Ponovitev predavanja Luke Mancinija: Ali je geometrija lahko sveta? v Teozofski knjižnici v Celju

V torek, 23.5. ob 18:00 lahko ujamete ponovitev predavanja Luke Mancinija: Ali je geometrija lahko sveta? v Teozofski knjižnici v Celju.

Luka Mancini, magister oblikovanja, avtor številnih vidnih sporočil, med drugim tudi podobe logotipov Radia Slovenija bo tokrat predaval o temi s področja, ki ga je intenzivno spoznaval že v času študija na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani.

Namen predavanja je uvod v teorijo in prakso svete geometrije. Geometrično znanje je del človeške izkušnje že vse od časov graditeljev prvih templjev in mest. Stare civilizacije so spoznavale, da sta geometrija in matematika najbolj primerna jezika s katerim lahko opisujemo naravo našega sveta. Sveta geometrija je metafora vesoljnega reda, je pogled na svet v katerem številom in proporcom pripisujemo poseben pomen. Hkrati je sveta geometrija disciplina meditativnega risanja geometričnih risb s katerim poustvarjamo zakone stvarstva in življenja. V predavanju bomo s številnimi primeri odgovarjali in se poglabljali na bistveno vprašanje o tem ali je struktura vesolja geometrična.

Povezava na dogodek Tukaj

Advertisements

ODSTIRANJA ZNANJ PREDNIKOV; Predavanje – Skrivnosti Gore Oljke

 

Sleherna krajina ima določene naravne danosti, ki že od nekdaj predstavljajo točke posebnega pomena. Kvaliteto določene točke posredno razkrivajo materialne sledi različnih kultur, zgodbe, ime, pisni viri in njena energija. Za povrh je položaj sleherne točke v premišljenih  geometrijskih razmerjih. Našteto še posebej velja za goro Oljko, imenovano tudi Savinjska Šmarna gora. Njene skrivnosti, ki odražajo miselni svet naših prednikov, vam bo podrobneje predstavil mag. Matej Gabrielle Dasko, intuitivni raziskovalec časa in prostora. Vljudno vabljeni !

 

O predavatelju:

Matej Gabrielle Dasko se od leta 2005 ukvarja z raziskovanjem kulturne dediščine Slovenije. Je odkritelj vsaj 50-ih novih arheoloških najdišč, med katerimi velja izpostaviti megalite Hudičeve skalne nad Kamnico ter mutiperiodna najdišča Donačka gora, Plački vrh in Brloga.

Od leta 2008 deluje pod imenom TUR(M)ISTIKA kot organizator in izvajalec tematskih pohodov in dogodkov na mestih z izjemno kulturno in naravno dediščino. S področja kulturne dediščine je objavil nekaj desetin člankov, je tudi avtor tematske poti po pokopališču Pobrežje, Maribor. Od decembra 2016 aktivno raziskuje goro Oljko in področje Savinjske doline…

Za ohranjanje ravnotežja in stabilnosti v ekosistemu je neobhoden pogoj obstoj plenilcev, predvsem volkov

Volk je za delovanje gozdnega ekosistema zelo pomembna žival, ki s svojim selektivnim plenilskim načinom prehranjevanja uravnava velikost populacije rastlinojedcev. Vrhunski plenilci imajo ključno regulacijsko vlogo v ekosistemih, ker vplivajo tako na gostoto kot na prostorsko razporejanje svojega plena in tako povzročijo kaskaden efekt, ki se odrazi na celotnem ekosistemu. Eden izmed najbolj znanih primerov je iz nacionalnega parka Yellowstone v ZDA. Po ponovni naselitvi volkov so se veliki rastlinojedi začeli drugače razporejati, obnovila se je vegetacija ob vodotokih, posledično se je povišala vrstna pestrost ptic, dvoživk in vodnih živali. Obnova vegetacije se je pojavila tudi širše in celotna krajina je začela spreminjati podobo. Večanje števila vrst in interakcij med njimi veča kompleksnost ekosistema, kar v naravi pomeni stabilnost.


Če bomo ljudje volkove (in druge prostoživeče živali) doživljali predvsem kot del narave, jih bomo tudi lažje sprejeli. Sobivanje bo ostalo izziv, vendar so vedno pogosteje na voljo mehanizmi in nova znanja, ki nam to sobivanje olajšajo. Smo pa že prehodili dolgo pot – v sto letih smo prišli od izplačevanja nagrad za ubitega volka do tega, da te živali cenimo in varujemo kot pomembno naravno dediščino in ključen del naše narave. (projekt SloWolf )

 

Pogoj razvoja in obstoja celostnega človeka je v razumevanju ravnovesja?

Očitno najboj tepe Pasteurjanski pogled na življenje, ko bomo kot družba nasploh v svojo percepcijo sprejeli princip o ravnovesju kot fundament, ki  prebija paradigmo ločenosti in sterilnosti, nas čaka le še zlata doba

Nekaj primerov

1. Paraziti, zajedalci, patogena mikroflora v človeku

OZ. fobije  pred paraziti. Paraziti so podobno kot bakterije lokalni mega čistilci, z najmanj toksičnega odpada očistijo strupena in odmrla tkiva, seveda pa se v modernem človeku, ki ima vse naštete probleme, lahko kronično namnožijo, celo do mere, ko nam lezejo iz vseh lukenj ali nas ubijejo. Tega so sposobne tudi bakterije, pa seveda tudi virusi. Nič od tega naj ne bi videli kot problem, ki bi ga morali napadati z vsem arzenalom. TEREN JE VSE. Organizmi v nas so samo čistilci, krokarji, simbionti. Življenje pa je seveda veliko bolj zapleteno od tega. Več TUKAJ

2. Škodljivci, insekti, plesni, gnilobe v kmetijstvu, na vrtu

Apliciram na knjigo Ivana Esenka VRT, UČILNICA ŽIVLJENJA, kjer Ivan pravi : « Na vrtu gre le za vzpostavljanje ravnovesja,  skodljivci ne obstajajo, obstaja le skodljivo neravnovesje»Video TUKAJ

ODSTIRANJA ZNANJ PREDNIKOV – Konec kolonialnega plenjenja in začetek sodobnega pri-rodo-varstva

Predavanje ODSTIRANJA ZNANJ PREDNIKOV – Konec kolonialnega plenjenja – začetek sodobnega pri-rodo-varstva

Predavanje prinaša dobro in slabo novico.

Dobra novica: proučevanje in izobraževanje o  tradicionalnih kozmologijah, modrostih in verovanjih je postalo trend in samostojna raziskovalna disciplina.

Slaba novica; o resnem, interdisciplinarnem in celovitem proučevanju tradicionalnih modrosti v Evropi, posebej pa v Slovanskem delu Evrope  lahko govorimo šele nekaj desetletij. O primerjalnem, interdisciplinarnem  znanstvenem pristopu lahko govorimo šele dobro stoletjem, o   dostopu do primarnih virov pa manj kot  pol stoletja.   Prost  dostopu prek svetovnega spleta, ki omogoča razvejano individualno proučevanje, je možen šele dobrih par ducatov desetletij.

Razumljivo je torej, da smo z odstiranjem znanj prednikov prav čisto na začetku – šele privzdignili smo težko odejo naplavin stoletnih izmislekov, manipulacij in laži. To ne velja samo za tradicionalna znanja povezana s Slovenci in predniki, ki so živeli na naših tleh. Tudi znanstveniki, ki proučujejo z bistveno večjim institucionalnim in finančnim zaledjem tradicije Keltov in Druidstva, priznavajo, da o resnem raziskovanju lahko govorimo šele 20-30 let; tako se je na primer o stanju raziskovanja v Evropi izrazil ob lanskoletnem obisku v Ljubljani avtoriteta  raziskovanja Keltov in  Druidstva, dr. Martin Schönfelder ob svojem predavanju v Narodnem muzeju; kot zanimivost povemo, da je bilo njegovo predavanje najavljeno kot predavanje o druidskih ritualih  – a predavatelj je priznal, da danes o tem praktično še ni mogoče povedati ničesar. In res od predavatelja o ritualih druidov nismo izvedeli nič.

V resnici Enako malo vemo o stari veri kot o zgodnjem , izvirnem krščanstvu  – spomnimo, da so bili edini primarni viri o Esenih in izvirnih evangelijih odkriti šele v drugi polovici 20 stoletja (knjižnici zvitkov v Kumranu in v egipčanskem Nag Hammadiju). Za Evropo, s slovanskim svetom vred, lahko zagotovo trdimo, da je z vidika poznavanja prvinskih kozmologij povsem na začetku poti.

 

O starih verah in kozmologoijah govorimo v –množinski obliki. Pogled na zgodovinske atlase srednje-everopskega območja nam pove vse – prostor kjer živimo je bil v poznani zgodovini prizorišče številnih poseljevanj in sprememb meja imperijev.  Vsi narodi, ki so se naselili na prostoru današnje SLovenije, so pustili kozmološko sled v prostoru. Lep primer je vraščenost božanstva Belina v toponime na slovenskem ozemlju; skoraj neznano je dejstvo, da je bila prva opera v Slovenskem jeziku napisana v čast Božanstvu Belinu (Po libretu Antona Feliksa Deva, ki se je ohranil v natisu iz leta 1780 v almanahu Pisanice, jo je uglasbil kamniški skladatelj Jakob Frančišek Zupan. Alegorično sporočilo opere je naravnano proti tuji nadoblasti in poveličuje slovenstvo).

Prav pestra tradicija osvajanj, kolonializma in imperializma na naših tleh daje odgovor na vprašanje, zakaj so bile sledi in modrosti tradicionalnih kozmologij tako temeljito brisane in skorajda uničene: odgovor je preprost – osvajalni narodi so morali, če so želeli ropati naravna bogastva osvojenih območij, prebivalstvo odtegniti od tradicionalne tesne povezanosti roda s pri-rodo, prekiniti so morali vez s svečeniki, ki so skrbeli za trajnostno upravljanje s habitati in hramovi. Zasužnjeno prebivalstvo je po stoletjih odtujevanja naravoverske kozmologije lahko služilo kot suženjska populacija pri ropanju lastnih habitatov v korist imperialnih sil. To pravilo velja za vse kolonialne operacije na Planetu Zemlji in je ključni razlog za izčrpanost vitalnega tkiva Zemlje.  Narodno prebujenje na slovenskih tleh, je bilo izraz upora protikolonialnim silam, in se je oslanjalo na tradicionalno staroverje – citirana hvalnica Belinu in velik del opusa Franceta Prešerna, so temeljna dela narodnega prebujenja in boja proti imperialnemu redu, po katerih se lahko zgledujemo še danes.

 

Odpravljanje kolonialnega reda, ki ga umeščamo v leto 1960 s sprejemom Deklaracije Generalne skupščine Združenih narodov (1514 XV, 14. Decembra 1960) ki zagotavlja neodvisnost koloniziranih dežel in ljudstev  torej časovno sovpada s pojavom primarnih virov in z začetkom raziskovanjem   tradicionalnih kozmologijah.

 

 

Ni torej naključje, da je najhujše uničenje modrosti stare vere na Slovenskem v času med Prešernom in drugo svetovno vojno. Spomnimo:  še leta 1885 se v Berlinu povsem odkrito odvija konferenca imperialnih evropskih narodov na kateri dorečejo pravila novega imperializma in kodirajo standard za statuse osvojenih območij : »učinkovita (beri temeljita) okupacija«. Kolonialni, roparski in plenilski red v Evropi je bil torej legaliziran do pred pol stoletja. To je na eni strani strašljiv, na drugi strani pa razsvetljenski podatek, ki nam govori, da šele generacije, ki so se rodila takrat kot predavatelj in generacije za njim, lahko v miru in svobodno pripeljejo dobo kolonializma in ropanja pri-rode – v zgodovino, Zemljo pa v varnejšo prihodnost.

 

Po dobi kolonializacije se vrača pristno naravoverje in tradicionalno znanje o varovanju habitatov, hramov. Logično, razumljivo in verodostojno kozmologijo  si moramo torej šele    postaviti   na novo. Z naplavinami izmislekov, v kar sodi pretežni del doktrine Rimsko katoliške cerkve   se je ukvarjati izključno  v smislu odstiranja. Napisi, kakršni so na predstavitvenem panoju zbirke najdb na začetku Bohinskega jezera nazorno kažejo na manipulacije, ki obvladujejo današnji čas: Cerkev Janeza Krstnikom, ki stoji na uničenem tradicionalnem svetišču – seveda sama po sebi ni starodavno svetišče, kot to namiguje naslov postavitve. Cerkev je v sistematični strategiji osvajalnega Rima, nasilno prekrila tradicionalno prizorišče čaščenja pri-rode.

 

Naša skupna naloga odstiranja znanj prednikov je v času  povsem logično  umeščena. Jasni so tako cilji kot predpostavke. Potrebno je samo še natančno delo, ki mu je Pavlo Medvešček ob mentorstvu dddr Andreja Pleterskega  z objavo knjige Iz nevidne strani neba postavil visok standard.  

 

Za konec dobe laži in kolonialnega plenilstva, za nov začetek pristne skrbi za pri-rodo, naš Hram.

O PREDAVATELJU

Marko Hren je ustanovitelj in načelni svečenik Svetovnonazorske kozmološke skupnosti UPASANA – sanjava prostost duha. V 80ihletih 20 stoletja je bil dolgoletni urednik prvega novodobnega novičnika v Sloveniji, Vodnarjevega lista. Na Filozofski fakulteti v Ljubljani je ob ustanavljanju Mirovnega inštituta pripravljal doktorat na temo primerjave Pitagorejstva, Esensske kozmologije in Jainizma v primerjavi s    heretičnimi skupinami   karakteriziranimi z etiko nenasilja v Evropi v srednjem veku.

 

Post in celostna hrana človeka – knjiga Sonje Bertalanič

V knjigi Sonje Bertalanič, magistrice varne prehrane, je pomembno sporočilo; da lahko življenjski procesi v našem telesu zatrejo in izločijo škodljive snovi ter popravijo škodo. Ne z »zdravljenjem« s t.i. »zdravili«, temveč z uporabo istih snovi in pogojev, ki primarno omogočajo živemu organizmu, da se v naravi normalno razvija in živi. Kot lepo piše v pričujoči knjigi so to: naravna, polnovredna hrana, svež in čist zrak, čista pitna voda, primerne telesne dejavnosti, svetloba sonca, dovolj spanja in počitka in med drugim tudi pravilno voden post. Ne gre za »zdravila« in »terapije«, gre za zdrav življenjski slog, ki zadovoljuje temeljne fiziološke potrebe človeškega organizma.

Razumevanje teh načel je temeljni kamen za vzpostavitev sistema, ki bo spodbujal ljudi k  ohranjanju in krepitvi zdravja z dosledno usmeritvijo v zdrav življenjski slog. Le in samo to bo zmanjšalo dotok novih bolnikov in preprečevalo razcvet sodobnih civilizacijskih bolezni, ki po nepotrebnem vzamejo milijone življenj in so lahko preprečljive.

Eno najpomembnejših spoznanj sodobnega časa, do katerega smo se dokopali pri razumevanju same narave bolezni in postopkov za vračanje zdravja, ni odkritje domnevnih zdravilnih sposobnosti kakšnega kemičnega sredstva ali čudežne terapije, temveč so to samozdravilne lastnosti, ki se nahajajo v vsakem živem organizmu. Izrazijo pa se, ko vzroke za bolezen zamenjamo v vzroki za zdravje.

Namesto, da bi imeli zdravilo za vsako bolezen, imamo z zdravim življenjskim slogom, predvsem pravilnim in zmernim prehranjevanjem, zdravilo za vse bolezni.

 

V knjigi predstavljena raziskovalna naloga o učinkih postenja in rezultati le te, nam široko odpirajo oči o pomembnih dejstvih in temeljnih principih naravnega zdravljenja in sicer:

–          Zdravje je posledica zdravega načina življenja.

–          Zdravje je naše naravno (normalno) stanje – če živimo normalno.

–          Zdravje in bolezen sta v »kontinuumu« – isti fiziološki zakoni vodijo življenje tako v zdravju, kot tudi v bolezni.

–          Zdravljenje je biološki proces, ki ga izvaja organizem sam, če so mu omogočene primerne okoliščine.

–          Odstraniti moramo vzroke bolezni in izginile bodo posledice.

–          Telo deluje kot celota, zato zdravljenje posameznih delov ne učinkuje.

–          Tudi emocije vplivajo na zdravje.

 

Vrednost te knjige, oziroma v njej predstavljenih koristnih učinkov postenja in zdravega prehranjevanja s polnovredno, predvsem rastlinsko prehrano je tudi v tem, da je narejena v sodelovanju z Medicinsko fakulteto in ocenjena z najvišjo možno oceno – 10.

Seveda tudi sam, iz svojih četrt stoletnih izkušenj, lahko potrdim, da je vsebina te knjige lahko začetek zmagovite poti za številne, ki želijo okrepiti svoje zdravje ali se iztrgati iz začaranega kroga bolezni.

 

MARJAN VIDENŠEK

Rezultati raziskav naj te nagovorijo v razmišljanje in radovedno samostojno raziskovanje.

Veličastna energija avtorice te bo vodila skozi vsebine, ki se zlivajo v uravnoteženo celoto modrosti o postu in celostni hrani človeka.

Nova paradigma v znanosti temelji na trajnostnem razvoju, interdisciplinarnosti, razvoju uporabnih znanj, družbeni heterogenosti in odgovornosti. Zadosten in potreben celostni pristop k pojmovanju hrane in posta je zato izrazito aktualen.

 

doc. dr. VESNA BUKOVAC, univ. dipl. inž. kem. tehnol.

 

V novejši strokovno-raziskovalni, pedagoški medicinski literaturi, poročilih in učbenikih že najdemo vsebine, ki se nanašajo na medicinsko pomembno entiteto – post. To področje znanstveno pripada definiciji v filozofiji fiziologije – hormezi (lat. hormesis).Ta drzna in navidezno nelogična definicija je bila 2016. leta nadgrajena s podelitvijo Nobelove nagrade za medicino znanstveniku Jošinoriju Osumiju za odkritje in potrditev avtofagije ‒ samorazgradnje recikliranih delov celice ‒ v pogojih pomanjkanja dostopa do hrane.

Avtorici knjige gre zahvala, da je s svojim delom ovrgla del mita o priporočilih za zdravo življenje in postavila nove smernice za priznanje RESNICI …

Prim. prof. dr. MARJAN SKALICKY, dr. med.

 

 

 

 

»Civilizacija potrebuje nov vrednostni sistem« – Prispevek v časopisu Novi Tednik na temo Gora Oljka; osrednja SVETA TOČKA Savinjske doline

Danes je človek najveličastnejše in najpomembnejše bitje – vsaj samemu sebi. Kljub egocentričnosti pa tu in tam naleti na zavedanje, da ga vsa materialnost tega sveta ne zadovolji in ne upravičuje njegovega namena in bistva. Začne verovati in iskati višje, iskati vrednote in pomembnosti, ki bi mu pokazale smisel. In včasih, le včasih, se vrne k svojemu bistvu – k naravi in zemlji.

ODSTIRANJE ZNANJ PREDNIKOV – Predavanje “Od obreda ljubezni do nastanka družine”

Vabljeni na predavanje Od obreda ljubezni do nastanka družine

Matjaž Anžur se bo v tokratnem predavanju poglabljal v magičnost obreda svadbe in vpeljevanje starih znanj in tradicij prednikov v današnji obred nastanka družine

ODSTIRANJE ZNANJ PREDNIKOV v tem predavanju  izpostavlja enega od osnovnih obredov, ki jih je človeštvo stoletja ustvarjalo v pomoč življenju in ljubezni. Ogromna je modrost stoletij, skrita v starodavnih obredih, ki tačas postaja vedno bolj pomembna.


O PREDAVATELJU
Matjaž Anžur je neodvisni zgodovinar, ki se je pri svojem delu posvetil prevsem najstarejši narodovi zgodovini. Njegova tehnika proučevanja temelji na interdisciplinarni zgodovinski simulacijski ponovitvi. Niso pa mu tuja niti mistična znanja, ki se jih poslužuje in jih enakovredno tretira s klasičnimi znanji.

Kraj

Grad Komenda,

Grajski trg 1, 3313 Polzela

Prost vstop s prostovoljnimi prispevki (priporočeni prispevki od 5 – 10 eur), ki so namenjeni kritju stroškov predavateljev in sami organizaciji

Dobrodošli

 

ZAKAJ ODSTIRANJE ZNANJ PREDNIKOV  ?

 

Skupinsko delimo  spoznanje o  človeku preteklosti oz. naših davnih ali neposrednih prednikih predvsem kot sodelavcih narave, ki so uspevali živeti v skladu z naravnimi ciklusi, v okolje so bili tesno povezani in prilagojeni.

Medtem pa se sodobni človek  ne prilagaja okolju, okolje prilagaja sebi, v želji izboljšati okolje,  si je življenje popolnoma otežil in zapuščino prednikov stlačil pod “primitivizem” in s tem izgubil identiteto

 

Preko ODSTIRANJA izročil, znanj,  kulturne, tehnične in duhovne   dediščine želimo  SPODBUDITI

 

 •  Vračanje, upoštevanje  naravoverskih tradicionalnih vrednot v odnosu do narave, Zemlje in sočloveka
 • Zavedanje o pravi krajevni,  lokalni, narodnostni in planetarni  identiteti
 • Soustvarjanje skupne vizije harmoničnega sveta

Povzetek predavanja: Tajna zgodovina Slovenščine

 Poglavja predavanja


I Izmišljena zgodovina


II Arheološke sledi


III Pisni Viri

 • Geti
 • Konstantin Porfirogene
 • Ciril in Metod

Zemljevidi

IV Pisave

V Jezik

 • Sanskrt
 • Glasovi

 

Bogdan Krištofer Meško je v svojem predavanju »Tajna zgodovina slovenščine« nastopil v dveh  – po vsebini in po naravnanosti – povsem različno predstavljenih sklopih. V prvem je nastopil   angažiran anarhist, v drugim čuteč umetnik.

Angažiran anarhist je zaradi vidne ogorčenosti  precej kaotično – kar je skladno z   oceno o nekonsistentnosti virov – poskakoval po objavljenih  interpretacijah dogajanj v  zgodovini  a  s konsistentno interpretativno ostrino podal jasno sporočilo in poziv: pri odstiranju znanj prednikov moramo najprej odstreti naplavine izmislekov, laži in manipulacij. Meško je tako dodal  tretji steber v tročan   z  nedavnim  ciklom performansov  pod naslovom  »Kdo zdaj tu  laže« (Zupančič, Žižek, Dolar, 2015), in z  UPASANINIM  temeljnim kredom    Vino Versus Veritas (www.upasana.si, 2012); že ta tročan je dovolj za razblinjanje vsakršne iluzije, da bi se lahko pri razumevanju sveta opirali na dosedanje zgodovinjenje in dovolj kot trden nastavek  za proces sistematičnega  odstiranja  zgodovinski h laži in izmislekov, da bi postopoma raz-umevanje razmerij med ljudstvi in ljudstev s pri-rodo, postavili v razumljiv interpretativni okvior.

Čuteči umetnik  je v drugem delu nastopil iz povsem druge drže in iz srca, z iskrenim prefinjenim občutkom za estetiko in globoki  izvir besedotvorja. Nastopil je čuječi iskalec, nav-dušen nad odkrivanjem globoke, arhetipske sporočilnost, smiselnosti in logičnosti   elementov (zvok, zlog, strukture pojmov), ki jih ljudje večinomo doumevajo kot banalne, vsakdanje, samoumevne ali v najboljšem primeru abstraktne. Prav iskrena ponotranjenost  umetnika s prikazom povezav med gradniki besed v sanskrtu in slovenščini je publiko prepričala v relevantnost predstavljenega korpusa. (Marko Hren)

 

Vedski jezik in izvor Slovenščine

Sanskrtsko slovenski slovar

 

ODSTIRANJE ZNANJ PREDNIKOV – 3. ciklus predavanj

 

 

KDO smo ekipa ODSTIRANJA ZNANJ PREDNIKOV?

 

Smo interdisciplinarna skupnost:

 1. Raziskovalcev
 •   Starodavnih megalitskih kultur in civilizacij
 •   Staroverstva in slovenstva
 •   Svetovne dediščine različnih  prednamskih kultur

2.Zgodovinarji in mitologi

3.Praktiki sodobne geomantije – prakse harmonizacije okolja

4.Navdušenci

 

Zasedba in kratek opis članov ožje zasedbe:

Matej Dasko – raziskovalec pradavnih kultur, odkritelj megalitov Hudičeve skale in multiperiodne naselbine na Donački gori, avtor programa pohodov po megalitih TUR(M)ISTIKA

Karin Lavin – soavtorica zelenega geomantičnega turizma, raziskovalka globljih potencialov pokrajine in ljudi, avtorica programa celostnega poučevanja skozi dediščino za otroke in odrasle za ustvarjalno udejstvovanje in subtilno doživljanje krajine, avtorica programa senzibilizacije in sodelovanja z drevesi

Robi Lavin – geomant, odkriva energijske sledi starodavnih kultur in proučuje aktualne planetarne spremembe v ekosistemih okolja, z geomantijskim raziskovanjem odkriva zdravje bivalnih in delovnih prostorov, z okoljskim načrtovanjem, zdravljenjem prostora, holističnim svetovanjem, razvojnim mentorstvom, izobraževanji in vodenjem zelenih projektov poklicno že od leta 1999

Matjaž Anžur – pisatelj in avtor knjig o zgodovini slovenske mitologije, lastnik zgodovinsko naravnane turistične agencije,tradicionalni  pivovar, staroverski svečenik ter neodvisni zgodovinar, ki se je pri svojem delu tudi z mističnimi znanji posvetil predvsem najstarejši narodovi zgodovini

Luka Mancini – predavatelj in raziskovalec starodavnih kultur in civilizacij, magister oblikovanja, avtor številnih vidnih sporočil, med drugim tudi podobe logotipov Radia Slovenija

Anita Kogelnik – avtorica projekta v nastajanju geomantična geodezija

Marjan Kogelnik – koordinator, snovalec in vodja projekta Odstiranja znanj prednikov, pobudnik in soizvajalec večih projektov s področja lokalne samopreskrbe s hrano, organizator predavanj in delavnic, bloger

 

ZAKAJ ODSTIRANJE ZNANJ PREDNIKOV  ?

 

Skupinsko delimo  spoznanje o  človeku preteklosti oz. naših davnih ali neposrednih prednikih predvsem kot sodelavcih narave, ki so uspevali živeti v skladu z naravnimi ciklusi, v okolje so bili tesno povezani in prilagojeni.

Medtem pa se sodobni človek  ne prilagaja okolju, okolje prilagaja sebi, v želji izboljšati okolje,  si je življenje popolnoma otežil in zapuščino prednikov stlačil pod “primitivizem” in s tem izgubil identiteto

 

Preko ODSTIRANJA izročil, znanj,  kulturne, tehnične in duhovne   dediščine želimo  SPODBUDITI

 

 •  Vračanje, upoštevanje  naravoverskih tradicionalnih vrednot v odnosu do narave, Zemlje in sočloveka
 • Zavedanje o pravi krajevni,  lokalni, narodnostni in planetarni  identiteti
 • Soustvarjanje skupne vizije harmoničnega sveta

Povzetek predavanja Vzorci v vesolju in človeku

POVZETEK PREDAVANJA

Vzorci v vesolju in človeku

Luka Mancini

Namen tega predstavitvenega predavanja je bil odstreti osnovne oblikotvorne principe po katerih narava gradi in oblikuje samo sebe. Te oblike so številni značilni vzorci, ki se ponavljajo na vseh nivojih univerzuma od kozmične do atomske ravni. Pridobili smo dragocen širši vpogled v ustroj vesolja, narave in seveda nas samih. Posebej smo poudarili kako je vsak od teh principov in vzorcev dejansko tudi integralni del človeka – bodisi v naših telesih ali pa kot uporaben koncept v naših kulturah in družbah. Cilj predavanja je na racionalnem in emocionalnem nivoju dojeti neločljivost človeka od narave. Človek je mikrokozmos, pomanjšan model vesolja, njegovo telo pa je tempelj.

Fiziki se trudijo odkriti najmanjši, osnovni delec vesolja pri čemer uporabljajo ogromne trkalnike delcev in jih razbijajo na vedno manjše “gradnike”, ki so izrazito nestalni in jih je težko detektirati. Predavanje postavlja hipotezo, da je morda bolj inteligentno usmeriti svoj fokus na vzorce vesolja, ki se kažejo kot strukturne konstante prisotne na vseh ravneh.

Cilj predavanja je bil osnovno spoznavanje šestih oblikotvornih principov in šestih konkretnih vzorcev v vesolja in človeku. Vsak od teh 12 principov ali vzorcev je bil predstavljen na zgoščeno jedrnat način. V pripravi, ali že realizirana, pa so posebna predavanja kjer se vsakemu principu ali vzorcu posvetimo res v detajle.

Predstavili smo naslednje oblikotvorne principe: 

ter naslednje konkretne vzorce narave: geometrijski liki, spirale, zlati rez in fibonaccijeva serija števil, viličenje, torus in jin jang simbol. Vsi ti principi in vzorci se med seboj tudi prepletajo, kajti vesolje je kot hologram in zdi se, da vse obstaja v vsem. 

Valovanje je ritmični tok energije, ki se širi v vseh smereh ali v določeni smeri. Gre za tip vibracije. Vibracija je “energija s frekvenco”. Najlepša analogija za razumevanje valovanja je gladina morja, ki venomer valuje, tako kot valuje vse v univerzumu. Atomi vibrirajo, oscilirajo in valujejo. Nič ni nikoli primiru. Energija vibracije morskega vala določi kje in kako se bodo gibale vse kapljice vode, kar pomeni, da valovanje pravzaprav oblikuje, organizira materijo. Vibracija je potemtakem oblikotvoren proces kar nazorno pokažejo kimatični vzorci, kjer se pesek posut na ploščo, ki jo zanihamo z zvočnim valovanjem, organizira v geometrične vzorce.

Vzorec je nekaj kar se ponavlja. En ali več elementov, tvori enoto vzorca. Ponavljanje ali repeticija je eden osnovnih principov vesolja in ima nekaj izjemnih lastnosti. Omogoča številčnost in slednja omogoča manifestacijo povsem novih kvalitet, ki v posamičnem elementu niso prisotne. Primerjajmo eno drevo, dlačico, travico, vodno molekulo z gozdom, s kožuhom, travnikom in oblakom … Jablana ne rodi le enega jabolka ampak na stotine jabolk. V naravi je moč v številčnosti istega “vzorca”. Pomislimo kakšna moč je v mravljah, ki delujejo kot skupina.

Podrobnejše opazovanje nam razkrije, da je živimo v geometričnem vesolju, kar so na svoj način ugotavljali že naši prednamci skozi veščino svete geometrije, ki je metafora za red v vesolju. Z načrtovanjem geometrijskih risb poustvarjamo “korake stvarjenja”. Narava pri manifestaciji svojih vzorcev in oblik teži k enakomerno, torej urejeno organiziranim elementom, ki se oblikujejo v osnovne geometrijske like kot so krog, diada, enakostranični trikotnik, kvadrat, pentagon, pentagram in heksagon. Večina drugih kompleksnejših geometričnih oblik v naravi je kombinacija teh osnovnih likov. 

Aksiomatika pomeni v kontekstu našega predavanja predvsem slednje. Imamo majhno število preprostih elementov ali pravil iz katerega lahko izpeljemo skoraj neskončno količino kompleksnih struktur, rezultatov … Primeri  aksiomatskih sistemov so jezik oz. pisava, ter zapisovanje števil. Aksiomatska tehnologija je npr. mešanje barv na papirju in ekranu, ki zmore iz osnovnih barv sestaviti poljubne barvne odtenke. Najlepši primer aksiomatike pa je digitalni zapis informacij, kjer so vse slike in zvoki prevedene v binarno kodo “ničel in enic”.

Fraktalnost je vseprisoten oblikotvorni princip. Večina vzorcev, ki jih omenjamo je fraktalne narave, se pravi se pojavljajo v zelo sorodni obliki na različnih magnitudah obstoja. Česar v naravi nismo mogli opisati z evklidsko geometrijo, smo po zaslugi matematika Mendelbrota dekodirali s fraktalno geometrijo. Ko fraktal delimo na frakcije in te frakcije različnih nivojev delitev primerjamo med sabo, opazimo, da med njimi ni bistvenih sprememb. Zato je skala tako podobna gori, in nas kup snega na parkirišču lahko spominja na otok sredi oceana. Fraktalnost je tudi oblikotvorni princip živih bitij še posebej lepo viden pri viličenju rastlin.

Spiralni vzorec označuje naravni tok energije od stanja z visoko, do stanja z nižjo potencialno vrednostjo. Lep primer je gibanje tekočin ali zračnih mas, glavno gonilo te dinamike pa je gravitacija. Pri živih organizmih se rast dogaja po spiralnem vzorcu, na primer pri cvetovih rastlin in zavitih hišicah polžov in školjk. Spirala je lep simbol za evolucijo (človeške zavesti) in tudi kot model poteka časa, ki združi linearno in ciklično predstavo o času. 

Zlati rez je oznaka za razmerje dveh delov, ki obstajata v posebnem dinamično asimetričnem odnosu drug do drugega. Večji del je v odnosu do malega dela v enakem razmerju kot seštevek obeh delov v odnosu do večjega dela. Matematiki lahko potrdijo posebnost zlatoreznega razmerja ki se mu narava ponavadi le uspešno približuje skozi t.i. Fibonaccijevo serijo števil. S slikovnimi primeri lahko tudi dokažemo, da je človeško dojemanje lepote obraza določeno z zlatoreznimi razmerji med deli obraza.

Viličenje je tipičen fraktalni vzorec in ga najdemo v “živi” in “neživi” naravi. Večina rastlin raste tako, da dele svojega telesa deli/cepi na manjše enote. Na primeru drevesa se deblo razdeli na več vej in te naprej do vedno manjših in mlajših. Hkrati so tudi strele in reke izjemno lepi primeri viličenja katerega bistvo je bržkone tok energije (tekočine, snovi, informacije) in njena enakomerna razporeditev po “okolici”. Viličenje je v obliki živčnega in krvožilnega sistema prisotno tudi v človeškem telesu. 

Naš svet je svet “dvojnosti”, svet nasprotujočih parov kvalitet kot so svetloba in tema, privlačnost in odbojnost, toplota in hlad, moški in ženska … zato dualnost lahko obravnavamo kot poseben princip, posebej natančno pa dvojnost v smislu dinamike teh nasprotnih sil ponazarja simbolj jina in janga. Obe sili nista v konfliktu temveč se gibata kot plesni par, komplementarno, soodvisno in tvorita harmonično celoto – sta v dinamičnem ravnovesju.

Torus je kompleksen vzorec, za katerega bi lahko rekli, da je nekakšen celosten model toka energije v zaključenem sistemu. Nekateri fiziki menijo, da je celotno vesolje toroidni sistem. 

Obliko torusa lahko opišemo kot obroč, nabolj zanimiv pa je “rogati” oz. stični torus. Tudi trkalnik v Cernu in fuzijski reaktor sta po obliki torusa. Mnogi plodovi npr. buče, jabolka so toroidne oblike. 

Vabljeni ste h kontemplaciji oblik narave saj se v njih skrivajo prave modrosti in uporabne informacije za življenje. Se vidimo na naslednjih predavanjih.