Sveta geometrija v naravi in našem vsakdanjem okolju – Vabilo na tretje Predavanje v ciklu dogajanj ODSTIRANJA ZNANJ PREDNIKOV

Že od nekdaj so stara razvita ljudstva poznala moč geometrije, oblik, simbolov ter barv.
Celotno vesolje je možno ponazoriti z bistvom svete geometrije, ki je v povezovanju s tistimi zakoni narave, ki morda na prvi pogled očem niso v vidni, a so v nas in okrog nas in seveda – vzpostavljanje ravnovesja na vseh ravneh. Tako v naravi, prostoru, kot tudi v nas samih. Saj je vedno vse neločljivo povezano.
Kompleksna geometrija, ki so jo uporabljale že stare civilizacije je ključ njihove učinkovitosti.
predavanje-brumesc
IZ VSEBINE PREDAVANJA
– Fibonacijevo število in zlati rez
– sveta geometrija v naravi ( razmerja med posameznimi deli teles živali in človeka, oblike polževe hišice…..) in našem vsakdanjem okolju
– roža življenja ali mandala pri staroselcih …slovencih
– upoštevanje načel svete geometrije pri izgradnji in lokacijski postavitvi starodavnih struktur megalitov, “kamenodobnih” megalitskih gradenj, templjev, cerkva, oltarjev…in skrivnostna moč oblik
PREDAVANJE VODI TatjanaBrumec,  dipl. ekon.,
KDO JE TATJANA?
Zanimajo jo vsa področja, ki so kakorkoli povezana s človeštvom.
Že več let prostovoljno dela na Društvu invalidov Črešnjevec, kamor se je včalnila pred 14 leti, ko se je soočila s svojo invalidnostjo. Je članica IO društva in pobudnica ter urednica društvenega Glasila. Piše članke na različne teme in jih objavlja v navedem glasilu, lokalnem tedniku Panorama, mesečniku Bistriške novice, na socialnih omrežjih,…
Pred dobrimi tremi leti je bila pobudnica ustanovitve Društva staršev, otrok in mladine BISTRIŠKI ŠKRAT. Poslanstvo društva je kvalitetno preživljanje prostega časa vseh generacij v mestu in občini Slov. Bistrica.
Društvo organizira in izvaja različne dejavnosti:  razvoj kreativnosti in potencialov članov društva; vzgoja in izobraževanje članov in širše javnosti; vzbujanje domoljubja pri članih, prebivalcih mesta in občine; sodelovanje pri aktivnostih za lepo in urejeno okolje.
Tatjanin  moto: Živi in pusti živeti!….Če ne moreš pomagati, potem vsaj škodi ne sočloveku!…
Človek je univerzalna celota, povezana z naravo, samim seboj in soljudbi. Vsi smo ENO!
 
Namen predavanja
Nakazati smer bodočega razvoja z upoštevanjem znanj prednikov o moči oblik in razmerij med elementi v smeri celostne ekologije kot umetnosti ustvarjanja harmoničnega okolja IN ODNOSOV.

 

KRAJ
Ekoci Zeleni hram
Ulica Savinjske čete 3, 3310 Zalec
Prost vstop s prostovoljnimi prispevki (priporočilo vsaj 2eur oz. po zmožnostih), ki so namenjeni kritju stroškov predavateljev in sami koordinaciji

DODATNO

ODSTIRANJA ZNANJ PREDNIKOV – Ciklus predavanj v Žalcu

Starodavni teksti in spiritualne tradicije skoraj univerzalno omenjajo, da je vse v našem svetu povezano na načine, ki jih morda komaj začenjamo razumeti.

Starodavna preteklost oziroma še neolitska staroselska sposobnost je spodbujala čutiti in se zavedati povezave neba z zemljo ter vzdrževanja  ravnovesja, če le upoštevamo povezavo vsega svetega, to je kozmičnega in zemeljskega.

Staroselci so to še vedeli in čutili, zato so postavljali objekte, med njimi tudi kroge in megalite, da so ustvarjali resonanco nebo – zemlja. Sozvočje in sonihanje zemlje z nebom je oživilo ozemlje, kjer so bivali, in ustvarjalo harmonijo še daleč naokoli.

“Civiliziran” človek se ne želi prilagoditi okolju pač pa si je okolje prilagodil zase. Zgradil je mesta, ceste, avtomobile, stroje in napeljal elektriko za delovanje naprav. Ni se pa znal ustaviti.
Bolj kot je izboljšal okolico, da bi si izboljšal življenje bolj zakompliciranega je naredil. Danes so njegovi otroci prisiljeni hodit v šolo 10-15 let, se učiti kako preživeti v tem zakompliciranem in nevarnem okolju. Medtem pa zapuščino Prednikov stlačimo pod “primitivizem” in “poganstvo”, in jo zaradi podcenjevanja Prednikov razdajamo. Kot družba, razvita družba v 20. stoletju,  smo namreč izgubili del dragocenega znanja prednikov,  skoraj povsem smo namreč zavrgli dragoceno znanje prednikov.

Izvor vseh naših težav? Pozaba pristnosti, originalnosti, naše skladnosti z naravo in predniki, to , da le tega ne čutimo več kot temeljno?

Od stvarstva, organizma Zemlje kot bitja, od ciklov narave ter od sebe ODTUJEN je sodobni človečnjak pravzaprav popolnoma zgubljen.

Vabljeni

Skrivnostna moč oblik in kompleksne geometrije ključ učinkovitosti starodavnih civilizacij in neizkoriščena rezerva naše civilizacije

Že od nekdaj  so stara razvita ljudstva poznala moč geometrije, oblik, simbolov ter barv.  Sveta geometrija – kot jo nekateri imenujejo – se močno povezuje tudi z dognanji sodobne fizike.

Celotno vesolje je možno ponazoriti z zapleteno večrazsežnostno sestavo geometrijskih elementov. Bistvo svete geometrije  je v povezovanju s tistimi zakoni narave, ki morda na prvi pogled očem niso v vidni, a so v nas in okrog nas in seveda – vzpostavljanje ravnovesja na vseh ravneh. Tako v naravi, prostoru, kot tudi v nas samih. Saj je vedno vse neločljivo povezano.

Kompleksna geometrija, ki so jo uporabljale že stare civilizacije je ključ njihove učinkovitosti.

Povzeto po članku TUKAJ

KNJIGA Dan A. Davidson.. POWER OF SHAPE TUKAJ

Dan A. Davidson explains the basis behind Grebennikov’s findings and how certain insects really fly (levitate) linking how a spinning vortex creates a magnetic field counteracting gravity. It’s possible that an electrostatic effect is occurring too at the nano level.