Projekt ODSTIRANJA ZNANJ PREDNIKOV – Predavanje SISTEMSKO MIŠLJENJE ZA RAZVOJ TURIZMA V LOKALNEM OKOLJU

O Predavanju

Turizem v lokalnem okolju je pogosto v rokah odločevalcev, ki razmišljajo v časovnem okviru volitev, linearno. Sistemski način razmišljanja popelje tako odločevalce kot izvajalca na popolnoma nov nivo razmišljanja – razmišljanje z vidika velike slike, ki presega  kratko časovno obdobje  nekaj let in, ki povezuje, združuje vse deležnike v turizmu in njegovem okolju. S pomočjo usmerjenosti v rešitve, soustvarjanja in znanja s področij turizma, sistemov se naučijo  gradnje modelov, ki ponazarjajo dejansko rešeno situacijo v okolju.

O Predavateljici

Dr Tadeja Jere Jakulin je izredna profesorica sistemov in turizma na UNESCO UniTwin Univerzi na Primorskem, Fakulteti za turistične študije – TURISTICE. Doktorirala je na Univerzi v Mariboru s področja sistemov, modeliranja in simulacije v okolju turizma. Raziskuje in poučuje polja mehkih sistemov (organizacijskih mrež ter družbenih in kulturnih sistemov v turizmu) ter zavesti kot evolucijskega sistema. Raziskovalno in pedagoško delo ji je prineslo mednarodna (CASYS’09) in slovenska priznanja (Slovenska znanstvena fundacija – Prometej zahvalno listino za odličnost v komuniciranju znanosti, Univerza na Primorskem – pedagoška odličnost 2010). Med leti 2008 in 2012 je opravljala funkciji prodekanje Fakultete za turistične študije TURISTICE, nato pa prorektorice za mednarodno sodelovanje Univerze na Primorskem, 2012 – 2016. Predavala je na švedskih univerzah (Kalmar in Stockholm, 1997 – 2011), Hrvaškem (ZSM in VERN, 2003 – 2015/ Srbiji (Singidunum, 2012 – 2017), imenovana je za gostujočo profesorico na Univerzi Rijeka, Hrvaška (2016/2017, 2017/2018). Je članica Katedre za kulturni turizem in kulturno dediščino UP FTŠ Turistice, pridružene UNESCO-vi univerzitetni katedri za Kulturo, turizem in razvoj (Sorbona, Pariz), redna članica panela turističnih strokovnjakov Svetovne turistične organizacije (UNWTO). Od 2017 je častna doktorica IIAS (Mednarodnega inštituta za napredne študije na področju sistemskih raziskav in kibernetike) ter Colour Mirrors (mreže barvnih praktikov in učiteljev).

Vstop prost

Deset predavanj se bo zvrstilo ob petkih zvečer do konca marca. Prvih pet bo na Polzeli, ostalih pet pa v sosednjih občinah.

 

Projekt ODSTIRANJA ZNANJ PREDNIKOV

V projektu bo na podlagi geomantijske analize vitalno-energijskih virov in dediščine urbanega območja Polzele ob sodelovanju domačinov izoblikovan program zelenega turizma. S projektom združujemo tradicijo in aktualne prakse vseživljenjskega učenja. S sodelovanjem domačinov
želimo soustvariti novo ponudbo in s tem spodbuditi razvoj različnih dejavnosti ter hkrati zagotoviti ohranjanje okolja in kulturne dediščine.

Advertisements

Projekt ODSTIRANJA ZNANJ PREDNIKOV – Predavanje ČLOVEK – DOM – MESTO – POKRAJINA – PLANET

S predavanjem bo prikazano sporočilo geomantije za projekt Odstiranja znanj prednikov, kot nosilne podlage iz obravnave prostora Polzele in univerzalni napotki, na podlagi dolgoletnih izkušenj. Predstavljen bo pristop geomantije, z razlagami kje se splošno zatika z zdravjem, povezovanjem in skupnostjo, v širšem kontekstu doma – mesta – pokrajine in planetarnih sprememb. Vedenja predavanja izvirajo iz izročila prednikov in aktualne prakse holistične medicine. Utemeljena v ukvarjanju z življenjsko energijo Zemlje in domovanja.

Vsebina predavanja : Moderni trendi ne dajejo dovolj smernic za podporo človeku k zdravju in skupnosti. Iščejo se interaktivni odgovori na vprašanja posameznika, v ogledalu globalnih preobrazb, kako najti svoje mesto v svetu, domu in naravi.

 

Izobraževanje geomantije združuje tradicijo in sodobno obravnavo poglobljenega zemljepisa, osebne ekologije, bivalne psihologije, naravnih terapij in ustvarjalnosti. Z namenim podati primerno celostno izobraževanje, da postajamo družba vedenja.

Odstiranja znanj prednikov so raziskovalni proces geomantijskega dela , s sestavljanjem mozaika spoznanj iz izkušenj dela z ljudmi, naravo in družbenimi interakcijami. Predstavljeni bodo izsledki geomantijske raziskave okolja Polzele, z izhodišči za turistično ponudbo.

 

Robi Lavin se z geomantijo poklicno ukvarja od leta 1999. Z geomantijskim raziskovanjem, pregledi zdravja bivalnih in delovnih prostorov, okoljskim načrtovanjem, zdravljenjem prostora, holističnim svetovanjem, razvojnim mentorstvom, mediacijami, izobraževanji in vodenjem zelenih projektov : v urbanizmu, turizmu, arhitekturi, naravni in kulturni dediščini, poslovnem okolju, družinskih hišah, ekologiji in inovativnih projektih za zdravje. Opravil je več kot 550 pregledov in svetovanj bivalnim hišam in stanovanjem po Sloveniji. Na podlagi priznane inovacije GZS 2010 ( Gospodarska zbornica Slovenije ), uvaja holistično metodologijo sinteze prostora in ljudi. V Sloveniiji je uresničil prvi geomantijski OPPN ( Občinski prostorski podrobni načrt ). Poleg vzorčnega modela celostnega okoljskega projektiranja, s sodelavci uvaja nov turistični geomantijski certifikat, ki bazira na zdravju okolja in varovanju svetih krajev. Odkriva energijske sledi starodavnih kultur in proučuje aktualne planetarne spremembe v ekosistemih okolja. Je soustvarjalec projektne ekipe Odstiranja znanj prednikov- z zavodom Anima Mundi, ki ga vodi z ženo Karin. Na inovativen način posodablja stara znanja prednikov, za pomoč ljudem in okolju, z intuitivno prakso.

Za specifična individualna vprašanja bo na razpolago po predavanju.

 

Vstop je prost, vabljeni

 

Deset predavanj se bo zvrstilo ob petkih zvečer do konca marca. Prvih pet bo na Polzeli, ostalih pet pa v sosednjih občinah.

 

Projekt ODSTIRANJA ZNANJ PREDNIKOV

V projektu bo na podlagi geomantijske analize vitalno-energijskih virov in dediščine urbanega območja Polzele ob sodelovanju domačinov izoblikovan program zelenega turizma. S projektom združujemo tradicijo in aktualne prakse vseživljenjskega učenja. S sodelovanjem domačinov
želimo soustvariti novo ponudbo in s tem spodbuditi razvoj različnih dejavnosti ter hkrati zagotoviti ohranjanje okolja in kulturne dediščine.

 

Projekt ODSTIRANJA ZNANJ PREDNIKOV – Predavanje POGLOBLJENA DOŽIVETJA POKRAJINE

Vabljeni na drugo predavanje v okviru projekta Odstiranja znanj prednikov z naslovom  POGLOBLJENA DOŽIVETJA POKRAJINE v petek, 25. 1. ob 18. uri na grad Komenda – Polzela

Vstop je prost

 

Iz vsebine predavanja

–          Obisk kraja nas lahko vsestransko obogati

–          Poglobljen odnos do pokrajine včasih in danes

–          Bogata znanja in sporočila dediščine

–          Izjemni potenciali manjših mest – Polzela

–          Kako raziskujemo z občutenjem

–          Različni pristopi kako do poglobljenih doživetij

–          Zdravilnost pokrajine – kako se vitaliziramo in hkrati skrbimo za pokrajino

–          Odgovoren turizem

O predavateljici

 

Karin Lavin, akad. slikarka se kot samostojna ustvarjalka land-arta že dve desetletji posveča raziskovanju globljih potencialov pokrajine. Razvija metode celostnega poučevanja skozi dediščino za otroke in odrasle, ki udeležencem omogočajo ustvarjalno udejstvovanje in subtilno doživljanje krajine. S programom senzibilizacije za učitelje in vzgojitelje vnaša v šolski sistem holistično obravnavo človeka in prostora, razvoj notranjih čutil in intuitivnega mišljenja.

V umetniškem delu izraža arhetipe prostora v različnih nalogah prostorskih ureditev, grafičnega in industrijskega oblikovanja, poslikav prostorov in razstav v obliki instalacij iz naravnih materialov.

V različnih projektih skupaj z možem Robijem Lavinom ob sodelovanju domačinov razvija avtentične oblike zelenega geomantičnega turizma v skrbi za vrednotenje in ohranjanje prvobitnosti okolja ter vzpostavljanje aktivne in odgovorne družbe. Z Zavodom za celostni razvoj Anima Mundi sodelujeta v različnih lokalnih in nacionalnih pobudah.

Na osnovi  dosedanjega dela, vrhunskih dosežkov na  umetniškem področju ter  kulturno-vzgojnih projektov s področja kulturne dediščine oziroma povezanih s kulturno dediščino, namenjenih otrokom in/ ali mladim, inovativnega in ustvarjalnega pristopa ter neposrednega stika z mladimi, je bila  v letu 2018 s strani  Ministrstva za kulturo izbrana za ambasadorko evropskega leta kulturne dediščine.

 

 Deset predavanj se bo zvrstilo ob petkih zvečer do konca marca. Prvih pet bo na Polzeli, ostalih pet pa v sosednjih občinah.

 

Projekt ODSTIRANJA ZNANJ PREDNIKOV

V projektu bo na podlagi geomantijske analize vitalno-energijskih virov in dediščine urbanega območja Polzele ob sodelovanju domačinov izoblikovan program zelenega turizma. S projektom združujemo tradicijo in aktualne prakse vseživljenjskega učenja. S sodelovanjem domačinov
želimo soustvariti novo ponudbo in s tem spodbuditi razvoj različnih dejavnosti ter hkrati zagotoviti ohranjanje okolja in kulturne dediščine.

predavanje SAMOZDRAVLJENJE PREKO STIKA Z ENERGIJO ZEMLJE 18.1.2019 na Polzeli

Prihodnji petek se začne ciklus predavanj Odstiranja znanj prednikov. Deset predavanj se bo zvrstilo ob petkih zvečer do konca marca. Prvih pet bo na Polzeli, ostalih pet pa v sosednjih občinah.

Vabljeni na moje predavanje z naslovom SAMOZDRAVLJENJE PREKO STIKA Z ENERGIJO ZEMLJE v petek, 18. 1. ob 18. uri na grad Komenda. Vstop je prost

Opis mojega predavanja

 • Samozdravljenje preko stika z energijo Zemlje pri tradicionalnih ljudstvih sveta.
 • Sodoben “civiliziran” človek se je odrekel samozdravljenju ter prepustil  alopatski medicini .
 • Odsotnost stika z Zemljo in rezultat v primerih dolgotrajnih prekinitev zemljenja
 • Učinek nenaravnega okolja z  uporabo sodobnih komunikacijskih tehnologij in drugih škodljivih električnih naprav
 • Pasivni in enostranski način ozemljevanja  pretoči zdravilne negativno nabite elektrone
 • Zavestnoproaktiven pristop k ozemljevanju z razvijanjem senzibilizacije do  Zemlje

Obenem vas prosim, da vabilo z letakom in plakatom najave prvih pet predavanj čimbolj učinkovito širite po svojih mrežah naslovov.

 

S predavanji v okviru projekta Odstiranja znanj prednikov želimo spodbuditi lokalne iniciative in trajnostni razvoj z vračanjem, upoštevanjem  naravoverskih tradicionalnih vrednot v odnosu do narave, Zemlje in sočloveka, zavedanje o pravi krajevni,  lokalni, narodnostni in planetarni  identiteti ter soustvarjanje skupne vizije harmoničnega lokalnega okolja in sveta.

Projekt ODSTIRANJA ZNANJ PREDNIKOV

V projektu bo na podlagi geomantijske analize vitalno-energijskih virov in dediščine urbanega območja Polzele ob sodelovanju domačinov izoblikovan program zelenega turizma. S projektom združujemo tradicijo in aktualne prakse vseživljenjskega učenja. S sodelovanjem domačinov
želimo soustvariti novo ponudbo in s tem spodbuditi razvoj različnih dejavnosti ter hkrati zagotoviti ohranjanje okolja in kulturne dediščine.

 

 

 

Predavanja ODSTIRANJA ZNANJ PREDNIKOV v zimskem ciklu ponovno na Polzeli

 

Predavanja Odstiranja znanj prednikov

 

Spoznanje o  človeku preteklosti oz. naših davnih ali neposrednih prednikih predvsem kot sodelavcih narave

Vse pogosteje posameznki delimo  spoznanje o človeku preteklosti oz. naših davnih ali neposrednih prednikih predvsem kot sodelavcih narave, ki so uspevali živeti v skladu z naravnimi ciklusi, v okolje pa so bili tesno povezani in prilagojeni.

V želji izboljšati okolje se sodobni človek  ne prilagaja okolju, pač okolje prilagaja sebi, s tem si je življenje popolnoma otežil in zapuščino prednikov stlačil pod “primitivizem” ter s tem izgubil identiteto

 

Sleherna krajina ima določene naravne danosti, ki že od nekdaj predstavljajo točke posebnega pomena.  Kvaliteto določene točke posredno razkrivajo materialne sledi različnih kultur, zgodbe, pisni viri in njena energija. Svete točke, razpredene po vsem svetu povezujejo vitalnoenegijske silnice v pokrajini. Točke medsebojno tvorijo pravilna geometrična razmerja in vzorce v obliki trikotnikov ipd. V Nemčiji že več kot petnajst let načrtujejo gradnjo stavb in naselij na podlagi geomantične analize, ki razkrije voitalnoenergijski potencial pokrajine. S tem dosegajo boljše zdravje prebivalcev in okolja.

S predavanji v okviru projekta Odstiranja znanj prednikov želimo spodbuditi lokalne iniciative in trajnostni razvoj z vračanjem, upoštevanjem  naravoverskih tradicionalnih vrednot v odnosu do narave, Zemlje in sočloveka, zavedanje o pravi krajevni,  lokalni, narodnostni in planetarni  identiteti ter soustvarjanje skupne vizije harmoničnega lokalnega okolja in sveta.

 

V zimskem ciklu predavanj ob petkih zvečer na gradu Komenda bomo gostili:

18. 1. – Marjana Kogelnika, pobudnika številnih civilnih iniciativ in organizatorja ciklov predavanj;

25. 1 – Karin Lavin, ustvarjalko in mentorico holističnih pristopov,

1. 2 – Robija Lavina, geomanta, raziskovalca in projektnega svetovalca;

15. 2. – dr. Tadejo Jere Jakulin, izredno profesorico sistemov in turizma na UNESCO UniTwin Univerzi na Primorskem;

22. 2. – Iro Zorka, arhitekta naravne gradnje in permakulture.

 

 

V drugi polovici janurja se torej ponovno vidimo. Najprej pet srečanj na Polzeli pozneje pa še pet v okoliških občinah Tabor, Prebold, Braslovče, Žalec in Vransko.
V sliki najava predavanj v aktualni izdaji občinskega časnika Polzelan

Prispevek sestavila:Marjan Kogelnik, Karin Lavin

ODSTIRANJA ZNANJ PREDNIKOV – ZAHVALA sodelujočim ob sklenitvi tretjega, zadnjega ciklusa predavanj te sezone

ZAHVALA
vsem članom ekipe ODSTIRANJA ZNANJ PREDNIKOV, predavateljem, obiskovalcem predavanj, simpatizerjem in moralnim podpornikom ter vsem, ki ste kakorkoli in kadarkoli pripomogli k izvedbi predavanj in naših vsakotedenskih srečevanj.

S skupnimi močmi smo od novega leta dalje izvedli skoraj 30 predavanj in pohodov. Naših srečevanj se je udeleževalo blizu 200 obiskovalcev, člani ožje ekipe smo pripravili 18 različnih predavanj, 8 predavanj pa so prispevali gostujoči predavatelji.

V tem času smo v projektu Odstiranja znanj prednikov raziskovali, odstirali znanja prednikov od skrivnosti megalitskih kultur, fenomenov zavesti človeka, Zemlje in vesolja do zgodovine Slovencev in naravoverstva ter geomantije. Organizirali smo  predavanja, pohode in dogodke ter razvijali ideje za celostne rešitve.

Predavatelji člani ekipe ODSTIRANJA ZNANJ PREDNIKOV:

Luka Mancini
Matej Gabrielle Dasko
Volk Turjaški S Šumberka
Marjan Kogelnik
Karin Lavin
Robi Lavin

Gostujoči predavatelji:

Šubic Jana
Matej Gobec
Ira Zorko
Marko Pogačnik
Kristofer Bogdan Meško
Mojca Vozel
Marko Hren
pater Karel Gržan

Partnerji
Irena Rotar – Ekoci
Jože Kužnik – Župan občine Polzela
Manuela Mlakar – Tic Polzela

Lahko si čestitamo za opravljeno delo, na katerega smo lahko z vso opravičljivostjo ponosni. Opravili smo veliko informativno-izobraževalno in vzgojno delo  ter s tem utrli pot h konkretizaciji izvedbenega dela v jeseni.

Odstrli smo premnoge resnice, zatajevana in prezrta dejstva, v skupno polje zavesti pa lansirali  čvrsto vizijo in  namero medsebojne harmonizacije naših življenj in  odnosov do soljudi, bližnjega prostora, širše narave, planeta in kozmosa v celoti.

 

Stalni obiskovalci naših dogodkov ste potrditev naše pravilne usmerjenosti, srečanja pa so bila vedno polna navdušenja. Za slednje se vam iskreno zahvaljujemo.
Imamo pa odslej do vas kot obiskovalca in simpatizerja našega dela posebno ponudbo oz. poziv.
Vabimo vas, da postanete del skupnosti Odstiranja znanj prednikov, del razširjene ekipe.
Radi bi, da srečanja na gradu Komenda postanejo naša skupna stvar. Z vašo pomočjo želimo dogajanje na Polzeli razviti v vzorčni model za celo Slovenijo.

Predavanja Odstiranja znanj prednikov namreč niso same sebi namen, pač pa želimo s pomočjo odstrtih izročil, znanj, kulturne, tehnične in duhovne dediščine spodbuditi

 • Vračanje in upoštevanje naravoverskih tradicionalnih vrednot v odnosu do narave, Zemlje in sočloveka
 • Zavedanje o pravi krajevni, lokalni, narodnostni in planetarni identiteti
 • Soustvarjanje harmoničnega sveta v skupni viziji

Kako lahko prispevate v skupnost ODSTIRANJA znanj prednikov ?

 • obiščite Fb stran ODSTIRANJA ZNANJ PREDNIKOV Tukaj in jo priporočite svojim prijateljem
 • prerazpošljite s svojim posvetilom obvestila o predavanjih v svojo bazo el. naslovov
 • prispevajte ideje
 • lahko stiskate letake za posamezno predavanje ali plakat celotnega ciklusa predavanj in jih distribuirate na primerna javna mesta (knjižnice, razne oglasne deske …ipd.)
 • postanete lokalni koordinator za izvedbo predavanj v vašem domačem kraju
 • postanete pooblaščeni fotograf ali videotehnik predavanj
 • nam pošljete testemonial oz. povratno informacijo glede posameznih predavanj

 

Hvala vsem in nasvidenje v jeseni, ko so svoje sodelovanje že potrdili Dario Cortesse, Tomo Križnar, Anton Komat, Andrej Detela, Viktorija Kos….

Kompletirani programi predavanj vseh ciklusov

1. ciklus Predavanj ODSTIRANJE ZNANJ PREDNIKOV

2.ciklus predavanj ODSTIRANJE ZNANJ PREDNIKOV

 

 

 

3.ciklus predavanj ODSTIRANJE ZNANJ PREDNIKOV

 

ODSTIRANJA ZNANJ PREDNIKOV – Predavanje: GEOMANTIJA ZA ZDRAVJE OKOLJA IN ČLOVEKA

Geomantija povezuje stara znanja prednikov s sedanjim časom, ki se je radikalno spremenil, da ne obstanemo v vmesnem stanju preloma. Indikativna znamenja navzoče prelomnice so pred nami.  Imperativ globalnih sprememb nas opozarja na nujnost po korenitih spremembah v odnosu do okolja, kot najbrž še nikoli doslej v zgodovini človeštva. Da ohranimo korenine sobivanja na Zemlji, v iskanju lastne in skupne poti do zdravja.

Naša civilizacija se je razširila po zemlji do mej možnega izkoriščanja naravnih virov. Soočamo se z akutnimi ekološkimi trendi nevarnega ravnanja do planetarnega doma. Nadaljuje se uničevanje naravnega okolja, z biološkimi motnjami ekosistemov, s slabšanjem bivalnih pogojev, s sodobnimi bolezenskimi simptomi človeka, v nezadostni bio/energijski učinkovitosti bivališča . Potrebujemo osebno in bivalno ekologijo. Odnos s sabo in svojim domom je temeljna matrica.

Na civilizacijskem razpotju se odkriva evolucijo nove  ekologije, ki je pravzaprav naslednik starodavnih znanj prednikov.  Po tradiciji geomantija pripada praspominu skupnosti. Sedaj poznana kot holistična ekologija okolja. Planet, dom, pokrajino, podjetje in kmetijo obravnava kot živ organizem. Posveča se zdravljenju ekoloških problemov, reševanju bivalnih bolezni domovanja in sonaravnemu načrtovanju. Holistično pojmovanje zdravja je celovito. Varstvo okolja in ohranjanje narave so temelji zelenega trajnostnega razvoja. S tem predavanjem bomo poskušali primerno integrirati preteklost in prihodnost, za sedanje izzive, v skrbi za zdravje okolja in človeka.

O predavatelju
Robi Lavin se z geomantijo poklicno ukvarja od leta 1999. Z geomantijskim raziskovanjem, pregledi zdravja bivalnih in delovnih prostorov, okoljskim načrtovanjem, zdravljenjem prostora, holističnim svetovanjem, razvojnim mentorstvom, izobraževanji in vodenjem zelenih projektov : v urbanizmu, turizmu, arhitekturi, naravni in kulturni dediščini, poslovnem okolju, družinskih hišah, ekologiji in inovativnih projektih za zdravje. Na podlagi priznane inovacije GZS 2010 ( Gospodarska zbornica Slovenije ), uvaja holistično metodologijo sinteze prostora in ljudi. V Sloveniiji je uresničil prvi geomantijski OPPN ( Občinski prostorski podrobni načrt ). Poleg vzorčnega modela celostnega okoljskega projektiranja, s sodelavci uvaja nov turistični geomantijski certifikat v mednarodnem merilu, ki bazira na zdravju okolja in varovanju svetih krajev. Robi odkriva energijske sledi starodavnih kultur in proučuje aktualne planetarne spremembe v ekosistemih okolja. Se aktivno ukvarja s športom. Z ženo Karin vodi Zavod za celostni razvoj Anima Mundi. Sta soustvarjalca Državljanjske pobude Integralna zelena Slovenija. Z integralnim pristopom do večdimenzionalnosti biosfere Zemlje, deluje inovativno napram projektom za trajnostni razvoj, na temeljih znanja prednikov.

Kraj

Mala dvorana kulturnega doma,

Glavni trg 2, 3313 Polzela

Prost vstop s prostovoljnimi prispevki (priporočeni prispevki od 5 – 10 eur), ki so namenjeni kritju stroškov predavateljev in sami organizaciji

Dobrodošli

Odstiranja znanj prednikov – Predavanje: SNOVANJE ŽIVLJENJA – ČLOVEK KOT USTVARJALEC

 

Ustvarjalnost ni le domena umetnikov, temveč smo na nek način vsi vpleteni v ustvarjalne procese. Ustvarjalnost dobesedno pomeni »v stvar« torej dati ideji materialno obliko, zamisel udejanjiti, jo realizirati v življenju. Ustvarjalni proces ima svoje osnovne zakonitosti in prežema tako nastajanje umetniških stvaritev kot tudi razvoj kultur in civilizacij. Tako lahko na  ustvarjalnost pogledamo iz kozmološke perspektive – stvarjenje svetov, osebne – vsi smo snovalci svojih življenj ali družbene – v kakšnih interakcijah sem z okoljem in kaj s svojo ustvarjalnostjo prispevam k skupnosti.

Kaj je tisto, kar nas žene v vedno nova udejanjanja, ki prinašajo radost in izpolnitev pa tudi notranje bitke ob premagovanju ovir. In kaj takrat ko se ustvarjalni proces navidezno ustavi in naše delo ali življenje zaide v krizo?

Ustvarjalnost posameznika je odvisna od širine zavedanja. V sodobni družbi samouresničitev pridobiva na pomenu. Ker živimo v zelo narcistični družbi, je tudi samouresničitev pogosto razumljena le površinsko, kot zadovoljitev osebnih potreb, ki ne segajo v globlje plasti psihe. In kaj naš čaka v globinah?

KAKO TOREJ USTVARJATI ŽIVLJENJE V SODOBNEM SVETU S SVOBODO IN ODGOVORNOSTJO?

 

Iz predavanja

 • Zakon manifestacije
 • Ustvarjalni procesi Zemlje
 • Ustvarjalnost v mitologiji
 • Snovanje življenja – kako ustvarjalni proces poteka v vsakem človeku
 • Faze ustvarjalnega procesa
 • Ustvarjalna kriza in poti iz nje
 • Pomen samo-refleksije
 • Aktiviranje ustvarjalnih potencialov

O PREDAVATELJICI

Karin Lavin, akad. slikarka se kot samostojna ustvarjalka land-arta že dve desetletji posveča raziskovanju  globljih  potencialov  pokrajine. Razvija metode celostnega poučevanja skozi dediščino za otroke in odrasle, ki udeležencem omogočajo ustvarjalno udejstvovanje in subtilno doživljanje krajine. S programom senzibilizacije za učitelje in vzgojitelje vnaša v šolski sistem holistično obravnavo človeka in prostora, razvoj notranjih čutil in intuitivnega mišljenja.

V umetniškem delu izraža arhetipe prostora v različnih nalogah prostorskih ureditev, grafičnega in industrijskega oblikovanja, poslikav prostorov in razstav v obliki instalacij iz naravnih materialov.

V različnih projektih skupaj z možem Robijem Lavinom ob sodelovanju domačinov razvija avtentične oblike zelenega geomantičnega turizma v skrbi za vrednotenje in ohranjanje prvobitnosti okolja ter vzpostavljanje aktivne in odgovorne družbe. Z Zavodom za celostni razvoj Anima Mundi sodelujeta v različnih lokalnih in nacionalnih pobudah.

 

Kraj

Mala dvorana kulturnega doma,

Glavni trg 2, 3313 Polzela

Prost vstop s prostovoljnimi prispevki (priporočeni prispevki od 5 – 10 eur), ki so namenjeni kritju stroškov predavateljev in sami organizaciji

Dobrodošli