Vabljeni na predavanji VSAKA ZEMELJSKA TOČKA JE LAHKO TVOJA TOČKA – PO POTEH PENTAGRAMA IVANA MOHORIČA in PRIHODNOST, KI SI JO ŽELIMO, BOMO DOBILI SAMO, ČE IMAMO VIZIJO O NJEJ

 

 

Kaj nam danes na energetskem nivoju pomenijo številne energetske točke, megaliti, svetišča v naravi, znamenja in oltarji starovercev, staroselcev, zmajeve črte, izginulih »antičnih in predantičnih« kultur.

So vse te lokacije še vedno v dobrobit naši družbi?

Preko Ivana Mohoriča in pentagrama na Cerkljanskem bo Šubic Jana v prvem predavanju razstirala energije objektov sakralne dediščine starovercev in staroselcev z vidika večplastnosti njihovega pomena.

V drugem predavanju pa se bomo spraševali Kaj ukreniti vpričo Sistema, ki ga ne uspemo spremeniti, saj se vedno spoprijemamo le z njegovimi simptomi.
Sistem, ki namreč že tisočletja temelji na izkoriščanju, sedaj postaja izpet, prazen in izčrpan, civilizacija pa v zatonu.

Se lahko priučimo večje čuječnosti in medsebojnega sodelovanja? Se tu skriva izvor vseh naših težav in rešitev?

Predstavitev programa geo zelenega turizma Odstiranja znanj prednikov Polzela

Projekt Odstiranja znanj prednikov predstavlja danosti naravne in kulturne dediščine in virov življenjske energije Polzele. Osnovan je na geomantijski raziskavi.

Kot strokovna podlaga obsega identificiranje markantnih lokacij potencialov Polzele, opredelitev parametrov zdravilnih virov, analizo stanja, energijski turistični zemljevid ter smernice za načrtovanje.

Temeljimo na znanju prednikov in ekološki znanosti o Zemlji kot živem organizmu. Polzela privlači s potencialom biopolja Zemlje na izvirnih energijskih območjih. S frekvenco Zemlje, ki jo z geomantijskimi analizami kategoriziramo kot zelo dobro stabilizirano. Ima prepričljiv spekter energij za primerno distanco in odklop od vsakodnevnih obremenitev, sprostitev, očiščenje, regeneracijo in inspiracijo.

Voden ogled mesta in bližnje okolice nudi krepitev zdravja v naravi. Program temelji na izročilu sonaravne ljudske medicine, ki so jo uporabljali naši avtohtoni predniki in aktualnih holističnih praksah. 

 

Posebnost Polzele so danosti blagodejnih bioenergijskih območij štirih elementov:  element zemlja v Parku Šenek, element voda ob pešpoti ob Savinji, element ogenj na Gradu Komenda in element zrak pri cerkvi sv. Marjete. 

Blagodejna območja so razporejena medsebojno usklajeno z naravno in kulturno dediščino. So osnova za poglobljena doživetja geo-zelenega turizma. Točke štirih elementov so bioenergijski temelj prostorskih nosilcev trajnostnega razvoja in temeljna geometrijska matrika avtentičnega karakterja in identitete Polzele.

 

Geomantični projekt Odstiranja znanj prednikov zagotavlja temelje za vitalno-energijsko avtonomnost prostora Polzele . Okolju in prebivalcem Polzele omogoča smernice za dosego relativne neodvisnosti od stresov, ki zaznamujoče pretresajo globalni prostor.

Predstavlja referenčen primer, kako je  potrebno urbanistično – turistično prepoznati obravnavan projektni prostor kot večdimenzionalni prostor s kraji vitalno-energijskih in duhovnih potencialov, kateri bodo v bodočnosti predstavljali temelj razvoja.

Turistični programi za stik z življenjsko energijo narave vključujejo spoznavanje novih znanj, čeprav so to pozabljena stara znanja naših prednikov. Imenujemo jih znanja celostne geografije Zemlje, v podobnosti človeka z naravo. Vključujemo jih v šole, vrtce, univerze, občine in lokalno skupnost.

 

Namesto na glavo podano učenje na pamet, spodbujamo srčno usmerjen pristop k Zemlji, naravi in človeškemu bistvu. Osnovan na pristnih osebnih izkušnjah, etičnem odnosu, intuitivni kreativnosti in medsektorski sodelovalnosti strok. Širimo zeleno paradigmo zdravega in okoljsko odgovornga življenjskega sloga, v sodelovanju z Zemljo.

 

S programi geomantijskega zelenega turizma se energijske točke uporabljajo za spodbujanje človekove povezanosti z naravo, krepitvijo zdravja in hkrati za negovanje krajevne identitete in avtentičnosti. 

 

Dobrobiti doživetja, ob poglobljenem obisku točk, so izboljšanje počutja in stika z Zemljo. Učinek delovanja točk je individualen. V geomantijskem turizmu se ne poslužujemo tehničnih napotkov. Narava je res človekova lekarna. Ozdravitve se z obiskom navzočih energijskih točk – v primerih odprtosti obiskovalca- zgodijo kot proces preobrazbe, s spremembami med telesnim, duhovnim, duševnim in energijskim počutjem.. 

 

Zdravje se izboljša kadar spremenimo pogled nase in na svet, naravo in Zemljo, ko se spret povežemo z naravnimi viri, osvobodimo negativnih vedenjskih vzorcev in okrepimo svojo vlogo v skupnosti. Zdravje je krogotok dobrin v dajanju in prejemanju. 

 

Z geo vajami se hkrati uglašujemo s samozdravilnimi procesi Zemlje. V času aktualnih planetarnih sprememb, se povsod po prostoru globalno in lokalno porajajo preobrazbe v zavesti in energijski dostopnosti Zemlje. Vzpostavljamo soustvarjalni krogotok izmenjave z Zemljo in naravo.

 

Geomantijsko zeleno doživetje je celostno doživetje naravne in kulturne dediščine in duhovnih počel pokrajine, poznano kot tradicionalna naravna terapija, posodobljeno romanje na svete kraje in sonaravni selfness. V obiskovalcu prebudi prvinski odnos sodelovanja z Zemljo, njeno zavestjo in življenjsko energijo.

 

Vaje, ki se izvajajo pod vodstvom vodnikov geo-turizma poglabljajo medsebojni odnos človeka z naravo in vseprisotnimi vitalnimi kvalitetami krajine.  Obiskovalec doživi efekt ponovnega pristno pozitivnega doživljanja sebe, sveta in okolja. Vključujoča romarska dimenzija v obiskovalcu zrcali njegove duhovne kvalitete.

Člani Konzorcija Odstiranja znanj prednikov Polzela skrbimo za oblikovanje in izvajanje programov zelenega turizma, ki izhaja iz vitalno-energijskih danosti prostora ter dediščine območja 

 

Posebna doživetja nove turistične ponudbe vzpostavljamo s pomočjo nas, lokalnih vodičev, originalnih pripovedovalcev lastnih osebnih zgodb in  zgodb kraja, ki obiskovalce v smislu selfnessa vodijo po geomantijsko prepoznanih točkah vitalno-energiskega potenciala pokrajine. Za domačega in tujega obiskovalca naših programov ustvarjamo tako koristno kot tudi zabavno vsebino.

 

Program geo zelenega turizma Odstiranja znanj prednikov Polzela bomo predstavili na dogodku OZP Semenj doživetij, znanj in pridelkov, s katerim se pridružujemo sobota, 28.09. Sejmu dobrot s kmetij, ki ga organizira TD Polzela

Prizorišče
Parkirišče ob občinski stavbi na Polzeli

Termini aktivnosti

9.00 – Semenj doživetij, znanj in pridelkov

12.00 – Predstavitev nove turistične ponudbe – dvorana Občine Polzela

13.00 – VODEN OGLED POLZELE

 

ENO NAJVEČJIH MEDICINSKIH ODKRITIJ – NARAVNO STANJE ČLOVEKA JE OZEMLJENO STANJE; Posnetek pogovora o Posledicah Pomankanja stika z Zemljo in vzrokih za zdravstvene težave iz oddaje Klepet ob kavi na TV3

 

Odsotnost stika z Zemljo je problem, za katerim trpimo vsa živa bitja. Posledice pomanjkanja stika z zemljo občutimo na ravni spanja, hormonov, obolevanja za boleznimi itd.

Kako pa na mehanizem deluje prizemljevanje?

Kako sploh se ozemljevati, kateri materiali ozemljujejo in kako je s prizemljevanjem povezana t. i. električna hrana?


Klepet ob kavi je televizijska oddaja, ki se predvaja na TV3. Namen le te je, da gledalci skozi zanimive vsebine najdejo informacije, ki jim lahko pomagajo zato, da bi živeli bolj kvalitetno. V oddaji sva 7.3. 2019 sodelovala Robi Lavin in Marjan Kogelnik, pogovor pa je moderirala Jasmina Kandorfer

 

Glede zahteve/pogoja o številu gostov v oddaji smo prvotno z uredništvom uskladili optimalno rešitev, da se v treh snemanjih pokombiniramo trije predlagani gosti (Robi Lavin, Marjan KOgelnik in Karin Lavin)

 

1.snemanje: Naraven, samodejen stik z energijo Zemlje, gosta v Oddaji Kogelnik Marjan in Lavin Robi

Odsotnost stika z Zemljo in vnovično samozdravljenje zaradi nenaravnega okolja ob uporabi sodobnih komunikacijskih tehnologij in drugih škodljivih električnih naprav . ali izolacije

Sodoben “civiliziran” človek se je odrekel samozdravljenju ter prepustil alopatski medicini.

2.snemanje :Senzibilizacija zaznav in doživetij pokrajine, gosta v oddaji Kogelnik Marjan in Lavin Karin

Celosten odnos do pokrajine, razvoj občutenja in polne prisotnosti in zaznav za poglobljena doživetja in stika s pokrajino – genius loci. Razvoj potencialov pokrajine in prebivalcev v navezi razvoja odgovornega ti. kulturnega turizma.

3.snemanje: Holistična medicina okolja, gosta v oddaji Lavin Robi in Lavin Karine

Geomantična analiza kot nosilna podlaga iz obravnave prostora z univerzalnimi napotki in razlagami o potencialih pokrajine ter občutljivih območjih, kjer se posledično zatika z zdravjem, povezovanjem in skupnostjo, v širšem kontekstu doma – mesta – pokrajine in planetarnih sprememb.

Vedenja ki izvirajo iz izročila prednikov in aktualne prakse holistične medicine okolja.

 

 

Žal pa do drugih dveh snemanj ni prišlo, slednja bi namreč zelo smiselno nadgrajevala prvo zastavljeno temo

Dodatne info na temo izvedenega pogovora

https://marjankogelnik.wordpress.com/2017/03/20/povzetek-predavanja-samozdravljenje-prek-stika-z-energijo-zemlje-v-okviru-dogodkov-odstiranje-znanj-prednikov/

https://marjankogelnik.wordpress.com/2016/06/19/zemljenje-ali-stik-cloveka-in-zemeljskih-tal-ter-posledice-pomanjkanje-stika-z-zemljo/

https://marjankogelnik.wordpress.com/2018/12/16/samoc-in-opolnomocenje-za-spoznajo-zivljenja-samega-in-s-tem-bivanja-neomejene-svobode/

https://marjankogelnik.wordpress.com/2016/06/03/lastna-pridelava-zivil-ne-le-za-samooskrbo-pac-pa-za-ozemljevanje-oz-samozdravljenju-prek-stika-z-energijo-zemlje/

https://marjankogelnik.wordpress.com/2019/05/27/ozemljevanje-sobnih-rastlin-nedvomen-dokaz-ucinka-ozemljevanja-tudi-na-vitalnosti-rastlin/

 

Cikel predavanj Odstiranja znanj prednikov Cerkno~ samozdravljenje 4. del: ZDRAVJE PREHRANSKIH KULTUR

 

Tudi v aprilu nadaljujemo s ciklom predavanj Odstiranja znanj prednikov – samozdravljenje! Tokrat bomo gostili mag. Mojco Vozel, ki bo predstavila stara znanja o tem, kako so pretekle generacije z znanjem o hrani gradile preživetje in zdravje rodov.

Katera hrana je bila ključna za odpornost, moč in dolgoživost ljudi v preteklosti – in je še dandanes?

 

Predavateljica bo predstavila stara znanja o tem, kako so pretekle generacije z znanjem o hrani gradile preživetje in zdravje rodov. Pregledali bomo skupne temelje vseh prehranskih kultur na svetu in katere tri prehranske kulture so se izoblikovale v Sloveniji. Poleg tega bomo pregledali njihove značilnosti in kaj je bila njihova »sveta hrana«. S tem znanjem bomo skozi antropološko perspektivo ovrednotili sporočila prednikov o hrani in zdravju. Osvetlili bomo največje in najpogostejše zmote v sodobni prehrani (zakaj prehranska piramida ne deluje), prehranskih smernicah ter iskali praktične rešitve za vsakdan.

Predava mag. Mojca Vozel.

Vstop je prost.

Vabljeni v soboto, 13. aprila ob 10. uri! Vstop prost. 🌿
Bar Pr’ Gabrijelu, Cerkno

Javna predstavitev geomantične analize Polzele v okviru projekta Odstiranja znanj prednikov v petek, 12. 4. 2019 ob 19. uri na gradu Komenda na Polzeli.

Cilj projekta Odstiranja znanj prednikov OZP je na podlagi geomantijskega vrednotenja potencialov vitalno energijskih danosti in dediščine Polzele izoblikovati inovativno turistično ponudbo zelenega turizma. Geomantijska raziskava poteka neposredno na terenu, s sestavljanjem slike posameznih sestavin in potencialov Polzele v skupno ugotovitev o organizmu mesta.
Geomantijska raziskava obravnava danosti življenjske energije Polzele, identificira markantna območja, ki izpričujejo identiteto, vitalnost in zdravje. Analiza prikaže obstoječe stanje prostora, kakovost grajenih in zelenih površin, predispozicije vitalno energijskih izvirov, antropogene vplive, razmere občutljivih območij ( kot so lokacije bližini sevanja daljnovoda ) in smernice za potrebe prostorskega načrtovanja. Odkritje navzočnosti blagodejnih bio energijskih virov je podlaga za izdelavo geo- turističnega zemljevida Polzele. Ovrednotenje njihove funkcije ter značaja pa izhodišče za oblikovanje izvirnega programa zelenega turizma.

več v VABILU občinskega časopisa Polzelan

 

Projekt Odstiranje znanj prednikov – Predavanje Sveta Geometrija naših Prednikov

Opis predavanja

Predavatelj bo predstavil osnove svete geometrije v teoriji in praksi s poudarkom na primerih iz slovenske dediščine.
Geometrija je jezik vesolja oblik in tudi naši predniki so intuitivno
ali pa celo zavestno uporabljali geometrične “urejevalne” principe in
se na ta način usklajevali z naravo in njenimi silami v praktičnih opravilih kot
tudi v iskanju transcendentne izkušnje.

O predavatelju

Luka Mancini, magister oblikovanja, avtor številnih vidnih sporočil, med drugim tudi podobe logotipov Radia Slovenija bo tokrat predaval o temi s področja, ki ga ljubiteljsko spremlja že od leta 1995. Zanimajo ga najnovejša odkritja s področja arheologije, alternativni scenariji človeške preteklosti, artefakti – anomalije, zamolčana odkritja in najdbe ter dejavniki, ki vplivajo na oblikovanje znanstvenih paradigem in napredovanje znanosti.

Projekt ODSTIRANJA ZNANJ PREDNIKOV – Predavanje Duhovno vodstvo v Sloveniji nekoč in danes

Predavanje odseva avtorsko izkušnjo soočenja z duhovnostjo doma in v svetu. Avtor se opiše kot pristaš transverzalne duhovnosti, ki spričo skorajda popolne izgube stika z izvirnimi naravoverskimi kozmologijami pri narodih v Evropi, posameznim iskalcem resnice o sebi in svetu pomaga odkriti svoj in skupnostni sveti hram. Problematizira učinke kolonialnega refleksa, ki so vzpostavili prevladujočo kulturo plenilstva in še vedno stojijo na poti udejanjanju politik trajnostnega razvoja. Razkriva izvirni pomen besed in geografskih točk posebnega pomena v tradicionalnem naravoverju in napoveduje globinsko prenovo vloge duhovnosti v Sloveniji.
(Opis predavanje je hkrati najave knjige pred izidom z naslovom Duhovno vodstvo v Sloveniji nekoč in danes – Beletrina )

O predavatelju

Marko Hren je ustanovitelj in načelni svečenik Svetovnonazorske kozmološke skupnosti UPASANA – sanjava prostost duha. V 80ihletih 20 stoletja je bil dolgoletni urednik prvega novodobnega novičnika v Sloveniji, Vodnarjevega lista. Na Filozofski fakulteti v Ljubljani je ob ustanavljanju Mirovnega inštituta pripravljal doktorat na temo primerjave Pitagorejstva, Esensske kozmologije in Jainizma v primerjavi s heretičnimi skupinami karakteriziranimi z etiko nenasilja v Evropi v srednjem veku.

Vabljeni VSTOP PROST

Novi cikel predavanj v projektu Odstiranja znanj prednikov “na obisku”po občinah Spodnje Savinjske doline

S predavanji Odstiranja znanj prednikov krepimo navezavo na identiteto skupne zavesti iz zgodovine in kulture prednikov, značilnosti rastlinskega, živalskega in mineraloškega sveta ter Zemlje oz. njenega lokalnega počela.Z njimi želimo spodbuditi lokalne iniciative in trajnostni razvoj z vračanjem, upoštevanjem  naravoverskih tradicionalnih vrednot v odnosu do narave, Zemlje in sočloveka, zavedanje o pravi krajevni,  lokalni, narodnostni in planetarni  identiteti ter soustvarjanje skupne vizije harmoničnega lokalnega okolja in sveta.

Projekt ODSTIRANJA ZNANJ PREDNIKOV

V projektu bo na podlagi geomantijske analize vitalno-energijskih virov in dediščine urbanega območja Polzele ob sodelovanju domačinov izoblikovan program zelenega turizma. S projektom združujemo tradicijo in aktualne prakse vseživljenjskega učenja. S sodelovanjem domačinov želimo soustvariti novo ponudbo in s tem spodbuditi razvoj različnih dejavnosti ter hkrati zagotoviti ohranjanje okolja in kulturne dediščine.

 

Odstiranja znanj prednikov v Občinski knjižnici Prebold

Odstiranja znanj prednikov v Občinski knjižnici Prebold

 

V petek, 8. marca 2019, je v Občinski knjižnici Prebold v sklopu projekta »Odstiranja znanj prednikov« potekalo predavanje z naslovom »Izvor lepote, vesoljna harmonija in arhitektura«, ki ga je izvedel arhitekt Anton Žižek iz biroja Superform, ustvarjalec in predavatelj v Društvu Razcvet zavesti.

Fotografija osebe Odstiranja znanj prednikov.

Kaj je lepota in zakaj nas tako zelo privlači? Ali obstaja univerzalna lepota – lepota, ki ni subjektivno pogojena in presega zgolj všečnost? To so bila izhodiščna vprašanja za odkrivanje najvznemirljivejše teme, ki se dotika vsakogar izmed nas. Privlačijo nas lepe stvari, lepi ljudje, krasna narava in lepo zvezdnato nebo. Vsi hrepenimo po lepoti.
Vendar je v današnjem času lepota zapostavljena, človek se ne sprašuje o njenem globljem pomenu. Čemu je tako? Hitenje, individualizem in materializem nas prikrajšajo, da bi se ustavili in občudovali lepoto. V naravi vlada harmonija, vladajo zakoni, ki urejajo naravo. Človek je prav tako del narave, zato naj bi ustvarjal harmonično. Celo živali delajo nezavedno prelepe strukture svojih domov.

Beseda harmonija je grškega izvora in pomeni združiti in spojiti. Prvi jo je uporabljal veliki matematik, fizik, filozof in mistik Pitagora. Veliki grški filozof Platon o lepoti pravi, da »kar je lepo, je resnično in dobro; kar je resnično, je lepo in dobro«. Pot resnice je vedno zavestna in vodi v notranjo radost. Umberto Eco govori, da arhitektura med vsemi umetnostmi najbolj vztrajno poskuša s svojim ritmom posemati red univerzuma, ki so ga v starih časih imenovali kozmos, torej kras. V stari Grčiji je človeško telo simbol, sinonim lepote. Arhitektura v tem času posnema lepoto telesa. Uporablja se zlati rez, ki ga v renesansi imenujejo božansko razmerje. Najbolj vzvišena arhitektura na zahodu je gotska, ki dviguje človeškega duha navzgor, k transcendenci. Ustvarjanje arhitekture upošteva najsubtilnejše, mistične in kozmične vidike. Rezultat je mistična arhitektura templjev, ki nas osupne s svojo močjo in harmonijo.

Na predavanju so si obiskovalci ogledali tudi projekt »Zeliščni center na Štajerskem«, ki so ga naredili v biroju Superform, upoštevajoč naravna in kozmična načela harmonije. Skozi raziskovanje globlje zakonitosti odnosa med harmonijo in arhitekturo skozi različna zgodovinska obdobja v zahodni in vzhodni kulturi so zbrani spoznali neločljivo povezanost materije in duha. »Lepota je danes vse bolj odsotna. Čas je, da jo ponovno odkrijemo v sebi, v naravi in v našem ustvarjanju,« je sklenil Anton Žižek.

Foto galerija na TUKAJ

Članek v glasilu Občine Prebold o predavanju »Izvor lepote, vesoljna harmonija in arhitektura«

Fotografija osebe Marjan Kogelnik.

Projekt Odstiranja znanj prednikov – Predavanje: UŽITNE DIVJE RASTLINE SAVINJSKE DOLINE

Opis Predavanja

Tradicija nabiralništva ima v današnjem času velik potencial za življenje človeka, saj pomeni nič manj kot vračanje naprej. Naprej k naravi, omogoča, da živimo Naravo. Omogoča preskrbo s kakovostno, prehransko močno hrano ter spodbuja integracijo v naravno okolje ter nova spoznanja o naravni, kulturni in duhovni dediščini na temelju rastlin. Z njimi je človek neločljivo povezan, odkar obstaja. Spoznal je njihove prehranske in zdravilne moči pa tudi spremenjena stanja zavesti, ki jih omogočajo.

Raba »divje hrane« pomeni pomemben prispevek k neodvisnosti tako na individualni ravni kot na ravni skupnosti ter omogoča naravno življenje, ki ga planetarna globalizacija vse bolj uniformira ter nadzoruje. Pomeni nič manj kot okusen raziskovalen odpor proti industriji hrane in manipulacijo z njo. In več …

Katere so užitne divje rastline, kje rastejo, kdaj jih nabiramo, kako pripravimo, kakšen je njihov pomen v prehrani?

Vsepovsod so, ni jih malo, še posebno spomladi po njih izstopajo predvsem doline rek in potokov. Samonikle užitne rastline so okusno »divja« obogatitev vsakodnevne prehrane, lahko pa postanejo tudi njena temeljna sestavina. Izkazujejo se po krepčilni moči ter vsebnosti vitaminov, rudnin in številnih bioaktivnih snovi, ki imajo različne, največkrat zdravilne, učinke v našem telesu.

Na predavanju se predstavijo pogostejše in okusnejše užitne divje rastline, poseben poudarek je tudi na japonskem dresniku. Njegovi mladi poganjki so užitni in primerni tako za zelenjavne jedi kot za sladice, korenine pa izstopajo po vsebnosti antioksidanta resveratrola in med drugim slovijo kot učinkovita pomoč proti boreliozi.

Govora je seveda tudi o pripravi jedi, predavanje pa zaokroži predlog, da je zaradi učinka in prehranske moči večina užitnih divjih rastlin nič manj kot super(divja)hrana.

Vstop prost

O predavatelju

Dario Cortese je diplomirani disident agronomije, ki namesto spodbujanja industrijskega gojenja rastlin dela reklamo za plevele in užitne divje rastline nasploh. O tem je napisal vrsto člankov in nekaj knjig, izvaja pa tudi predavanja in delavnice na divjo temo. Obenem se ukvarja z raziskovanjem vpliva hoje na človekov psihofizični sklop, zanima ga pa tudi, kako izgleda pokrajina za naslednjim grebenom. Najraje biva v okolici Porezna.

Novi cikel predavanj v projektu Odstiranja znanj prednikov “na obisku”po občinah Spodnje Savinjske doline

S predavanji Odstiranja znanj prednikov krepimo navezavo na identiteto skupne zavesti iz zgodovine in kulture prednikov, značilnosti rastlinskega, živalskega in mineraloškega sveta ter Zemlje oz. njenega lokalnega počela.Z njimi želimo spodbuditi lokalne iniciative in trajnostni razvoj z vračanjem, upoštevanjem  naravoverskih tradicionalnih vrednot v odnosu do narave, Zemlje in sočloveka, zavedanje o pravi krajevni,  lokalni, narodnostni in planetarni  identiteti ter soustvarjanje skupne vizije harmoničnega lokalnega okolja in sveta.

Projekt ODSTIRANJA ZNANJ PREDNIKOV

V projektu bo na podlagi geomantijske analize vitalno-energijskih virov in dediščine urbanega območja Polzele ob sodelovanju domačinov izoblikovan program zelenega turizma. S projektom združujemo tradicijo in aktualne prakse vseživljenjskega učenja. S sodelovanjem domačinov želimo soustvariti novo ponudbo in s tem spodbuditi razvoj različnih dejavnosti ter hkrati zagotoviti ohranjanje okolja in kulturne dediščine.