ODSTIRANJA ZNANJ PREDNIKOV – Konec kolonialnega plenjenja in začetek sodobnega pri-rodo-varstva

Predavanje ODSTIRANJA ZNANJ PREDNIKOV – Konec kolonialnega plenjenja – začetek sodobnega pri-rodo-varstva

Predavanje prinaša dobro in slabo novico.

Dobra novica: proučevanje in izobraževanje o  tradicionalnih kozmologijah, modrostih in verovanjih je postalo trend in samostojna raziskovalna disciplina.

Slaba novica; o resnem, interdisciplinarnem in celovitem proučevanju tradicionalnih modrosti v Evropi, posebej pa v Slovanskem delu Evrope  lahko govorimo šele nekaj desetletij. O primerjalnem, interdisciplinarnem  znanstvenem pristopu lahko govorimo šele dobro stoletjem, o   dostopu do primarnih virov pa manj kot  pol stoletja.   Prost  dostopu prek svetovnega spleta, ki omogoča razvejano individualno proučevanje, je možen šele dobrih par ducatov desetletij.

Razumljivo je torej, da smo z odstiranjem znanj prednikov prav čisto na začetku – šele privzdignili smo težko odejo naplavin stoletnih izmislekov, manipulacij in laži. To ne velja samo za tradicionalna znanja povezana s Slovenci in predniki, ki so živeli na naših tleh. Tudi znanstveniki, ki proučujejo z bistveno večjim institucionalnim in finančnim zaledjem tradicije Keltov in Druidstva, priznavajo, da o resnem raziskovanju lahko govorimo šele 20-30 let; tako se je na primer o stanju raziskovanja v Evropi izrazil ob lanskoletnem obisku v Ljubljani avtoriteta  raziskovanja Keltov in  Druidstva, dr. Martin Schönfelder ob svojem predavanju v Narodnem muzeju; kot zanimivost povemo, da je bilo njegovo predavanje najavljeno kot predavanje o druidskih ritualih  – a predavatelj je priznal, da danes o tem praktično še ni mogoče povedati ničesar. In res od predavatelja o ritualih druidov nismo izvedeli nič.

V resnici Enako malo vemo o stari veri kot o zgodnjem , izvirnem krščanstvu  – spomnimo, da so bili edini primarni viri o Esenih in izvirnih evangelijih odkriti šele v drugi polovici 20 stoletja (knjižnici zvitkov v Kumranu in v egipčanskem Nag Hammadiju). Za Evropo, s slovanskim svetom vred, lahko zagotovo trdimo, da je z vidika poznavanja prvinskih kozmologij povsem na začetku poti.

 

O starih verah in kozmologoijah govorimo v –množinski obliki. Pogled na zgodovinske atlase srednje-everopskega območja nam pove vse – prostor kjer živimo je bil v poznani zgodovini prizorišče številnih poseljevanj in sprememb meja imperijev.  Vsi narodi, ki so se naselili na prostoru današnje SLovenije, so pustili kozmološko sled v prostoru. Lep primer je vraščenost božanstva Belina v toponime na slovenskem ozemlju; skoraj neznano je dejstvo, da je bila prva opera v Slovenskem jeziku napisana v čast Božanstvu Belinu (Po libretu Antona Feliksa Deva, ki se je ohranil v natisu iz leta 1780 v almanahu Pisanice, jo je uglasbil kamniški skladatelj Jakob Frančišek Zupan. Alegorično sporočilo opere je naravnano proti tuji nadoblasti in poveličuje slovenstvo).

Prav pestra tradicija osvajanj, kolonializma in imperializma na naših tleh daje odgovor na vprašanje, zakaj so bile sledi in modrosti tradicionalnih kozmologij tako temeljito brisane in skorajda uničene: odgovor je preprost – osvajalni narodi so morali, če so želeli ropati naravna bogastva osvojenih območij, prebivalstvo odtegniti od tradicionalne tesne povezanosti roda s pri-rodo, prekiniti so morali vez s svečeniki, ki so skrbeli za trajnostno upravljanje s habitati in hramovi. Zasužnjeno prebivalstvo je po stoletjih odtujevanja naravoverske kozmologije lahko služilo kot suženjska populacija pri ropanju lastnih habitatov v korist imperialnih sil. To pravilo velja za vse kolonialne operacije na Planetu Zemlji in je ključni razlog za izčrpanost vitalnega tkiva Zemlje.  Narodno prebujenje na slovenskih tleh, je bilo izraz upora protikolonialnim silam, in se je oslanjalo na tradicionalno staroverje – citirana hvalnica Belinu in velik del opusa Franceta Prešerna, so temeljna dela narodnega prebujenja in boja proti imperialnemu redu, po katerih se lahko zgledujemo še danes.

 

Odpravljanje kolonialnega reda, ki ga umeščamo v leto 1960 s sprejemom Deklaracije Generalne skupščine Združenih narodov (1514 XV, 14. Decembra 1960) ki zagotavlja neodvisnost koloniziranih dežel in ljudstev  torej časovno sovpada s pojavom primarnih virov in z začetkom raziskovanjem   tradicionalnih kozmologijah.

 

 

Ni torej naključje, da je najhujše uničenje modrosti stare vere na Slovenskem v času med Prešernom in drugo svetovno vojno. Spomnimo:  še leta 1885 se v Berlinu povsem odkrito odvija konferenca imperialnih evropskih narodov na kateri dorečejo pravila novega imperializma in kodirajo standard za statuse osvojenih območij : »učinkovita (beri temeljita) okupacija«. Kolonialni, roparski in plenilski red v Evropi je bil torej legaliziran do pred pol stoletja. To je na eni strani strašljiv, na drugi strani pa razsvetljenski podatek, ki nam govori, da šele generacije, ki so se rodila takrat kot predavatelj in generacije za njim, lahko v miru in svobodno pripeljejo dobo kolonializma in ropanja pri-rode – v zgodovino, Zemljo pa v varnejšo prihodnost.

 

Po dobi kolonializacije se vrača pristno naravoverje in tradicionalno znanje o varovanju habitatov, hramov. Logično, razumljivo in verodostojno kozmologijo  si moramo torej šele    postaviti   na novo. Z naplavinami izmislekov, v kar sodi pretežni del doktrine Rimsko katoliške cerkve   se je ukvarjati izključno  v smislu odstiranja. Napisi, kakršni so na predstavitvenem panoju zbirke najdb na začetku Bohinskega jezera nazorno kažejo na manipulacije, ki obvladujejo današnji čas: Cerkev Janeza Krstnikom, ki stoji na uničenem tradicionalnem svetišču – seveda sama po sebi ni starodavno svetišče, kot to namiguje naslov postavitve. Cerkev je v sistematični strategiji osvajalnega Rima, nasilno prekrila tradicionalno prizorišče čaščenja pri-rode.

 

Naša skupna naloga odstiranja znanj prednikov je v času  povsem logično  umeščena. Jasni so tako cilji kot predpostavke. Potrebno je samo še natančno delo, ki mu je Pavlo Medvešček ob mentorstvu dddr Andreja Pleterskega  z objavo knjige Iz nevidne strani neba postavil visok standard.  

 

Za konec dobe laži in kolonialnega plenilstva, za nov začetek pristne skrbi za pri-rodo, naš Hram.

O PREDAVATELJU

Marko Hren je ustanovitelj in načelni svečenik Svetovnonazorske kozmološke skupnosti UPASANA – sanjava prostost duha. V 80ihletih 20 stoletja je bil dolgoletni urednik prvega novodobnega novičnika v Sloveniji, Vodnarjevega lista. Na Filozofski fakulteti v Ljubljani je ob ustanavljanju Mirovnega inštituta pripravljal doktorat na temo primerjave Pitagorejstva, Esensske kozmologije in Jainizma v primerjavi s    heretičnimi skupinami   karakteriziranimi z etiko nenasilja v Evropi v srednjem veku.

 

Post in celostna hrana človeka – knjiga Sonje Bertalanič

V knjigi Sonje Bertalanič, magistrice varne prehrane, je pomembno sporočilo; da lahko življenjski procesi v našem telesu zatrejo in izločijo škodljive snovi ter popravijo škodo. Ne z »zdravljenjem« s t.i. »zdravili«, temveč z uporabo istih snovi in pogojev, ki primarno omogočajo živemu organizmu, da se v naravi normalno razvija in živi. Kot lepo piše v pričujoči knjigi so to: naravna, polnovredna hrana, svež in čist zrak, čista pitna voda, primerne telesne dejavnosti, svetloba sonca, dovolj spanja in počitka in med drugim tudi pravilno voden post. Ne gre za »zdravila« in »terapije«, gre za zdrav življenjski slog, ki zadovoljuje temeljne fiziološke potrebe človeškega organizma.

Razumevanje teh načel je temeljni kamen za vzpostavitev sistema, ki bo spodbujal ljudi k  ohranjanju in krepitvi zdravja z dosledno usmeritvijo v zdrav življenjski slog. Le in samo to bo zmanjšalo dotok novih bolnikov in preprečevalo razcvet sodobnih civilizacijskih bolezni, ki po nepotrebnem vzamejo milijone življenj in so lahko preprečljive.

Eno najpomembnejših spoznanj sodobnega časa, do katerega smo se dokopali pri razumevanju same narave bolezni in postopkov za vračanje zdravja, ni odkritje domnevnih zdravilnih sposobnosti kakšnega kemičnega sredstva ali čudežne terapije, temveč so to samozdravilne lastnosti, ki se nahajajo v vsakem živem organizmu. Izrazijo pa se, ko vzroke za bolezen zamenjamo v vzroki za zdravje.

Namesto, da bi imeli zdravilo za vsako bolezen, imamo z zdravim življenjskim slogom, predvsem pravilnim in zmernim prehranjevanjem, zdravilo za vse bolezni.

 

V knjigi predstavljena raziskovalna naloga o učinkih postenja in rezultati le te, nam široko odpirajo oči o pomembnih dejstvih in temeljnih principih naravnega zdravljenja in sicer:

–          Zdravje je posledica zdravega načina življenja.

–          Zdravje je naše naravno (normalno) stanje – če živimo normalno.

–          Zdravje in bolezen sta v »kontinuumu« – isti fiziološki zakoni vodijo življenje tako v zdravju, kot tudi v bolezni.

–          Zdravljenje je biološki proces, ki ga izvaja organizem sam, če so mu omogočene primerne okoliščine.

–          Odstraniti moramo vzroke bolezni in izginile bodo posledice.

–          Telo deluje kot celota, zato zdravljenje posameznih delov ne učinkuje.

–          Tudi emocije vplivajo na zdravje.

 

Vrednost te knjige, oziroma v njej predstavljenih koristnih učinkov postenja in zdravega prehranjevanja s polnovredno, predvsem rastlinsko prehrano je tudi v tem, da je narejena v sodelovanju z Medicinsko fakulteto in ocenjena z najvišjo možno oceno – 10.

Seveda tudi sam, iz svojih četrt stoletnih izkušenj, lahko potrdim, da je vsebina te knjige lahko začetek zmagovite poti za številne, ki želijo okrepiti svoje zdravje ali se iztrgati iz začaranega kroga bolezni.

 

MARJAN VIDENŠEK

Rezultati raziskav naj te nagovorijo v razmišljanje in radovedno samostojno raziskovanje.

Veličastna energija avtorice te bo vodila skozi vsebine, ki se zlivajo v uravnoteženo celoto modrosti o postu in celostni hrani človeka.

Nova paradigma v znanosti temelji na trajnostnem razvoju, interdisciplinarnosti, razvoju uporabnih znanj, družbeni heterogenosti in odgovornosti. Zadosten in potreben celostni pristop k pojmovanju hrane in posta je zato izrazito aktualen.

 

doc. dr. VESNA BUKOVAC, univ. dipl. inž. kem. tehnol.

 

V novejši strokovno-raziskovalni, pedagoški medicinski literaturi, poročilih in učbenikih že najdemo vsebine, ki se nanašajo na medicinsko pomembno entiteto – post. To področje znanstveno pripada definiciji v filozofiji fiziologije – hormezi (lat. hormesis).Ta drzna in navidezno nelogična definicija je bila 2016. leta nadgrajena s podelitvijo Nobelove nagrade za medicino znanstveniku Jošinoriju Osumiju za odkritje in potrditev avtofagije ‒ samorazgradnje recikliranih delov celice ‒ v pogojih pomanjkanja dostopa do hrane.

Avtorici knjige gre zahvala, da je s svojim delom ovrgla del mita o priporočilih za zdravo življenje in postavila nove smernice za priznanje RESNICI …

Prim. prof. dr. MARJAN SKALICKY, dr. med.

 

 

 

 

»Civilizacija potrebuje nov vrednostni sistem« – Prispevek v časopisu Novi Tednik na temo Gora Oljka; osrednja SVETA TOČKA Savinjske doline

Danes je človek najveličastnejše in najpomembnejše bitje – vsaj samemu sebi. Kljub egocentričnosti pa tu in tam naleti na zavedanje, da ga vsa materialnost tega sveta ne zadovolji in ne upravičuje njegovega namena in bistva. Začne verovati in iskati višje, iskati vrednote in pomembnosti, ki bi mu pokazale smisel. In včasih, le včasih, se vrne k svojemu bistvu – k naravi in zemlji.

ODSTIRANJE ZNANJ PREDNIKOV – Predavanje “Od obreda ljubezni do nastanka družine”

Vabljeni na predavanje Od obreda ljubezni do nastanka družine

Matjaž Anžur se bo v tokratnem predavanju poglabljal v magičnost obreda svadbe in vpeljevanje starih znanj in tradicij prednikov v današnji obred nastanka družine

ODSTIRANJE ZNANJ PREDNIKOV v tem predavanju  izpostavlja enega od osnovnih obredov, ki jih je človeštvo stoletja ustvarjalo v pomoč življenju in ljubezni. Ogromna je modrost stoletij, skrita v starodavnih obredih, ki tačas postaja vedno bolj pomembna.


O PREDAVATELJU
Matjaž Anžur je neodvisni zgodovinar, ki se je pri svojem delu posvetil prevsem najstarejši narodovi zgodovini. Njegova tehnika proučevanja temelji na interdisciplinarni zgodovinski simulacijski ponovitvi. Niso pa mu tuja niti mistična znanja, ki se jih poslužuje in jih enakovredno tretira s klasičnimi znanji.

Kraj

Grad Komenda,

Grajski trg 1, 3313 Polzela

Prost vstop s prostovoljnimi prispevki (priporočeni prispevki od 5 – 10 eur), ki so namenjeni kritju stroškov predavateljev in sami organizaciji

Dobrodošli

 

ZAKAJ ODSTIRANJE ZNANJ PREDNIKOV  ?

 

Skupinsko delimo  spoznanje o  človeku preteklosti oz. naših davnih ali neposrednih prednikih predvsem kot sodelavcih narave, ki so uspevali živeti v skladu z naravnimi ciklusi, v okolje so bili tesno povezani in prilagojeni.

Medtem pa se sodobni človek  ne prilagaja okolju, okolje prilagaja sebi, v želji izboljšati okolje,  si je življenje popolnoma otežil in zapuščino prednikov stlačil pod “primitivizem” in s tem izgubil identiteto

 

Preko ODSTIRANJA izročil, znanj,  kulturne, tehnične in duhovne   dediščine želimo  SPODBUDITI

 

 •  Vračanje, upoštevanje  naravoverskih tradicionalnih vrednot v odnosu do narave, Zemlje in sočloveka
 • Zavedanje o pravi krajevni,  lokalni, narodnostni in planetarni  identiteti
 • Soustvarjanje skupne vizije harmoničnega sveta

Povzetek predavanja: Tajna zgodovina Slovenščine

 Poglavja predavanja


I Izmišljena zgodovina


II Arheološke sledi


III Pisni Viri

 • Geti
 • Konstantin Porfirogene
 • Ciril in Metod

Zemljevidi

IV Pisave

V Jezik

 • Sanskrt
 • Glasovi

 

Bogdan Krištofer Meško je v svojem predavanju »Tajna zgodovina slovenščine« nastopil v dveh  – po vsebini in po naravnanosti – povsem različno predstavljenih sklopih. V prvem je nastopil   angažiran anarhist, v drugim čuteč umetnik.

Angažiran anarhist je zaradi vidne ogorčenosti  precej kaotično – kar je skladno z   oceno o nekonsistentnosti virov – poskakoval po objavljenih  interpretacijah dogajanj v  zgodovini  a  s konsistentno interpretativno ostrino podal jasno sporočilo in poziv: pri odstiranju znanj prednikov moramo najprej odstreti naplavine izmislekov, laži in manipulacij. Meško je tako dodal  tretji steber v tročan   z  nedavnim  ciklom performansov  pod naslovom  »Kdo zdaj tu  laže« (Zupančič, Žižek, Dolar, 2015), in z  UPASANINIM  temeljnim kredom    Vino Versus Veritas (www.upasana.si, 2012); že ta tročan je dovolj za razblinjanje vsakršne iluzije, da bi se lahko pri razumevanju sveta opirali na dosedanje zgodovinjenje in dovolj kot trden nastavek  za proces sistematičnega  odstiranja  zgodovinski h laži in izmislekov, da bi postopoma raz-umevanje razmerij med ljudstvi in ljudstev s pri-rodo, postavili v razumljiv interpretativni okvior.

Čuteči umetnik  je v drugem delu nastopil iz povsem druge drže in iz srca, z iskrenim prefinjenim občutkom za estetiko in globoki  izvir besedotvorja. Nastopil je čuječi iskalec, nav-dušen nad odkrivanjem globoke, arhetipske sporočilnost, smiselnosti in logičnosti   elementov (zvok, zlog, strukture pojmov), ki jih ljudje večinomo doumevajo kot banalne, vsakdanje, samoumevne ali v najboljšem primeru abstraktne. Prav iskrena ponotranjenost  umetnika s prikazom povezav med gradniki besed v sanskrtu in slovenščini je publiko prepričala v relevantnost predstavljenega korpusa. (Marko Hren)

 

Vedski jezik in izvor Slovenščine

Sanskrtsko slovenski slovar

 

ODSTIRANJE ZNANJ PREDNIKOV – 3. ciklus predavanj

 

 

KDO smo ekipa ODSTIRANJA ZNANJ PREDNIKOV?

 

Smo interdisciplinarna skupnost:

 1. Raziskovalcev
 •   Starodavnih megalitskih kultur in civilizacij
 •   Staroverstva in slovenstva
 •   Svetovne dediščine različnih  prednamskih kultur

2.Zgodovinarji in mitologi

3.Praktiki sodobne geomantije – prakse harmonizacije okolja

4.Navdušenci

 

Zasedba in kratek opis članov ožje zasedbe:

Matej Dasko – raziskovalec pradavnih kultur, odkritelj megalitov Hudičeve skale in multiperiodne naselbine na Donački gori, avtor programa pohodov po megalitih TUR(M)ISTIKA

Karin Lavin – soavtorica zelenega geomantičnega turizma, raziskovalka globljih potencialov pokrajine in ljudi, avtorica programa celostnega poučevanja skozi dediščino za otroke in odrasle za ustvarjalno udejstvovanje in subtilno doživljanje krajine, avtorica programa senzibilizacije in sodelovanja z drevesi

Robi Lavin – geomant, odkriva energijske sledi starodavnih kultur in proučuje aktualne planetarne spremembe v ekosistemih okolja, z geomantijskim raziskovanjem odkriva zdravje bivalnih in delovnih prostorov, z okoljskim načrtovanjem, zdravljenjem prostora, holističnim svetovanjem, razvojnim mentorstvom, izobraževanji in vodenjem zelenih projektov poklicno že od leta 1999

Matjaž Anžur – pisatelj in avtor knjig o zgodovini slovenske mitologije, lastnik zgodovinsko naravnane turistične agencije,tradicionalni  pivovar, staroverski svečenik ter neodvisni zgodovinar, ki se je pri svojem delu tudi z mističnimi znanji posvetil predvsem najstarejši narodovi zgodovini

Luka Mancini – predavatelj in raziskovalec starodavnih kultur in civilizacij, magister oblikovanja, avtor številnih vidnih sporočil, med drugim tudi podobe logotipov Radia Slovenija

Anita Kogelnik – avtorica projekta v nastajanju geomantična geodezija

Marjan Kogelnik – koordinator, snovalec in vodja projekta Odstiranja znanj prednikov, pobudnik in soizvajalec večih projektov s področja lokalne samopreskrbe s hrano, organizator predavanj in delavnic, bloger

 

ZAKAJ ODSTIRANJE ZNANJ PREDNIKOV  ?

 

Skupinsko delimo  spoznanje o  človeku preteklosti oz. naših davnih ali neposrednih prednikih predvsem kot sodelavcih narave, ki so uspevali živeti v skladu z naravnimi ciklusi, v okolje so bili tesno povezani in prilagojeni.

Medtem pa se sodobni človek  ne prilagaja okolju, okolje prilagaja sebi, v želji izboljšati okolje,  si je življenje popolnoma otežil in zapuščino prednikov stlačil pod “primitivizem” in s tem izgubil identiteto

 

Preko ODSTIRANJA izročil, znanj,  kulturne, tehnične in duhovne   dediščine želimo  SPODBUDITI

 

 •  Vračanje, upoštevanje  naravoverskih tradicionalnih vrednot v odnosu do narave, Zemlje in sočloveka
 • Zavedanje o pravi krajevni,  lokalni, narodnostni in planetarni  identiteti
 • Soustvarjanje skupne vizije harmoničnega sveta

Povzetek predavanja Vzorci v vesolju in človeku

POVZETEK PREDAVANJA

Vzorci v vesolju in človeku

Luka Mancini

Namen tega predstavitvenega predavanja je bil odstreti osnovne oblikotvorne principe po katerih narava gradi in oblikuje samo sebe. Te oblike so številni značilni vzorci, ki se ponavljajo na vseh nivojih univerzuma od kozmične do atomske ravni. Pridobili smo dragocen širši vpogled v ustroj vesolja, narave in seveda nas samih. Posebej smo poudarili kako je vsak od teh principov in vzorcev dejansko tudi integralni del človeka – bodisi v naših telesih ali pa kot uporaben koncept v naših kulturah in družbah. Cilj predavanja je na racionalnem in emocionalnem nivoju dojeti neločljivost človeka od narave. Človek je mikrokozmos, pomanjšan model vesolja, njegovo telo pa je tempelj.

Fiziki se trudijo odkriti najmanjši, osnovni delec vesolja pri čemer uporabljajo ogromne trkalnike delcev in jih razbijajo na vedno manjše “gradnike”, ki so izrazito nestalni in jih je težko detektirati. Predavanje postavlja hipotezo, da je morda bolj inteligentno usmeriti svoj fokus na vzorce vesolja, ki se kažejo kot strukturne konstante prisotne na vseh ravneh.

Cilj predavanja je bil osnovno spoznavanje šestih oblikotvornih principov in šestih konkretnih vzorcev v vesolja in človeku. Vsak od teh 12 principov ali vzorcev je bil predstavljen na zgoščeno jedrnat način. V pripravi, ali že realizirana, pa so posebna predavanja kjer se vsakemu principu ali vzorcu posvetimo res v detajle.

Predstavili smo naslednje oblikotvorne principe: 

ter naslednje konkretne vzorce narave: geometrijski liki, spirale, zlati rez in fibonaccijeva serija števil, viličenje, torus in jin jang simbol. Vsi ti principi in vzorci se med seboj tudi prepletajo, kajti vesolje je kot hologram in zdi se, da vse obstaja v vsem. 

Valovanje je ritmični tok energije, ki se širi v vseh smereh ali v določeni smeri. Gre za tip vibracije. Vibracija je “energija s frekvenco”. Najlepša analogija za razumevanje valovanja je gladina morja, ki venomer valuje, tako kot valuje vse v univerzumu. Atomi vibrirajo, oscilirajo in valujejo. Nič ni nikoli primiru. Energija vibracije morskega vala določi kje in kako se bodo gibale vse kapljice vode, kar pomeni, da valovanje pravzaprav oblikuje, organizira materijo. Vibracija je potemtakem oblikotvoren proces kar nazorno pokažejo kimatični vzorci, kjer se pesek posut na ploščo, ki jo zanihamo z zvočnim valovanjem, organizira v geometrične vzorce.

Vzorec je nekaj kar se ponavlja. En ali več elementov, tvori enoto vzorca. Ponavljanje ali repeticija je eden osnovnih principov vesolja in ima nekaj izjemnih lastnosti. Omogoča številčnost in slednja omogoča manifestacijo povsem novih kvalitet, ki v posamičnem elementu niso prisotne. Primerjajmo eno drevo, dlačico, travico, vodno molekulo z gozdom, s kožuhom, travnikom in oblakom … Jablana ne rodi le enega jabolka ampak na stotine jabolk. V naravi je moč v številčnosti istega “vzorca”. Pomislimo kakšna moč je v mravljah, ki delujejo kot skupina.

Podrobnejše opazovanje nam razkrije, da je živimo v geometričnem vesolju, kar so na svoj način ugotavljali že naši prednamci skozi veščino svete geometrije, ki je metafora za red v vesolju. Z načrtovanjem geometrijskih risb poustvarjamo “korake stvarjenja”. Narava pri manifestaciji svojih vzorcev in oblik teži k enakomerno, torej urejeno organiziranim elementom, ki se oblikujejo v osnovne geometrijske like kot so krog, diada, enakostranični trikotnik, kvadrat, pentagon, pentagram in heksagon. Večina drugih kompleksnejših geometričnih oblik v naravi je kombinacija teh osnovnih likov. 

Aksiomatika pomeni v kontekstu našega predavanja predvsem slednje. Imamo majhno število preprostih elementov ali pravil iz katerega lahko izpeljemo skoraj neskončno količino kompleksnih struktur, rezultatov … Primeri  aksiomatskih sistemov so jezik oz. pisava, ter zapisovanje števil. Aksiomatska tehnologija je npr. mešanje barv na papirju in ekranu, ki zmore iz osnovnih barv sestaviti poljubne barvne odtenke. Najlepši primer aksiomatike pa je digitalni zapis informacij, kjer so vse slike in zvoki prevedene v binarno kodo “ničel in enic”.

Fraktalnost je vseprisoten oblikotvorni princip. Večina vzorcev, ki jih omenjamo je fraktalne narave, se pravi se pojavljajo v zelo sorodni obliki na različnih magnitudah obstoja. Česar v naravi nismo mogli opisati z evklidsko geometrijo, smo po zaslugi matematika Mendelbrota dekodirali s fraktalno geometrijo. Ko fraktal delimo na frakcije in te frakcije različnih nivojev delitev primerjamo med sabo, opazimo, da med njimi ni bistvenih sprememb. Zato je skala tako podobna gori, in nas kup snega na parkirišču lahko spominja na otok sredi oceana. Fraktalnost je tudi oblikotvorni princip živih bitij še posebej lepo viden pri viličenju rastlin.

Spiralni vzorec označuje naravni tok energije od stanja z visoko, do stanja z nižjo potencialno vrednostjo. Lep primer je gibanje tekočin ali zračnih mas, glavno gonilo te dinamike pa je gravitacija. Pri živih organizmih se rast dogaja po spiralnem vzorcu, na primer pri cvetovih rastlin in zavitih hišicah polžov in školjk. Spirala je lep simbol za evolucijo (človeške zavesti) in tudi kot model poteka časa, ki združi linearno in ciklično predstavo o času. 

Zlati rez je oznaka za razmerje dveh delov, ki obstajata v posebnem dinamično asimetričnem odnosu drug do drugega. Večji del je v odnosu do malega dela v enakem razmerju kot seštevek obeh delov v odnosu do večjega dela. Matematiki lahko potrdijo posebnost zlatoreznega razmerja ki se mu narava ponavadi le uspešno približuje skozi t.i. Fibonaccijevo serijo števil. S slikovnimi primeri lahko tudi dokažemo, da je človeško dojemanje lepote obraza določeno z zlatoreznimi razmerji med deli obraza.

Viličenje je tipičen fraktalni vzorec in ga najdemo v “živi” in “neživi” naravi. Večina rastlin raste tako, da dele svojega telesa deli/cepi na manjše enote. Na primeru drevesa se deblo razdeli na več vej in te naprej do vedno manjših in mlajših. Hkrati so tudi strele in reke izjemno lepi primeri viličenja katerega bistvo je bržkone tok energije (tekočine, snovi, informacije) in njena enakomerna razporeditev po “okolici”. Viličenje je v obliki živčnega in krvožilnega sistema prisotno tudi v človeškem telesu. 

Naš svet je svet “dvojnosti”, svet nasprotujočih parov kvalitet kot so svetloba in tema, privlačnost in odbojnost, toplota in hlad, moški in ženska … zato dualnost lahko obravnavamo kot poseben princip, posebej natančno pa dvojnost v smislu dinamike teh nasprotnih sil ponazarja simbolj jina in janga. Obe sili nista v konfliktu temveč se gibata kot plesni par, komplementarno, soodvisno in tvorita harmonično celoto – sta v dinamičnem ravnovesju.

Torus je kompleksen vzorec, za katerega bi lahko rekli, da je nekakšen celosten model toka energije v zaključenem sistemu. Nekateri fiziki menijo, da je celotno vesolje toroidni sistem. 

Obliko torusa lahko opišemo kot obroč, nabolj zanimiv pa je “rogati” oz. stični torus. Tudi trkalnik v Cernu in fuzijski reaktor sta po obliki torusa. Mnogi plodovi npr. buče, jabolka so toroidne oblike. 

Vabljeni ste h kontemplaciji oblik narave saj se v njih skrivajo prave modrosti in uporabne informacije za življenje. Se vidimo na naslednjih predavanjih.

Jan išče lokacijo za EKO kmetijo in Center za izmenjavo znanj. Dobrodošla POMOČ

Dragi bralci  in prejemniki objav z mojega bloga
Tokrat posredujem prošnjo prijatelja Jana, ki išče zemljišče za  planirano eko kmetovanje in učno kmetijo
Kakor je videti iz  njegovega spodnjega zapisa ima velike načrte.
Pomagajmo mu po svojih močeh
LP Marjan

Spoštovani somišljeniki, prijateljice in prijatelji, vse bolj intenzivno iščem primerno dovolj veliko lokacijo za EKO kmetijo, ki bo tudi Center za izmenjavo znanj.

Lahko je popolnoma zapuščena ali/in zanemarjena kmetija, po možnosti z vsaj enim objektom, v katerem bi bilo možno čim prej skromno bivati na način, ki ne skoduje Naravi, temveč jo podpira!

S prijatelji znamo in zmoremo popraviti že skoraj karkoli, tako da gradbena in ostala obnovitvena dela ne bodo noben tehnični problem!

Lokacija naj se po možnosti nahaja na nepoplavnem področju do nekaj deset kilometrov iz Ljubljane, NUJNO pa je, da je v neposredni bližini ali pa (še bolje) na parceli manjši neonesnažen potok za potrebe namakanja njiv in rastlinjakov v bolj sušnem obdobju (julij, avgust).

Kot lokacija bi nam ustrezala tudi neka kmetija, kjer živijo ostareli ljudje brez naslednikov ali z nasledniki, ki ne nameravajo prevzeti kmetije. Tem starejšim ljudem smo pripravljeni pomagati pri vseh njihovih potrebah.

Z veseljem bomo priskočili na pomoč tudi sosedom naše bodoče kmetije pri raznih opravilih, kjer bomo le zmogli in znali oziroma po dogovoru!

Načrtujem(o) naslednje dejavnosti:

– ekološko (z upoštevanjem načel permakulture, bio-dinamike in Sonic Bloom načel) pridelovanje kmetijskih pridelkov (stročnic, žit, plodovk, solatnic, sadja, jagodičevja, eksotičnih rastlin)

– proizvodnjo hrane odlične ekološke kakovosti (sojinih izdelkov, izdelkov iz žit, zelenjave in sadja) na prostem in v naravno ogrevanih rastlinjakih

– gojenje čebel, koz, kokoši, polžev, deževnikov, rib, rac

– proizvodnjo deževniškga komposta iz vseh vrst kakovostnih organskih ostankov (kuhinjskih ostankov, zelenega odreza, listja, trave)

– predelavo odpadnega lesa v kurjavo, gradbeni materijal in druge uporabne izdelke

– predelavo masivnega lesa in ostankov masivnega lesa v pelete in sekance

– organiziranje praktičnih delavnic in prijetnih izobraževalno-zabavnih druženj za otroke, učence, študente in odrasle o:
* ekološkem pridelovanju hrane (trajnostnem vrtnarjenju in kmetijstvu)
* izdelavi zdravih in okusnih prehrambenih izdelkov za vegetarijansko prehrano
* pripravi zdravih vegetarijanskih obrokov
* reciklaži/predelavi raznovrstnih odpadnih organskih surovin
* uporabi obnovljivih virov energije (sončne in zemeljske energije, bio mase)
* klasični in shiatsu masaži
* samogradnji ogrevalnih sistemov
* samogradnji ekoloških rastlinjakov

– zbiranje, razgradnjo in predelavo odpadnih kovin, nenevarnih elektronskih vezij

– zbiranje in izposojo najraznovrstnejše koristnih knjig, avdio in video kaset, CD-jev, DVD-jev.

Do sedaj se nas je zbrala že skupina 7 ljudi, ki želimo živeti skupaj na povsem miren in okolju ter soprebivalcem neobremenjujoč način, vzgajati otroke po sistemu waldorfske pedagogike in ostalih miroljubnih načel, skupaj vzgajati in za uživanje pripravljati zdravo hrano, se spoštljivo in varčno obnašati do naravnih virov in se nehno učiti, izpopolnjevati, poleg nas pa je še več deset ineresentov za občasno bivanje na eko kmetiji in pomoč pri delu ter učenju. ČUDOVITO!!!

Ali vas lahko prosim za pomoč pri iskanju?

Če poznate KOGAR KOLI, ki ima na voljo primerno lokacijo ali ve za kakšno takšno lokacijo, me, prosim, čim prej obvestite!

Hvala za pomoč v naprej!

Vaše cenjene ponudbe in informacije mi lahko pošljete na spodnji kontakt:

Jan Krizstan s.p.
Dolenjska cesta 13

1000 Ljubljana

mobi: 068 13 00 43

jankrizstan@gmail.com

Lep pozdrav,

 

Jan Krizstan

ODSTIRANJA ZNANJ PREDNIKOV: Predavanje TAJNA ZGODOVINA SLOVENŠČINE

Namen predavanja je odstreti v današnji slovenščini ohranjene sledi, iz katerih je moč razbrati, ali vsaj zaslutiti bolj zapleten in zanimiv potek razvoja jezika od ponujenih uradnih razlag.

 

Ko bodo nekoč v prihodnosti ugotavljali, kaj se je dogajalo v naših krajih v preteklosti, bodo na podlagi pisnih virov morda sklepali, da so tu nekoč živeli
 • Evropejci,
 • pred njimi kratek čas Slovenci,
 • še pred njimi Jugoslovani ali Komunisti (odvisno od razpoložljivih virov),
 • pred njimi Nemci ali Nacisti (spet odvisno od razpoložljivih virov),
 • še pred njimi Italijani ali Fašisti (spet odvisno od razpoložljivih pisnih virov),
 • pred tem Avstrijci in tako naprej.
Strokovnjaki bi pisne vire primerjali z arheološkimi ostanki in bi razlagali, kako predmeti, zgradbe in grobovi pričajo o lastnostih in verovanjih teh različnih narodov, drugi strokovnjaki pa bi risali zemljevide poti, po katerih bi naj ti narodi prihajali v našo deželo.
Uradni viri pa se ne skladajo vedno z resničnostjo, saj praviloma izhajajo iz ozko zastavljenih gledišč. Kako iz te karavane zmede izluščiti pravi potek zgodovine? Z zgodovino jezikov ni dosti drugače kot s politično zgodovino, saj se vsaka zgodovina dotika politike, oziroma je vsaka politika obremenjena z zgodovino.
In kakor so v današnji družbi ostaline vseh prejšnjih družbenih dogajanj, ki jih lažje razberemo, če nismo obremenjeni z uradno razlago zgodovine, so tudi v današnji Slovenščini ohranjene sledi, iz katerih je moč razbrati, ali vsaj zaslutiti bolj zapleten in zanimiv potek razvoja jezika od ponujenih uradnih razlag.
Predavanje Bogdana Meška bo iz različnih zornih kotov razjasnilo kako daleč sežejo korenine našega jezika.  Na starost slovenščine kaže tudi velika podobnost staro indijskega jezika sanskrta s slovenščino.
Slovenščina ima šest sklonov v treh številih in treh osebah – tako kot sanskrt (sanskrt pozna vsaj en sklon več, ablativ – preveden kot ločilnik ali separativ, vseboval naj bi tudi vokativ ali zvalnik), tudi glagoli se spregajo v vseh omenjenih oblikah. Slovenščini in sanskrtu je sorodno že »obrnjeno« zaporedje enic in desetic, npr. enaintrideset (ekatrimšat), dvaintrideset (dvatrimšat) itn.; zelo podobnih si je tudi prvih nekaj številk: ena (eka), dve (dve), tri (trini), štiri (čatvari), pet (panča) šest (šat); prvi (prathama), drugi (dvitija), tretji (tritija), četrti (čaturthi); podobno je sklanjanje prvih štirih številk v vseh treh spolih – »ena« se sklanja le v ednini, »dve« v dvojini, »tri« in »štiri« le v množini, števila od pet naprej se sklanjajo enako v vseh treh spolih (le v množini).
Zanimivo pa je, da starejši ko je sanskrt, večja je njegova sorodnost s slovenščino
Slovenščina, skupaj z litvanščino argumentirano dokazuje, da je  ključ do razumevanja izvora Evropejcev v povezavi z severozahodno Indijo.
Presenečeni boste nad kompleksnostjo jezika, ki ga govorite.
O PREDAVATELJU
Meško Bogdan Kristofer je umetnik in akademski slikar, glasbenik, avtor sanskrtsko slovenskega in slovensko sanskrtskega slovarja ter drugih knjig o jezikoslovju, zgodovini, bajeslovju in duhovnosti . Je prevajalec švicarske ustave, poznavalec slovenske ustave, miroljuben a vseeno brez dlake na jeziku in radikalen v svojem svetovljanskem nazoru.

Kraj

 

 Grad Komenda,

Grajski trg 1, 3313 Polzela

 

Prost vstop s prostovoljnimi prispevki, ki so namenjeni kritju stroškov predavateljev in sami organizaciji

 

 

ODSTIRANJA ZNANJ PREDNIKOV – Odstiranja sledi prednikov na Homu, Zgod(b)ovinsko raziskovalni in glasbeni pohod

Vabljeni na poživljajoči raziskovalni in glasbeni potep po sledeh izjemnega prazgodovinskega kompleksa z nekaterimi ohranjenimi elementi materialne dediščine. Spoznali boste del velike železnodobne nekropole, kjer je bilo še pred nekaj desetletji vidnih skorajda dvesto gomil, višje pripadajoči ji polis, nekdaj utrjeno naselbino. Nadalje, domnevno akropolo in skrivnostne megalite. Našo notranjo pot v preteklost nam bo tlakovala avtentična glasba…

 

Podrobnejše informacije:

Nezahteven pohod bo oplemeniten s krajšim predavanjem o arheološkem kompleksu iz železne dobe, ki ga vodi Matej Gabrielle Dasko/ Tur(m)istika.

Zbirališče: BIO Park Žalec, 7. maj ob 13. uri.

Priporočamo pohodniške čevlje in vremenu ustrezna oblačila. Malico imejte s seboj in poskrbite za dovolj tekočine.

Pohod bo izveden v primeru najmanj 10 prijavljenih in ob ugodnih vremenskih okoliščinah.