Znanost vse bolj marioneta kapitala je razdeljena na tri sfere, na tisto staro javno “žlahtno” znanost, na korporacijsko znanost, ki se dogaja v tajnih laboratorijih korporacij, in na ekperto-kracijo, pri kateri nekateri s svojim doktoratom garantirajo za neko lažno politično floskulo- A. Komat

Znanost in znanstveniki danes niso v funkciji odkrivati resnice, ne zaradi večanja obsega znanja ali informacij o stvarnosti, ampak so v vzgojno učnem procesu ali formalnem izobraževanju sistemsko usmerjeni, da služijo formalni avtoriteti na oblasti, ki skladno potrebam časa resnico podreja svojim potrebam za svoje zločinske namene ali egoistične potrebe.

Zato vsaka oblast, ki vlada s silo in nasiljem pravo resnico vedno (prikriva ali) zlorablja in nadomešča z lažjo ali prevaro (ali polresnico – izpostavlja dobro in prikriva slabo ali zlo).  Zato vso človeško znanje (in tudi splošna pravica do odkrivanje resnice ali pridobivanje znanja – informacij) ni skupno dobro in skupna dobrina, ki bi bila dostopna vsakemu človeku, temveč  le tistim, ki imajo formalno (deklarirano od avtoritete ali oblasti dano) pravico odkrivati in razlagati resnico (po meri formalne avtoritete).

Zato je v veljavi formalni sistem, ki s strani oblasti (utemeljeno na pravni državi) daje posamezniku pravico misliti in govoriti, le tisto, kar potrjuje formalno avtoriteto in je skladno njenim zahtevam in egoističnim potrebam. Kdor tega ne upošteva je sistemsko ali nasilno izločen ali anulirian (in če predstavlja za formalno avtoriteto veliko nevarnost, pa tudi likvidiran).

Prav iz tega razloga je za vsako oblast svobodo-miseln človek  ali tisti, ki uporablja svojo glavo (išče svojo resnico), najhujši sovražnik, saj ogroža formalno avtoriteto in posledično privilegije (ali zlorabe položaja) ki si jih egoistična struktura samovoljno s prisilo prisvaja in na tej osnovi omogoča uveljavljanje svojih egoističnih potreb ali opravičuje svoje zločinsko delovanje za zadovoljevanje teh ego potreb! (SP)

Ilustrativni konkretni primeri

Royal Rife je v biologiji in medicini dognal ogromno stvari…pa se ga v t.i. izobrazevalnih sistemih sploh ne omenja

Glej tudi objavo Zdravljenje z frekvencami, vpliv vibracij in zvoka na tdno snov, Frekvence naših občutkov in misli določajo našo genetiko TUKAJ
Rudolf Steiner je pred 100 leti dognal, dokazal in uporabljal stvari, ki današnji javni znanosti predstavlja znanstveno fantastiko, čeprav stvari delujejo tocno tako kot jih je Steiner opisal in so tudi “PONOVLJIVE ter DOKAZLJIVE” http://www.ajda-vrzdenec.si/l1.asp?L1_ID=27&LANG=slo

Wilhelm Reich in njegovo delo bi prav tako moralo biti obvezno vkljuceno v t.i. izobrazevalni sistem…Proti njemu se je začela gonja, ki je privedla do sodnega sklepa dve leti zapora zaradi “razžalitve sodišča”. Izdana je bila odredba, da se uničijo vse knjige in revije, ki so obravnavale njegovo delo. Nazadnje je “skrivnostno”umrl v zaporu leta 1957, in to dva tedna pred dnevom izpustitve.
http://www.share-international.net/slo/publikacije/arhiv/znanost/orgonski_zbiralnik.htm
http://www.gape.org/gapes/prispevki/w_reich.htm

Victor Schauberger Je človek, ki je že pred 80 leti kritično opominjal takratno oblast, da bo v primeru, da se nadaljuje takšno izčrpavanje in napačno ravnanje z viri Zemlje (gozdov, rudnin, zgorevanje goriv, vode) in onesnaževanje, človeštvo propadlo. Bil zaprt zaradi svojih raziskav in v času „odsotnosti“ so mu tako Rusi kot tudi ZDA vse pobrali ter preostalo (laboratorij) zažgali.. je poslušal le naravo in tako bil sposoben narediti in uporabljati stvari, ki so danes znova le znanstvena fantastika, proti koncu II. Svetovne vojne že izkoriščal proces levitacije…ampak kdo je sploh slišal kdaj za tega genija, ki spada v tisto elito briljantnih umov tega sveta…katerih dognanja so bila in še vedno so preprosto ignorirana…ali celo izsmejana.http://novasvest.com/vesti?id=101&v=viktor-schauberger-pronalasci-o-vodi

http://video.google.com/videoplay?docid=-4770477589537728517

Nikola Tesla je v indoktrinacijskih institucijah le bežno omenjen…Tako danes le malokdo ve, da je Nikola dognal in dokazal stvari, ki jih danes primitivna mnozica vidi le v ZF filmih . Tudi Tesla ni končal drugače. Lastniki kapitala so mu obrnili hrbet takoj ko so začutili, da odkriva nekaj, kar bo občutno zmanjšalo njihov dobiček. Umrl je leta 1943, ne da bi lahko dokončal svoje delo na področju seganja v nefizične pojave, povezane z elektromagnetizmom.Če vzameš le en primer, samo en Teslin  izum, ta vzpodbudi vprašanje: Kako lahko še vedno uporabljamo tako zastarelo in primitivno tehnologijo? Zakaj? In komu je to v interesu?
http://www.antropozofija.org/articles/pg/NIKOLA%20TESLA.html

“Tesla je bil vsekakor izjemen genij, kakršnih skorajda nočemo več priznavati. Dobro je poznal obstoječe znanstvene teorije tistega časa, vendar se ni ustavljal pri tem, temveč je formalne osnove, poudarjam, osnove, vseskozi odpiral v presežni prostor, kjer ni več meja med znanostjo, umetnostjo in duhovnostjo. Navsezadnje so tako ustvarjali vsi resnični geniji.”
Andrej Detela

http://tvslo.si/predvajaj/izjemno-zivljenje-nikole-tesle/ava2.154861863/

Gvido Ebner biolog iz Švice , še en entuziast in hkrati še ena žrtev pohlepa oblastnikov
Je raziskoval dedne značilnosti, ki so jih semena izgubila v teku evolucije z vzgojo ali degeneracijo (hibridizacija, GSO) in odkril da jih je mogoče znova omogočiti,  genetske informacije, ki so bile zaprte v okviru razvoja, nove generacije, postanejo s kaljenjem v kontroliranem homogenem elektrostatičnem polju aktivna. Več kot to: tudi kalivost v nezadostno svetlobnih pogojih in rast za v prej v biološko mejnih območjih postanejo v kratki rastni sezoni lahko primerni
Aktiviran pragen rastlin, kaže značilnosti prednikov kot na primer prakoruze, ki je denimo še vedno skozi vso obdobje kmetijstva v izvirni obliki prisotna v naravi v Peruju. Kot taka se lahko uporabi za križanja s posevki, da bi nadomestile izgube na degenerativnih genskih ravneh ter za povečanje stopnje kalitve in hitrosti rasti. Ebner in Schürch zabeležijo med drugim:
večje število storžev na rastlino koruze (3-6 kosov, namesto enega ali dveh), kompaktna rast v primerjavi s standardno (široki listi, debel steblo), ločeno od običajnega položaja storžev (na zgornjem koncu stebla, ne pa v listih osi)
http://www.zeitenschrift.com/magazin/56-urzeitcode.ihtml
http://www.worldmysteriesforum.ch/index.php?id=130&L=1

http://www.youtube.com/watch?v=vco1Msy69iI
http://www.youtube.com/watch?v=cmH5eyo3GiI&feature=related

Dr. Johanna Budwig (30 September 1908 – 19 May 2003) je bila svetovno priznana raziskovalka na področju kemije, farmacije in fizike. Uspešno je študirala tudi medicino, vendar so bili interesi nekaterih strokovnih skupin s tem očitno preveč ogroženi, zato ji niso dovolili diplomirati na tem področju. Za svoje znanstvene dosežke je bila sedemkrat predlagana za Nobelovo nagrado.
Ostro in argumentirano je kritizirala sodobne postopke predelave živil ter neustrezen pristop k zdravljenju raka, ki je še vedno prevladujoča doktrina.
Vsi sodni spori, ki so jih proti njej sprožali različni zdravniški sveti, so se končali njej v prid.
http://www.zazdravje.net/razkrivamo.asp?art=189 Na koga se torej zanesti , komu verjeti v iskanju resnice.

 

JE KAJ NAROBE Z ZNANOSTJO IN TEHNOLOGIJO? Kaj ugotavlja Sanja Lončar v projektu SZČN

Nič.
Dokler služita človeku, naravi in našemu planetu. A žal sta v praksi velikokrat namenjeni vse prej kot temu.

Digitalizacija ali zdravje: http://www.zazdravje.net/razkrivamo.asp?art=434

Neslišna manipulacija: http://www.zazdravje.net/razkrivamo.asp?art=435

Z znanostjo in tehnologijo ni nič narobe. Ključna je vest tistih, ki se z njima ukvarjajo.

Pravo resnico (ali stvarnost) se zato ne ugotavlja ali dokazuje, ampak išče, spoznava in sprejema takšno kot je brez človekovih predsodkov, zmot, zoblod ali domišljije!

KNJIGA LYNNE McTAGGART “POLJE”

Za razumevanje stvarstva in našega smiselnega udejstvovanja v njem priporočam vsem iščočim ljudem knjigo Lynne_Mctaggart z naslovom “Polje” TUKAJ

Zahvala Andreju Deteli za izreden predgovor

“Pred nami je knjiga avtorice Lynne McTaggart o nekaterih najpogumnejših korakih sodobnih znanstvenikov. Ti koraki segajo na področja, ki zvenijo kot čista znanstvena fantastika, pa vendar tu ne gre za fantaziranje, temveč za izjemno zanimive teme, ki jih je mogoče raziskovati po vseh strogih pravilih znanstvene metode.

Zanimive teme, ki se jih loteva ta knjiga, so vzete na primer iz kognitivne znanosti, sodobne kvantne fizike, nove biologije in tako dalje. Smo res vsi del enovite kozmične duše, s katero smo najtesneje informacijsko povezani? Na stežaj se nam odpirajo vrata v čudoviti svet subtilnega polja, iz katerega je stkano vse, kar poznamo. Ali res ves svet, od nadrobnejših elementarnih delcev pa vse do galaksij, vibrira v skrivnostnem kvantnem polju neizmerne energije, ki jih s to energijo napaja tako rekoč iz čiste praznine, iz kvantnega vakuuma? Ali je tkivo vsakega živega organizma res notranje povezano s koherentnim elektromagnetnim sevanjem, tako da lahko že bolj kot o molekularni strukturi govorimo o izjemno kompleksnem optičnem računalniku? Ali smo končno na sledi razlagi za telepatijo in telekinezo? In kako naj znanstveno sprejmemo uspehe zdravljenja z bioenergijo, ali točnost preroških sanj Indijancev … In homeopatija – kako naj razumemo, da kapljica zdravilne tekočine najbolje učinkuje tedaj, ko je že tako razredčena, da v njej ni niti ene same molekule izhodiščnega zdravila več? V kakšni obliki se tu skriva informacija o zdravljenju, ki vsekakor deluje? Tudi v zvezi z našimi možgani, v katerih se tako kot v hologramu soprežemata del in celota, se odpirajo vprašanja, ki nas tako kot zenovski koani osvobajajo konformističnega razmišljanja, s kakršnim so nas vse preveč pitali v šolah.

Gre torej za vprašanja, pri katerih so znanstveniki navadno še zelo previdni (razumljivo in upravičeno) in zato mnogokrat raziskujejo tako rekoč naskrivaj, da se jih v poplavi cenenih informacij ne bi razumelo narobe. Nestrokovnjaki pa o teh temah na veliko govorijo, vendar pogosto mešajo pojme in zato dragoceno raziskovalno področje diskreditirajo v očeh pravovernih strokovnjakov. Torej je čas, da kljub vsemu to področje naredimo dostopno širšemu krogu, vendar ne na račun znanstvene eksaktnosti. To čutimo še posebej v Sloveniji, kjer si (kot kjerkoli drugod) gotovo ne želimo, da bi prišlo do konflikta med branilci znastvene doslednosti in pogumnimi iskalci novega. Ne moremo zanikati nekaterih presenetljivih dejstev, tudi če jih v okviru sedanjih znanstvenih teorij še ne znamo razložiti. Pa saj navsezadnje razlaga ni vse. Kreativno raziskovanje je kot opazovanje holograma: najprej pokukamo v en sam majhen izsek, pa v njem že prepoznamo obrise celotne podobe. Ko se pozneje sprehodimo po celem hologramu, pa se ta ista podoba izostri. Zaznave prvotnih obrisov še ne moremo opisati z dognano teorijo, slutnja celotne podobe pa je že tu.

Pričujočo knjigo lahko bere vsakdo, ki si upa sanjati o teh novih slutnjah, saj je pisana za laika. Še več kot samo to: bere se zelo prijetno. Svet, v katerega nas knjiga pritegne, je na eni strani še brez smerokazov, na drugi strani pa nakazuje prav neverjetne nove možnosti. Ali smo duhovno že pripravljeni, da jih ne zlorabimo? In še, ali smo človeško dovolj trdni, da nas »nove dimenzije« ne pahnejo v še večjo zmedo kot je ta, v kateri živimo zdaj? Zato morda ne bo odveč opozorilo, da knjige ni dobro brati brez čšepca modrosti. “

Andrej Detela

 

 

 

Advertisements

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s