Kako se lahko neposredno povežejo kmetje in kupci – Oskrbovalnica.si za samooskrbo ; članek za revijo ESG

Marjan Kogelnik

Oskrbovalnica.si za samooskrbo

Kako se lahko neposredno povežejo kmetje in kupci

Oskrbovalnica.si je vseslovenski nekomercialni samooskrbni projekt za direktno povezovanje pridelovalcev (kmetov) in odjemalcev (kupcev). Na prvi pogled deluje kot spletna tržnica, a je mnogo več – je model skupnostnega naročanja, ki pomaga ohranjati slovenske kmetije in potrošnikom zagotavlja vedno sveža, lokalna in prav zanje pripravljena živila po pošteni ceni.  Okrog 80 doslej pridruženih kmetij uresničuje sodelovanje pri skupnem nastopu na trgu z drugimi kmetijami, ker verjamejo, da lahko skupaj naredimo več in učinkoviteje.


Na portalu naročimo, kar potrebujemo, in z različnih kmetij nam sveže pridelke hkrati dostavijo na dogovorjeno mesto. Ker smo naročilo oddali že vnaprej, kmetje točno vedo, koliko živil naj pripeljejo, zato ni odpada in je cena lahko ugodnejša. Največji plus je, da odpadejo skladiščenje in dolgi prevozi ter trgovske marže. Hkrati omogočamo kmetom, da v relativno kratkem času razdelijo večjo količino živil. Tako lažje planirajo posevke in se posvečajo pridelavi namesto prodaji ali trženju.    

Oskrbovalnica ni komercialna platforma, kjer kmetom nekdo odžira del dobička. Namenjena je povezovanju ponudnikov (kmetov, pridelovalcev, predelovalcev in izdelovalcev) in kupcev oz. odjemalcev (potrošnikov). Skrbniki in koordinatorji portala smo le vmesni člen, da se kmetje in kupci lažje direktno povežejo. Ob pridružitvi v sistem Oskrbovalnice ponudnikom omogočimo neomejeno oglaševanje v fb skupini Samooskrba za prehransko varnost z več kot 13000 člani. Naročanje je ves čas odprto! Cene ponudniki postavljajo sami, skrbniki zgolj sugeriramo, da so prilagojene skupinskemu nakupu in primerljive cenam na domu oz. dvorišču kmetije ali nižje.

Vizija projekta je, da ob porastu obsega prometa, ko enkrat prerastemo okvir prostovoljstva in sposobnost upravljanja na tej bazi, postanemo najpomembnejši povezovalec kmetov in prebivalstva in ključni akter samooskrbne Slovenije s širšo upraviteljsko strukturo vseh, ki smo izgradili projekt – to je ponudnikov, organizatorjev in zainteresiranih kupcev. Poleg rednih nakupov pri kmetih želimo vzpostaviti trajno vez medsebojnega zaupanja in pripadnosti, da bi v lahko vnaprej s pomočjo zakupnih zavez pričeli z načrtovanjem pridelave (količinsko in kakovostno ter cenovno). Na tak način lahko zagotovimo višjo stopnjo prehranske samooskrbe in prehransko varnost vseh vpletenih, kar je tudi cilj pobude.

Hrana v oskrbovalnici ni podvržena dolgotrajnim prevozom ali skladiščenju, zato ne nosi visokega ogljičnega odtisa in ne porablja strupenih kemikalij za podaljšanje obstojnosti ali zaplinjevanja za obrambo pred plesnenjem in škodljivci na dolgih prevozih. Večina ponudbe v oskrbovalnici je ekološkega ali sonaravnega izvora za karseda zmanjšane vrednosti strupenih snovi v živilih. 

Kako Oskrbovalnica deluje?

Vsakemu ponudniku se z brezplačno registracijo na portalu Oskrbovalnica.si omogoči administracija nad lastnim ažuriranjem ponudbe (evidentiranje prodajnih artiklov in zalog, pregled stanja naročil, komunikacija z naročniki…). S tem ponudnik suvereno odgovarja za svoj del posla: ažurno ponudbo, kakovostno slikovno gradivo in opise. Predstavitev izdelkov na portalu oskrbovalnica.si je ključno orodje za boljšo prodajo, zato je bistvena skrb za primerne opise in fotografije. Z izpostavitvijo prednosti nekega pridelka in čim boljšim opisom ( za katero sorto gre, kakšen je način pridelave, zrelost, način uporabe ter druge posebnosti) lahko kmetje določen pridelek postavijo pred konkurenco in/ali celo upravičijo morebitno višjo ceno.

Oskrbovalnica trenutno deluje na Štajerskem, okolici Ljubljane in Kranja, na Vrhniki, na Primorskem in drugod. Z rastjo lokalnega zanimanja se širi. Oskrbovalnici podobni modeli po svetu so znani po imenu Community-supported agriculture.Pobuda s sodelovanjem vseh vpletenih: kmeta, organizatorja prodaje in kupca tudi v Sloveniji doživlja svoj zagon. Z modelom neposredne prodaje prek skupinskih naročanj se pridružuje progresivnim trendom v EU. Partnersko kmetijstvo oziroma CSA vzpostavlja skupnost kot alternativni ekonomski model, ki temelji na lokalni ravni kmetijstva in distribucije hrane. CSA se nanaša tudi na določeno omrežje oziroma združenje oseb, ki so se zavezale, da bodo podpirale eno ali več lokalnih kmetij, pridelovalci in potrošniki pa si vzajemno delijo tveganja in koristi proizvodnje hrane.

Revija ESG

Prva specializirana revija za trajnostni razvoj v Sloveniji ESG (Environmental, Social, Governance – okolje, družba, upravljanje) prinaša novosti, znanje in izkušnje. Problematiko trajnostnega razvoja komunicira v slovenskem, evropskem in globalnem kontekstu, predvsem se osredotoča na izzive in priložnosti konkretne prakse. Pred tem je več kot 20 let izhajala kot revija za trajnostni razvoj EOL.

Izvori civilizacije skozi oči znanosti in zagovornikov alternativnih teorij

POVZETEK:
💣🗿💥
So alternativni pogledi na zgodovino različnih priljubljenih avtorjev kot sta Erich von Däniken ali Graham Hancock le nevarna psevdoznanost, ki izkrivlja naše predstave o preteklosti, ter hkrati odvrača pozornost od prave znanosti, ali pa gre za pionirska odkritja oz. pravilne reinpretacije zgodovinskega materiala, ki bodo nekoč na novo spisale zgodbo izvorov človeške civilizacije?

KONTEKST:
Predavanje je nadaljevanje predavanja z naslovom Pozabljena megalitska civilizacija, ki ga je avtor pred nekaj leti predaval na številnih lokacijah po Sloveniji. Predavanje je med drugim predstavilo najstarejše do sedaj znano megalitsko svetišče Göbekli Tepe v Turčiji datirano na 9.500 pr. n. št. ter manj znane primere megalitskih gradenj po svetu (v Koreji, ZDA, Indiji …)

OPIS VSEBINE:
V tokratnem bogato ilustriranem predavanju pa, v luči škandala v zvezi z Netflixovo dokumentarno serijo Ancient Apocalipse (Starodavna apokalipsa) Grahama Hancocka, avtor razmišlja o naslednjih vprašanjih:

💥Ali naj ima alternativna zgodovina človeške civilizacija in njeni zagovorniki svoje mesto v javnem diskurzu?

💥Ali so teorije alternativnih avtorjev le psevdoznanost, ki zavaja ljudi, izkrivlja naše predstave o preteklosti?

💥Ali je priljubljenost teh teorij le znak porasta nejevere v znanost ali nemara znak nezaupanja tradicionalnim znanstvenim inštitucijam?

💥Ali so te teorije le “zabava” ali pa lahko v teh teorijah najdemo kaj resničnega in
ali so nekateri alternativni avtorji z nekaterimi svojimi tezami vendarle morda celo na pravi poti, ki nas bo pripeljala do trenutka, ko bo potrebno povsem na novo spisati zgodovino izvorov človeške civilizacije.

Osrednji del predavanja bo namenjen predstavitvi in ovrednotenju najnovejših alternativnih teorij na področju izvorov civilizacije:

💡Koliko je vredna novejša teorija, ki lokacijo ATLANTIDE postavlja na mesto geološke strukture Richad v Mavretaniji, imenovane “Oko Sahare”?

💡 Kaj pa teorija o Atlantidi sredi Atlantskega oceana, je bila resnično že davno in dokončno ovržena?

💡 Prevetritev hipoteze o “civilizatorjih” ki naj bi po zgodbah in mitih številnih kultur po svetu “prinesli civilizacijo”. So poleg hipoteze o “starodavnih nezemljanih” na voljo še druge bolj prepričljive možnosti?
Kaj lahko tehtnega rečemo o velikanih, ki jih omenja krščanska biblija in številne druge tradicije po svetu?

☄️🌏 Zaključek predavanja sestoji iz predstavitve scenarija dogodkov neposredno pred gradnjo svetišča Gobekli Tepe skozi prizmo vedno bolj uveljavljene teorije, da se je zadnja ledena doba končala s padcem kometa na Zemljo, ki je povzročil globalno katastrofo in posledično izumrtje ledenodobne megafavne. Ali se je ravno ta globalna katastrofa zapisala tudi v človeški kolektivni spomin kot travmatični “vesoljni potop” in ali je morda celo izbrisala napredno človeško civilizacijo. Se lahko kaj takega pripeti tudi nam?

O AVTORJU
👤 Mag. Luka Mancini je neodvisni raziskovalec, ki pokriva široko paleto tematik na MEJAH ZNANOSTI, ki ga zanimajo predvsem zato ker se ravno tam na obrobju dogajajo najbolj zanimive, prelomne stvari. Več o njegovih predavanjih si lahko preberete na njegovi spletni strani Vesolje v očesu.

PREDAVANJE BO BREZPLAČNO.

Brez posrednika: Tako preprosta je lahko pot hrane od kmeta na vašo mizo – Članek o Oskrbovalnici v Žurnalu

AVTOR K. N. 25. FEBRUAR 2023, OB 7:50

Na medmrežju že dobro leto deluje portal oskrbovalnica.si, prek katerega se lahko povežejo slovenski kmetje in odjemalci, ki želijo kupiti kakovostne pridelke in izdelke z lokalnih kmetij.

Kogar koli bi vprašali, kakšno hrano bi najraje jedel, bi verjetno odgovoril, da želi kakovostne in zdrave pridelke in izdelke. Če bi bili pridelani lokalno, pa toliko boljše, saj potem ve, od kod prihajajo in kako jih kmetje pridelujejo, redijo in vzgajajo. 

Lokalna preskrba pa je za marsikoga zgolj ideal, še posebej to velja v urbanih okoljih, kjer so prebivalci prepuščeni velikim trgovcem in njihovi ponudbi, ki na police prihaja iz vseh koncev sveta. 

V Sloveniji nismo samooskrbni s hrano, saj pridelamo približno 74 odstotkov žit, 44 odstotkov zelenjave in zgolj 30 odstotkov sadja. 

Ob tem pa je pomenljiv podatek, da je v zadnjih 10 letih v Sloveniji propadlo približno 13.000 kmetij, predvsem malih in srednjih. Prav te pa so nosilke naše prehranske varnosti.

Glavno odgovornost, da se ta negativni trend zaustavi, stopnja samooskrbe pa poveča, ima država, ki mora s pametno kmetijsko in socialno politiko ustvariti za malega kmeta ugodne razmere. 

Prispevamo lahko tudi potrošniki

Svoj delež k boljši samopreskrbi pa lahko prispevamo tudi potrošniki. Spremeniti je treba nakupovalne navade in zdravo, kakovostno in lokalno pridelano hrano čim večkrat kupiti pri kmetu. 

Portal oskrbovalnica.si je zagotovo eden od korakov na poti, ki povezuje kmete na eni in potrošnike na drugi strani. 

Kot navajajo na portalu, gre za projekt prostovoljskega dela skupine ozaveščenih posameznikov, ki so ga razvili na pobudo Gibanja zdrava družba.  

Namen projekta je omogočiti pogoje za pridružitev k svetovnim trendom samoorganiziranja prebivalstva za trajnostno samopreskrbo s kakovostno hrano, hkrati pa želijo vidno prispevati k ohranitvi malega slovenskega kmeta kot nosilca naše skupne prehranske varnosti. Kupci lahko prek portala vzpostavijo neposredni stik s pridelovalci, brez posrednikov.

Kmetom, ki se vključijo v projekt, in kupcem želijo omogočiti odkup večjih količin pridelkov in izdelkov in s tem zagotoviti poštene cene za kmeta in hkrati dostopne cene za potrošnike. 

Pridelki iz 40 kmetij na enem mestu

V projekt je za zdaj vključenih 40 kmetij iz vseh delov Slovenije, največ pa s savinjskega konca in Gorenjske. Še bolj pestra pa je njihova ponudba, saj kupci lahko pri njih naročijo zelenjavo, sadje, žitarice, mleko in mlečne izdelke, med in medene izdelke, naravno kozmetiko, zelišča, različna olja, vino in druge domače alkoholne pijače. V ponudbi so tudi slaščičarski in pekovski izdelki, meso. 

Kupec, ki se mora pred prvim naročilom prijaviti, lahko želeno na portalu išče po skupinah izdelkov, po kraju, ki mu je najbližje, ali po kmetijah. Vsak izdelek je predstavljen s ceno in podatkom, iz katere kmetije prihaja. Poleg tega pa je pod izbranim izdelkom navedeno, kdaj in kje ga lahko kupec prevzame.  Premišljen sistem dostave Sistem dostave deluje premišljeno, saj ob isti uri in na isto mesto hkrati dostavlja več kmetov, zato lahko kupec v košarico enega naročila uvrsti izdelke iz različnih kmetij in jih prevzame vse naenkrat.  Povpraševanje vseh naročnikov združijo v skupno naročilo oziroma skupno rezervacijo in ga posredujejo kmetom. Ko kmet potrdi dejansko razpoložljivost naročene zaloge, ki jo je predhodno rezerviral za sistem naročanja, naročnike obvestijo, da je za prevzem naročenih izdelkov vse pripravljeno. Ker se želijo izogniti posrednikom, račun za izstavljeno blago izda kmetija, naročnik pa ga poravna v gotovini ob prevzemu. V cene so že všteti morebitni stroški pakiranja in embalaže, dostava je v primeru osebnega prevzema brezplačna.    VEČ NOVIC

Več na: https://www.zurnal24.si/pod-streho/na-vrtu/brez-posrednika-tako-preprosta-je-lahko-pot-hrane-od-kmeta-na-vaso-mizo-402101 – http://www.zurnal24.si

Družbena omrežja so dizajnirana tako, da nas čimveč in čimbolj zasvojijo

Nekoč je bila zasvojenost opredeljena kot posledica ponavljajočega uživanja psihoaktivnih snovi (na primer alkohol in droge) in s tem povezanih vedenjskih, kognitivnih in fizioloških fenomenov. Danes pa razumemo, da ima zasvojenost širše razsežnosti, saj jo povezujemo tudi z igranjem videoiger in iger na srečo, uporabo družbenih omrežij, seksualnostjo in pornografijo, pa tudi s povsem vsakdanjimi aktivnosti kot so delo, prehranjevanje, telesna vadba ali nakupovanje.

Zasvojenost z družbenimi omrežji je za mnoge resnična težava. Težko se je osvoboditi vpliva, ki ga imajo na nas, še težje pa je odvisnost sploh preprečiti. Zasvojenost z družbenimi mediji je opredeljena kot pretirana uporaba družbenih medijev, ki vodi do negativnih posledic v življenju posameznika. Te negativne posledice lahko vključujejo težave v odnosih, na delovnem mestu, v šoli in pri duševnem zdravju.

Vendar, ali ste vedeli?

Zasvojenost so načrtovali snovalci družbenih omrežij že v idejni zasnovi, z drugimi besedami družbena omrežja so dizajnirana tako, da nas čimveč in čimbolj zasvojijo.

O slednjem zelo jasno spregovorijo bolj ali manj skesani arhitekti Facebook a v dok. filmu na

https://www.facebook.com/marjan.kogelnik/videos/766738385056143

Oskrbovalnica se predstavi

Marjan Kogelnik

Kako se lahko neposredno povežejo kmetje in kupci

Oskrbovalnica.si je vseslovenski nekomercialni samooskrbni projekt za direktno povezovanje pridelovalcev (kmetov) in odjemalcev (kupcev). Na prvi pogled deluje kot spletna tržnica, a je mnogo več – je model skupnostnega naročanja, ki pomaga ohranjati slovenske kmetije in potrošnikom zagotavlja vedno sveža, lokalna in prav zanje pripravljena živila po pošteni ceni.  Okrog 80 doslej pridruženih kmetij uresničuje sodelovanje pri skupnem nastopu na trgu z drugimi kmetijami, ker verjamejo, da lahko skupaj naredimo več in učinkoviteje.

Kako se lahko neposredno povežejo kmetje in kupci
Na portalu naročimo, kar potrebujemo, in z različnih kmetij nam sveže pridelke hkrati dostavijo na dogovorjeno mesto. Ker smo naročilo oddali že vnaprej, kmetje točno vedo, koliko živil naj pripeljejo, zato ni odpada in je cena lahko ugodnejša. Največji plus je, da odpadejo skladiščenje in dolgi prevozi ter trgovske marže. Hkrati omogočamo kmetom, da v relativno kratkem času razdelijo večjo količino živil. Tako lažje planirajo posevke in se posvečajo pridelavi namesto prodaji ali trženju.    

Oskrbovalnica ni komercialna platforma, kjer kmetom nekdo odžira del dobička. Namenjena je povezovanju ponudnikov (kmetov, pridelovalcev, predelovalcev in izdelovalcev) in kupcev oz. odjemalcev (potrošnikov). Skrbniki in koordinatorji portala smo le vmesni člen, da se kmetje in kupci lažje direktno povežejo. Ob pridružitvi v sistem Oskrbovalnice ponudnikom omogočimo neomejeno oglaševanje v fb skupini Samooskrba za prehransko varnost z več kot 13000 člani. Naročanje je ves čas odprto! Cene ponudniki postavljajo sami, skrbniki zgolj sugeriramo, da so prilagojene skupinskemu nakupu in primerljive cenam na domu oz. dvorišču kmetije ali nižje.

Vizija projekta je, da ob porastu obsega prometa, ko enkrat prerastemo okvir prostovoljstva in sposobnost upravljanja na tej bazi, postanemo najpomembnejši povezovalec kmetov in prebivalstva in ključni akter samooskrbne Slovenije s širšo upraviteljsko strukturo vseh, ki smo izgradili projekt – to je ponudnikov, organizatorjev in zainteresiranih kupcev. Poleg rednih nakupov pri kmetih želimo vzpostaviti trajno vez medsebojnega zaupanja in pripadnosti, da bi v lahko vnaprej s pomočjo zakupnih zavez pričeli z načrtovanjem pridelave (količinsko in kakovostno ter cenovno). Na tak način lahko zagotovimo višjo stopnjo prehranske samooskrbe in prehransko varnost vseh vpletenih, kar je tudi cilj pobude.

Hrana v oskrbovalnici ni podvržena dolgotrajnim prevozom ali skladiščenju, zato ne nosi visokega ogljičnega odtisa in ne porablja strupenih kemikalij za podaljšanje obstojnosti ali zaplinjevanja za obrambo pred plesnenjem in škodljivci na dolgih prevozih. Večina ponudbe v oskrbovalnici je ekološkega ali sonaravnega izvora za karseda zmanjšane vrednosti strupenih snovi v živilih. 

Kako Oskrbovalnica deluje?

Vsakemu ponudniku se z brezplačno registracijo na portalu Oskrbovalnica.si omogoči administracija nad lastnim ažuriranjem ponudbe (evidentiranje prodajnih artiklov in zalog, pregled stanja naročil, komunikacija z naročniki…). S tem ponudnik suvereno odgovarja za svoj del posla: ažurno ponudbo, kakovostno slikovno gradivo in opise. Predstavitev izdelkov na portalu oskrbovalnica.si je ključno orodje za boljšo prodajo, zato je bistvena skrb za primerne opise in fotografije. Z izpostavitvijo prednosti nekega pridelka in čim boljšim opisom ( za katero sorto gre, kakšen je način pridelave, zrelost, način uporabe ter druge posebnosti) lahko kmetje določen pridelek postavijo pred konkurenco in/ali celo upravičijo morebitno višjo ceno.

Oskrbovalnica trenutno deluje na Štajerskem, okolici Ljubljane in Kranja, na Vrhniki, na Primorskem in drugod. Z rastjo lokalnega zanimanja se širi. Oskrbovalnici podobni modeli po svetu so znani po imenu Community-supported agriculture.Pobuda s sodelovanjem vseh vpletenih: kmeta, organizatorja prodaje in kupca tudi v Sloveniji doživlja svoj zagon. Z modelom neposredne prodaje prek skupinskih naročanj se pridružuje progresivnim trendom v EU. Partnersko kmetijstvo oziroma CSA vzpostavlja skupnost kot alternativni ekonomski model, ki temelji na lokalni ravni kmetijstva in distribucije hrane. CSA se nanaša tudi na določeno omrežje oziroma združenje oseb, ki so se zavezale, da bodo podpirale eno ali več lokalnih kmetij, pridelovalci in potrošniki pa si vzajemno delijo tveganja in koristi proizvodnje hrane.


RAZLIKE med Oskrbovalnico in ostalimi platformami za skupnostno naročanje in spletnimi tržnicami

 • To ni komercialna platforma, kjer kmetom nekdo odžira del dobička. Namenjena je povezovanju ponudnikov (kmetov, pridelovalcev, predelovalcev in izdelovalcev) in kupcev oz. odjemalcev (potrošnikov, če želite). Skrbniki in koordinatorji portala smo le vmesni člen, da se kmetje in kupci lažje povežejo direktno.
 • Ob pridružitvi v sistem Oskrbovalnice ponudnikom omogočimo neomejeno oglaševanje v fb skupini Samooskrba za prehransko varnost z več kot 13000 člani.
 • Naročanje je ves čas odprto!
 • Cene ponudniki postavljajo sami, skrbniki zgolj sugeriramo, da so prilagojene skupinskemu nakupu in primerljive cenam na domu oz. dvorišču kmetije ali nižje (saj ponudniki prihranijo na času z izdajo večje količine naročil naenkrat).
 • Vizija projekta je, da ob porastu obsega prometa, ko enkrat prerastemo okvir prostovoljstva in sposobnost upravljanja na tej bazi, ustanovimo primerno pravno osebo (zadrugo, zavod …) s širšo upraviteljsko strukturo vseh, ki smo izgradili projekt – to je ponudnikov, organizatorjev in zainteresiranih kupcev.
 • Poleg rednih nakupov pri kmetih želimo vzpostaviti trajno vez medsebojnega zaupanja in pripadnosti, da bi v lahko vnaprej s pomočjo zakupnih zavez pričeli z načrtovanjem pridelave (količinsko in kakovostno ter cenovno). Na tak način lahko zagotovimo višjo stopnjo prehranske samooskrbe in prehransko varnost vseh vpletenih, kar je tudi cilj pobude.

Zakaj oskrbovalnica?

 • V njej se oskrbujemo z osnovnimi živili, ne glede na okoliščine.
 • Hrana v oskrbovalnici je sveža, lokalna in plod dela malih slovenskih družinskih kmetij (z izjemo določenih skupin živil, za katere pri nas ni pogojev za rast; tam se poslužujemo etičnih ponudnikov iz okoliških držav)
 • Hrana v oskrbovalnici ni podvržena dolgotrajnim prevozom ali skladiščenju, zato ne nosi visokega ogljičnega odtisa in ne porablja strupenih kemikalij za podaljšanje obstojnosti ali zaplinjevanja za obrambo pred plesnenjem in škodljivci na dolgih prevozih.
 • Večina ponudbe v oskrbovalnici je ekološkega ali sonaravnega izvora za karseda zmanjšane vrednosti strupenih snovi v živilih. 
 • Male in srednje kmetije so nosilci naše skupne prehranske in zdravstvene varnosti – propadejo pa po tri v Sloveniji vsak dan!
 • V zadnjih desetih letih je pri nas propadlo okrog 13.000 malih kmetij
 • 75 % planetarnega uničenja – prsti, vode, biotske raznovrstnosti – je posledica globaliziranega industrijskega kmetijstva.
 • V obdobju samostojne Slovenije smo uničili preko 100.000 hektarjev njiv, še vedno nadaljujemo z množično uporabo agrokemičnih sredstev, v monokulturah uvajamo nove tuje patentirane hibride, izumira pa naša kulturna dediščina starih sort.
 • Vsi imamo možnost izbire – z vsakim nakupom glasujemo; za malega slovenskega kmeta ali tuje korporacije in trgovce. 

Globalni razlogi samoorganizacije za lokalno samooskrbo

 • Tudi Oskrbovalnica je ena od oblik upora proti korporativni industrijski nenaravni prihodnosti.  
 • Mali kmetje zagotavljajo 80% hrane, ki jo zaužijemo, pri čemer porabijo le 25% virov, namenjenih kmetijstvu.
 • Mali kmetje, ki skrbijo za Zemljo in naše zdravje z gojenjem prave hrane, ki nas hrani, izumirajo.
 • Kmetovanje s strupenimi kemikalijami pomeni dolg – izkušnje iz tujine kažejo na daljnosežne posledice v obliki razseljevanja kmetov, epidemije samomorov in begunske krize.
 • Korporacije kmetijske in živilske industrije so uspele že skoraj povsem onemogočiti obstoj malega kmeta in lokalno naravno hrano. (Subvencije velikim kmetom, prepovedana lastna semena in s tem ukinjanje starih, lokalno prilagojenih sort, hibridi, fitofarmacevtska sredstva, genski inženiring, kmetijska politika.)
 • To industrijsko kmetijstvo, ki temelji na nenaravnih monokulturah, je največje gonilo izumrtja vrst – od ptic in čebel do gozdov, do talnih organizmov in vitalne biotske raznovrstnosti v naši črevesni flori. Briše raznolikost pridelkov, ki smo jih gojili in jedli.
 • Ljudje so pred industrijsko globaliziranim kmetijstvom gojili (in uživali) več kot 10.000 vrst rastlin. 
 • Več kot 90 % raznolikosti pridelkov je bilo zaradi industrijskega kmetijstva potisnjeno k izumrtju.
 • Živilska industrija vsako leto ponudi okoli 30.000 novih prehranskih izdelkov, to je več kot 600/teden, mnogi med njimi so prehranski surogati oz. umetni nadomestki originalnih živil.
 • Industrijsko kmetijstvo pelje planet in naša gospodarstva v propad.
 • Strupena prihodnost, ki jo spodbujajo korporacije, temelji na večji kemični obdelavi in več GSO, več mehanizacije in traktorjev brez voznika, digitalnem kmetijstvu, nadzornih dronih, robotih in vohunski programski opremi.

Industrijski sistem zdaj spodbuja digitalno kmetijstvo in »kmetovanje brez kmetov« ter lažno hrano brez kmetije – laboratorijsko izdelano meso, laboratorijsko mleko, laboratorijski sir, laboratorijske ribe, žuželke itd

Oskrbovalnici Podobni modeli po svetu so znani po imenu Community-supported agriculture


Pobuda s sodelovanjem vseh vpletenih: kmeta, organizatorja prodaje in kupca tudi v Sloveniji doživlja svoj zagon; z modelom neposredne prodaje prek skupinskih naročanj se pridružuje progresivnim trendom v EU. Partnersko kmetijstvo oziroma CSA vzpostavlja skupnost kot alternativni ekonomski model, ki temelji na lokalni ravni kmetijstva in distribucije hrane. CSA se nanaša tudi na določeno omrežje oziroma združenje oseb, ki so se zavezale, da bodo podpirale eno ali več lokalnih kmetij, pridelovalci in potrošniki pa si vzajemno delijo tveganja in koristi proizvodnje hrane.

Grupa solidarne razmjene (GSR) in Croatia ipd.

PREDNOSTI ZA POTROŠNIKA – KUPCA:
– lažji dostop do kakovostnih lokalnih, večinoma ekoloških pridelkov in izdelkov
– nizka cena
– neposreden stik s ponudnikom

– možnost seznanitve z načinom pridelave/predelave neposredno pri ponudnikih
– možnost dodatnih izobraževanj
– medgeneracijsko druženje in spoznavanje novih ljudi na organiziranih dogodkih, kulturnih srečanjih in tržnici

PREDNOSTI ZA KMETA – PONUDNIKA:
– možnost prodaje večjih količin pridelkov in izdelkov
– ni odpadka oziroma je zelo majhen
– zagotovljena poštena cena
– neposreden stik s kupcem vpliva na nadaljnje naročanje
– možnost boljšega načrtovanja
– medgeneracijsko druženje in spoznavanje novih ljudi na organiziranih dogodkih, kulturnih srečanjih in tržnici
– možna izmenjava avtohtonih semen in informacij z ostalimi ponudniki

Lepo vas pozdravljamo,
Ekipa Oskrbovalnice

[Marjan, Veronika, Aljoša, Maja, Nataša]

Zakaj uspejo močni?

Mikki Willis je neodvisni raziskovalni filmski ustvarjalec. Ko je leta 2001 iskal preživele pod ruševinami Svetovnega trgovinskega centra, se je Willis prebudil, kar je preoblikovalo njegovo življenje in poklic. Od takrat se njegove produkcije uporabljajo za popravljanje pripovedi o razdiralnih zgodovinskih dogodkih in kot ključni dokaz v velikih mednarodnih sojenjih. Njegova najnovejša produkcija ‘Plandemia’ je najbolj gledana in najbolj cenzurirana dokumentarna serija vseh časov.

Mikki je sodeloval pri številnih protestih proti močnim in se poglobil v problematiko njihove manipulacije z množicami. Svoje izkušnje želi deliti s preostalim svetom, da bi ljudje razumeli, kaj se pravzaprav dogaja.

Močni želijo manipulirati s preostalim svetom. Kako jim to uspe? Preizkušena stara taktika – deli in vladaj, divide et impera. Manj močnih jih je kot vseh nas ostalih in naredili bodo vse, da se množica ‘nas ostalih’ ne združi proti njim, to je jasno kot beli dan.

Ravno zato bodo vrinili mole povsod, kjer se jim bo zdelo, da obstaja odpor proti vrhu piramide, ti njihovi vohuni pa bodo skrbno etiketirali ljudi na vsakem koraku, ogovarjali druge, si izmišljevali vsakogar, ki ga bodo imeli za povezovalca. ljudi in širilec naprednih idej, ki bi lahko ustvarile boljši svet. To čutiš na vsakem koraku.

Vsak je vsakemu volk, vsak je vsakemu sumljiv, vsak je vsakemu potencialni sovražnik. Ljudje so naivni in podvrženi manipulacijam močnih, namesto da bi dobro premislili in se le vprašali – zakaj jim nekdo nekaj govori in kakšen je interes tistega, ki jim nekaj govori. Nihče ne reče ničesar brez razloga. Vsak ima svoj razlog in cilj.

Viralni video Mikkija Willisa je eno redkih del, ki nam pove resnico o času, v katerem živimo, in nam odpre oči za marsikaj. Ljudje so padli na izpitu enotnosti, padli so na izpitu sočutja. Tisti del dela, ki ga ne bodo opravili najeti plačanci, bo opravil ego, nečimrnost ljudi. Kaj naj rečem? Z eno besedo je žalostno. Vsak bi se moral postaviti ob stran, ko gre za usodo vseh nas na tem svetu. Združeni lahko dosežemo veliko, razdeljeni pa nič.

Močni so toliko močni, kolikor jim pustimo. To pogosto poudarja tudi David Icke. Ljudje tega nikakor ne razumejo in se še naprej delijo na vse mogoče načine, ne da bi se zavedali, da delajo proti sebi in temu svetu, ki nam vsem enako pripada. Vsi se obnašajo, kot da so boljši, vrednejši ali bolj vredni od drugih. Ne bodimo zlobni. Poskusimo najti pot drug do drugega, da skupaj spremenimo ta svet.

“Če bi se množice zavedale te preproste resnice, bi se stvari takoj izboljšale, saj je njihova moč neobstoječa, iluzija.” Močni so le toliko, kolikor jih naredimo. Če prenehamo sodelovati z lastnim zasužnjevanjem, če se poenotimo le pri najpomembnejših vprašanjih, je njihove igre konec.« (Mikki Willis)

Vsega so krive družbene delitve. Uničili so enotnost. Uničili so skupnost. “Še nikoli prej nismo bili tako razdeljeni,” pravi Mikki Willis. »Razdeljeni po politiki, veri, narodu, državi, rasi, razredu, spolu in zdaj še glede cepljenja.« Zakaj uspejo močni? Zakaj jim to dovolimo? »Skrivnost je v tem, da sovražnika zmedemo tako, da ne more dojeti našega pravega namena.« (Sun Tzu, ‘Umetnost vojne’) Ne dovolimo, da nas zmedejo. Ne dovolimo jim, da manipulirajo z nami. Vse, kar počnejo, počnejo načrtno z jasno začrtanimi cilji, ki so vsi uperjeni proti nam – proti človeštvu kot celoti. Upirajmo se enkrat za vselej njihovim lažem in dajmo priložnost drug drugemu.

Združeni lahko dosežemo veliko, razdeljeni pa nič. Združeni zmagujemo, razdeljeni dajemo zmago močnim. Poglejmo pravočasno, preden bo prepozno…

KDO JE LASTNIK SVETA? Dokumentarni film o upravljanju naše civilizacije s strani centrov moči


Nobena skrivnost ni, da živimo v svetu, ki ga obvladujejo močne korporacije. V zadnjih 100+ letih so korporacije zrasle v nekaj najmočnejših subjektov na svetu. Skupaj te globalne korporacije nadzorujejo vse, kar jemo, pijemo, nosimo, komuniciramo, zdravila, ki jih uživamo, in skoraj vse informacije, ki smo jim izpostavljeni.

Obstaja peščica mega-korporacij, ki imajo neskončne finančne vire, močne politične povezave in vojske lobistov, ki vplivajo na vse vidike naše vlade. Te korporacije so sistem izigrale sebi v prid, kar jim je omogočilo tudi določanje našega družbenega in finančnega reda. Korporativna razvedrilna industrija igra izjemno pomembno vlogo pri tem, kaj mislimo, in v bistvu oblikuje našo kulturno realnost. Toda kdo so ljudje, ki so lastniki teh korporacij?

Monopoly – Who Owns The World je neodvisni dokumentarec, ki ga je produciral Tim Geilen. Film prikazuje institucionalna investicijska podjetja, ki sedijo na vrhu kompleksne in nepregledne korporativne piramidne strukture. Monopol posije prepotrebno luč na te korporacije, ljudi, ki stojijo za njimi, in njihovo grabežljivo vedenje.

Razkriva, kako je majhna skupina super bogatih kriminalcev kupovala tako rekoč vse na Zemlji, dokler niso postali lastniki vsega.
Od medijev, zdravstva, potovanj, živilske industrije, vlad … To jim omogoča nadzor nad celim svetom.

Sijajno predstavljen dokumentarec in pomemben za delitev z ljudmi, ki se šele prebujajo
ali “ne razumete, zakaj bi nam “oni” namerno želeli storiti vse to in zakaj se je toliko vlad strinjalo, da so del tako zlovešče agende?” To tako dobro pojasnjuje s preverljivimi dokazi, ki to podpirajo. Najlepša hvala, Tim Gielen.
Ta neverjetno osupljiv dokumentarec razkrije nekaj norega: večina našega sveta je v lasti iste skupine ljudi. Zaradi tega lahko nadzorujejo ves svet in vsiljujejo svojo agendo vsemu človeštvu. To je čas, da jih razkrijemo in se odločimo, kaj lahko glede tega storimo.
Če razumete nujnost, delite ta video, kjer koli lahko! Ljudje morajo razumeti, kaj se dogaja

To, kar zadnja leta doživljamo, se je intenzivno nakazovalo že desetletja pred trenutno kulminacijo. Leta navideznega miru in obilja v zahodnem svetu so nas zasanjala do te mere, da nismo bili sposobni videti širšega aspekta. Manipulacije, zlaganost in korupcija na vseh področjih bivanja od ekonomije, medicine do zgodovine itd. so bile prisotne včasih domala v isti meri kot danes. Tako živimo v dogovorjeni resničnosti z lovkami očitno na vseh področjih (znanstvena paradigma, farmacija, zdravstvo, ekonomija, ekologija, kjer se resnica vztrajno izkrivlja glede na interese vladajočih). Smo v sistemu, ki že tisočletja temelji na izkoriščanju civilizacije, čeprav je sam izpet, prazen, izčrpan, civilizacija pa v zatonu.


Da bi razumeli trenutno dogajanje na planetu, je pomembno privzeti, da se našo civilizacijo dejansko upravlja mimo mehanizmov upravljanja na nivoju države tj. vlade, parlamenta, različnih ustanov.

Če naštejemo le nekaj takih mehanizmov upravljanja:
– prikrivanje prave zgodovine,
– načrtno netenje vojn in gospodarskih kriz,
– nadzor nad naravnimi resursi in hrano, znanjem ter informacijami (mediji so zelo močen mehanizem nadzora in upravljanja s prognoziranjem in usmerjanjem dogodkov),
– vzpostavitev dogmatičnih sistemov zastraševanja,
– monoteistične religije,
– spodbujanje razrasta ideologij za razdvajanje ljudi (npr. ideološke politične stranke. Mehanizem vsake ideologije je naslednji: deli in vladaj, deli in obvladuj),
– indoktrinacija skozi šolske sisteme,
– kreditno-finančni sistem s prefinjeno in prikrito obliko suženjstva.
– mehanizem genocida: alkoholcigarete, droga, gensko spremenjena hrana in hrana proizvedena z FFS ter farmacija,

Razlog za stanje družbe je zgolj v skladnosti naše stopnje kvalitetne vključenosti vanjo. Torej tu ni dvoma, privzemimo preskrbljenost z zdravo hrano, vodo … v lastno pristojnost kot priložnost povezovanja pravih stvari, pravih ljudi, na pravem mestu in ob pravem času.
Največja zmaga, ki jo lahko dosežemo, je, da premagamo SEBE, lastno inertnost, obotavljivost, neodločnost in strah, za resnični napredek v iskrenem sprejemanju sebe kot tudi sveta, v katerem smo, vključno z vsemi packami.

Operacija ‘’Mockingbird’’ masovna medijska manipulacija javnega mnenja

Namen operacije Mockin bird izpred 40-ih let, je bil vzpostaviti nadzor CIA nad mediji v Ameriki in tujini z ustvarjanjem obsežne agencijske mreže v vodilnih publikacijah in tiskovnih agencijah sveta, na radiu in televiziji.

Na plačilno listo ameriške centralno obveščevalne agencije (CIA), pa dati čim več vplivnih novinarjev.

Tako so pod vplivom ‘nadzorovanega’ poročanja naslednje znane medijske hiše in agencije;

– ABC,

– NBC,

– CBS NEWS,

– Time Magazine,

– Life Magazine,

– Newsweek,

– Associated Press,

– UPI (United Press International)

-Reuters itd.

Vojaški del angleške obveščevalne službe MI6, pa drži na svojem seznamu The Guardian, medijsko družbo, ki poseduje različne druge medijske hiše v Angliji in bdi nad njihovimi operacijami, vključno lastnimi, kot tudi medijsko znanega The Observer.

Evropske agencije, pa njih samo povzemajo oz. kopirajo. Tako je tudi razbrati iz njihovega poročanja.

Tako obstaja samo ena resnica, ‘njihova’ resnica.

Kot je navedel svetovno znani pravni strokovnjak in univerzitetni profesor William Schaap (https://www.nytimes.com/…/william-h-schaap-radical…), naj bi omenjena ameriška služba za medijsko propagando namenila 1/3 svojega celotnega proračuna.

In ta nadzor obstaja še danes, le morda z drugimi sponzorji?

A istimi nameni.

Zato je samopresoja še kako dobrodošla, sicer se ljudje lahko celo življenje nahajamo v iluziji sveta, ki je daleč proč od resničnih vzrokov, tudi kriz, vojn, pa tudi kako deluje narava sveta, univerzum itd.

Poglejmo samo lastništvo oz. pot denarja nad mediji, pri nas v Sloveniji in jasno nam bo vse (berimo tudi neodvisne alternativne medije).

Velikokrat, ko prelistam samo tiskane medije, od brezplačnikov dalje, se lahko vprašamo, od kje medijem toliko slik potez obrazov, ministrov, predsednikov vlad, držav itd., ki jih potem vpletejo v nam ‘hoteno’ in odrejeno sporočilo, tega dne?

Morajo morda t.i. velemožje pred nastopom svoje nove politične kariere, opraviti potezno obrazni fotoshooting?

Še posebej smo imeli igro obrazov možnost spoznati skozi zadnjih dve leti t.i. koronske ‘krize’.

Tu je šlo za dnevno usmerjanje občestva, seveda z zato primernimi izrazi obrazov teh ali onih velemož ali veležena.

Tako ima lahko človek velikokrat občutek, da prav mediji vodijo politiko in ne politika njih.

Da jih mediji odstavljajo ali postavljajo na položaj.

Pa se nihče od nas ne vpraša, ali je to prav, kar vidimo, slišimo in nam je dano, da je tako?

In ravno zaradi nezmožnosti lastnega razmišljanja in slepega sledenja medijsko informacijskim zapovedim, se iz širnega občestva na mednarodni ravni, oblikuje masa zavedenih ljudi, ki bo odobrila, te iste vojne, se strinjala s temi ali onimi krizami, nevede, da na koncu, izgubimo tudi VSI.

Le tisti, ki nas usmerjajo, niso videti nič kaj prikrajšani.

Mar ne bi morali tako izgledati vsi narodi sveta, vsi ljudje – enotni v miru in lastnemu izpolnjevanju iz sebe, po sebi?

Da, to je možno.

A ‘pogoj’ za to je, vklopiti zdrav razum, razširiti pogled na svet okoli sebe, predvsem pa znati in hoteti prisluhniti samemu sebi.

Le tako se pred nami prične izoblikovati druga slika Sveta, ki z medijskim svetom, nima nič kaj veliko skupnega, je pa pristnejša in predvsem, osvobajajoča zablod.

Zapis Dejan Kneževič

Voda ima tudi četrto agregatno stanje – stanje tekočega kristala.

Voda, zlasti voda, ki podpira življenje v naših celicah in tkivih, ima neverjetne lastnosti. Navajeni smo misliti, da voda obstaja samo v treh stanjih: trdno, tekoče ali plinasto. Vendar ima voda – in samo voda – tudi četrto stanje, včasih imenovano koherentna voda, strukturirana voda, ali preprosto faza gela. Vsaka faza vode ima edinstvene lastnosti izraze veznih kotov (kotov med molekulama vodika in kisika), naboja, značilnosti gibanja in mnogih drugih fizičnih lastnosti.

Dr. Gerald H. Pollack je profesor na univerzi v Washingtonu. Trenutno je vodilna avtoriteta na področju strukturiranja vode. Že leta preučuje fenomene v zvezi z vodo, njegov največji dosežek pa je odkritje t.i. ‘EZ vode’. Pot, ki ga je pripeljala do odkritja EZ vode je najbolje opisana v knjigi Četrto stanje vode. Knjiga je obvezno branje za vsakogar, ki se ukvarja s strukturirano vodo, saj je EZ voda s posebno strukturo – H3O2. Pollackovo delo se ne konča pri raziskovalni fazi, pač pa išče tudi praktične aplikacije EZ vode na področju skrbi za zdravje, biologije in energij.

Dr. Gerald Pollack, avtor revolucionarne knjige “Celice, geli in motorji življenja”, skupaj z biologom dr. Gilbert Ling, sta bila prva, ki sta opisala četrto stopnjo vode in njene lastnosti. Pollack je skoval izraz EZ (območje izključitve) vode. Voda četrte faze se bo strukturirala proti hidrofilni (“vodoljubni”) površini. Namesto naključnega gibanja, se molekule vode poravnajo in tvorijo kristalno strukturo, ki je lahko milijone globokih molekul; ta struktura izključuje vsak mineral in vsako drugo vrsto molekule ali kemikalije iz njene sredine. Voda izven ES je voda v razsutem stanju, ki vsebuje minerale in raztopljene spojine. V bistvu je “neurejena”, medtem ko je voda EZ “urejena.” Voda se imenuje “univerzalno topilo”, ker se v njej raztopi vsaka hidrofilna snov. EZ voda je čista kristalna “struktura”

sestavljen samo iz vodika in kisika.

EZ voda ni niti tekoča niti trdna, ampak je podobna gelu. Če si želite predstavljati to četrto fazo vode, si predstavljajte Jell-O (gel)(skladno, netrdno, netekočo, neplinasto mešanico razpletenih beljakovin in vode). Vdelana voda je razporejena v skupine molekul, ki se organizirajo v pravilno (»koherentno«) strukturo, ki jo vidimo kot gel. Jell-O je 99 odstotkov vode, vendar voda ne izhaja iz gela, če ostane na pravi temperaturi. Naša telesa so 45–75 odstotkov vode, vendar ko se urežemo, voda ne izteka, ker je voda v naših telesih »strukturirana« proti različnim hidrofilnim površinam v naših tkivih.

EZ voda ima negativen naboj. Nasprotno pa ima voda v razsutem stanju pozitiven naboj, zaradi česar je voda v naših celicah nekakšna baterija. Energija, ki polni baterijo, je toplotna in svetlobna energija, ki sega od infrardeče preko vidne svetlobe do UV. Zato se počutimo bolje, ko smo na

sončni svetlobi, zlasti zgodaj zjutraj ali zvečer, ko vsebuje

veliko infrardeče svetlobe. Zato nam savne (in toplota nasploh) dajejo dobro počutje. Toplota in svetloba pomagata pri tvorbi medcelične in zunajcelične vode večji EZ. Podobno deluje vročina, zato je ne smemo potlačiti.

Voda iz talečih se ledenikov ter iz globokih vodnjakov in izvirov je vir strukturirane vode, ker EZ voda nastaja pod pritiskom. Svete vode iz reke Ganges in iz Lurda z znanimi zdravilnimi lastnostmi vsebujejo velike količine strukturirane vode EZ.

Nedavne študije so pokazale, da sproščene mišice vsebujejo večinoma EZ vodo, medtem ko skrčene mišice prehajajo večinoma v vodo v razsutem stanju. Anestetiki in zdravila, ki zmanjšujejo bolečino, zmanjšajo velikost EZ cone naše celice.

EZ voda je popolna “struktura” za življenjske procese, ker ta četrti fazni vodni gel lahko oblikuje beljakovine, minerale, nukleinske kisline, lipide in druge snovi v našem telesu, da tvorijo kakršno koli obliko ali konfiguracijo gela. Ta gel ima neskončno število veznih mest, ki mu omogočajo, da se spremeni kot odgovor na nov dražljaj. Ta spodbuda je lahko v obliki kemikalije, kot so hormoni, energije, kot so misli in občutki, ali celo resonančne energije zemlje, sonca in zvezd. Oblika tega gela razgrne nukleinske kisline, ki so vgrajene v njem, in s tem nadzoruje izražanje

genetskega materiala. Strukturirana EZ voda v naših celicah, včasih le nekaj molekul globoko, je kot fina mreža žic, ki nosi energijo in informacije.

Toksini in EMF poškodujejo gel v naših celicah in vplivajo na tako rekoč vsak fiziološki proces. Ta poškodba gelov je velik dejavnik bolezni; v bistvu gre za enotno načelo, ki stoji za zdravjem in boleznijo.

Razmislite o očesni leči, enem najčistejših primerov strukturiranega vodnega gela v telesu. Očesna leča je kristalna vodna struktura, organizirana – tako kot vsa tkiva – z edinstveno sestavo beljakovin, lipidov, mineralov, nukleinske kisline in drugih sestavin. Te komponente tvorijo ohišje ali ohišje za kristalno vodo, ki tvori večino leče. Leča mora biti prozorna za svetlobo in ta zahteva določa, kako je voda urejena. Ko je vse v redu, je leča mehak, prožen, prozoren gel. Če zmotimo kristalno naravo gela, kot so izpostavljenost toksinom ali elektromagnetnemu polju, se gel popači in ne more ohraniti svoje značilne preglednosti. Temu pravimo katarakta. Če smo sposobni razstrupiti gel, se leča lahko zaceli. Na žalost očesni zdravniki o tej dinamiki ne vedo ničesar, zato se zatekajo k nekakšnemu kirurškemu posegu za zamenjavo obolele leče. To ni zdravilno, je le mehanski poseg, začasna rešitev, ki nikoli ne more rešiti težave ali osnovnega vzroka.

Razmislite o značilni bolezni sklepov, imenovani osteoartritis. V zdravem stanju, so sklepi obdani z negativno nabitimi geli, imenovanimi bursa. Ti geli ne ščitijo fizično le spodnje kosti (sami gostejši tip gela), a ker so negativno nabiti, ko se dve nasprotujoči si bursi združita, se negativni naboji

medsebojno odbijajo in tako zagotavljajo nemoteno gibanje. Ko so geli bolni in, če se nepravilno oblikujejo, nimamo zaščite za spodnje kosti. Manjka negativna odbojnost, gibanje pa je boleče. Če se nič ne naredi, kosti začnejo erodirati druga proti drugi, čemur pravimo osteoartritis. Spet, ker konvencionalna medicina ne ve ničesar o osnovni dinamiki sta v igri edini zdravljenji, zdravila proti bolečinam ali zamenjava sklepov, oboji imata pogosto velike negativne posledice za bolnika.

Zadnji primer vključuje celotno področje vnetja in vročine. Naše celice in tkiva naj bi vsebovali popolne kristalne gele. Če se toksin raztopi v gelih, se telo poskuša znebiti tega toksina. Telo to naredi tako, da dvigne temperaturo (temu pravimo povišana telesna temperatura), ki delno utekočini gele, tako da se toksini lahko izperejo v sluzi, po tem pa se počutimo bolje, kar pomeni, da ponovno rekonstruiramo svoje popolne gele. Vročina in vnetje sta preprosto proces razstrupljanja, ne pa bolezen, ki ju je treba zatreti.

Jell-O je fraktalne narave, kar pomeni, da ima vsak majhen delec gela enako molekularno obliko kot večji gel. Pregled najmanjših molekularnih enot gela pokaže, da so enake oblike kot makroskopska enota. Ta funkcija omogoča, da informacije prehajajo skozi vse ravni in povezujejo molekularno raven z makroskopsko ravnjo. Tukaj lahko le namigujemo na odločilni pomen koherentne narave vode kot osnove življenja.

Preliminarne ugotovitve kažejo, da ko je strukturirana voda izpostavljena signalu Wi-Fi iz bližnjega usmerjevalnika, se velikost EZ zmanjša za približno 15 odstotkov. Ta ugotovitev ima globoke posledice za interakcijo EMF-jev in strukturo vode v naših celičnih gelih. Če že bližnji Wi-Fi usmerjevalnik povzroči takšno spremembo, si lahko samo predstavljamo, kaj milimetrski valovi 5G naredijo s strukturirano vodo v naših tkivih.

Ker je človek sestavljen iz 70 prostorninskih odstotkov vode in je več kot 99,99 odstotkov molekul v človeku molekul vode, moramo biti pozorni na kakovost vode, ki jo pijemo. Glavna skrb strokovnjakov za zdravje bi morala biti vrsta vode in druge tekočine, ki jih uživajo njihovi pacienti.

Voda, ki so jo zaužili zdravi neindustrializirani ljudje, je imela štiri značilnosti: Prvič, voda je bila brez toksinov. To je v popolnem nasprotju s komunalno vodo, ki jo pije večina ljudi. Današnja voda vsebuje klor in kloramin, ki sta strupena za naš mikrobiom, kot tudi za ostalo naše telo. Današnja voda vsebuje fluorid, industrijski odpadek, ki je strupen za encime v naših tkivih, encimi, ki so potrebni za vsako kemično preobrazba, ki se zgodi v naših telesih. Voda vsebuje tudi mikroplastiko, ki lahko obloži in zamaši črevesno steno, in aluminij, ki nas predisponira za električno občutljivost in tudi drug seznam bolezni. Komunalna voda vsebuje ostanke številnih farmacevtskih zdravil, vključno s kontracepcijskimi tabletami, statini in antidepresivi.

Drugič, tradicionalno zaužita voda je bila bogata z vitalnimi minerali, kot so magnezij, kalcij, cink in jod.

Tretjič, vsa tradicionalno porabljena voda je bila vsaj delno strukturirana in organizirana v EZ, ker se v naravi voda giblje v vrtinčastih vzorcih. Vodni mehurčki iz tal v izvirih, se vrtinčijo v tolmunih, tečejo čez skale in tvorijo vrtince. Voda, ki teče v vrtinčastih vzorcih, postane bolj »koherentna« in vse bolj strukturirana. Struktura dejansko vztraja nekaj časa in se ne vrne v nekoherentno vodo v razsutem stanju samo zato, ker preneha teči.

Voda, ki teče v vrtincih, tudi pobira kisik iz zraka in postane bolj nasičena s kisikom. Nasprotno pa večina komunalne vode stoji v rezervoarjih in nato teče skozi linearne cevi brez vrtinčastega gibanja. Ta voda je brez strukture in koherentnosti in tudi popolnoma brez kisika; to pomanjkanje kisika ima škodljiv učinek na naš mikrobiom.

In četrtič, tradicionalno zaužita voda je bila izpostavljena zvokom in valovnim dolžinam naravnega sveta. Voda, ki teče v gorskih potokih, ni izpostavljena le mineralom, mikrobom in drugim sestavinam gozda, ampak tudi zvokom in energijam življenja v gozdu in celotnega naravnega vesolja, vključno z zvezdami, soncem in luno.

Trenutno je to edini način, da se voda prečisti do ravni nanodelcev. To je monumentalna naloga, ki pa jo je mogoče izvesti s primerno opremo. Resnično žalostno, celo tragično je, da moramo vodo očistiti in »prečistiti«, da jo lahko uživamo, a dokler se svet ne prebudi, da je zastrupitev vode popolnoma nesprejemljiva praksa, bomo morali sprejeti te previdnostne ukrepe.

Obstajajo čistilniki vode za celotno hišo, ki lahko filtrirajo vodo in nato dodajajo minerale, medtem ko vodo oksigenirajo in strukturirajo tako, da ji pustijo, da teče v vrtinčnem vzorcu. Obstajajo tudi cenejši načini ustvarjanja čiste, strukturirane in dobro oksigenirane vode.

Pomembno je pitje vode, bogate s kisikom. Poleg svoje visoko strukturirane kakovosti sta dve najbolj sveti in zdravilni vodi na svetu, voda iz jame v Lurdu (iz zelo globokega izvira) in voda v reki Ganges (prihaja iz ledenikov v Himalaji), obe sta verjetno zelo oksigenirani.

Visoke ravni kisika pomagajo razložiti, zakaj so vode Lurda in Gangesa povezane z zdravljenjem različnih bolezni. Kisik je bistvenega pomena in temelj za zdravo življenje; povečanje ravni kisika v naših tkivih izboljša delovanje in zlasti proizvodnjo energije in zmogljivost naših tkiv. Pomanjkanje kisika je bilo široko povezano z razvojem raka zaradi dobro znanega Warburgovega učinka; torej prehod iz aerobnih v anaerobne fermentacijske procese v naših celicah. Hipoksija, stanje nizke ravni kisika v tkivih, je tipični simptom Covid-19.

Konvencionalni raziskovalci pogosto trdijo, da lahko kisik vnesemo v svoja telesa samo skozi naša pljuča, kako torej raven kisika v naši vodi vpliva na naše zdravje? Tako kot mnoge druge »resnice« v znanosti je tudi ideja, da kisik absorbiramo samo skozi pljuča, napačna. Če nekdo uporablja občutljivo napravo za merjenje kisika, lahko dokaže, da bo namakanje v kadi z zelo oksigenirano vodo in pitje vode z visoko vsebnostjo kisika povzročila, da se raven kisika v krvi dvigne. To dokazuje, da se vsaj nekaj kisika absorbira tako skozi kožo kot v prebavnem traktu.

Voda z visoko vsebnostjo kisika prispeva k našemu zdravju na še en pomemben način, kot je razvidno iz študije rasti rastlin. Raziskave so pokazale, da zalivanje rastline z visoko oksigenirano vodo spodbujajo njihovo rast in izboljšujejo njihovo zdravje in odpornost na bolezni. Za mnoge znanstvenike to ni smiselno, saj nam pravijo, da rastline ne uporabljajo kisika, temveč kisik izločajo. Kako je mogoče, da izpostavljanje rastlin oksigenirani vodi poveča njihovo zdravje in vitalnost?

Odgovor je jasen, kisik ne vpliva neposredno na rastline, ampak kisik uporabljajo mikrobi v tleh. Zalivanje rastlin z oksigenirano vodo spodbuja rast zdravih aerobnih bakterij v prsti. Rastline primarno ne jedo ali absorbirajo hranil iz tal; one raje jedo »odpadne produkte« bakterij v tleh. Če hranimo mikrobe v tleh z zdravimi hranilnimi snovmi, vključno s kisikom, bodo najbolj zdravi mikrobi cveteli. Ti dajejo najbolj zdrava hranila, ki jih absorbirajo rastline, da ustvarijo zdrave, cvetoče rastline.

Tako je pri nas. Hranilnih snovi pravzaprav ne absorbiramo neposredno iz hrane, vsaj ne samih. Namesto tega jemo hrano in pijemo vodo, da nahranimo milijarde mikrobov v našem črevesju. Če povečamo količino kisika v vodi, ki jo pijemo, v našem prebavnem traktu gojimo zdrave aerobne bakterije. Ti aerobi

uporabljajo vodo in hrano, ki ju zaužijemo, da naredijo najbolj kakovostna hranila, ki jih lahko absorbiramo. In z veliko kisika, ti zdravi mikrobi ne bodo prešli na anaerobno presnovo, ki proizvaja toksine.

Življenje je kompleksen ples narave, mikrobov in organizmov. Voda, obogatena s kisikom, ustvarja pogoje, v katerih cvetijo najbolj zdravi mikrobi in proizvajajo močne, živahne, na bolezni odporne ljudi, rastline in živali. Mikroorganizmi, ki nimajo dovolj kisika, postanejo anaerobni in proizvajajo toksine, ki povzročajo bolezni, kot so botulizem, tetanus, kolera in tifus.

Nedavne raziskave kažejo, da pitje oksigenirane vode izboljša celjenje ran, izboljša očistek mlečne kisline pri športnikih, izboljša imunski status in ščiti pred utrujenostjo mišic. Voda s kisikom je veliko boljša izbira za športnike kot steroidi! Poleg tega pogoji za nizek kisik spodbujajo rast raka.

Trenutno večina ljudi uživa devitalizirano hrano in vodo, ki ji močno primanjkuje kisika; uporaba antibiotikov je zelo razširjena in večina ljudi ima zato v prebavilih prevladujoče toksične bolezni, ki povzročajo anaerobne bakterije. In po vsem tem za svoje bolezni krivimo virus, ki ga niti ne najdemo!

Zadnji korak v proizvodnji zdrave vode je izpostavljenost, tako kot v naravi, vode zvokom in energijam narave. To lahko doseženo z izpostavljanjem vode pticam, žabam, drevesom in drugim živim bitjem ali celo z izpostavljanjem vode svetim zvokom, glasbi, zdravilnim vibracijam, blagoslovom – ali celo zdravi, ljubeči vibraciji v gospodinjstvu. Ta ključni zaključni korak poustvari proces, s katerim narava “proizvaja” vodo, primerno za uživanje. Vse živali bodo seveda poiskale takšno vodo. Vse živali, ko jim je dovoljena svobodna izbira, se bodo izogibale strupeni, mrtvi, industrijski vodi, ki jo uživa večina ljudi na svetu.

Kombuča in kefir dosežeta nekakšno strukturo s postopkom fermentacije in šumenja, ki strukturira vodo okoli vsakega zračnega mehurčka. Želatinasta kostna juha nosi strukturo kolagena, ki pomaga ustvariti zdrav kolagen po vsem telesu, vse do najmanjših struktur v naših celicah – voda se sama oblikuje proti hidrofilnim površinam tega kolagena. Strukturirana je tudi voda, ki jo dobimo v sadju in zelenjavi.

Dobro oksidirano vodo za pitje in kopanje bi morala biti prva stvar, ko pacienti vstopijo v bolnišnico ali dom za ostarele. Do takrat, pa z viri zdravih možnosti, ki so najboljše, kar lahko storimo med dolgim ​​in dolgočasnim procesom vračanja našega sveta.

(povzeto iz knjige Mit o okužbi, Toma Cowana in Sally Fallon)