NAMENITEV DELA DOHODNINE Društvu SORŠKO POLJE

Zbiranje donacij dohodnine za 2020 je podaljšano do 31.5.2021 in po novem lahko donirate društvu 1% dohodnine

ŽELIŠ DONIRATI SVOJO DOHODNINO IZBRANEMU DRUŠTVU ALI ORGANIZACIJI? 
Statistika pravi, da velika večina Slovencev tega obrazca ne odda in tako 5 mio € sredstev letno ostane v proračunu RS, ki bi jih sicer razdelili med društva, ki imamo status delovanja v javnem interesu.  
Dohodnino za 2018 nas je 18 namenilo našemu društvu, v 2019 nas je bilo že 36. Hvala vsem, ki ste v preteklih letih in tudi že letos namenili 1 % svoje dohodnine Društvu sorško polje.
Povabite še vaše družinske člane in prijatelje.
 Če še ne in bi to storili letos lahko to storite povsem enostavno do 31.5.2021 za leto 2020:                       

 • Izpolnite, natisnete obrazec spodaj in ga pošljete na RS MF DURS, p.p. 631, Šmartinska cesta 55, 1001 Ljubljana ali pa mi zahtevo oddate na Mavški ali Stražiški tržnici, lahko pa tudi v moj nabiralnik na Podreči 75a, 4211 Mavčiče.
 • Obrazec boš lahko izpolnil na Stražiški tržnici ali na Mavški tržnici in ga oddate na naši stojnici.
 • Brez pošiljanja po pošti preko spletnega obrazca portala e-Davki: Elektronska oddajaEdini pogoj je, da ta portal že uporabljate oziroma imate veljaven certifikat. 
 • V razdelek ‘Ime oziroma naziv upravičenca’ vpišete:     Društvo Sorško polje.
 • V razdelek ‘Davčna številka upravičenca’ vpišete:        18373259.
 • V razdelek ‘Odstotek’ pa vpišete poljubno vrednost      do 1,0.%

Če ste nam lani že namenili del dohodnine, vaša namenitev ostaja veljavna do preklica in vam tega postopka torej ni treba ponavljati.
Hvala da podpirate naše aktivnosti

IZJAVA INŠPEKTORICI NA SUM NEDOVOLJENEGA OGLAŠEVANJA IN DELA NA ČRNO

2.12.2020 sem na domu imel obisk finančno inšpektorico vezano na sum dela na črno in nedovoljenega oglaševanja

Spodaj v vednost objavljam isto IZJAVO, kot sem jo podajal tudi inšpektorici. Obenem izjavljam, da glede na to, da je bila očitno podana prijava zoper mene in mojega dolgoletnega prostovoljnega dela spet resnično razmišljam ali je vredno vztrajati.

IZJAVA

1. delo,ki ga detaljneje opišem spodaj, opravljam prostovoljno in zanj ne prejemam nobenih provizij

2. domnevno nedovoljeno oglaševanje na socialnih omrežjih (Facebook) ni namenjeno moji prodaji ali preprodaji, pač pa promociji direktne prodaje samih ponudnikov tj. pridelovalcev ali predelovalcev živil

Somišljeniki Ekoci- eko civilne iniciative Slovenije (sedaj Združenje Ekoci) delujemo v slovenskem prostoru že od leta 2009.
Uresničujemo skupne cilje:

 • prehranska samooskrba,
 • ohranjanje naravnih tradicionalnih in domačih vrst semen,
 • ohranjanje naravnih virov vode okolja,
 • ohranajnje kulturnih in gospodarskih resursov
 • prizadevajo za več delovnih mest

Tozadevno smo v letu 2012 izvedli 5 okroglih miz s povabljenimi predstavniki politike, pristojnih ministrstev, strokovnih inštitucij in medijskih hiš na temo Oskrbimo Slovenijo – Zagotovimo si hrano za jutri in s tem odločilno promovirali pomen lokalne samooskrbe v Sloveniji. Istega leta smo štartali projekt Štafeta semen, gibanje za sejanje, izmenjavo ter ohranjanje domačih vrst semen, v katerem je sodelovalo preko 30 vrtcev in OŠ. V letu 2012 smo organizirali tudi že prve Oskrbovalnice z živili z predhodno zbranimi naročili za direktno prodajo kmetov ob rednih srečanjih na festivalih Ekofest z organiziranimi predavanji in izobraževanji na temo zdravja in prehranske samooskrbe. Kot prostovoljci smo organizirali v okviru festivalov Ekofest cca 40 predavanj in delavnic ter nekaj manj posvetov na sejmih kot Agra, Altermed ipd.V času ozimnice v l.2013 smo vpeljali koncept skupinskih naročil kot opcije direktne prodaje brez posrednikov in s pomočjo pridelovalcev redno oskrbovali okrog 750 gospodinjstev v Ljubljani, Celju in Mariboru. Spodbujeni z neverjetnim zanimanjem za skupinska naročanja pridelkov širom Slovenije smo v letu 2015 ustanovili zadrugo Skupaj, da bi dosegali še večjo učinkovitost. Žal pa so se, kljub velikim obetom, naši velikopotezni načrti izjalovili po slabem letu dni obratovanja zadruge.

Kako funkcionira in kaj je Skupinsko naročanje hrane

Model skupinskega naročanja živil je eden vzhajajočih trendov, ki izziv lokalne samooskrbe rešuje z neposredno prodajo kmetov znanim naročnikom. Zasnovan je kot priložnost za iskanje sinergij in sodelovanja med kmeti in potrošniki za doseganje situacije vzajemnega zadovoljstva in varnosti.

PREDNOSTI ZA POTROŠNIKA – KUPCA:

 • lažji dostop do kakovostnih lokalnih, večinoma ekoloških pridelkov in izdelkov
 • nizka cena
 • neposreden stik s ponudnikom
 • možnost seznanitve z načinom pridelave/predelave neposredno pri ponudnikih
 • možnost dodatnih izobraževanj
 • medgeneracijsko druženje in spoznavanje novih ljudi na organiziranih dogodkih, kulturnih srečanjih in tržnici

PREDNOSTI ZA KMETA – PONUDNIKA:

 • možnost prodaje večjih količin pridelkov in izdelkov
 • ni odpadka oziroma je zelo majhen
 • zagotovljena poštena cena
 • neposreden stik s kupcem vpliva na nadaljnje naročanje
 • možnost boljšega načrtovanja pridelave
 • medgeneracijsko druženje in spoznavanje novih ljudi na organiziranih dogodkih, kulturnih srečanjih in tržnici
 • možna izmenjava avtohtonih semen in informacij z ostalimi ponudniki

Kakšno vlogo opravljam pri izvedbi Skupinskega naročanja?

Potem, ko smo končali z obratovanjem zaduge, se zaradi razočaranja nekaj let nisem več angažiral v smeri promocije in organizacije za lokalno samooskrbo. Ves čas pa sem spremljal entuziazem in vzorno vztrajnost kolegov v društvu Sorško polje, katerim pa sem se v zadnjih dveh letih tudi pridružil v skupnih stremljenjih pri prizadevanjih za lokalno in zdravo slovensko hrano ter pomoč slovenskim kmetom.Moj del aktivnosti je zbrati aktualno ponudbo izbranih kmetij in ažuriranje slednje v googlovih naročilnicah, le te razpošljem po e pošti rednim naročnikom. Nekateri naročniki raje spremljajo aktivacijo naročilnic prek Facebooka, zato v namen obveščenosti slednjih uredim tudi oglaševanje/obveščanje na tem socialnem omrežju, ki pa je seveda obveščanje za prodajo prehrambenih artiklov, ki jih prodajajo kmetje in ne jaz kakor je bil sum za nedovoljeno oglaševanje. Kmetom po zaključku zbiranja naročil prepošljem specifikacijo naročenega, da se lahko čimbolj učinkovito pripravijo za dostavno akcijo, kjer se srečajo z naročniki in opravijo prodajo.Delo opravim od doma in se večinoma dostavnih akcij niti ne udeležujem. To je moj prostovoljni prispevek za minimalno izboljšanje stanja slovenske lokalne samooskrbe, za katerega ne prejemam oz. ne zahtevam provizije.

Z lepimi pozdravi Marjan Kogelnik

Prilagam

Izjavo o prostovoljstvu v Združenju Ekoci

Izjavo o prostovoljstvo v društvu Sorško polje

Jezik določa način mišljenja nekega ljudstva in ga vodi do svojstvenega razumevanja sveta

Jezik, ki ga uporabljamo, vpliva na naše mišljenje in na naš pogled na svet

Nov jezik prinese s seboj nove vrednote , psihologijo,…in zelo pomembno je imeti in uporabljati svoj jezik.

Z novim jezikom pride čisto drugačno razumevanje sveta. Anglosaksonska civilizacija, ki še vedno vlada svetu , so trgovci, ker so tako programirani v svojem jeziku .V angleščini je tako najbolj pogosta beseda glagol HAVE.

Jezik na katerega se bomo naslonili bo formiral nas svet. Naše družine, narode, skupnost.

V okviru lingvistične antropologije se raziskuje tudi odnos med jezikom in realnostjo. Različni jeziki imajo zelo različno semantiko in gramatiko, zato lahko sklepamo, da so tudi njihove realnosti precej različne. To idejo vsebuje t.i. Sapir – Whorfova hipoteza; jezik določa realnost govorečemu. Žal je Sapir precej zgodaj umrl, njegov kolega pa vse skupaj ni prav daleč pripeljal. Whorf namreč v osnovi ni bil ultra intelektualec, ampak delavec v zavarovalnici, kjer se je ukvarjal z raziskovanjem odškodninskih zahtevkov. Ravno tu je opazil, kako različno ljudje opisujejo isti dogodek (škodni primeri).

Tale tema je sicer med bolj zahtevnimi, ni bližnjic pri razlagi. Vsekakor pa jezik igra zelo pomembno vlogo pri porajanju tega kar doživljamo. Upoštevati moramo, da brez jezikovne kompetence ni učlovečenja… Če se posameznik pravi čas ne nauči jezika, ni človek. Dokaz so volčji otroci. Po vrnitvi v človeško skupnost se niso mogli zadovoljivo naučiti jezika. Nihče ni preživel pubtertete, ubili so jih lastni hormoni….

Značilnosti kulture in jezika pripadnikov plemena Pirahã:

– odsotnost pojmov za števila in barve, Količine so medsebojno le primerjali, ne pa tudi šteli. Dve ribi sta bili tako več kot le ena sama. Tudi podatka, koliko otrok imajo, niso imeli, ker smisla štetja preprosto niso razumeli.

– občutka za čas niso imeli

– celotna kultura plemena močno usmerjena v sedanjost.

– kolektivna zavest ni segala več kot dve generaciji nazaj,

– niso poznali nobenih mitov o stvarjenju sveta in

– niso prakticirali nobene religije

– V jeziku Pirahã tudi ni vljudnostnih fraz

– Zanimiva je bila tudi njihova raba pripon na koncu besed. Z njimi so namreč izražali, kako močne dokaze oziroma zaupanje ima govorec v izrečeno

– z majhnimi otroki so se pogovarjali povsem enako kot z odraslimi. Jezika namreč niso prav nič prilagajali starosti otrok, kot to počnemo mi

Pripadniki plemena Pirahã se pa veliko smejijo, tako da so videti povsem srečni in zadovoljni. Njihove medsebojne odnose opisujejo celo kot nekakšno preprosto obliko komunizma.

Do pripadnikov plemena Pirahã je zadnja leta prišla elektrika in z njo tudi televizija ter večina drugih dobrin civilizacije. Otroci zdaj hodijo v šolo, kjer se učijo portugalsko, berejo knjige in znajo seveda tudi šteti. Njihove možnosti, kaj vse bodo lahko počeli v življenju, so se tako močno povečale, izgubljajo pa se informacije o kulturah, ki svet dojemajo bistveno drugače, kot ga razumemo pripadniki globalne človeške civilizacije. Nenavaden jezik Pirahã ima danes tako le še nekaj sto govorcev.

Več na http://www.kvarkadabra.net/2018/03/piraha/

V filmu Arrival

https://www.youtube.com/watch?v=AMgyWT075KY&fbclid=IwAR3492n8DYa8ipwVtqXslEhMcMDFJhik-KqDb1UHQQoOrHCmSj6Ect448HY

je človeštvu podarjen nov jezik , ki oblikuje resničnost ćloveštva v smeri zavestnejšega, miroljubnelšega in celostnega Izhodišče filma temelji na ideji, ki si jo delijo številni jezikoslovci in filozofi jezika, da ne doživljamo vsi enake resničnosti. Njegovi deli so enaki – živimo na istem planetu, dihamo isti zrak – toda naše dojemanje teh kosov se spreminja glede na besede in slovnico, s katerimi jih opišemo sebi in drug drugemu.

Dve struji bosta hitreje našli skupno pot – intervju z evolutivno astrologinjo Mojco Vene

»Spremembe so stalnica, ampak zdaj se spreminja celotna paradigma…Če nam ne bo uspelo vstopiti v nov svet, bomo vsaj razvili nov pogled nanj. Kot se je rušil rimski imperij, se zdaj ruši vse, kar ne deluje več v naše dobro. Vprašajmo se, katera struktura ne deluje v človekovo dobro. Ko bo vse skupaj mimo, bomo na ureditev, ekonomijo, na ves svet gledali drugače. Kako daleč bomo šli, bo pa odvisno od nas.«

Vizija novega človeka, vizija nove družbe

Nastala je kolektivna psihoza. Strah pred virusom. Obsedeno nošenje mask in razkuževanje rok. Strah, celo paranoja. S tem se v naši kolektivni zavesti ustvarja vakum, ki ga bo nekaj slej kot prej zapolnilo. Ne bodite presenečeni, če zares pride do zdravstvene krize, neke resne epidemije, saj večina ljudi s svojim strahom pred virusom vsak dan znova v čustveni in miselni razsežnosti ustvarja to podobo. Ali poznate delo Brucea Liptona in Joea Dispenze? Govorita o tem, da imajo misli in občutki vpliv na naše telo ter da z njimi ustvarjamo naše prihodnje življenje. No, tudi uradna medicina sicer priznava, da negativna čustva in prepričanja močno vplivajo na zdravje. Še več, če si določenega neželenega telesnega pojava zdravniki ne znajo razložiti, zanj okrivijo psiho. Ker to je pač najlažje. A se dejansko ne motijo. Psiha ima odločilen vpliv na telesno blagostanje, na tak ali drugačen način. Današnja kriza, z vsemi izzivi, ki jih prinaša, od nas zahteva, da začnemo redno meditirati in si v miselni in čustveni razsežnosti ustvariti vizijo prihodnosti. Če ne bomo mi sami s svojo vizijo zapolnili našega miselnega in čustvenega prostora, nam ga bo zapolnila kolektivna zavest. Ta pa je v tem trenutku, milo rečeno, temačna, polna strahu in drugih negativnih misli in čustev.

Nakaj nas že redno usmerjeno meditira vsak dan. Lahko se nam pridružite ali pa to počnite sami, v svoji zasebnosti. Saj ni toliko važno kdaj in s kom, samo da to počnete. Ustvarite vizijo življenja v prihodnosti.Pa še to. Če želimo, da so naša konkretna dejanja v zunanjem svetu učinkovita, torej da imajo konkreten vpliv, moramo imeti jasno izdelano vizijo v miselni sferi, torej jasno začrtane ideje in neko notranjo čustveno stabilnost, notranji mir, pa odločenost in potrpežljivost in vztrajnost. Vse to so gradniki, kot nekakšni zidaki, s katerimi gradimo hišo. Ne pozabite, vztrajnost je ključna, saj tudi hiše ne zgradimo v eni sami uri 😊.

Namen te skupine v prvi vrsti ni ozaveščanje in informiranje, temveč medsebojna podpora pri ustvarjanju vizije boljše družbe v prihodnosti. Tako bomo lahko vsak zase in hkrati skupaj vzdrževali osredotočenje na lepšo prihodnost. To nam bo pomagalo, da bomo v sebi negovali in vzdrževali tiste bolj subtilne frekvence zavesti in iz njih delovali in ustvarjali.

V sodelovaju z Mateja de Laat

PREGLED ČEBELARSKEGA LETA 2020

Začetek sezone je bil zelo obetaven. Veliko sončnih dni je čebelam omogočilo buren spomladanski razvoj, vse dokler ni pomladanska suša popolnoma posušila tla. Tako je bila že prva cvetlična paša na preizkušnji – ali bo narava ponudila čebelam zraven obilice peloda tudi kaj medičine ali ne. V drugi polovici aprila so se temperature nekajkrat spustile pod ničlo, kar je zelo prizadelo našo glavno pašo na akaciji-robinji v Kozjanskem narodnem parku. Na vso srečo je nekaj akacije po vrhovih gričev ostalo manj prizadete, ostalo je pozeblo, tako da smo v maju imeli prvo skromno točenje cvetličnega in akacijevega medu skupaj. Obe paši sta bili prizadeti zaradi vremena, zato so letošnji cvetlični med čebele pomešale z akacijevim –procentualno gledano je 80 % cvetličnega in 20 % akacijevega, kar mu daje še bolj poln okus.
V drugi polovici maja je bil zelo dober obet na javorjevi in hojevi paši, zato smo vse čebele odpeljali v neokrnjene gozdove: Kočevski pragozd, Logaška planota, Javorniki, Pokojišče pri Borovnici ter čakali na prve padavine, saj je suša še vedno vztrajala. A ko so le te prišle, jih je bilo zelo veliko in do druge polovice junija, ko sta začela s cvetenjem lipa in kostanj, je skoraj vsak drugi dan padal dež. Ozračje se je ohladilo in zelo dober obet za krasen gozdni med je šel po vodi.
Svetla točka letošnje bere sta lipov in kostanjev med. Lipovega so naše čebele nabirale v
neokrnjenem Kočevskem rogu in je naravnost odličen, zelo aromatičen in svetel. Kostanjevega, ki je moj najljubši, so čebele nabirale v kostanjevih sestojih, ki se razprostirajo po skoraj celotnih
Gorjancih. Za ljubitelje močnega okusa je ta med prava izbira.
Po lipi in kostanju smo se s čebelami vrnili v gozdove (Kočevski pragozd, Javorniki, Logaška planota), kjer prevladuje jelka/hoja, v upanju, da bi dobili kaj odličnega hojevega ali gozdnega medu.
Žal je bil to konec sezone, tako da smo v začetku avgusta začeli čebele pripravljati na zimo.
Tako imamo letos za vas poleg mnogih medenih produktov tri odlične medove, ki nam jih je narava ponudila, in sicer:
– cvetlični,
– lipov,
– kostanjev med.
Zelo smo se trudili tudi za ostale tri vrste medu, ki se običajno najdejo na naših policah (akacija,
gozdni, hoja), a jih narava v letošnjem letu enostavno ni hotela deliti z nami. Samo upamo lahko, da bo naslednje leto drugače in s hvaležnostjo gledamo na to, kar smo prejeli od nje, ki je tako
skrivnostna in neskončna.
V imenu Čebelarstva Ferenčak,
Rok Ferenčak

Vabljeni tudi k branju objave

RAZLIKA MED HLADNO TOČENIM IN SEGREVANIM MEDOM

Kdor trdi, da obstaja patogen, mora biti le-tega sposoben dokazati! Kochovi postulati v luči Germanske nove medicine

Dragi prijatelji »nemške svete medicine« dr. med. Mag Theol. Ryke Geerd Hamerja.
Naša tema: Kdor trdi, da obstaja patogen, mora biti le-tega sposoben dokazati!
Kochovi postulati: Tekst Helmut Pilhar; prevod teksta iz nemščine v slovenščino: Anita Kogelnik
Slavni Robert Koch, po katerem istoimenski inštitut (Robert Koch Institut-RKI) nosi ime v Nemčiji, je delil mnenje Louisa Pasteurja, da so mikrobi “patogeni”. Koch je določil odkrivanje patogenov v svojih tako imenovanih Kochovih postulatih. Kochovi postulati bi morali biti osnova zakonom RKI! Vsaj gospodu Drostenu (nemški virolog) bi naj bili poznani.
Ti Kochovi postulati so naslednji:
1. patogen mora biti odkrit in izoliran v obolelem tkivu posameznika.
2. patogen je mogoče gojiti v njegovi osnovni obliki
3. vzrejen patogen mora pri zdravem posamezniku ponovno povzročiti ravno to bolezen
4. patogen lahko ponovno izoliramo
Toliko o specifikacijah Roberta Kocha. In ravno tak dokaz še nikoli ni bil uspešen in tudi ne more uspeti, niti za en sam mikrob! Ker ti postulati nasprotujejo biološkim zakonom narave, po katerih takšen patogen ne more obstajati! In proti naravnim zakonom je vsaka napačna trditev nemočna in zamaskirana kot splet domišljije.
V tem sestavku bi rad pokazal, kaj natančno s Kochovimi postulati ni mogoče doseči.
Nekaj ​​predhodnih razlag:
Alopatska/Konvencionalna medicina med domnevne bolezenske mikrobe vključuje glive, bakterije in viruse. Obstaja tudi mešana oblika, imenovana glivična bakterija ali mikobakterija, ki je srednja stvar med glivico in bakterijo. Kot trdi konvencionalna medicina, naj bi bila mikobakterija, med drugim, odgovorna tudi za pljučno tuberkulozo, kar je neumnost.
Glive, bakterije in tudi mikobakterije so neodvisna živa bitja. Imajo presnovo in se lahko tudi razmnožujejo. Torej lahko gojimo te mikrobe, tako kot lahko gojimo skoraj vsa bitja.
Po drugi strani virus naj ne bi bil samostojno živo bitje. Njegova velikost je le nekaj atomov. Virus naj bi se navezal na gensko snov prej zdrave gostiteljske celice. Ta virus ali gensko snov je treba kopirati z naslednjo celično delitvijo gostiteljske celice. Zatorej je o razmnoževanju virusa težko govoriti. Če že, bi morali govoriti o kopiranju virusa. Kakorkoli! Zaradi delitve gostiteljske celice sta zdaj dva takšna virusa namesto enega. Zato lahko konvencionalna medicina govori o povečanem/razmnoženem številu virusa.
Za domnevno, z virusom povezano, avtoimunsko bolezen AIDS je konvencionalno medicinska terapija, zaradi zgoraj omenjenega, citostatska terapija, ki ubije vsako celico med celično delitvijo. To tudi preprečuje, da bi se virus razmnožil, vsaj po logiki konvencionalne medicine.
Tako kot podrobno pravi od dr. Hamerja odkrit 4. biološki zakon narave – ontogenetski sistem mikrobov – se glive in glivične bakterije v organizmu razmnožujejo po konfliktnem šoku (DHS) v simpatični (hladni) konfliktno aktivni fazi, medtem ko se bakterije razmnožujejo po razrešenem konfliktu v vagotoni (topli) ozdravitveni fazi. Dejstvo, da gobe lahko gojite v hladnem in vlažnem okolju, bakterije pa lahko gojite le v toplem inkubatorju, je skoraj splošno znano. Pojav, ki ga v konvencionalni medicini očitno ne bi smeli preučevati. Takrat bi morala običajna medicina vključiti človeško psiho v način gledanja na stvari in prav temu se poskuša izogniti. Verjetje (religija) običajne medicine je, da bolezni nimajo nobene zveze s psiho.
Preidimo torej na
1. Kochov postulat, odkrivanja suma patogena v obolelem tkivu.
V primeru gliv, bakterij ali mikobakterij to odkrivanje zaradi njihove velikosti ni posebej težavno in ga je mogoče opraviti s svetlobnim mikroskopom. Vendar ima konvencionalna medicina velike težave z virusom zaradi njegove molekularne velikosti. Na to kaže tudi obširna literatura o kontroverznem PCR testu. Specifično zrno peska iz velikega peščenega kupa imenovan celica, se poskuša ustvariti resnično . Zaznavanje virusov je vse prej kot zanesljivo. Z virusom je mogoče le v omejenem obsegu izpolniti 1. Kochov postulat. Z drugimi besedami: če ste tako majhno stvar izolirali od bolne osebe, ne morete trditi, da je to tisto, kar iščete! Lahko bi bilo drugo zrno peska iz te celice..
2. Kochov postulat zahteva gojenje izoliranega “patogena” v osnovni obliki.
Kot sem že povedal je to pri glivah, bakterijah in glivičnih bakterijah s primernim okoljem povsem mogoče. Toda kako bi lahko vzredil virus v čisti obliki, ko ta virus vedno potrebuje gostitelja za lastno razmnoževanje? O reji virusa v osnovni obliki ni mogoče govoriti. Za razmnoževanje virusov konvencionalna medicina uporablja vse vrste trikov. In kaj točno razmnožuje, ni mogoče definirati.
Vse Odločilna točka pa je­ nemogoč dokaz
3. Kochovega postulata
Ta naj bi zagotovil dokaze, da mikrob povzroča bolezen ali je vzrok bolezni. Ta mikrob, ki je zdaj izoliran in je v osnovni obliki, naj bi pri zdravem posamezniku ustvaril enake simptome bolezni.
To po 4.biološkem zakonu Dr. Hamerja ni možno! Moramo vedeti, da vsaka okužba ali vnetje vedno predstavlja vagotono ozdravitveno fazo. Noben mikrob pa ne more sam povzročiti faze zdravljenja! Ko se skozi razrešen konflikt vključi ozdravitvena faza se na ukaz možganov aktivira mikrob, da opravlja svoje dejansko delo ali nalogo! Namreč, tumorje, ki jih nadzirajo stari možgani in se pojavijo v konfliktno-aktivni fazi , mikrobi v ozdravitveni fazi razgradijo oz nekroze/luknje, ki jih nadzoruje novi del možganov, in so nastale v konfliktno aktivni fazi, mikrobi v ozdravitveni fazi zapolnijo. Mikrobi so naravni kirurgi in brez izjeme delujejo le v fazi vagotone ozdravitve. Z drugimi besedami: za ulov mikroba pri delu mora biti pred tem dogodkom aktivna konfliktna faza, ko se ta razreši nastopi samoozdravitveni proces enak za ljudi, živali in rastline.
Zmedo med vzrokom in posledico je najbolje prikazati na primeru gasilca. Samo zato, ker je gasilec prvi na mestu vsakega večjega požara, ne moremo trditi, da je vzrok požara! Vsi vemo, da gasilec gasi in ne požiga. Enako je z mikrobi! Ko gasilec vklopi svojo požarno cev, ne sproži požara. Faze ozdravitve ni mogoče začeti zgolj zato, ker se mikrobi vnesejo v zdrav organizem.
Po četrtem biološkem zakonu narave 3. Kochov postulat nikoli ne more biti izpolnjen! Niti z glivico, niti z bakterijo in tudi ne z mikobakterijo ali virusom. Z drugimi besedami in bolje rečeno: ni patogenov in zato ni okužbe!
Ker je to dejstvo verjetno množicam najtežje razumeti, bi rad razložil to s primerom:
Kot je znano, se pljučna tuberkuloza po vsaki vojni povečuje. Pljučna tuberkuloza je ozdravitvena faza pljučnega raka (konfliktna faza). Vzrok za pljučni rak in s tem tudi vzrok pljučne tuberkuloze je konflikt: strah pred smrtnim spopadom!
Med vojno je veliko ljudi razumljivo reagiralo s strahom pred smrtjo in posledično z rakom na pljučih. Iz biološkega jezika prevedeno pomeni smrt, ko ne moreš več dihati: “Zdaj moram umreti!” Biološki smisel je tu sam pljučni center! V konfliktno aktivni fazi se pljučni alveoli razmnožijo, kar pomeni, da lahko organizem bolje diha, da bi lažje rešil ta konfliktni strah. Zdaj, ko je vojne konec, lahko ti ljudje rešijo strah pred smrtjo. Proliferacija pljučnih alveolov se ustavi. Z rešitvijo konflikta možgani vklopijo mikobakterije, ki so se v aktivni fazi razmnožile, tako da tuberkulozno razgradijo, ko ne potrebujemo več okroglih lezij v pljučah, Med to ozdravitveno fazo pacient pogosto izkašlja kri in zdravniki splošne medicine postavijo diagnozo “pljučna tuberkuloza”. Če bi bolniku s pljučno tuberkulozo vzel mikobakterijo in jo vsadil zdravi osebi, ki nima pljučnih lezij v ozdravitveni fazi, potem pri tej zdravi osebi ne more biti sprožena pljučna tuberkuloza.
V tem smiselnem biološkem posebnem programu pljučnih alveolov alopatska medicina postavlja diagnozo pljučnega raka v konfliktno aktivni fazi. V ozdrvitveni fazi diagnosticira pljučno tuberkulozo. V alopatski medicini gre za dva različna para čevljev. V resnici ti dve fazi spadata skupaj kot tandem. Vzrok pljučnega vozliča/lezije je strah pred smrtjo. Vzrok za pljučno tuberkulozo je rešitev tega strahu pred smrtjo. Na koncu te faze tuberkularnega celjenja mikobakterije razgradijo to pljučno žarišče in ostane kaverna. Rak pljuč je izginil. Zdaj je konvencionalna medicina nagnjena k temu, da govori o “čudežu”! Tem mikobakterijam in njihovemu delovanju dolgujemo ta “čudež” spontanega celjenja! Mikrobi niso naši sovražniki, kot trdi alopatska/kovencionalna medicina. So naši kirurgi ali zbiralci smeti, ki odpravljajo nepotreben pljučni material.
Pozor! Princip Germanske svete medicine ne velja v primeru zastrupitev! Ljudje nismo mrhovinarji. Če jemo pokvarjene ribe, je to za naše telo neprebavljivo in reagiramo z bruhanjem ali podobnim! Naša telesa truplo dojemajo kot neprebavljivo oviro.
4. Kochov postulat
Izolacija patogena, ki mora biti enaka izvirniku, zaradi neizpolnjevanja 3. Kochovega postulata ni možna in o njem ni treba več razpravljati.
Če povzamemo vsebino tega članka:
Inštitut Robert Koch v korona- hipotezi nima jasnega dokaza o virusu, prav tako ne more dokazati, da je ta virus resničen vzrok bolezni za katero koli bolezen, kot so gripa, izcedek iz nosu ali kašelj. Nekdo se sprašuje, na podlagi česa naši politiki sprejemajo odločitve glede protikoronskih ukrepov? Ali vsi upoštevajo Deep State navodilo?
Končna opomba:
Do danes alopatska/konvencionalna medicina ni mogla zagotoviti nobenega dokaza o mikrobu kot povzročitelju. Če bi lahko, bi dr. Hamerov četrti biološki zakon narave znanstveno ovrgla.
Mati narava ne ustvarja nič hudega! Edino zlo so sektaši, ki želijo stvaritev razdeliti na posamezne dele in nad njimi vladati. Ti sektaši se želijo igrati Boga, vendar so pravi hudiči!
Kopirajte ta tekst! Naši otroci nam bodo hvaležni!
Več

 

“Duševni vzroki nastanka bolezni” Intervju z Björnom Eyblom, zdravilcem, maserjem ter avtorjem knjig

 

Klic, bakterij in virusov se ne moremo nalesti – ZAKAJ PRAVZAPRAV ZBOLIMO

 

Iz srca sveta: Opozorilo starejših bratov – sporočilo Kogi indijancev človeštvu

“Kogi ljudstvo je avtohtono ljudstvo predkolumbijske Amerike, ki ni bilo pod vplivi zahodne civilizacije in je vbistvu nedotaknjeno v svoji kulturi v svojih učenjih, verovanjih in predajanju znanj iz roda v rod.

Zahodnega človeka imenujejo mlajši brat, zato samim sebi napram njemu rečejo starejši brat.. Pred 35 leti so prvič dovolili komurkoli izven njihovega plemena da vstopi v njihovo pleme, v njihov svet in njihovo vas, ker je bilo nujno da starejši brat preda sporočilo mlajšemu bratu. Zgodovinski trenutek, ko odprejo most in spustijo med sebe tujca

Sami so opazili, da se v zadnjem stoletju vlaga drugače dviga iz morij in da je naravni tok kroženja voda moten.. V komunikaciji z duhovi narave so opazili da duhovi narave trpijo in postajajo bolni.. Glavni vzrok za to bi naj bilo početje mlajšega brata, ki se je tehnološko zelo razvil, ni pa tega razvoja naredil na način, da bi obdržal sveto povezavo z planetom na katerem obstaja.. Če bi to povezavo obdržal, potem bi vedel, da se v Zemljo ne sme vrtati v nedogled, da je to podobno kot vrtati v človeško telo, da to početje telo rani in lahko slej ko prej telo umre.. In tako so danes prizadeti vsi cikli narave, bolehajo duhovi narave ki skrbijo za te cikle in bolana je Zemlja.

Da razen njih obstaja tudi mlajši brat vedo Kogiji že tisočletja, ampak mlajši brat je bil vedno držan daleč od njih, ločen od njih je bil z ovirami zemlje in morja. A ko je mlajši brat prečkal ocean je v svojem neodgovornem početju začel ogrožati tudi starejšega brata. In tudi Kogiji so začeli izgubljati področja in Zemljo, na kateri so živeli tisočletja.. Ampak to ni najpomebnejše, Kogiji predvsem skrbijo za življenjske cikle Zemlje, da bi ti lahko tekli še naprej in bi tako preživel starejši kot tudi mlajši brat. Pravijo da če oni ne bi komunicirali z duhovi narave, če ne bi vzdrževali ravnovesja, da cikli narave sedaj vseeno še tečejo še naprej, bi se ti cikli brez njih, že zdavnaj porušili in tudi ustavili, tako pa bi posledično vso življenje na Zemlji umrlo..

Kogiji so ves čas oblečeni v tradicionalna bela oblačila, ki jih izdelujejo sami, ne nosijo pa nobene obutve, saj ne želijo biti ločeni od Zemlje preko povezave s stopali (čeprav potujejo od morja pa do skoraj 5tisočakov v hribe, so skoraj vedno bosi).

Tukaj je en zanimiv dokumentarec, kako je pred 35leti se zgodil dogodek in je bil v njihovo vas povabljen novinar, da posname sporočila, saj so dobili navodilo, da jih imajo za predati vsemu človeštvu. Že takrat so bili stisnjeni na ozko področje, okrog njih je divjala kultura, ki je ropala njihove tisoč let stare grobove v iskanju zlata ipd..”

by Da Vid

RAZKRINKANA KORONA

“Upravičeno ste jezni, ste pa tiho, ker se bojite posmeha enoumja korona histerije.

Smo pač v deželi strahu, ki ima v 20. stoletju za seboj diktature cesarja, kralja, grozote dveh svetovnih in državljanske vojne, totalitarizma komunistov in ta čas še transhumanizma.

Ždimo zamaskirani sredi strahov v dilemi, ali naj verjamemo uradnim sporočilom, kajti če ne, bomo obsojeni, da smo pristaši teorije zarote. Vendar zadošča, če na iste dogodke pogledamo z drugega zornega kota, v drugačnem zaporedju ali v drugih kombinacijah in že dobimo povsem drugo sliko, v kateri spoznamo, da smo sredi zarote proti človečnosti.
Smrtnost med 0,05 % in 0,3 % ne opravičuje pandemičnih ukrepov.
Kako je potekalo v ZDA, najbogatejši državi na svetu. Bolnišnice so zaradi napovedi apokaliptične pande-
mije odpovedale vse nenujne operacije in s praznimi posteljami ‘čakale’ na poplavo korona bolnikov. Toda
poplave ni bilo, zato so bile bolnišnice prazne, torej nič dohodka in grozeči bankrot, saj prazna postelja ne prinaša denarja. Se je pa iz nebeških vrhov globalne oligarhije pokazala ‘božja roka’ pomoči. Za vsakega korona bolnika dobi bolnišnica 13.000 dolarjev, in s tem se je začel lov na bolnike, posebno ob
nagradi, da se za bolnika, priključenega na ventilator, znesek dvigne na 39.000 zelencev. Število testov je poskočilo, s tem pa tudi število pozitivnih. Spodbudno je bilo tudi, da nihče ni preverjal diagnoz, zato se jih je med ‘bolniki’ znašlo mnogo z drugimi nosilnimi diagnozami in tudi nesimptomatskih, ki so lepo dvigovali število hospitaliziranih. Po cestah so lovili klošarje in džankije, jih testirali in množično priključevali na ventilatorje, kjer jih je večina itak umrla. Število ‘žrtev’ je skokovito poraslo, s tem pa tudi korona histerija, ki so jo zagnale oblasti in mediji. Nihče ni več ničesar nadziral. Ker so za vzdrževanje panike potrebovali primerno število mrtvih, so se začeli izvajati siloviti pritiski na zdravnike, da podpisujejo lažne mrliške liste. Torej, ne glede na dejanski vzrok smrti je moralo pisati, da je bolnik umrl
zaradi koronavirusa, in ne samo to, oblast je poštene zdravnike odrinila od komentiranja in odločanja in
medijsko ‘ozvočila’ le prodane duše,ki so ‘strokovno zapakirale’ politične odločitve. Seveda niso vsi zdravniki podlegli tem podlim pritiskom, zato na enem primeru poglejmo, kaj se zgodi z zdravnikom, ki se odloči, da ne bo tiho. Ko je dr. Scott Jensen začel poudarjati manipulacije zdravstvenih institucij, zavajanje uradnih oseb, nedoslednost v javnih informacijah in neupoštevanje znanstvenih ugotovitev glede korone, je doživel strahovit udar anonimne vojske skozi vse možne informacijske kanale. Vreščanje je bilo tako silovito, da se je moral zagovarjati pred zdravniško zbornico, kjer mu je grozilo, da bo izgubil zdravniško licenco in moral pre-
nehati opravljati zdravniški poklic, v katerem je že 30 let. Pa dr. Jensen ni le zdravnik, ampak tudi senator ameriške zvezne države Minnesote. Torej družbeno kar močna oseba. Pogumen zdravnik se je razjezil, ko so mu naročili, naj potvarja mrliške liste svojih bolnikov in kot vzrok smrti povsod navaja covid-19.
Javno pa so mu očitali, da je korono primerjal s sezonsko gripo in s tem povzročil splošno zdravstveno nevarnost. Teh primerov je v svetu na tisoče.
Poleg udara po zdravnikih se bije silna bitka med konceptoma zdravilo ali cepivo. Ob tem moramo vedeti, da korporacije na polno tržijo zdravila morda štiri ali pet let, nakar izgubijo patentne pravice nad zdravilom, ker preide med generike. Generike pa lahko proizvaja kdorkoli, ki ima poslovni interes.
To pa ne velja za cepiva, ki ves čas ohranjajo patentne pravice. Poglejmo si spletke okrog uporabe zdravil hidroksiklorokina in klorokina, ki so ju več kot 70 let uporabljali proti malariji, revmatoidnemu artritisu in lupusu, in to uspešno na več sto milijonih obolelih. Po izkušnjah in pričevanjih nekaj tisoč zdravnikov na globalni ravni pa naj bi bila hidroksiklorokin in klorokin učinkovita tudi pri zdravljenju covida-19. Toda zamisel farmacevtske oligarhije je bila, da morajo absolutno prednost imeti cepiva. V pomemben del orkestrirane diskreditacije obeh zdravil se je vključila še zloglasna WHO. Toda, zakaj neki se WHO ukvarja s prepovedjo obeh zdravil, ki sta kar naenkrat
‘postali nevarni’, po drugi strani pa nima problema z ‘odobritvijo’ remdesivirja, čeprav je dokazano neučinkovit in pomeni zlorabo pacientov. Razlog je seveda cepivo, kajti tudi remdesivir bo kmalu izločen,
vendar šele, ko ga bo WHO ‘uradno prepoznala kot neučinkovitega’. V podporo takih mahinacij se izdelujejo in objavljajo študije po naročilu, ne izvajajo pa se raziskave s popolnim testnim scenarijem in po predpisanem protokolu. Mimogrede, po ‘navodilu’ (beri: prepovedi) WHO se obdukcij umrlih zaradi korone ne sme delati!
Uganite, zakaj ne!
Razvoj in odobritev učinkovitega zdravila proti covidu-19 se ne vse možne načine zavira, ker je že dolgo časa izdelan scenarij ‘reševanja’ korona krize s cepivi. Tako ‘rešitev’ so lansirali globalni evgeniki, ki jim je cilj radikalno zniževanje števila svetovnega prebivalstva. Tudi na področju cepiv se rušijo vsi varnostni in etični standardi. EU komisija je namreč junija predlagala, da se za nujno pospešitev razvoja
cepiva proti koronavirusu začasno ‘sprostijo’ (beri: odpravijo) pravila o preizkušanju zdravil, ki vsebujejo GSO. Oho, ali vidite, kako padajo vse varovalke biotske in zdravstvene varnosti? V Harvard College
Global Health Review lahko o cepivih na osnovi DNK beremo: »Treba je poudariti, da gensko spremenjena cepiva pomenijo najvišjo stopnjo tveganja za zdravje ljudi. Vsa DNA cepiva predstavljajo nevarnost, da se eksogena DNA vključi v genom gostitelja, kar lahko povzroči hudo mutagenezo. Vnos zunanjega (eksogenega) genskega zapisa s cepivom v človeka in njegova vključitev v njegov genski zapis lahko povzroči hude genske okvare in pojav povsem novih obolenj pri cepljeni osebi in njenih potomcih. Stalna vključi-
tev sintetičnih genov v genski zapis sprejemnika v bistvu povzroči nastanek gensko spremenjenega človeškega bitja z dolgoročno povsem neznanimi in nenapovedljivimi posledicami. Geni nosijo zapise o rasti, razvoju, razmnoževanju, delovanju, razmišljanju in zaznavanju človeka.
Če spremenimo te zapise, se lahko vpletemo v vse prej navedeno z dramatičnim poudarkom, da nimamo pojma o tem, kakšne bodo posledice tega vpletanja.« Tako nas opozarja poštena znanost, ki je ni več v medijih!
Ali res mislite, da bi se iste globalne oligarhije, ki lahko na klic sprožijo vojne s sto tisoči mrtvih in ob tem niti ne trznejo, kar naenkrat z vsemi silami borile za preživetje nekaj deset tisoč starčkov, ki so tako in tako že blizu konca svoje življenjske poti? Ne bodite naivni!

Vsi umremo, in če moram umreti,
bom umrl pokončno kot človek in
ne kot izoliran garjav pes, zaprt v
pesjaku, z nagobčnikom na obra-
zu, čipiran kot govedo, gensko
spremenjen kot koruza ter v stra-
hu pred sočlovekom. Pojdite v rit,
vsi vi maltuzijanci in evgeniki in
vbrizgajte si to cepivo v debele riti!

Tako kot v antičnem mitu smo prišli na razpotje, na katerem nas čaka pošastna Sfinga. Postavlja nam eno samo vprašanje, in če ne bomo vedeli pravilnega odgovora, nas bo požrla.
Sprašuje nas:
»Kako živeti v okvirih narave, ki nas je porodila?«
Anton Komat

Objavljeno v Domžalskem Slamniku št.7 / 2020 https://www.domzale.si/Files/eMagazine/41/278178/Slamnik-07-2020–40-NET.pdf

Strele bogov (Thunderbolts of the Gods)

Nedavna odkritja v vesolju so osupnila astronomijo. Sedanje teorije in znanosti ne morejo napovedati in pojasniti pojavov, ki jih zapažamo. V filmu Strele ameriški mitolog David Talbott, avstralski fizik Wallace Thornhill in njuni sodelavci predložijo novo teorijo, ki razloži te pojave.

Nobenih črnih lukenj in temne snovi ni, kometi niso »blatne snežene kepe« in sonce ni jedrski reaktor. Izhajajoč iz empiričnih znanosti, Električni model izpodbija naše temeljne domneve o tem, kako deluje vesolje in nam ponuja alternativni pogled.

5000 let stare slikarije na skalah, izvor svetovne mitologije, planetarna zgodovina, spektakularne oblike meglic in visoko energijske električne razelektritve v laboratoriju – so v v Električnem modelu neločljivo povezane. Sinteza znanstvenih ved nam v Strelah ponuja osupljivo novo perspektivo na antično zgodovino in moderno astronomijo.

(Uradno ime filma je Thunderbolts alias Thunderbolts of the Gods (Strele bogov))

Avtorji: David Talbott in Ben Ged Low.
Silver Wolf Productions Inc & Kronia Group

Prevod v slovenščino in podnapisi: Peter Šolar