Genska manipulacija Annunakov nad ljudmi ali masonska Pravljica Zecharija Sitchina za pobebavljanje množic

Kdo je Zecharija Sitchin?

Svojo “plodovito” avtorsko pot je začel s knjigo Dvanajsti planet, uvodno knjigo zbirke Kronika Zemlje, ki podaja povsem nov pogled na starodavno zgodovino našega planeta, vključno z njegovim nastankom.

Akademik, ki je eden največjih uveljavljenih svetovnih avtoritet za sumersko in babilonsko kulturo, za starodavne bližnjevzhodne jezike in  raziskovalec pradavnine in stare zgodovine človeštva. Njegove trditve, ki temeljijo na prevodih sumerskih glinenenih tablic, so prepričljiva protiutež sedanjemu zgodovinsko-znanstvenemu mozaiku

VENDAR

 

 njegove knjige in teorija da smo ljudje bili ustvarjeni le zato, da bi kopali zlato svojim  »bogovom« oz. Nefilim, ki so potrebovali delavca , služabnika in sužnja za delo v rudnikih zlata vsebuje preveč nesmislov.

  1. Po tej zgodbi Sitchina naj bi bilo treba ustvariti bitje, ki bi bilo kos tej nalogi. Tako naj bi pri stvaritvi Adama šlo za gensko manipulacijo, s katero je tedanji človečnjak dobil »božjo« genetiko in identiteto. Ker križanja med živalmi in človekom naj ne  dala uporabnih rezultatov je bila smiselna le še ta kombinacija. Sprašujem se zakaj iz hominida z gensko tehnologijo težavno ustvarjanje razmišljujočega človeka, namesto za zahtevno in težaško delo uporabiti strojev, robotov ipd., ki ne zbolevajo, se ne poškodujejo in ne pritožujejo ?
  2. SITCHINOV prevod sumerskih klinastih besedil je bil preveden v več kot 25 jezikov in prodan v več milijonov izvodov po vsem svetu. Bestseller torej. Premislimo prevratnost te teorije tudi vezano na dejstvo izključevalne dogmatičnosti cerkvene in darwinove razvojne teorije, kateri bi vzponu Sitchinove teorije vsekakor naj ostro nasprotovali. Ampak očitno ne. Sprašujem se zakaj ne? Kdo jo je torej lobiral , podpiral in promoviral
  3. Sitchinova zgodba nas programira v mišljenje, da smo bili ustvarjeni kot sužnji
Sitchin pa očitno sumerskih tablic ni prevajal, ampak je  pisal po nareku in si določene prevode izmislil oz. jih torej  v resnici ni v tablicah.
Že leta obstaja forum, PRAVIH arheologov, ki so razkrinkali Sitchina http://www.sitchiniswrong.com/
  • strokovno so analizirali kaj je NAČRTNO izmišljenega, da bi se povzdignilo ŽIDE
  • Sitchin  je podajal v knjigah  informacije, katere so BILE DOGOVORJENE s strani masonov
  • bil je visoki njihov član
  • na ta način so načrtno zavajali in povzdigovali sebe
  • imeli so prav načrt kako to med ljudi lansirat ( tudi pri nas verjamem nevede in nehote denimo Z. Železnikar v knjigi Človek je več )

A ne gre pri Sitchinu in njegovih “prevodih” sumerskih tablic le za povzdigovanje židov, marveč za subliminalno promocijo fatalizma genetike

Sitchin namreč govori o genetskem inženiringu na primatih v človeka, kar potrjuje, promovira in efektivno prispeva k vzdrževanju in hranjenju zablode o genetiki, ki človeštvo zelo uspešno zasužnjuje v prepričanju lastne nemoči, determiniranosti in obsojenosti na nenehno servisiranje elit

Tozadevno je izjemno pomembno , da razumemo zakaj je nadaljni obstoj in prevlada Darwinistične paradigme skrajno nevarna za preživetje človeštva, človek namreč ima sposobnost spreminjati svoja prepričanja, svoj vrednostni sistem,….. s tem pa tudi DNK , o slednjem dr. Lipton in ostali zelo nazorno. Človek je svobodno bitje, ki ga ne determinira vnaprej določena usoda od staršev podedovanih genov niti karma , niti slaba volja kateregakoli boga. Slednje je področje Epigenetike o tem , kaj smo mi pripravljeni verjeti o sebi in lastni usodi na osnovi genov, ki nas kao določa Več TUKAJ

Epigenetika, nova kozmologija in pogled na svet

Zakaj je to izrednega pomena? Ker prebija paradigmo. Namreč, epigenetika o kateri govori dr. Bruce Lipton daje odgovore na marsikatero vprašanje tudi širše.

Vsi se zavedamo, da so spremembe nujne in da tako kot je šlo doslej, ne sme naprej. Pravzaprav drvimo proti robu prepada misleč, saj je še ni tako hudo … vendar … Zakaj ne moremo kljub prvotnim dobrim namenom, idejam, projektom … spremeniti sebe (v smeri boljšega zdravja, odnosov do soljudi, narave, živali …), spremeniti družbe, politike, družbene ureditve itd.? Zakaj ostaja namera spremembe običajno le pri govoričenju in ne tudi v življenju v praksi?

Program v naši podzavesti predstavlja 95%, le 5% zavesti je kreativne, ustvarjalne, žive. Program navzven vedno manifestira le tisto vsebino, ki so nam jo vsadili z vzgojo tj. programiranjem (bližnja omejena okolica, šolski sistem, cerkev …) do sedmega leta starosti.

Skratka, venomer ponavljamo le eno in isto in še tako iskrena pobuda civilne iniciative se v glavnem slej ko prej spridi v lakajstvo eliti. Zato še kako dobra ideja ne more zaživeti v svoji nameri, ker ne upoštevamo sebe (tj. rutinskega, v stari paradigmi temelječega človeka) kot primarnega v nujnosti spremembe.

Anton Komat, ekolog, pisatelj, novinar in svobodni raziskovalec, razgrnja številne dokaze, ki porajajo popolnoma nov holistični pogled na življenje in človeka.
Ta vodi k izhodu iz kaotičnega družbenega dogajanja in stran od propada zahodne civilizacije, ki ga povzročata paradigma neodarvinizma in socialnega darvinizma kot temelja globalne politične ekonomije

Več v člankih objavljenih v reviji Misteriji spodaj

 Narava mesa iste karte

 Ekonomija v biologijo

 Veliko prevrednotenje

 Fraktalna podoba evolucije

 Delitev genov
Več v objavi

Epigenetika – preboj nove misli

Zaključek

Alternativna medicina, arheologija, duhovnost…..kozmologija in podobne druge veje znanosti ali paraznanosti so očitno dobra priložnost za lovljenje v kalnem. V te vode se stekajo in iščejo pribežališče večinoma dobronamerni, iskreni in resnicoljubni posamezniki nevedoč, da jih tam čaka izjemno spolzek teren poln prikritih pasti. Nehote in nevedoč v nevednosti in v svoji zaupljivi preprostosti nekritično planejo za vsem kar sliši na besedo alternativno. Žal večkrat sebi in drugim s tem delajo medvedjo uslugo. Tudi sebe še zdaleč ne izzvzemam iz tega.

Bodimo obzirni eden do drugega tudi na tem terenu in ne sodimo prestrogo o lastnih ali spodrsljajih drugih.

Se bomo prebudili? Intervju z Marcelom Messingom (iz leta 2006)

Intervju z Marcelom Messingom o njegovi knjigi WWW se bomo prebudili? (iz leta 2006)

Marcel Messing je študiral antropologijo, filozofijo in primerjalno bogoslužje. Že dolga leta povezuje globoka ezoterična znanja z znanostjo, umetnostjo in poezijo. Je cenjen in v tem trenutku zelo zaželen predavatelj v večini evropskih držav, poleg tega pa je tudi avtor številnih knjig, člankov in poezije.

V prvem delu pogovora Marcel Messing razkrije skrite sile v ozadju svetovnega dogajanja, nato razloži od kod le-te prihajajo oz. kaj je njihov izvor. Na koncu Marcel podeli še svoje globoko ezoterično vedenje o duhovnem cilju človeka. Skratka, gre za zelo navdihujoče in upanja polno sporočilo.

Prevod intervjuja

Marcel Messing, dobrodošli v studiu. Kaj vas je spodbudilo, da ste napisali to knjigo?
Nadaljujte z branjem