PRIHODNOST, KI SI JO ŽELIMO, BOMO DOBILI SAMO, ČE IMAMO VIZIJO O NJEJ: Predavanje

Prihodnost, ki si jo želimo, bomo dobili samo, če imamo vizijo o njej

light_roads_crossroads_sun_sky_clouds_fork_sand_field_62718_1920x1080

Zakaj VIZIJA?

Slika3

Če se nikdar ne vprašamo, katere so naše najbolj osnovne vrednote, kaj je naš smisel in namen in kakšne so naše vizije, ostanemo omejeni na ponavljanje vedno enih in istih postopkov, ki smo jih tako ali drugače privzeli in so za nas

 • “to, kar naj bi počeli”,
 • ker je“bilo vedno tako” in ker
 • “tudi drugi verjetno počnejo isto”.

Če se nikdar ne vprašamo o poslanstvu in viziji ali o tem kdo sploh smo, pristajamo, da ostaja osnovno gibalo, ki nas vodi naprej inercija, ne pa nove zamisli.

Pomanjkanje vizije vodi do demoraliziranega posameznika in naroda

"Počasi umira, kdor postane suženj navad, ki si vsak dan postavlja iste omejitve, kdor ne zamenja rutine, kdor si ne upa zamenjati barv, kdor ne govori s tistimi, ki jih ne pozna… Počasi umira, kdor beži pred strastmi in njihovimi močnimi emocijami, zaradi katerih se zasvetijo oči in znova oživijo osamljena srca… Počasi umira, kdor ne zamenja življenja, ko je nezadovoljen s službo ali z ljubeznijo, kdor se zaradi sigurnosti odreka morebitni sreči, kdor ne sledi svojim sanjam, kdor si ne dovoli vsaj enkrat v življenju ubežati pametnim nasvetom… Počasi umira, kdor ne potuje, kdor ne bere, kdor ne posluša glasbe, kdor ne najde miline v sebi… Počasi umira, kdor uničuje lastno ljubezen, kdor ne dovoli, da bi mu pomagali, kdor preživi dneve z jamranjem nad lastno smolo ali nad neprestanim dežjem… Počasi umira, kdor opusti načrt še preden ga poskusi izvesti, kdor ne sprašuje o tistem, česar ne ve, kdor ne odgovori, ko je vprašan o tistem, kar ve…" Pablo Neruda

Kljub obilici dokazov in informacij večina demoraliziranih ljudi ni sposobna slišati, videti, razumeti, dojeti realnosti pa tudi če obstajajo jasni nedvoumni dokazi. Demoraliziran človek ni sposoben priti do razumnih zaključkov niti smiselno delovati

Slika4

Namen predavanja: Skupaj prevetriti naslednja vprašanja:

 • Spontan razvoj “uravnotežene zdrave družbe “, preko medsebojnega sodelovanja Skupnost ; se je lahko priučimo?
 • Materialna blaginja, celostna samooskrba, uspešnost projektov za boljši svet; So zgolj nujna posledica naše sinhronosti in sinergije?
 • Izvor vseh naših težav; Pozaba pristnosti, originalnosti, naše skladnosti z naravo in predniki, to , da le tega ne čutimo več kot temeljno?
 • Dilema; Delovanje iz motiva nuje, strahu ali iz motiva priložnosti? Moto delovanja; opcija PROTI ali opcija ZA?
 • Jamstvo preživetja in polnosti življenja; Nemotivirano soustvarjanje skozi zavzetost, igro in veselje početi lepe stvari skupaj z ljudmi, ki so nam blizu?
 • Čudeži, nekaj povsem vsakdanjega in običajnega; ob prepoznavanju lastnega poslanstva, nehote efekt soodvisne prepletenosti rezultira tudi kjerkoli v vesolju po njemu lastnemu principu holograma?

 

Analiza stanja v družbi

Zakaj?

Nekateri pokazatelji trenutne paradigme:

 

 • Komercializacija je s svojim profitnim interesom tako zelo prisotna na vseh področjih človekovega bivanja, ustvarjanja in raziskovanja, da je resnica zmanipolizirana in tako večinoma zatajevana, prikrivana, prirejena ali pač preprosto zlagana. Povsod torej, kjer je poleg interes denar, so tudi laži, potvarjanja.
 • Sodobna medicina v primežu potrošniškega kapitalizma, korupcije v znanosti.
 • Rak, metode zdravljenja raka in industrija rakavosti.
 • Zakaj je hrana naših prednikov prava in naravna, tako zelo pomembna?
 • Znanost vse bolj marioneta kapitala je razdeljena na tri sfere, na tisto staro javno “žlahtno” znanost, na korporacijsko znanost, ki se dogaja v tajnih laboratorijih korporacij, in na ekperto-kracijo, pri kateri nekateri s svojim doktoratom garantirajo za neko lažno politično floskulo- A. Komat.
 • Mediji in vpliv televizije na človeka.
 • Vse vojne so vojne bankirjev.
 • VOJNA ZA VODO, NAFTO, RUDNINE, ZEMLJO, ZA VIRE IN SUROVINE.
 • Svetovna nagrada Monsantu za hrano, Monsanto postal lastnik Blackwater-največja privatna vojaška firma, Monsanto kupil podjetje za modulacijo vremena.
 • Mikrokreditiranje revnih z Grameen banko M. Junusa. V lepo folijo zavit brezkompromisen kapitalizem?
 • Smo družba hiperprodukcije in paradoksa v vseh ozirih – načrtovana pokvarljivost in zastaranje izdelkov za izhod iz krize.
 • Pozabljenje glede izvora in originalnosti osnovnih živil uvod do razkroja in distopije družbe.
 • Šolsko izobraževanje, propaganda z namenom proizvesti “pridne” in krotke državljane?

Zakaj v družbi zares ne pride do prepotrebnih sprememb?

Slika5

Smo še vedno v sistemu, ki vlada tisočletja s ciljem izkoriščanja kot temeljem te civilizacije, čeprav je cel sistem in njegove institucije ( družbeno- ekonomski, političen , ideološki)  nekako izpet, prazen, izčrpan, civilizacija pa v zatonu.

Sistema ne uspemo spremeniti zato, ker se vedno spoprijemamo le z njegovimi simptomi, posledično pa so naši odzivi razdrobljeni in zato neučinkoviti. Kaj ukreniti?

Paradoks pri vsem pa je, da ničesar ne moremo reševati, ker pravzaprav ni kaj rešiti, ker stvari so neizogibno take kot pač so edino možne predvsem zaradi naše skupne aktivnosti/ neaktivnosti oz. stanja zavesti.

Nobenih problemov niti ne moremo reševati s pozicije zavesti, ki je teiste probleme ustvarila, kvečjemu stvari le še bolj zakompliciramo.

0c04074fbafd779ae6c130b463d2c5c1

  “Človeštvo na Titaniku, ki pluje proti ledeni gori, večina potnikov pa se prepira za prostor na ležalnikih”

Večina se zaveda, da po starem ne gre več. Nova zavest pa je še šibka in njen preboj je povezan z veliko dvomi , strahom, oklepanjem na staro, ki se zdi navidez varnejše.

Tako se z godrnjanjem, nerganjem, pritoževanjem, diskreditiranjem drugih, …. ljudje še vedno zlahka poistovetijo , to jim je znano, gotovo, lastno in domače, zato to na vsakem koraku tako ali drugače tudi podpirajo.

Kdo so Krivci?

Večinoma o krivcih za stanje govorimo o sistemu, matrici,  Iluminatih, Bilderbergjih, masonskih organizacijah, psihopatih na oblasti, torej o silah, ki nočejo in ne dopuščajo svobodnih posameznikov  ipd.

Slika6

Nihče nas ni nikoli učil, kako naj sodelujemo z drugimi, kaj je potrebno za uspešno rast in sodelovanje skupnosti, skupine, oz tima ljudi . Vendar ne le, da nas nihče ni učil, ravno nasprotno, vzgojeni smo bili v tekmovalnem in primerjalnem okolju, ki je sodelovanje negiralo.

Vendar sposobni samoodgovornosti se neopravičeno zagovarjamo na kogarkoli zunaj nas, korekcija stanja namreč ni v domeni vlad, institucij ipd. Ravnanje slednjih pa je zgolj projekcija naše kolektivne ravni zavesti.

Vzrok , posledica in tako tudi težava , kakor hkrati tudi rešitev smo mi sami.

Problem obstaja  v toliko, dokler ga kot takega percepiramo, mu dajemo veljavo in moč, ko o njem razmišljamo , se zaradi njega pritožujemo in obremenjujemo ter iz katerega sledijo naše frustracije.

VPRAŠANJE 1: Spontan razvoj “uravnotežene zdrave družbe “, preko medsebojnega sodelovanja Skupnost ; se ga lahko priučimo?

 

Načeloma je potrebno spremeniti zgolj robne pogoje, pogoje, ki bi omogočali in spodbujali sodelovanje, namreč do uravnotežene zdrave družbe nas deli le (ponovna) vzpostavitev za to potrebnih/zadostnih min. pogojev. Negativni dokaz temu je mesto Ladak na Tibetu, kjer je večstoletna tradicionalna, skoraj popolna skupnost, degradirala do čistega kolapsa v času le deset let po izgraditvi globalistične cestne povezave.Slika7

Vendar se tu postavlja bistveno vprašanje, ali se Skupnosti lahko naučimo, dogovorimo…, ali pa je občutek te pristnosti v nas ves čas že prisoten, le v obdobjih prevzgoje na potrošniški individualizem je bil odmaknjen na stran kot nekaj nevrednega…. Skupnost je v nas ali pač je ni, dojemanje lepote, glasbe, miline, ljubezni je v nas, smo mi, ali je pač ni…v tem primeru se naučiti jo pomeni bolj poizkušanje

e03611da3197306fac82c9dbf7d261ff

Skupnost je družina:

 • v kateri se njeni člani počutijo varne, upoštevane,
 • kjer člani skrbijo eden za drugega, kjer so brezpogojno  pozorni eden na drugega.
 • v kateri je zatočišče nestresa , miru,  spontanosti, zaupanja,  razumevanja in sprejemljivosti ter tolažbe,
 • kamor se radi vračamo zaradi domačnosti in pripadnosti.

V skupnosti:

 • so člani enakopravni, a vseeno so vloge in pristojnosti jasno opredeljene.
 • člani lahko izražajo svoje potenciale brez zadržkov posmeha ali zatiranja, k razvoju in izražanju  potencialov so ves čas spodbujani s pozornostjo in pohvalo.
 •  se vsi konflikti rešujejo konstruktivno in za dobro vseh vpletenih tj. cele družine.
 •  je enost vseh članov, kjer člani prostovoljno in samoiniciativno iščejo poti in načine kako prispevati k skupni dobrobiti, le ta  je premosorazmerna z obsegom in načinom prispevka posameznih članov ter z namernim sodelovanjem več članov.
 •  si naberemo in obnovimo moči, pridobimo voljo do življenja in ciljnost za nove podvige in ideje.
Vsak član skupnosti/družine je poistoveten-integriran z enostjo skupnosti v toliko, da logično posledično spontano vedno in vsepovsod brezpogojno z navdušenjem ponosno predstavlja ambasadorja svoje skupnosti

Skratka men bolj kot učenje skupnosti odzvanja ustvarjanje pogojev, da se ljudem z dobrimi vzgledi spodbudi praspomin na Skupno.

Vprašanje v vezi tega tudi , ali učenjeskupnosti ne generira sledilcev , na drugi strani pa obujanje spomina vodi prek samoraziskovanja, vključevanja in aktivizem …

 

VPRAŠANJE 2: Materialna blaginja, celostna samooskrba, uspešnost projektov za boljši svet; So zgolj nujna posledica naše sinhronosti in sinergije?

Zunanji svet je zgolj posledica, efekt skupka naših navidez sicer individualnih akcij, misli, čustev, strahov naše zavesti.

Želeno stanje je neizogibno odvisno od kolektivne inercije.

Zgodilo se bo neizogibno…..kot vedno in vsakič.Tudi ta trenutek je izraz neizogibnosti, ki pa je odvisna ….žal tudi od tistega 90% amorfnega in naprogramiranega deleža populacije, ki sploh ne razmišlja suvereno oz ni razmišljal o globalnih vprašanjih. Ostalih 10% razmišlja, ampak od tega odloča morda zgolj 0,1 %.

Živimo posledice naše skupne klime, ki jo na dnevni bazi soustvarjamo, trenutno  se predvsem še vedno le parcialno ukvarjamo z simptomi bolezni , katero sami raznašamo okrog.

Zamenjujemo namreč cilj in sredstvo , npr. cilj preživeti vsekakor mora biti podrejen principu živeti.

VPRAŠANJE 3: Izvor vseh naših težav; pozaba pristnosti, originalnosti, naše skladnosti z naravo in predniki, to, da le tega ne čutimo več kot temeljno?

 

Uglasiti se s naravnimi elementi in cikli ter pristnostjo, primarnostjo in energijo

našega srca in s tem z naravo tako, da le to začutimo kot primarno je bistveno

ne le za preživetje pač pa predvsem za spoznajo življenja samega in s tem

bivanja neomejene svobode.

Z izgubo referenc izgubimo smer, smisel in vizijo bivanja ter obstoja samega.

S predajo svoje nedolžnosti in referenc smo se zabetonirali v pozabo in neobstoj, smo se odrekli otroštvu ter svoji duši, postali pa smo zgolj orodje, živi mrtveci v rokah oz. službi nekoga drugega.

Iz pozabe pristnosti namreč posledično izhajajo vse vrste naših težav, njih brezplodnih poskusov reševanja in problemov naše civilizacije.

Vse ljudi, ki nam je vredno, neprecenljivo in sveto vse kar je povezano z ohranitvijo čiste vode, zemlje, zraka, semen in svobode v pristnih družinskih ter odnosih v skupnostih, Tomo Križnar imenuje STAROSELCI.

Slika8

Staroselci pa smo po njegovem ogrožena vrsta, cilj je namreč  vzgojiti poslušnega in nekritičnega človeka potrošniškega robota. Robot je paradigmi sprejemljiv, staroselci pa smo širom sveta obsojeni na iztrebljenje.

VPRAŠANJE 4: Dilema; delovanje iz motiva nuje, strahu ali iz motiva priložnosti? Moto delovanja; opcija PROTI ali opcija ZA?

 

Delovanje iz motiva PROTI, v krču nujnosti in boja v permanentni preganjavici  pomanjkanja in strahu ali Delovanje iz motiva ZA v radosti  in sinergiji

Slika9

Lekcije življenja-večna dilema

VPRAŠANJE 5: Jamstvo preživetja in polnosti življenja; nemotivirano soustvarjanje skozi zavzetost, igro in veselje početi lepe stvari skupaj z ljudmi, ki so nam blizu?

 

Nemotivirano soustvarjanje skozi entuziazem, igro in veselje početi lepe stvari skupaj z ljudmi, ki so nam blizu in tako prek polja, matrike ob prepoznavi lastnega poslanstva nehote efekt soodvisne prepletenosti rezultira tudi kjerkoli v vesolju po njemu lastnemu principu holograma(*). In čudeži postanejo nekaj povsem vsakdanjega in običajnega

Slika10

VPRAŠANJE 6: Čudeži, nekaj povsem vsakdanjega in običajnega?; Ob prepoznanju lastnega poslanstva!

Če čutiš poriv, ne šteješ ljudi, ki ti sledijo in te všečkajo.

Če se ti  poje, potem poješ tudi, če nimaš poslušalcev, pač zaradi petja samega.

Dance-as-if-no-one-were-watching-sing-as-if-no-one-were-listening

Vse ostalo sploh ni pomembno . Uspeh, neuspeh v tej perspektivi ne igra vloge, jaz nimam posluha pa vseeno kdaj zapojem kako.

Zato delovanje  iz lastnega poslanstva pač edino šteje.

Delovanje brez tendence biti nekdo, rešiti nekaj, marveč zgolj iz ljubezni do realizacije lastnega poslanstva je bistvo vsega.

Genska manipulacija Annunakov nad ljudmi ali masonska Pravljica Zecharija Sitchina za pobebavljanje množic

Kdo je Zecharija Sitchin?

Svojo “plodovito” avtorsko pot je začel s knjigo Dvanajsti planet, uvodno knjigo zbirke Kronika Zemlje, ki podaja povsem nov pogled na starodavno zgodovino našega planeta, vključno z njegovim nastankom.

Akademik, ki je eden največjih uveljavljenih svetovnih avtoritet za sumersko in babilonsko kulturo, za starodavne bližnjevzhodne jezike in  raziskovalec pradavnine in stare zgodovine človeštva. Njegove trditve, ki temeljijo na prevodih sumerskih glinenenih tablic, so prepričljiva protiutež sedanjemu zgodovinsko-znanstvenemu mozaiku

VENDAR

 

 njegove knjige in teorija da smo ljudje bili ustvarjeni le zato, da bi kopali zlato svojim  »bogovom« oz. Nefilim, ki so potrebovali delavca , služabnika in sužnja za delo v rudnikih zlata vsebuje preveč nesmislov.

 1. Po tej zgodbi Sitchina naj bi bilo treba ustvariti bitje, ki bi bilo kos tej nalogi. Tako naj bi pri stvaritvi Adama šlo za gensko manipulacijo, s katero je tedanji človečnjak dobil »božjo« genetiko in identiteto. Ker križanja med živalmi in človekom naj ne  dala uporabnih rezultatov je bila smiselna le še ta kombinacija. Sprašujem se zakaj iz hominida z gensko tehnologijo težavno ustvarjanje razmišljujočega človeka, namesto za zahtevno in težaško delo uporabiti strojev, robotov ipd., ki ne zbolevajo, se ne poškodujejo in ne pritožujejo ?
 2. SITCHINOV prevod sumerskih klinastih besedil je bil preveden v več kot 25 jezikov in prodan v več milijonov izvodov po vsem svetu. Bestseller torej. Premislimo prevratnost te teorije tudi vezano na dejstvo izključevalne dogmatičnosti cerkvene in darwinove razvojne teorije, kateri bi vzponu Sitchinove teorije vsekakor naj ostro nasprotovali. Ampak očitno ne. Sprašujem se zakaj ne? Kdo jo je torej lobiral , podpiral in promoviral
 3. Sitchinova zgodba nas programira v mišljenje, da smo bili ustvarjeni kot sužnji
Sitchin pa očitno sumerskih tablic ni prevajal, ampak je  pisal po nareku in si določene prevode izmislil oz. jih torej  v resnici ni v tablicah.
Že leta obstaja forum, PRAVIH arheologov, ki so razkrinkali Sitchina http://www.sitchiniswrong.com/
 • strokovno so analizirali kaj je NAČRTNO izmišljenega, da bi se povzdignilo ŽIDE
 • Sitchin  je podajal v knjigah  informacije, katere so BILE DOGOVORJENE s strani masonov
 • bil je visoki njihov član
 • na ta način so načrtno zavajali in povzdigovali sebe
 • imeli so prav načrt kako to med ljudi lansirat ( tudi pri nas verjamem nevede in nehote denimo Z. Železnikar v knjigi Človek je več )

A ne gre pri Sitchinu in njegovih “prevodih” sumerskih tablic le za povzdigovanje židov, marveč za subliminalno promocijo fatalizma genetike

Sitchin namreč govori o genetskem inženiringu na primatih v človeka, kar potrjuje, promovira in efektivno prispeva k vzdrževanju in hranjenju zablode o genetiki, ki človeštvo zelo uspešno zasužnjuje v prepričanju lastne nemoči, determiniranosti in obsojenosti na nenehno servisiranje elit

Tozadevno je izjemno pomembno , da razumemo zakaj je nadaljni obstoj in prevlada Darwinistične paradigme skrajno nevarna za preživetje človeštva, človek namreč ima sposobnost spreminjati svoja prepričanja, svoj vrednostni sistem,….. s tem pa tudi DNK , o slednjem dr. Lipton in ostali zelo nazorno. Človek je svobodno bitje, ki ga ne determinira vnaprej določena usoda od staršev podedovanih genov niti karma , niti slaba volja kateregakoli boga. Slednje je področje Epigenetike o tem , kaj smo mi pripravljeni verjeti o sebi in lastni usodi na osnovi genov, ki nas kao določa Več TUKAJ

Epigenetika, nova kozmologija in pogled na svet

Zakaj je to izrednega pomena? Ker prebija paradigmo. Namreč, epigenetika o kateri govori dr. Bruce Lipton daje odgovore na marsikatero vprašanje tudi širše.

Vsi se zavedamo, da so spremembe nujne in da tako kot je šlo doslej, ne sme naprej. Pravzaprav drvimo proti robu prepada misleč, saj je še ni tako hudo … vendar … Zakaj ne moremo kljub prvotnim dobrim namenom, idejam, projektom … spremeniti sebe (v smeri boljšega zdravja, odnosov do soljudi, narave, živali …), spremeniti družbe, politike, družbene ureditve itd.? Zakaj ostaja namera spremembe običajno le pri govoričenju in ne tudi v življenju v praksi?

Program v naši podzavesti predstavlja 95%, le 5% zavesti je kreativne, ustvarjalne, žive. Program navzven vedno manifestira le tisto vsebino, ki so nam jo vsadili z vzgojo tj. programiranjem (bližnja omejena okolica, šolski sistem, cerkev …) do sedmega leta starosti.

Skratka, venomer ponavljamo le eno in isto in še tako iskrena pobuda civilne iniciative se v glavnem slej ko prej spridi v lakajstvo eliti. Zato še kako dobra ideja ne more zaživeti v svoji nameri, ker ne upoštevamo sebe (tj. rutinskega, v stari paradigmi temelječega človeka) kot primarnega v nujnosti spremembe.

Anton Komat, ekolog, pisatelj, novinar in svobodni raziskovalec, razgrnja številne dokaze, ki porajajo popolnoma nov holistični pogled na življenje in človeka.
Ta vodi k izhodu iz kaotičnega družbenega dogajanja in stran od propada zahodne civilizacije, ki ga povzročata paradigma neodarvinizma in socialnega darvinizma kot temelja globalne politične ekonomije

Več v člankih objavljenih v reviji Misteriji spodaj

 Narava mesa iste karte

 Ekonomija v biologijo

 Veliko prevrednotenje

 Fraktalna podoba evolucije

 Delitev genov
Več v objavi

Epigenetika – preboj nove misli

Zaključek

Alternativna medicina, arheologija, duhovnost…..kozmologija in podobne druge veje znanosti ali paraznanosti so očitno dobra priložnost za lovljenje v kalnem. V te vode se stekajo in iščejo pribežališče večinoma dobronamerni, iskreni in resnicoljubni posamezniki nevedoč, da jih tam čaka izjemno spolzek teren poln prikritih pasti. Nehote in nevedoč v nevednosti in v svoji zaupljivi preprostosti nekritično planejo za vsem kar sliši na besedo alternativno. Žal večkrat sebi in drugim s tem delajo medvedjo uslugo. Tudi sebe še zdaleč ne izzvzemam iz tega.

Bodimo obzirni eden do drugega tudi na tem terenu in ne sodimo prestrogo o lastnih ali spodrsljajih drugih.

Zdravljenje z frekvencami; Vpliv vibracij in zvoka na trdno snov; Frekvence naših občutkov in misli določajo našo genetiko

VSE je energija. In energija je VSE, kar je. In VSE, kar moramo narediti, je, da izenačimo svojo frekvenco z realnostjo tega, kar si želimo, in ni verjetnosti, da tega ne dobimo. To ni filozofiranje – to je čista fizika,” je rekel Albert Einstein.

Zdravljenje z frekvencami

V prvi polovici 20. stoletja je Američan dr. Raymond Royal Rife odkril zdravljenje bolezni s frekvencami. Njegove metode danes uporabljajo številni zdravniki in zdravilci v svetu.

RIFEOVE RAZISKAVE
Leta 1920 je Rife vzgojil kulturo virusa, za katero je verjel, da povzroča raka. Virus je izoliral in ga vbrizgal 400 podganam. Vse podgane so zbolele za obliko raka, ki se navadno pojavlja pri ljudeh. Ko je Rife opazoval viruse, je odkril, da odmirajo, če jih izpostavi delovanju elektromagnetnega polja z natanko določeno frekvenco. Potem je podgane izpostavil frekvencam, o katerih je domneval, da delujejo proti tej obliki raka. Ozdravelo je vseh 400 podgan.

V Sloveniji imamo resonančne generatorje po zaslugi biofizika in terapevta naravnega zdravljenja, prof. dr. Braneta Kobala, ki s frekvenčno terapijo dosega uspehe pri zdravljenju različnih bolezni, predvsem bolnikov z rakom.http://www.viva.si/Alternativna-in-naravna-pomoč/2021/Frekvenčna-terapija

Generatorji iz tujine

http://www.spooky2-mall.com/

O frekvenci naših občutkov misli, o biologiji prepričanja (istoimenska knjiga dr. Bruce H. Liptona – Biologija vjerovanja) , torej o epigenetiki, tj. genetiki odvisni od občutij, misli, odzivov na okolje, ki dejansko pomeni preboj nove paradigme,

Harmoničnost – Zdravilne harmonične frekvence za vzpostavljanje ravnovesja v telesu

Če preklopite možgane na pravo frekvenco, zmorete vse

Vsa trdna snov je rezultat frekvence, če ojačamo frekvenco se spremeni struktura snovi

 tesla2
" Če želite , da bi razumeli skrivnosti vesolja , razmišljajte v smislu energije , frekvence in vibracije .

V opisu pod posnetkom je zapisano: »To je eksperiment s Chladnijevo ploščo. Uporabil sem generator zvoka, zvočnik in kovinsko ploščo, pritrjeno na zvočnik. Ploščo najprej posujte s peskom, nato pa pričnite proizvajati zvok. Določene frekvence povzročijo vibracije plošče, tako da se pojavijo mesta, na katerih vibracij ni. Zrnca se ‘postavijo’ na ta področja, tako pa nastajajo čudoviti geometrijski vzorci. Višja kot je frekvenca, bolj kompleksni so vzorci«.

»Vsa materija izvira in obstaja zgolj zaradi sile, ki vzburi delček atoma v vibracije in drži trenutni solarni sistem atoma v celoto …Predpostaviti moramo, da za to silo obstaja zavestni in inteligentni um. Ta um je matrika vse materije.«- Max Planck, 1944

Več v objavi na  Materija je prazen prostor

Zaključek

Tesla1

Dodatno

Angelina Jolie si je dala odstraniti prsi – največja prevara, ki efektivno prispeva k vzdrževanju in hranjenju zablode o genetiki, ki človeštvo zelo uspešno zasužnjuje v prepričanju lastne nemoči, determiniranosti in obsojenosti na nenehno servisiranje elit?

Iz dneva  v dan smo lahko vse bolj presenečeni nad nepredstavljivo nesorazmernostjo  vedenja med tistim kar vemo in tistim kar nam še ostaja popolnoma v oblakih.

Doslej smo vedeli, da DNK vpliva na čustva, vedenje, misli, in zdravje, nismo pa vedeli, da tudi misli, vedenje , zdravje in čustva vplivajo  na DNK, kar med drugimi dokazuje Dawson Church v knjigi Duh v genih, kjer  poveže zadnje znanstvene ugotovitve s področja genetike, elektromagnetnih sistemov v telesu, prevodnosti celičnih membran in kvantne fizike (sicer nisem bral..).

 

Nismo žrtve genetske usode. 

Dr. Nela Sršen je v različnih kulturah proučevala, kako številne somatske bolezni tradicionalno zdravijo z mislimi in spreminjanjem stanja zavesti. »Um ustvarja stvarnost s podzavestnimi vsebinami. Epigenetika pa nas uči, da je veliko stvari odvisnih od načina življenja in ne od genov! Ko smo ozaveščeni, postanemo vladarji svoje usode, namesto da mislimo, da smo žrtve naše genske sprogramiranosti. Genski material ne odreja našega življenja. Lahko se rodiš z mutirajočimi geni in ostaneš zdrav (normalen). Če spremeniš percepcijo oziroma način, na katerega se berejo tvoji geni. To pomeni, da lahko daste novo obliko svoji genski kodi. Tisto, v kar VERJAMEMO, spremeni in nadzoruje biologijo,«
razmišlja dr. Nela Sršen.

Lahko smo vladarji Usode, članek iz revije Jana v celoti tukaj
 

Angelina Jolie pa si je dala odstraniti prsi – največja prevara?

Zakaj ?

1. FACT Nr 1

Ameriško podjetje, ki opravlja tovrstne preiskave – Myriad Genetics, si lasti pravico nad patentom, za ves postopek ugotavljanja gena BRCA-1. Že kar dolgo časa je poznano, da si tovrstne družbe prizadevajo patentirati človeški DNK

Myriad Genetics pravkar bije pravno bitko z Ameriškim Vrhovnim sodiščem, s katero bi dosegli zaščito nad ugotavljanjem gena BRCA. V bistvu si ta gen hoče prisvojiti. Kritiški mediji povezujejo priznanje zvezdnice (poseg je opravila že pred časom), ki sovpada s pričetkom postopka na sodišču. Takoj po njenem priznanju, že naslednji dan, so namreč delnice tega podjetja poskočile za 3%. Če bo razkritje Angeline vplivalo na razsodbo Vrhovnega sodišča, bo omenjeno podjetje pričelo služiti milijarde dolarjev na leto. Bogate ženske bodo po vsem svetu hotele opraviti ta test, ki trenutno stane 3.000-4.000 $.
Rak je eden najdobičkonosnejših poslov na Svetu

Več tudi v  Članku iz revije Jana: Kdo je lastnik naših genov TUKAJ

2. FACT Nr 2.

DNK je IRELEVANTEN za posameznika. DNK je POSLEDICA in NIKAKOR NE VZROK, ki pa tiči drugje NUJNO ogled

Biology of Belief – by Bruce Lipton (full documentary) Nadaljujte z branjem

Epigenetika – preboj nove misli

Zakaj je to izrednega pomena? Ker prebija paradigmo. Namreč, epigenetika o kateri govori dr. Bruce Lipton, in za kar gre očitno tudi pri pri Ebnerjevemu kalilniku, daje odgovore na marsikatero vprašanje tudi širše.

Vsi se zavedamo, da so spremembe nujne in da tako kot je šlo doslej, ne sme naprej. Pravzaprav drvimo proti robu prepada misleč, saj je še ni tako hudo … vendar … Zakaj ne moremo kljub prvotnim dobrim namenom, idejam, projektom … spremeniti sebe (v smeri boljšega zdravja, odnosov do soljudi, narave, živali …), spremeniti družbe, politike, družbene ureditve itd.? Zakaj ostaja namera spremembe običajno le pri govoričenju in ne tudi v življenju v praksi?

Nadaljujte z branjem