Uglasitev na naravne elemente in cikle pomembnejše kot kdajkoli

Splošni dekadenci, distopiji družbe, razprodaji vsega kar je sploh karkoli vredno se verjetno ne moremo upreti in je neizbežna.
Potvarjanje, blef, sistemske laži imajo namreč nepredstavljivo moč….če želimo ohranit vibro se bo treba navadit na kulminacijo tega vse dotlej dokler ne pričnemo aktivno soustvarjati drugačne stvarnosti zavestno.
Radi bi hrano brez GSO, legalizirano zdravljenje z medicinsko konopljo, prepoved chemtrailsov, svobodo odločanja glede cepljenja, spoštljiv odnos do živali, odpravo revščine……
Folk nagovarjamo predvsem k pasivnemu posredovanju peticij, zahtev, podpisov, širjenju informacij itd
Naše delovanje je togo, razpršeno, neučinkovito ter primitivno. Zgolj naslavljanje naših prošenj ali zahtev oblastnikom in lastnikom planeta, ki jih zgolj zaradi preganjanja dolgčasa nekaj tudi odobrijo, je nerelevantno.

Korekcija stanja ni v domeni vlad, institucij ipd. Ravnanje slednjih je zgolj projekcija naše kolektivne ravni zavesti. Sposobni samoodgovornosti se zato neupravičeno zagovarjamo na kogarkoli zunaj nas.

Prioritetno nasploh zato obuditi :
– zamaknjeno čutenje igrivosti otrok
– primarnost nedolžnosti, radovednosti,
naveze na primarne cikle in naravne elemente,

kajti uglasiti se s naravnimi elementi in cikli ter pristnostjo, primarnostjo in energijo našega srca in s tem z naravo tako, da le to začutimo kot primarno je bistveno ne le za preživetje pač pa predvsem za spoznajo življenja samega in s tem bivanja neomejene svobode.

Za pot nazaj domov, k sebi,  mimo privzgojenih avtomatiziranih vzorcev dojemanja in delovanja, takšnemu kot se lahko le slutimo, popolnemu celostnemu nepotvorjenemu bitju svetlobe z neposrednim zavedanjem , zaznavo , dojemanjem brez na pamet naučene papagajščine raznih učenj (predvsem duhovnih, ideološko religioznih in  tudi znanstvenih…) , ki jim brezpogojno in nekritično sledimo,  potrebno predhodno zagotoviti

1.Uglasitev z zemljo

 

Čeprav to odkritje še ni svetovno znano oziroma se o njem ne govori na veliko, ne pomeni, da ne drži, saj veliko raziskav svetovno znanih inštitutov potrjuje, da se zdravje človeka izboljša ob stiku z zemljo.

Dandanes nam na žalost primanjkuje prav te povezanosti. Ljudje v moderni dobi smo namreč na vsakem koraku odrezani od električnega Zemeljskega polja, saj že tisočletja ne hodimo bosi in ne spimo na tleh. Namesto tega smo se še bolj oddaljili od zemlje z nošenjem čevljev s plastičnim in gumijastim podplatom.

Gre za to, da se nam ob stiku z zemljo zniža električni potencial telesa (napetost), ta je posledica elektromagnetnega sevanja, ki ga oddajajo električne naprave okoli nas. Ta padec električnega potenciala lahko izmerite tudi sami doma, potrebujete le voltmeter. Izmerite, kakšen potencial imate, ko niste ozemljeni, in kakšnega, potem ko se ozemljite. Preizkusite, presenečeni boste!

Prav tako ob stiku z zemljo po našem telesu steče veliko število negativno nabitih elektronov, ki uravnovesijo kopico pozitivno nabitih elektronov v telesu ter vzpostavijo ravnovesje telesa in duha.

VEČ TUKAJ

Stik z zemljo vrača energijo ( Povzeto po besedilu Jožeta Vetrovca )

Namernemu stiku z zemljo, zaradi zdravja, pravimo „zemljenje“. Zemljenje ima vse več privržencev. Eni tekajo v naravi bosi, drugi si pomagajo z ozemljitvenimi rjuhami in ozemljitvenimi blazinami, ki jih postavljajo pred tipkovnico ali na tla pod mizo in se jih dotikajo z bosimi nogami. Zato da lahko elektroni prosto odtekajo s površja v človeka, v zemljo, med hojo, spanjem in med delom. Bosonoga hoja, sedenje, stanje ali spanje na tleh so človeštvu dolgo omogočali, da so lahko elektroni s površja zemlje prehajali v telo in se je vsak del telesa električno uravnal – organi, tkiva in celice. Zdaj ko smo večinoma obuti, izolirani, pa smo energijsko podhranjeni. Glavna hipoteza raziskovalcev zemljenja je, da lahko prosti negativno nabiti elektroni iz Zemljine površine prodrejo v človeško telo, kjer nevtralizirajo pozitivno nabite proste radikale, ki jim elektronov manjka. Prosti radikali ali reaktivne kisikove spojine danes veljajo za pomembnega povzročitelja kroničnih vnetij, ki so v ozadju številnih degenerativnih bolezni sodobnega človeka. Ob ozemljitvi naj bi elektroni potovali skozi prevodno telo na mesto, kjer jih primanjkuje. Poiščejo proste radikale in se z njimi povežejo. Več o delovanju energije zemlje na naše telo lahko preberete tudi v knjigi Zdravilna moč zemlje. Da bi začutili, kako vse skupaj deluje, pa se morate le sezuti … Preprosto? Niti ne. Življenje v mestih, dolga zima in drugi „dosežki civilizacije“ so nas od zemlje toliko oddaljili, da bosonoga hoja ni vedno preprosto izvedljiva

 

A ‘grounded’ human being is someone who is connected to and receives direct benefit from the infinite free electron source generated directly from our planet. We’re grounded when we hold the same electrical potential as the Earth’s surface. Electrons are absorbed or discharged via the skin, mainly through our feet in contact with the ground. This is an ancient and profound yet hugely common sense principle of well-being that’s currently resurging amidst enthusiastic stories of its success.

It’s well accepted that electrical systems of our homes or sophisticated electrical equipment must be grounded to function safely and effectively. But how much have we considered the human body as being fundamentally bio-electric in nature, also working more optimally with grounding, and suffering adverse effects from the lack of it?

The universe is all about energy! Simply put, energy is universal information in motion within and around everything. It’s very fast moving so we perceive only a very small percentage of it through our five senses; usually, we can notice only its effects (think radio signals, ultrasound, or even love).
Its electrical charge is that spark of life that animates us, and has been well regarded for thousands of years primarily by eastern and indigenous cultures – who’ve actually studied its properties and called it by many names – Chi, Qi, Ki, Life Force energy, prana, mana, orgone, electrons, Shakti, kundalini, and more.
Our universe is alive due to interactions of energy. All our thoughts including perceptions, beliefs, wants and needs, all our emotions and feelings, our sensations and movements, and our anima or spirit are the outcomes of this essential substrate of energy.

Surrounding and permeating each living thing– from this living, breathing planet down to the smallest single cell organism – is a bio-electromagnetic field. This field is a function of the vitality present in that being. In another’s presence you may sense this as radiance or a glow. Or you feel a charge of electricity when approaching someone with whom you share a mutual attraction. We’ve all felt surprise due to shocks by static electricity; at those moments we’re a conductor for that excess charge. On a much grander scale, the more than 5,000 lightning strikes per minute globally constantly refresh the Earth’s almost unlimited supply of free electrons. To illuminate how immensely powerful this force is, a single lightning storm can contain more energy than ten atomic bombs.

All our body’s trillions of cells function electrically. Each cell is like a battery; it runs at a specific millivoltage and frequency. Generally speaking, disease is caused when cells have too little voltage and are running at too low a frequency. Ultimately our health depends on the electrical charge maintained within and around our cells and our organ systems.

The body seeks to maintain homeostasis– a state of balance. Unstable, highly reactive free radical molecules (caused by tobacco smoke, sugars, x-rays, pollution, etc) have unpaired or ‘stray’ electrons so they ‘steal’ electrons from healthier cells to regain stability. But this causes oxidative damage to those cells that then also turn into free radicals and thus a chain reaction of damage begins. Inflammation, disease and aging are attributed to this free radical damage. Antioxidants help reduce damage from free radical reactions because they donate electrons which neutralize the radical without forming another. The influx of electrons from grounding provides an externally sourced natural antioxidant effect, and gives the body another raw material to heal itself.

A simple voltmeter test offers direct evidence how grounding eliminates excess electrical charge (and thus helps inflammation), by bringing the body into electrical balance with the Earth. For energy-depleted persons, grounding helps by uploading vital electrons, reenergizing the body’s’ electrical state. Its energy continuously works towards our body homeostasis by either delivering or absorbing electrons. Grounding balances us and helps us feel whole again. Who wouldn’t want this infinitely huge vital life force on her or his side, available 24/7 towards greater health and a sense of well being?

Our ancestors lived much more closely to the earth on dirt floor dwellings, often slept on the ground perhaps under stars, and worked daily barefoot or shod with minimal foot coverings. There was an awareness and respect for influential cycles of nature and the ebb and flow of life. Seasonal rituals and ceremonies were hallmarks of celebrating Nature.

Remember the barefoot joy you felt running around outside as a child? Where did that joy go? Collectively we’re driven almost nonstop to be acquisition motivated by consumerist mentality, constantly pressured by high living costs and economic disparity, and are ill from effects of degraded air, water and genetically and chemically modified, irradiated, pesticide treated foods. Megacorporations trump rights of individuals while depleting precious natural resources. The needs of the many are preempted by and for the wants of a few. We’ve insulated ourselves from Nature. We live mostly indoors, and walk in synthetic footwear and high heels on asphalt and carpets. We are swimming (drowning?) in an ever-growing and pervasive invisible sea of harmful electromagnetic fields and frequencies (EMF). Face it – we’re stressed out!

Unlike all other species ever to have lived on this planet, it seems that overall our human race has lost our way, our essential connection to this paradise, and our ability to live sustainably. We often forget or ignore that it’s only by this grace and generosity of the Earth our original and true mother, that we may sustain this physical life at all. Our survival as a species is intimately linked to a healthy relationship with our environment.

So tell me – are you communing lovingly with Nature? Do you feel gratitude as She feeds you, quenches your thirst and washes you, clothes you, breathes life into you, soothes your soul with Her beauty, Her breath, Her songs? Do you feel a healthy respect and awe for Her enormous elemental powers of creation, sustenance, and destruction? Do you have a direct, up close and personal relationship with Her? How do you feel Her, touch Her, smell Her, taste Her? When last did you lay your body down on this Earth and exhale a sigh of relief?

Perhaps now in this eleventh hour, after so much worldly suffering, stress and angst, we will personally activate change by taking a step or two – barefoot steps – onto the living earth, to simply be present to the enormous power we stand upon. Such a basic action of a single human being reverberates throughout the entire cosmos. Imagine how we may create a larger shift when we get grounded by the millions.

Here’s the easiest way to ground yourself: Go barefoot on Earth – walk, lie down, stand, or sit in a chair with your feet on the ground for awhile each day. You could begin with just twenty minutes daily…longer and more often is even better. On damp earth or at water’s edge is best, as moisture enhances conductivity. Our tissues know how to ‘soak up’ and use these electrons so that, over time, our bodies may recharge and heal.

by Hema Simondes

Dodatno

2.Uglasitev na sonce

 

Fotoni iz Sonca so 100-odstotna pozitivna energija, ko dosežejo možgane, imajo pozitiven učinek na naše celice in možgane. Dokazano je, da če izvajaš tehniko gledanja v Sonce (seveda, ob varnih urah in na pravilen, varen način!!!), se nevroni oz. celice v možganih regenerirajo, zato se naše zdravje izboljša in imamo več moči ter energije.

Upočasni se proces staranja, v starosti tak človek npr. ne bo imel parkinsonove ali alzheimerjeve bolezni ter bo živel brez zdravstvenih težav.

To je originalna, prastara medicina človeštva; je božanska laserska terapija. Povzeto po TUKAJ

Solarna joga (SunGazing) – ultimativno orodje popolne svobode (slovenski podnapisi)

https://www.youtube.com/watch?v=ChfslyjRcvQ

http://www.ivantic.net/Ostale_knjiige/Zdravlje/Gledanje_u_sunce.htm


Activating the pineal gland is a key point in the next stage of human evolution.

Light activates the full potential of the brain bringing forth infinite inherent powers that have remained dormant for millennia. Since the pineal gland is sensitive to light we use solar energy and convert it to physical nourishment. The suns energy is a source that powers the brain and the human eye is the only organ where the sun can either enter or leave the human body. While the eyes are the sun energy’s entry way to the human brain, the age-old healing ritual of solar gazing (practiced by ancient Egyptians, Aztecs, Greeks, Mayans, in Tibetan Yoga and some traditions of Qigong, Tai Chi, and by some Native American tribes) enables us to receive nourishment, healing and spiritual enlightenment.

Devoted solar gazers claim better physical, mental, emotional and spiritual health as well as being able to sustain oneself on solar energy alone for very long periods without eating any food. Strict long-term fastings under the control and observation of various scientific and medical teams revealed a regeneration of the brains gray cells and the expansion of the pineal gland rather than its typical shrinking. Solar gazing is done only during the first hour after sunrise or the last hour before sunset, when the sun’s rays are most gentle to the eyes. If gazing is not done around dawn or sunset and is performed at other hours it will result in serious damage to the retina.

Once the body is sufficiently aligned with spiritual force, light becomes food, hence the breatharian ideal that uses breath to stimulate the pineal gland by bringing in large volumes of oxygen and life-force into the bloodstream. Oxygen drenched blood causes the pineal gland to resonate and vibrate.

Dodatno

3.Uglasitev na vodo

 

ŽIVA STRUKTURIRANA VODA vrs. MRTVA USTEKLENIČENA ALI VODA IZ PIPE
Voda kot jo danes poznamo je le bleda slika tistega kot je bila pred
industrijsko potrošniško revolucijo, kilometri vodovoda, visok pritisk in
premočrtnost gibanja z pravimi koti na sečiščih, s katerim jo
distribuirajo. V temi, brez sonca pride do naših pip pride mrtva , poleg tega pa še zelo informacijsko ter kemično in fizično onesnažena. Vodovodna voda nima kristalne strukture, izvirska voda jo ima, kar je v svoji knjigi Spomin Vode (Messages from Water) lepo dokazal Japonec Masaru Emoto. Več TUKAJ Pri črpanju in transportu (če so cevi daljše kot 70 metrov) se poruši struktura vode; namesto desno vrteča, postane voda levo vrteča in v telesu ne more opravljati svoje funkcije.
Lastnosti vode
ORP je zelo pomemben faktor, ki se da izmeriti pri vodovodni vodi
v Velenju znaša +300 in nekaj, pri izvirski živi vodi (in ionizirani)
-300 (naj me kdo popravi če se motim)
površinska napetost (skupki vodnih molekul) pri mrtvi vodi težko
prehajajo celično membrano in navkljub zadostnem pitju naše celice
ostajajo dehidrirane, dočim žive vode hidriramo že z polovično (eni
pravijo 1/5) vode


Revitalizacija vode,
Na kvaliteto vode vpliva njena notranja molekularna struktura

Zakaj vrtinčenje vode (Imploder http://www.theimploder.com/science.html itd.) in kakšne so koristi take vode?

 

– Vrtinčena voda je mehka, rahlo alkalna, ima negativni ORP, pravilno
povezane vodne skupke, vsebuje veliko biofotonov in kisika ter dovolj koloidnih
mikromineralov.
– Telo jo lažje absorbira, hitreje prodre v celice.
– Zamenja polariteto toksičnih substanc, kot so težke kovine, pesticidi, nitrati, in s tem odpravi njihov toksičnost- ne prodrejo v celice.
– Upočasni staranje organizma
– Obnavlja telesno energijo in krepi telesno moč
– Obnavlja imunološki sistem in celice organizma
– Vrtinčena voda ohrani vse pridobljene lastnosti tudi po kuhanju, destiliranju, zmrzovanju, ogljikovem filtriranju, reverzni osmozi, radiaciji in kemičnem onesnaževanju
Zadevo je originalno preučil Viktor Shauberger. Vsi patenti pa so na njegovih
dognanjih
http://www.misteriji.net/forum/index.php
ref. http://www.mlr-seni.si/vodajezivljenje.html
http://www.mlr-seni.si/…/voda-cudez-narave-je-kristal-je-e…/
SREBRNA VODA
https://marjankogelnik.wordpress.com/2015/03/23/638/
ZLATA VODA
https://marjankogelnik.wordpress.com/…/zlata-voda-napitek-…/
šUNGITNA VODA
https://marjankogelnik.wordpress.com/…/sungit-ima-sposobno…/

Enostaven recept za živo vodo – Članek Dejan Ogrinec

Voda, čudež narave, je kristal, je energija, je spomin , je življenje https://marjankogelnik.wordpress.com/2015/02/08/voda-cudez-narave-je-kristal-je-energija-je-spomin-je-zivljenje/

Voda kot eliksir – Urs Surbeck

Izzivi ter druge neizkoriščene rezerve za pridelavo v vrtnarijah ter na kmetijah

Efektivna trajnostna pridelava hrane tudi v casu podnebnih sprememb in vsakovrstnih onesnazenj oz. iritacij, win-win razmerje kupec- pridelovalec ter končno varcna poraba je pogojena s celovitejsim pogledom.

To da nam ni cakati od sicer pristojnih institucij celovitejsih resitev oz. programov , nam  čimprejšnje spoznanje pomeni prednost. Prej namreč ko to spoznamo, prej lahko pričakujemo , da skupaj pridemo do celostnih rešitev.
S strani sistema jih namreč ni pričakovati.

Skratka, slo pridelava hrane je nezadostna , pristojni pa so glede resevanja le tega neucinkoviti, to vemo vsi, ne vemo pa vsi, da imamo ogromno neizkoriščenih rezerv, ki jih lahko bolj ko ne pricnemo v kratkem aplicirati. Bistveno pri tem pa je to, da rezerve in model celostnih rešitev lahko pričnemo aplicirati zgolj v skupnosti zaupljivih kompatibilnih posameznikov ali organizacij (vrtnarije, kmetije….)

Nujno upostevajmo tudi :
Klimatske spremembe pomenijo, da so možni vsi ekstremi in da se lahko zgodijo stvari, ki so se še pred desetimi leti zdele nemogoče……Sistem klimatskih sprememb se je začel premikati in videli boste vse mogoče. Vendar ne presojati samo po ekstremih. Ti nas samo opozorijo…..Ljudje, ki živijo v ekstremnih pogojih, niso nič drugačni od nas. Le prilagoditi se morajo, ker sicer umrejo. …..Sušo je treba načrtovati in se nanjo pripraviti. intervju prof. dr. Timi Ećimović poznavalec klimatskih sprememb http://www.dnevnik.si/objektiv/intervjuji/1042546203

Vedsko organsko kmetijstvo ter ostale neizkoriščene rezerve v vezi pridelave hrane

http://www.globalcountry.org/wp/global-solutions/

na tem linku je 10 videoposnetkov, ki so temeljni kamni kako zagotoviti idealno družbo na različnih področjih življenja. Eden od posnetkov je tudi producing healthy food for the whole population kjer svetovno znani kvantni fizik dr. John Hagelin razlaga kako z uporabo najnaprednješih tehnologij znanosti vedskih zvokov – tehnologije enotnega super polja zagotoviti idealno hrano za narod.

Kmetje, vrtnarije in v skupnost povezani potrošniki  namrec,  bomo v bodoce kot skupnost potrebovali predvsem :

  • Rezervoarje Za vodo
  • Crpalke Za vodo
  • Agregate Za elektriko
  • Odporna semena na suso
  • Ponudnike Za vodne vrtine
  • kvaliteten kompost/zemljo
  • Ucinkovita eko gnojila (npr. Zeolit, kamninske moke, em pripravke, Prp, Orme….)in eko sredstva Za varstvo rastlin (BD pripravki za temp.odzivnost rastlin na pozebo/pripeko, agrohomeopatija, ebner, h2o2, sredstva za dodano mikorizo….
  • Ucinkovite kompostnike in tehnologije kompostiranja in tretmaja gnojevke oz gnoja na kmetiji (BD, EM….)
  • Tehnologije Za ohranjanje in povecevanje organske mase v zemlji (npr. Terra preta,

Nekatere neizkoriščene Tehnologije

1.H2o2 za primer plesni, peronospore…

Če poljščine napršimo z vodikovim peroksidom, bolje uspevajo in so
manj občutljive na insekte in bolezni (Baker, 1996). Tudi
v rastlinjaku lahko rastline pred napadom gliv in pršic
zaščitimo, če jih poškropimo z vodikovim peroksidom.
Spomnimo se, da rastline za obrambo pred bolezenskimi
klicami tudi same uporabljajo to snov.Rastlinska semena kalijo bolje kot običajno, če jih
potopimo v kopel iz do 180 ml 3-odstotnega vodikovega
peroksida na liter destilirane vode (Donsbach, 1993). Za
gnojenje rastlin uporabimo 25 ml 3-odstotnega vodiko-
vega peroksida na liter vode (Donsbach, 1993). Po Ba-
kerju (1996) rastline na vrtu redno vlažimo z vodikovim
peroksidom (30 ml 3-odstotnega ali 16 kapljic 35-odstot­
nega vodikovega peroksida na liter vode), če želimo iz-
boljšati njihovo rast. Za škropljenje poljščin uporabimo
približno od 1,8 do 5,4 litra 3-odstotnega ali 150 do 450
ml 35-odstotnega vodikovega peroksida na 75 litrov vode
na 1000 m 2 (deset arov).

Več

2.ORME

Neverjetna snov, za katero so vedeli tudi stari Egipčani in jo imenovali MFKZT (mufkuzt)  in jo uporabljali za zagotovilo nesmrtnosti Faraonov

Rezultati uporabe ORMUS elementov na rastlinah daleč prekašajo sorodne oz tiste z morsko vodo ali proizvodi iz morja npr. kot alge. Dejansko bi brez fotografskega dokaza bilo težko verjeti. Na primer, oreh tretiran par zaporednih let je zrasel za več kot dvakratno višino kontrolnih dreves in sedaj proizvaja šestkratno težo orehov   oreščki sami pa so velikost mandarine!

Slive so skoraj dvakratne velikosti. Pomaranče so velike kot melone! Obstaja veliko takšnih primerov. Poleg tega obstajajo dosledna poročila tistih, ki uporabljajo ORMUS, ki so prejemali ORMUS kulture ne le veliko bolj plodno, ampak tudi dospejo prej, potrebujejo manj gnojil in so bolj odporne na škodljivce. Celo okusnejša!

U poljoprivredi su se zapravo i prije otkrića ORMUS elemenata koristili proizvodi iz mora, posebno alge.

ORME opis, Recept za izdelavo ORME

3.Ebnerjev kalilnik

Dedne značilnosti, ki so jih semena izgubila v teku evolucije z vzgojo ali degeneracijo je mogoče znova omogočiti. Genetske informacije, ki so bile zaprte v okviru razvoja, postanejo s kaljenjem v kontroliranem homogenem elektrostatičnem polju z novo generacijo zopet aktivne.

A ne samo to. Tudi kalivost in rast se spodbudi v električnem polju. Aktiviran pragen rastlin kaže značilnosti prednikov, kot na primer prakoruze, ki jo denimo še vedno skozi vso obdobje kmetijstva v izvirni obliki prisotna v naravi v Peruju.

Kot taka se lahko uporabi za križanja s posevki, da bi se nadomestile izgube na degenerativnih genski ravni zaradi povečanja stopnje kalitev in hitrosti rasti. Guido Ebner, biolog iz Švice, je zapisal v svoj patent za kalilnik: »Kalilnik se na primer lahko uporabi za razvoj rastline, ki se kali v nezadostno svetlobnih pogojih. S tem se omogoči setev v prej biološko začrtanih mejah, tako so v kratki rastni sezoni rastline lahko primerne za uporabo.«

Ebner in Schürch beležita med drugim naslednje: Večje število storžev na rastlino koruze (3-6 kosov, namesto enega ali dveh), kompaktno rast v primerjavi s standardno (široki listi, debelo steblo).

Epigenetika – preboj nove misli in kaljenje semen v Ebnerjevemu kalilniku

Električno polje namesto genske tehnologije – članek Aura

Navodilo za uporabo visokonapetostnega kalilnika

Vse je informacija

4.Informirana in Vitalizirana voda –

VODA Na kvaliteto vode vpliva njena notranja molekularna struktura in nič drugega

5.Efektivni mikroorganizmi,

Problemi v agronomiji in rešitve z EM

EM tehnologija -svetovanje kmetu

http://www.emtehnologija.si/

6.Uporaba  lesnega plina

Lesni plin za pridelavo el.energije oz. ogrevanja vrtnarij…..ter pridelavo biooglja za terra preto

7.Biogeometrijski – geodezicni ali piramidalni rastlinjaki….

Spiralni vrtinci energije predstavljajo v piramidi vitalno življenjsko energijo, ki harmonizira  vse, kar je znotraj piramide. Dokazano je,  da delovanje piramide v celoti neškodljivo,  saj predstavlja  vir najčistejše kozmične energije. Deluje tudi na nežive snovi predvsem pa na žive , torej tudi rastline

Geodezična kupola, piramidalni rastlinjaki…

8. Erim

Erim pospeši rast rastlin, jih harmonizira, prepreči ionizirajoče sevanje..ne deluje kot orgonit…harmonizira ozračje,..združi sončno in zemelsko energijo..ne oživlja vodo temveč harmonizira vodo v živih organizmih

http://www.rexresearch.com/ighina/ighina.htm ,

http://www.scienzadiconfine.eu/frontiere%20scienza/materie%20non%20convenzionali/erim.html

9. Terra preta

Za ohranjanje in povecevanje organske mase v zemlji

http://www.dominvrt.si/clanek/zunanja-ureditev/naravno-vrtnarjenje-z-bioogljem.html

10.Zeolit

Uporaba zeolita v poljedeljstvu, vrtnarstvu, sadjarstvu in vinogradništvo je zelo
priporočljiva in razširjena v svetu. O pozitivnih učinkih naravnega zeolita govorijo tudi priznani kmetijski strokovnjaki.
Vulkanski zeolit močno vpliva na izboljšanje kakovosti in plodnost tal, prepustnost vode in zraka, absorpcijo in zadrževanje vode v tleh.
Presnovna sposobnost zemlje je ključnega pomena za plodnost tal. Območje rasti in razvoja korenin rastlin, kjer potekajo različni dinamičnih procesi (ionska izmenjava), intenzivno podpira uporaba zeolita. Več TUKAJ

11. Bakrena orodja

Baker (Cu) je za rastline esencialni element katerega v sledeh, oziroma ionski obliki, živa bitja nujno potrebujemo za tvorjenje encimskih reakcij, metabolizem sladkorjev, izgradnjo celične stene, odpornosti proti boleznim in še mnogo več. Pri delu z orodjem se v zemljo izločajo predvsem bakrove sledi oziroma bakrovi ioni, ki imajo številne pozitivne posledice na substrat in njegove prebivalce. Več TUKAJ

12. Z magnetizirano vodo do  večjih in bolj zdravih poljščin ter vitalnejših živali

S pojavom elektromagnetizma so se pojavile zamisli in možnosti za umetno magnetiziranje vode. Raziskovalci so odkrili izredno blagodejne vplive vode, ki je bila prepuščena skozi magnetno polje, na žive sisteme, to je na razne rastline in živali. Uvedli so sistem magnetiziranja vode in uporabo le-te v poljedelstvu, kjer so dosegali vidne rezultate pri prirastu poljščin in klijavosti semen. Tudi živali, napajane z magnetizirano vodo, imajo večji prirast, večjo zdravstveno odpornost, kokoši dajejo več jajc, poveča se mlečnost krav.

13. Minimalna obdelava tal, Spoznanje popolnega poljedelstva

“V Nemčiji konvencionalnii kmetje propadajo, zaradi visokih stroškov in nizkih tržnih cen, ter slabega pridelka na uničeni zemlji kmetje propadajo in obdelavo opuščajo. Opustelo zemljo prevzemajo biokmetje in jo z minimalno obdelavo revitalizirajo.”

14. Elektrokultura
ORGA URKULT (organska prvobitna pridelava) se je pojavila v tridesetih letih 20. stoletja in očitno izhajala iz elektrokulture, ki je bila že v 18. stoletju znana v Nemčiji in Franciji. Toda vsaka sled Electrocultre je bila v Nemčiji dobro izbrisana, še bolje kot v Franciji. To je razlog, zakaj le zelo malo ljudi v tej državi (Nemčiji) ve, da je v nemškem jeziku na stotine, morda na tisoče zapisov v zvezi z uporabo elektrokulture v 18. stoletju.

Voda, čudež narave, je kristal, je energija, je spomin, je življenje

 

Najpomembnejši vir zdravja je voda. Čeprav lahko nekaj časa preživimo brez hrane, moramo dnevno popiti zadostno količino vode, da nadomestimo izgubljeno telesno tekočino (na primer pri potenju) in zagotovimo zadostno količino tekočine za nastajanje urina in s tem nemoteno delovanje ledvic. Četudi je za izravnavo telesne tekočine pri izgubi vode v sili primerno vsakršno dovajanje tekočine (iz hrane, čaja, pijač…), ledvice za razstrupljanje potrebujejo predvsem eno – vodo, in to v najčistejši obliki. Louis Pasteur je nekoč dejal, da popijemo 90 odstotkov naših bolezni, s čimer pa seveda ni mislil samo na vodo, ampak tudi na škodljive snovi, ki se nahajajo v njej. Nadaljujte z branjem