Ko zlo nima čemur nasprotovati, izgine samo od sebe

13124636_1102697489753319_6600991774814151705_n

So privatizacija vode in drugih naravnih resurzov ter njihovo zastrupljanje, GSo, TTIP , Chemtrailsi, obvezno cepljenje, brezkompromisno plenjenje in kapitalistično zasužnjevanje množic, sistematično poneumljanje otrok ter ostali “napori” centrov moči v osnovi resnično nekaj slabega ali pač dobrega?

Dejstvo je, da apatičnega, amorfnega , inertnega in indifirentnega večinskega deleža populacije ne premakne nič, razen skrajno skrajne razmere oz. odzunaj stimulirani dogodki, provokacije in zaostrene situacije, ki so doslej peljale le od revolucije do revolucije, preobratov na oblasti, linčanja kraljev in carjev ter nepredstavljivega prelivanja krvi skozi vso zgodovino.

Morda imamo tokrat ob nastopu ekstremnih razmer vendarle epohalno priložnost ne izvesti revolucije navzven temvec navznoter Tj. ne proti njim , navideznim nasprotnikom, temveč ZA NAS

Še vedno pa smo večinoma s pozornostjo pri njih, čakamo njihove nadaljne korake namesto da bi načrtovali prve naše SKUPNE.

Lao Tzu: “Novi počeci su često prerušeni u bolne završetke!” – 8 životnih istina koje će vam promijeniti život

 1.Zlo umire kada se ignorira

“Ne dajte zlu ništa na što bi se moglo usmjeriti i ono će nestati samo od sebe.”
2. Promjena je neizbježna – prigrlite je

“Ako shvatite da je sve podložno promjeni, nećete se pokušavati čvrsto držati bilo čega. Ako se ne plašite umiranja, nema toga što ne možete postići.”

“Novi počeci su često prerušeni u bolne završetke.”

 

DILEMA: Zakaj se ne bi nehali pogovarjati o zlu in bi se raje pogovarjali o dobrem?

 

Kako lahko v svetu, kjer nam najboljše ni dovolj dobro; in je dobro večini ‘šit’, govorimo le o dobrem? In v bitki za najboljše smo postali najslabši. Ko izločiš laž, ti ostane resnično. Tako po Sokratu. A škoda, ker ima edini prav. Ne moreš mimo slabega. Šele ko vse, kar je slabo za VSE, izločiš in pogledaš, kaj ti je ostalo, lahko spoznaš, kaj je dejansko dobro. Ne boljše. Ne najboljše. Dobro. Drek leti na nas. Lahko ga mečemo naprej okrog na druge, lahko pa v njem sadimo rožce. To je alternativa danes…

Najprej moramo poznati celotno zgodbo, da se šele potem lahko opredeljujemo. Obstaja namreč tudi lažno dobro in navidezni humanizem, čemur zlahka pademo v past, če se nekritično predajamo raznim vplivom.

Navidezno oz. lažno dobro ter delavci luči so nemalokrat zgolj prefarbano zlo. Previdnost v obliki nabirke znanja, vedenja, modrosti in intuicije morda komajda zadostuje.

Sploh vemo kaj je zlo? Kako deluje? Kaj ga sproži?

Svetloba in toplota kot jih zaznavano sta relativni kolicini, nastaneta šele v interakciji s pogoji na zemlji, ki omogočijo, da ju človek lahko zazna.

Tako kot sta svetloba in toplota relativna, sta tudi dobro in zlo relativna in obstojeca pač le v konceptu dualizma oz. naše stopnje zaznave

Naša omejena zavest in dojemanje temeljita v dualizmu. Drugace ne znamo, le malokdo pa se sploh zaveda, da obstaja karkoli presega polaritete. Zlo in dobro sta polaritete dualizma. Presežemo jih ne zaradi nase omejenosti in obsedenosti z opredeljevanjem ter sodbami. Preseganje reflektira ignor tako zlemu kot dobremu, odmik potrebi po sodbah in opredeljevanju.

Inspirira me rek LJUBEZEN NE VE SAMA ZASE. Vse dokler bo zavedanje in opominjanje na JAZ, MENE, MENI, MOJE, NAŠ, NAŠE…ne more biti mesta resnicnemu ZAVEDANJU LJUBEZNI ENOSTI DOBREMU

 

 

 

 

13125022_1102697549753313_7547402171717316589_n

Pomembno izhodišče razmišljanja o dobroti

1. pot v pekel je tlakovana z dobrimi nameni
2. “The hottest places in hell are reserved for those who in times of
great moral crises maintain their neutrality” M.L.King

Človek pa razpet med tema dvema rekoma, ko eden svari glede dobrih del, drugi agitira k akciji in odgovornosti, vsak pa lahko zelo radikalno predstavljata nasprotujoče si skrajnosti, mi pa v PASTI, ker nimamo fokusa naravnanega na notranji svet, vodstvo, intuicijo

Videti dobro kakorkoli, pomeni soditi…vrednotiti …ocenjevati…..seveda nujno na osnovi naših vzorcev…miselnih konceptov….ideologije…Vsekakor še vedno živimo posledice naše skupne klime, ki jo na dnevni bazi soustvarjamo, trenutno se predvsem še vedno le parcialno ukvarjamo z simptomi bolezni , katero sami raznašamo okrog.

Zamenjujemo namreč cilj in sredstvo , npr. cilj preživeti vsekakor mora biti podrejen principu živeti.
Zgodilo se bo neizogibno…..kot vedno in vsakič.Tudi ta trenutek je izraz neizogibnosti, ki pa je odvisna ….žal tudi od tistega 90% amorfnega in naprogramiranega deleža populacije, ki sploh ne razmišlja suvereno oz ni razmišljal o globalnih vprašanjih. Ostalih 10% razmišlja, ampak od tega odloča morda zgolj 0,1 %.

Meni zato neprecenljivo: Pravilna neposredna orientacija, direktna neposredna zaznava in dojemanje, intuitivno avtonomno odlocanje navezava na vir in generiranje lastnih misli ter prava,iskrena ljubezen brez new age pridiha je kot edina varinata sferičnega , holističnega oz. celovitega dojemanja realnosti lahko pot rešitve vseh zapletov, pogoj za vse aktivistične dejavnosti na mikro kot makro nivoju

 

Sorodne objave

ALI ZLO OBSTAJA?

Zaščita pred strupi z neba

 

index

Dr. Cousens’ Chemtrail Protection Protocol

This article will not speculate on the chemtrail conspiracy, but rather focus on the steps we can take to mitigate, offset, and reverse the effects of chemtrails on our bodies, minds, and spirits. Here I will discuss how we can protect ourselves from the misuse of a sophisticated technology to effect our physical, emotional, mental, and spiritual lives. The misuse of this technology seems to be an assault on our sovereignty on all those levels. Chemtrails are a form of biological warfare, creating a slow degradation to our health. Chemtrails affect our ability to propagate, and most importantly, beyond the spread of viruses, funguses, bacteria and Morgellens disease, chemtrails affect our minds.

 

To view Dr. Cousens’ video series on chemtrails, please click here.

 

The mental effects of chemtrails are completely underestimated. Through the use of the scalar wave technology of HAARP and the EMF’s coming through radios, televisions, computers, and communication technologies effect the subtle workings of our minds, making us more susceptible to the constant distortions of reality that we are exposed to. We therefore become a susceptible population to the forces of the dark side. The names don’t matter here. This process has been going on for some time, but now they have more sophisticated technology.

 

Do chemtrails exist? People argue back and forth about this, but I’d like to point out that there was a legal case against chemtrails in 1997. The issue was not whether they existed, but rather, was it legal. The courts decided that it was legal at that time to do chemtrails. This has been going on since 1950, but they spread all over the world after 1997.

 

Why is this a problem? People have somehow rationalized poisoning one another. However, when we look at the Torah and the Ten Speakings, we have murder, lies, covetousness (population control), and idolatry. Rational or not, the people behind this are violating four of the Ten Speakings. This is the trouble with logic. It can sound good, even though it may not be connected remotely to truth. Some people make a living out of hiding destruction in logical packaging. While they may appear to be getting away with this, the populace is beginning to question everything these dark side puppets are doing.

 

Dennis Kucinich has actually brought a bill to the Senate seeking to outlaw chemtrails. Chemtrails irrefutably exist. Condensation from airplanes usually lasts one or two minutes, while chemtrails last for up to four hours and spreads into a broad band that covers a patch of sky. HAARP then uses these broad swaths to reflect their scalar waves into your lives and affect your consciousness. This is really about protecting our minds and spirits.

 

During World War II, the German Nazis used to put fluoride in the waters at the concentration camps to accomplish something similar. They wanted to weaken the spiritual willpower of the prisoners. Now we have fluoride in our waters, but most of us know to use filtered water. Chemtrails, however, is a bigger problem, and there are few places where this is not happening. China, Cuba, and Central America will not allow chemtrails. Other than this, it is happening everywhere.

 

There are about nine essential components that make up chemtrails:

 

Aluminum oxide – one of the deadliest heavy metals, acting as a reflector for scalar wave technology

 

Barium oxide – similar to aluminum oxide (though not as poisonous), being used as a reflector for the consciousness altering scalar waves

 

Bio-nano-particles – act as scalar wave transmitters and receptors once they enter our bodies

 

Synthetic polymers – act as scalar wave receptors and transmitters upon entering the body

 

Ethylene dibromide – ranked as one of the deadliest toxins, displaces iodine from the system and therefore diminishes health and intelligence. It is in many fire retardants as well as Mountain Dew, Gatorade, and a few other drinks. Ethylene dibromide has been outlawed in every country in the world except for two, and the U.S. is one of these.

 

Morgellons disease – attacks skin, hair, and nails. It melts the skin away and literally kills the victim. There appear to be many kinds of Morgellons.

 

Viruses, fungi, and bacteria have all been used in chemtrail cocktails. There are other heavy metals that used from time to time. Radioactive thorine is also commonly included. When we add it up, there are typically about nine different factors.

 

Keep in mind that the entire intent of these chemtrails is to weaken the physical health and the spiritual willpower of the masses.

 

What can we do?

 

1) Silver – The Russian research done on biological warfare shows that silver will knock out 98% of the biological warfare components. It won’t knock out Morgellons, but it will eradicate most viruses, bacteria, and fungi. The silver I have discovered is called AgLA. It is oxygenated silver at a particular and optimal frequency and concentration, while simultaneously colloidal. I recommend taking 2-6 ounces a day for general protective health.

 

2) Illumodine (scalar wave iodine) – Illumodine will force the ethylene dibromide out of the system. It is a healthy halogen. I would recommend 15 drops, 3 times daily. It stays in the system for about 4 hours. I have observed this to be reasonably effective. In higher doses, it is the only thing that I have seen to cure Morgellons. Taking Illumodine preventatively against ethylene dibromide will also prevent Morgellons. It also cleans the lymph and knocks out parasites. It has many benefits in addition to thyroid support.

 

3) Zeolite + Clinoptilolite – Clinoptilolite is taken orally and stays in the intestine, pulling out heavy metals, radioactive materials, pesticides, herbicides, barium, aluminum, and protects the body from these materials entering through the gut. Clinoptilolite does not enter the system the way that zeolite does. Zeolite gets into the blood and pulls out toxins, while Clinoptilolite does this in the intestines. I recommend using these in tandem for these reasons. I recommend 4 capsules at bedtime with water for 45 consecutive days.

 

4) Bio-Photon Machine – The bio-photon machine has a few million programs including programs against everything in chemtrails. It does this by creating a frequency that nullifies the effects of chemtrails. By placing a coffee filter outside for a week, you collect traces of all the chemtrail ingredients. Once this is accomplished, you may use this in the bio-photon machine, which makes a remedy with this information.

 

5) Proper Diet – Be cautious of the contents of both your intellectual and biological diets. Be careful of what you are taking in. If you choose to eliminate television from your life, you have also eliminated a host of negative programming and EMF’s that can affect your mind. Be careful of what movies you go to see. Scalar waves and chemtrails are being used to increase the susceptibility and gullibility of the mass consciousness. By being careful of what we see and hear, we protect ourselves from dark side influences.

 

6) Energy Enhancement System – The EES is a powerful answer to scalar wave devices such as HAARP, which are being used to negatively influence humanity. As a scalar wave device itself, the EES is designed to upgrade our DNA and our epigenetic expression. Not everyone may have access to an EES. Fortunately the human body is a powerful scalar wave device, the power of which may be utilized at leisure to combat the negative effects of particular scalar waves and chemtrails. Below is a visualization exercise to facilitate this process.

 

Scalar Wave Visualization

 

“Close your eyes. Open by chanting ‘Om’. Feel the blue-silver light coming down from the heavens – coming up from the earth – this blue-silver light is the cosmic scalar waves coming through. This light penetrates your crown and root and meet at your thymus gland and heart area. As you gather this energy within yourself, you move it up and down through your center. This blue-silver light moves down through your central axis and emerges from your root, splaying out, up, and around your body in a toroidal field. Take a moment to field this blue-silver toroidal field. Feel this blue-silver light permeate your pineal gland and feel the positive scalar waves emitting out from your pineal gland in all six directions, nullifying the negative scalar waves you have been exposed to, nullifying the nano-particles in your body, filling those synthetic particles with the positive scalar wave light of high consciousness. Feel this as you take some time to scan your whole system. Close by chanting ‘Om’.”

 

Secondary items that can help combat the effects of negative scalar wave technology and chemtrails include:

 

Transformational Salts – Scalar activated salt contains a scalar charged mixture of ancient seabed salts from high vortex areas of Peru, Hawaii, Tibet, and Utah. (This, of course, brings us into the salt discussion. Most research on salt has been done on sodium chloride, which is poison and has nothing to do with our discussion.) Scalar salt comes from underground. I do not recommend using sea salt anymore for many reasons. Salt is a crystal that reconnects you to the different high vortex earth frequencies. You needn’t go to Sedona. You can take this vortex energy directly into your body from much higher vortexes than Sedona. These crystalline energies rebalance the body and recalibrate your internal “wi-fi” system from the disorganizing influences of today’s EMF’s and negative scalar waves. These scalar salts reestablish a healthy resonance between our bodies and the earth. They contain volcanic ash and red clay from the Big Island. I recommend taking a pinch of this salt 4 times daily.

 

Scalar Ionic Minerals – These are scalar enhanced, broad spectrum, true colloidal minerals in a natural ratio triple distilled from an ancient plant seabed. It is good for nausea while fasting, and acute drug detox. It is highly negatively charged and pulls positively charged toxins out of the body.  I recommend taking 2-4 ounces daily.

 

To view Dr. Cousens’ video series on chemtrails, please click here.

 

To get these protection products, please click here.

 

All these steps, upon careful review, are not very complex. I’ve been puzzled about the solution to chemtrails for some time, and this new chemtrail protocol is exciting in its promise. We may not legally be able to stop chemtrails, but we now have the tools to protect ourselves. Part of my work here is to empower you to protect yourselves in the simplest way possible.

 

Scalar waves are very subtle. They have infinite frequency and they have no length. Our minds can affect these waves. We have the power to defend ourselves on every level against this attack on the sovereignty of our physical, emotional, mental, and spiritual lives.

 

May we all be blessed with the ability to protect ourselves and continue our spiritual evolution.

Razkrit namen chemtrailov

SENZACIONALNO: Razkrit namen chemtrailov

 

Prevedel in uredil 4Future

Kar vidite na levi sliki zgornjega videa je nano robot, ki ovija svoje lovke okrog nevrona ali sinapse (npr. vaše Purkinjejeve celice v možganih) ali drugih nevronskih mostičkov. Pravzaprav je to simulacija, ki povzame vse, kar se je zgodilo v pretekli dekadi. To kar vidite omogoča popolno kontrolo svojega gostitelja/vašega telesa na daljavo.

Nano roboti (BioAPI) omogočajo snemanje električnih aktivnosti posamezne ali manjše skupine nevronov brez vdora v možgansko organsko tkivo.

.

Kaj je torej namen chemtrailov?

Chemtraili so obširna logistična operacija. Obširnejša od Hooverjevega jezu, trans cevovoda po Aljaski ali pristanka na luni. Zadeva je ogromna! In zelo draga! Največja napaka, ki bi jo lahko naredili je, če bi mislili, da imajo chemtraili le en namen. Za obstoj chemtrailov obstaja pet do šest razlogov oz. verjetno še več.

Vrhunskih šest razlogov je:

 • Blokiranje sončnih žarkov: standardni razlog, ki ga prodajajo bedakom v vladnih krogih. Skrivoma je namreč potrebno ustaviti globalno segrevanje.
 • Blokiranje sončnih žarkov (ponovno): zmanjšanje sončne svetlobe po vsem planetu na prikrit način odlično zmanjša pridelek. Tako lahko povsem umetno izzove krizo v oskrbi s hrano in pripelje ljudi v lakoto (depopulacija). To ima opraviti tudi z izginjanjem čebel.
 • Pregrevanje atmosfere: z namenom ustvarjanja potresov in krmiljenja hurikanov (npr. hurikan Katrina v New Orleansu) mora biti atmosfera bolj električno prevodna, da lahko postavitve kot je HAARP delajo svoja čuda. Zato chemtraili med drugimi sestavinami vsebujejo barij in aluminij, da lahko ustvarijo bolj prevodno atmosfero.
 • Uničenje zdravja: kot stranski učinek je imunski sistem vsakogar bolj obremenjen. Običajno to ni problematično za zelo zdrave ljudi. Starejši ljudje in ljudje s slabšim zdravjem pa bodo sedaj umrli veliko prej in vsaka zdravstvena težava je lahko z veliko verjetnostjo usodna za te ljudi. To gre tako za stranski učinek pršenja kot tudi namerno početje.
 • Sprememba vremena: za pomoč pri rasti ali uničenju pridelka, za držanje čistega neba ob pomembnih dogodkih (kot so npr. olimpijske igre), za ustvarjanje tajfunov ipd.
 • Za širjenje nano vlaken: za splošno umestitev BioAPI v vsakogar morajo pršiti nano vlakna. Takšna vlakna ni mogoče vnesti v človeka preko hrane ali na kak drug način saj bi to trajalo neskončno dolgo, da bi se vsa populacija navzela teh vlaken. Veliko bolj enostavno je pršiti ljudi kot insekte in ker se to dogaja vsem ljudem in vsesplošno čredna miselnost to zlahka opraviči.

.

Nano vlakna

Nano vlakna so transportni mehanizem. Nič drugega. Služijo za dostavo ”koristnega tovora”. Tovora, ki bi ga sicer uničili sončni žarki ali atmosfera (npr. virusi, RNA, aluminij, nano komponente itd) in tako ne bi prispel do svojega cilja (vašega telesa).

Vlakna so presenetljivo dokaj nenevarna in jih ima vsak od nas v svojem telesu. Vlakna se pršijo posebej, kajti če bi jih dodajali letalskemu gorivu bi ekstremne temperature uničile ”koristni tovor”.

.

Zakaj?

To je komplicirano vprašanje. Ljudje, ki so ustvarili to zadevo (ista skupina, ki je človeštvu prinesla HIV) skuša obvladati biblijske principe skozi tehnologijo. Osnovne človeške potrebe (hrana, spolnost, specifična čustva) izmerijo z BioAPI. Če je rezultat preveč ekstremen (npr. če jeste preveč) ali naredite nekaj, kar ni odobreno, potem se odločijo, da niste vredni življenja ali pa vas obsodijo kasneje. Alternativno vas ”dodajo” v program.

.

Faze BioAPI

Obstajata dve fazi pri umestitvi BioApi. Če si lahko predstavljate nov osebni računalnik, vse kar ima na začetku je operacijski sistem, kot npr. Windows, torej je nekako neuporaben. To bi bilo enako fazi 1. Računalnik je možno krmiliti na daljavo (faza 1) kot to npr. počne vaš računalničar, to pa je tudi že vse. Programi še niso dodani. Vse ostalo naredi faza 2.

.

Faza 1: v to fazo je vključen vsakdo na tem planetu. Vsakdo ima v sebi nano vlakna in je tako ”povezljiv” Stranki učinki vključujejo pokajoč zvok znotraj lobanje in nadležne bolečine v čeljustnih sklepih. Ta faza omogoča popoln daljinski nadzor vašega govora in miselnih vzorcev preko sugestije (podzavestno). Približno 90% populacije je zaključila to fazo.

.

Faza 2: to fazo morajo sprožiti in je radikalna. Popolnoma ogrozi vaše zdravje in vas lahko ubije ali pa samo kontrolira. To fazo vam ne morejo vsiliti, tako kot fazo 1 (tehnično bi bilo sicer izvedljivo, vendar tega še ne počnejo). Faza 2 vključuje mnogovrstne nano senzorje od očesnega do srčnega senzorja in drugih. Približno 2% populacije je že prestala to fazo. Če se ta faza sproži v vas, vas smatrajo za zlobne. Da se ta faza sproži morate storiti nekaj, kot npr. jesti manjvredno rdeče meso, poljubiti določeno osebo, uporabiti določene skupne proizvode za nego/ličenje itd. Predsodek, ki ga želijo doseči v tej fazi je, povezati vsak dogodek s smrtnim grehom neke vrste. Npr. Morgellonovo bolezen bi povezali z nečimrnostjo, saj gre vaša koža k vragu. Faza 2 omogoča popoln nadzor vašega telesa.

Na daljavo vključuje nadzor vaših čustev, misli, telesnih funkcij in drugo.

.

Nano vlakna in BioAPI stranski učinki

Vsakdo bi pomislil, da bo zaradi umestitve nano tehnologije v človeško telo prišlo do zdravstvenih zapletov in stranskih učinkov.

Stranski učinki so sledeči:

Faza 1 in 2 – pokanje lobanje/kriki: ta stranski efekt je poznan od leta 2011. Za kaj točno gre ni znano, vendar gre za nano čip vstavljen in delujoč v lobanji (vaši glavi). Pokanje/kriki v lobanji so slišni ponoči, v povprečju enkrat mesečno in trajajo le nekaj sekund. To je popolnoma brez bolečine, zadevo človek z lahkoto spregleda ali jo celo ignorira.

Faza 1 in 2 – boleči čeljustni sklepi, glavoboli, utrujenost itd: nasičenost z nano vlakni ima različne učinke na ljudi. Večina ljudi ne opazi ničesar ali bo menila, da gre za simptome staranja. Ljudje, ki pa imajo večjo reakcijo, bodo odšli k zdravniku, ki jim bo diagnosticiral fibromialgijo. To je bolezen, ki so jo ustvarili pred približno desetimi leti, da bi zdravniki imeli kaj reči pacientu, če se je pritoževal. Zdravniki ne morejo pravilno diagnosticirati ali razumeti zakaj se pacient počuti na določen način, torej je podkupljiv zdravstveni sistem izumil tak nesmiseln izgovor. Opazite, da je osnovni del besede fibromialgija fib[e]r (angleško vlakno)? To ni naključje.

Faza 2 – neprestano srbeča koža: običajno določen del človeškega telesa (npr. levi komolec) postane stalno srbeč, veliko bolj kot ostali del telesa. To je namensko in je znak ostalim, da ima nekdo fazo 2.

Faza 2 – pekoč vonj: faza 2 obsega človekovo vohalno sposobnost, tako lahko berejo/vrišejo vonjave določeni osebi. Zakaj želijo vedeti, kaj vonjate ni znano. Pri vdihovanju ali še posebno pri hitrem izdihovanju je pogost stranski učinek občutek pekočega/dimnega vonja. Kot je videti gre za nezaželen stranski učinek, če želijo zaobseči vsak nevron v telesu, ki je zadolžen za čute (npr. vonj, okus itd) Zanimivo je tudi, da se pri joku vonj ojača in je vonjati masleno pokovko.

Faza 2 – levo oko: v levo oko umestijo nano kamero. Ljudje s takšno kamero lahko občutijo manjšo oteklino v očesu, kadar je oko suho, npr. ko gredo spat. Če boste ugotovili, da imate v levem očesu kamero, bodo najverjetneje umestili kamero še v desno oko.

Faza 2 – stalen kovinski okus: nekateri ljudje bodo dejali, da imajo stalen kovinski okus v ustih. Ta okus postane prevladujoč pred spanjem. To je večinoma neposreden odziv na nadzorovanje. Bolj, ko vas nadzorujejo preko BioAPI, več kovinskega okusa boste imeli. To ni stranski učinek zdravil, kar boste največkrat slišali s strani zdravnika. Če se ne zdravite in ste sicer popolnoma zdravi ter imate naenkrat kovinski okus v ustih, potem vas nadzorujejo.

Faza 2 – Morgellonova bolezen: Morgellonova bolezen lahko udari vsakogar. Gre za težavo z nano roboti in vlakni, bodisi namerno ali slučajno. Človeški imunski sistem nano vlaken sploh ne more zaznati ali prepoznati. Ko telo več ne more sprejemati vlaken jih prične potiskati ven, skozi kožo. Koža poči, kar je vzrok, da imajo ljudje rane. Gledano s tehničnega vidika ima vsak od nas Morgellonovo bolezen (nano vlakna). Dejansko pa pride do simptomov Morgellonove bolezni, ko se telo osebe želi znebiti vlaken na edini možni način.

.

Primeri nano vlaken/BioAPI primeri

Spodaj so navedene osnove. Več ne potrebujemo za razumevanje. Prvi primeri prikazujejo dejanski ”koristen tovor” znotraj vlakna. Barvna vlakna so samo primeri, kaj vse se lahko vidi in zadnji primer je petri skodelica z nano vlakni povprečne osebe, kot ste vi sami. Gre za približno 200x povečavo, vsak standardni mikroskop vam bo omogočil, da vidite taka vlakna. Nekatera vlakna se gibljejo sama od sebe, neke vrste miganje sem ter tja.

unnamed1

Vsa ta vlakna so v vašem telesu in možganih ta hip. Vlakna so vidna s prostim očesom pod ultravijolično svetlobo pravilne valovne dolžine.

To je najbolj osupljiva slika, ki ste jo kadarkoli videli v svojem življenju. To je faza 2 – nano kamera v levem očesu. Vidna samo pod ultravijolično svetlobo pravilne valovne dolžine. Vsakdo na tem planetu ima nano vsadke in se ga lahko izsledi in kontrolira njegov um na zahtevo. Ljudje s fazo 2 bodo imajo tudi dodane vsadke, ki jim omogočajo tudi kontrolo telesa kot tudi vseh njihovih telesnih funkcij. Brez vaše vednosti in volje se vaše telo lahko spremeni v robota.

unnamed2

Prva slika prikazuje vlakno, ki je bilo najdeno v jezerski vodi. To je tipično vlakno, ki ga lahko vdihate med tekom ali čem drugim. ”Koristen tovor” se je zmanjšal do nerazpoznavnosti. Krčiti oz. zmanjševati se je pričel pod svetlobo mikroskopa ali ko je preiskovalec pričel gledati vlakno. Vlakno je bilo slikano z 200x povečavo pozno leta 2010. Čas krčenja je bil približno 300 sekund.

unnamed3

Vlakno z drugim ”koristnim tovorom” naslednja slika je večja slika te slike.

unnamed4

Ta primer kaže še en ”koristen tovor”. Tokrat z nekaj barve iz neznanega vzroka.

unnamed5unnamed6

Iz neznanega vzroka so nekatera vlakna rdeče ali modre barve.

unnamed7

To je primer najbolj pogostih vlaken. Je daljše in prozorno in je videti nenevarno.

Vsa vlakna je možno videti s standardnim cenenim mikroskopom. Nekatera vlakna se celo premikajo sama od sebe, se nekako raztezajo, če gledate dovolj dolgo.

unnamed8

Dokaz za povezavo med vlakni iz chemtrailov in tarčo, t.j. vašim telesom je sledeč test.

.

Test z rdečim vinom (Clifford Carnicom)

Potreben material:

 • plastična nižja posodica
 • 3& H2O2 (hidrogen peroksid)
 • rdeče vino – Merlot
 • čajna žlička za merjenje
 • zobna pasta (čim bolj nevtralna, brez fluora)
 • ura (žepna ali stenska)

.

Postopek:

1) Temeljito operi zobe.

2) Temeljito izperi usta z vodo.

3) V plastični posodici zmešaj 2 čajni žlički (10 ml) rdečega vina z 1 čajno žličko (5 ml) hidrogen peroksida.

4) Uporabi tako narejeno raztopino kot ustno vodo in z njo splakuj usta točno 5 minut. Raztopina mora temeljito doseči dlesen in notranji del lica ter nebo.

5) Zatem izpljuni raztopino v plastično posodico.

6) Pozorno preglej izpljunek, če so v njem vlakna. Vlakna so skoraj vedno prisotna in so videti nekako kot vlažen tobak za žvečenje Pripravi se na šok in vznemirjenje. V izpljunku so komponente nano patogenov s katerimi smo vsi bili inficirani, najverjetneje preko chemtrailov.

.

Opcija:

7) Lahko dodaš 91% ali več % IPA (izopropil alkohol) k usedlini vlaken v posodici, da odstraniš rdečo obarvanost, ki jo povzroči vino. Navadno vlakna plavajo kot meduza na površini IPA.

1

Čisto rdeče vino.

2

Izpljunek v umivalnik (ali v nižjo skodelico) in vidna vlakna.

3

Ko test večkrat ponovimo, posebno če dobro grgramo, lahko vidimo kroglice nano vlaken. Test lahko delate ure in ure in nikdar vlakna ne bodo prenehala izhajati iz telesa.

4

Poglejte vaš jezik! Nano vlakna se ujamejo med dlačicami na vašem jeziku.

To je dokaz, da s chemtraili pršijo nano vlakna. Vdihujemo, jemo in uživamo ta nano vlakna. Nemogoče se je temu izogniti. Lahko bi takšna vlakna dali pod mikroskop vendar so umazana zaradi vina. Bolje si je priskrbeti vzorec jezerske vode ali vode s ceste ali odtočne cevi ali pa enostavno postavite manjšo skodelico na dež in ujamete nano vlakna, ki padajo iz nižje atmosfere po kemičnem zapraševanju.

Torej kaj počnejo ti ljudje? Zakaj se to dogaja? Nano vlakna kot je očitno vnašajo v človeka nano robote oz. komponente. Toda čemu? Zakaj?

Da vas lahko kontrolirajo. Zato! Lahko berejo vaš spomin, misli, vidijo kar vidite vi in slišijo kar slišite vi. Pravzaprav vas lahko spremenijo v človeškega robota. V standardni računalniški znanosti bi temu rekli BioAPI ali biološka komponenta. Namenjena je kontroli uma. Preprosto in enostavno. Celo pokažejo vam primere kaj lahko naredijo v vsakodnevnem življenju.

.

Vaš BioAPI

BioAPI umeščen v telesu nekoga je izredno močan. Omogoča popolno kontrolo nad vsakim moškim, žensko in otrokom na tem planetu. Razumljivo je težko sprejeti kaj takega. Edina razlika med fazo 1 in 2 je v tem, da faza 2 dejansko začasno zaustavi vašo zavest (oz. del vašega spomina), tako da ne občutite, da vas nadzorujejo.5

Tehnični dosežki

Torej kako mogočna je ta tehnologija? Z eno besedo ”neverjetna”. Skoraj nihče ne bi verjel, da kaj takega obstaja in ne bi verjel, da je to mogoče. Ta tehnologija je najmanj eno stoletje pred sedanjim časom.

Chemtrails: zastrašujoča manj znana dejstva

truther 3. April, 2013
Prevedel in uredil 4Future
Človeški pesticid? V zadnji desetih letih so se, glede na smrtnost, respiratorne bolezni v ZDA povzpele iz osmega na tretje mesto. Astma se je po pogostosti v zahodnem svetu podvojila in Alzheimerjeva bolezen, stanje, ki ga povzroča zastrupitev z aluminijem je tudi vrtoglavo v porastu.
”Če se ne bomo organizirali, da zaustavimo to grožnjo, si bomo zaslužili, kar bomo dobili”.David Richards
(henrymakow)
Zavedanje o zapraševanju neba (chemtrails) se je v zadnjih letih močno povečalo. Organizirano je bilo mnogo protestov, objavljeno veliko in mnogo nekdanjih državnih uslužbencev ”whistleblowers” je spregovorilo. Najbolj pomemben od njih, nekdanji šef FBI Los Angeles, Ted Gunderson je posnel video v katerem je, malo pred svojo smrtjo, leta 2011 obelodanil nevarnosti chemtrailsov.Glej video:
http://www.youtube.com/watch?v=gR6KVYJ73AU

Močno zapraševanje neba se je pričelo v državah NATO v poznih 90-tih letih, vendar pa se danes opaža chemtrailse skorajda povsod, od Rusije do Brazilije, Južne Koreje do Kube. To je program izredne obsežnosti in pomembnosti. Vendar kljub temu, da vemo da chemtrails program obstaja, ni na razpolago trdnih informacij, kako funkcionira in kaj so cilj tega programa. Raziskoval sem chemtrailse in medtem, ko še nimam polne slike, vam predstavljam nekaj informacij, ki bodo zapolnile nekaj neznanosti.

 Večina politikov je gluhih prav tako kot mi sami. AC Griffin, nekdanji operativec CIA in NSA pravi: denar, ki gre za projekte CIA, ne prihaja obvezno iz kongresnih odobritev. Kongres, kot celota, je popolnoma gluh v zvezi s programom pršenja aerosolov. Bojijo se vprašati.
Ljudi znotraj kongresa, ki nasprotujejo temu programu se grobo kaznuje. ”Ključna oseba, ki je oblikovala program pršenja aerosolov, sedaj sedi v državni kaznilnici. Še vedno pa hodijo k njej z vprašanji.”

Griffin je tudi razkril, da je v dobi Clintona, nekdanji šef mornarice, Jeremy Boorda, bil umorjen, ker je nasprotoval programu. Boord-o so našli mrtvega v letu 1996, s tremi strelnimi ranami v prsi. Oblasti so bile hitre s trditvijo, da je storil samomor in rezultatov avtopsije nikdar niso objavili v javnosti.
 Komercialne letalske linije so vpletene v zapraševanje neba. Čisto na začetku so aerosole pršila izključno vojaška letala, toda sedaj so program razširili in komercialna letala so opremljena z enotami za pršenje aerosolov, katere kontrolirajo preko računalnikov in satelitov. To dokazujejo fotografije, kot tale fotografija Lufthansinega letala nad ZDA (slika spodaj levo). V letalski industriji je ta operacija poznana pod imenom ”Projekt Cloverfield. V leto 2000 je visok izvrševalec pri American airline razkril, da sta njegovo pisarno obiskala dva moška iz vladne agencije brez imena.

”Povedala sta mu, da bo vlada plačala njihovi letalski družbi, skupaj z ostalimi, za izpuščanje posebnih kemikalij iz komercialnih letal. Ko je vprašal za kakšne kemikalije gre in zakaj naj bi jih pršili, sta mu povedala, da je informacija zaupna in zato nimata pristojnosti, da mu povesta več. Prisilili so nas, da smo podpisali pogodbo o ne razrivanju v kateri se strinjamo, da bomo priprti, če bomo komurkoli povedali kaj o tem”.

Pršenje iz komercialnih letal zbuja sum, da mnogo držav ni privolilo v zapraševanje in se niti ne zaveda, da jih zaprašujejo, morda celo ne vedo, da se to dogaja.
Manipulacija vremena je vsakodnevni pojav – chemtrails se uporabljajo v povezavi s HAARP za izvajanje geoinženiringa (tehnični izraz za kontrolo vremena). Veliko je napisanega o možnostih uporabe  katastrof,  kot so potresi in cunamiji, proti sovražniku, toda ne zavedamo se, da se ves čas manipulira vremenske vzorce. Scott Stevens je bil televizijski napovedovalec vremena v ZDA, toda odpovedal službo, zavedajoč se, da se to dogaja noč i dan.

HAZARDNA IGRA ZA HRANO: ”VREMENSKI OKORIŠČEVALCI”

Globalno segrevanje je zgodba iz naslovnice za naraščanje neprizanesljivega in bizarnega vremena po celem svetu.
 Geoinženirng se uporablja za vsiljevanje GSO žit svetu. Krojene poplave in suša uničijo žetev in izločijo kmete iz posla.
Monsanto ima patent za GSO semena, ki so odporna na sušo in poplave, kakor tudi odporna na strupene učinke aluminija, enega ključnih kovin v chemtrailsih. Vsak kmet, ki se bo upiral sejanju GSO žit, si ne bo mogel zagotoviti dobro žetev in bo njegov posel propadel.
Še huje, Monsantova končna igra je vsem kmetom po svetu vsiliti, čemur se strokovno reče ”terminator” semena. Taka žita ne proizvedejo semen, kar pomeni, da bo moral kmet semena kupiti od Monsanta vsako sejalno sezono.
 Vremensko okoriščevanje – zavarovanje s chemtraili. – Morda se bosta vprašali, kako veliki igralci zaščitijo svoje interese pred vremenskim vojskovanjem. Recimo, kako George Soros, ki je lastnik tisočih akrov kmetijske zemlje v Ameriki, zaščiti svoj profit pred zrežirano sušo?
Kompanije uporabljajo določene finančne instrumente za zaščito pred riziki zaradi škodljivih vremenskih pogojev. S tem so pričeli v poznih devetdesetih letih, v istem času, ko se je pričelo zapraševanje neba! Michael Agne, izkušen trgovec pri Chicago Mercantile Exchange, je razložil, kako zadeva deluje:
”Stavite, da bo prišlo do vremenske katastrofe znotraj določenega časovnega okvirja, na določeni lokaciji, in ko se zgodi, bo veliko izplačilo”. Razumljivo, da kdor je poučen o tem (insider), lahko pridobi veliko denarja s stavami, ki bazirajo na urniku geoinženiringa.

USTVARJANJE BOLEHNO ODVISNE POPULACIJE

 Chemtrails so operacija ”nežnega ubijanja” – Operacije nežnega ubijanja imajo osnovni namen onesposobiti in oslabiti sovražnika, ne pa ga ubiti. Kot je razložil Dr. Len Horowitz, so vojne neučinkovita pot za zmanjšanje števila prebivalstva, saj uničijo tudi infrastrukturo. Prednostni scenarij je ustvarjanje bolehne populacije, za svoje zdravje odvisne od vojno-medicinsko-industrijskega kompleksa. Po tej poti imate kontrolo prebivalstva, pri tem zaslužite ogromno bogastvo in ohranite infrastrukturo nedotaknjeno.
Chemtrails so vsestranski napad.
Prvič so kovinske soli, ki se jih uporablja v aerosolih visoko toksične in zahtevajo, da naša telesa porabijo ogromne količine energije, da jih odstranijo. Milijoni ljudi to ne zmorejo. Kot največji vzrok smrti so se v zadnjih desetih letih respiratorne bolezni v ZDA povzpele iz osmega na tretje mesto. Stopnja pogostosti astme se je v zahodnem svetu več kot podvojila in Alzheimerjeva bolezen, stanje ki ga povzroča aluminij, je skokovito v porastu.

Druga stvar je širjenje bolezni. Vojaški ”insider” na visokem mestu trdi, da se bakterije in viruse suho zamrzne in namesti na tanka vlakna za izpuščanje. Kovine, katere se razprši skupaj s temi boleznimi se ogrejejo na soncu, kar ustvari odlično okolje za bakterije in viruse, da uspevajo in bujno rastejo v zraku za dihanje.

Tretjič, chemtrails vsebujejo nano tehnološko orožje. Presenetljivo, da je to dejstvo celo v alternativni medijih tako malo pomembno. To sta dobro dokazala raziskovalca kot sta Dr. Hildegarde Staninger in nekdanji vladni znanstvenik Clifford Carnicom.

Nano tehnologija sestoji iz gensko spremenjenih organizmov, ki so v osnovi nano roboti. Ko ji vdihujemo, se nastanijo v naših telesih in v njih živijo kot paraziti. Ko njihovo pustošenje napreduje, posameznik razvije stanje, ki se mu strokovno reče Morgellonova bolezen. Človek je tako slab, da komaj lahko še kaj dela in trpi za vrsto bizarnih in pošastnih simptomov: kraste/garje, ki se ne celijo, lasje, ki izpadajo in jih nadomestijo nepravi lasje in neprestani občutki, kot da nekaj leze pod kožo. Morgellonova bolezen je novo stanje, ki se je pojavilo v zadnjem desetletju – v istem času, ko je udarilo močno zapraševanje. Ocenjeno je, da samo v ZDA 60.000+ ljudi trpi za to boleznijo, katere kronične simptome je zapisala Fundacija za raziskavo Morgellonove bolezni (Morgellons Research Foundation).

BIO VOJSKOVANJE

Obstajajo dokazi, da nano tehnologija v aerosolih ustvarja gensko spremenjene rdeče krvne celice. Te celice je našel Clifford Carnicom v atmosferi in v vzorcih krvi večine ljudi, katere je testiral. Te celice niso podobne normalnim rdečim krvnim celicam; lahko rastejo izven telesa v petri posodici, preživijo visoke temperature in se upirajo raztapljanju v kislini. Brez dvoma je to visoko prefinjeno bio orožje!
Ne vemo zagotovo, kakšnemu namenu služijo, toda odgovor nam mogoče lahko priskrbi Ray Kurtwell, eno največjih imen v trans-humanističnemu gibanju. Nedavno je v svojem govoru rekel: V naslednjih 25-tih letih bomo imeli krvne celice – določene naprave, ki bodo šle v vaše telo in vas vzdrževale zdrave od znotraj, ki bodo šle v vaše možgane in medsebojno delovale z vašimi biološkimi nevroni in se stapljale z našo biološko inteligenco.
Če uveljavljen znanstvenik zanesljivo trdi, da bo nekaj obstajalo, potem vedite, da to že obstaja. Obstaja možnost, da so odkrite ”napravice velikosti krvnih celic”, ki jih je omenil Kurtwell, naorožene rdeče krvne celice in da je splošna sprememba uma že na poti.
 Kako se pred tem zaščitijo hudodelci? Illuminati nikdar ne lansirajo nek napad, ne da bi si zagotovili, da so oni prvi zaščiteni. Npr., predsednik Bush se je v letu 2001 cepil proti antraksu, le dva tedna pred napadi z antraksom. Lahko da enkrat dnevno pijejo raztopino, ki odstrani toksine in njihovega krvnega obtoka ali imajo čip pod kožo svoje reke, ki deluje kot drobceni dializni stroj.
Mnogi vpleteni v teh operaciji najverjetneje ne vedo, kakšen je pravi načrt. Dr. Bill Deagle je bil zdravnik v vojaški bazi vBuckley-u in trdi, da je zdravil pilote, ki pršijo aerosole. ”95% od njih mi je povedalo, da so bili tam zgoraj in pršili z namenom reflektiranja sonca za zaustavitev globalnega segrevanja, torej je večina od njih dovolj neumna, da verjame v to neumnost”.

ZAKLJUČEK

Illuminati vidno vandalizirajo nebo, kot grafitni umetnik prši barvo po stenah, in večina nas je še vedno gluhih. Kot malo kaka druga stvar, chemtrailsi osvetljujejo, kako grozna je ta trditev.
Kljub temu pa menim, da ima ant-chemtrails aktivizem ogromne možnosti. Obstoj operacije se z lahkoto dokaže in imamo izjave mnogih nekdanjih vladnih uslužbencev (tistih, ki pretrgajo molk). Protestno gibanje se lahko nadaljuje, da spodbudi zagon, saj bodo chemtrailsi vztrajali še mnoge prihajajoče dekade.

Meščani bi lahko v vsakem mestu oblikovali odbore za nadzor in fotografiranje aktivnosti chemtrailsov; izobražujte javnost in širite zavest; pišite peticije politikom in medijem. Pozitivno je, da Illuminati sovražijo spontane politične aktivnosti, ki jih sami ne sprožijo in kontrolirajo. To je odlična pot za povečanje zavesti o zaroti NWO (op.prev.: New World Order, nova svetovna ureditev).

Prevedel in dopolnil: 4Future

Obvezno poglej filme na temo CHEMTRAILS in MORGELLONOVA BOLEZEN (SINDROM):

“Why in the World are They Spraying?” Full Length Documentary HD
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=mEfJO0-cTis

What in the World Are They Spraying? (Full Length)
http://www.youtube.com/watch?v=jf0khstYDLA

Morgellonova bolest
Morgellonova bolest
U Americi je Morgellonovom bolesti zaraženo na desetke tisuća građana. U Europi dosta manje. Aranka Lukač živi u Novom Sadu i jedina je poznata pacijentica koja boluje od Morgellonove bolesti u ovom dijelu Europe. Izluđena simptomima i odnosom liječnika prema njezinom stanju odlučila je stati pred naše kamere i podijeliti svoju priču. Iako je do sada mislila kako lijeka nema, iz Hrvatske stižu dobre vijesti – pronađen je lijek koji suzbija simptome.
Krešimir Mišak o chemtrailovima i morgellonima
Iako zvuči čudno, novinar i autor nekoliko knjiga Krešimir Mišak tvrdi da je riječ o kolektivno svjesnom organizmu tehnološkog porijekla. Poznato je kaže da je i vojna tehnologija postojala daleko prije nego li je ugledala svjetlo dana. Svijet nano tehnologije mnogo je napredniji. Mišak tvrdi da nas se sustavno truje chemtrailovima, da su ti naizgled bezopasni tragovi aviona zapravo najveće zlo. U njima se krije i nano tehnologija koja nas pokušava pretvoriti u neka sasvim drukčija bića, kako bi se s nama moglo lakše manipulirati.
Krešimir Mišak o chemtrailsima i lažnoj stvarnosti
Krešimir Mišak na predstavljanju svoje nove knjige “Sve piše u novinama, (…a ponešto i ne)” govori o chemtrailsima, lažnoj stvarnosti i subliminalnim porukama.
Dr. Hildegarde Staninger: Morgellons and Nanotechnology http://www.youtube.com/watch?v=zJIav6grqUE
Interview mit Dr. Hildegarde Staninger über Morgellons – deutsch synchronisiert – Teil 1_2 http://www.youtube.com/watch?v=gAOPx11FXnA
Interview mit Dr. Hildegarde Staninger über Morgellons – deutsch synchronisiert – Teil 2_2 http://www.youtube.com/watch?v=7hBI6uUpAQs
Morgellons | Chemtrails: Hildegarde Staninger 1/3
Morgellons | Chemtrails: Hildegarde Staninger 2/3
Morgellons | Chemtrails: Hildegarde Staninger 3/3
FAR Infrared Capsule Dima with Dr Hildegarde Staninger http://www.youtube.com/watch?v=w7d-8FwjO2U

Dr. Hildegarde Staninger, ki se ukvarja z raziskavo Morgellonove bolezni je v radijskem intervjuju povedala je sledeče (povzetek 4Future):

– bolezen ni povezana s paraziti, bakterijami, virusi ali glivami, ne gre torej za parazita
– torej ne gre za mikroorganizme ali biološke parazite
– zadeva je mehanska, gre za nano robote
– zadeva je takšna, da se nano robot (sempler) usidra v telo v predel kjer je ph telesa najvišji 10-11 ph, t.j.
  v ledvice ali črevesje
  od koder potem prične tvoriti električno prevodno kristalno mrežo vlaken (sestava je poliester in silikon)
– analiza je pokazala, da je stvar zemeljskega izvora
– lahko se z antibiotiki omili zadevo, toda osnovni vzrok, t.j. sempler se ne da odpraviti, ker je usidran v
  črevesju ali ledvicah
– nekemu američanu je uspelo dobiti vzorec vlaken (videti so kot sladkorna pena), ki je padel z neba po
  zapraševanju, pregled vzorca je pokazal enako sestavo vlaken kot pri Morgellonovi bolezni, torej obstaja  
  neposredna povezava med Chemtraili in Morgellonovim sindoromom/boleznijo
– najbolj so za te robote dovzetni ljudje z lezijami, razbarvanji kože (tako kažejo raziskave)
– ker gre za robote (stroje) in bolezen se zato ne prenaša iz človeka na človeka (ni kužno)
– odvisno je od genetske sestave ali lahko dobi človek to bolezen
nano robote človek dobi preko hrane, saj se iz zapraševanja usedajo na hrano in živa bitja (tudi ta človek
  tudi je kot hrano), možno tudi z vdihanim zrakom
– v ZDA je v prvem letu odkritja zbolelo 60.000 američanov, vsako leto jih je 100.000 več, globalno – svet

Blood of Morgellons
ATTACK! BLOBS & STRING FIBERS – MORGELLONS DELIVERY SYSTEM-JANUARY 20, 2013
Chemtrails – Conspiracy Con 2011 | Sofia Smallstorm
Što su chemtrailovi? – Emisija Provjereno – 26.04.2012.

Jeste li se ikada zapitali – kakav je to bijeli trag koji ostavljaju avioni prilikom leta?

Za sunčanih dana ljudi diljem svijeta na nebu mogu ugledati neuobičajene tragove iza aviona. Zadržat će se satima, ne rasplinjujući se, što je ključna karakteristika kemijskih tragova, za razliku od običnih kondenzacijskih tragova.

Pojava je dobila ime chemtrailovi. Riječ je o kemijskom tragu koji iza sebe ostavlja mlazni avion prilikom ispuštanja aerosola.

Detaljnije o chemtrailovima:

http://www.mandrilo.com/index.php/chemtrail-clanci/chemtrails

http://cro-chemtrails.info/index.php/chemtrail-vs-contrail/

http://www.galaksija.info/forum/viewtopic.php?f=5&t=9&sid=c95b46eb23d…

Na rubu znanosti: Chemtrails
RIJEČ JE O SURADNJI VOJNO INDUSTRIJSKOG KOMPLEKSA I KONCERNA FARMACEUTIKE ALI I TAJNIH ORGANIZACIJA,KOJIMA JE INTERES SMANJITI BROJ LJUDI NA ZEMLJI. S JEDNE STRANE NA TAJ NAČIN UVALJUJU TZV LIJEKOVE KOJI IMAJU TAJNA SVOJSTVA,ZNAJUĆI DA CE LJUDI ZBOG SVOJE BOLESNE ŽELJE DA ŽIVE 1OO GOD,DATI SVE DA DOBIJU LIJEK ZA BOLESTI ,KOJE SU ZAPRAVO DOBILI PUTEM TIH TAJNIH “ZAPRAŠIVANJA”…
DODATNO gradivo

Zaključek

 

Če  priznam ne uspem več prav slediti vseh zadev, tehnologija in nameni špricanja neba se spreminjajo in dovršujejo. Težko je sploh reči da nas ne obdelujejo, če lih ne vidimo klasičnih CT, poleg tega se mi sprožajo misli, kako se zoperstaviti temu, kako si najbolj efektivno pomagati, sebi, svoji družini in naravi. Vse misli se mi ob tem  vedno bolj stekajo k potrebi po duhovnem zrenju, po ozaveščenosti, ko gledam kakšne tragikomične rešitve se domišljajo ljudje za svetovne probleme, vključno z CT, vidim kako malo pravzaprav vemo o samem sebi o stvarstvu, o naravi, tudi sami Ct nas konec koncev ekstravertirajo, še manj smo v sebi, še manj zaradi strahu koristimo svoje rezerve, ki mimgrede jih niti nismo še načeli.

Sploh ker še vedno večina delujemo iz ega, je izrazje poleg ostalega še kako zelo pomembno, še prehitro se začne zapenjati za malenkosti, torej primarno ni l e zaščita pred iritanti okolja , pač pa zavest ljudi,  ljudje se moramo ozavestit, sicer vse kar snujemo potem v operativnosti zgubi svoj naboj zaradi vse večje prisotnosti ego vpetosti

Vsak aktivizem ki ni utemeljen v sferičnem dojemanju povezanosti, sem prepričan ne prosperira

So planetarne spremembe glavni vzrok za Chemtrailse?

So planetarne spremembe glavni vzrok za Chemtrailse?

Ruski geofizik Dr. Alexei Dimitriew je že v 90-tih letih izhajal iz predpostavke, da je naš sončev sistem vstopil v ”s plazmo bogato področje vesolja”, kar vodi do občutnih sprememb nam poznanih energijskih stanj v vesolju. Govorimo o ”galaktičnem super valu”, kateremu je izpostavljena Zemlja in vsi ostali planeti v našem sončevem sistemu.
Morda je to tudi vzrok zaradi česar magnetno polje Zemlje postaja čedalje bolj šibko (glej ARTE dokumentacijo ”Magnetni preobrat: poli so ponoreli”).

In ta gigantski proces spremembe, ki je bil seveda zamolčan vodilnim svetovnim medijem, bi lahko bil glavni vzrok za pršenje chemtrailsov:

Tako imenovana ”CO2 klimatska sprememba” je čista laž. To seveda vedo tudi tehnokrati. Konec koncev so tudi oni inscenirali to laž. Tako imenovana ”CO2 klimatska sprememba” tako ne more biti vzrok za chemtrailse, posebno ker se tako in tako v znanosti prepira o tem, če dodatni oblaki Zemljo ohlajajo ali jo celo segrevajo, ker toplota ponoči več ne more neovirano izsevati v vesolje. In da bi ”samo” manipulirali vreme… je zato res potrebno s takim neverjetnim fanatizmom skoraj dnevno in po vsem svetu pršiti orjaške chemtrailse? Ta cilj bi verjetno dosegli tudi z manj chemtralsi. In ”samo”, da bi nas zastrupljali oz. ”opremili” naša telesa z vodljivimi nano delci, zato tehnokratom ne bi bilo potrebno puščati za seboj tako ogromne sledi na nebu. Če bi bil to glavni vzrok, bi se to lahko zgodilo nevidno in brez vsakršnih sledi, tako da to nihče ne bi opazil.
Nadaljujte z branjem