Oskrbovalnica se predstavi

Marjan Kogelnik

Kako se lahko neposredno povežejo kmetje in kupci

Oskrbovalnica.si je vseslovenski nekomercialni samooskrbni projekt za direktno povezovanje pridelovalcev (kmetov) in odjemalcev (kupcev). Na prvi pogled deluje kot spletna tržnica, a je mnogo več – je model skupnostnega naročanja, ki pomaga ohranjati slovenske kmetije in potrošnikom zagotavlja vedno sveža, lokalna in prav zanje pripravljena živila po pošteni ceni.  Okrog 80 doslej pridruženih kmetij uresničuje sodelovanje pri skupnem nastopu na trgu z drugimi kmetijami, ker verjamejo, da lahko skupaj naredimo več in učinkoviteje.

Kako se lahko neposredno povežejo kmetje in kupci
Na portalu naročimo, kar potrebujemo, in z različnih kmetij nam sveže pridelke hkrati dostavijo na dogovorjeno mesto. Ker smo naročilo oddali že vnaprej, kmetje točno vedo, koliko živil naj pripeljejo, zato ni odpada in je cena lahko ugodnejša. Največji plus je, da odpadejo skladiščenje in dolgi prevozi ter trgovske marže. Hkrati omogočamo kmetom, da v relativno kratkem času razdelijo večjo količino živil. Tako lažje planirajo posevke in se posvečajo pridelavi namesto prodaji ali trženju.    

Oskrbovalnica ni komercialna platforma, kjer kmetom nekdo odžira del dobička. Namenjena je povezovanju ponudnikov (kmetov, pridelovalcev, predelovalcev in izdelovalcev) in kupcev oz. odjemalcev (potrošnikov). Skrbniki in koordinatorji portala smo le vmesni člen, da se kmetje in kupci lažje direktno povežejo. Ob pridružitvi v sistem Oskrbovalnice ponudnikom omogočimo neomejeno oglaševanje v fb skupini Samooskrba za prehransko varnost z več kot 13000 člani. Naročanje je ves čas odprto! Cene ponudniki postavljajo sami, skrbniki zgolj sugeriramo, da so prilagojene skupinskemu nakupu in primerljive cenam na domu oz. dvorišču kmetije ali nižje.

Vizija projekta je, da ob porastu obsega prometa, ko enkrat prerastemo okvir prostovoljstva in sposobnost upravljanja na tej bazi, postanemo najpomembnejši povezovalec kmetov in prebivalstva in ključni akter samooskrbne Slovenije s širšo upraviteljsko strukturo vseh, ki smo izgradili projekt – to je ponudnikov, organizatorjev in zainteresiranih kupcev. Poleg rednih nakupov pri kmetih želimo vzpostaviti trajno vez medsebojnega zaupanja in pripadnosti, da bi v lahko vnaprej s pomočjo zakupnih zavez pričeli z načrtovanjem pridelave (količinsko in kakovostno ter cenovno). Na tak način lahko zagotovimo višjo stopnjo prehranske samooskrbe in prehransko varnost vseh vpletenih, kar je tudi cilj pobude.

Hrana v oskrbovalnici ni podvržena dolgotrajnim prevozom ali skladiščenju, zato ne nosi visokega ogljičnega odtisa in ne porablja strupenih kemikalij za podaljšanje obstojnosti ali zaplinjevanja za obrambo pred plesnenjem in škodljivci na dolgih prevozih. Večina ponudbe v oskrbovalnici je ekološkega ali sonaravnega izvora za karseda zmanjšane vrednosti strupenih snovi v živilih. 

Kako Oskrbovalnica deluje?

Vsakemu ponudniku se z brezplačno registracijo na portalu Oskrbovalnica.si omogoči administracija nad lastnim ažuriranjem ponudbe (evidentiranje prodajnih artiklov in zalog, pregled stanja naročil, komunikacija z naročniki…). S tem ponudnik suvereno odgovarja za svoj del posla: ažurno ponudbo, kakovostno slikovno gradivo in opise. Predstavitev izdelkov na portalu oskrbovalnica.si je ključno orodje za boljšo prodajo, zato je bistvena skrb za primerne opise in fotografije. Z izpostavitvijo prednosti nekega pridelka in čim boljšim opisom ( za katero sorto gre, kakšen je način pridelave, zrelost, način uporabe ter druge posebnosti) lahko kmetje določen pridelek postavijo pred konkurenco in/ali celo upravičijo morebitno višjo ceno.

Oskrbovalnica trenutno deluje na Štajerskem, okolici Ljubljane in Kranja, na Vrhniki, na Primorskem in drugod. Z rastjo lokalnega zanimanja se širi. Oskrbovalnici podobni modeli po svetu so znani po imenu Community-supported agriculture.Pobuda s sodelovanjem vseh vpletenih: kmeta, organizatorja prodaje in kupca tudi v Sloveniji doživlja svoj zagon. Z modelom neposredne prodaje prek skupinskih naročanj se pridružuje progresivnim trendom v EU. Partnersko kmetijstvo oziroma CSA vzpostavlja skupnost kot alternativni ekonomski model, ki temelji na lokalni ravni kmetijstva in distribucije hrane. CSA se nanaša tudi na določeno omrežje oziroma združenje oseb, ki so se zavezale, da bodo podpirale eno ali več lokalnih kmetij, pridelovalci in potrošniki pa si vzajemno delijo tveganja in koristi proizvodnje hrane.


RAZLIKE med Oskrbovalnico in ostalimi platformami za skupnostno naročanje in spletnimi tržnicami

 • To ni komercialna platforma, kjer kmetom nekdo odžira del dobička. Namenjena je povezovanju ponudnikov (kmetov, pridelovalcev, predelovalcev in izdelovalcev) in kupcev oz. odjemalcev (potrošnikov, če želite). Skrbniki in koordinatorji portala smo le vmesni člen, da se kmetje in kupci lažje povežejo direktno.
 • Ob pridružitvi v sistem Oskrbovalnice ponudnikom omogočimo neomejeno oglaševanje v fb skupini Samooskrba za prehransko varnost z več kot 13000 člani.
 • Naročanje je ves čas odprto!
 • Cene ponudniki postavljajo sami, skrbniki zgolj sugeriramo, da so prilagojene skupinskemu nakupu in primerljive cenam na domu oz. dvorišču kmetije ali nižje (saj ponudniki prihranijo na času z izdajo večje količine naročil naenkrat).
 • Vizija projekta je, da ob porastu obsega prometa, ko enkrat prerastemo okvir prostovoljstva in sposobnost upravljanja na tej bazi, ustanovimo primerno pravno osebo (zadrugo, zavod …) s širšo upraviteljsko strukturo vseh, ki smo izgradili projekt – to je ponudnikov, organizatorjev in zainteresiranih kupcev.
 • Poleg rednih nakupov pri kmetih želimo vzpostaviti trajno vez medsebojnega zaupanja in pripadnosti, da bi v lahko vnaprej s pomočjo zakupnih zavez pričeli z načrtovanjem pridelave (količinsko in kakovostno ter cenovno). Na tak način lahko zagotovimo višjo stopnjo prehranske samooskrbe in prehransko varnost vseh vpletenih, kar je tudi cilj pobude.

Zakaj oskrbovalnica?

 • V njej se oskrbujemo z osnovnimi živili, ne glede na okoliščine.
 • Hrana v oskrbovalnici je sveža, lokalna in plod dela malih slovenskih družinskih kmetij (z izjemo določenih skupin živil, za katere pri nas ni pogojev za rast; tam se poslužujemo etičnih ponudnikov iz okoliških držav)
 • Hrana v oskrbovalnici ni podvržena dolgotrajnim prevozom ali skladiščenju, zato ne nosi visokega ogljičnega odtisa in ne porablja strupenih kemikalij za podaljšanje obstojnosti ali zaplinjevanja za obrambo pred plesnenjem in škodljivci na dolgih prevozih.
 • Večina ponudbe v oskrbovalnici je ekološkega ali sonaravnega izvora za karseda zmanjšane vrednosti strupenih snovi v živilih. 
 • Male in srednje kmetije so nosilci naše skupne prehranske in zdravstvene varnosti – propadejo pa po tri v Sloveniji vsak dan!
 • V zadnjih desetih letih je pri nas propadlo okrog 13.000 malih kmetij
 • 75 % planetarnega uničenja – prsti, vode, biotske raznovrstnosti – je posledica globaliziranega industrijskega kmetijstva.
 • V obdobju samostojne Slovenije smo uničili preko 100.000 hektarjev njiv, še vedno nadaljujemo z množično uporabo agrokemičnih sredstev, v monokulturah uvajamo nove tuje patentirane hibride, izumira pa naša kulturna dediščina starih sort.
 • Vsi imamo možnost izbire – z vsakim nakupom glasujemo; za malega slovenskega kmeta ali tuje korporacije in trgovce. 

Globalni razlogi samoorganizacije za lokalno samooskrbo

 • Tudi Oskrbovalnica je ena od oblik upora proti korporativni industrijski nenaravni prihodnosti.  
 • Mali kmetje zagotavljajo 80% hrane, ki jo zaužijemo, pri čemer porabijo le 25% virov, namenjenih kmetijstvu.
 • Mali kmetje, ki skrbijo za Zemljo in naše zdravje z gojenjem prave hrane, ki nas hrani, izumirajo.
 • Kmetovanje s strupenimi kemikalijami pomeni dolg – izkušnje iz tujine kažejo na daljnosežne posledice v obliki razseljevanja kmetov, epidemije samomorov in begunske krize.
 • Korporacije kmetijske in živilske industrije so uspele že skoraj povsem onemogočiti obstoj malega kmeta in lokalno naravno hrano. (Subvencije velikim kmetom, prepovedana lastna semena in s tem ukinjanje starih, lokalno prilagojenih sort, hibridi, fitofarmacevtska sredstva, genski inženiring, kmetijska politika.)
 • To industrijsko kmetijstvo, ki temelji na nenaravnih monokulturah, je največje gonilo izumrtja vrst – od ptic in čebel do gozdov, do talnih organizmov in vitalne biotske raznovrstnosti v naši črevesni flori. Briše raznolikost pridelkov, ki smo jih gojili in jedli.
 • Ljudje so pred industrijsko globaliziranim kmetijstvom gojili (in uživali) več kot 10.000 vrst rastlin. 
 • Več kot 90 % raznolikosti pridelkov je bilo zaradi industrijskega kmetijstva potisnjeno k izumrtju.
 • Živilska industrija vsako leto ponudi okoli 30.000 novih prehranskih izdelkov, to je več kot 600/teden, mnogi med njimi so prehranski surogati oz. umetni nadomestki originalnih živil.
 • Industrijsko kmetijstvo pelje planet in naša gospodarstva v propad.
 • Strupena prihodnost, ki jo spodbujajo korporacije, temelji na večji kemični obdelavi in več GSO, več mehanizacije in traktorjev brez voznika, digitalnem kmetijstvu, nadzornih dronih, robotih in vohunski programski opremi.

Industrijski sistem zdaj spodbuja digitalno kmetijstvo in »kmetovanje brez kmetov« ter lažno hrano brez kmetije – laboratorijsko izdelano meso, laboratorijsko mleko, laboratorijski sir, laboratorijske ribe, žuželke itd

Oskrbovalnici Podobni modeli po svetu so znani po imenu Community-supported agriculture


Pobuda s sodelovanjem vseh vpletenih: kmeta, organizatorja prodaje in kupca tudi v Sloveniji doživlja svoj zagon; z modelom neposredne prodaje prek skupinskih naročanj se pridružuje progresivnim trendom v EU. Partnersko kmetijstvo oziroma CSA vzpostavlja skupnost kot alternativni ekonomski model, ki temelji na lokalni ravni kmetijstva in distribucije hrane. CSA se nanaša tudi na določeno omrežje oziroma združenje oseb, ki so se zavezale, da bodo podpirale eno ali več lokalnih kmetij, pridelovalci in potrošniki pa si vzajemno delijo tveganja in koristi proizvodnje hrane.

Grupa solidarne razmjene (GSR) in Croatia ipd.

PREDNOSTI ZA POTROŠNIKA – KUPCA:
– lažji dostop do kakovostnih lokalnih, večinoma ekoloških pridelkov in izdelkov
– nizka cena
– neposreden stik s ponudnikom

– možnost seznanitve z načinom pridelave/predelave neposredno pri ponudnikih
– možnost dodatnih izobraževanj
– medgeneracijsko druženje in spoznavanje novih ljudi na organiziranih dogodkih, kulturnih srečanjih in tržnici

PREDNOSTI ZA KMETA – PONUDNIKA:
– možnost prodaje večjih količin pridelkov in izdelkov
– ni odpadka oziroma je zelo majhen
– zagotovljena poštena cena
– neposreden stik s kupcem vpliva na nadaljnje naročanje
– možnost boljšega načrtovanja
– medgeneracijsko druženje in spoznavanje novih ljudi na organiziranih dogodkih, kulturnih srečanjih in tržnici
– možna izmenjava avtohtonih semen in informacij z ostalimi ponudniki

Lepo vas pozdravljamo,
Ekipa Oskrbovalnice

[Marjan, Veronika, Aljoša, Maja, Nataša]

Sodobna spremenjena pšenica je “popoln kronični strup”

Pekarska industrija uporablja pšenično moko, ki je najcenejša in najpripravnejša za izdelavo kruha, a je ena od največjih žrtev sodobnega konvencionalnega poljedelstva. Včasih je bila pšenica visoka, klasje elastično, žitna polja pa so bila prizor zlate lepote. Sodobna znanost pa izriva vse, kar ne prinaša visoke rodnosti. Selekcije že desetletja opravljajo zgolj na temelju pridelka, ki ga prinaša posamična sorta. Starodavna žita so bila hranljiva, toda moderna pšenica zaradi genetske manipulacijer sploh ni več “žito”. Zaradi hibridizacije so popolnoma spremenili in zmaličili genetski zapis originalne pšenice, tako da je sodobna pšenica izgubilia več kot 30% hranilne vrednosti v primerjavi z naravno genetsko linijo. Razmerja in ravnotežje hranil, ki ju je mati narava ustvarila v naravni pšenici je porušeno in spremenjeno do te mere, da človeška prebava in fiziologija preprosto ne more tem spremembam slediti tako hitro.

 

Sodobna spremenjena pšenica je “popoln kronični strup”,

trdi ameriški kardiolog dr. William Davis, ki je izdal knjigo Wheat belly in z njo v ZDA dvignil veliko prahu. V njej pojasnjuje, zakaj bi se ljudje morali izogibati pšenici, o tem pa je spregovoril tudi na ameriški televiziji CBS.


Dr. William Davis je prepričan, da pšenica danes ni enaka kot pred leti: “Danes je to 45 centimetrov visoka rastlina, ki jo je ustvaril genetski inženiring v 60. in 70. letih,” je povedal v jutranji televizijski oddaji This Morning na CBS. “Ta pšenica ima nove sestavine, o katerih vam nihče ni nič povedal. Ena izmed njih je beljakovina, ki se imenuje gliadin. To ni gluten in ne govorim o ljudeh, ki so občutljivi na gluten ali imajo celiakijo. Govorim o vseh drugih, saj smo vsi izpostavljeni nevarnostim beljakovine gliadin, ki je opiat. Ta snov se veže na opijske receptorje v možganih in pri večini ljudi stimulira apetit. Prav zato vsak dan zaužijemo skoraj 440 kalorij več, kot bi jih običajno,” je pojasnil.

S svojimi trditvami, da bi se bilo treba odpovedati kar vsem žitom, je kardiolog dr. William Davis v ZDA dvignil veliko prahu. (Foto: wheatbellyblog.com)

Ne gre torej za to, da bi bila kriva pšenica sama po sebi, a pšenica, ki je močno gensko spremenjena. Na vprašanje, ali bi kmetijska industrija lahko spremenila zrnje v prvotno obliko, je odgovoril, da je to praktično neizvedljivo, ker prinaša premalo dobička. Kljub vsemu meni, da se stvari spreminjajo, saj se vse več ljudi izogiba pšenici v svoji prehrani. Po njegovem mnenju se tako močno izboljša zdravstveno stanje, ljudje pa izgubijo tudi odvečne kilograme. “Če trije ljudje izgubijo štiri kilograme, to ni veliko. A danes smo priča na stotine ljudem, ki na ta način izgubijo 14, 36, 64 kilogramov. Sladkorni bolniki kar naenkrat ozdravijo, ljudje z artritisom takoj občutijo izboljšanje, ljudem prenehajo otekati noge, preneha se jim dvigovati kislina iz želodca, izboljša se stanje pri sindromu razdražljivega črevesja, depresija in tako naprej,” pove dr. Davis.

Da bi se izognili pšenici, predlaga, da jeste “pravo hrano”, kot so avokado, jajca, polnomastni sir, oljke, zdrava olja (oljčno olje, kokosovo olje), meso, ribe, oreščki, zelenjava in občasno sadje. “To je hrana, ki se najverjetneje ni izjemno spremenila s strani velikega kmetijskega posla. Izogibajte pa se žitom. Ko rečem žito, mislim predvsem pšenico, saj v 90 odstotkih žitaric, ki jih zaužijemo, zaužijemo pšenico in ta je najbolj problematična.” Kljub vsemu meni, da bi bilo najbolje, da bi se izognili tudi drugim žitom.

 

 

 

Objavljena še ena iz niza študij, ki razkrivajo neverjetno škodljivo genetsko manipulacijo nad pšenico

Te dni je objavljena še ena iz niza študij, ki razkrivajo neverjetno škodljivo genetsko manipulacijo nad prehranskim artiklom, ki ga večina ljudi dnevno uživa, pa se niti ne zavedajo nevarnosti in škodljivosti – to je pšenica oz. pšenična moka. Človek ne more verjeti, da se o tem več ne piše in osvešča, saj so posledice tega zločina nad naravo in prebivalstvom (še posebej naših otrok!!!) zastrašujoče in katastrofalne.

Sodobna pšenična moka sploh ni naravna in taka, kot bi morala biti. Agroživilski lobi je iz naravne pšenice s pomočjo genetskih manipulacij: križanja in umetno izzvanih mutacij* povsem spremenil genom pšenice. Starodavna žita so bila hranljiva, toda moderna pšenica zaradi genetske manipulacije sploh ni več “žito”. Zaradi hibridizacije so popolnoma spremenili in zmaličili genetski zapis originalne pšenice, tako da je sodobna pšenica izgubilia več kot 30% hranilne vrednosti v primerjavi z naravno genetsko linijo. Razmerja in ravnotežje hranil, ki ju je mati narava ustvarila v naravni pšenici je porušeno in spremenjeno do te mere, da človeška prebava in fiziologija preprosto ne more tem spremembam slediti tako hitro.

* = moderne sorte pšenice so bile poleg križanja ustvarjene s pomočjo obsevanja semen z radiacijo ali pa so bili njihovi kalčki (embriji) obdelani z mutagenimi kemikalijami, gama žarki ali visokimi dozami X žarkov, s čimer so izzvali željene mutacije. Koliko istočasnih negativnih posledic ima to dejansko, so pozabili povedati (kot običajno). Seveda kljub temu, da je že sama taka pšenica škodljiva in neužitna za nas, jo še dodatno obdelajo in rafinirajo, da izgubi še dodatnih 60% koristnih hranil (razumi to, kdor more, to je idiotizem in kriminal samo po sebi). Trenutno je “vroča” za uporabo v prehrani v Kanadi še genetsko modificirana GM pšenica, ki je tolerantna na glifosfat, to je zloglasna aktiva substanca v MONSANTO-vem herbicidu Roundup. Vse za napredek?

Posledica takšnega “posilstva” nad pšenico in drugimi žiti je hitro naraščanje težav pri potrošnikih, ki uživamo takšna žita. Celiakija, za katero pred desetimi leti večina ljudi ni niti slišala, je vse bolj razširjena. Sprva so menili, da gre za prirojeno bolezen – nezmožnost prebavljanja glutena. Število ljudi, pri katerih se težave zaradi glutena razvijajo v starejših letih, nam daje misliti, da imamo tudi na tem področju opraviti s “kolateralno škodo” vojne za dobiček velikih korporacij, ki usmerjajo razvoj kmetijstva. Dokaz več za to trditev so nove ugotovitve, da pražita, ki jih pridelujejo brez kemije (denimo kamut, enozrnica, dvozrnica in nekatere vrste pire), čeprav vsebujejo celo več glutena kot pšenica, velikemu odstotku obolelih za celiakijo sploh ne povzročajo težav.

Sodobna pšenica je »popolni kronični strup«, pravi dr. William Davis, kardiolog, ki je izdal knjigo o najbolj priljubljeni žitarici na svetu. Davis pravi, da pšenica, ki jo jemo danes ni ista pšenica, ki jo je jedla naša babica: »To je 46 centimetrov visoka rastlina, ki je bila ustvarjena preko genetskega raziskovanja v 60-ih in 70-ih«, je dejal Davis. »Ta stvar ima mnogo novih lastnosti za kateri nam ni nihče povedal, kot na primer, da vsebuje nov protein imenovan gliadin. To ni gluten. Ne govorim o ljudeh, ki so občutljivi na gluten in z celiakijo. Govorim o vseh ostalih, ker smo vsi občutljivi na protein gliadin, ki je opiat. Ta stvar se veže na receptorje opiatov v možganih in pri večini ljudi spodbudi apetit, kar povzroči, da pojemo 440 kalorij več na dan, 365 dni v letu«.

 

Dodatno

Zakaj je hrana naših prednikov prava in naravna, tako zelo pomembna?

Vzemite zdravje v svoje roke – Ubežite industriji bolezni; Knjiga Elaine Hollingsworth

Pozabljenje glede izvora in originalnosti osnovnih živil – uvod do Razkroja in Distopije družbe?

Viri:

Kruh: ali veste, kaj jeste?

http://www.viva.si/Zdrav-na%C4%8Din-prehrane/271/Kruh-ali-veste-kaj-jeste

Razkrit namen chemtrailov

SENZACIONALNO: Razkrit namen chemtrailov

 

Prevedel in uredil 4Future

Kar vidite na levi sliki zgornjega videa je nano robot, ki ovija svoje lovke okrog nevrona ali sinapse (npr. vaše Purkinjejeve celice v možganih) ali drugih nevronskih mostičkov. Pravzaprav je to simulacija, ki povzame vse, kar se je zgodilo v pretekli dekadi. To kar vidite omogoča popolno kontrolo svojega gostitelja/vašega telesa na daljavo.

Nano roboti (BioAPI) omogočajo snemanje električnih aktivnosti posamezne ali manjše skupine nevronov brez vdora v možgansko organsko tkivo.

.

Kaj je torej namen chemtrailov?

Chemtraili so obširna logistična operacija. Obširnejša od Hooverjevega jezu, trans cevovoda po Aljaski ali pristanka na luni. Zadeva je ogromna! In zelo draga! Največja napaka, ki bi jo lahko naredili je, če bi mislili, da imajo chemtraili le en namen. Za obstoj chemtrailov obstaja pet do šest razlogov oz. verjetno še več.

Vrhunskih šest razlogov je:

 • Blokiranje sončnih žarkov: standardni razlog, ki ga prodajajo bedakom v vladnih krogih. Skrivoma je namreč potrebno ustaviti globalno segrevanje.
 • Blokiranje sončnih žarkov (ponovno): zmanjšanje sončne svetlobe po vsem planetu na prikrit način odlično zmanjša pridelek. Tako lahko povsem umetno izzove krizo v oskrbi s hrano in pripelje ljudi v lakoto (depopulacija). To ima opraviti tudi z izginjanjem čebel.
 • Pregrevanje atmosfere: z namenom ustvarjanja potresov in krmiljenja hurikanov (npr. hurikan Katrina v New Orleansu) mora biti atmosfera bolj električno prevodna, da lahko postavitve kot je HAARP delajo svoja čuda. Zato chemtraili med drugimi sestavinami vsebujejo barij in aluminij, da lahko ustvarijo bolj prevodno atmosfero.
 • Uničenje zdravja: kot stranski učinek je imunski sistem vsakogar bolj obremenjen. Običajno to ni problematično za zelo zdrave ljudi. Starejši ljudje in ljudje s slabšim zdravjem pa bodo sedaj umrli veliko prej in vsaka zdravstvena težava je lahko z veliko verjetnostjo usodna za te ljudi. To gre tako za stranski učinek pršenja kot tudi namerno početje.
 • Sprememba vremena: za pomoč pri rasti ali uničenju pridelka, za držanje čistega neba ob pomembnih dogodkih (kot so npr. olimpijske igre), za ustvarjanje tajfunov ipd.
 • Za širjenje nano vlaken: za splošno umestitev BioAPI v vsakogar morajo pršiti nano vlakna. Takšna vlakna ni mogoče vnesti v človeka preko hrane ali na kak drug način saj bi to trajalo neskončno dolgo, da bi se vsa populacija navzela teh vlaken. Veliko bolj enostavno je pršiti ljudi kot insekte in ker se to dogaja vsem ljudem in vsesplošno čredna miselnost to zlahka opraviči.

.

Nano vlakna

Nano vlakna so transportni mehanizem. Nič drugega. Služijo za dostavo ”koristnega tovora”. Tovora, ki bi ga sicer uničili sončni žarki ali atmosfera (npr. virusi, RNA, aluminij, nano komponente itd) in tako ne bi prispel do svojega cilja (vašega telesa).

Vlakna so presenetljivo dokaj nenevarna in jih ima vsak od nas v svojem telesu. Vlakna se pršijo posebej, kajti če bi jih dodajali letalskemu gorivu bi ekstremne temperature uničile ”koristni tovor”.

.

Zakaj?

To je komplicirano vprašanje. Ljudje, ki so ustvarili to zadevo (ista skupina, ki je človeštvu prinesla HIV) skuša obvladati biblijske principe skozi tehnologijo. Osnovne človeške potrebe (hrana, spolnost, specifična čustva) izmerijo z BioAPI. Če je rezultat preveč ekstremen (npr. če jeste preveč) ali naredite nekaj, kar ni odobreno, potem se odločijo, da niste vredni življenja ali pa vas obsodijo kasneje. Alternativno vas ”dodajo” v program.

.

Faze BioAPI

Obstajata dve fazi pri umestitvi BioApi. Če si lahko predstavljate nov osebni računalnik, vse kar ima na začetku je operacijski sistem, kot npr. Windows, torej je nekako neuporaben. To bi bilo enako fazi 1. Računalnik je možno krmiliti na daljavo (faza 1) kot to npr. počne vaš računalničar, to pa je tudi že vse. Programi še niso dodani. Vse ostalo naredi faza 2.

.

Faza 1: v to fazo je vključen vsakdo na tem planetu. Vsakdo ima v sebi nano vlakna in je tako ”povezljiv” Stranki učinki vključujejo pokajoč zvok znotraj lobanje in nadležne bolečine v čeljustnih sklepih. Ta faza omogoča popoln daljinski nadzor vašega govora in miselnih vzorcev preko sugestije (podzavestno). Približno 90% populacije je zaključila to fazo.

.

Faza 2: to fazo morajo sprožiti in je radikalna. Popolnoma ogrozi vaše zdravje in vas lahko ubije ali pa samo kontrolira. To fazo vam ne morejo vsiliti, tako kot fazo 1 (tehnično bi bilo sicer izvedljivo, vendar tega še ne počnejo). Faza 2 vključuje mnogovrstne nano senzorje od očesnega do srčnega senzorja in drugih. Približno 2% populacije je že prestala to fazo. Če se ta faza sproži v vas, vas smatrajo za zlobne. Da se ta faza sproži morate storiti nekaj, kot npr. jesti manjvredno rdeče meso, poljubiti določeno osebo, uporabiti določene skupne proizvode za nego/ličenje itd. Predsodek, ki ga želijo doseči v tej fazi je, povezati vsak dogodek s smrtnim grehom neke vrste. Npr. Morgellonovo bolezen bi povezali z nečimrnostjo, saj gre vaša koža k vragu. Faza 2 omogoča popoln nadzor vašega telesa.

Na daljavo vključuje nadzor vaših čustev, misli, telesnih funkcij in drugo.

.

Nano vlakna in BioAPI stranski učinki

Vsakdo bi pomislil, da bo zaradi umestitve nano tehnologije v človeško telo prišlo do zdravstvenih zapletov in stranskih učinkov.

Stranski učinki so sledeči:

Faza 1 in 2 – pokanje lobanje/kriki: ta stranski efekt je poznan od leta 2011. Za kaj točno gre ni znano, vendar gre za nano čip vstavljen in delujoč v lobanji (vaši glavi). Pokanje/kriki v lobanji so slišni ponoči, v povprečju enkrat mesečno in trajajo le nekaj sekund. To je popolnoma brez bolečine, zadevo človek z lahkoto spregleda ali jo celo ignorira.

Faza 1 in 2 – boleči čeljustni sklepi, glavoboli, utrujenost itd: nasičenost z nano vlakni ima različne učinke na ljudi. Večina ljudi ne opazi ničesar ali bo menila, da gre za simptome staranja. Ljudje, ki pa imajo večjo reakcijo, bodo odšli k zdravniku, ki jim bo diagnosticiral fibromialgijo. To je bolezen, ki so jo ustvarili pred približno desetimi leti, da bi zdravniki imeli kaj reči pacientu, če se je pritoževal. Zdravniki ne morejo pravilno diagnosticirati ali razumeti zakaj se pacient počuti na določen način, torej je podkupljiv zdravstveni sistem izumil tak nesmiseln izgovor. Opazite, da je osnovni del besede fibromialgija fib[e]r (angleško vlakno)? To ni naključje.

Faza 2 – neprestano srbeča koža: običajno določen del človeškega telesa (npr. levi komolec) postane stalno srbeč, veliko bolj kot ostali del telesa. To je namensko in je znak ostalim, da ima nekdo fazo 2.

Faza 2 – pekoč vonj: faza 2 obsega človekovo vohalno sposobnost, tako lahko berejo/vrišejo vonjave določeni osebi. Zakaj želijo vedeti, kaj vonjate ni znano. Pri vdihovanju ali še posebno pri hitrem izdihovanju je pogost stranski učinek občutek pekočega/dimnega vonja. Kot je videti gre za nezaželen stranski učinek, če želijo zaobseči vsak nevron v telesu, ki je zadolžen za čute (npr. vonj, okus itd) Zanimivo je tudi, da se pri joku vonj ojača in je vonjati masleno pokovko.

Faza 2 – levo oko: v levo oko umestijo nano kamero. Ljudje s takšno kamero lahko občutijo manjšo oteklino v očesu, kadar je oko suho, npr. ko gredo spat. Če boste ugotovili, da imate v levem očesu kamero, bodo najverjetneje umestili kamero še v desno oko.

Faza 2 – stalen kovinski okus: nekateri ljudje bodo dejali, da imajo stalen kovinski okus v ustih. Ta okus postane prevladujoč pred spanjem. To je večinoma neposreden odziv na nadzorovanje. Bolj, ko vas nadzorujejo preko BioAPI, več kovinskega okusa boste imeli. To ni stranski učinek zdravil, kar boste največkrat slišali s strani zdravnika. Če se ne zdravite in ste sicer popolnoma zdravi ter imate naenkrat kovinski okus v ustih, potem vas nadzorujejo.

Faza 2 – Morgellonova bolezen: Morgellonova bolezen lahko udari vsakogar. Gre za težavo z nano roboti in vlakni, bodisi namerno ali slučajno. Človeški imunski sistem nano vlaken sploh ne more zaznati ali prepoznati. Ko telo več ne more sprejemati vlaken jih prične potiskati ven, skozi kožo. Koža poči, kar je vzrok, da imajo ljudje rane. Gledano s tehničnega vidika ima vsak od nas Morgellonovo bolezen (nano vlakna). Dejansko pa pride do simptomov Morgellonove bolezni, ko se telo osebe želi znebiti vlaken na edini možni način.

.

Primeri nano vlaken/BioAPI primeri

Spodaj so navedene osnove. Več ne potrebujemo za razumevanje. Prvi primeri prikazujejo dejanski ”koristen tovor” znotraj vlakna. Barvna vlakna so samo primeri, kaj vse se lahko vidi in zadnji primer je petri skodelica z nano vlakni povprečne osebe, kot ste vi sami. Gre za približno 200x povečavo, vsak standardni mikroskop vam bo omogočil, da vidite taka vlakna. Nekatera vlakna se gibljejo sama od sebe, neke vrste miganje sem ter tja.

unnamed1

Vsa ta vlakna so v vašem telesu in možganih ta hip. Vlakna so vidna s prostim očesom pod ultravijolično svetlobo pravilne valovne dolžine.

To je najbolj osupljiva slika, ki ste jo kadarkoli videli v svojem življenju. To je faza 2 – nano kamera v levem očesu. Vidna samo pod ultravijolično svetlobo pravilne valovne dolžine. Vsakdo na tem planetu ima nano vsadke in se ga lahko izsledi in kontrolira njegov um na zahtevo. Ljudje s fazo 2 bodo imajo tudi dodane vsadke, ki jim omogočajo tudi kontrolo telesa kot tudi vseh njihovih telesnih funkcij. Brez vaše vednosti in volje se vaše telo lahko spremeni v robota.

unnamed2

Prva slika prikazuje vlakno, ki je bilo najdeno v jezerski vodi. To je tipično vlakno, ki ga lahko vdihate med tekom ali čem drugim. ”Koristen tovor” se je zmanjšal do nerazpoznavnosti. Krčiti oz. zmanjševati se je pričel pod svetlobo mikroskopa ali ko je preiskovalec pričel gledati vlakno. Vlakno je bilo slikano z 200x povečavo pozno leta 2010. Čas krčenja je bil približno 300 sekund.

unnamed3

Vlakno z drugim ”koristnim tovorom” naslednja slika je večja slika te slike.

unnamed4

Ta primer kaže še en ”koristen tovor”. Tokrat z nekaj barve iz neznanega vzroka.

unnamed5unnamed6

Iz neznanega vzroka so nekatera vlakna rdeče ali modre barve.

unnamed7

To je primer najbolj pogostih vlaken. Je daljše in prozorno in je videti nenevarno.

Vsa vlakna je možno videti s standardnim cenenim mikroskopom. Nekatera vlakna se celo premikajo sama od sebe, se nekako raztezajo, če gledate dovolj dolgo.

unnamed8

Dokaz za povezavo med vlakni iz chemtrailov in tarčo, t.j. vašim telesom je sledeč test.

.

Test z rdečim vinom (Clifford Carnicom)

Potreben material:

 • plastična nižja posodica
 • 3& H2O2 (hidrogen peroksid)
 • rdeče vino – Merlot
 • čajna žlička za merjenje
 • zobna pasta (čim bolj nevtralna, brez fluora)
 • ura (žepna ali stenska)

.

Postopek:

1) Temeljito operi zobe.

2) Temeljito izperi usta z vodo.

3) V plastični posodici zmešaj 2 čajni žlički (10 ml) rdečega vina z 1 čajno žličko (5 ml) hidrogen peroksida.

4) Uporabi tako narejeno raztopino kot ustno vodo in z njo splakuj usta točno 5 minut. Raztopina mora temeljito doseči dlesen in notranji del lica ter nebo.

5) Zatem izpljuni raztopino v plastično posodico.

6) Pozorno preglej izpljunek, če so v njem vlakna. Vlakna so skoraj vedno prisotna in so videti nekako kot vlažen tobak za žvečenje Pripravi se na šok in vznemirjenje. V izpljunku so komponente nano patogenov s katerimi smo vsi bili inficirani, najverjetneje preko chemtrailov.

.

Opcija:

7) Lahko dodaš 91% ali več % IPA (izopropil alkohol) k usedlini vlaken v posodici, da odstraniš rdečo obarvanost, ki jo povzroči vino. Navadno vlakna plavajo kot meduza na površini IPA.

1

Čisto rdeče vino.

2

Izpljunek v umivalnik (ali v nižjo skodelico) in vidna vlakna.

3

Ko test večkrat ponovimo, posebno če dobro grgramo, lahko vidimo kroglice nano vlaken. Test lahko delate ure in ure in nikdar vlakna ne bodo prenehala izhajati iz telesa.

4

Poglejte vaš jezik! Nano vlakna se ujamejo med dlačicami na vašem jeziku.

To je dokaz, da s chemtraili pršijo nano vlakna. Vdihujemo, jemo in uživamo ta nano vlakna. Nemogoče se je temu izogniti. Lahko bi takšna vlakna dali pod mikroskop vendar so umazana zaradi vina. Bolje si je priskrbeti vzorec jezerske vode ali vode s ceste ali odtočne cevi ali pa enostavno postavite manjšo skodelico na dež in ujamete nano vlakna, ki padajo iz nižje atmosfere po kemičnem zapraševanju.

Torej kaj počnejo ti ljudje? Zakaj se to dogaja? Nano vlakna kot je očitno vnašajo v človeka nano robote oz. komponente. Toda čemu? Zakaj?

Da vas lahko kontrolirajo. Zato! Lahko berejo vaš spomin, misli, vidijo kar vidite vi in slišijo kar slišite vi. Pravzaprav vas lahko spremenijo v človeškega robota. V standardni računalniški znanosti bi temu rekli BioAPI ali biološka komponenta. Namenjena je kontroli uma. Preprosto in enostavno. Celo pokažejo vam primere kaj lahko naredijo v vsakodnevnem življenju.

.

Vaš BioAPI

BioAPI umeščen v telesu nekoga je izredno močan. Omogoča popolno kontrolo nad vsakim moškim, žensko in otrokom na tem planetu. Razumljivo je težko sprejeti kaj takega. Edina razlika med fazo 1 in 2 je v tem, da faza 2 dejansko začasno zaustavi vašo zavest (oz. del vašega spomina), tako da ne občutite, da vas nadzorujejo.5

Tehnični dosežki

Torej kako mogočna je ta tehnologija? Z eno besedo ”neverjetna”. Skoraj nihče ne bi verjel, da kaj takega obstaja in ne bi verjel, da je to mogoče. Ta tehnologija je najmanj eno stoletje pred sedanjim časom.

Chemtrails: zastrašujoča manj znana dejstva

truther 3. April, 2013
Prevedel in uredil 4Future
Človeški pesticid? V zadnji desetih letih so se, glede na smrtnost, respiratorne bolezni v ZDA povzpele iz osmega na tretje mesto. Astma se je po pogostosti v zahodnem svetu podvojila in Alzheimerjeva bolezen, stanje, ki ga povzroča zastrupitev z aluminijem je tudi vrtoglavo v porastu.
”Če se ne bomo organizirali, da zaustavimo to grožnjo, si bomo zaslužili, kar bomo dobili”.David Richards
(henrymakow)
Zavedanje o zapraševanju neba (chemtrails) se je v zadnjih letih močno povečalo. Organizirano je bilo mnogo protestov, objavljeno veliko in mnogo nekdanjih državnih uslužbencev ”whistleblowers” je spregovorilo. Najbolj pomemben od njih, nekdanji šef FBI Los Angeles, Ted Gunderson je posnel video v katerem je, malo pred svojo smrtjo, leta 2011 obelodanil nevarnosti chemtrailsov.Glej video:
http://www.youtube.com/watch?v=gR6KVYJ73AU

Močno zapraševanje neba se je pričelo v državah NATO v poznih 90-tih letih, vendar pa se danes opaža chemtrailse skorajda povsod, od Rusije do Brazilije, Južne Koreje do Kube. To je program izredne obsežnosti in pomembnosti. Vendar kljub temu, da vemo da chemtrails program obstaja, ni na razpolago trdnih informacij, kako funkcionira in kaj so cilj tega programa. Raziskoval sem chemtrailse in medtem, ko še nimam polne slike, vam predstavljam nekaj informacij, ki bodo zapolnile nekaj neznanosti.

 Večina politikov je gluhih prav tako kot mi sami. AC Griffin, nekdanji operativec CIA in NSA pravi: denar, ki gre za projekte CIA, ne prihaja obvezno iz kongresnih odobritev. Kongres, kot celota, je popolnoma gluh v zvezi s programom pršenja aerosolov. Bojijo se vprašati.
Ljudi znotraj kongresa, ki nasprotujejo temu programu se grobo kaznuje. ”Ključna oseba, ki je oblikovala program pršenja aerosolov, sedaj sedi v državni kaznilnici. Še vedno pa hodijo k njej z vprašanji.”

Griffin je tudi razkril, da je v dobi Clintona, nekdanji šef mornarice, Jeremy Boorda, bil umorjen, ker je nasprotoval programu. Boord-o so našli mrtvega v letu 1996, s tremi strelnimi ranami v prsi. Oblasti so bile hitre s trditvijo, da je storil samomor in rezultatov avtopsije nikdar niso objavili v javnosti.
 Komercialne letalske linije so vpletene v zapraševanje neba. Čisto na začetku so aerosole pršila izključno vojaška letala, toda sedaj so program razširili in komercialna letala so opremljena z enotami za pršenje aerosolov, katere kontrolirajo preko računalnikov in satelitov. To dokazujejo fotografije, kot tale fotografija Lufthansinega letala nad ZDA (slika spodaj levo). V letalski industriji je ta operacija poznana pod imenom ”Projekt Cloverfield. V leto 2000 je visok izvrševalec pri American airline razkril, da sta njegovo pisarno obiskala dva moška iz vladne agencije brez imena.

”Povedala sta mu, da bo vlada plačala njihovi letalski družbi, skupaj z ostalimi, za izpuščanje posebnih kemikalij iz komercialnih letal. Ko je vprašal za kakšne kemikalije gre in zakaj naj bi jih pršili, sta mu povedala, da je informacija zaupna in zato nimata pristojnosti, da mu povesta več. Prisilili so nas, da smo podpisali pogodbo o ne razrivanju v kateri se strinjamo, da bomo priprti, če bomo komurkoli povedali kaj o tem”.

Pršenje iz komercialnih letal zbuja sum, da mnogo držav ni privolilo v zapraševanje in se niti ne zaveda, da jih zaprašujejo, morda celo ne vedo, da se to dogaja.
Manipulacija vremena je vsakodnevni pojav – chemtrails se uporabljajo v povezavi s HAARP za izvajanje geoinženiringa (tehnični izraz za kontrolo vremena). Veliko je napisanega o možnostih uporabe  katastrof,  kot so potresi in cunamiji, proti sovražniku, toda ne zavedamo se, da se ves čas manipulira vremenske vzorce. Scott Stevens je bil televizijski napovedovalec vremena v ZDA, toda odpovedal službo, zavedajoč se, da se to dogaja noč i dan.

HAZARDNA IGRA ZA HRANO: ”VREMENSKI OKORIŠČEVALCI”

Globalno segrevanje je zgodba iz naslovnice za naraščanje neprizanesljivega in bizarnega vremena po celem svetu.
 Geoinženirng se uporablja za vsiljevanje GSO žit svetu. Krojene poplave in suša uničijo žetev in izločijo kmete iz posla.
Monsanto ima patent za GSO semena, ki so odporna na sušo in poplave, kakor tudi odporna na strupene učinke aluminija, enega ključnih kovin v chemtrailsih. Vsak kmet, ki se bo upiral sejanju GSO žit, si ne bo mogel zagotoviti dobro žetev in bo njegov posel propadel.
Še huje, Monsantova končna igra je vsem kmetom po svetu vsiliti, čemur se strokovno reče ”terminator” semena. Taka žita ne proizvedejo semen, kar pomeni, da bo moral kmet semena kupiti od Monsanta vsako sejalno sezono.
 Vremensko okoriščevanje – zavarovanje s chemtraili. – Morda se bosta vprašali, kako veliki igralci zaščitijo svoje interese pred vremenskim vojskovanjem. Recimo, kako George Soros, ki je lastnik tisočih akrov kmetijske zemlje v Ameriki, zaščiti svoj profit pred zrežirano sušo?
Kompanije uporabljajo določene finančne instrumente za zaščito pred riziki zaradi škodljivih vremenskih pogojev. S tem so pričeli v poznih devetdesetih letih, v istem času, ko se je pričelo zapraševanje neba! Michael Agne, izkušen trgovec pri Chicago Mercantile Exchange, je razložil, kako zadeva deluje:
”Stavite, da bo prišlo do vremenske katastrofe znotraj določenega časovnega okvirja, na določeni lokaciji, in ko se zgodi, bo veliko izplačilo”. Razumljivo, da kdor je poučen o tem (insider), lahko pridobi veliko denarja s stavami, ki bazirajo na urniku geoinženiringa.

USTVARJANJE BOLEHNO ODVISNE POPULACIJE

 Chemtrails so operacija ”nežnega ubijanja” – Operacije nežnega ubijanja imajo osnovni namen onesposobiti in oslabiti sovražnika, ne pa ga ubiti. Kot je razložil Dr. Len Horowitz, so vojne neučinkovita pot za zmanjšanje števila prebivalstva, saj uničijo tudi infrastrukturo. Prednostni scenarij je ustvarjanje bolehne populacije, za svoje zdravje odvisne od vojno-medicinsko-industrijskega kompleksa. Po tej poti imate kontrolo prebivalstva, pri tem zaslužite ogromno bogastvo in ohranite infrastrukturo nedotaknjeno.
Chemtrails so vsestranski napad.
Prvič so kovinske soli, ki se jih uporablja v aerosolih visoko toksične in zahtevajo, da naša telesa porabijo ogromne količine energije, da jih odstranijo. Milijoni ljudi to ne zmorejo. Kot največji vzrok smrti so se v zadnjih desetih letih respiratorne bolezni v ZDA povzpele iz osmega na tretje mesto. Stopnja pogostosti astme se je v zahodnem svetu več kot podvojila in Alzheimerjeva bolezen, stanje ki ga povzroča aluminij, je skokovito v porastu.

Druga stvar je širjenje bolezni. Vojaški ”insider” na visokem mestu trdi, da se bakterije in viruse suho zamrzne in namesti na tanka vlakna za izpuščanje. Kovine, katere se razprši skupaj s temi boleznimi se ogrejejo na soncu, kar ustvari odlično okolje za bakterije in viruse, da uspevajo in bujno rastejo v zraku za dihanje.

Tretjič, chemtrails vsebujejo nano tehnološko orožje. Presenetljivo, da je to dejstvo celo v alternativni medijih tako malo pomembno. To sta dobro dokazala raziskovalca kot sta Dr. Hildegarde Staninger in nekdanji vladni znanstvenik Clifford Carnicom.

Nano tehnologija sestoji iz gensko spremenjenih organizmov, ki so v osnovi nano roboti. Ko ji vdihujemo, se nastanijo v naših telesih in v njih živijo kot paraziti. Ko njihovo pustošenje napreduje, posameznik razvije stanje, ki se mu strokovno reče Morgellonova bolezen. Človek je tako slab, da komaj lahko še kaj dela in trpi za vrsto bizarnih in pošastnih simptomov: kraste/garje, ki se ne celijo, lasje, ki izpadajo in jih nadomestijo nepravi lasje in neprestani občutki, kot da nekaj leze pod kožo. Morgellonova bolezen je novo stanje, ki se je pojavilo v zadnjem desetletju – v istem času, ko je udarilo močno zapraševanje. Ocenjeno je, da samo v ZDA 60.000+ ljudi trpi za to boleznijo, katere kronične simptome je zapisala Fundacija za raziskavo Morgellonove bolezni (Morgellons Research Foundation).

BIO VOJSKOVANJE

Obstajajo dokazi, da nano tehnologija v aerosolih ustvarja gensko spremenjene rdeče krvne celice. Te celice je našel Clifford Carnicom v atmosferi in v vzorcih krvi večine ljudi, katere je testiral. Te celice niso podobne normalnim rdečim krvnim celicam; lahko rastejo izven telesa v petri posodici, preživijo visoke temperature in se upirajo raztapljanju v kislini. Brez dvoma je to visoko prefinjeno bio orožje!
Ne vemo zagotovo, kakšnemu namenu služijo, toda odgovor nam mogoče lahko priskrbi Ray Kurtwell, eno največjih imen v trans-humanističnemu gibanju. Nedavno je v svojem govoru rekel: V naslednjih 25-tih letih bomo imeli krvne celice – določene naprave, ki bodo šle v vaše telo in vas vzdrževale zdrave od znotraj, ki bodo šle v vaše možgane in medsebojno delovale z vašimi biološkimi nevroni in se stapljale z našo biološko inteligenco.
Če uveljavljen znanstvenik zanesljivo trdi, da bo nekaj obstajalo, potem vedite, da to že obstaja. Obstaja možnost, da so odkrite ”napravice velikosti krvnih celic”, ki jih je omenil Kurtwell, naorožene rdeče krvne celice in da je splošna sprememba uma že na poti.
 Kako se pred tem zaščitijo hudodelci? Illuminati nikdar ne lansirajo nek napad, ne da bi si zagotovili, da so oni prvi zaščiteni. Npr., predsednik Bush se je v letu 2001 cepil proti antraksu, le dva tedna pred napadi z antraksom. Lahko da enkrat dnevno pijejo raztopino, ki odstrani toksine in njihovega krvnega obtoka ali imajo čip pod kožo svoje reke, ki deluje kot drobceni dializni stroj.
Mnogi vpleteni v teh operaciji najverjetneje ne vedo, kakšen je pravi načrt. Dr. Bill Deagle je bil zdravnik v vojaški bazi vBuckley-u in trdi, da je zdravil pilote, ki pršijo aerosole. ”95% od njih mi je povedalo, da so bili tam zgoraj in pršili z namenom reflektiranja sonca za zaustavitev globalnega segrevanja, torej je večina od njih dovolj neumna, da verjame v to neumnost”.

ZAKLJUČEK

Illuminati vidno vandalizirajo nebo, kot grafitni umetnik prši barvo po stenah, in večina nas je še vedno gluhih. Kot malo kaka druga stvar, chemtrailsi osvetljujejo, kako grozna je ta trditev.
Kljub temu pa menim, da ima ant-chemtrails aktivizem ogromne možnosti. Obstoj operacije se z lahkoto dokaže in imamo izjave mnogih nekdanjih vladnih uslužbencev (tistih, ki pretrgajo molk). Protestno gibanje se lahko nadaljuje, da spodbudi zagon, saj bodo chemtrailsi vztrajali še mnoge prihajajoče dekade.

Meščani bi lahko v vsakem mestu oblikovali odbore za nadzor in fotografiranje aktivnosti chemtrailsov; izobražujte javnost in širite zavest; pišite peticije politikom in medijem. Pozitivno je, da Illuminati sovražijo spontane politične aktivnosti, ki jih sami ne sprožijo in kontrolirajo. To je odlična pot za povečanje zavesti o zaroti NWO (op.prev.: New World Order, nova svetovna ureditev).

Prevedel in dopolnil: 4Future

Obvezno poglej filme na temo CHEMTRAILS in MORGELLONOVA BOLEZEN (SINDROM):

“Why in the World are They Spraying?” Full Length Documentary HD
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=mEfJO0-cTis

What in the World Are They Spraying? (Full Length)
http://www.youtube.com/watch?v=jf0khstYDLA

Morgellonova bolest
Morgellonova bolest
U Americi je Morgellonovom bolesti zaraženo na desetke tisuća građana. U Europi dosta manje. Aranka Lukač živi u Novom Sadu i jedina je poznata pacijentica koja boluje od Morgellonove bolesti u ovom dijelu Europe. Izluđena simptomima i odnosom liječnika prema njezinom stanju odlučila je stati pred naše kamere i podijeliti svoju priču. Iako je do sada mislila kako lijeka nema, iz Hrvatske stižu dobre vijesti – pronađen je lijek koji suzbija simptome.
Krešimir Mišak o chemtrailovima i morgellonima
Iako zvuči čudno, novinar i autor nekoliko knjiga Krešimir Mišak tvrdi da je riječ o kolektivno svjesnom organizmu tehnološkog porijekla. Poznato je kaže da je i vojna tehnologija postojala daleko prije nego li je ugledala svjetlo dana. Svijet nano tehnologije mnogo je napredniji. Mišak tvrdi da nas se sustavno truje chemtrailovima, da su ti naizgled bezopasni tragovi aviona zapravo najveće zlo. U njima se krije i nano tehnologija koja nas pokušava pretvoriti u neka sasvim drukčija bića, kako bi se s nama moglo lakše manipulirati.
Krešimir Mišak o chemtrailsima i lažnoj stvarnosti
Krešimir Mišak na predstavljanju svoje nove knjige “Sve piše u novinama, (…a ponešto i ne)” govori o chemtrailsima, lažnoj stvarnosti i subliminalnim porukama.
Dr. Hildegarde Staninger: Morgellons and Nanotechnology http://www.youtube.com/watch?v=zJIav6grqUE
Interview mit Dr. Hildegarde Staninger über Morgellons – deutsch synchronisiert – Teil 1_2 http://www.youtube.com/watch?v=gAOPx11FXnA
Interview mit Dr. Hildegarde Staninger über Morgellons – deutsch synchronisiert – Teil 2_2 http://www.youtube.com/watch?v=7hBI6uUpAQs
Morgellons | Chemtrails: Hildegarde Staninger 1/3
Morgellons | Chemtrails: Hildegarde Staninger 2/3
Morgellons | Chemtrails: Hildegarde Staninger 3/3
FAR Infrared Capsule Dima with Dr Hildegarde Staninger http://www.youtube.com/watch?v=w7d-8FwjO2U

Dr. Hildegarde Staninger, ki se ukvarja z raziskavo Morgellonove bolezni je v radijskem intervjuju povedala je sledeče (povzetek 4Future):

– bolezen ni povezana s paraziti, bakterijami, virusi ali glivami, ne gre torej za parazita
– torej ne gre za mikroorganizme ali biološke parazite
– zadeva je mehanska, gre za nano robote
– zadeva je takšna, da se nano robot (sempler) usidra v telo v predel kjer je ph telesa najvišji 10-11 ph, t.j.
  v ledvice ali črevesje
  od koder potem prične tvoriti električno prevodno kristalno mrežo vlaken (sestava je poliester in silikon)
– analiza je pokazala, da je stvar zemeljskega izvora
– lahko se z antibiotiki omili zadevo, toda osnovni vzrok, t.j. sempler se ne da odpraviti, ker je usidran v
  črevesju ali ledvicah
– nekemu američanu je uspelo dobiti vzorec vlaken (videti so kot sladkorna pena), ki je padel z neba po
  zapraševanju, pregled vzorca je pokazal enako sestavo vlaken kot pri Morgellonovi bolezni, torej obstaja  
  neposredna povezava med Chemtraili in Morgellonovim sindoromom/boleznijo
– najbolj so za te robote dovzetni ljudje z lezijami, razbarvanji kože (tako kažejo raziskave)
– ker gre za robote (stroje) in bolezen se zato ne prenaša iz človeka na človeka (ni kužno)
– odvisno je od genetske sestave ali lahko dobi človek to bolezen
nano robote človek dobi preko hrane, saj se iz zapraševanja usedajo na hrano in živa bitja (tudi ta človek
  tudi je kot hrano), možno tudi z vdihanim zrakom
– v ZDA je v prvem letu odkritja zbolelo 60.000 američanov, vsako leto jih je 100.000 več, globalno – svet

Blood of Morgellons
ATTACK! BLOBS & STRING FIBERS – MORGELLONS DELIVERY SYSTEM-JANUARY 20, 2013
Chemtrails – Conspiracy Con 2011 | Sofia Smallstorm
Što su chemtrailovi? – Emisija Provjereno – 26.04.2012.

Jeste li se ikada zapitali – kakav je to bijeli trag koji ostavljaju avioni prilikom leta?

Za sunčanih dana ljudi diljem svijeta na nebu mogu ugledati neuobičajene tragove iza aviona. Zadržat će se satima, ne rasplinjujući se, što je ključna karakteristika kemijskih tragova, za razliku od običnih kondenzacijskih tragova.

Pojava je dobila ime chemtrailovi. Riječ je o kemijskom tragu koji iza sebe ostavlja mlazni avion prilikom ispuštanja aerosola.

Detaljnije o chemtrailovima:

http://www.mandrilo.com/index.php/chemtrail-clanci/chemtrails

http://cro-chemtrails.info/index.php/chemtrail-vs-contrail/

http://www.galaksija.info/forum/viewtopic.php?f=5&t=9&sid=c95b46eb23d…

Na rubu znanosti: Chemtrails
RIJEČ JE O SURADNJI VOJNO INDUSTRIJSKOG KOMPLEKSA I KONCERNA FARMACEUTIKE ALI I TAJNIH ORGANIZACIJA,KOJIMA JE INTERES SMANJITI BROJ LJUDI NA ZEMLJI. S JEDNE STRANE NA TAJ NAČIN UVALJUJU TZV LIJEKOVE KOJI IMAJU TAJNA SVOJSTVA,ZNAJUĆI DA CE LJUDI ZBOG SVOJE BOLESNE ŽELJE DA ŽIVE 1OO GOD,DATI SVE DA DOBIJU LIJEK ZA BOLESTI ,KOJE SU ZAPRAVO DOBILI PUTEM TIH TAJNIH “ZAPRAŠIVANJA”…
DODATNO gradivo

Zaključek

 

Če  priznam ne uspem več prav slediti vseh zadev, tehnologija in nameni špricanja neba se spreminjajo in dovršujejo. Težko je sploh reči da nas ne obdelujejo, če lih ne vidimo klasičnih CT, poleg tega se mi sprožajo misli, kako se zoperstaviti temu, kako si najbolj efektivno pomagati, sebi, svoji družini in naravi. Vse misli se mi ob tem  vedno bolj stekajo k potrebi po duhovnem zrenju, po ozaveščenosti, ko gledam kakšne tragikomične rešitve se domišljajo ljudje za svetovne probleme, vključno z CT, vidim kako malo pravzaprav vemo o samem sebi o stvarstvu, o naravi, tudi sami Ct nas konec koncev ekstravertirajo, še manj smo v sebi, še manj zaradi strahu koristimo svoje rezerve, ki mimgrede jih niti nismo še načeli.

Sploh ker še vedno večina delujemo iz ega, je izrazje poleg ostalega še kako zelo pomembno, še prehitro se začne zapenjati za malenkosti, torej primarno ni l e zaščita pred iritanti okolja , pač pa zavest ljudi,  ljudje se moramo ozavestit, sicer vse kar snujemo potem v operativnosti zgubi svoj naboj zaradi vse večje prisotnosti ego vpetosti

Vsak aktivizem ki ni utemeljen v sferičnem dojemanju povezanosti, sem prepričan ne prosperira

Energetska medicina BEwellTM znanost

Danes o zdravju in zdravem načinu življenja čivkajo že vrabci na vejah. Prav tako tudi o

alternativnih metodah zdravljenja ljudi. Najprej pa bi se seveda morali vprašati, kaj zdravje

pravzaprav je? Če o tem vprašamo ljudi bodo odgovori zelo različni. Ljudje govorijo, da je to

odsotnost bolezni, bolečin, ravnovesje, harmonija, notranji mir, ko imajo dovolj energije,

optimizma ipd. O energiji in potrebi po njenih nemotenih poteh po telesu so govorili že davni

Kitajci, ko so govorili o akupunkturnih točkah in kanalih po katerih energija teče oz. t.i.

meridijanih. Tako kot je potrebno, da po našem fizičnem telesu nemoteno krožijo različne

tekočine (npr. kri in limfa…), tako je tudi nujno potrebno, da po naših subtilnejših telesih

kroži tudi energija. Četudi energije ne vidimo, to še ne pomeni, da ne obstaja. Zdravje bi torej

lahko definirali kot prost pretok energije ali življenjske sile, ki neovirano kroži v duhovnem nivoju, umskem, čustvenem in fizičnem telesu. Ta vidik zagovarja BEwellTM znanost.

Obstajajo različni zdravilci, ki zdravijo na raznorazne načine z večjimi ali manjšimi,

kratkoročnimi ali dolgoročnejšimi učinki na človekovo zdravje. Vprašanje, ki nas mora

zanimati je, kdo ta zdravitelj je? Ali je vegetarijanec, kadilec, ali pije alkohol, kakšno je

njegovo čustveno, mentalno stanje ipd? Predpogoj za dobrega zdravitelja je, da je njegova

energija, vibracija višja kot je vibracija pacienta oz. stranke. Sicer je učinek zelo vprašljiv ali

pa se v največji meri bolezensko stanje hitro vrne.

Vprašanje, ki ga tudi moramo postaviti zdravitelju je ali zdravi tudi preteklost bolezni oz.

človekovega stanja? Nobena bolezen ne pade z neba. Stanje danes je posledica našega

življenjskega stila v preteklosti. Rak pljuč se ne dobi jutri, če smo včeraj pokadili eno

cigareto. Večje vprašanje je, kaj se bo s strastnim kadilcem zgodilo čez 10, 20, ali 30 let.

Zdravilec torej mora biti sposoben zdraviti preteklost bolezni, saj je stanje danes, le simptom

ali pa vrh ledene gore napačnega življenja v preteklosti.

BEwellTM znanost, ki jo je razvil sodobni modrec Mojster Del Pe, zdravi človekovo energetsko

polje na eteričnem, čustvenem, mentalnem in duhovnem za razliko od večine drugih tehnik

zdravljenja, ki se v večini osredotoči le na eterični in fizični vidik zdravljenja. To daje temu

pristopu unikatnost, posledice zdravljenja pa so dolgoročne in v večini odpravljene za vedno

če le pacient ki dobi ustrezno svetovanje tudi sam vpliva na svoj »novi« življenjski stil z boljšo

prehrano, telesno vadbo in delom na sebi.

Drugi vidiki, ki jih zagovarja BEwellTM znanost so tudi dobro poznavanje: človekove

energetske anatomije (čaker ni samo sedem, kot uči večina drugih metod),  odnosa energije

med nami in našim ekosistemom (domom, družino, službo…), čiščenja in zaščite našega

energetskega sistema (da ne nove, čiste energije dajemo v star, »umazan« energetski sistem).

Predvsem pa je pomemben vidik vedeti in razumeti in ne zgolj verjeti.  To sistemu BEwellTM

znanosti daje nujno potrebno varnost in zaščito, pri obravnavi posebnih pacientov (nosečnic,

otrok, ljudi s težkimi boleznimi ipd). Preden nekaj počnemo, je potrebno točno vedeti kaj

počnemo in zakaj in česa ne smemo početi.

BElife inštitut za višjo zavest (BIHC) je pionirski inštitut, ki pomaga študentom iz vsega

sveta, da razvijejo svojo višjo zavest z zagotavljanjem kvantnega preskoka v novi filozofiji,

psihologiji in strategijah za doseganje bolj razsvetljenega življenja in izpolnjene kariere.

Udeleženci lahko domov prinesejo življenjska orodja za povečanje njihove vitalnosti,

zdravljenje svojih čustev, izostritev svojega uma in prebuditev moči svoje duše.

BIHC postavlja svoje temelje tudi v Sloveniji. Trenutno ponuja okrog 10 predavanj in

seminarjev od skupno 200., ki sintetizirajo najboljše vzhodne modrosti in zahodno

praktičnost.
Avtor teksta dr. Rok Kamnik
Več informacij lahko dobite na email: bihc.slo@gmail.com ali GSM številki 031 440 567

(Rok).

Farmacevtska industrija izkorišča človekov strah pred smrtjo in željo po ozdravitvi za oderuško navijanje cen zdravil

Farmacevtska industrija izkorišča človekov strah pred smrtjo in željo po ozdravitvi za oderuško navijanje cen zdravil. Ameriške farmacevtske korporacije so nespodobno bogate, z njimi z roko v roki stopajo tudi evropske. Pravzaprav imajo tolikšne dobičke, kot si jih same določijo. Njihovi direktorji zaslužijo od petdeset do sto milijonov dolarjev in več na leto.

Medtem pa njihova zdravila pobijejo več ljudi, kot vse vojne skupaj, kljub temu naprej neovirano proizvajajo in prodajajo te strupe. Hkrati zatirajo in kriminalizirajo, ter ovirajo vsake raziskave z naravnimi učinkovinami, če le te ne nosijo dobička in celo preveč dobro zdravijo.

Več na Medicina v primezu podkupnin, korupcije

Po eni strani je nabijanje cen drogam farme dobrodošlo, saj se na drugi strani pozornost eventuelno preusmeri k zdravilom in tehnikam , ki so ali zastonj ali izredno poceni .

Če jih nekaj naštejem (zeolit, vodikov peroksid, konoplja, eko hrana in post ter razstrupljanje, svež zrak, gibanje, dvolj sonca, vitalizirana voda , frekvenčno zdravljenje  , ter nenazadnje in najpomembnejše sinhroniziranje z frekvencami narave in planeta, brez slednjega postanemo sčasoma vsi od matere zemlje odtujeni agresivni zombiji )

Z vkalupljanjem INDIGO otrok s psihiatričnimi diagnozami do zatrtja znanilcev novega obdobja človeštva

Med tem pa, ko smo mislili, da smo doživeli in izkusili že vse, kar lahko, in verjeli, da smo v materialnem in moralnem smislu doživeli vrhunec človeške civilizacije, so se na našem planetu začeli rojevati tako imenovani indigo otroci. Poenostavljeno povedano so indigo otroci eni izmed prvih znanilcev novega obdobja človeštva, ki ne temelji na materialnih in mentalnih strukturah, ki jih ljudje dandanes jemljemo za samoumevno, temveč na duhovnih.

Indigo otroci  so znani predvsem po svoji trmoglavosti, neposlušnosti in občutku, da so nekaj posebnega, obenem pa se upirajo samoumevnim vzorcem bivanja in delovanja.

 Zdravniki jim pogosto postavijo diagnozo, povezano z motnjo pozornosti (ADD, ADHD), disleksijo ali drugimi težavami z učenjem;

Kaj je vaš otrok ?

PSHIČNA BOLEZEN                                             OTROK JE :

kljubovalno nasprotovanje……………………………….LIDER

generalna aksioznost………………………………………AKTIVIST
hiperaktivnost, pozornost………………………………..IZUMILTELJ
pretirana navezanost………………………………………ZDRAVILEC
bipolarna motnja……………………………………………UMETNIK
osebnostna motnja…………………………………………FILOZOF
motnja vodljivosti………………………………………….REVOLUCIONAR

Nadaljujte z branjem

Skupnostno podprto kmetijstvo, partnersko kmetijstvo oz. CSA Community-supported agricultur, odgovor na uničujoče globalistične trende

Sodobna prehranjevalna veriga predstavlja pridelavo hrane, v kateri je interes kapitala oziroma multinacionalnih korporacij zelo jasen “vse za ceno dobička.”
Obup kmetov, ki vedo, da je takšen način proizvodnje hrane popolnoma zgrešen, vendar v glavnem nimajo izbire, je prav tako jasen in upravičen.
Še kako je v tem oziru  dragocena  hrana iz domačega vrta. In kako dragocene so majhne slovenske kmetije, kjer je hrana (rastline ali živali) pridelana in ne proizvedena.
Vendar je cenovni pritisk enormen. Uvožena hrana je tako poceni, da lahko slovenski kmet hitro ostane brez kupca.

Zgrešili smo smer: hrana je postala izdelek!
V tem oziru je še kako dragocena  hrana z domačega vrta! In kako dragocene so majhne slovenske kmetije, kjer je hrana (rastline ali živali) pridelana in ne proizvedena. Vendar je cenovni pritisk strahovit. Uvožena hrana je tako poceni, da lahko slovenski kmetje hitro ostanejo brez kupcev.

Pridelki slovenskih kmetij za zdrav način prehranjevanja

Lokalna pridelava hrane, lokalno gospodarstvo, tradicija, lokalni običaji, lokalna prepoznavnost in integriranost ljudi je tisto, kar nam omogoča obstanek in preživetje v odnosu do globalističnih trendov, ki nam vztrajno režejo korenine, stik z predniki, z izročilom – da bi iz nas končno naredili standardizirane potrošnike, enake od Kanade do Avstralije in od Skandinavije do JAR. Gospodarska globalizacija je namreč povzročila hitro rast velikosti in moči korporacij in bank, a hkrati tudi finančno nestabilnost, odvisnost, brezposelnost in veliko ekoloških sprememb. Kot rešitev se ponuja lokalizacija. Pomagati je treba lokalnim ponudnikom, da se osamosvojijo od globalnega trga.

 

Vračanje k lokalni samooskrbi ne pomeni zaviranja napredka pač pa predvsem prinaša prednosti lokalnemu okolju, s tem se ohranijo pomembne vrednote, kot so oskrba z boljšo hrano, manjše onesnaževanje, lokalna identiteta, povezanost in ekonomija ter nasplošno večje zadovoljstvo ljudi. Lokalna samooskrba v zadnjem obdobju ne postaja zgolj zaželena, temveč tudi nujna oblika pridelava hrane. Kupec v njej prihrani, kmet pa pridobi. V globalnem trgu se mora kmet specializirati v pridelavi hrane, lokalno je lahko bolj pester. O tem govori odličen dokumentarni film Ekonomija sreče.

Eden od vzhajajočih trendov po svetu izziv rešuje s sodelovanjem vseh vpletenih – kmetov, organizatorjev prodaje (zadrug) in kupcev oz. s sistemom neposredne prodaje kmetov znanim naročnikom.

Model neposredne prodaje skupinsko naročenih kmetijskih pridelkov  zasnuje kot dobrodošlo priložnost za iskanje sinergij med kmeti in potrošniki. Aktivisti tako povežejo več kmetij; na organiziranem dogodku, t.i. semnju, skupaj s kmeti-pridelovalci prodajajo predhodno naročene  pridelke. Posledično se razvije Zadruga kot pravna oseba, ki  načeloma ne deluje kot odkupna zadruga; potencial je namreč razviti mešano članstvo kupcev in pridelovalcev.

Povezani pri pridelavi in naročanju si zagotavljamo kvalitetno  hrano po najnižjih cenah. V zadovoljstvo vseh.

Na semnju ponudniki, organizatorji in naročniki-kupci za nekaj ur soustvarjajo oazo prijaznega in navdihujočega okolja, v katerem izmenjajo dobrine, znanja in izkušnje, in se udeležijo spremljajočega programa delavnic, promocij, odprte kuhinje, degustacij, ipd.

 

skupaj 1

Podobni modeli po svetu so znani po imenu Community-supported agriculture
Pobuda s sodelovanjem vseh vpletenih: kmeta, organizatorja prodaje (zadruge) in kupca tudi v Sloveniji doživlja svoj zagon; z modelom neposredne prodaje prek skupinskih naročanj se pridružuje progresivnim trendom v EU. Partnersko kmetijstvo oziroma CSA vzpostavlja skupnost kot alternativni ekonomski model, ki temelji na lokalni ravni kmetijstva in distribucije hrane. CSA se nanaša tudi na določeno omrežje oziroma združenje oseb, ki so se zavezale, da bodo podpirale eno ali več lokalnih kmetij, pridelovalci in potrošniki pa si vzajemno delijo tveganja in koristi proizvodnje hrane.

 

Grupa solidarne razmjene (GSR) in Croatia

 

 

Prehranska in z njo povezana zdravstvena samooskrba

O prehranski in z njo povezani zdravstveni samooskrbi lahko razmišljamo le, če bomo znali in uspeli tudi sami pridelati semena. Da bodo naša polja posejana z lastnimi semeni, mora kmetu biti najprej omogočen čim činkovitejši način trženja njegovih pridelkov. Če mu ni treba skrbeti, kako bo prodal, kar je pridelal, lahko svoje moči usmeri v načrtovanje pridelave in v semenarjenje. Žal ta trenutek izjemno malo kmetij prideluje semena za potrebe lastne kmetije.

 

 

 

Zakaj biti del skupnosti ?

 

PREDNOSTI ZA POTROŠNIKA – KUPCA:
– lažji dostop do kakovostnih lokalnih, večinoma ekoloških pridelkov in izdelkov
– nizka cena
– neposreden stik s ponudnikom

– možnost seznanitve z načinom pridelave/predelave neposredno pri ponudnikih
– možnost dodatnih izobraževanj
– medgeneracijsko druženje in spoznavanje novih ljudi na organiziranih dogodkih, kulturnih srečanjih in tržnici

 

PREDNOSTI ZA KMETA – PONUDNIKA:
– možnost prodaje večjih količin pridelkov in izdelkov
– ni odpadka oziroma je zelo majhen
– zagotovljena poštena cena
– neposreden stik s kupcem vpliva na nadaljnje naročanje
– možnost boljšega načrtovanja
– medgeneracijsko druženje in spoznavanje novih ljudi na organiziranih dogodkih, kulturnih srečanjih in tržnici
– možna izmenjava avtohtonih semen in informacij z ostalimi ponudniki

 

 skupaj

Komentar Antona Kukenbergerja kmeta:

 

“Dejstvo je, da se je dalo 50 let nazaj na kmetiji preživeti z eno kravo, dvema prašičkoma, nekaj krompirja in je šlo. Ker ni bilo nobenih stroškov, razen za olje, sladkor in sol. Vse ostalo so si pridelali sami. Danes pa je situacija zelo drugačna. Stroški so ogromni in če imaš recimo dvakrat večjo površino hleva na žival, kot določa minimalni standard (kot velja za našo kmetijo ), to povzroča ogomne dodatne stroške, ki jih razen tako, da svoje izdelke prodaš neposredno kupcem, ne moreš pokriti. Francozi so, na primer, izračunali, da je najnižja cena njihovega mleka z ravninskega dela 32 centov, cena mleka z alpskih predelov pa je vse 50 centov. Tako je v Franciji, kjer so kmetije neprimerno večje in s tem učinkovitejše od naših. Odkupna cena mleka je pri nas trenutno okoli 30 centov za liter. Zdaj si pa predstavljajte, kaj to pomeni, če moraš recimo za hlev za 50 krav namesto 400.000€ vložiti 800.000 €.

Povedati hočem samo to, da je večina kmetov v izgubi in vlagajo denar za preživetje kmetije od drugje. Zakaj to delajo, je vprašanje za milijardo dolarjev. Ekonomska razmerja pri cenah so povzročila pritisk na kmete, ki morajo, če hočejo preživeti, proizvajati ”na veliko”. To na žalost pogosto pomeni uporabo kemikalij in veliko trpljenja za živali. Celoten sistem je zastavljen tako, da večino cene kmetijskih pridelkov poberejo trgovine, pri pridelavi pa največji delež terja energija, ki se porabi za samo pridelavo in strošek fitofarmacevtskih sredstev. Kdo tukaj največ služi, je jasno.”

 

Več o Skupnosti Letni časi in njenih koreninah TUKAJ

Informativne prijave za skupinski obisk predavanja Dr. Vandana Shiva na Hrvaškem

Vabljeni k druženju ter na obisk predavanja Dr. Vandana Shive priznane fizičarke, okoljske aktivistke in avtorice, ki potuje po svetu in z navdihom predava o nevarnostih genskega inženiringa, biopiratstva in patentiranja semen ter o pomembnosti sonaravnega kmetijstva in ohranjanja različnih vrst semen.

Skupnost Letni časi na naslovu info@letnicasi.si zbirajo informativne prijave za skupinski obisk predavanja Dr. Vandana Shiva, ki prihaja 13.maja 2015 v Sisak na Hrvaškem.
Vsi zainteresirani pripišite v naslov

“Prijave za skupinski obisk predavanja Dr. Vandana Shiva”

“Dr. Vandana Shiva je gospa, ki se je srečala v rodni Indiji pred dvajsetimi leti z vsem, kar danes imenujemo kmetijsko-prehrambena politika po načrtih multinacionalk. Monsanto je želel njeno rodno pokrajino spremeniti v prehrambeno suženjsko deželo. Gospa je izredno ostroumno in tenkočutno uspela razvozlati plan obveščevalnih služb in v boj proti njim se je podala tako, da je sama hodila od polja do polja in indijske kmete prepričevala o hudičevem planu. Njena zmaga je bila veličastna in ona je tista, ki je postavila svet pred novo premišljevanje.”

https://www.facebook.com/events/1530878973860709/
www.vandanashiva.com
https://www.facebook.com/vandanashiva.navdanya
 

Srebrna voda oz. koloidno srebro – naravni antibiotik

DELOVANJE KOLOIDNEGA SREBRA
Srebro je močan naravni antibiotik, ki se uporablja že tisočletje, ne da bi pri njem kdaj opazili stranske učinke. Že prababice so dale srebrni kovanec v mleko, da se poleti na verandi ni pokvarilo. Znano je, da so že stari Grki poznali njegovo medicinsko vrednost. Člani družin, ki so jedli iz srebrnih posod, so le redko obolevali in se vnetja niso pogosto pojavljala. To informacijo so uporabili kralji, vladarji, sultani in njihove družine ter člani kraljevih dvorov. Jedli so iz srebrnih krožnikov, pili iz srebrnih čaš, uporabljali srebrne posode in hrano shranjevali v srebrnih zabojih. Zato so se neznatne količine srebra, ki so se odkrušile, primešale hrani. Prva ali druga naslednja generacije je že imela od tega veliko koristi. Ljudje, ki so imeli srebrne delce v telesu, niso pogosto obolevali za nalezljivimi boleznimi.
Člani teh kraljevih družin so se imenovali »Modrokrvni«, ker je imela njihova koža modrikast odtenek zaradi akumulacije neznatnih delcev iz čistega kovinskega srebra. Običajni ljudje »rdeče krvi » pa so jedli iz lončenih posod z železnimi pripomočki in so bili zato pogosto bolni. Člani kraljevih družin pa že od rojstva niso obolevali za nalezljivimi boleznimi.

V številnih člankih je omenjeno koloidno srebro. Eden takih člankov je bil objavljen v reviji »The Lancet« 12. decembra 1914.

Koloidno srebro je bilo Ameriki v splošni uporabi med leti 1800 in 1938. Predpisovali so ga za številne bolezni in okužbe. Današnjih antibiotikov še ni bilo na razpolago in koloidno srebro so uporabljali praktično za vse. Vendar pa je bilo relativno drago, tako kot so dragi antibiotiki, ki jih danes proizvaja človek.

Koloidno srebro je edini antibiotik o katerem so poročali, da uničuje vse vrste virusov, glivic in bakterij. Je edini znani antibiotik, ki je za vse naše organe popolnoma neškodljiv. Drugi antibiotiki poškodujejo jetra in ledvica, koloidno srebro pa le pospešuje zdravljenje.

PRIMERJAVA Z DRUGIMI ANTIBIOTIKI
Koloidno srebro ni škodljivo za sesalce, plazilce, rastline in vsa živa bitja, ki niso zgrajena le iz ene celice.
Enocelična bitja imajo namreč drugačen sistem presnove kisika in v tem je prednos koloidnega srebra, ki deluje le kot katalizator in vpliva na spremembo hitrosti ali pojavnosti reakcije pri enoceličarjih, ne vstopa pa v kemijske reakcije v telesnih tkivih. Že če se nahaja blizu virusov, glivic ali bakterij (enocelična bolezenska klica, ki povzroča bolezen) takoj »pohabi« njihov encim, ki presnavlja kisik oz. »kemijska pljuča«, ki se zadušijo in najpogosteje umrejo v šestih minutah. Odmrli mikroorganizem se nato izloči iz telesa s pomočjo imunskega in limfnega sistema.
Vsi sintetični antibiotiki lahko uničijo le pet ali šest vrst mikrobov. Vedno več je bakterij, ki postanejo na antibiotike odporne. Običajno te bakterije, ki ne morejo razviti odpornosti na koloidno srebro, imenujemo »Super klice«. Srebro ne uničuje le bakterij, temveč tudi vse vrste virusov, česar doslej ni zmogel narediti noben antibiotik, ki je delo človeških rok!
Slabost vseh antibiotikov je tudi v tem, da uničijo celo vrsto različnih pomembnih encimov v telesu, koloidno srebro pa teh encimov nikakor ne onesposobi ali poškoduje, saj so bistveno drugačni od encimov pri enoceličarjih. Koloidno srebro dejansko pospešuje zdravljenje, ki ne povzroča toliko brazgotin na tkivih, česar pa ni sposoben narediti noben drug antibiotik.
MEDSEBOJNIH REAKCIJ Z DRUGIMI ZDRAVILI ALI ZELIŠĆI NI
Doslej še niso poročali o kakšni medsebojni reakciji med zdravili in srebrom.
Današnji pripravki alopatske medicine, ki se dobijo na recept, verjetno prav tako ne bodo razvili reakcije v telesu na srebro, enako kot se to ni zgodilo z močnimi zelišči, iz katerih so ta zdravila razvili in jih tisočletja uporabljali skupaj s srebrom. Kemijsko srebro v telesu ne tvori toksičnih spojin. Verjetnost je še manjša, ko je srebro v koloidni in stabilizirani obliki. V telesu preprosto reagira le z encimom, ki presnavlja kisik pri mikrobih.

UNIČI ODPORNE PATOGENE SOJE
Bolezenski mikroorganizmi lahko postanejo odporni na običajne antibiotike, kar sproži nevarne »superinfekcije«. Tradicionalne antibiotike so industrijsko razvili iz toksinov, ki jih tvorijo druge bakterije iz lastnega obrambnega sistem – kot npr. penicilin. Bolezenski mikroorganizmi v telesu se odzovejo na ta gojeni toksin tradicionalnih antibiotikov v približno enaki meri, kot na originalne mikroorganizme. Doba je dovolj dolga, da pogosto pride do mutacije, ki povzroči, da postane mikroorganizem imun na to vrsto antibiotika.
Koloidno srebro naj bi delovalo relativno hitro – najpogosteje v šestih minutah ali prej, po stiku znotraj telesa – patogeni, ki povzročajo bolezni, tako nimajo dovolj časa, da bi mutirali v odporen soj, saj taka mutacija zahteva precej več časa kot ga srebro potrebuje, da uniči patogeno bakterijo. Tisočletna uporaba te izjemne substance še do danes ne pozna patogena ali soja, ki bi mutiral in razvil odpornost na srebro. Skratka, nobeno enocelično bitje ali rastlina ne bosta mogla nikoli postati imuna na srebro.
KAKO DELUJE KOLOIDNO SREBRO
Telesna tkiva, ki imajo 5 delcev koloidnega srebra na milijon (5ppm) so brez virusov, glivic in bakterij. Srebrni delci ostanejo v telesu dolgo časa, saj ne vstopajo v reakcije, temveč delujejo kot katalizator. Katalizator najbolje opišemo kot substanco, ki sproži ali povzroči reakcijo oz. pojav, ne da bi sam pri tem sodeloval ali bil uporabljen. Koloidno srebro deluje kot katalizator in onemogoči delovanje posebnega encima. Najbolje ga opišemo kot »kemijska pljuča«, ki prenašajo kisik in hranila skozi celično stene povzročitelja bolezni. Mikroorganizem se pri tem zaduši! Že neposredna bližina srebra onemogoči delovanje encima, ki ga vsebujejo vsi virusi, glivice in bakterije – pri tem pa ne poškoduje encimov celic v tkivu.
ZAKAJ KOLOIDNO SREBRO NIMA ALERGENEGA UČINKA
Pri uporabi koloidnega srebra v medicini ne poročajo o alergenih reakcijah na srebro, saj le-to vpliva le na hitrost in pojavnost presnove kisika pri patogenih bakterijah, ki sta opisana v prejšnjem poglavju. V telesu koloidno srebro kemijsko ne reagira. Pretirana uporaba lahko povzroči le argirijo, ki se pokaže kot sivo-modrikast odtenek na nohtih in koži. Telo začne preprosto nalagati odvečno srebro v tkiva in kolagen, ki je glava sestavina nohtov. To stanje nima nobenih znanih škodljivih učinkov in izgine, ko zmanjšamo vnos koloidnega srebra ali ga za nekaj časa prenehamo uporabljati.

KAKO POSPEŠIMO ZDRAVLJENJE
Mitoza – običajna delitev celic v tkivu – je pojav, ko dobimo dve novi, identični celici. Ko je v tkivu prisotno koloidno srebro, pa pride do drugačnih delitev. Tvorita se ena reproducirana in ena »de-diferencirana« celica (anaplazijska celica), ki je kot mlada celica, ki se lahko v telesu spremeni v kakršenkoli tip celice. Migrirala bo v tisti del telesa, kjer je tkivo poškodovano in se bo spremenila v lokalno celico tkiva in s tem pripomogla, da se bo na poškodovanem mestu celica reparirala in bodo brazgotine na tkivu manjše.
To prednost hitrega zdravljenja s koloidnim srebrom je odkril dr. Robert O. Becker in jo opisal v knjigi »Elektrika v telesu«.
On in njegovi kolegi – raziskovalci so opazili razne primitivne celice, ki izgledajo kot aktivne celice v otroškem kostnem mozgu. Te celice so hitro rasle in reproducirale različen in presenetljiv izbor primitivnih celičnih oblik, vključno s popolnoma anaplazijskimi in zaokroženimi fibroblastnimi celicami.
«Pozitivno srebro« pravi Becker, »tvori veliko število anaplazijskih celic in s tem premosti glavni problem regeneracije pri sesalcih. Proces zdravljenja pospeši za skoraj 50 odstotkov. V celoti močno pospešuje zdravljenje mehkih tkiv na naravni način, ki dotlej še ni bil znan. V svoji knjigi nadalje navaja: »Pozitivno srebro uniči vse vrste bakterij, kar je zanimivo, saj še noben antibiotik ni konsistentno deloval proti vsem vrstam bakterij. Ponuja nam številne prednosti v primerjavi s prej znanimi antibiotičnimi substancami. Ne vsebuje drugih ionov, razen srebra, ki bi obremenjevali tkivo. Deluje istočasno proti vsem vrstam bakterij ter uničuje celo tiste soje in glivična vnetja, ki so odporna na antibiotike.«

KAKO DELUJE SREBRO NA GLIVICE
Glivica je sestavljena iz serije posameznih celic, katerih material se razteza na celični steni med celicami. Čeprav je lahko pri raztezanju in razširjanju bolj linearna ali pa pri reproduciranju deluje kot »tkanina«, pa ima glivica še vedno podobne lastnosti kot enocelične bakterije, pravzaprav kot tisti posebni tip kemijskih pljuč, ki ga prisotnost koloidnega srebra takoj, popolnoma in trajno onemogoči.
Vsako glivico v telesu lahko uničimo v šestih minutah po tem, ko pride v stik s srebrom.
Koloidno srebro jo preprosto zaduši!

KAKO DELUJE SREBRO NA VIRUSE
En sam virus napade živo celico v tkivu in potem se ta zahrbtni patogen polasti celičnega jedra in spremeni njegov reprodukcijski sistem tako, da replicira virus namesto encima, hormona ali kakšne druge kemikalije, ki bi jo celica normalno proizvedla. Kasneje se ta novi virus sprosti iz celice v krvni obtok. Zgodi se še en zanimiv proces. Ko virus učinkuje na celico, se živa celice odzove tako, da se vrne k bolj primitivni strukturi in kemiji. Encim, ki presnavlja kisik v celični steni se prav tako vrne v bolj preprosto obliko, ki je zelo občutljiva za učinek koloidnega srebra. Prisotnost koloidnega srebra encim celice trajno onemogoči. V celico ne more več prinašati kisika in virusna »gostiteljska« celica umre. Ta proces traja le šest minut in telo se celice znebi kot bi se znebilo katerekoli izmed milijona drugih celic vsak dan, ko niso več koristne za telo.
KAKO DELUJE SREBRO NA RAKASTE CELICE
Mutacija zdravih celic v rakaste se dogaja neprestano, tudi v zdravih organizmih. Vendar naravni imunski sistem rakaste celice uniči približno enako hitro kot se pojavljajo, če je telo v stabilni formi, zato zdrav človek tega procesa ne zaznava kot bolezen. Poročajo tudi, da nekatere oblike raka povzroča virus. Kot pri drugih virusih, ki napadejo tkivno celico, tudi tu virus prevzame reprodukcijsko »tovarno« v celici in jo prisili, da replicira virus. Celica se povrne v »primitivno« stanje in omogoči koloidnemu srebru, da učinkovito uniči rakasto celico. Višja koncentracija pomeni, da koloidno srebro hitreje stopi v stik z virusom ali drugo patogeno bakterijo.

KOLOIDNO SREBRO KOT PREVENTIVNO SREDSTVO
V preventivi ne poznamo podobno učinkovitega sredstva kot je koloidno srebro. Če vzamemo zadostno količino dnevno, preprečimo okužbe, bolezni, nalezljive bolezni in zastrupitev zaradi opeklin.

DELUJE KOT DRUGI IMUNSKI SISTEM
Dnevno uživanje koloidnega srebra praktično pomeni, da imamo »še en imunski sistem«, ki pomaga naravnemu in učinkovito uničuje številne »hroščke« v našem telesu. Zmanjša tudi možnost zastrupitve zaradi dejavnosti klic, virusov in glivic v našem telesu. Testi so pokazali, da dobra absorpcija srebra v tenkem črevesu ne vpliva škodljivo na koristne bakterije v širokem črevesu.

Drug imunski sistem deluje vzporedno z in neodvisno od prvega obrambnega sistema v telesu, kar je bistvena prednost pri preprečevanju izbruhov gripe oz. drugih hudih virusnih bolezni.
POMAGA PRI HUDIH OPEKLINAH
Zadostna dnevna količina koloidnega srebra nas vnaprej zaščiti pred zastrupitvijo zaradi hudih opeklin. Verjetnost, da preživimo zelo hude opekline po požaru v hiši ali nesreči z avtom je večja, če smo že pred tem uživali zadostne količine koloidnega srebra.
Ljudje, ki te poškodbe najprej preživijo lahko kasneje umrejo zaradi komplikacij, ki se pojavijo približno en teden po poškodbi, ko so številni telesni sistemi preobremenjeni. Koloidno srebro v takih primerih vsekakor pomaga. Glede na zdravilno moč koloidnega srebra je ameriški kirurg Dr. William Steward Halsted leta 1913, ko se je skliceval na stoletja uporabe srebrne žičke pri ranah, napisal: »Ne poznam stvari, ki bi lahko nadomestila koloidno srebro oz. ne poznam osebe, ki bi uporabo opustila, ko je enkrat osvojila tehniko. Možno je, da smo izkoristili šele prve možnosti tega odličnega sredstva! In že zdaj je to krasno orodje. Spodbuja celice, ki sodelujejo pri tvorbi kosti, zdravi najbolj trdovratne okužbe vseh vrst, pospešuje pa tudi zdravljenje poškodb na koži in drugih mehkih tkivih«.

PREVENTIVA! PREVENTIVA! PREVENTIVA!
V preventivi je koloidno srebro najbolj učinkovito v borbi proti bolezni! Če ga jemljemo v zadostni količini, preprečuje okužbe. Modrikasto obarvana kapilarna kri (nekateri ljudje gredo celo tako daleč, da imajo kožo rahlo sivo ali modrikasto obarvano) povzroči, da postane človek nedovzeten za okužbe. Potrebno je vzeti kar precejšne količine, a učinek je dolgotrajen. Kakšna pa je vrednost resnične imunosti na okužbe?

DRUGI UVELJAVLJENI NAČINI UPORABE KOLOIDNEGA SREBRA
Presenetljiva, čeprav še vedno le delna lista navaja več kot 650 bolezni, kjer so za zdravljenje uporabljali koloidno srebro, in sicer (po abecedi): akne, AIDS, alergije, vnetje slepiča, artritis (vnetje sklepov) in atletska noga, vnetje mehurja, krvni paraziti, zastrupitev krvi, ognojki, črna kuga in opekline; rakaste bolezni, kandida, pasji parvovirus, ozebline, kolera, kolitis (katar širokega črevesa), konjunktivitis (vnetje očesne veznice) in cistitis (vnetje mehurja); seboroični dermatitis (prhljaj), diabetes in griža; ekcem in encefalitis (vnetje možganske opne); fibrozitis (mišični ali zunajsklepni revmatizem); gastritis (želodčni katar) in kapavica; senena mrzlica in herpes; izpuščaj in slaba prebava; keratitis (vnetje roženice), gobavost, levkemija, lupus, limfangitis (vnetje limfnih žil) in lajmska bolezen (borelioza); malarija in meningitis. Poleg tega pa še: nevrastenija (živčna slabost); infekcije, ki jih povzročajo paraziti, vnetje pleure (pljučne mrene), pljučnica, vnetje prostate, pruritus ani (srbenje v okolici anusa), psoriaza in gnojno očesno vnetje; revmatizem, rinitis (vnetje nosne sluznice) in lišaj, škrlatinka, septična stanja (oči, ušes, ust in grla), seboreja, septikemija, herpes zoster in infekcije, ki jih povzročajo stafilokoki in streptokoki, trebušna gripa in sifilis: ustni oprh (glivično vnetje), vnetje ščitnice, tonzilitis, toksemija, trahom, »vlažno« stopalo in tuberkuloza; razjede želodca; virusi (vseh oblik); bradavice in oslovski kašelj ter glivična vnetja (pri ženskah).

UPORABA KOLOIDNEGA SREBRA V VETERINI
Pri živalih, pticah in ribah so s koloidnim srebrom uspešno zdravili naslednje primere:
– Bakterije in paraziti pri hišnih ljubljenčkih, živalih na kmetiji in pticah
– Parvovirus pri psih
– Oživljanje zlatih ribic s trebuhi obrnjenimi navzgor
– Griža in malteška mrzlica pri govedu.

MEDICINSKE RAZISKAVE IN DRUGA TESTIRANJA
Koloidno srebro in bolezni: Avtor knjige »Elektrika v telesu« Dr R. Becker, je v svojih raziskavah omenil, da obstoja povezava med nizkimi vrednostmi srebra v telesu in boleznijo. Tisti, ki so imeli nizke vrednosti, so bili večkrat bolni, pogosto so obolevali za prehladi, gripo, imeli so vročino in druge bolezni. Dr. Becker je verjel, da je pomanjkanje srebra vzrok za nepravilno delovanje imunskega sistema in da igra srebro odločilno vlogo pri uničevanju bakterij in virusov. Beckerjevi poskusi so pripeljali do zaključka, da srebro deluje na številne bakterije, brez stranskih učinkov, ne da bi poškodovalo telesne in tkivne celice.
Koloidno srebro in rakaste bolezni: Becker je ponovno prišel do zaključka, da se v prisotnosti srebrnega iona, rakave celice ponovno vrnejo v normalno stanje, ne glede na to, kje v telesu se nahajajo. Prišel je tudi do zaključka, da njegova prisotnost regenerira tkivo ter izloči rakaste in druge abnormalne celice.
Dr. Bjorn Nordstrom s švedskega Karolinska Institute je srebro dolgo časa uporabljal za zdravljenje raka. Poroča, da je uspešno pozdravil bolnike, ki so jim drugi zdravniki postavili diagnozo neozdravljive bolezni.
Čiščenje vode v bazenu: Srebro se široko uporablja za čiščenje bazenov in ne smrdi tako kot klor. V Nebraski so pred kratkim zlili v bazen 250 litrov odplak brez dezinfekcijskega sredstva. Normativno merilo za fekalno kontaminacijo je število Escheri coli (E. coli), t.j. mikroorganizmov, ki jih najdemo v človeškem črevesju. Število se je povzpelo na 7000 kolonij, ki tvorijo E coli celice, na mililiter vode. Kasneje so vodo splaknili s srebrnim elektrodnim snopom, in E.coli mikroorganizmi so v treh urah izginili. Kasnejši kontrolni testi so pokazali, da voda ne vsebuje nič enoceličnih mikroorganizmov.
»Hidroponski« testi: Testi v hidroponskih rastlinjakih so pokazali, da se koloidno srebro absorbira in ga rastline uporabljajo tako kot druge materiale. Hidroponija je idealna metoda vrtnarjenja, kjer se pojavi le en problem: virusi, glivice in bakterije dobro uspevajo v hranilni tekočini. Koloidno srebro uniči vse patogene, brez škodljivih posledic za hranilno tekočino in občutljive rastline. Rastline so tudi posrkale srebro skozi korenine in tako postale vir srebrnih mineralov za humano uporabo.
Testiranje predoziranja: Raziskovalci so že od l. 1985 vedeli, da je potrebno opravljati testiranje glede predoziranja. Laboratorijski tehnik, ki je bil vpleten v projekt že od začetka, se je prostovoljno javil za poskusnega zajčka v prvem poskusu. Več tednov je dnevno popil 1 liter vode, ki je vsebovala visoko koncentracijo koloidnega srebra. Spremljali so kemijsko sestavo njegovih telesnih tekočin in splošno počutje (prehladi, gripa, glavoboli, itd.). Še posebej so opazovali spremembe v barvi kože, da bi tako videli, če se bo sivkasto obarvala zaradi argirije. Sprememb v barvi kože niso zaznali, bil je še v boljši formi in živahen, nobenih bolečin, prehladov, itd. tudi ni bilo. V laboratoriju so test ponovili še drugi in prišli do enakih rezultatov.
Študija univerze UCLA (iz Los Angelesa, ZDA): Poročajo, da je nek samostojni laboratorij pred leti poslal univerzi UCLA vzorec koloidnega srebra, da bi ga testirali, kako deluje na AIDS in antraks. Izvedli so teste in na koncu dokazali, da je koloidno srebro zelo učinkovito delovalo na patogene klice obeh boleznih. Samostojni raziskovalec je dobil enake rezultate v svojem laboratoriju in je zaprosil UCLO za potrditev. Ko ga je direktor UCLE poklical, ga je direktor neodvisnega laboratorija prosil, če lahko rezultate objavi v pisni obliki na uradnem dopisu univerze, vendar so mu povedali, da mora za to plačati 10.000 USD. Zato je poročilo laboratorija UCLA, ki potrjuje učinkovitost koloidnega srebra, neuradno.
Izjava FDA (Urada za hrano in zdravilo) o koloidnem srebru: Pisno obvestilo, ki ga je 19.09.1991 izdal uradnik za varstvo potrošnikov pri FDA g. Harol Davis pravi, da se koloidno srebro, ki se je v zdravilstvu uporabljalo že pred l. 1938, lahko še nadalje izdaja brez priloženega dokazila o varnosti in učinkovitosti (ki se po l. 1938 zahteva za vsa zdravila na recept), mora pa biti omenjeno, da gre za enako uporabo kot l. 1938 in pred tem.
Nekaj tradicionalnih uporab koloidnega srebra:
– Dodatek k pitni vodi med potovanjem in taborjenjem. Za dezinfekcijo vode na liter damo eno plastično čajno žličko, dobro zmešamo in počakamo šest minut.
– Dodatek k vodi za kuhanje.
– Opekline, poškropljene s koloidnim srebrom, se pozdravijo hitro in brez brazgotin.
– Varno sterilizira vse od zobne krtačke do kirurškega instrumenta.
– Lokalna uporaba na vreznine, odrgnine, rane, izpuščaje, sončne opekline, pike insektov.
– Koloidno srebro napršiti na odpadke, da preprečimo slab vonj.
– Napršiti hišne gobice, brisače in rezalne deske, da se uničijo bakterije (E.Coli, Salmonela…) in s tem preprečiti zastrupitev hrane.
– Dodati pri konzerviranju, vkuhavanju in stekleničenju.
– Dodati sokovom in mleku, da se prepreči kvarjenje, fermentiranje, zasirjenje.
– Napršiti v čevlje in med prste, da uniči večina glivic.
– Koloidno srebro zmanjša prhljaj, luskavico, kožne srbečice itd. Odlično sredstvo po britju.
– Dodatek k vodi za kopanje, grgranje, prhanje, izpiranje črevesja, spreju za nos in vodicam za zobe.
– Izjemno skrajša čas okrevanja pri prehladih, gripi, pljučnici, dihalnih infekcijah in pri rino virusih.
– Kožna srbečica, očesno vnetje ali infekcija (razredči manjšo količino koloidnega srebra z enako količino destilirane vode iz lekarne za očesno uporabo) in ušesne infekcije (pred uporabo rahlo ogreti).
– Za odstranjevanje bradavic preko noči namazati in obvezati.
– Lahko zaustavi propadanje zob in prepreči slab zadah…
– Za zmanjševanje zobobolov, ustnih vnetij, infekcij…
– Za razkužitev zobnih protez.
– Za razkužitev in odstranjevanje vonjav v hladilnikih, zamrzovalnikih in posodah za shranjevanje hrane.
– Dodatek k vodi hišnih ljubljenčkov, ptičjim posodicam, vazam za rezano cvetje.
– Vlažna obleka, brisače in perilo ne bodo postali plesnivi.
– Za odstranitev neželenih mikroorganizmov iz zemlje in vodovodnih sistemov.
– Za uničenje glivic, plesni, gnitju in proti večini boleznih pri rastlinah.
– Koloidno srebro je izvrsten stimulator rasti rastlin.
– Koloidno srebro je razkužilo za bazene, vodnjake, vlažilce, jacuzzije, vroče banje, pomivalne stroje, predpražnike za kopalnice.
– Zelo koristno je napršiti nekaj koloidnega srebra na sadje in zelenjavo pred skladiščenjem ali uporabo.
– Razkužilno sredstvo za telefonske slušalke, slušne aparate, glavnike, pipe itd.
– Koloidno srebro je čudovit čistilec vode. Voda shranjena z dodatkom ene ali dveh jedilnih žlic koloidnega srebra na 5 litrov bo varna in dobrega okusa zelo dolgo časa. Voda, ki je onesnažena z mikrobi lahko postane pitna z dodatkom dveh ali treh jedilnih žlic koloidnega srebra na vsakih 5 litrov vode.

Doslej še niso poročali o kakšni medsebojni reakciji med zdravili in koloidnim srebrom, tako da ob uživanju katerih koli zdravil lahko uporabljamo koloidno srebro.
Koloidno srebro shranjujemo nedosegljivo otrokom, na suhem in temnem mestu ter stran od električnih naprav – najmanj 50 centimetrov. Ne shranjujemo v zamrzovalniku ali hladilniku.

 

Albina Haberman