OPOZORILO: BILL GATES PREVZEMA NADZOR NAD SVETOVNO PROIZVODNJO IN SKLADIŠČENJEM SEMEN

Bill Gates ni samo lastnik največ kmetijskih zemljišč v Ameriki … Prevzel je tudi nadzor nad svetovno proizvodnjo in skladiščenjem semen …

Od začetka neolitske revolucije pred približno 10.000 leti so si kmetje in skupnosti prizadevali izboljšati pridelek, okus, hranilne in druge lastnosti semen.

Razširili in posredovali so znanje o vplivih na zdravje in zdravilnih lastnostih rastlin ter o posebnih rastnih navadah rastlin in interakciji z drugimi rastlinami in živalmi, prstjo in vodo. Prosta izmenjava semena med kmeti je bila osnova za ohranjanje biotske raznovrstnosti in prehranske varnosti.

V teku je veliko piratstvo semen in biotske raznovrstnosti, ne samo s strani korporacij – ki so z združitvami vse večje – ampak tudi s strani super bogatih milijarderjev, katerih bogastvo in moč odpirata vrata vsaki njihovi muhavosti. Vodilni je Microsoftov mogotec Bill Gates.

Ko je bila zelena revolucija predstavljena v Indiji in Mehiki, so bila semena kmetov »zaokrožena« z njihovih polj in zaklenjena v mednarodnih institucijah, da bi jih uporabili za vzrejo sort zelene revolucije, ki so bile zasnovane tako, da se odzovejo na kemične dodatke.

Mednarodni inštitut za raziskave riža (IRRI) na Filipinih in Mednarodni center za izboljšanje koruze in pšenice (CIMMYT) sta bila prva, ki sta zbrala raznolikost s kmetijskih polj in jo nadomestila s kemičnimi monokulturami riža, pšenice in koruze. Drugi so jim hitro sledili.

Ta ugrabitev kmečkih semen je najbolje poudarjena s sramotno odstranitvijo uglednega indijskega raziskovalca riža dr. RH Richaria kot vodje indijskega Centralnega raziskovalnega inštituta za riž (CRRI) v Cuttacku v Orissi, kjer je bila največja zbirka raznolikosti riža na svetu, ker ni hotel IRRI na Filipinih dovoliti, da bi zbirko piratiziral iz Indije. Z njegovo odstranitvijo na ukaz Svetovne banke je bila intelektualna lastnina indijskih kmetov odvzeta IRRI na Filipinih, ki je kasneje postal del novoustanovljene Posvetovalne skupine za mednarodne raziskave kmetijstva (CGIAR).

Semenska dediščina kmetov je potekala v zasebnih semenskih bankah CGIAR, konzorcija 15 mednarodnih kmetijskih raziskovalnih centrov, pod nadzorom Svetovne banke, Rockefellerjeve in Fordove fundacije ter seveda fundacije Billa in Melinde Gates (BMGF), ki je od leta 2003 v centre CGIAR vložila več kot 720 milijonov dolarjev. Genske banke CGIAR trenutno upravljajo 768.576 primerkov kmečkih semen. Genske banke CGIAR skupaj predstavljajo največjo in najbolj razširjeno zbirko raznolikosti pridelkov na svetu.

Fundacija Bill & Melinda Gates deluje podobno kot Svetovna banka, saj uporablja svojo finančno moč, za prevzem in nadzor nad kmetijstvom in vpliva na vladno in institucionalno kmetijsko politiko. Daleč največji financer CGIAR, Gates je uspešno pospešil prenos raziskav in semen z znanstvenoraziskovalnih institucij na blagovne družbe, pri čemer je centraliziral in olajšal piratstvo intelektualne lastnine in semenskih monopolov s pomočjo zakonov o intelektualni lastnini in predpisov o semenu.

Nujnost, s katero se izvajata to prestrukturiranje CGIAR in centralizacija nadzora, se odraža v odprtem pismu IPES Food z dne 21. julija 2020, kot sledi: »Postopek, ki je zdaj v teku za reformo CGIAR, je zato nujen in v velikem javnem interesu.

Postopek “One CGIAR” želi združiti 15 pravno neodvisnih, a sodelujočih centrov CGIAR s sedežem v 15 državah v eno pravno osebo. Zagon je prišel od nekaterih njegovih največjih financerjev, zlasti od fundacije Billa in Melinde Gates, Svetovne banke ter vlad ZDA in Združenega kraljestva.”

Cilj »One CGIAR«, ki jo nadzoruje »One CGIAR Common Board«, je združiti, da postane del »Enega kmetijstva«, imenovanega »Gates Ag One« – Gatesovega zadnjega koraka pri nadzoru svetovne oskrbe s semeni. Gates je nakazal, da bo več kot podvojil sedanji proračun CGIAR, z 850 milijonov dolarjev na 2 milijardi dolarjev na leto.

Kljub že dolgo priznanemu neuspehu zelene revolucije v Indiji in Mehiki je Gates leta 2006 ustanovil AGRA, zavezništvo za zeleno revolucijo v Afriki.

Neumnost vsiljevanja te neuspešne tehnologije v Afriki je dobro dokumentirana v dveh člankih Nicolette Dentico in Tim Wise.

Gibanje za svobodo semen je pozvalo genske banke CGIAR, naj te ukradene sorte kmetom vrnejo nazaj. Lekcije zelene revolucije od šestdesetih let prejšnjega stoletja so nam pokazale, da je kemična pot monokultur spodkopala sposobnost Zemlje, da podpira življenje in proizvodnjo hrane, tako da uniči biotsko raznovrstnost, prst in vodo. Male kmete je razlastila z dolgom za zunanje vložke. In spodkopala je varnost hrane in prehranjevanja. Izkušnje zadnjega pol stoletja so jasno pokazale, da je suverenost semen, suverenost hrane in suverenost znanja edina izvedljiva prihodnost hrane in kmetijstva.

Poleg tega, da prevzema nadzor nad semeni kmetov v semenskih bankah CGIAR, Gates (skupaj s fundacijo Rockefeller) veliko vlaga v zbiranje semen z vsega sveta in jih shranjuje v globalnem semenskem trezorju Svalbard na arktičnem arhipelagu – aka Doomsday Vault – ustvarjeno za zbiranje in shranjevanje globalne zbirke svetovnih semen. Je v sodelovanju s Posvetovalno skupino za mednarodne kmetijske raziskave (CGIAR) in Crop Trust.

Crop Trust s sedežem v Nemčiji financira in koordinira semenski trezor Svalbard. Poleg fundacije Billa in Melinde Gates so njeni financerji privrženci kartela Poison Cartel CropLife Dupont/Pioneer Hi-bred, KWS SAAT AG in Syngent AG.

Največje število akcesij, shranjenih v semenskem trezorju, so sorte riža, pšenice in ječmena; več kot 150.000 vzorcev pšenice in riža ter blizu 80.000 vzorcev ječmena. Druge dobro zastopane poljščine so sirek, vrste fižola fazolus, koruza, soja, trava kikuyu in čičerika.

Pridelki, kot so krompir, arašidi, cajanus fižol, oves in rž, lucerna, žitni hibrid Triticosecale in Brassica, so zastopani z med 10.000 in 20.000 vzorci semen.

Ne bi smelo biti presenečenje, da Gates financira tudi Diversity Seek (DivSeek), globalni projekt, ki se je začel leta 2015 za preslikavo genetskih podatkov raznolikosti semen kmetov, ki jih hranijo v genskih bankah, da bi nato pridobil patente za ta semena z genomskim kartiranjem. Sedem milijonov poljščin je v javnih semenskih bankah.

Biopiratstvo se izvaja s konvergenco informacijske tehnologije in biotehnologije, kjer se patenti pridobijo na semena z “preslikavanjem” njihovih genomov in zaporedij genomov.

Medtem ko se mora živo seme razvijati “na kraju samem”, je mogoče patente za genome semen vzeti iz semena “zunaj njega”. DivSeek je zasnovan tako, da “išče” in ekstrahira podatke v semenu, da “cenzurira” skupne dobrine. Dejansko jemlje kmetom njihova semena in znanje, semenom jemlje njihovo celovitost in raznolikost, izbriše evolucijsko zgodovino in povezavo semena s tlemi ter jih reducira na preprosto »kodo«. Ta “genetski kolonializem” je ograda genetskega skupnega.

Sodelujoče institucije v DivSeeku so vozlišča CGIAR in “javne” univerze, kot sta Cornell in Iowa State, ki jih biotehnološka industrija in fundacija Gates vse bolj privatizirata. BMGF financira Cornellovo zavezništvo za znanost, propagandni medij psevdoznanstvenega sveta podjetij, medtem ko je država Iowa institucija, ki spodbuja neetično testiranje gensko spremenjenih banan pri hranjenju ljudi. Drugi partnerji DivSeek, ki jih financira Gates, sta African Agricultural Technology Foundation in Africa-Brazil Agricultural Innovation Marketplace, ki sta jo razvila Brazilska kmetijska raziskovalna korporacija (Embrapa).

Prek nove “frontne” korporacije, Editas Medicine, BMGF vlaga v eno leto staro eksperimentalno orodje genskega inženiringa za urejanje genov, CRISPR-Cas9.

Čeprav je tehnologija sama po sebi nezrela in nenatančna, je postala zlata mrzlica za nove patente. Jezik “urejanja genov” in “izobraženih ugibanj” se prikrade v znanstveni diskurz.

Piratstvo skupnih genomskih podatkov o milijonih rastlin, ki jih gojijo kmetje, se imenuje “veliki podatki”. Veliki podatki (Big Data) pa niso znanje, niti niso informacije. To so “zasebni” podatki, piratizirani in privatizirani.

Semena niso samo zarodna plazma. So žive, samoorganizirajoče se entitete, subjekti evolucije, zgodovine, kulture in odnosov.

V osemdesetih letih prejšnjega stoletja je Monsanto vodil prizadevanja za GSO in patente za semena in življenje. Danes je zastavonoša Bill Gates. Na kratko: enemu milijarderju je bil omogočen prost dostop do uporabe svojega bogastva, da bi zaobšel vse mednarodne pogodbe in večstranske strukture upravljanja, da bi svetovnim korporacijam pomagal ugrabiti biotsko raznovrstnost in bogastvo kmetov s financiranjem neznanstvenih in nedemokratičnih procesov, kot je DivSeek, in za sprostitev nepreizkušenih tehnologij, kot je npr. tehnologija CRISPR o človeštvu.

V zadnjih dveh desetletjih je na tisoče zaskrbljenih državljanov in organizacij sprejelo ukrepe in napisalo zakone za zaščito biotske raznovrstnosti planeta in pravic kmetov do semena ter pravic potrošnikov do varnosti, med njimi Konvencija o biološki raznovrstnosti (CBD);

Kartagenski protokol o biološki varnosti k CBD; in Mednarodna pogodba o rastlinskih genskih virih za prehrano in kmetijstvo (ITPGRFA).

Ta članek je izvlečen iz poročila Navdanya International Global Citizens’ “Vrata v globalni imperij”, ki je bilo predstavljeno 14. oktobra 2020 na spletnem dogodku z avtorji. Poročilo zbira dokaze in osvetljuje nevarnosti filantrokapitalizma, ki spodbuja korporativni prevzem našega semena, kmetijstva, hrane, znanja in globalnih zdravstvenih sistemov, manipulira z informacijami in spodkopava naše demokracije. Sodelujoči v razdelkih Seed and Biopiracy opisujejo, kako Bill Gates in njegova fundacija rutinsko spodkopavata mednarodne pogodbe, oblikovane za zaščito biotske raznovrstnosti, pravic kmetov ter suverenosti držav in skupnosti njihovega semena in biotske raznovrstnosti.

vir

HERBICID GLYPHOSAT, AKTIVNA SNOV V ROUNDAP-U NAJDEN V 77% VZORCEV DEŽJA

Glede na to, da je najpogosteje uporabljen herbicid, podatek niti ni tako presenetljiv. Sicer je kampanja proti glifosatu vsaj nekoliko nenavadna, glede na vprašljive učinke na človeka. Na drugi strani imamo ogromno fungicidov in insekticidov z dokazanimi kancerogenimi in mutagenimi učinki, ki jih nikoli nobeden ne omenja. Točno v tem trenutku ogromno vinogradnikov škropi vinograde s klorpirifosom, ki že v majhnih dozah povzroča razvojne motnje pri zarodkih in otrocih (dokazano in podprto z veliko študijami). Po navodilih proizvajalca je vstop v vinograde prepovedan 12 dni po tretiranju. Sam nisem ob vinogradih nikoli videl opozorilnih tabel, videl pa sem nosečnice, ki se ob in v vinogradih sprehajajo…

unnamed

 

 

Več na

http://www.cornucopia.org/2014/03/roundup-weedkiller-found-75-air-rain-samples-gov-study-finds/

 

Leta 2003/4 so v padavinah našli 21 insekticidov, 18 herbicidov in 40 njihovih razpadnih produktov. Nadvse blagodejen učinek lahko pričakujemo na naš trud na vrtu. Ko se po dežju rastline sušijo, zadnja kapljica ostane na spodnji konici ali okroglini ploda paradižnika. Ob sušenju se zadnja kapljica manjša in koncentracija pesticidov v kapljici veča, dokler ne nastane za naše oko mikroskopsko majhna poškodba. Vanjo se naselijo glive in v nekaj dneh imamo spodnjo sliko.

unnamed1

Mešanica 18tih herbicidov bo nedvomno opravila svoje delo čemur so herbicidi namenjeni, poškodovanju rastlin. In enako usodo delijo tudi druge rastline bolj “špricamo” bolj so rastline bolne bolj jih zdravimo. In kot je nekoč rekel Anton Komat v bolni pokrajini so vsi njeni prebivalci bolni. Pa dober tek vam voščim.

 

Komentar dr. Gorazd Pretnar

 

Več na to temo

 

GSO hrana in igranje rulete z našim zdravjem

 

“Glifosat je MANJ toksičen kot namizna sol”

 

Množični strupi so samo del načrta

 

 

Množični strupi so samo del načrta

Zastrupljajo nas. To množično zastrupljanje se dogaja že več kot stoletje in se postopoma povečuje. Vam in vašim najdražjim nenehno škodujejo. Namenoma nas zastrupljajo z mnogovrstnimi strupi v majhnih dozah.

Več ko se nas bo zavedalo o najbolj znanih poteh, po katerih se to izvaja, večjo možnost imamo zmanjšati ali zaključiti izpostavljanje vsaj nekaterim strupom.

Klor

Ta izredno strupen bojni strup se kot dezinfekcijsko sredstvo dodaja javni oskrbi s pitno vodo že od leta 1910. Novi znani zdravstveni problemi, bolezni obtočil in rak, so se široko razširili, takoj ko se je začela množična uporaba klora. Zato ker ga pijemo, se v njem kopamo, ga vdihujemo in se v njem namakamo pod prho, ter ga uživamo v skoraj vsaki hrani in pijačah, ki se izdelujejo s pitno vodo, je klor eden najbolj pogostih javnih strupov.

Fluor

Fluorid, ki se dodaja v mestni vodovod in produkte za dentalno nego v resnici ni prav nič dober za vaše zobe. Povzroča raka, apatijo, zmanjšuje inteligenco in je odpadni produkt proizvodnje aluminija in fosfatov. Ko so ga zbirali v proizvodnih obratih v 40-tih letih je uničil mestno podtalnico.

Industrija se je prvo želela znebiti presežkov zaloge fluorida s prodajo fluorida kot strupa proti podganam, toda ni se ga dovolj prodalo. Potem pa so v 50-tih letih zasnovali načrt, s katerim so prepričali ameriško zobozdravstveno združenje, da je pričelo priporočati fluor kot dodatek pri oskrbi s pitno vodo in za produkte za oralno higieno za utrjevanje zob. Toda na dolgi rok pravzaprav fluor naredi zobe lomljive in lisaste, poleg tega pa zmanjša človekov IQ (inteligenčni kvocient), zmanjša aktivno zanimanje in skrajša življenje.

Aluminij

Aluminij se je dolgo uporabljalo za posode za kuhanje in za pribor za serviranje hrane. Ko so ljudje spoznali, kako strupen je, so pričeli opuščati uporabo  aluminijastih ponev in se izogibati gretja hrane v aluminijasti foliji.

Ekstremno majhni delci aluminija so glavna komponenta ”chemtrails” pršil, ki jih praktično pršijo po vsem svetu pod krinko ”geoinženiringa” za zmanjšanje ”globalnega segrevanja”. Od kar se globalno segrevanje zaradi emisij ogljika, ki naj bi jih povzročale človeške aktivnosti, sleparsko promovira za povečanje kontrole populacije, pa se to široko razširjeno zastrupljanje v resnici izvaja še iz drugih vzrokov, ti pa so od manipulacije vremena do javnega zastrupljanja. Bizarne črte, ki jih pogosto pršijo letala na nebu niso normalne kondenzacijske sledi.

Aluminij je nevrotoksin, ki zmanjšuje inteligenco in spomin. Smatra se za glavnega krivca za zgodnjo senilnost in demenco.

Živo srebro in cepiva

Za milijone nas, ki smo prejeli ”srebrne” dentalne zalivke, je dolgoročna kontaminacija z živi srebrom zelo verjetna. Ta izredno strupena težka kovina je sestavina amalgama. Živo srebro se uporablja tudi ko Timerosol, konzervans  v večini cepiv, tudi v tistih s katerimi se cepi otroke in dojenčke.

Živo srebro je nevrotoksin, katerega se krivi za neverjeten porast števila avtističnih otrok. Mnogo otrok občuti spremembe že po nekaj dneh po cepljenju.

Cepljenje in cepiva proti gripi pa nas v resnici sploh ne zaščitijo pred infekcijami. V resnico so škodljiva, posebno za dojenčke, katere se cepi in zlorablja z izredno veliko mešanico cepiv.
Poleg tega so cepiva včasih tudi kontaminirana z nevarnimi virusi in tako slabijo in povzročajo stres človeškemu imunskemu sistemu.

Farmacevtska zdravila

Odobritev farmacevtskih zdravil s strani vladnih agencij ne pomeni, da so zdravila varna. Mnoga od njih imajo strašne stranske učinke in pogosto blokirajo biološke sisteme in zakuhajo dolgoročne bolezni. Zato se predpisujejo še dodatna zdravila. Mnoga običajna zdravila danes so psihotropna in še dodatno zmanjšajo inteligenco in zanos.

Več TUKAJ

Radioaktivne padavine

Radioaktivnost, ki izvira iz nuklearne nesreče iz Fukušime, kakor tudi iz razpok iz drugih jedrskih objektov, uporaba streliva z osiromašenim uranom s strani vojske, radioaktivne kovine , kot sta barij in torij v ”chemtrails” pršilih in dolgotrajno radioaktivni delci iz jedrskih testiranj v 50-tih in 60-tih letih, so glavni faktor za epidemijo raka.

Aspartam

Umetno sladilo aspartam se reklamira kot sestavino dietnih produktov za zmanjšanje telesne teže in pri diabetesu. Poleg tega, da aspartam poslabša oba problema, je aspartam strašen nevrotoksin. V telesu se premeni  v metanol (strupeni drevesni alkohol) in formaldehid, poškoduje možgane, oslabi vid, poškoduje trebušno slinavko (pankreas) in jetra, nekateri ljudje celo znorijo. Zakaj so ta strup sploh kdaj odobrili za uporabo?

Aspartam sedaj dodajajo celo v običajno žvečilno gumo, kakor tudi v vodo z okusom. Preberite kakšne sestavine so navedene na etiketi prehranskih produktov in se izognite temu strupu!

MNG

Mononatrijev glutaminat se uporablja kot ojačevalec okusa. Je oboje, ”’dražilni toksin”, ki povzroča stres celicam in nevrotoksin, ki muči možgane in živce. Zmanjšuje inteligenco, lahko povzroča napenjanje in prebavne nadloge in z lahkoto škodi tudi srcu.

BFA

Bisfenol acetat je posnemovalec estrogena in je dovoljen v strežbi hrane in v plastiki za gospodinjstvo, vključno s plastičnimi steklenicami za vodo. Ta in podobni mehčalci, kot je bisfenol sufon (BPS), povzročata spolne spremembe in neravnovesja in raka na prsih in spolnih oranih.

Glej tudi objavo Poženščeni moški, dobivamo populacijo aptamilcev, ki nimajo svojega jaza, ampak kopirajo prevladujoče vedenjske vzorce

Glifosat

Ta strupeni herbicid in druge škodljive kemikalije, ki se jih uporablja v kmetijstvu, se ne more enostavno oprati s pridelka.

Glifosat se smatra odgovornega tako za neplodnost kot za raka. Večina ostalih kmetijskih kemikalij tudi poneumlja. Glifosfat in ostale kemikalije v obtoku tudi pogosto najdemo v pitni vodi.

Več TUKAJ

GSO

Gensko spremenjene organizme, ki se jih večinoma uporablja skupaj s kmetijskimi kemikalijami, vsebujejo  običajna prehranska žita kot so koruza, soja, oljna ogrščica in sladkorna repica. V Združenih državah Amerike je skoraj vsa zgoraj našteta hrana v množični uporabi, gensko spremenjena, večina mlečnih in sirnih izdelkov vsebuje BgH rastni hormon in večina mesne krme za živali vsebuje GSO, brez kakršne koli označbe na etiketi.

Gensko spremenjena hranila so težko prebavljiva in običajno škodljiva za celice in organe.

Več TUKAJ

EMP

Elektromagnetna polja, ki izvirajo iz celičnih telefonov, računalnikov, televizorjev, ”pametnih števcev za elektriko”, stolpov za mobilno telefonijo itd. resno poslabšujejo zdravje ljudi, živali in rastlin. Več, ko imate EMP frekvenc v svoji bližini, večja je škoda. Uporabljajte mobilni telefon zmerno (čim manj) in ugasnite ga, če ga ne potrebujete, nikakor pa ga ne pritiskajte popolnoma na ušesa.

Zakaj nas zastrupljajo?

Sistematično nas ZASTRUPLJAJO Z RAZLOGOM, zato moramo povečati zavedanje o tem dovolj močno, da to zastrupljanje ZAUSTAVIMO.

Zakaj smo masivno izpostavljeni vrsti resnih strupov, medtem ko nam hinavsko lažejo, da ti strupi niso nevarni ali da so celo dobri za nas? Elita, ki ima moč kontrole izvaja to zato:

* Da goji apatijo
* Da nas napravi slabotne, nezmožne upora
* Da zmanjšuje inteligenco
* Da povečuje dovzetnost za hipnozo
* Da eksperimentira z neumnim prebivalstvom
* Da testira metode za podaljševanje življenja za svojo korist
* Da ustvari vznemirjenost in zdravstvene probleme
* Da ustvari posel za zdravstveno industrijo
* Da goji neplodnost in detomor
* Da povzroča, da ljudje umrejo mlajši
* Da zmanjšuje število prebivalstva
* Da odstrani neodvisne male kmete
* Da kontrolira proizvodnjo hrane, vreme, zemljo in vire
* Da se donosno (ceneje) znebi industrijskih odpadkov
* Da do skrajnosti poveča zaslužke
* Da popolnoma kontrolira ta svet
* Da zavaruje trajno tiranijo

To se dela postopoma, prikrito in naraščajoče.

Spisal: 4Future

Video prispevki z vsakomesečnih Ekofejst festivalov na temo samooskrbe

“Življenje je kot vožnja s kolesom, neprestano moraš naprej, da ne zgubiš ravnotežja..”A.E

Dragi soborci, v tej maniri delujemo, nikoli obstati, se predati , pač pa ves čas balansirati z vedno vnovičnim korakom,

V želji , da vam ne usahne entuziazem za nove izzive,  za nova znanja , pa vam  pošiljam  paket video prispevkov, ki prinašajo svežino, optimizem in voljo do življenja , prav tako tudi do družbenih sprememb.

Vsi prispevki so bili posneti na naše povabilo znotraj Ekofejst projekta. Dodajam pa tudi nekaj starih še vedno zelo aktualnih  z okroglih miz. Z njimi smo iskali  odgovore na vprašanja  ZAKAJ ter KAKO, v glavnem smo sedaj s tem zaključili. V Ekoci/Oskrbimo smo to počeli slabi dve leti. Odgovore S KOM, KDAJ in  S ČEM predajamo vam. Naj vam bo v pomoč tudi Fb skupina Umetnost preživetja v .. Čas je dozorel.

Hvala in Srečno!

PREHRANA, PRIDELAVA ŽIVIL

 

Fanči Perdih: Pomen (samo)pridelave semen


90% celotne semenske pridelave je v rokah 4 do 7 multinacionalk. Težijo k vzgajanju hibridov, zaščitenih sort, saj v njih vidijo svoj monopol in dobiček. Postali smo odvisni od ponudbe (velikih) semenarskih hiš. Nekatere svoja semena prilagodijo tako, da zrasla rastlina zahteva dodatno nego s pesticidi, dodajanjem mineralnih gnojil itd. Domača, naravna sredstva ne zadoščajo več.

V Sloveniji rabimo odpornejša semena, da bo rastlina sposobna preživeti v zahtevnejših klimatskih razmerah, da bo zmožna samostojno črpati hranilne snovi tudi iz nižjih plasti zemlje.

Poskusimo vsaj enkrat v življenju sami pridelati svoje seme – da bomo znali ceniti tisto, kar seme nosi v sebi.

Meta Vrhunc: Pomen kulturnih rastlin za današnji čas!

http://www.s12.si/ekologija/razno-ostali-prispevki/1559-meta-vrhunc-pomen-kulturnih-rastlin-za-danasnji-cas.html

Do pred dvesto leti so naši predniki svojo hrano, žita in vso zelenjavo, pa tudi semena za ponovne posevke pridelovali sami. Človek je bil neke vrste sodelavec narave, ki je kulturne rastline, v sodelovanju z duhovnim svetom in kozmosom, usvarjal iz divje rastočih rastlin. Nova znanost tega ne zna ponoviti in kmetijstvo se danes osredotoča predvsem na ustvarjanje dobička, semenarstvo pa je v rokah multinacionalnih koncernov. Kako se lahko človek ponovno poveže z naravo iz z njo sodeluje pri podpiranju in ne uničevanju življenja na planetu?

 

Dr. Gojko Stanič: Vrt na strehi

http://www.s12.si/ekologija/razno-ostali-prispevki/1563-dr-gojko-stanic-vrt-na-strehi.html

(18:00) Ste kdaj pomislili, da bi si zelenjavo za kosilo nabrali kar na strehi svojega doma? Prisluhnite dr. Gojku Staniču, univerzitetnemu profesorju, ki svojo zelenjavo in sadje prideluje na neobičajen način. Zgodba, ki se je začela zgolj kot osebno iskanje alternative za gojenje domače zelenjave, je prerasla v raziskovanje, eksperimentiranje ter strateško planiranje. Poiskati nove načine gojenja rastlin, povečati obstoječe obdelovalne površine, podaljšati sezono pridelovanja živil, … spremeniti asvaltno džunglo v zeleno džunglo.

 

Fanči Perdih: Pomen (samo)pridelave semen

http://vimeo.com/38566550
90% celotne semenske pridelave je v rokah 4 do 7 multinacionalk. Težijo k vzgajanju hibridov, zaščitenih sort, saj v njih vidijo svoj monopol in dobiček. Postali smo odvisni od ponudbe (velikih) semenarskih hiš. Nekatere svoja semena prilagodijo tako, da zrasla rastlina zahteva dodatno nego s pesticidi, dodajanjem mineralnih gnojil itd. Domača, naravna sredstva ne zadoščajo več.

V Sloveniji rabimo odpornejša semena, da bo rastlina sposobna preživeti v zahtevnejših klimatskih razmerah, da bo zmožna samostojno črpati hranilne snovi tudi iz nižjih plasti zemlje.

Poskusimo vsaj enkrat v življenju sami pridelati svoje seme – da bomo znali ceniti tisto, kar seme nosi v sebi.

 

Karl Vogrinčič: Človek v odnosu s čebelami

http://vimeo.com/42887124

Znameniti fizik Albert Einstein je glede čebel izrekel naslednje besede: »Ko bo umrla zadnja čebela, človeštvo ne bo živelo več kot štiri leta. Ko ni več čebel, ni več opraševanja, ni več rastlin, ni več živali, ni več ljudi.« Za čebelo se govori, da je preživela 70 milijonov let, brez da bi se evolucijsko spremenila. Približno tretjina svetovnega pridelka hrane zraste na rastlinah, ki so jih oprašile živali, velik delež česar s svojim načrtnim zbiranjem peloda prispevajo čebele. Zaradi tega je pomen čebel za preživetje človeštva kritičen. Čebelar Karl Vogrinčič iz projekta Čebelarstvo in apiterapija Vogrinčič je spregovoril o odnosu do čebele, unikatnega čebelnjaka, ki ga je postavila njegova družina in o pomenu ozaveščanja mladih generacij o pomenu čebel, hrani in samooskrbi

ENERGIJA

 

Dejan Krajnc: Prosta energija – Free Energy

http://www.s12.si/ekologija/razno-ostali-prispevki/1566-dejan-krajnc-prosta-energija-free-energy.html

(31:50) Prosta energija obstaja že od nekdaj, kako le ne bi, saj živimo sredi energije, v energiji. V preteklosti so raziskovali svet s pogonom proste energije (jadrnice), rastline napaja prosta energija (sonce) … potreben je le premik v perspektivi, da se zavemo, da živimo v obilju energije, ne v pomanjkanju. Ko je govora o konceptu proste energije, se dejansko razpravlja o pretvorbi ter izkoristku te energije. Včasih si namreč želimo energijo uporabiti za gretje (toplota), drugič za razsvetljevanje (svetloba) itd. Prisluhnite zanimivi predstavitvi drugačnega pogleda na energijo, ki ga v prispevku poda Dejan Krajnc, samostojni raziskovalec proste energije.

 

Branko Nagy: Domača elektrarna

http://vimeo.com/37169539

Neodvisnost od zunanjih virov je eden od ključnih razlogov, da si vedno več ljudi želi imeti svojo domačo elektrarno. Srce elektrarne, ki jo je razvil Branko Nagy, je navaden bencinski agregat, ki pa je predelan in za pogon uporablja plin. Takšno domačo elektrarno je razvil kot dodaten modul k t.i. živi hiši (hiši iz naravnih materialov), ki jo k življenju obuja Kristjan Zver, ustanovitelj podjetja Naravna gradnja. Če se bo vedno več…

 

Gregor Škerl: HHO

http://vimeo.com/36028883

Predstavitev uporabe vode kot dodatek k gorivu v avtomobilu. Poraba manjša za 1/3. Vodik pridobivamo iz vode v realnem času. Proizvedemo toliko kot porabimo. In tako lahko uporabimo vodo kot gorivo tudi za ogrevanje doma.

 

NOVA MISEL, NOVA EKONOMIJA, LOKALIZACIJA

 

Ira Zorko strategija za trajno obilje

http://vimeo.com/45142155

Danes se izgubljamo v parcialnostih, v interesih, smo izrazita družba interesov. Bolj ozek interes kot imaš, lažje si razumljiv za politiko oz. družbo. Obče človeški interes je danes neprepoznaven. V družbi vlada izrazit monokulturizem. Tako v kmetovanju kot v izobraževanju ter v družbi nasploh. Namesto da bi čim več različnih stvari povabili k sodelovanju, sobivanju in bi se stvari med sabo začele podpirati, mi poskušamo ločiti,…

 

Dejan Unger: Delimo.si

http://vimeo.com/42887125

Predstavitev spletnega projekta Delimo.si, katerega namen je, da ljudje med seboj delimo in prispevamo majhen delček tega, kar zmoremo. Bodisi gre za prevoz, dobrine, (so)bivanje ali usluge. Z ustanoviteljem projekta Dejanom Ungerjem smo se pogovarjali o kulturi sodelovanja in sobivanja ter o odnosu do sočloveka.

 

Katarina Hölzl: Svet brez revščine – s socialnim podjetništvom

http://vimeo.com/38356534
“Filozofija socialnega podjetništva je opolnomočenje,” pravi Katarina Hölzl. Streha nad glavo, plačani računi, hrana na mizi. Brez katerekoli od teh treh komponent, lahko govorimo o revščini. Okrog 220.000 ljudi v Sloveniji je na pragu revščine. 110.000 ljudi je prijavljenih kot brezposelni, številni ljudje delajo le preko avtorskih pogodb, kar jim ne omogoča socialne ali ekonomske varnosti. Kako jo preseči revščino s pomočjo socialnega podjetništva? Socialno podjetništvo je humano podjetništvo, gre predvsem za razliko v filozofiji in vodenju podjetja. Namesto osredotočanja na to, kakšen produkt bomo prodali, s kakšnim dobičkom za lastnike kapitala, se socialni podjetnik najprej vpraša, kaj lahko on naredi za to, da se v lokalnem okolju razreši nek socialni izziv (npr. brezposelnost, brezdomstvo itd.). Filozofija socialnega podjetništva je opolnomočenje. Da se začne vsak posameznik zavedati, ne le svoje družbene odgovornosti, ampak tudi svoje moči. Socialno podjetništvo je iskanje isto mislečih ljudi, ki se združijo za dosego skupnega cilja, izboljšanje družbenega okolja. V klasičnem podjetništvu je delavec oseba, ki hodi delat, v socialnem podjetništvu pa je to oseba, ki soustvarja.

 

Anica Grobelnik Vozelj: Pomen povezane lokalne skupnosti

http://vimeo.com/38214658
Širiti znanja, dobre novice, druženje, nenehno učenje drug od drugega, sopomoč … so steber lokalne skupnosti, ki cveti.
Pogosto se ljudem zdi boljše tisto, kar je drugje, kot pa tisto, kar je doma. Lokalna turistična in druga društva pa skušajo v kraju spodbuditi živost, povezovanje, opolnomočenje. Anica Grobelnik Vozelj iz Turističnega društva Galicija je v video prispevku podala svoj pogled pomen podeželja in pomembnost povezanosti v lokalni skupnosti.

 

EKOLOGIJA, TRAJNOST

 

Kristjan Zver: Živa hiša

http://vimeo.com/36957423

Živa hiša nastaja iz t.i. deviških materialov, pozitivne energije, zavedanja o lastnih potrebah ter o vplivu na okolje. Zidana peč, sončni kolektorji, rastlinska čistilna naprava, v zemljo vgrajen hladilnik in domača elektrarna so le nekatere od inovativnih rešitev hiše prihodnosti. Gre za kombinacijo starih in novih znanj ter svežega pogleda na svet in človeka v njem. Kristjan Zver, ustanovitelj podjetja Naravna gradnja, je v pogovoru…

 

Ana Vovk Korže: Ekoremediacija – zdravljenje narave za naravo

http://www.s12.si/ekologija/razno-ostali-prispevki/1561-ana-vovk-korze-ekoremediacija-zdravljenje-narave-za-naravo.html (15:46) V 21. stoletju se človeštvo vse bolj sooča s posledicami hitrega in velikokrat nepremišljenega razvoja, ki se zelo konkretno pozna tudi v našem okolju in naravi. Ekoremediacija (krajše ERM) pomeni zdravljenje narave za naravo. Gre za ponovno oživitev že degradiranih delov okolja in za vzdrževanje ravnotežja v okolju s pomočjo narave same. Z ekoremediacijo omogočamo in spodbujamo večjo samočistilno sposobnost okolja, okolju vračamo lastno vrednost in spodbujamo sonaraven razvoj.  Pri vseh načrtovanih posegih v okolje je mogoče ekoremedicije uporabljati kot preventivne ukrepe, ki je veliko bolj zanesljivo, učinkovito in tudi ceneje kot pa preprečevanje degradacije okolja. Ekoremediacijo nam je predstavila prof. dr. Ana Vovk Korže s Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, kjer deluje Mednarodni center za ekoremediacije.

 

 

ČLOVEK, DRUŽBENE SPREMEMBE

 

Anton Komat: Vrnimo se k sebi!

http://vimeo.com/36115491

Treba je oživiti temeljne človeške vrednote, pravi Anton Komat. Na vprašanje, kako preživeti v spremenjenih okoliščinah, kjer nam pretijo veliki izzivi (gospodarski, ekonomski, prehranski, energetski, zdravstveni in podnebni), odgovarja, da bo mogoče preživeti na temelju močne lokalne skupnosti, kjer bodo ljudje med sabo povezani in si bodo iskreno pomagali. Ljudje naj bi izgubili stik z zemljo in modrostjo preteklosti, ki nam je včasih omogočala…

 

Meta Vrhunc: Živimo v prelomnem času!

http://vimeo.com/36076655

Človek je dojel, da je življenje brez odgovornosti minilo. V času, ko so institucije pozabile na svojo zavezanost ljudem in ko je sistem sistematično uničeval marsikaj dobrega v človeku, se človek vedno bolj zaveda, da je potrebno odgovornost za svoje življenje prevzeti v svoje roke. Da je potrebno pozabiti na svoje egoizme in se naučiti darovati samega sebe drugim in svetu. Nikoli ni bilo takšne priložnosti, da pokažemo kaj znamo in da spremenimo svet po naši, človeku prijazni, meri. Po mnenju Mete Vrhunc naj bi pričeli z abstinenco od medijev in se posvetili temu, da najprej najdemo resnico v sebi in začutimo svojo lastno identiteto. Preko meditacije, molitve, branja visoko moralnih vsebin. S tem se začnemo zavedati, da je vsak izmed nas zelo potreben svetu – vsi, četudi se kdaj počutimo nevredne, lahko v svetu premaknemo ogromno majhnih stvari, ki imajo možnost, da prerastejo tudi v velike

 

Andrej Chiaiutta: Human design (znanost o človeku)

http://www.s12.si/duhovnost/razno-duhovnost/1560-andrej-chiaiutta-human-design.html

(27:50) Human Design, nekateri mu pravijo tudi znanost o človeku, naj bi predstavljal povsem nova sintezo, novo holistično znanost o nastanku in delovanju oblik v našem vesolju. Opisuje kvantno polje človeka in delovanje njemu lastnih energetskih procesov. Human Design naj bi sintetiziral dve družini znanosti: stare sisteme opazovanja, ki so je razvili astrologija, kitajski I-Ching, hindujsko-brahmanski sistem čaker ali energetskih centrov in židovska Kabala, ter sodobnih disciplin kvantne mehanike in fizike, astronomije, genetike, biokemije in psihologije.

 

UMETNOST PREŽIVETJA

 

Miha Berčič, Kako preživeti v ekstremnih razmerah?

http://www.s12.si/ekologija/razno-ostali-prispevki/1558-miha-bercic-kako-preziveti-v-ekstremnih-razmerah.html

(18:13) Zadnja leta je veliko govora o katastrofah, ki pa so večkrat medijsko potencirane in predstavljene na grozljiv način. Katastrofe se vedno bile in ljudje smo vedno našli odgovore na njih. Kljub temu, da so države na katastrofe pripravljene, je pomembno, da smo na njih pripravljeni tudi posamezniki. Po mnenju Miha Berčiča je v ekstremnih razmerah najpomebneješa psihološka pripravljenost posameznika, ki omogoča sprejemanje novonastalega stanja in znanje kako živeti ter sodelovati v skupini. Ključen je tudi pozitivni način razmišljanja oz. odločitev za življenje, ki posamezniku daje voljo in odgovore na izzive tudi v najtežjih življenjskih situacijah.

 

Dario Cortese: Kaj vse je hrana?

http://vimeo.com/42887123

Poznate samonikle, divje rastline in njihove pozitivne učinke na prehrano in zdravje človeka? Prehrana pa ni edini vir zdravja, poudarja Dario Cortese. Celo pomembnejši element, tako prehrane kot zdravja, naj bi bilo vsakodnevno gibanje, toplina človeških odnosov in pa nenehna radovednost – lakota po življenju.

 

ZELIŠČARSTVO, ZDRAVJE, DUHOVNOST

 

Beno Behrič: Za vsako bolezen rožca raste

http://vimeo.com/45133773

Zeliščar Beno Behrič močno verjame v moč narave, v moč zelišč. V intervjuju je z nami podelil mnogo koristnih napotkov o tem, kako jih nabirati, uporabljati, kakšen odnos imeti do njih. V zeliščih se skriva eterična moč, ki jo lahko človek izkoristi s pravilno uporabo in sistemom nabiranja: pravi čas nabiranja glede na lunine cikluse, letni čas ter čas v dnevu, ko je posamezna rastlina (oziroma njen del) najmočnejša. Ob sončnem

 

Maria Ana Kolman: Kaj je šamanizem?

http://vimeo.com/36073342

Šamanizem velja za najstarejšo filozofijo, psihologijo, religijo in medicino. Včasih razumljen kot starodavna tehnika, ki ne sodi v današnji način življenja, ravno v tem pogledu nosi pomembno sporočilo in pomen za današnji čas. Šamanizem temelji na prepoznanju, da je v kozmosu vse živo (zemlja, zrak, vsa živa bitja) in da se skozi to pretaka trojstvo vsega: materialno, duša in duh. Sodobni človek je osredotočen predvsem na materialno plat življenja…

 

Jože Vetrovec: Kakšna je dobra voda?

http://vimeo.com/38014298

 

“Voda je začetek in konec človeštva oziroma vsega življenja,” pravi Jože Vetrovec. Se kdaj vprašate kakšno vodo pijete? Vsaka voda namreč ni enaka. Sestavljata jo dva vodika in kisik, od kota vezi med elementi pa je odvisna kvaliteta vode. Glede na kot se namreč molekule vode različno vedejo – ene se zbirajo v grozde (klastre), druge pa so manj nagnjene k temu in tako bolj uporabne za človeško telo. Poleg tega voda nosi spomin, informacije in je tudi univerzalno topilo. Voda iz plastenke lahko prevzame (stopi) nekaj plastike ter zagotovo prevzame informacije plastenke. Prisluhnite ugotovitvam raznih poskusov, o vplivu informirane, namagnetene ter vrtinčene vode na rast rastlin in živali. Jože Vetrovec, urednik revije Misteriji in revije Zdravje, je v prispevku podelil svoje bogato znanje o tej pomembni tekočini.

 

 

OKROGLE MIZE

Okrogla miza Štafeta semen

http://vimeo.com/40216770

 

“Ne zlato , ne dragi kamni ne bodo dragocenost te dežele , ampak pošteni, pogumni in plemeniti ljudje”, so dejali in tako tudi živeli naši predniki. Zgodovino Slovencev ohranjajo tudi slovenska semena in ohranjajo Slovence iz roda v rod. Dobrih ljudi nas je v Sloveniji veliko, ljudi, ki znamo, zmoremo in želimo aktivno soustvarjati prihodnost na različnih področjih. Tudi tako, da si skupaj prizadevamo za ohranjanje slovenskih semen na POZITIVNIH…

 

Okrogla miza MB

 

  1. Martina Bavec – Pridelava hrane brez GSO

Peter Grčin DOBROTE SLOVENIJE –  Nove tržne poti

Katarina Hölzl – Forum socialnega podjetništva

Vesna Weinger – Pomen samooskrbe

Sandra Turnšek – Prezentacija GIZ EkoKrepko

 

 

Okrogla miza MS

 

Za  povezave na spodnje video posnetke okrogle miz iz MS, za snemanje in produkcijo za  družbeno odgovoren prispevek se lepo zahvaljujemo BK TV iz Maribora

 

http://www.youtube.com/watch?v=BRnx4OJ3BpY&list=UUwGDEaTU9_ABn24_LpjWrEA&index=1&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=ZIVCCacAry4&list=UUwGDEaTU9_ABn24_LpjWrEA&index=2&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=TlK6gKt9SUo&list=UUwGDEaTU9_ABn24_LpjWrEA&index=3&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=x1aHnWXGxEM&list=UUwGDEaTU9_ABn24_LpjWrEA&index=4&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=qQEyjLoxXzw&list=UUwGDEaTU9_ABn24_LpjWrEA&index=5&feature=plcp

Dejan Rengeo

http://www.youtube.com/watch?v=E4WA7lqkVbQ&list=UUwGDEaTU9_ABn24_LpjWrEA&index=6&feature=plcp

http://www.youtube.com/watch?v=7tNP2OgjquM&list=UUwGDEaTU9_ABn24_LpjWrEA&index=7&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=rCJjPLD39uk&list=UUwGDEaTU9_ABn24_LpjWrEA&index=8&feature=plcp
http://youtu.be/vjBZDzXGz8s

________________________________

 

 

Informativne prijave za skupinski obisk predavanja Dr. Vandana Shiva na Hrvaškem

Vabljeni k druženju ter na obisk predavanja Dr. Vandana Shive priznane fizičarke, okoljske aktivistke in avtorice, ki potuje po svetu in z navdihom predava o nevarnostih genskega inženiringa, biopiratstva in patentiranja semen ter o pomembnosti sonaravnega kmetijstva in ohranjanja različnih vrst semen.

Skupnost Letni časi na naslovu info@letnicasi.si zbirajo informativne prijave za skupinski obisk predavanja Dr. Vandana Shiva, ki prihaja 13.maja 2015 v Sisak na Hrvaškem.
Vsi zainteresirani pripišite v naslov

“Prijave za skupinski obisk predavanja Dr. Vandana Shiva”

“Dr. Vandana Shiva je gospa, ki se je srečala v rodni Indiji pred dvajsetimi leti z vsem, kar danes imenujemo kmetijsko-prehrambena politika po načrtih multinacionalk. Monsanto je želel njeno rodno pokrajino spremeniti v prehrambeno suženjsko deželo. Gospa je izredno ostroumno in tenkočutno uspela razvozlati plan obveščevalnih služb in v boj proti njim se je podala tako, da je sama hodila od polja do polja in indijske kmete prepričevala o hudičevem planu. Njena zmaga je bila veličastna in ona je tista, ki je postavila svet pred novo premišljevanje.”

https://www.facebook.com/events/1530878973860709/
www.vandanashiva.com
https://www.facebook.com/vandanashiva.navdanya
 

Pozabljenje glede izvora in originalnosti osnovnih živil – uvod do Razkroja in Distopije družbe? ?

Izhodišča za nadaljevanje oz. dopolnitev zgodbe  glede pozabljenja o izvornosti originalnih živil, ki potencialno vodi v uvod razkroja družbe znovič uporabljam odličen prispevek z naslovom Pod (hranjeni) Alenke Arko in ekipe Oddaje Preverjeno 


Opomniti velja ne le  na spervertiranost nasih okušalnih brbončic, pač pa tudi na očitno dejstvo, da smo kot bitja narave očitno povsem spervertirali vse nase čute in ne le sposobnost okušanja. Vprašajmo se kaj vse smo v svoji potrošniški vnemi sprejeli kot samoumevno ….denimo povsem uniceno mleko, GSO semena, pridelavo hrane, ki navkljub uporabi vse bolj sofisticirane tehnologije producira vse manj kvalitetne pridelke….. podobnih primerov je še dovolj.

Kulminacija razkroja družbe je tako  šele v vzponu in scenarij distopije nikakor ni nerealen .

Urban Death Projekt v Ameriki si prizadeva s predelavo človeških trupel v kompost gnojiti polja s pridelki za široko prehransko porabo : je res prišlo do tega ?


Več v objavi na Natural news TUKAJ

V cilju depopulacijske politike bomo poleg cepilnih programov soočeni še z marsikaterim grotesknim manevrom lastnikov. Dlje ko si bomo zatiskali oči ali zgolj čakali spremembo, trpkejša bo končno resnica.

Logična posledica, morda ta trenutek se donekje komičnih zablod otrok o izvoru hrane iz oddaje Alenke Arko, zna v kratkem prerasti v samoumevno sprejemanje umetne hrane, katera je očitno že lansirana med ljudi.

Umetna živila; umetna jajca, meso, siri, riž, sladila ; grotesknost z namenom?

Sicer vsebujejo neke rakotvorne zadeve, povzročajo demenco, ampak ne bomo se obremenjevali – je ceneje, če jih naredijo v laboratoriju, kot pa da bi imeli farmo kur, sirarno, mesarijo, posevek na njivi, vse pa pod pretvezo cenejše hrane za potrošnika.

Na prodajnih policah v tujini, pa tudi pri nas so se začeli pojavljati t. i. analogi, ponaredki sira in drugih živil. To na kratko pomeni, da je na primer sir brez mleka in salama brez mesa. Analogni sir  je tako izdelek, ki je narejen iz vode, mlečnih beljakovin in rastlinskih ter drugih maščob in aditivov, ki pomagajo, da je videti kot sir.«
http://www.jana.si/aktualno/zgodbe/Sir-brez-mleka-in-salama-brez-mesa.html

Znanstveniki razvili gensko spremenjeno kravo, ki proizvaja “človeško” mleko

http://www.dailymail.co.uk/news/article-1372836/Scientists-develop-genetically-modified-cow-produces-human-breast-milk. html

Solution to the Global Food Crisis

(alo, meso iz človeških iztrebkov )

http://www.naturalnews.com/031344_plastic_rice.html

http://www.eface.in/beware-of-china-eggs-china-started-egg-production/

http://www.chinasmack.com/2011/pictures/beef-extract-additive-used-to-change-pork-into-beef.html

Distopija v filmu

1
v insertu Human dystopia

risanega otroškega filma Wall•e Wall•e Official Trailer
2
v filmu Idiocracy

Film pripoveduje zgodbo o dveh preprostih ljudi, ki sta sprejeta v tajni vojaški poskus mirovanja(hibernacije), ki gre po zlu. Prebudita se 500 let v prihodnosti, ko odkrijeta, da se je svet degeneriral v distopijo, kjer se je oglaševanje, komercializacija in kulturni antiintelektualizem  razmahnil in  povzročil enotno neumno človeško družbo, ki je brez individualne odgovornosti ali posledic.
Človeštvo  se upira  spremembam in ker so pozabili kaj je to biti  posameznik svobodnega neodvisnega razmišljanja,  še naprej ignoriramo svoje okolje, našo človeškost, posledično bomo na koncu potencialno  zadovoljni, samovoljni in nevedni ter krivi uničenja našega planeta, skupnega in edinega doma.

Zaključek

Živimo posledice naše skupne klime, ki jo na dnevni bazi soustvarjamo. Vedno znova so krize in revolucije prerazporejale resurze in bogastvo in vedno znova so eni ali dobivali nazaj ali izgubljali skozi celotno znano zgodovino. Zmagovalci pa in pisali zgodovino kot tudi krojili usodo premaganih ali tistih katerim so pač vladali. Fora po moje je v tem, da se vprašamo zakaj se te drame v osnovi dogajajo, da jih začnemo loviti za pravi konec. Tako pa še vedno gasimo požare, ne da bi vedeli v osnovi kaj jih zares neti. Skratka , predvsem se parcialno ukvarjamo z simptomi bolezni , katero sami raznašamo okrog.

Lahko pa naredimo marsikaj , kako ne, le problem vidimo z napacnega konca. To da se pricnemo smiselno organizirat je očitno pogojeno s tem , da dočakamo stanje streznenja ob trdnem pristanku na samem dnu. Problem torej ni razprodaja, vojne, lazi , elite, politika depopulacije s hrano …sama po sebi, pac pa naša nepripravljenost in nesposobnost sodelovanja . Distopija je potemtakem kvečjemo potencialni trigger za spremembe.

Mikrokreditiranje revnih z Grameen banko M. Junusa. V lepo folijo zavit brezkompromisen kapitalizem?

Nobelov nagrajenec za mir  Muhamad Junus, ki je s svojo banko Grameen iz Bangladeša z nesebično pomočjo pomagal milijonom revnim ljudem po svetu. Podelitev nagrade in razglasitev nagrajenca v Oslu je odbor komentiral takole: “Trajnega miru ne moremo doseči, ne da bi velikanske množice ljudi našle način, kako se izkopati iz revščine. Mikrokreditiranje je eden izmed takšnih načinov, razvoj od spodaj pa služi tudi k napredku demokracije in človekovih pravic.”

 

Pa je to res?

Poglejmo navezave Grameen z DANONE,BASF,MONSANTO ter

dileme v vezi mikrokreditiranja v intervjuju z Dr. Vandana Shiva

Dr. Vandana Shiva je  Gospa, ki  se je srečala v rodni Indiji pred dvajsetimi leti z vsem kar danes imenujemo kmetijsko-prehrambena politika po načrtih multinacionalk. Monsanto je želel njeno rodno pokrajino spremeniti v prehrambeno suženjsko deželo. Gospa je izredno ostroumno in tenkočutno uspela razvozlati plan tajnih služb in v boj proti njim se je podala tako, da je sama hodila od polja do polja in indijske kmete prepričevala o hudičevem planu. Njena zmaga je bila veliičastna in ona je tista, ki je postavila svet pred novo premišljevanje. ”

http://en.wikipedia.org/wiki/Vandana_Shiva

Dopis Dr. Vandana Shiva Yunusu v vezi Monsanta

http://www.greens.org/s-r/17/17-15.html Nadaljujte z branjem

Naš vsakdanji strup – dokumentarni film avtorice Marie Monique Robin

Do srede 90. let prejšnjega stoletja se o povezavi teh bolezni s pesticidi sploh ni govorilo, pač pa so temu rekli »poklicne bolezni«, medtem ko so pesticide in druge strupe elegentno poimenovali »fitosanitarna oziroma fitofarmacevtska sredstva«, saj to zveni lepše kot »ubijalci«. Vendar pa je naziv ubijalci (-cidi) kar primeren.

Tudi zavarovalnica je morala o vzrokih povzročenih bolezni molčati. Šele ko je več epidemioloških študij jasno dokazalo vzročno povezanost raznih -cidov z rakomi n drugimi boleznimi, je tu pa tam kdo o tem sploh spregovoril.

Na žrtve pesticidov, ki so dobile hude bolezni, pa so komu kaj omenile, se je gledalo postrani. Ljudje niso obsojali kemikalij – ali njihovih izdelovalcev – ki so bolezen povzročile, temveč obolele, ker o tem ne molčijo. Če so žrtve pesticidov, herbicidov, insekticidov in fungicidov kdaj kaj omenile, so jim drugi kmetje očitali, da so same krive za rak, parkinsonovo bolezen, poškodbe živcev in anomalije krvi, češ, mi pa nismo zboleli … in nismo mi krivi, če si ti tako občutljiv. Skratka, agrokemična industrija je ustvarila situacijo, v kateri je stigma padla na žrtve in so se te posledično raje zavile v molk, kot pa govorile, kaj se jim je zgodilo.

Izdelovalci pesticidov so si – kot je njihova redna praksa – nadeli pohlevno ime Zveza industrij za varstvo rastlin. Gre za tipični white-washing 19 pohlepnih in neetičnih članic, med njimi gigantov BASF, Bayer, Dow, DuPont, Monsanto in Syngenta. Že od vsega začetka imajo planet za svoje igrišče in so tako danes vodilne tudi na področju genskega spreminjanja. Jemljejo pravico, da spreminjajo Naravo, živali, rastline in celo vaše telo, kot da je vse to njihova last.

Predsednik te zveze v kamero laže, da »ne obstaja nobena povezava med fitosanitarnimi sredstvi in nekaterimi boleznimi« (pri tem misli na rak, a tega noče naravnost izgovoriti), pa čeprav so nekateri kmetje hudo zboleli, ko so katero izmed teh sredstev vdihavali le en dan …

Nadaljujte z branjem

Ekološko kmetovanje lahko prehrani svet; Primerjalna analiza Eko- Konvencionalna pridelava,

Rajski izgled naših polj v prihodnje, zakaj pa ne? Če se le tako odločimo, vsekakor pa bi v tem cilju dejstva o Skrivnostnem življenju rastlin Skrivnostnem življenju rastlin (TUKAJ) moral poznat itak najmanj vsak, ki dela z zemljo in rastlinami, če ne že vsak otrok po kurikulumu v vrtcih, da bi kot družba imeli temelje za resnično prosperiteto.

10154128_700158393361396_9199485817046527846_n

‘Picking vegetables at the Eden Project’: Photo by Franie Treetops. The Eden Project is located in Corwall, England.

Ekološko kmetovanje LAHKO nahrani svet

Eden od argumentov za promoviranje gensko spremenjenih rastlin in biotehnologije je da GSO lahko nahrani svet in da ne-GSO in ekološke metode niso zmožne proizvesti zadostne količine hrane za vse. Toda resnica je, da je ekološko kmetovanje samo po sebi v celoti sposobno nahraniti svet. Moramo samo narediti nekaj sprememb v načinu gojenja in vzrejanja hrane, kar pomeni odprava tovarniškega kmetovanja, ki uničuje naše zdravje in planet.

 maxresdefault difference-between-monoculture-polyculture_6fb212de948595cf0522_mz_farming2

V poročilu z naslovom Hranjenje prihodnosti, ki ga je napisalo ekološko združenje Soil Association, ki se nahaja v Veliki Britaniji, pravi, da ekološki in drugi agro-ekološki kmetijski sistemi niso samo rešitev za lakoto na svetu ampak, ko se ti holistični sistemi vpeljejo, povleče najrevnejše iz revščine.

Na drugi strani GSO kmetovanje ohranja in tudi povzroča revščino, saj zaklenejo kmete v neskončni krog odvisnosti od korporacij, katera jim prodajo novo pošiljko samouničujočih semen in strupenih kemičnih pesticidov, ki so potrebna za gojenje GSO. Z drugimi besedami je GSO kmetijstvo strupeno za svetovno gospodarstvo, strupeno za zdravje ljudi in strupeno za okolje.

23e3142801ccd89845f1c4f8a8565015

Nadaljujte z branjem

Spisek proizvajalcev hrane, ki v svoji proizvodnji uporabljajo GMO

V teh norih časih zlaganih vrednot in strahu za obstanek, je malo takih, ki si upajo sploh pogledati, kaj je narobe v sistemu, kaj šele, da dvignejo glavo in pokončno, ne glede na morebitne posledice povedo, kar vedo in kritizirajo, kar jim deluje slabo ….a vse več nas je, ki se pričenjamo prebujati in  zgledi žvižgačev ter njihove informacije imajo za vse nas neprecenljivo vrednost.

Vemo pa, da je bil spisek proizvajalcev hrane z GSO TUKAJ, ki te dni kroži po netu sestavljen in razposlan z zlorabo el. naslova ga. Liljane Javorina kot enega od uradnih predstavnikov stroke, podobno je bilo že lani, ko so si sposodili od Greenpeace identiteto. (ref.
http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Lazni-mejlovi-sa-laznih-adresa.lt.html, http://www.greenpeace.org/slovenia/si/Medijsko-sredisce/zadnje-objave/_gso/.
 
Kljub temu, da seznam verjetno ni daleč od resnice, menim, da gre za sledeč scenarij z namenom, da se očrni žvižgače in jih (nas) prikaže kot zavajajoče: