Sveta geometrija v naravi in našem vsakdanjem okolju – Vabilo na tretje Predavanje v ciklu dogajanj ODSTIRANJA ZNANJ PREDNIKOV

Že od nekdaj so stara razvita ljudstva poznala moč geometrije, oblik, simbolov ter barv.
Celotno vesolje je možno ponazoriti z bistvom svete geometrije, ki je v povezovanju s tistimi zakoni narave, ki morda na prvi pogled očem niso v vidni, a so v nas in okrog nas in seveda – vzpostavljanje ravnovesja na vseh ravneh. Tako v naravi, prostoru, kot tudi v nas samih. Saj je vedno vse neločljivo povezano.
Kompleksna geometrija, ki so jo uporabljale že stare civilizacije je ključ njihove učinkovitosti.
predavanje-brumesc
IZ VSEBINE PREDAVANJA
– Fibonacijevo število in zlati rez
– sveta geometrija v naravi ( razmerja med posameznimi deli teles živali in človeka, oblike polževe hišice…..) in našem vsakdanjem okolju
– roža življenja ali mandala pri staroselcih …slovencih
– upoštevanje načel svete geometrije pri izgradnji in lokacijski postavitvi starodavnih struktur megalitov, “kamenodobnih” megalitskih gradenj, templjev, cerkva, oltarjev…in skrivnostna moč oblik
PREDAVANJE VODI TatjanaBrumec,  dipl. ekon.,
KDO JE TATJANA?
Zanimajo jo vsa področja, ki so kakorkoli povezana s človeštvom.
Že več let prostovoljno dela na Društvu invalidov Črešnjevec, kamor se je včalnila pred 14 leti, ko se je soočila s svojo invalidnostjo. Je članica IO društva in pobudnica ter urednica društvenega Glasila. Piše članke na različne teme in jih objavlja v navedem glasilu, lokalnem tedniku Panorama, mesečniku Bistriške novice, na socialnih omrežjih,…
Pred dobrimi tremi leti je bila pobudnica ustanovitve Društva staršev, otrok in mladine BISTRIŠKI ŠKRAT. Poslanstvo društva je kvalitetno preživljanje prostega časa vseh generacij v mestu in občini Slov. Bistrica.
Društvo organizira in izvaja različne dejavnosti:  razvoj kreativnosti in potencialov članov društva; vzgoja in izobraževanje članov in širše javnosti; vzbujanje domoljubja pri članih, prebivalcih mesta in občine; sodelovanje pri aktivnostih za lepo in urejeno okolje.
Tatjanin  moto: Živi in pusti živeti!….Če ne moreš pomagati, potem vsaj škodi ne sočloveku!…
Človek je univerzalna celota, povezana z naravo, samim seboj in soljudbi. Vsi smo ENO!
 
Namen predavanja
Nakazati smer bodočega razvoja z upoštevanjem znanj prednikov o moči oblik in razmerij med elementi v smeri celostne ekologije kot umetnosti ustvarjanja harmoničnega okolja IN ODNOSOV.

 

KRAJ
Ekoci Zeleni hram
Ulica Savinjske čete 3, 3310 Zalec
Prost vstop s prostovoljnimi prispevki (priporočilo vsaj 2eur oz. po zmožnostih), ki so namenjeni kritju stroškov predavateljev in sami koordinaciji

DODATNO

ODSTIRANJA ZNANJ PREDNIKOV – Ciklus predavanj v Žalcu

Starodavni teksti in spiritualne tradicije skoraj univerzalno omenjajo, da je vse v našem svetu povezano na načine, ki jih morda komaj začenjamo razumeti.

Starodavna preteklost oziroma še neolitska staroselska sposobnost je spodbujala čutiti in se zavedati povezave neba z zemljo ter vzdrževanja  ravnovesja, če le upoštevamo povezavo vsega svetega, to je kozmičnega in zemeljskega.

Staroselci so to še vedeli in čutili, zato so postavljali objekte, med njimi tudi kroge in megalite, da so ustvarjali resonanco nebo – zemlja. Sozvočje in sonihanje zemlje z nebom je oživilo ozemlje, kjer so bivali, in ustvarjalo harmonijo še daleč naokoli.

“Civiliziran” človek se ne želi prilagoditi okolju pač pa si je okolje prilagodil zase. Zgradil je mesta, ceste, avtomobile, stroje in napeljal elektriko za delovanje naprav. Ni se pa znal ustaviti.
Bolj kot je izboljšal okolico, da bi si izboljšal življenje bolj zakompliciranega je naredil. Danes so njegovi otroci prisiljeni hodit v šolo 10-15 let, se učiti kako preživeti v tem zakompliciranem in nevarnem okolju. Medtem pa zapuščino Prednikov stlačimo pod “primitivizem” in “poganstvo”, in jo zaradi podcenjevanja Prednikov razdajamo. Kot družba, razvita družba v 20. stoletju,  smo namreč izgubili del dragocenega znanja prednikov,  skoraj povsem smo namreč zavrgli dragoceno znanje prednikov.

Izvor vseh naših težav? Pozaba pristnosti, originalnosti, naše skladnosti z naravo in predniki, to , da le tega ne čutimo več kot temeljno?

Od stvarstva, organizma Zemlje kot bitja, od ciklov narave ter od sebe ODTUJEN je sodobni človečnjak pravzaprav popolnoma zgubljen.

Vabljeni

Mandala – univerzalna praslika duše človeka, glavni simbol za koncentracijo, meditacijo, osebnostni zrelostni proces, zaščito in zdravljenje

1

ZDRAVILNI KROG – MANDALA
M a n d a l a – že v samem imenu se skriva harmonično nihanje. Beseda izvira iz sanskrita in pomeni krog, red, strukturo ali osrediščenje. Krog nas spremlja povsod v naravi, tako v mikro in makrokozmosu. Že od praveka je bila glavni simbol za koncentracijo, meditacijo, osebnostni zrelostni proces, zaščito in zdravljenje.

V naravi se mandale pojavljajo povsod okoli nas, na celem planetu in v vesolju. To so krogi pravilnih oblik, ki predstavljajo celoto. So naravni „Feng shu“. Skoraj vsak dan, ko oblaki ne prekrivajo neba, lahko s prostim očesom opazujemo sonce, ki je ena od največjih mandal. V naravi naletimo na mandale ob vsakem koraku. Ko opazujemo prerezano deblo drevesa, vidimo, da so v deblu zarisani krogi, za vsako leto rasti eden. V njih so zbrane vse informacije o razvoju drevesa. Ptice si zgradijo gnezdo v obliki kroga. Pajek po naravnih tokovih, ki se gibljejo v naravi splete mrežo, ki je krasen primer mandale. Če prerežemo pomarančo, limono ali greipfrut opazimo iz centra navzven izhajajoče trikotnike, ki si sledijo v pravilnem zaporedju. Prerezano jabolko skriva v sebi obliko pešk, ki tvorijo manjši pentagram. Cvetovi rastlin, kot so sončnica, narcisa, vrtnica, hibiskus in druge so prekrasne mandale, ki jih radi občudujemo. Školjke morskih polžev tvorijo pravilno zaporedje trikotnikov. Vsak dan uporabljamo za začinjanje jedi sol in za sladkanje sladkor. Ti kristali so čudovit primer mandale, prav tako snežinke, ki padajo na zemljo pozimi.

15 16 17

Prerezano jabolko, pajkova mreža, zmrznjen vodni kristal.

Z mandalami so ljudje že od nekdaj krasili svoje domove in središča družabnega dogajanja. Tako so poslale simboli prizadevanja, da se življenje uredi po naravnih, božanskih zakonih harmonije in skladnosti. V njej se združujejo narava in kultura, preteklost, sedanjost in prihodnost, duh in materija, starodavno in sodobno, zavestno in podzavestno …
5

 

Umetniki, misleci in duhovniki, a tudi preprosti ljudje so skozi stoletja ustvarjali mandalo kot pripomoček za dvig zavesti iz linearnega, racionalnega, ki ga predstavlja leva polovica možganov, v ciklično, imaginarno, intuitivno, ki ga predstavlja desna polovica možganov.

Carl Gustav Jung

Švicarski psiholog C. G. Jung, (1875 – 1961) ustanovitelj analitične psihologije, je v prakso s psiho terapijo uspešno vključil delo z mandalami. Zanj so predstavljale arhetipi, univerzalno prasliko duše človeka. Razumel jo je kot ključ k skrivnostim našega notranjega sveta. Krožne podobe so bile zanj premik v smeri osebnostne rasti, izražanje ideje varnega zatočišča, pot v lastno sredino.

7jung1

Ugotovil je, da risanje mandal lahko pomaga pri tem, da se v človekovi podzavesti ponovno vzpostavi naravni, univerzalni red – stanje „samo ozdravitve“. Ob opazovanju procesov pri svojih pacientih je opazil, da so z risanjem mandal uspešno vzpostavili duševno ravnotežje, odpravili stanja strahu in tesnobe ter kaotična psihična stanja. Zanj so bila zato sredstvo za samo ozdravitev.

Fibonacci in Zlati rez

Fibonacci, s pravim imenom Leonardo Pisano, ki je živel med 12. in 13. stol. v Pizi je opazoval naravne zakone in na podlagi tega prišel do zaključka, da je celotna narava matematično urejena. Njena kaotičnost in neurejenost je samo iluzija, ki zavaja nevedneže. Utemeljil je teorijo o Fibonaccijevoem zaporedje in zlatem rezu. Pravilno zaporedje je v naravi povsod prisotno – od razmerij med posameznimi deli teles živali, oblike polževe hišice, razmerja med številom čebel in trotov v panju ter do števila cvetnih listov. Zlati rez lahko zasledimo tudi pri velikih umetniških dosežkih človeštva, pa naj bo to arhitektura, glasba, slikarstvo itn. Zlati rez naj bi bil najboljše možno vodilo vseh, ki poskušajo skladno lepoto ujeti v sliki. Uporablja se tudi ob risanju mandal.

5fibonacci1 5fibonacci2

4

Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci (1452 – 1519) je pri risanju človeka upošteval sredinsko točo telesa, ki se nahaja štiri centimetre pod popkom. Ko je v ta prostor zapičil šestilo, je okoli razkoračenega človeka, ki ima navzgor iztegnjene roke zarisal pravilni krog. Ohranjene so njegove slike mandal, z narisano rožo življenja.
19 186davinci1

Roža življenja ali mandala, kot jo je risal Leonardo da Vinci

Notre Dame Pariz, 1163 – 1240

8
Rozete katedrala Notre Dame, so upodobljene po vzorcu vrtenja osnovnih čakrah v naših telesih. Kelti so ustvarjali zapletene pentlje in vzorcev krogov ter s tem opozarjali na večnost gibanja. V mošejah krasijo stene in strope bogata besedila iz korana, zapisana v krogih. Budisti in hindujci ustvarjajo različne mandale, ki imajo vsaka svoj namen. V vsakdanjem živlenju je krog simbol povezanosti, nerazdružljivosti in solidarnosti, kot na primer družinski krog, krog znancev in prijateljev, olimpijski krogi…

Mandala je prisotna v vseh kulturah na svetu.

Stari Egičani  so negovali tradicijo izdelovanja rože življenja. Vklesali so jo na steno stebra v zadnjem delu Ozirisovega templja v Abydosu v Egiptu.

3egipt4

6

Ozirisov tempelj v Abydosu, Egipt

Drugi primeri uporabe mandal v starih kulturah: budistične in tibetanske mandale, keltski labirint, azteški koledar, taoistični simbol jin-jang, mošej, medicinska kolesa in peščene mandale ameriških Indijancev, avstralski domorodci aborigini in Bora obroč.

Starodavna ljudstva so uporabljala mandale iz naravnih materialov za zdravljenje obolelega člana skupnosti. Ko je nekdo zbolel, so se zbrali vsi vaščani in v tišini nabrali kamenje, ter jih položili v krog. Na ta način se je v obolelega postopoma vrnilo kozmično ravnotežje.

12
Aborđini pri obredu zdravljnja z „Bora obročem“

4kulture1 4kulture2

Budistična in Tibetanska mandala

Keltska mandala

4kulture3
Azteški koledar

4kulture4

Severno Ameriški Indijanci  in njihovo „medicinsko kolo“

11

Risanje mandal hrani našo kreativno energijo ter nam pomaga doseči harmonijo med zunanjim svetom in notranjimi stanji zavesti, obenem pa dopušča fantaziji prosto pot.

13

Skladnost in uravnovešena oblika, moč, ki se prebija iz središča mandale, navdušuje vsakega ustvarjalca ali opazovalca in ga spodbuja, naj poišče lastno središče.

Risanje mandal na podlagi svete geometrije ustvarja v nas mir, povezanost z lastnim bitjem, širi zavest, obenem pa dopušča fantaziji prosto pot.  V sodobnem svetu je zelo priljubljena oblika sproščanja in kreiranja.

 

Ko rišemo mandale se je potrebno skoncentrirati na to drobno delo. Posledica tega je močno povečana pozornost. Pri risanju mandale na podlagi svete geometrije se srečujemo z jasno zgradbo slike, ki ima svoj namen in tisočletja staro osnovo. Vse razlage njenega pomena so si enotne, da je središče mandale povezano s središčem tistega ki jo riše. Zato pravijo mandali tudi »zdravilni krog« in »krog svetlobe«.

P0vzeto po internetni strani – http//www.mandala.si

in

avtorici Ireni Jarc