajne družbe hkrati čutijo nevarnost, ki jo ta človek predstavlja za njihov sistem. Skušajo ga utišati in ustaviti njegovo ustvarjalno delo. Na kakršen koli način: izključitev iz ceha, poskusi atentatov, zapor, grožnje, odvzem volilnih pravic, prisila, izsiljevanje, izobčenje, 76-krat naročilo psihiatričnega mnenja in na koncu izgon.

Videli so dr. Hamerjevo delo in ugotovili, da je to odkritje 20. stoletja. Šolska medicina, kot jo razumemo do danes, je s tem postala de facto zastarela, neznanstvena ali, povedano drugače, postala post-znanost. Razen čistih opisov in oznak (terminologije) njegova doktrina nima nič več skupnega z “šolsko medicino” in njenimi neštetimi hipotezami.

Bedaki se bojijo genija, sicer ne bi vedno znova od dr. Hamerja zahtevali, da se vzdrži kakršnega koli raziskovanja Germanische Heilkunde (z grožnjo kazni!)


Od tega časa naprej se skrivni napad proti dr. Hamerju ni prekinil. Njihova zasluga je, da so bila dr Hamerjeva prizadevanja, v svoji lastni kliniki zdraviti rakave paciente, to je pozdraviti, kmalu ustavljena. Zarota vodilnih zdravnikov, z zvezami somišljenikov v pravosodju, politiki in množičnih medijih, ga je uspela izriniti iz vsakega podjetja in ni skoparila v sredstvih. Od njega so zahtevali, da se odreče svojim spoznanjem, torej, da se odreče Germanische Heilkunde. Za kazen, ker se ni hotel podrediti medicinski mafiji, so mu odvzeli dovoljenje za opravljanje zdravniške dejavnosti. Treba se je vrniti štiristo let nazaj v zgodovino, da bi našli podoben primer: Cerkev proti Galileju Galileju!

Dr. Hamerja so pod absurdnimi pretvezami vlekli pred najrazličnejša sodišča, vlačili so ga po zaporih v Nemčiji, Španiji in Franciji ter ga trpinčili. Vrhunec nenehnega zasledovanja Dr. Hamerja pa so ukazali tisti, ki so se vajeni opisati kot večno preganjane, namreč avtoritativno visoko judovstvo. Vodilni rabin v Franciji (glavni rabin in sodnik Francois Bessy) se je lotil poskusa izsiljevanja, ki ne bi moglo biti bolj podlo. Vso svojo doktrino naj bi jim dr. Hamer notarsko overjeno prepustil, z Heilkunde naj se nikoli več ne ukvarja, sicer ga ne bodo nikoli izpustili iz zapora. Imajo moč, da to storijo, so mu rekli.


Nesposobni odkritega spopada, nesposobni preprečiti napredek v dr. Hamerjevem raziskovanju, nesposobni zatreti njegovo javno znano delo, so se zatekli k ultima ratio, zadnjemu sredstvu ceha. Da ga razglasijo za norega, da ga s pomočjo sodstva psihiatrizirajo. Ne enkrat – na napakah se ne učijo – pogosto ponavljajoči se poskusi (76) razkrivajo absolutno ničlo akademske izprijenosti v boju z na novo odkrito resnico.
Šolski medicinci – to je značilno – v javen boj proti dr. Hamer niso stopili. Verjetno so ga videli kot brezupen primer. V ospredje so korakali laiki, ki o Heilkunde niso razumeli nič več kot ABC, s katero je bila napisana. Nova taktika je bila, da se predstavljajo kot prijatelji in učenci dr. Hamerja, ki želijo razširiti njegovo delo. Lažno so se pretvarjali, da jih je on izuril, da so z njim prijatelji, da imajo njegovo pooblastilo in navodilo, da stopijo pred javnost. Za širjenje “Neue Medizin” so se nenadoma v velikem številu pojavile knjige in spisi. Na splošno so prepisovali z manjšimi preureditvami, umetelno zvodenili bistvene točke, referenc, ozadij in dokumentov niso več prikazali.

Postal je največji dobrotnik judovstva vseh časov.


Resda povsem nenamerno priznanje, ko je glavni rabin in zdravnik Schneerson odredil, da je “železno pravilo raka dr. Hamerja veljavna medicinska resnica” in ga morajo judovski zdravniki uporabljati pri Judih (Izrael), bi lahko ga opisali kot enkratno, občudovanja vredno,

Schneersonov nezaslišan moralni zločin je, da ga je izrecno prepovedal za nejude. Prepoved, ki je zdravnike za raka po vsem svetu označila za goljufe, morilce in kršilce prisege.

Več v objavi na https://si.germanische-heilkunde-dr-hamer.com/archiv/nespametni-z-vzhoda

Kako se lahko neposredno povežejo kmetje in kupci – Oskrbovalnica.si za samooskrbo ; članek za revijo ESG

Marjan Kogelnik

Oskrbovalnica.si za samooskrbo

Kako se lahko neposredno povežejo kmetje in kupci

Oskrbovalnica.si je vseslovenski nekomercialni samooskrbni projekt za direktno povezovanje pridelovalcev (kmetov) in odjemalcev (kupcev). Na prvi pogled deluje kot spletna tržnica, a je mnogo več – je model skupnostnega naročanja, ki pomaga ohranjati slovenske kmetije in potrošnikom zagotavlja vedno sveža, lokalna in prav zanje pripravljena živila po pošteni ceni.  Okrog 80 doslej pridruženih kmetij uresničuje sodelovanje pri skupnem nastopu na trgu z drugimi kmetijami, ker verjamejo, da lahko skupaj naredimo več in učinkoviteje.


Na portalu naročimo, kar potrebujemo, in z različnih kmetij nam sveže pridelke hkrati dostavijo na dogovorjeno mesto. Ker smo naročilo oddali že vnaprej, kmetje točno vedo, koliko živil naj pripeljejo, zato ni odpada in je cena lahko ugodnejša. Največji plus je, da odpadejo skladiščenje in dolgi prevozi ter trgovske marže. Hkrati omogočamo kmetom, da v relativno kratkem času razdelijo večjo količino živil. Tako lažje planirajo posevke in se posvečajo pridelavi namesto prodaji ali trženju.    

Oskrbovalnica ni komercialna platforma, kjer kmetom nekdo odžira del dobička. Namenjena je povezovanju ponudnikov (kmetov, pridelovalcev, predelovalcev in izdelovalcev) in kupcev oz. odjemalcev (potrošnikov). Skrbniki in koordinatorji portala smo le vmesni člen, da se kmetje in kupci lažje direktno povežejo. Ob pridružitvi v sistem Oskrbovalnice ponudnikom omogočimo neomejeno oglaševanje v fb skupini Samooskrba za prehransko varnost z več kot 13000 člani. Naročanje je ves čas odprto! Cene ponudniki postavljajo sami, skrbniki zgolj sugeriramo, da so prilagojene skupinskemu nakupu in primerljive cenam na domu oz. dvorišču kmetije ali nižje.

Vizija projekta je, da ob porastu obsega prometa, ko enkrat prerastemo okvir prostovoljstva in sposobnost upravljanja na tej bazi, postanemo najpomembnejši povezovalec kmetov in prebivalstva in ključni akter samooskrbne Slovenije s širšo upraviteljsko strukturo vseh, ki smo izgradili projekt – to je ponudnikov, organizatorjev in zainteresiranih kupcev. Poleg rednih nakupov pri kmetih želimo vzpostaviti trajno vez medsebojnega zaupanja in pripadnosti, da bi v lahko vnaprej s pomočjo zakupnih zavez pričeli z načrtovanjem pridelave (količinsko in kakovostno ter cenovno). Na tak način lahko zagotovimo višjo stopnjo prehranske samooskrbe in prehransko varnost vseh vpletenih, kar je tudi cilj pobude.

Hrana v oskrbovalnici ni podvržena dolgotrajnim prevozom ali skladiščenju, zato ne nosi visokega ogljičnega odtisa in ne porablja strupenih kemikalij za podaljšanje obstojnosti ali zaplinjevanja za obrambo pred plesnenjem in škodljivci na dolgih prevozih. Večina ponudbe v oskrbovalnici je ekološkega ali sonaravnega izvora za karseda zmanjšane vrednosti strupenih snovi v živilih. 

Kako Oskrbovalnica deluje?

Vsakemu ponudniku se z brezplačno registracijo na portalu Oskrbovalnica.si omogoči administracija nad lastnim ažuriranjem ponudbe (evidentiranje prodajnih artiklov in zalog, pregled stanja naročil, komunikacija z naročniki…). S tem ponudnik suvereno odgovarja za svoj del posla: ažurno ponudbo, kakovostno slikovno gradivo in opise. Predstavitev izdelkov na portalu oskrbovalnica.si je ključno orodje za boljšo prodajo, zato je bistvena skrb za primerne opise in fotografije. Z izpostavitvijo prednosti nekega pridelka in čim boljšim opisom ( za katero sorto gre, kakšen je način pridelave, zrelost, način uporabe ter druge posebnosti) lahko kmetje določen pridelek postavijo pred konkurenco in/ali celo upravičijo morebitno višjo ceno.

Oskrbovalnica trenutno deluje na Štajerskem, okolici Ljubljane in Kranja, na Vrhniki, na Primorskem in drugod. Z rastjo lokalnega zanimanja se širi. Oskrbovalnici podobni modeli po svetu so znani po imenu Community-supported agriculture.Pobuda s sodelovanjem vseh vpletenih: kmeta, organizatorja prodaje in kupca tudi v Sloveniji doživlja svoj zagon. Z modelom neposredne prodaje prek skupinskih naročanj se pridružuje progresivnim trendom v EU. Partnersko kmetijstvo oziroma CSA vzpostavlja skupnost kot alternativni ekonomski model, ki temelji na lokalni ravni kmetijstva in distribucije hrane. CSA se nanaša tudi na določeno omrežje oziroma združenje oseb, ki so se zavezale, da bodo podpirale eno ali več lokalnih kmetij, pridelovalci in potrošniki pa si vzajemno delijo tveganja in koristi proizvodnje hrane.

Revija ESG

Prva specializirana revija za trajnostni razvoj v Sloveniji ESG (Environmental, Social, Governance – okolje, družba, upravljanje) prinaša novosti, znanje in izkušnje. Problematiko trajnostnega razvoja komunicira v slovenskem, evropskem in globalnem kontekstu, predvsem se osredotoča na izzive in priložnosti konkretne prakse. Pred tem je več kot 20 let izhajala kot revija za trajnostni razvoj EOL.

Brez posrednika: Tako preprosta je lahko pot hrane od kmeta na vašo mizo – Članek o Oskrbovalnici v Žurnalu

AVTOR K. N. 25. FEBRUAR 2023, OB 7:50

Na medmrežju že dobro leto deluje portal oskrbovalnica.si, prek katerega se lahko povežejo slovenski kmetje in odjemalci, ki želijo kupiti kakovostne pridelke in izdelke z lokalnih kmetij.

Kogar koli bi vprašali, kakšno hrano bi najraje jedel, bi verjetno odgovoril, da želi kakovostne in zdrave pridelke in izdelke. Če bi bili pridelani lokalno, pa toliko boljše, saj potem ve, od kod prihajajo in kako jih kmetje pridelujejo, redijo in vzgajajo. 

Lokalna preskrba pa je za marsikoga zgolj ideal, še posebej to velja v urbanih okoljih, kjer so prebivalci prepuščeni velikim trgovcem in njihovi ponudbi, ki na police prihaja iz vseh koncev sveta. 

V Sloveniji nismo samooskrbni s hrano, saj pridelamo približno 74 odstotkov žit, 44 odstotkov zelenjave in zgolj 30 odstotkov sadja. 

Ob tem pa je pomenljiv podatek, da je v zadnjih 10 letih v Sloveniji propadlo približno 13.000 kmetij, predvsem malih in srednjih. Prav te pa so nosilke naše prehranske varnosti.

Glavno odgovornost, da se ta negativni trend zaustavi, stopnja samooskrbe pa poveča, ima država, ki mora s pametno kmetijsko in socialno politiko ustvariti za malega kmeta ugodne razmere. 

Prispevamo lahko tudi potrošniki

Svoj delež k boljši samopreskrbi pa lahko prispevamo tudi potrošniki. Spremeniti je treba nakupovalne navade in zdravo, kakovostno in lokalno pridelano hrano čim večkrat kupiti pri kmetu. 

Portal oskrbovalnica.si je zagotovo eden od korakov na poti, ki povezuje kmete na eni in potrošnike na drugi strani. 

Kot navajajo na portalu, gre za projekt prostovoljskega dela skupine ozaveščenih posameznikov, ki so ga razvili na pobudo Gibanja zdrava družba.  

Namen projekta je omogočiti pogoje za pridružitev k svetovnim trendom samoorganiziranja prebivalstva za trajnostno samopreskrbo s kakovostno hrano, hkrati pa želijo vidno prispevati k ohranitvi malega slovenskega kmeta kot nosilca naše skupne prehranske varnosti. Kupci lahko prek portala vzpostavijo neposredni stik s pridelovalci, brez posrednikov.

Kmetom, ki se vključijo v projekt, in kupcem želijo omogočiti odkup večjih količin pridelkov in izdelkov in s tem zagotoviti poštene cene za kmeta in hkrati dostopne cene za potrošnike. 

Pridelki iz 40 kmetij na enem mestu

V projekt je za zdaj vključenih 40 kmetij iz vseh delov Slovenije, največ pa s savinjskega konca in Gorenjske. Še bolj pestra pa je njihova ponudba, saj kupci lahko pri njih naročijo zelenjavo, sadje, žitarice, mleko in mlečne izdelke, med in medene izdelke, naravno kozmetiko, zelišča, različna olja, vino in druge domače alkoholne pijače. V ponudbi so tudi slaščičarski in pekovski izdelki, meso. 

Kupec, ki se mora pred prvim naročilom prijaviti, lahko želeno na portalu išče po skupinah izdelkov, po kraju, ki mu je najbližje, ali po kmetijah. Vsak izdelek je predstavljen s ceno in podatkom, iz katere kmetije prihaja. Poleg tega pa je pod izbranim izdelkom navedeno, kdaj in kje ga lahko kupec prevzame.  Premišljen sistem dostave Sistem dostave deluje premišljeno, saj ob isti uri in na isto mesto hkrati dostavlja več kmetov, zato lahko kupec v košarico enega naročila uvrsti izdelke iz različnih kmetij in jih prevzame vse naenkrat.  Povpraševanje vseh naročnikov združijo v skupno naročilo oziroma skupno rezervacijo in ga posredujejo kmetom. Ko kmet potrdi dejansko razpoložljivost naročene zaloge, ki jo je predhodno rezerviral za sistem naročanja, naročnike obvestijo, da je za prevzem naročenih izdelkov vse pripravljeno. Ker se želijo izogniti posrednikom, račun za izstavljeno blago izda kmetija, naročnik pa ga poravna v gotovini ob prevzemu. V cene so že všteti morebitni stroški pakiranja in embalaže, dostava je v primeru osebnega prevzema brezplačna.    VEČ NOVIC

Več na: https://www.zurnal24.si/pod-streho/na-vrtu/brez-posrednika-tako-preprosta-je-lahko-pot-hrane-od-kmeta-na-vaso-mizo-402101 – http://www.zurnal24.si

Družbena omrežja so dizajnirana tako, da nas čimveč in čimbolj zasvojijo

Nekoč je bila zasvojenost opredeljena kot posledica ponavljajočega uživanja psihoaktivnih snovi (na primer alkohol in droge) in s tem povezanih vedenjskih, kognitivnih in fizioloških fenomenov. Danes pa razumemo, da ima zasvojenost širše razsežnosti, saj jo povezujemo tudi z igranjem videoiger in iger na srečo, uporabo družbenih omrežij, seksualnostjo in pornografijo, pa tudi s povsem vsakdanjimi aktivnosti kot so delo, prehranjevanje, telesna vadba ali nakupovanje.

Zasvojenost z družbenimi omrežji je za mnoge resnična težava. Težko se je osvoboditi vpliva, ki ga imajo na nas, še težje pa je odvisnost sploh preprečiti. Zasvojenost z družbenimi mediji je opredeljena kot pretirana uporaba družbenih medijev, ki vodi do negativnih posledic v življenju posameznika. Te negativne posledice lahko vključujejo težave v odnosih, na delovnem mestu, v šoli in pri duševnem zdravju.

Vendar, ali ste vedeli?

Zasvojenost so načrtovali snovalci družbenih omrežij že v idejni zasnovi, z drugimi besedami družbena omrežja so dizajnirana tako, da nas čimveč in čimbolj zasvojijo.

O slednjem zelo jasno spregovorijo bolj ali manj skesani arhitekti Facebook a v dok. filmu na

https://www.facebook.com/marjan.kogelnik/videos/766738385056143

Oskrbovalnica se predstavi

Marjan Kogelnik

Kako se lahko neposredno povežejo kmetje in kupci

Oskrbovalnica.si je vseslovenski nekomercialni samooskrbni projekt za direktno povezovanje pridelovalcev (kmetov) in odjemalcev (kupcev). Na prvi pogled deluje kot spletna tržnica, a je mnogo več – je model skupnostnega naročanja, ki pomaga ohranjati slovenske kmetije in potrošnikom zagotavlja vedno sveža, lokalna in prav zanje pripravljena živila po pošteni ceni.  Okrog 80 doslej pridruženih kmetij uresničuje sodelovanje pri skupnem nastopu na trgu z drugimi kmetijami, ker verjamejo, da lahko skupaj naredimo več in učinkoviteje.

Kako se lahko neposredno povežejo kmetje in kupci
Na portalu naročimo, kar potrebujemo, in z različnih kmetij nam sveže pridelke hkrati dostavijo na dogovorjeno mesto. Ker smo naročilo oddali že vnaprej, kmetje točno vedo, koliko živil naj pripeljejo, zato ni odpada in je cena lahko ugodnejša. Največji plus je, da odpadejo skladiščenje in dolgi prevozi ter trgovske marže. Hkrati omogočamo kmetom, da v relativno kratkem času razdelijo večjo količino živil. Tako lažje planirajo posevke in se posvečajo pridelavi namesto prodaji ali trženju.    

Oskrbovalnica ni komercialna platforma, kjer kmetom nekdo odžira del dobička. Namenjena je povezovanju ponudnikov (kmetov, pridelovalcev, predelovalcev in izdelovalcev) in kupcev oz. odjemalcev (potrošnikov). Skrbniki in koordinatorji portala smo le vmesni člen, da se kmetje in kupci lažje direktno povežejo. Ob pridružitvi v sistem Oskrbovalnice ponudnikom omogočimo neomejeno oglaševanje v fb skupini Samooskrba za prehransko varnost z več kot 13000 člani. Naročanje je ves čas odprto! Cene ponudniki postavljajo sami, skrbniki zgolj sugeriramo, da so prilagojene skupinskemu nakupu in primerljive cenam na domu oz. dvorišču kmetije ali nižje.

Vizija projekta je, da ob porastu obsega prometa, ko enkrat prerastemo okvir prostovoljstva in sposobnost upravljanja na tej bazi, postanemo najpomembnejši povezovalec kmetov in prebivalstva in ključni akter samooskrbne Slovenije s širšo upraviteljsko strukturo vseh, ki smo izgradili projekt – to je ponudnikov, organizatorjev in zainteresiranih kupcev. Poleg rednih nakupov pri kmetih želimo vzpostaviti trajno vez medsebojnega zaupanja in pripadnosti, da bi v lahko vnaprej s pomočjo zakupnih zavez pričeli z načrtovanjem pridelave (količinsko in kakovostno ter cenovno). Na tak način lahko zagotovimo višjo stopnjo prehranske samooskrbe in prehransko varnost vseh vpletenih, kar je tudi cilj pobude.

Hrana v oskrbovalnici ni podvržena dolgotrajnim prevozom ali skladiščenju, zato ne nosi visokega ogljičnega odtisa in ne porablja strupenih kemikalij za podaljšanje obstojnosti ali zaplinjevanja za obrambo pred plesnenjem in škodljivci na dolgih prevozih. Večina ponudbe v oskrbovalnici je ekološkega ali sonaravnega izvora za karseda zmanjšane vrednosti strupenih snovi v živilih. 

Kako Oskrbovalnica deluje?

Vsakemu ponudniku se z brezplačno registracijo na portalu Oskrbovalnica.si omogoči administracija nad lastnim ažuriranjem ponudbe (evidentiranje prodajnih artiklov in zalog, pregled stanja naročil, komunikacija z naročniki…). S tem ponudnik suvereno odgovarja za svoj del posla: ažurno ponudbo, kakovostno slikovno gradivo in opise. Predstavitev izdelkov na portalu oskrbovalnica.si je ključno orodje za boljšo prodajo, zato je bistvena skrb za primerne opise in fotografije. Z izpostavitvijo prednosti nekega pridelka in čim boljšim opisom ( za katero sorto gre, kakšen je način pridelave, zrelost, način uporabe ter druge posebnosti) lahko kmetje določen pridelek postavijo pred konkurenco in/ali celo upravičijo morebitno višjo ceno.

Oskrbovalnica trenutno deluje na Štajerskem, okolici Ljubljane in Kranja, na Vrhniki, na Primorskem in drugod. Z rastjo lokalnega zanimanja se širi. Oskrbovalnici podobni modeli po svetu so znani po imenu Community-supported agriculture.Pobuda s sodelovanjem vseh vpletenih: kmeta, organizatorja prodaje in kupca tudi v Sloveniji doživlja svoj zagon. Z modelom neposredne prodaje prek skupinskih naročanj se pridružuje progresivnim trendom v EU. Partnersko kmetijstvo oziroma CSA vzpostavlja skupnost kot alternativni ekonomski model, ki temelji na lokalni ravni kmetijstva in distribucije hrane. CSA se nanaša tudi na določeno omrežje oziroma združenje oseb, ki so se zavezale, da bodo podpirale eno ali več lokalnih kmetij, pridelovalci in potrošniki pa si vzajemno delijo tveganja in koristi proizvodnje hrane.


RAZLIKE med Oskrbovalnico in ostalimi platformami za skupnostno naročanje in spletnimi tržnicami

 • To ni komercialna platforma, kjer kmetom nekdo odžira del dobička. Namenjena je povezovanju ponudnikov (kmetov, pridelovalcev, predelovalcev in izdelovalcev) in kupcev oz. odjemalcev (potrošnikov, če želite). Skrbniki in koordinatorji portala smo le vmesni člen, da se kmetje in kupci lažje povežejo direktno.
 • Ob pridružitvi v sistem Oskrbovalnice ponudnikom omogočimo neomejeno oglaševanje v fb skupini Samooskrba za prehransko varnost z več kot 13000 člani.
 • Naročanje je ves čas odprto!
 • Cene ponudniki postavljajo sami, skrbniki zgolj sugeriramo, da so prilagojene skupinskemu nakupu in primerljive cenam na domu oz. dvorišču kmetije ali nižje (saj ponudniki prihranijo na času z izdajo večje količine naročil naenkrat).
 • Vizija projekta je, da ob porastu obsega prometa, ko enkrat prerastemo okvir prostovoljstva in sposobnost upravljanja na tej bazi, ustanovimo primerno pravno osebo (zadrugo, zavod …) s širšo upraviteljsko strukturo vseh, ki smo izgradili projekt – to je ponudnikov, organizatorjev in zainteresiranih kupcev.
 • Poleg rednih nakupov pri kmetih želimo vzpostaviti trajno vez medsebojnega zaupanja in pripadnosti, da bi v lahko vnaprej s pomočjo zakupnih zavez pričeli z načrtovanjem pridelave (količinsko in kakovostno ter cenovno). Na tak način lahko zagotovimo višjo stopnjo prehranske samooskrbe in prehransko varnost vseh vpletenih, kar je tudi cilj pobude.

Zakaj oskrbovalnica?

 • V njej se oskrbujemo z osnovnimi živili, ne glede na okoliščine.
 • Hrana v oskrbovalnici je sveža, lokalna in plod dela malih slovenskih družinskih kmetij (z izjemo določenih skupin živil, za katere pri nas ni pogojev za rast; tam se poslužujemo etičnih ponudnikov iz okoliških držav)
 • Hrana v oskrbovalnici ni podvržena dolgotrajnim prevozom ali skladiščenju, zato ne nosi visokega ogljičnega odtisa in ne porablja strupenih kemikalij za podaljšanje obstojnosti ali zaplinjevanja za obrambo pred plesnenjem in škodljivci na dolgih prevozih.
 • Večina ponudbe v oskrbovalnici je ekološkega ali sonaravnega izvora za karseda zmanjšane vrednosti strupenih snovi v živilih. 
 • Male in srednje kmetije so nosilci naše skupne prehranske in zdravstvene varnosti – propadejo pa po tri v Sloveniji vsak dan!
 • V zadnjih desetih letih je pri nas propadlo okrog 13.000 malih kmetij
 • 75 % planetarnega uničenja – prsti, vode, biotske raznovrstnosti – je posledica globaliziranega industrijskega kmetijstva.
 • V obdobju samostojne Slovenije smo uničili preko 100.000 hektarjev njiv, še vedno nadaljujemo z množično uporabo agrokemičnih sredstev, v monokulturah uvajamo nove tuje patentirane hibride, izumira pa naša kulturna dediščina starih sort.
 • Vsi imamo možnost izbire – z vsakim nakupom glasujemo; za malega slovenskega kmeta ali tuje korporacije in trgovce. 

Globalni razlogi samoorganizacije za lokalno samooskrbo

 • Tudi Oskrbovalnica je ena od oblik upora proti korporativni industrijski nenaravni prihodnosti.  
 • Mali kmetje zagotavljajo 80% hrane, ki jo zaužijemo, pri čemer porabijo le 25% virov, namenjenih kmetijstvu.
 • Mali kmetje, ki skrbijo za Zemljo in naše zdravje z gojenjem prave hrane, ki nas hrani, izumirajo.
 • Kmetovanje s strupenimi kemikalijami pomeni dolg – izkušnje iz tujine kažejo na daljnosežne posledice v obliki razseljevanja kmetov, epidemije samomorov in begunske krize.
 • Korporacije kmetijske in živilske industrije so uspele že skoraj povsem onemogočiti obstoj malega kmeta in lokalno naravno hrano. (Subvencije velikim kmetom, prepovedana lastna semena in s tem ukinjanje starih, lokalno prilagojenih sort, hibridi, fitofarmacevtska sredstva, genski inženiring, kmetijska politika.)
 • To industrijsko kmetijstvo, ki temelji na nenaravnih monokulturah, je največje gonilo izumrtja vrst – od ptic in čebel do gozdov, do talnih organizmov in vitalne biotske raznovrstnosti v naši črevesni flori. Briše raznolikost pridelkov, ki smo jih gojili in jedli.
 • Ljudje so pred industrijsko globaliziranim kmetijstvom gojili (in uživali) več kot 10.000 vrst rastlin. 
 • Več kot 90 % raznolikosti pridelkov je bilo zaradi industrijskega kmetijstva potisnjeno k izumrtju.
 • Živilska industrija vsako leto ponudi okoli 30.000 novih prehranskih izdelkov, to je več kot 600/teden, mnogi med njimi so prehranski surogati oz. umetni nadomestki originalnih živil.
 • Industrijsko kmetijstvo pelje planet in naša gospodarstva v propad.
 • Strupena prihodnost, ki jo spodbujajo korporacije, temelji na večji kemični obdelavi in več GSO, več mehanizacije in traktorjev brez voznika, digitalnem kmetijstvu, nadzornih dronih, robotih in vohunski programski opremi.

Industrijski sistem zdaj spodbuja digitalno kmetijstvo in »kmetovanje brez kmetov« ter lažno hrano brez kmetije – laboratorijsko izdelano meso, laboratorijsko mleko, laboratorijski sir, laboratorijske ribe, žuželke itd

Oskrbovalnici Podobni modeli po svetu so znani po imenu Community-supported agriculture


Pobuda s sodelovanjem vseh vpletenih: kmeta, organizatorja prodaje in kupca tudi v Sloveniji doživlja svoj zagon; z modelom neposredne prodaje prek skupinskih naročanj se pridružuje progresivnim trendom v EU. Partnersko kmetijstvo oziroma CSA vzpostavlja skupnost kot alternativni ekonomski model, ki temelji na lokalni ravni kmetijstva in distribucije hrane. CSA se nanaša tudi na določeno omrežje oziroma združenje oseb, ki so se zavezale, da bodo podpirale eno ali več lokalnih kmetij, pridelovalci in potrošniki pa si vzajemno delijo tveganja in koristi proizvodnje hrane.

Grupa solidarne razmjene (GSR) in Croatia ipd.

PREDNOSTI ZA POTROŠNIKA – KUPCA:
– lažji dostop do kakovostnih lokalnih, večinoma ekoloških pridelkov in izdelkov
– nizka cena
– neposreden stik s ponudnikom

– možnost seznanitve z načinom pridelave/predelave neposredno pri ponudnikih
– možnost dodatnih izobraževanj
– medgeneracijsko druženje in spoznavanje novih ljudi na organiziranih dogodkih, kulturnih srečanjih in tržnici

PREDNOSTI ZA KMETA – PONUDNIKA:
– možnost prodaje večjih količin pridelkov in izdelkov
– ni odpadka oziroma je zelo majhen
– zagotovljena poštena cena
– neposreden stik s kupcem vpliva na nadaljnje naročanje
– možnost boljšega načrtovanja
– medgeneracijsko druženje in spoznavanje novih ljudi na organiziranih dogodkih, kulturnih srečanjih in tržnici
– možna izmenjava avtohtonih semen in informacij z ostalimi ponudniki

Lepo vas pozdravljamo,
Ekipa Oskrbovalnice

[Marjan, Veronika, Aljoša, Maja, Nataša]

Zakaj uspejo močni?

Mikki Willis je neodvisni raziskovalni filmski ustvarjalec. Ko je leta 2001 iskal preživele pod ruševinami Svetovnega trgovinskega centra, se je Willis prebudil, kar je preoblikovalo njegovo življenje in poklic. Od takrat se njegove produkcije uporabljajo za popravljanje pripovedi o razdiralnih zgodovinskih dogodkih in kot ključni dokaz v velikih mednarodnih sojenjih. Njegova najnovejša produkcija ‘Plandemia’ je najbolj gledana in najbolj cenzurirana dokumentarna serija vseh časov.

Mikki je sodeloval pri številnih protestih proti močnim in se poglobil v problematiko njihove manipulacije z množicami. Svoje izkušnje želi deliti s preostalim svetom, da bi ljudje razumeli, kaj se pravzaprav dogaja.

Močni želijo manipulirati s preostalim svetom. Kako jim to uspe? Preizkušena stara taktika – deli in vladaj, divide et impera. Manj močnih jih je kot vseh nas ostalih in naredili bodo vse, da se množica ‘nas ostalih’ ne združi proti njim, to je jasno kot beli dan.

Ravno zato bodo vrinili mole povsod, kjer se jim bo zdelo, da obstaja odpor proti vrhu piramide, ti njihovi vohuni pa bodo skrbno etiketirali ljudi na vsakem koraku, ogovarjali druge, si izmišljevali vsakogar, ki ga bodo imeli za povezovalca. ljudi in širilec naprednih idej, ki bi lahko ustvarile boljši svet. To čutiš na vsakem koraku.

Vsak je vsakemu volk, vsak je vsakemu sumljiv, vsak je vsakemu potencialni sovražnik. Ljudje so naivni in podvrženi manipulacijam močnih, namesto da bi dobro premislili in se le vprašali – zakaj jim nekdo nekaj govori in kakšen je interes tistega, ki jim nekaj govori. Nihče ne reče ničesar brez razloga. Vsak ima svoj razlog in cilj.

Viralni video Mikkija Willisa je eno redkih del, ki nam pove resnico o času, v katerem živimo, in nam odpre oči za marsikaj. Ljudje so padli na izpitu enotnosti, padli so na izpitu sočutja. Tisti del dela, ki ga ne bodo opravili najeti plačanci, bo opravil ego, nečimrnost ljudi. Kaj naj rečem? Z eno besedo je žalostno. Vsak bi se moral postaviti ob stran, ko gre za usodo vseh nas na tem svetu. Združeni lahko dosežemo veliko, razdeljeni pa nič.

Močni so toliko močni, kolikor jim pustimo. To pogosto poudarja tudi David Icke. Ljudje tega nikakor ne razumejo in se še naprej delijo na vse mogoče načine, ne da bi se zavedali, da delajo proti sebi in temu svetu, ki nam vsem enako pripada. Vsi se obnašajo, kot da so boljši, vrednejši ali bolj vredni od drugih. Ne bodimo zlobni. Poskusimo najti pot drug do drugega, da skupaj spremenimo ta svet.

“Če bi se množice zavedale te preproste resnice, bi se stvari takoj izboljšale, saj je njihova moč neobstoječa, iluzija.” Močni so le toliko, kolikor jih naredimo. Če prenehamo sodelovati z lastnim zasužnjevanjem, če se poenotimo le pri najpomembnejših vprašanjih, je njihove igre konec.« (Mikki Willis)

Vsega so krive družbene delitve. Uničili so enotnost. Uničili so skupnost. “Še nikoli prej nismo bili tako razdeljeni,” pravi Mikki Willis. »Razdeljeni po politiki, veri, narodu, državi, rasi, razredu, spolu in zdaj še glede cepljenja.« Zakaj uspejo močni? Zakaj jim to dovolimo? »Skrivnost je v tem, da sovražnika zmedemo tako, da ne more dojeti našega pravega namena.« (Sun Tzu, ‘Umetnost vojne’) Ne dovolimo, da nas zmedejo. Ne dovolimo jim, da manipulirajo z nami. Vse, kar počnejo, počnejo načrtno z jasno začrtanimi cilji, ki so vsi uperjeni proti nam – proti človeštvu kot celoti. Upirajmo se enkrat za vselej njihovim lažem in dajmo priložnost drug drugemu.

Združeni lahko dosežemo veliko, razdeljeni pa nič. Združeni zmagujemo, razdeljeni dajemo zmago močnim. Poglejmo pravočasno, preden bo prepozno…

Operacija ‘’Mockingbird’’ masovna medijska manipulacija javnega mnenja

Namen operacije Mockin bird izpred 40-ih let, je bil vzpostaviti nadzor CIA nad mediji v Ameriki in tujini z ustvarjanjem obsežne agencijske mreže v vodilnih publikacijah in tiskovnih agencijah sveta, na radiu in televiziji.

Na plačilno listo ameriške centralno obveščevalne agencije (CIA), pa dati čim več vplivnih novinarjev.

Tako so pod vplivom ‘nadzorovanega’ poročanja naslednje znane medijske hiše in agencije;

– ABC,

– NBC,

– CBS NEWS,

– Time Magazine,

– Life Magazine,

– Newsweek,

– Associated Press,

– UPI (United Press International)

-Reuters itd.

Vojaški del angleške obveščevalne službe MI6, pa drži na svojem seznamu The Guardian, medijsko družbo, ki poseduje različne druge medijske hiše v Angliji in bdi nad njihovimi operacijami, vključno lastnimi, kot tudi medijsko znanega The Observer.

Evropske agencije, pa njih samo povzemajo oz. kopirajo. Tako je tudi razbrati iz njihovega poročanja.

Tako obstaja samo ena resnica, ‘njihova’ resnica.

Kot je navedel svetovno znani pravni strokovnjak in univerzitetni profesor William Schaap (https://www.nytimes.com/…/william-h-schaap-radical…), naj bi omenjena ameriška služba za medijsko propagando namenila 1/3 svojega celotnega proračuna.

In ta nadzor obstaja še danes, le morda z drugimi sponzorji?

A istimi nameni.

Zato je samopresoja še kako dobrodošla, sicer se ljudje lahko celo življenje nahajamo v iluziji sveta, ki je daleč proč od resničnih vzrokov, tudi kriz, vojn, pa tudi kako deluje narava sveta, univerzum itd.

Poglejmo samo lastništvo oz. pot denarja nad mediji, pri nas v Sloveniji in jasno nam bo vse (berimo tudi neodvisne alternativne medije).

Velikokrat, ko prelistam samo tiskane medije, od brezplačnikov dalje, se lahko vprašamo, od kje medijem toliko slik potez obrazov, ministrov, predsednikov vlad, držav itd., ki jih potem vpletejo v nam ‘hoteno’ in odrejeno sporočilo, tega dne?

Morajo morda t.i. velemožje pred nastopom svoje nove politične kariere, opraviti potezno obrazni fotoshooting?

Še posebej smo imeli igro obrazov možnost spoznati skozi zadnjih dve leti t.i. koronske ‘krize’.

Tu je šlo za dnevno usmerjanje občestva, seveda z zato primernimi izrazi obrazov teh ali onih velemož ali veležena.

Tako ima lahko človek velikokrat občutek, da prav mediji vodijo politiko in ne politika njih.

Da jih mediji odstavljajo ali postavljajo na položaj.

Pa se nihče od nas ne vpraša, ali je to prav, kar vidimo, slišimo in nam je dano, da je tako?

In ravno zaradi nezmožnosti lastnega razmišljanja in slepega sledenja medijsko informacijskim zapovedim, se iz širnega občestva na mednarodni ravni, oblikuje masa zavedenih ljudi, ki bo odobrila, te iste vojne, se strinjala s temi ali onimi krizami, nevede, da na koncu, izgubimo tudi VSI.

Le tisti, ki nas usmerjajo, niso videti nič kaj prikrajšani.

Mar ne bi morali tako izgledati vsi narodi sveta, vsi ljudje – enotni v miru in lastnemu izpolnjevanju iz sebe, po sebi?

Da, to je možno.

A ‘pogoj’ za to je, vklopiti zdrav razum, razširiti pogled na svet okoli sebe, predvsem pa znati in hoteti prisluhniti samemu sebi.

Le tako se pred nami prične izoblikovati druga slika Sveta, ki z medijskim svetom, nima nič kaj veliko skupnega, je pa pristnejša in predvsem, osvobajajoča zablod.

Zapis Dejan Kneževič

Voda ima tudi četrto agregatno stanje – stanje tekočega kristala.

Voda, zlasti voda, ki podpira življenje v naših celicah in tkivih, ima neverjetne lastnosti. Navajeni smo misliti, da voda obstaja samo v treh stanjih: trdno, tekoče ali plinasto. Vendar ima voda – in samo voda – tudi četrto stanje, včasih imenovano koherentna voda, strukturirana voda, ali preprosto faza gela. Vsaka faza vode ima edinstvene lastnosti izraze veznih kotov (kotov med molekulama vodika in kisika), naboja, značilnosti gibanja in mnogih drugih fizičnih lastnosti.

Dr. Gerald H. Pollack je profesor na univerzi v Washingtonu. Trenutno je vodilna avtoriteta na področju strukturiranja vode. Že leta preučuje fenomene v zvezi z vodo, njegov največji dosežek pa je odkritje t.i. ‘EZ vode’. Pot, ki ga je pripeljala do odkritja EZ vode je najbolje opisana v knjigi Četrto stanje vode. Knjiga je obvezno branje za vsakogar, ki se ukvarja s strukturirano vodo, saj je EZ voda s posebno strukturo – H3O2. Pollackovo delo se ne konča pri raziskovalni fazi, pač pa išče tudi praktične aplikacije EZ vode na področju skrbi za zdravje, biologije in energij.

Dr. Gerald Pollack, avtor revolucionarne knjige “Celice, geli in motorji življenja”, skupaj z biologom dr. Gilbert Ling, sta bila prva, ki sta opisala četrto stopnjo vode in njene lastnosti. Pollack je skoval izraz EZ (območje izključitve) vode. Voda četrte faze se bo strukturirala proti hidrofilni (“vodoljubni”) površini. Namesto naključnega gibanja, se molekule vode poravnajo in tvorijo kristalno strukturo, ki je lahko milijone globokih molekul; ta struktura izključuje vsak mineral in vsako drugo vrsto molekule ali kemikalije iz njene sredine. Voda izven ES je voda v razsutem stanju, ki vsebuje minerale in raztopljene spojine. V bistvu je “neurejena”, medtem ko je voda EZ “urejena.” Voda se imenuje “univerzalno topilo”, ker se v njej raztopi vsaka hidrofilna snov. EZ voda je čista kristalna “struktura”

sestavljen samo iz vodika in kisika.

EZ voda ni niti tekoča niti trdna, ampak je podobna gelu. Če si želite predstavljati to četrto fazo vode, si predstavljajte Jell-O (gel)(skladno, netrdno, netekočo, neplinasto mešanico razpletenih beljakovin in vode). Vdelana voda je razporejena v skupine molekul, ki se organizirajo v pravilno (»koherentno«) strukturo, ki jo vidimo kot gel. Jell-O je 99 odstotkov vode, vendar voda ne izhaja iz gela, če ostane na pravi temperaturi. Naša telesa so 45–75 odstotkov vode, vendar ko se urežemo, voda ne izteka, ker je voda v naših telesih »strukturirana« proti različnim hidrofilnim površinam v naših tkivih.

EZ voda ima negativen naboj. Nasprotno pa ima voda v razsutem stanju pozitiven naboj, zaradi česar je voda v naših celicah nekakšna baterija. Energija, ki polni baterijo, je toplotna in svetlobna energija, ki sega od infrardeče preko vidne svetlobe do UV. Zato se počutimo bolje, ko smo na

sončni svetlobi, zlasti zgodaj zjutraj ali zvečer, ko vsebuje

veliko infrardeče svetlobe. Zato nam savne (in toplota nasploh) dajejo dobro počutje. Toplota in svetloba pomagata pri tvorbi medcelične in zunajcelične vode večji EZ. Podobno deluje vročina, zato je ne smemo potlačiti.

Voda iz talečih se ledenikov ter iz globokih vodnjakov in izvirov je vir strukturirane vode, ker EZ voda nastaja pod pritiskom. Svete vode iz reke Ganges in iz Lurda z znanimi zdravilnimi lastnostmi vsebujejo velike količine strukturirane vode EZ.

Nedavne študije so pokazale, da sproščene mišice vsebujejo večinoma EZ vodo, medtem ko skrčene mišice prehajajo večinoma v vodo v razsutem stanju. Anestetiki in zdravila, ki zmanjšujejo bolečino, zmanjšajo velikost EZ cone naše celice.

EZ voda je popolna “struktura” za življenjske procese, ker ta četrti fazni vodni gel lahko oblikuje beljakovine, minerale, nukleinske kisline, lipide in druge snovi v našem telesu, da tvorijo kakršno koli obliko ali konfiguracijo gela. Ta gel ima neskončno število veznih mest, ki mu omogočajo, da se spremeni kot odgovor na nov dražljaj. Ta spodbuda je lahko v obliki kemikalije, kot so hormoni, energije, kot so misli in občutki, ali celo resonančne energije zemlje, sonca in zvezd. Oblika tega gela razgrne nukleinske kisline, ki so vgrajene v njem, in s tem nadzoruje izražanje

genetskega materiala. Strukturirana EZ voda v naših celicah, včasih le nekaj molekul globoko, je kot fina mreža žic, ki nosi energijo in informacije.

Toksini in EMF poškodujejo gel v naših celicah in vplivajo na tako rekoč vsak fiziološki proces. Ta poškodba gelov je velik dejavnik bolezni; v bistvu gre za enotno načelo, ki stoji za zdravjem in boleznijo.

Razmislite o očesni leči, enem najčistejših primerov strukturiranega vodnega gela v telesu. Očesna leča je kristalna vodna struktura, organizirana – tako kot vsa tkiva – z edinstveno sestavo beljakovin, lipidov, mineralov, nukleinske kisline in drugih sestavin. Te komponente tvorijo ohišje ali ohišje za kristalno vodo, ki tvori večino leče. Leča mora biti prozorna za svetlobo in ta zahteva določa, kako je voda urejena. Ko je vse v redu, je leča mehak, prožen, prozoren gel. Če zmotimo kristalno naravo gela, kot so izpostavljenost toksinom ali elektromagnetnemu polju, se gel popači in ne more ohraniti svoje značilne preglednosti. Temu pravimo katarakta. Če smo sposobni razstrupiti gel, se leča lahko zaceli. Na žalost očesni zdravniki o tej dinamiki ne vedo ničesar, zato se zatekajo k nekakšnemu kirurškemu posegu za zamenjavo obolele leče. To ni zdravilno, je le mehanski poseg, začasna rešitev, ki nikoli ne more rešiti težave ali osnovnega vzroka.

Razmislite o značilni bolezni sklepov, imenovani osteoartritis. V zdravem stanju, so sklepi obdani z negativno nabitimi geli, imenovanimi bursa. Ti geli ne ščitijo fizično le spodnje kosti (sami gostejši tip gela), a ker so negativno nabiti, ko se dve nasprotujoči si bursi združita, se negativni naboji

medsebojno odbijajo in tako zagotavljajo nemoteno gibanje. Ko so geli bolni in, če se nepravilno oblikujejo, nimamo zaščite za spodnje kosti. Manjka negativna odbojnost, gibanje pa je boleče. Če se nič ne naredi, kosti začnejo erodirati druga proti drugi, čemur pravimo osteoartritis. Spet, ker konvencionalna medicina ne ve ničesar o osnovni dinamiki sta v igri edini zdravljenji, zdravila proti bolečinam ali zamenjava sklepov, oboji imata pogosto velike negativne posledice za bolnika.

Zadnji primer vključuje celotno področje vnetja in vročine. Naše celice in tkiva naj bi vsebovali popolne kristalne gele. Če se toksin raztopi v gelih, se telo poskuša znebiti tega toksina. Telo to naredi tako, da dvigne temperaturo (temu pravimo povišana telesna temperatura), ki delno utekočini gele, tako da se toksini lahko izperejo v sluzi, po tem pa se počutimo bolje, kar pomeni, da ponovno rekonstruiramo svoje popolne gele. Vročina in vnetje sta preprosto proces razstrupljanja, ne pa bolezen, ki ju je treba zatreti.

Jell-O je fraktalne narave, kar pomeni, da ima vsak majhen delec gela enako molekularno obliko kot večji gel. Pregled najmanjših molekularnih enot gela pokaže, da so enake oblike kot makroskopska enota. Ta funkcija omogoča, da informacije prehajajo skozi vse ravni in povezujejo molekularno raven z makroskopsko ravnjo. Tukaj lahko le namigujemo na odločilni pomen koherentne narave vode kot osnove življenja.

Preliminarne ugotovitve kažejo, da ko je strukturirana voda izpostavljena signalu Wi-Fi iz bližnjega usmerjevalnika, se velikost EZ zmanjša za približno 15 odstotkov. Ta ugotovitev ima globoke posledice za interakcijo EMF-jev in strukturo vode v naših celičnih gelih. Če že bližnji Wi-Fi usmerjevalnik povzroči takšno spremembo, si lahko samo predstavljamo, kaj milimetrski valovi 5G naredijo s strukturirano vodo v naših tkivih.

Ker je človek sestavljen iz 70 prostorninskih odstotkov vode in je več kot 99,99 odstotkov molekul v človeku molekul vode, moramo biti pozorni na kakovost vode, ki jo pijemo. Glavna skrb strokovnjakov za zdravje bi morala biti vrsta vode in druge tekočine, ki jih uživajo njihovi pacienti.

Voda, ki so jo zaužili zdravi neindustrializirani ljudje, je imela štiri značilnosti: Prvič, voda je bila brez toksinov. To je v popolnem nasprotju s komunalno vodo, ki jo pije večina ljudi. Današnja voda vsebuje klor in kloramin, ki sta strupena za naš mikrobiom, kot tudi za ostalo naše telo. Današnja voda vsebuje fluorid, industrijski odpadek, ki je strupen za encime v naših tkivih, encimi, ki so potrebni za vsako kemično preobrazba, ki se zgodi v naših telesih. Voda vsebuje tudi mikroplastiko, ki lahko obloži in zamaši črevesno steno, in aluminij, ki nas predisponira za električno občutljivost in tudi drug seznam bolezni. Komunalna voda vsebuje ostanke številnih farmacevtskih zdravil, vključno s kontracepcijskimi tabletami, statini in antidepresivi.

Drugič, tradicionalno zaužita voda je bila bogata z vitalnimi minerali, kot so magnezij, kalcij, cink in jod.

Tretjič, vsa tradicionalno porabljena voda je bila vsaj delno strukturirana in organizirana v EZ, ker se v naravi voda giblje v vrtinčastih vzorcih. Vodni mehurčki iz tal v izvirih, se vrtinčijo v tolmunih, tečejo čez skale in tvorijo vrtince. Voda, ki teče v vrtinčastih vzorcih, postane bolj »koherentna« in vse bolj strukturirana. Struktura dejansko vztraja nekaj časa in se ne vrne v nekoherentno vodo v razsutem stanju samo zato, ker preneha teči.

Voda, ki teče v vrtincih, tudi pobira kisik iz zraka in postane bolj nasičena s kisikom. Nasprotno pa večina komunalne vode stoji v rezervoarjih in nato teče skozi linearne cevi brez vrtinčastega gibanja. Ta voda je brez strukture in koherentnosti in tudi popolnoma brez kisika; to pomanjkanje kisika ima škodljiv učinek na naš mikrobiom.

In četrtič, tradicionalno zaužita voda je bila izpostavljena zvokom in valovnim dolžinam naravnega sveta. Voda, ki teče v gorskih potokih, ni izpostavljena le mineralom, mikrobom in drugim sestavinam gozda, ampak tudi zvokom in energijam življenja v gozdu in celotnega naravnega vesolja, vključno z zvezdami, soncem in luno.

Trenutno je to edini način, da se voda prečisti do ravni nanodelcev. To je monumentalna naloga, ki pa jo je mogoče izvesti s primerno opremo. Resnično žalostno, celo tragično je, da moramo vodo očistiti in »prečistiti«, da jo lahko uživamo, a dokler se svet ne prebudi, da je zastrupitev vode popolnoma nesprejemljiva praksa, bomo morali sprejeti te previdnostne ukrepe.

Obstajajo čistilniki vode za celotno hišo, ki lahko filtrirajo vodo in nato dodajajo minerale, medtem ko vodo oksigenirajo in strukturirajo tako, da ji pustijo, da teče v vrtinčnem vzorcu. Obstajajo tudi cenejši načini ustvarjanja čiste, strukturirane in dobro oksigenirane vode.

Pomembno je pitje vode, bogate s kisikom. Poleg svoje visoko strukturirane kakovosti sta dve najbolj sveti in zdravilni vodi na svetu, voda iz jame v Lurdu (iz zelo globokega izvira) in voda v reki Ganges (prihaja iz ledenikov v Himalaji), obe sta verjetno zelo oksigenirani.

Visoke ravni kisika pomagajo razložiti, zakaj so vode Lurda in Gangesa povezane z zdravljenjem različnih bolezni. Kisik je bistvenega pomena in temelj za zdravo življenje; povečanje ravni kisika v naših tkivih izboljša delovanje in zlasti proizvodnjo energije in zmogljivost naših tkiv. Pomanjkanje kisika je bilo široko povezano z razvojem raka zaradi dobro znanega Warburgovega učinka; torej prehod iz aerobnih v anaerobne fermentacijske procese v naših celicah. Hipoksija, stanje nizke ravni kisika v tkivih, je tipični simptom Covid-19.

Konvencionalni raziskovalci pogosto trdijo, da lahko kisik vnesemo v svoja telesa samo skozi naša pljuča, kako torej raven kisika v naši vodi vpliva na naše zdravje? Tako kot mnoge druge »resnice« v znanosti je tudi ideja, da kisik absorbiramo samo skozi pljuča, napačna. Če nekdo uporablja občutljivo napravo za merjenje kisika, lahko dokaže, da bo namakanje v kadi z zelo oksigenirano vodo in pitje vode z visoko vsebnostjo kisika povzročila, da se raven kisika v krvi dvigne. To dokazuje, da se vsaj nekaj kisika absorbira tako skozi kožo kot v prebavnem traktu.

Voda z visoko vsebnostjo kisika prispeva k našemu zdravju na še en pomemben način, kot je razvidno iz študije rasti rastlin. Raziskave so pokazale, da zalivanje rastline z visoko oksigenirano vodo spodbujajo njihovo rast in izboljšujejo njihovo zdravje in odpornost na bolezni. Za mnoge znanstvenike to ni smiselno, saj nam pravijo, da rastline ne uporabljajo kisika, temveč kisik izločajo. Kako je mogoče, da izpostavljanje rastlin oksigenirani vodi poveča njihovo zdravje in vitalnost?

Odgovor je jasen, kisik ne vpliva neposredno na rastline, ampak kisik uporabljajo mikrobi v tleh. Zalivanje rastlin z oksigenirano vodo spodbuja rast zdravih aerobnih bakterij v prsti. Rastline primarno ne jedo ali absorbirajo hranil iz tal; one raje jedo »odpadne produkte« bakterij v tleh. Če hranimo mikrobe v tleh z zdravimi hranilnimi snovmi, vključno s kisikom, bodo najbolj zdravi mikrobi cveteli. Ti dajejo najbolj zdrava hranila, ki jih absorbirajo rastline, da ustvarijo zdrave, cvetoče rastline.

Tako je pri nas. Hranilnih snovi pravzaprav ne absorbiramo neposredno iz hrane, vsaj ne samih. Namesto tega jemo hrano in pijemo vodo, da nahranimo milijarde mikrobov v našem črevesju. Če povečamo količino kisika v vodi, ki jo pijemo, v našem prebavnem traktu gojimo zdrave aerobne bakterije. Ti aerobi

uporabljajo vodo in hrano, ki ju zaužijemo, da naredijo najbolj kakovostna hranila, ki jih lahko absorbiramo. In z veliko kisika, ti zdravi mikrobi ne bodo prešli na anaerobno presnovo, ki proizvaja toksine.

Življenje je kompleksen ples narave, mikrobov in organizmov. Voda, obogatena s kisikom, ustvarja pogoje, v katerih cvetijo najbolj zdravi mikrobi in proizvajajo močne, živahne, na bolezni odporne ljudi, rastline in živali. Mikroorganizmi, ki nimajo dovolj kisika, postanejo anaerobni in proizvajajo toksine, ki povzročajo bolezni, kot so botulizem, tetanus, kolera in tifus.

Nedavne raziskave kažejo, da pitje oksigenirane vode izboljša celjenje ran, izboljša očistek mlečne kisline pri športnikih, izboljša imunski status in ščiti pred utrujenostjo mišic. Voda s kisikom je veliko boljša izbira za športnike kot steroidi! Poleg tega pogoji za nizek kisik spodbujajo rast raka.

Trenutno večina ljudi uživa devitalizirano hrano in vodo, ki ji močno primanjkuje kisika; uporaba antibiotikov je zelo razširjena in večina ljudi ima zato v prebavilih prevladujoče toksične bolezni, ki povzročajo anaerobne bakterije. In po vsem tem za svoje bolezni krivimo virus, ki ga niti ne najdemo!

Zadnji korak v proizvodnji zdrave vode je izpostavljenost, tako kot v naravi, vode zvokom in energijam narave. To lahko doseženo z izpostavljanjem vode pticam, žabam, drevesom in drugim živim bitjem ali celo z izpostavljanjem vode svetim zvokom, glasbi, zdravilnim vibracijam, blagoslovom – ali celo zdravi, ljubeči vibraciji v gospodinjstvu. Ta ključni zaključni korak poustvari proces, s katerim narava “proizvaja” vodo, primerno za uživanje. Vse živali bodo seveda poiskale takšno vodo. Vse živali, ko jim je dovoljena svobodna izbira, se bodo izogibale strupeni, mrtvi, industrijski vodi, ki jo uživa večina ljudi na svetu.

Kombuča in kefir dosežeta nekakšno strukturo s postopkom fermentacije in šumenja, ki strukturira vodo okoli vsakega zračnega mehurčka. Želatinasta kostna juha nosi strukturo kolagena, ki pomaga ustvariti zdrav kolagen po vsem telesu, vse do najmanjših struktur v naših celicah – voda se sama oblikuje proti hidrofilnim površinam tega kolagena. Strukturirana je tudi voda, ki jo dobimo v sadju in zelenjavi.

Dobro oksidirano vodo za pitje in kopanje bi morala biti prva stvar, ko pacienti vstopijo v bolnišnico ali dom za ostarele. Do takrat, pa z viri zdravih možnosti, ki so najboljše, kar lahko storimo med dolgim ​​in dolgočasnim procesom vračanja našega sveta.

(povzeto iz knjige Mit o okužbi, Toma Cowana in Sally Fallon)

“Človek ni mesojedec ali vegetarijanec, temveč je predvsem sesalnik svetlobe.” Biofizik prof. dr. Fritz Albert Popp

»Materija je zamrznjena svetloba« in »Vsa energija, ki jo sprejemamo v telo, prihaja izključno od svetlobe.« David Bohm in Albert Szent-Giörgi

Koncept fotosinteze (gradnja nečesa z uporabo energije svetlobe) se trenutno uporablja samo za kraljestvo rastlin. Vendar pa razkritje intrinzične lastnosti melanina, da se cepi in ponovno oblikuje molekula vode ruši paradigmo. Med študijo o treh glavnih vzroki za slepoto so začeli leta 1990 v Aguascalientesu v Mehiki; dr. Solis Herrera je odkril prej neznano sposobnost molekule melanina, da absorbira fotonsko energijo in jo razprši na edinstven način: cepi vodo molekule. Prvi korak življenja pri rastlinah in ljudeh je praktično enako: disociacija molekule vode.
Kako deluje človeška fotosinteza?
Koncept človeške fotosinteze gre z roko v roki z razumevanjem melanina, tega kožnega pigmenta, ki določa barvno paleto v njej. Študije morskih želv, ki lahko pod vodo hibernirajo 4 ali 5 mesecev, so pokazale, da lahko melanin loči molekule vode in temu plazilcu omogoči dihanje pod vodo. dr. Arturo Solis, ki preučuje to neverjetno sposobnost melanina, pojasnjuje, da vir energije za proizvodnjo ATP ni glukoza, temveč energija, shranjena v vodiku, ki ga je treba ločiti od kisika, da da dragocene elektrone mitohondrijem, tako da proizvajajo ATP. . Mitohondriji so organeli znotraj celic, ki so tovarne ATP in zadržijo večino elektronov v svoji transportni verigi z dovajanjem vodikovih elektronov, ločenih z melaninom. Toda ločevanje vode, ki jo vsebuje telo, ni lahka naloga, saj je običajno treba H2O segreti na 2000 stopinj Celzija, da se ločijo plinaste komponente. Melanin to počne, ker zajema fotone iz sončne svetlobe in zadržuje fenomenalno količino energije.
To je čudež narave. Teorija, v ozadju katere človeško telo deluje tako, da izgoreva glukozo in jo oksidira, izvira iz Lawassieja in Presleyja pred več kot 300 leti. Zdi se, da na več mestih nima dokazov in ostaja le dobro sprejeta teorija, ki je osnova človeške biologije. Nedavna odkritja to znova izpodbijajo in vodijo do popolnoma drugačne razlage, kot pravi profesor Daniel Nocera z MIT: energija izvira iz disociacije vode, shranjene v vodikovih atomih. Vodik je popoln kandidat; je glavni transporter energije po vsem vesolju. In melanin je povsod v telesu in v okolju. Astronomi lahko celo na slikah ujamejo ogromne oblake molekul melanina v vesolju, velikosti galaksije. Fenomenalno!
Čudežno delovanje melanina
Melanin je v rastlinah celo močnejši od klorofila, da naredi isto. Ko rastline ločijo vodo s klorofilom, izločajo kisik, saj je strupen. Pri sesalcih melanin loči dve molekuli vode, zajame 4 elektrone za transportno verigo elektronov in nato ponovno oblikuje molekulo vode. Postopek, s katerim melanin proizvaja ta mehanizem, je reda nano ali pikosekund. Torej skoraj trenutni kontinuum. In melanin je povsod.

Glukoza, maščobe, beljakovine in metaboliti, ki se prenašajo s krvjo, gradijo in rekonstruirajo snov, telo. Toda energija, ki se uporablja za njihovo transformacijo, prihaja iz disociacije vode in na koncu iz sonca.

Temu je namenjen melanin, ki ga proizvajajo oči in vidni živec zarodka pri petih mesecih. Zagotovo ne zato, da bi videl, ampak da bi zajel fotone svetlobe skozi materin trebuh in proizvedel ATP za visoke energetske potrebe pri nastanku zarodka.

Mesto z največ melanina v možganih je substanca nigra in locus cerebellum. Enako velja za horoidne pleteže prekatov, ki lahko črpajo energijo iz vode v cerebrospinalni tekočini (cerebrospinalna tekočina)[2]. V osteopatiji uporabljamo kraniosakralne tehnike za mobilizacijo in optimizacijo cirkulacije cerebrospinalne tekočine. dr. Solis pojasnjuje, da ko ta mesta v možganih izgubijo svojo učinkovitost, postane proizvodnja energije pomanjkljiva in pojavi se pojav bolezni, kot je Alzheimerjeva bolezen. Odpira se povsem nova veja medicine, ki s temi odkritji išče nove rešitve. In v osteopatiji je bila mobilnost tekočin, morda za optimizacijo disociacije vode in človeške fotosinteze, vedno najpomembnejša v njegovi splošni viziji telesa.
v skladu z intervjujem s Sawyerjem Jijem obstajajo spojine, ki so v naravi še posebej bogate z biološko asimilabilnim melaninom, da povečajo naš melanin in tako povečajo proizvodnjo ATP, tako da imajo lahko celice več energije za vse svoje funkcije. Od vseh naravnih virov, običajno zelo pisanih živil, bi bila najbogatejša ta dobro znana gliva, ki raste v borealnih gozdovih severne poloble, Chaga. O tem bi pričala njegova temna barva. In druga spojina, ki jo je predlagal Ben Greenfield, avtor, športnik in priljubljen zdravstveni trener, imenuje metilensko modro kot spojino, ki je izjemno bogata z melaninom, zato je njegova barva spet temno modra. Treba je najti vir farmacevtske kakovosti, vendar je ta spojina že znana kot močan nootropik, prav zato, ker lahko pod vplivom svetlobe poveča proizvodnjo ATP. Ti dve snovi, čaga in metilensko modro, bi bili učinkovitejši pri izpostavljenosti naravni sončni svetlobi ali pri foto-biomodulacijskih tehnologijah z infrardečimi žarnicami.Najbolj osupljiva stvar, pripravite se, bi bila zmožnost melanina, da ne uporablja le vidne svetlobe za disociacijo vode in pomoč pri proizvodnji energije, temveč celoten valovni spekter od radijskih valov do žarkov gama. Mogoče je, da lahko melanin zato uporablja valove, ki jih oddajajo nenaravna elektromagnetna polja, kot so wifi, 3 in 4G, 5G itd. Treba je še potrditi, ali bi nas lahko dodatek eksogenega melanina res zaščitil pred strupenim tehnološkim okoljem, v katerem se kopamo. Članek o zaščiti pred nenaravnimi elektromagnetnimi sevanji in 5G je odličen povzetek študij, nevarnosti in načinov, kako se zaščititi, ki ga lahko preberete s klikom tukaj.

VZDRŽEVANJE ZDRAVJA Z SONČNO SVETLOBO

POGLED V SONCE – SONČNA JOGA

Naša DNK je niz informacijskih kod, sestavljenih iz svetlobe. Sončna svetloba je prav tako sestavljena iz kodiranih informacij. Svetloba ni nekaj, kar samo osvetljuje, temveč je frekvenca s kodami, ki dajejo informacije o celotnem življenju. Zato vpliva na vse življenje. Te kode vidimo kot svetlobo, svetijo in osvetljujejo ravno zato, ker vsebujejo informacije o vsem, kar obstaja. Svetloba razkriva obstoj, ker ga omogoča. Ko v svoje telo prejmemo sončno svetlobo, svojo DNK dekodiramo in reprogramiramo z uporabo svetlobe, da vnesemo izvirne informacije o DNK, o sebi in življenju na splošno ter jo očistimo pred vdorom napačnih informacij in različnih motenj. Spomnimo se, kaj smo.

ZDRAVILNA MOČ SVETLOBE – RESNICA O UV ŽARKIH

Hipofiza in epifiza, glavni žlezi endokrinega sistema, ki nadzorujeta celo telo in možgane, sta neposredno povezani z navrokemičnimi povezavami na očesno mrežnico, da sprejemajo UV-žarke, kar je laboratorijsko dokazano, da sta ključnega pomena za njihovo delo. Ko so bile podgane prikrajšane za UV-sevanje, je bilo najprej moteno njihovo vedenje, nato se je porušilo njihovo zdravje, nazadnje pa so pojedle svoje mladiče. Samo zaradi pomanjkanja UV žarkov. Na začetku 20. stoletja so opazili tudi, da se je vedenje in zdravje zapornikov bistveno izboljšalo, če so bili izpostavljeni sončni svetlobi, namesto da bi bili trajno zaprti. Zato je od takrat uveden obvezen sprehod za zapornike. V Evropi so obstajala solarna zdravilišča za zdravljenje številnih bolezni z sončenjem, od kožnih do duševnih. Zato se te žleze nahajajo za očmi. Zato je vaša imunost in splošno zdravje neposredno odvisna od sončne svetlobe, ki vsebujejo UV žarke. Odkar je farmacevtska industrija prevzela ves nadzor nad hrano, zdravili in medicinsko izobrazbo ter mediji, z sistematičnimi lažmi povzročajo strah pred soncem in ljudi prepričujejo, naj se na vse možne načine izogibajo ultravijoličnemu sevanju.

ZDRAVILNA MOČ UV SEVANJA

Biološko najbolj aktiven del sončne svetlobe je ultravijolična svetloba. Vsekakor je ključnega pomena za dobro zdravje.

UV svetloba aktivira sintezo vitamina D, ki omogoča absorpcijo kalcija in drugih vitaminov iz hrane. V koži aktivira tudi hormon solitrol, ki je pomemben za imunost. UV svetloba znižuje krvni tlak, izboljšuje delovanje srca in lajša aterosklerozo, zmanjšuje holesterol, zmanjšuje prekomerno telesno težo, uravnava in povečuje raven spolnih hormonov (plodnost) do 120%, ubija skoraj vse viruse, zdravi luskavico in 165 drugih bolezni. Zato vam farmacevtska mafija predstavlja sončno svetlobo kot škodljivo in nevarno.

SONČNA SVETLOBA IN ZDRAVJE V 21. STOLETJU

Vaši možgani in telo nujno potrebujejo UV žarke in vse barve.Torej zavrzite sončna očala. Farmacevtska industrija jih vsiljuje in popularizira, da bi bili njena stranka. Z preprečevanjem vstopa ultravijoličnega sevanja, svetlobe in barve v hipofizo z uporabo temnih sončnih očal posredno, a zanesljivo škodujete vašemu imunskemu sistemu. To je še posebej škodljivo za otroke, katerih možgani in telo za razvoj nujno potrebujejo barve, sončno svetlobo in UV žarke.

ZDRAVILNO SONCE

Razvoj vseh vitalnih organov je povezan z barvami sončnega spektra. Na začetku dvajsetega stoletja so obstajala solarna zdravilišča, v katerih so ljudi zelo uspešno zdravili le z izpostavljenostjo soncu, bolezni posebnih organov pa z izpostavljanjem telesa posebnemu spektru svetlobe, tj. barvi s pomočjo stekla, ki je prenašala le določeno barvo v skladu z boleznijo. Opazili so, da se ozdravitve ne zgodijo samo pri tistih bolnikih, ki so ob tej priložnosti nosili sončna očala. V očeh in neposredno okoli oči so senzorji, ki možganom pošiljajo informacije o stanju sončne svetlobe, katerimi je telo izpostavljeno, o času dneva, tako da možgani vedo, katere hormonske procese je treba začeti. Ko ne nosite temnih sončnih očal, telo zažene hormone in procese zaščite pred preveč sonca in preveč toplote. Ko si nadenete temna očala, zavedete telo in možganom pošljete lažno sporočilo, da se je stemnilo, da ni premočnega sonca in da se lahko možgani sprostijo, zato telo ostane brez zaščite.To je bilo eksperimentalno dokazano – zaradi sončnih očal imajo ljudje veliko več škode kot pa zaradi sonca.

In tako lepo vam lažejo, da vas sončna očala in strupene kreme varujejo pred soncem.

Oči so glavni prejemnik spektra sončnega sevanja. So okno vašega telesa v svet, kraj najbolj intenzivne komunikacije vašega notranjega bitja z zunanjim svetom in naravo. Če greste ven “v naravo” in si nadenete sončna očala, je to kot bivanje v zaprti sobi. Uporaba temnih sončnih očal sploh ni neškodljiva moda, ampak zelo škodljiva praksa, ki jo farmacevtska mafija spretno oblikuje in perfidno vsiljuje ljudem. Zato njihovi mediji vsako pomlad širijo strah pred soncem, njihovi “zdravniki” pa vam svetujejo, da otroke na vse načine skrijete pred soncem, z vsemi lažmi o UV sevanju. Vsak meteorolog vam lahko razloži, da “UV indeks” nima nič skupnega z “nevarnim UV sevanjem”, s katerim vas strašijo prek medijev. Njihova laž temelji na laži o “ozonskih luknjah”. Te ozonske luknje obstajajo le na polih, tiste tam pa so od nekdaj obstajale, ker ozon na polih ni potreben. To so ledene puščave z malo ali nič življenja in s sončnimi žarki pod majhnim kotom. Poleg tega je tam pol leta temno in zato ozon, ki obstaja za zaščito živega sveta pred nevarnimi in pretiranimi sončnimi žarki, tam preprosto ni potreben. Ozon nastaja v interakciji zemeljske atmosfere s kotom sončnih žarkov. Najdemo ga samo na območjih, kjer je sonce pod večjim kotom. Narava je vse uredila z razlogom. Zato so si ljudje zastavili logično vprašanje, zakaj sončni UV žarki ne škodujejo živalim, če so tako nevarni, ampak le ljudem.

Lep primer je bila Patagonija na skrajnem jugu Južne Amerike, nad katero je ozonska luknja najtanjša in kjer je ultravijolično sevanje najmočnejše. Niti ljudi niti živali to ni motilo. Nato so farmacevtski prevaranti tam našli ovco z bolnimi očmi in čez noč je bil ves svet obveščen o tistem “dokazu”, da UV-žarki vedno škodijo živalim. Ko je bilo ugotovljeno, da se je ta ovca le okužila z neko okužbo, prejšnje lažne novice niso popravile. To so morali storiti ljudje dobre volje.

Dejstvo, da so vas navedli, da si zatemnite oči in pobegnete pred virom življenja, pred soncem, je najbolj zvita in najuspešnejša zarota proti zdravju, ki so jo kdaj koli zasnovali, saj je nihče kot take ne opazi v “navadnih” sončnih očalih, “ki ščitijo oči od močnega sonca.” Preprosto razumljivo je, na kakšni inteligenci temelji ta trditev, če le opazimo, da ptice in vse živali nimajo nobenih težav z očmi zaradi istega sonca in UV sevanja.

Čeprav se od živali razlikujemo po drugih organskih lastnostih, so naše oči večinoma enake kot na primer pri opicah, ki jih sonce sploh ne moti. Navsezadnje so edini “dokaz”, da UV žarki škodijo očem, in ga najdemo v vseh medicinskih učbenikih in medijih, “znanstveniki” izvedli na opicah, ko so jim leta 1981. na univerzi v Richmondu v Virginiji dobesedno scvrli oči s koncentriranimi žarki močnega UV-sevanja in svetlobe 2500 W, ki nas sicer nikoli ne doseže. Drugih bolj srečnih in običajnih opic sonce ni nikoli motilo. Seveda tudi običajni ljudje nimajo nič proti, izkušnje in statistika to kažejo, a dejstva se vedno zakrijejo, ko se ustvarja neka zarota. Uspeh te zarote je mogoče razložiti le z rekom, da je človek “slep v očeh” ali da “ne vidi, kaj ima pred nosom”.

UŽITNI DIVJI (FRENETIČNI) ELEKTRON
(Dr. Gabriel Cousens)
Svetloba je osnovna sestavina, iz katere izvira, se razvija in napolni z energijo vse življenje. Svetloba in zdravje sta neločljiva. Z osebnim vedenjem smo se uspeli ločiti od virov svetlobe z uporabo fluorescenčne razsvetljave, bivanja v zaprtih prostorih, očal, kontaktnih leč, sončnih očal, losjonov za sončenje, uživanja mesa, uživanja predelane hrane in kuhane zelenjave, mnogi od nas trpijo za kroničnim pomanjkanjem svetlobe. Tako kot podhranjenost nas tudi pomanjkanje svetlobe prikrajša za potrebno raven hranil in ritmične stimulacije, ki je nujna za življenje popolnoma zdravega bitja.
Nobelov nagrajenec dr. Szent-Gyorgi je osnovni življenjski proces opisal kot majhen tok, ki nam ga pošilja sončna svetloba. Brez svetlobe ni zdravja. Ta izjava je ključna za razumevanje pomena sveže rastlinske hrane in drugih načinov za vnašanje svetlobe v naša telesa. Smo človeške fotocelice s sončno svetlobo kot osnovnim biološkim hranilom.
Dr. Szent-Gyorgi, ki govori o toku sončne svetlobe, ki jo Sonce izžareva proti nam, pravzaprav govori o visoko nabitih elektronih, ki sodelujejo pri prenosu sončne energije v naš submolekularni vzorec, ne da bi spremenili našo molekularno strukturo. Model kvantne fizike začenja sprejemati (legitimizirati) naš bolj intuitivni model vegetarijanske hrane kot kondenzirano sončno svetlobo, ki jo v svoje človeško telo vnesemo z uživanjem rastlinske hrane. Ko energijo zemeljskega rastlinja posredno vnašamo v naše telo z uživanjem mesne hrane, se večina bioelektričnih vibracij energijskega vzorca uniči. Energija sončne svetlobe se uniči tudi v vegetarijanski hrani, ki jo kuhamo ali predelamo.
Zame je bil vznemirljiv preboj konceptualna sinteza, kako s hrano vnašamo energijo fotona sončne svetlobe v svoje telo in kako jo ta uporablja. Na ta koncept sem aludiral, ko sem govoril o raziskavi dr. Hans Eppingerja, ki je ugotovil, da so vse celice v bistvu baterije, ki so polne, ko je človek zdrav. Ko je človek bolan, se baterije izpraznijo in komaj delujejo. Pomembno odkritje je, da lahko samo nekuhana hrana poveča napolnjenost celice kot baterije.
NASLEDNJI KORAK PRI RAZUMEVANJU CELIČNEGA METABOLIZMA KOT BATERIJE
Pozitivni naboj se energijsko hrani s kisikom. Negativni naboj se napaja z energijo elektronov in fotonov, napolnjenih s sončno svetlobo in zbranimi v rastlinski hrani.
Ta hrana, napolnjena z elektroni, sprošča energijo elektronov skozi sistem citokrom oksidaze.
Sistem citokrom oksidaze deluje kot transformator, ki pretvarja energijo elektronov v ATP. ATP je osnovna molekula za shranjevanje energije v bioloških sistemih. Biokemično sproščanje energije ATP je gorivo za vse energetsko zahtevne procese na molekularni ravni v našem biološkem sistemu.
Elektroni so v bistvu oksigenirani skozi sistem citokrom oksidaze do pozitivnega pola celične baterije. Več kisika v sistemu ustvarja močnejšo privlačnost. Dihalne vaje, uživanje hrane, bogate s kisikom, in življenje v neonesnaženem okolju, bogatem s kisikom, povečujejo naše potrebe po kisiku. Ključ do razumevanja je, da sistem citokrom oksidaze obstaja v vsaki celici in za delovanje potrebuje energijo elektronov. Ta energija elektronov prihaja iz rastlinske hrane, ki jo zaužijemo svežo. Pri kuhanju hrane se delno uniči osnovna harmonična resonanca vzorca žive energije elektronov v sveži hrani. Ko razumemo to znanstveno dokazano dejstvo, je logično zaporedje, da bomo uživali živila, bogata z elektroni, kot so sadje, zelenjava, oreški in semena ter kaljena ali namočena zrna.
Dr. Johanna Budwig iz Nemčije je diplomirala iz fizike, farmacije, biokemije in medicine in je ena prvih raziskovalk, ki je združila globino znanja kvantne mehanike in fizike s celovitim poznavanjem človeške biokemije in fiziologije. Sklenila je, da z elektroni bogata živa hrana ne deluje le kot darovalec močnih elektronov, ampak z elektroni bogata hrana deluje kot sončno resonančno polje v telesu, ki privlači, shranjuje in povezuje sončno energijo v našem telesu. Trdi, da fotone sončne svetlobe privlačijo elektroni, podobni sončnim vibracijam, v našem biološkem sistemu, zlasti v oblaku elektronov z dvojno vezjo, ki ga najdemo v naših lipidih. Ti soncu podobni elektroni so znani kot pi-elektroni. Ta pi-elektronski sistem znotraj molekularne strukture ima sposobnost pritegniti in aktivirati sončne fotone.
Meni, da energija, ki jo prinesejo ti sončni fotoni, deluje kot “antientropijski faktor”. Prevedeno v biološko terminologijo, entropija pomeni staranje. Antientropija je identična procesu povratnega staranja. Z vidika kvantne fizike se fotoni nikoli ne starajo; imajo hitrost časa. Sončni fotoni nosijo visoko raven naboja (antientropijske energije) v pi-elektrone našega biološkega sistema. Več svetlobe kot zberemo v našem sistemu, bolj obnavljamo zdravje in vnašamo energijo, ki ustavi staranje našega človeškega telesa.
Zato ljudje, ki jedo rafinirano, kuhano in visoko predelano hrano, zmanjšajo količino sončnih elektronov, ki napajajo sistem, in količino visoko sončnih elektronov, ki ustvarjajo visoko elektronsko sončno resonančno polje. Dr. Budwig pravi, da predelana hrana lahko deluje celo kot izolator zdrave oskrbe z električno energijo. Bolj ko smo sposobni absorbirati sončne elektrone, bolj smo sposobni reagirati, pritegniti in absorbirati sončne elektrone v neposredni resonanci s soncem, drugimi sončnimi sistemi in celo drugimi galaksijami. Bolj kot smo sposobni absorbirati sončne elektrone v globlje nivoje kože, manjša je možnost, da dobimo sončne opekline in teoretično manj kožnega raka.
Morda sta dve vrsti hrane, ki sta najbogatejši s sončnimi elektroni in živili, ki imajo sposobnost absorbiranja sončnih elektronov, mikroalge spirulina in AFA dodaja dr. Peter Naydenov in laneno seme v različnih oblikah, vključno z lanenim oljem. Dr. Budwigova je poročala o primerih splošnega zdravljenja in celo raka, ki se je umiril po uporabi velikih količin lanenega olja, ki je povečalo količino energije elektronov v sistemu in tako ustvarilo dovolj razpoložljive energije za ozdravitev sistema.
Ker spirulina in AFA rasteta na visokih nadmorskih višinah in v toplih regijah, imata povečan beta-karoten in druge karotenoide, encimske sisteme in druge biološke sestavine, da bolje absorbirajo povečano sončno in kozmično sevanje. Ugotovil sem, da ob jemanju spiruline in drgnjenju s kremo Phycotene (proizvajalec dr. Christopher Hills iz Light Force) jaz in moji sodelavci in prostovoljci nimamo težav s sončnimi opeklinami, ko smo delali dolge ure pod vročim nebom v centru Tree of Life Rejuvenation v Patagoniji, Arizona.
Druge študije so pokazale, da sta bila spirulina in krema Phycotene uspešna pri regeneraciji celic skvamoznega kožnega raka in reševanju predrakavih ploščatoceličnih karcinomov. Druge raziskave so pokazale, da je tri četrtine ljudi, preobčutljivih na sončno svetlobo (ki trpijo za eritropoetično protoporfinarijo), lahko podaljšalo čas izpostavljenosti soncu. Tri četrtine tistih, ki so izboljšali svojo prilagoditev, se je soncu lahko izpostavilo štirikrat dlje. Za tiste, ki razumejo, da smo človeške fotocelice, ki pogosto trpimo zaradi pomanjkanja svetlobe, je to izjemno razburljivo odkritje.
Dr. Budwigova je tudi ugotovila, da ko združimo laneno olje z visoko vrednimi beljakovinami, bi trije dvojno zaviti elektronski oblaki, prisotni v svežem lanenem olju in beljakovinah, ustvarili polarno mrežo kondenzatorjev, ki še bolje absorbirajo, shranjujejo in prenašajo izmenjavo sončnih elektronov in krepijo sončno resonanco. Ona nekatere vrste ovčjega sira pogosto uporablja kot visoko beljakovinsko hrano v kombinaciji z lanenim oljem. Kot vegetarijanec, ki ne uporablja mlečnih izdelkov, sem odkril, da sta čebelji cvetni prah in spirulina popolni visoko beljakovinski koncentrirani živili za kombiniranje z lanenim oljem.
Po ugotovitvah sodobne fizike in kvantne biologije po besedah ​​dr. Budwigove, v naravi ni drugega živega bitja, ki bi akumuliralo več sončnih elektronov kot človek. Zdi se, da so ljudje še posebej povezani s sončno svetlobo. Z enako resonanco sončnih elektronov se naša povezava z zvezdami poveča zaradi naše sposobnosti, da sprejmemo dar njihove svetlobne energije in jo biokemično obdelamo. Svetloba je naša popkovina s prostorom.
Naša sposobnost, da se napolnimo s sončno kozmično energijo, je odvisna od uživanja hrane, ki vsebuje visoko sončne elektrone, ki resonirajo in privlačijo sonce in kozmične žarke. Naše zdravje in zavest sta odvisna od naše sposobnosti, da pritegnemo, shranimo in dostavimo energijo elektronov, ki je bistvenega pomena za oživljanje in uravnavanje vseh življenjskih sil. Večja kot je shramba svetlobne energije, večja je moč našega celotnega elektromagnetnega polja in posledično je več energije proste za zdravljenje in ohranjanje optimalnega zdravja.
Močno sončno resonančno polje napoveduje evolucijo človeštva pri doseganju njegove polne zmogljivosti kot človeško »sončno bitje«. Svetloba podpira evolucijo, pomanjkanje fotonov v našem telesu pa jo preprečuje. Svetloba in zavest sta med seboj povezani. Če se vrnemo v prejšnje stoletje, je Rudolf Steiner, ustanovitelj Waldorfskih šol, antropozofske medicine in biodinamičnega vrtnarstva, menil, da s tem, ko dovolimo zunanji svetlobi, da vstopi v naš sistem, sprostimo enako količino lastne notranje svetlobe. Bolj ko povečamo sposobnost absorbiranja in asimilacije svetlobe, bolj se zavedamo. Bolj ko se spreminjamo, ko se naša absorpcija svetlobe povečuje, bolj postajamo sami lahki. To je prefinjena skrivnost “zavestnega prehranjevanja”.