Predavanji iz ciklusa Odstiranja znanj prednikov gostujeta v Medgen borzi na Rečici ob Savinji

Advertisements

ODSTIRANJA ZNANJ PREDNIKOV – ZAHVALA sodelujočim ob sklenitvi tretjega, zadnjega ciklusa predavanj te sezone

ZAHVALA
vsem članom ekipe ODSTIRANJA ZNANJ PREDNIKOV, predavateljem, obiskovalcem predavanj, simpatizerjem in moralnim podpornikom ter vsem, ki ste kakorkoli in kadarkoli pripomogli k izvedbi predavanj in naših vsakotedenskih srečevanj.

S skupnimi močmi smo od novega leta dalje izvedli skoraj 30 predavanj in pohodov. Naših srečevanj se je udeleževalo blizu 200 obiskovalcev, člani ožje ekipe smo pripravili 18 različnih predavanj, 8 predavanj pa so prispevali gostujoči predavatelji.

V tem času smo v projektu Odstiranja znanj prednikov raziskovali, odstirali znanja prednikov od skrivnosti megalitskih kultur, fenomenov zavesti človeka, Zemlje in vesolja do zgodovine Slovencev in naravoverstva ter geomantije. Organizirali smo  predavanja, pohode in dogodke ter razvijali ideje za celostne rešitve.

Predavatelji člani ekipe ODSTIRANJA ZNANJ PREDNIKOV:

Luka Mancini
Matej Gabrielle Dasko
Volk Turjaški S Šumberka
Marjan Kogelnik
Karin Lavin
Robi Lavin

Gostujoči predavatelji:

Šubic Jana
Matej Gobec
Ira Zorko
Marko Pogačnik
Kristofer Bogdan Meško
Mojca Vozel
Marko Hren
pater Karel Gržan

Partnerji
Irena Rotar – Ekoci
Jože Kužnik – Župan občine Polzela
Manuela Mlakar – Tic Polzela

Lahko si čestitamo za opravljeno delo, na katerega smo lahko z vso opravičljivostjo ponosni. Opravili smo veliko informativno-izobraževalno in vzgojno delo  ter s tem utrli pot h konkretizaciji izvedbenega dela v jeseni.

Odstrli smo premnoge resnice, zatajevana in prezrta dejstva, v skupno polje zavesti pa lansirali  čvrsto vizijo in  namero medsebojne harmonizacije naših življenj in  odnosov do soljudi, bližnjega prostora, širše narave, planeta in kozmosa v celoti.

 

Stalni obiskovalci naših dogodkov ste potrditev naše pravilne usmerjenosti, srečanja pa so bila vedno polna navdušenja. Za slednje se vam iskreno zahvaljujemo.
Imamo pa odslej do vas kot obiskovalca in simpatizerja našega dela posebno ponudbo oz. poziv.
Vabimo vas, da postanete del skupnosti Odstiranja znanj prednikov, del razširjene ekipe.
Radi bi, da srečanja na gradu Komenda postanejo naša skupna stvar. Z vašo pomočjo želimo dogajanje na Polzeli razviti v vzorčni model za celo Slovenijo.

Predavanja Odstiranja znanj prednikov namreč niso same sebi namen, pač pa želimo s pomočjo odstrtih izročil, znanj, kulturne, tehnične in duhovne dediščine spodbuditi

 • Vračanje in upoštevanje naravoverskih tradicionalnih vrednot v odnosu do narave, Zemlje in sočloveka
 • Zavedanje o pravi krajevni, lokalni, narodnostni in planetarni identiteti
 • Soustvarjanje harmoničnega sveta v skupni viziji

Kako lahko prispevate v skupnost ODSTIRANJA znanj prednikov ?

 • obiščite Fb stran ODSTIRANJA ZNANJ PREDNIKOV Tukaj in jo priporočite svojim prijateljem
 • prerazpošljite s svojim posvetilom obvestila o predavanjih v svojo bazo el. naslovov
 • prispevajte ideje
 • lahko stiskate letake za posamezno predavanje ali plakat celotnega ciklusa predavanj in jih distribuirate na primerna javna mesta (knjižnice, razne oglasne deske …ipd.)
 • postanete lokalni koordinator za izvedbo predavanj v vašem domačem kraju
 • postanete pooblaščeni fotograf ali videotehnik predavanj
 • nam pošljete testemonial oz. povratno informacijo glede posameznih predavanj

 

Hvala vsem in nasvidenje v jeseni, ko so svoje sodelovanje že potrdili Dario Cortesse, Tomo Križnar, Anton Komat, Andrej Detela, Viktorija Kos….

Kompletirani programi predavanj vseh ciklusov

1. ciklus Predavanj ODSTIRANJE ZNANJ PREDNIKOV

2.ciklus predavanj ODSTIRANJE ZNANJ PREDNIKOV

 

 

 

3.ciklus predavanj ODSTIRANJE ZNANJ PREDNIKOV

 

ODSTIRANJA ZNANJ PREDNIKOV – Predavanje: GEOMANTIJA ZA ZDRAVJE OKOLJA IN ČLOVEKA

Geomantija povezuje stara znanja prednikov s sedanjim časom, ki se je radikalno spremenil, da ne obstanemo v vmesnem stanju preloma. Indikativna znamenja navzoče prelomnice so pred nami.  Imperativ globalnih sprememb nas opozarja na nujnost po korenitih spremembah v odnosu do okolja, kot najbrž še nikoli doslej v zgodovini človeštva. Da ohranimo korenine sobivanja na Zemlji, v iskanju lastne in skupne poti do zdravja.

Naša civilizacija se je razširila po zemlji do mej možnega izkoriščanja naravnih virov. Soočamo se z akutnimi ekološkimi trendi nevarnega ravnanja do planetarnega doma. Nadaljuje se uničevanje naravnega okolja, z biološkimi motnjami ekosistemov, s slabšanjem bivalnih pogojev, s sodobnimi bolezenskimi simptomi človeka, v nezadostni bio/energijski učinkovitosti bivališča . Potrebujemo osebno in bivalno ekologijo. Odnos s sabo in svojim domom je temeljna matrica.

Na civilizacijskem razpotju se odkriva evolucijo nove  ekologije, ki je pravzaprav naslednik starodavnih znanj prednikov.  Po tradiciji geomantija pripada praspominu skupnosti. Sedaj poznana kot holistična ekologija okolja. Planet, dom, pokrajino, podjetje in kmetijo obravnava kot živ organizem. Posveča se zdravljenju ekoloških problemov, reševanju bivalnih bolezni domovanja in sonaravnemu načrtovanju. Holistično pojmovanje zdravja je celovito. Varstvo okolja in ohranjanje narave so temelji zelenega trajnostnega razvoja. S tem predavanjem bomo poskušali primerno integrirati preteklost in prihodnost, za sedanje izzive, v skrbi za zdravje okolja in človeka.

O predavatelju
Robi Lavin se z geomantijo poklicno ukvarja od leta 1999. Z geomantijskim raziskovanjem, pregledi zdravja bivalnih in delovnih prostorov, okoljskim načrtovanjem, zdravljenjem prostora, holističnim svetovanjem, razvojnim mentorstvom, izobraževanji in vodenjem zelenih projektov : v urbanizmu, turizmu, arhitekturi, naravni in kulturni dediščini, poslovnem okolju, družinskih hišah, ekologiji in inovativnih projektih za zdravje. Na podlagi priznane inovacije GZS 2010 ( Gospodarska zbornica Slovenije ), uvaja holistično metodologijo sinteze prostora in ljudi. V Sloveniiji je uresničil prvi geomantijski OPPN ( Občinski prostorski podrobni načrt ). Poleg vzorčnega modela celostnega okoljskega projektiranja, s sodelavci uvaja nov turistični geomantijski certifikat v mednarodnem merilu, ki bazira na zdravju okolja in varovanju svetih krajev. Robi odkriva energijske sledi starodavnih kultur in proučuje aktualne planetarne spremembe v ekosistemih okolja. Se aktivno ukvarja s športom. Z ženo Karin vodi Zavod za celostni razvoj Anima Mundi. Sta soustvarjalca Državljanjske pobude Integralna zelena Slovenija. Z integralnim pristopom do večdimenzionalnosti biosfere Zemlje, deluje inovativno napram projektom za trajnostni razvoj, na temeljih znanja prednikov.

Kraj

Mala dvorana kulturnega doma,

Glavni trg 2, 3313 Polzela

Prost vstop s prostovoljnimi prispevki (priporočeni prispevki od 5 – 10 eur), ki so namenjeni kritju stroškov predavateljev in sami organizaciji

Dobrodošli

Odstiranja znanj prednikov – Predavanje: SNOVANJE ŽIVLJENJA – ČLOVEK KOT USTVARJALEC

 

Ustvarjalnost ni le domena umetnikov, temveč smo na nek način vsi vpleteni v ustvarjalne procese. Ustvarjalnost dobesedno pomeni »v stvar« torej dati ideji materialno obliko, zamisel udejanjiti, jo realizirati v življenju. Ustvarjalni proces ima svoje osnovne zakonitosti in prežema tako nastajanje umetniških stvaritev kot tudi razvoj kultur in civilizacij. Tako lahko na  ustvarjalnost pogledamo iz kozmološke perspektive – stvarjenje svetov, osebne – vsi smo snovalci svojih življenj ali družbene – v kakšnih interakcijah sem z okoljem in kaj s svojo ustvarjalnostjo prispevam k skupnosti.

Kaj je tisto, kar nas žene v vedno nova udejanjanja, ki prinašajo radost in izpolnitev pa tudi notranje bitke ob premagovanju ovir. In kaj takrat ko se ustvarjalni proces navidezno ustavi in naše delo ali življenje zaide v krizo?

Ustvarjalnost posameznika je odvisna od širine zavedanja. V sodobni družbi samouresničitev pridobiva na pomenu. Ker živimo v zelo narcistični družbi, je tudi samouresničitev pogosto razumljena le površinsko, kot zadovoljitev osebnih potreb, ki ne segajo v globlje plasti psihe. In kaj naš čaka v globinah?

KAKO TOREJ USTVARJATI ŽIVLJENJE V SODOBNEM SVETU S SVOBODO IN ODGOVORNOSTJO?

 

Iz predavanja

 • Zakon manifestacije
 • Ustvarjalni procesi Zemlje
 • Ustvarjalnost v mitologiji
 • Snovanje življenja – kako ustvarjalni proces poteka v vsakem človeku
 • Faze ustvarjalnega procesa
 • Ustvarjalna kriza in poti iz nje
 • Pomen samo-refleksije
 • Aktiviranje ustvarjalnih potencialov

O PREDAVATELJICI

Karin Lavin, akad. slikarka se kot samostojna ustvarjalka land-arta že dve desetletji posveča raziskovanju  globljih  potencialov  pokrajine. Razvija metode celostnega poučevanja skozi dediščino za otroke in odrasle, ki udeležencem omogočajo ustvarjalno udejstvovanje in subtilno doživljanje krajine. S programom senzibilizacije za učitelje in vzgojitelje vnaša v šolski sistem holistično obravnavo človeka in prostora, razvoj notranjih čutil in intuitivnega mišljenja.

V umetniškem delu izraža arhetipe prostora v različnih nalogah prostorskih ureditev, grafičnega in industrijskega oblikovanja, poslikav prostorov in razstav v obliki instalacij iz naravnih materialov.

V različnih projektih skupaj z možem Robijem Lavinom ob sodelovanju domačinov razvija avtentične oblike zelenega geomantičnega turizma v skrbi za vrednotenje in ohranjanje prvobitnosti okolja ter vzpostavljanje aktivne in odgovorne družbe. Z Zavodom za celostni razvoj Anima Mundi sodelujeta v različnih lokalnih in nacionalnih pobudah.

 

Kraj

Mala dvorana kulturnega doma,

Glavni trg 2, 3313 Polzela

Prost vstop s prostovoljnimi prispevki (priporočeni prispevki od 5 – 10 eur), ki so namenjeni kritju stroškov predavateljev in sami organizaciji

Dobrodošli

 

ODSTIRANJA ZNANJ PREDNIKOV – Predavanje: “Presenečenje v svetem znamenju- megalitske konstrukcije na zemlji tako kot zvezde na nebu med Sotlo in Savinjo severno od Save”

 

Dr. Gržan je na območju doline Gračnice  odkril sistem med seboj povezanih kamnitih tvorb, ki so popolna kopija ozvezdja z našega nočnega neba. In ne samo da presenečajo astronomsko znanje naših prednikov, natančna razmerja med ozvezdji, pozitivno delovanje energijskih polj na človeka, ampak je presenetljiva tudi velikost tega sistema.
Ozvezdja so kot prerisana. Kamnite linije, veliki osamelci, stene, skalni spodmoli so v prostor dejansko postavljeni po zvezdnih koordinatah in vsekakor ne naključno.

 

 

 


O predavatelju

Pater dr. Karel Gržan sicer ni običajen duhovnik, čeprav živi skromno in odprto. Magister teologije in doktor literarnih ved tudi veliko piše. Podpisal je že več kot 30 knjig, predvsem o medčloveških odnosih, pa tudi o arheologiji. Njegova knjiga Le kaj počne Bog v nebesih, ko je na zemlji toliko trpečih, je uspešnica. 

V knjigi V znamenju Oriona opisuje svoje najpomenljivejše odkritje v dolini Gračnice, kjer se nahajajo številna doslej neznana gradišča, ki so umeščena v prostor po zvezdnih koordinatah. S tem pridobiva kultura davnih prebivalcev našega prostora nove spoznavne razsežnosti.

Marija Štular Sosič je knjigi v popotnico zapisala naslednje besede: »V knjigi nam avtor dr. Karel Gržan, pater Karel, predstavlja /…/ starodavno preteklost oziroma še neolitsko staroselsko sposobnost čutiti in se zavedati povezave neba z zemljo. Na skrben, prisrčen in nevsiljiv, z zgodbami podprt način nam sporoča, da smo v ravnovesju le, če upoštevamo povezavo vsega svetega, to je kozmičnega in zemeljskega. Staroselci so to še vedeli in čutili, zato so postavljali objekte, med njimi tudi kroge in megalite, da so ustvarjali resonanco nebo – zemlja. Sozvočje in sonihanje zemlje z nebom je oživilo ozemlje, kjer so bivali, in ustvarjalo harmonijo še daleč naokoli.« (Povzeto po TUKAJ)

V red bratov kapucinov je vstopil po končani srednji gradbeni šoli v Celju, saj je verjel v izročilo svetega Frančiška in je želel svoje življenje posvetiti razdajanju revnim in nemočnim. Kot duhovnik in kaplan v več župnijah je na stiske časa in ljudi odgovarjal na širšem Štajerskem. Trenutno je škofijski duhovnik, kaplan v Lučah pri Solčavi. Pred svoje ime postavlja besedo pater zato, da se izogne naslavljanju z gospod, saj je kmet in župnik obenem, kakor trdi sam.


Tekst in grafika najave predavanja povzet po članku z naslovom 
Je bila Slovenija nekoč središče sveta? avtorja  Dejana Ogrinca

 

Orionova pot

Opis poti: Orionova pot, ki jo je med službovanjem v Jurkloštru odkril in na zemljevid postavil znani slovenski duhovnik pater dr. Karel Gržan, že kar nekaj let navdušuje, vznemirja in buri znanstvene in poljudne kroge. Dr. Gržan je v dolini Gračnice namreč odkril številna neolitska gradišča, ki naj bi odslikavala zvezdna znamenja, od katerih je najbolj viden (ali bolje rečeno navadnemu smrtniku najbolj znan) ravno Orion.
Pot se začne v kartuziji Jurklošter, Nadalje gre ob strugi Gračnice mimo Šmidovega mlina do Marofa, od koder se vzpne po poti navzgor do najvidnejšega gradišča, ki naj bi predstavljal Orionov pas. Pot se nadaljuje nekaj časa po planoti, potem pa se preko Pojerja z lepimi počivališči ob ribnikih poda v dolino in po ostrem skalnatem grebenu (odslikavi ozvezdja Bik) do Blatnega Vrha, kjer je najvidnejše Bikovo oko. Po razgledni planoti se skozi osrednji del vasi Blatni Vrh spusti do Marofa in do Pečerinskih slapov, kjer dr. Gržan razkriva povezave s sveto reko Eridan. Skozi zanimivo skalno sotesko se opravi še zadnji del poti in izlet se zaključil pri ribnikih na Marofu

Dodatno

Film oddaja o tej tematiki vredno ogleda :

http://ava.rtvslo.si/predvajaj/orion-dokumentarni-film/ava2.140175478/

ODSTIRANJA ZNANJ PREDNIKOV – Predavanje “SVETA HRANA” PREDINDUSTRIJSKIH DRUŽB NA NAŠIH TLEH IN DRUGOD PO SVETU – Učna ura prednikov in njeno sporočilo za sodobni svet

ODSTIRANJA ZNANJ PREDNIKOV – Predavanje “SVETA HRANA” PREDINDUSTRIJSKIH DRUŽB NA NAŠIH TLEH IN DRUGOD PO SVETU – Učna ura prednikov in njeno sporočilo za sodobni svet
Namen prehranskega predavanja:
– kulturni medgeneracijski prenos prehranskih znanj
– stične točke prehrane starih ljudstev med naravo in kulturo
– ponovno odkrivanje primarnih prehranskih znanj z namenom nove uporabe v sodobnem času
– povezovanje z Zemljo
– razvijanje samooskrbe in lokalno oskrbe
Kaj nas o prehrani in zdravju uči pred-industrijska družba
Kaj se lahko naučimo od naših pred-industrijskih prednikov za sodobno prehrano
Sodobna prehranska znanja skozi ohranjanje znanj pred-industrijskih prednikov
O avtorici:
Mojca Vozel je novinarka, urednica, magistrica ekonomskih znanosti, doktorska študentka in raziskovalka antropoloških prehranskih vzorcev ter svetovalka za dojenje in prehrano otrok. Ukvarja se s preučevanjem prehrane v starih pred-industrijskih kulturah in na prvem mestu z vplivi prehrane na razvoj in zdravje. Prehranske vzorce, kakršne smo razvili v manj kot stoletju, v sodobnem potrošniškem kapitalizmu, z uporabo antropoloških znanj sooča s tistimi, ki so pred stoletji in tisočletji nastajali med našimi predniki doma in po vsem svetu.

Kraj

Grad Komenda,

Grajski trg 1, 3313 Polzela

Prost vstop s prostovoljnimi prispevki (priporočeni prispevki od 5 – 10 eur), ki so namenjeni kritju stroškov predavateljev in sami organizaciji

Dobrodošli

ODSTIRANJA ZNANJ PREDNIKOV; Predavanje “Zrcala neba – hipoteza o kozmičnem urbanizmu megalitskih civilizacij sveta”

Gotovo ste že slišali za teorijo, da so tri piramide v Gizi s svojo postavitvijo v prostor in velikostjo podoba treh zvezd Orionovega pasu. Korelacijo je odkril Robert Bauval, belgijski inženir rojen v Egiptu in močno razburkal tedanjo egiptološko srenjo. Od tega je danes preteklo že več kot 20 let. Njegova odkritja so sprožila val zanimanja za stare civilizacije predvsem pa dala zagon novi generaciji neodvisnih alternativnih raziskovalcev, ki vidijo scenarij poteka zgodovine nekoliko drugače kot uradna arheološka stroka.

V predavanju se poglobimo v dokazno gradivo in kritično ovrednotimo Bauvalovo-Hancockovo “zvezdno karto” v Gizi, nato pa preverimo kakšno težo imajo številna druga odkritja korelacij med tempeljsko arhitekturo oz. strukturami na zemlji in ozvezdji na nebu. Ali so različne, v prostoru in času nepovezane kulture, resnično prakticirale nekakšen kozmični urbanizem in s tem na velikopotezen način udejanjale še danes znano antično misel: kakor v nebesih tako na zemlji …?

O PREDAVATELJU

Luka Mancini, magister oblikovanja, avtor številnih vidnih sporočil, med drugim tudi podobe logotipov Radia Slovenija bo tokrat predaval o temi s področja, ki ga ljubiteljsko spremlja že od leta 1995. Zanimajo ga najnovejša odkritja s področja arheologije, alternativni scenariji človeške preteklosti, artefakti – anomalije, zamolčana odkritja in najdbe ter dejavniki, ki vplivajo na oblikovanje znanstvenih paradigem in napredovanje znanosti.

Kraj

Grad Komenda,

Grajski trg 1, 3313 Polzela

Prost vstop s prostovoljnimi prispevki (priporočeni prispevki od 5 – 10 eur), ki so namenjeni kritju stroškov predavateljev in sami organizaciji

Dobrodošli

Ponovitev predavanja Luke Mancinija: Ali je geometrija lahko sveta? v Teozofski knjižnici v Celju

V torek, 23.5. ob 18:00 lahko ujamete ponovitev predavanja Luke Mancinija: Ali je geometrija lahko sveta? v Teozofski knjižnici v Celju.

Luka Mancini, magister oblikovanja, avtor številnih vidnih sporočil, med drugim tudi podobe logotipov Radia Slovenija bo tokrat predaval o temi s področja, ki ga je intenzivno spoznaval že v času študija na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani.

Namen predavanja je uvod v teorijo in prakso svete geometrije. Geometrično znanje je del človeške izkušnje že vse od časov graditeljev prvih templjev in mest. Stare civilizacije so spoznavale, da sta geometrija in matematika najbolj primerna jezika s katerim lahko opisujemo naravo našega sveta. Sveta geometrija je metafora vesoljnega reda, je pogled na svet v katerem številom in proporcom pripisujemo poseben pomen. Hkrati je sveta geometrija disciplina meditativnega risanja geometričnih risb s katerim poustvarjamo zakone stvarstva in življenja. V predavanju bomo s številnimi primeri odgovarjali in se poglabljali na bistveno vprašanje o tem ali je struktura vesolja geometrična.

Povezava na dogodek Tukaj

ODSTIRANJA ZNANJ PREDNIKOV; Predavanje – Skrivnosti Gore Oljke

 

Sleherna krajina ima določene naravne danosti, ki že od nekdaj predstavljajo točke posebnega pomena. Kvaliteto določene točke posredno razkrivajo materialne sledi različnih kultur, zgodbe, ime, pisni viri in njena energija. Za povrh je položaj sleherne točke v premišljenih  geometrijskih razmerjih. Našteto še posebej velja za goro Oljko, imenovano tudi Savinjska Šmarna gora. Njene skrivnosti, ki odražajo miselni svet naših prednikov, vam bo podrobneje predstavil mag. Matej Gabrielle Dasko, intuitivni raziskovalec časa in prostora. Vljudno vabljeni !

 

O predavatelju:

Matej Gabrielle Dasko se od leta 2005 ukvarja z raziskovanjem kulturne dediščine Slovenije. Je odkritelj vsaj 50-ih novih arheoloških najdišč, med katerimi velja izpostaviti megalite Hudičeve skalne nad Kamnico ter mutiperiodna najdišča Donačka gora, Plački vrh in Brloga.

Od leta 2008 deluje pod imenom TUR(M)ISTIKA kot organizator in izvajalec tematskih pohodov in dogodkov na mestih z izjemno kulturno in naravno dediščino. S področja kulturne dediščine je objavil nekaj desetin člankov, je tudi avtor tematske poti po pokopališču Pobrežje, Maribor. Od decembra 2016 aktivno raziskuje goro Oljko in področje Savinjske doline…